Mini-tennisbaan voor Mountain-biken en Feesthuis Goes steekt SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT wandelen in België vooral de recreanten op de fiets kennis laten maken met de mountainbike-sport. Omstreeks tien uur 's morgens hoopt men te arriveren bij het Kasteel van Ter- hulpen, waar een route is uitge zet door de ex-wereldkampioen Raymond Dessonay. De wande laars kunnen zonodig ook aan bod komen, zo meldt het bestuur. Inl. over het dagpro gramma en deelname bij Peter Boone, Johan Bouman en Noel Gys, tel. resp. 01189-2688, 01102-44455 en 01100-32207. junioren s.v. Nieuwdorp C1 junioren in 't nieuw P. de Dreu wint clubkampioenschap van De Vogelvrienden Goes Kort geleden hield vogelten- toonstelling "De Vogelvrienden" hun jaarlijks onderlinge tentoon stelling in het Heer Hendrikhuis. Ouderen Biljart B.B.C.B. Woensdag 16 november 1994 7 Juke Joints in Colijnsplaat Geslaagden HBO- Verpleegkunde Films 't Beest OBS De Achthoek Groeten uit West- Kapelle v.v. Wemeldinge Wandelen te Goes S.v. Heinkenszand Hobby- demonstratiebeurs "Kerkelijk oud en nieuw in de Spinne... Brulapen actief Muziek in De Piek Galerie Bekenes v.v. Yerseke Cursus calligrafie v.v. Kruiningen Cursus over Oosterse en Perzische tapijten Overdekte rommelmarkt Natuur Neeltje Jans in november Houtsnijclubs stellen werk tentoon Borstvoeding Luctor '88 NCVB op Kamperland Jubileumdag NCVB Volleybal Mytilus v.v. Hansw. Boys v.v. Goes Kado/Kerstmarkt Cederhof Rosette Quartet in Trouwzaal Collecte Tear-Fund DE BEVELANDER v.v. "De Patrijzen" Kennismakingsprojekt 55-Plus Wervingscampagne voor pleegouders Tentoonstelling De Ui ver Amnesty International Bingo in Goes-Oost L p?OFitr BAAWS »E m*$VIN«EL VI ft ft The Juke Joints, onlangs nog te zien op de Bluesroute Goes, staan zaterdag 19 november op het podium in café De Patrijs in Colijnsplaat. De band kan terug zien op een uiterst succesvol jaar met het uitkomen van de 'Tin House' CD, die het Bevelands vijftal tot in de States bracht, en waar het podium gedeeld werd met één van de grootsten in de blues, Mr. BB King! Stond tijdens de Bluesroute het café waar de Joints speelden finaal op zijn kop, in Colijnsplaat zal de band er zeer waarschijnlijk nog een schepje bovenop doen. De aan vang is 22.00 uur. Twee studenten uit Beveland hebben met goed gevolg het examen HBO-Verpleeghuis aan de Hogeschool Zeeland (sector HGZO) afgelegd. Het zijn Sigrid Aartsen uit Wolphaartsdijk en Corina Steketee uit Goes. Donderdag 17 en zaterdag 19 november a.s. draait in film theater 't Beest te Goes de film "Trois Couleurs: blanc". Vrijdag 18 november wordt de film "Indochine" vertoond. Aanvang alle drie de avonden om 20.30 uur. De regie van "Trois Cou leurs" is in handen van Krysztof Kieslowski. De film "Indochine" speelt in Vietnam anno 1930. Regie is in handen van Regie Wargnier. Lengte 153 minuten. In de hoofdrol o.a. Catherine Deneuve. Openbare Basisschool "De Acht hoek" te Wolphaartsdijk besteedt dit najaar veel aandacht aan boeken. In dat kader werd afge lopen vrijdag een succesvol pro ject afgesloten met een open kijkavond op de school aan de Gardenierhof. Thema van het project was "In het holst van de nacht". De kinderen van de vier hoogste groepen brengen maan dag 24 november een bezoek aan de openbare bibliotheek te Goes, waar ze een ontmoeting hebben met de schrijfster Diet Verschoor. Dat is de titel van een kijk- en leesboek dat dezer dagen ver schijnt bij Uitgeverij ADZ te Vlis- singen. Het boek met 365 prent briefkaarten en fotokaarten van Westkapelle is samengesteld door Piet Minderhoud, Hans Jon- gepier en Marian Roelse. De samenstellers zijn erin geslaagd heel veel fotomateriaal bijeen te brengen van het dorp in de perio de tot 1940. Daarnaast wordt ook een indruk gegeven van "het nieuwe dorp" uit de periode tot circa 1970. Programma zaterdag 19 nov.: Thuis: Wemeldinge 2 - Hein- kenszand 2 14.30 uur; Wemel dinge 3 - Kruiningen 3 14.30 uur; Wemeldinge Dames 1 - Meeu wen Dames 11.15 uur; Wemel dinge Dames 2 - Middelburg Dames 11.15 uur; Wemeldinge Jonkman (trainer) ontbreekt op foto. Zittend links naar rechts: R. Gnugten, R. Sewbarangssingh, J. Easthope, S. Wolkenhouwer, R. Sprong, P. Bruins, M. Kloet, M. Nieuwpoort. Zierikzee B2; 11.15 uur: Borsse- le C1 - Kruiningen C1; 10.00 uur: Kruiningen D1 - Borssele D1; 10.00 uur: Kruiningen E1 - Goes El10.00 uur: Wolfaartsdijk E3 - Kruiningen E2; 11.15 uur: Kapel- le Fb - Kruiningen F. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 17 T/M 24 NOVEMBER 1994 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 17 november: 't Beest, 22.00 uur: Concert door Ramblin Jeffrey Lee Pierce Cypress Groove. 17 en 19 nov.: 't Beest, 20.30 uur: 'Trois couleurs: BLANC', film van Krzystof Kieslowski. 18 november: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Valstrik voor een man alleen', toneelthriller door de Hollandse Corned ie. 18 november: Bibliotheek, 20.15 uur: Lezing over tuinboeken door Romke van de Kaa. 18 november: 't Beest, 20.30 uur: 'Indochine', film van Regis Warg nier met o.a. Catherine Deneuve. 19 november: Ambachtscentrum, 14.30 uur: "Wat 'n schat", voorstel ling door poppentheater 'Sim Bolus' uit Goes. 19 november: Grote Kerk, 20.00 uur:Elias' van F. Mendelssohn door Chr. Oratoriumvereniging. 19 november: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Een bruid in de morgen', door toneelvereniging 'Kunstvrienden'. 20 november: Trouwzaal Stadhuis, 15.00 uur: Kamermuziekconcert door het Rosetta Quartet. 22 november: Grote Kerk, 13.30-14.30: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 23 november: Bibliotheek, 14.00-14.45: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 23 november: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'De Helden lui' door Erik van Muiswinkel Margöt Ros. Zaterdag 19 november organi seert het wandelcomité Kaspor- go weer haar jaarlijkse St. Nico- laaswandeltocht; deze keer van uit het restauranf'Sportpunt Zee land", Zwembadweg 3 te Goes, waar ook de start en finish zijn. De afstanden zijn 5 en 10 km; inschrijven kan vanaf 13.15 u. en de start is om 14.00 u. Telefo nische informatie: 01100-27179 of 01100-30669. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). November: Lunchcafé: Diverse technieken van Ruud Tetteroo (info: 01100-28795). t/m 19 nov.: Galerie 'Van den Berge': Tekeningen van Marcel van Eeden (info: 01100-50499). t/m 27 nov.: Bibliotheek: 'Zeeuwen kieken 't Zuiden", tentoonstelling van het COS (info: 01100-13620). t/m 19 dec.: Galerie 'Bekenes': Olieverven en aquarellen van Jannie de Witte-De Regt. t/m 29 dec.: Galerie 'Mi Partï: 'Dressing Domestic Dreams', meubel- objecten in combinatie met verlichting en woningstoffering; extra: 'Boxes Beyond beauty', dozen en kisten in speciale vorm (info: 01100-31819). t/m 31 dec.: Centrum 'de Pijlers': Schilderijen van Jacky Hoogerheide (info: 01100-27104). t/m 14 jan. 1995: Museum vooor Zuid- en Noord-Beveland: "Meneer, dat mag u niet fotografaren", foto's uit de Tweede Wereldoorlog door Charles Breyer (info: 01100-28883). Programma 19 november: 14.30 uur: H'zand 1 - Wemeldin ge 1; 14.30 uur: Wemeldinge 2 - H'zand 2; 14.30 uur: H'zand 3 - Middelburg 3, H'zand 4 vrij; 14.00 uur: Arendskerke 4 - H'zand 5; 12.45 uur: H'zand 6 - GPC 4; 12.45 uur: Jong Ambon A1 - H'zand A; 1115 uur: H'zand B - Lebo B110.00 uur: H'zand C - Yerseke C; 10.00 uur: Wemel dinge D1 - H'zand D1; 11.15 uur: Kwadendamme D1 - H'zand D2; 10.00 uur: H'zand E1 - Kloetinge E1; 10.00 uur: Arnemuiden E2 - H'zand E2, H'zand F vrij. Kees en Sabine Dorrepaal van het Feesthuis Goes hebben onlangs de C1 junioren van de v.v.Goes in een nieuwe outfit gestoken. Reden voor een foto. Links naar Wijkvereniging Goes-Oost orga niseert zaterdag 19 november een hobby-demonstratie-beurs in Wijkgebouw "De Brak", Tulp straat 47, Goes. Als u het leuk vindt andere mensen te interes seren voor uw hobby, dan is hier de mogelijkheid. De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur. Voor inlich tingen en opgave voor deze beurs kunt u terecht bij N. Mes, tel: 01100-23845. In het wijkcentrum de Spinne wordt zondagochtend het 'oud en nieuw' gevierd van het kerke lijk jaar. Dit gebeurt in een nieuw type viering, genaamd "Werk- aan-de-kerk-dienst”. Deze vie ring wil, naast de gewone kerk diensten, wat meer ruimte geven voor nieuwe vormen, andere muziek, etc. Aan deze 'oud en nieuw' viering wordt o.a. meege werkt door Ds. Ruud Jellema en Theo van Teylingen. Iedereen is van harte welkom, de dienst begint om 10.00 uur en na de viering is er koffiedrinken. Ook in Hansweert is op gepaste wijze elf-elf gevierd, waarmee de carnavalsviering op gang is gebracht. Overigens gebeurde dat in Hansweert met veel élan door de Brulapen onder leiding van Prins Theo de Eerste, die ook dit jaar de scepter zwaait. De elf-elfviering ging onder meer gepaard met het afleggen van "de kale eed". Tijdens die verkla ring werd het motto voor komen de carnaval bekend gemaakt. Dat gebeurde in café 't Anker, waar de Prins bekend maakte dat het motto dit jaar luidt: "Tus sen de oude en nieuwe sluizen". Zaterdag 19 november zal in de Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen de band Hot Bolshe vik optreden. Dit optreden staat in het teken van Vlissingen Mozaïekstad. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Vrijdag 18 november kan er weer vanaf 21.00 uur gejamd worden. Tot 19 december exposeert in Galerie Bekenes, Dorpsstraat 8- 10 te Kattendijke, Janny de Wit- te-de Regt uit Nisse. Zij toont olieverven en aquarellen. Met de natuur als inspiratiebron laat zij zich graag verrassen door steeds weer nieuwe effecten die uit haar penseel vloeien. De galerie is geopend zaterdags van 14 - 17 uur en op andere dagen op afspraak. Zaterdag is de hoofdwedstrijd op "Cleijn Moerken" het duel tussen Yerseke 2 en Serooskerke 2. Een wedstrijd die gewonnen moet worden, als men zich wil handhaven in de reserve 2e klas. De wedstrijdbal wordt geschon ken door Café-Petit Restaurant "De Sportvisser". Volledige pro gramma: 14.30 uur: A.Z.V.V. 1 - Yerseke 1; 14.30 uur: Yerseke 2 - Serooskerke 2; 14.30 uur: Yer seke 3 - Rillandia 2; 12.45 uur: Kloetinge 4 - Yerseke 4; 14.30 uur: Kruiningen 4 - Yerseke 5; 12.45 uur: Yerseke 6 - Kloetinge 7; 12.30 uur: Yerseke 1 dms. - Capelle 1 dms.; 11.15 uur: S.S.V. '65 A1 - Yerseke A1; 11.15 uur: Yerseke B1 - Wemel dinge B1; 10.00 uur: Heinkens zand C1 - Yerseke C1; 10.00 uur: Goes D1 - Yerseke D1; 10.00 uur: Yerseke D2 - Kloetin ge meisjes; 11.15 uur: Waarde Fa - Yerseke Fa; 10.00 uur: Wemeldinge Fa - Yerseke Fb. Maandagavond 21 november start in Kruiningen een cursus Calligrafie van het Oosterschel- de College. De cursus omvat negen avonden en wordt gege ven in Ons Dorpshuis. De deel nemers leren in deze cursus het schrijven van een Gotisch schriftsoort: het rond Gotisch schrift. Volgens docent Leendert Houtekamer is een speciale vooropleiding voor deze cursus niet vereist. "Iedereen die schrij ven kan, kan ook leren calligrafe- ren. Wel geldt het gezegde dat oefening kunst baart. Het gaat niet zo maar. Inl. en opgave voor de cursus via tel. 01100-31170. Na het behalen van de periodeti- tel onderstreepte de ploeg van Adriaan Nieuwenhuyse de kop positie door een klinkende zege op het Goese SSV'65. Zaterdag een uitwedstrijd tegen Tern. Boys, een ploeg die al een trai nerswissel toepaste om van de onderste plaats weg te geraken. Kruiningen heeft thuiswedstrij den tegen Dauwendaele en Kogelvangers voor de boeg en zal de punten uit Terneuzen mee willen nemen. 14.30 uur: Tern. Boys - Kruinin gen; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Kapelle 3; 14.30 uur: Wemeldin ge 3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruiningen 4 - Yerseke 5; 14.30 uur: Wolfaartsdijk 4 - Kruiningen j 6; 11.15 uur: Kruiningen B1 - met een rood int. kan. van 91 pnt. A. Boone met een glaskop closter kan. van 90 pnt. P.J. de Dreu met een Japanse meeuw van 90 pnt. E. Proost met een geelkop gould amb. van 90 pnt. P.J. de Dreu met een forbes pap. amd. van 92 pnt., E. Kortle ver met een opal, cinnamon, grasparkiet 89 pnt. G. de Bie met een fisherie licht groen van 91 pnt.; Mevr. v. Deursen-Bak- ker met een Catharina park, van 91 pnt.; Wilco Karelse Kam pioen jeugd kleur kan. 90 pnt. Kees Kaan Kampioen jeugd Postuur Kan. 89 pnt. Kampioen stammen C.P. Kaboord met rood agt. int. 370 pnt. Kampioen Derby A. Boone met een ree. witte kan., van 91 pnt. Kam pioen Open Klasse G. de Bie met 92 pnt. Kampioen 5 beste vogels C.P. Kaboord met 456 pnt. De ZVU organiseert in Goes een cursus Oosterse en Perzische tapijten. De cursus omvat twee woensdagavonden van 19.30- 21.30 uur en start op woensdag 16 november te 19.30 uur. Aan de orde komen o.a.: Landen van oorsprong; verschil tussen Oos terse en Perzische tapijten; uit leg over kenmerken van tapijten uit verschillende streken; hoe bepaalt men de waarde van een tapijt. Er wordt met dia's gewerkt. Inlichtingen en opgave: ZVU, Spanjaardstraat 51, Middelburg, tel. 01180-34800. De kwaliteit van de 360 ingezon den vogels was dit jaar weer erg goed, zodat de keurmeesters een moeilijke taak hadden alle vogels goed te beoordelen. De kampioenen: J. de Groot met een goud-groen kan. van 91 pnt. J. de Groot met een staal-blauw kan van 91 pnt.; C.P. Kaboord met een rood-lsabel kan. van 92 pnt. E.M. Verbeem met een zil ver Isabelpastel kan van 91 nt. E.M. Verbeem met een zilvera- gaat opaal kan. van 89 pnt. A. Paauwe met een bruin opaal mozaiek kan. van 90 pnt. K.M. Sijp met een zilverphaeo kan. van 90 pnt. W. de Groot met geel int. kan. van 91 pnt. A. Boone met een recessief witte kan. van 91 pnt. C.P. Kaboord De onlangs in Goes opgerichte Mountainbike-vereniging "X-tre- me" organiseert zondag 20 november a.s. een tochtje naar de omgeving van Brussel. Daar kan die dag op de mountainbike worden gereden en gewandeld in het fraaie Zoniënwoud aan de oostelijke rand van de Belgische hoofdstad. Het vertrek is om 8.00 uur zondagochtend bij High Five Lifestyle Center aan het Gelde- loozepad te Goes. Ook het ver voer van de fietsen is geregeld. X-Treme wil met deze dagtocht gespeeld/caramboles: 1. Lewe- dorp 1 9/+270; 2. Kapelle 1 9/+189; 3. Goes 1 8/+122; 4. Heinkenszand 8/+122; 5. Ove- zande 8/+51. Lewedorp 1 heeft de koppositie stevig vast, Kapel le 1 blijft goed volgen. 's-Heeren- hoek 2 is van slag; deze week weer 115 negatief. Ook Yerseke kan zijn ritme nog niet vinden. Lewedorp 2 en Goese Polder 2 doen alle moeite om tot de top-5 door te dringen. Zaterdag 19 november wordt een overdekte rommelmarkt gehouden op het adres Nieuw- straat 56 te Goes. De opbrengst is voor diverse projecten, onder meer in Polen en Roemenië. De rommelmarkt is geopend tussen 9.00 en 12.30 uur. Inl. 01106- 1520. Het eiland Neeltje Jans tussen Noord-Beveland en Schouwen blijft in ieder jaargetijde interes sant, onder meer vanwege de natuur. De derde zondag van iedere maand, ook in de winter, organiseren Het Zeeuws Land- schap en de Vereniging Natuur monumenten een excursie. Deze maand is dat op 20 novem ber om 14.00 uur. De excursies kosten 7,50 voor volwassenen. Leden en donateurs krijgen 2,50 korting. Kinderen betalen 2,50. De excursieleider vertrekt bij het bord van het Zeeuws Landschap en Natuurmonumen ten, de beheerders van de natuur op Neeltje Jans. Deze borden staan op de zuidwest hoek van de bovenste parkeer plaats aan de Oosterschelde zij de. Van 14 november tot 2 decem ber houdt de Houtsnijclub Kapel- le/Wemeldinge een tentoonstel ling in de Bibliotheek. De leden van Kapelle exposeren in de Bibliotheek Wemeldinge. De leden van Wemeldinge expose ren enige van hun werkstukken in de Bibliotheek Kapelle. Tij dens de openingsuren zijn er leden van de club, die de hout snijkunst komen demonstreren. Er komen ook iemand die heften snijdt van het z.g. "Paeremes". "Het Paeremes" snijden is een oude Zeeuwse volkskunst die bijna uitgestorven is. Enkele leden van de club beheersen die kunst en komen dat laten zien. Op woensdag 16 november houdt La Lèche League een informatieavond over borstvoe ding rond het thema: "Welke gevolgen heeft het voor je gezin, wanneer je langer doorgaat met het geven van borstvoeding?". U bent hierbij van harte welkom om 20.00 uur aan de Landluststraat nr. 42 in Middelburg. Voor nade re informatie of het huren van een electrisch kolfapparaat kunt u bellen 01189- 1691 of 01189- 3156. De uitwedstrijd van komende zondag is er een met een speci aal tintje. De tegenstander, Zie rikzee, is nl. de oude club van de huidige trainer van Luctor. Ondanks dat is Luctor '88 aan zijn stand verplicht om deze wedstrijd om te zetten in winst. Maar ook voor Zierikzee zijn de punten erg belangrijk om de aan sluiting met de top niet mis te lopen. De kennismakingsmiddag voor de jeugd op 9 november was een groot succes. Ondanks de kou waren er veel kinderen die ken nis hebben gemaakt met de voetbalsfeer bij Luctor '88. Zaterdag 19 november: Nieuwland C1 - Luctor '88 C1 10.00 uur; Luctor '88 D1 - Krab- bendijke D1 11.15 uur; Wol phaartsdijk E - Luctor '88 E1 11.15 uur; Zeel. Sport Fa - Luctor '88 Fa 10.00 uur. Zondag 20 november: Zierikzee 1 - Luctor '88 1 14.30 uur; Luctor '88 2 - Zierikzee 2 14.30 uur; Luctor '88 3 - Robur 2 12.30 uur; Luctor '88 4 - Patrijzen 3 10.30 uur; Renesse 2 - Luctor '88 5 12.30 uur. De NCVB afd. Kamperland houdt heden, woensdag 16 november haar maandelijkse afdelingsavond in het Jhr. mr. de Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.30 uur. Ds. F. van Vliet uit Kamperland zal een lezing houden over "De Bijbel, op verschillende manieren belicht". Belangstellenden zijn van harte welkom. Op 22 november viert de NCVB van het gewest Zeeland, haar 75-jarige bestaan in de Stads schouwburg, Molenwater 99 te Middelburg. Aanvang 10.30 uur. Spreekster in de morgen-verga- dering is Mevr. K. Eisses-Tim- merman uit Dwingeloo. Haar inleiding is getiteld "Vrouwen werken aan de toekomst". Muzi kale omlijsting wordt verzorgd door de harpiste Mevr. Leny de Mey. In het ontspannende mid- dag-gedeelte treedt op Mevr. Sankie Koster met haar "One Woman Show". Zij wordt afge wisseld met het barbershopkoor "The New Hope Quartet" uit Haamstede. In de hal van de Schouwburg zijn stand met o.a. eigen NCVB projecten van Costa-Rica en "Vrouw en Islam". Op zaterdag 19 november werkt volleybalvereniging Mytilus weer weer compleet programma af. In de morgenuren werken de recre antenteams de volgende wed strijden af: om 9.00 uur speelt het team van de Brandweer tegen Atlas en spelen de dames Rekreanten tegen HHK 2. Om 10.00 uur leveren de heren van The Kids strijd tegen HKK 1. 's Middags speelt Mytilus dames 1 om 14.30 uur in de promotie klasse tegen Morres Hulst 2. Te zelfder tijd speelt het vierde herenteam tegen het Kapelse Bok 2. Om 16.30 uur speelt het eerste herenteam, eveneens in de promotieklas tegen Savok 1 uit Sas van Gent. Het tweede damesteam speelt dan tegen IJVC 2 uit IJzendijke en het tweede herenteam doet hetzelf de tegen IJV 2 (heren). Het der de herenteam heeft een uitwed strijd tegen VVS'95 2. Op 26 november zijn de teams even eens aktief. In de recreatieve competitie te Goes speelt Mytilus dames om 9.00 uur tegen de dames van Kattendijke. Om 10.00 uur gaat het herenteam The Kids om de winst tegen het team van de PTT. Om 11.00 uur spelen de Rekreantes tegen Atlas en het damesteam Smash '91 tegen PTT-dames. De Nevo- bo-teams werken dan de tweede ronde van de Bekercompetitie af. Mytilus dames 2 speelt om 18.00 tegen Sgravo 1, terwijl Mytilus heren 1 op dezelfde tijd tegen IJVC 2 speelt. Ook heren 2 is aktief tegen Morres Hulst 2. Het eerste damesteam heeft een uit wedstrijd tegen VVS'92 2. Alle thuiswedstrijden worden ge speeld in het Sportpunt Zeeland. Hartelijk welkom bij onze wed strijden. Programma v.v. "Hansw. Boys". Jeugd: 19 nov.: H. Boys A1 - Kapelle A2 11.15 uur; Robur D1 - H. Boys D1 10.00 uur; Kapelle E2 - H. Boys E1 10.00 uur; H. Boys F - Rillandia F 10.00 uur. Senioren: 20 november: H. Boys 1 - Terhole 1 14.30 uur; Robur 3 - H. Boys 2 10.30 uur; Volharding 4 - H. Boys 3 14.30 uur. Zaterdag 19 november is de jeugd uitge nodigd voor de wedstrijd RBC- Excelsior, aanvang 19.30 uur te Roosendaal. Als wedstrijdmas- cotte voor deze wedstrijd is E- junior A. Looy vastgesteld. Tij dens de rust van deze wedstrijd moeten er drie D-junioren mee doen aan de "Roosendaal Cup", dus penalty's nemen. Hiervoor zijn gekozen: J. d. Hollander - R. Bogaert - E. v.d. Berghe. Het jeugdbestuur-commissie wen sen deze jongens veel succes toe. Ook onze E-junior A. Looy veel succes toegewenst. Programma zaterdag 19 novem ber: Goes A1 - RCS A1 14.30 uur; Goes A2 - Volharding A1 12.45 uur; Goes C1 - Kloetinge C1 11.15 uur; Goes C2 - Wal cheren C3 11.15 uur; Goes D1 - Yerseke D1 10.00 uur; Kruinin gen E1 - Goes E1 10.00 uur; Kloetinge F - Goes F 11.15 uur. Programma zondag 20 novem ber: Goes 1 - Rood Wit 1 14.30 uur; Goes 2 - HVV 24 2 12.00 uur; Domburg 2 - Goes 3 10.30 uur; Goes 4 - Zeeland Sport 5, 10.30 uur; Zeelandia 6 - Goes 5, 10.30 uur. Op woensdag 23 november a.s., van 14.00 tot 16.00 uur, zal in verzorgingstehuis Cederhof te Kapelle weer de jaarlijkse Kerst/Kadomarkt worden gehou den. Dit gebeurt nu al weer voor de 5e maal. Ook dit jaar is er weer een keur van handwerken, bloemstukjes, handgemaakte Kerstartikelen, zelfgemaakte jam en babbelaars te koop. Er is een rommelmarkt, Volksschilder kunst, Kantklossen. Voor de jeugd is er een prijswijzerspel. Tevens is er gelegenheid tot kof fiedrinken, en een oliebollenver koop. Middels lotenverkoop is er een schitterend Kersttafellaken te winnen. Op zondag 20 november 1994 vindt het tweede concert plaats in de kamermuziekserie van talentvolle musici van het Bra bants Conservatorium. Het betreft hier een optreden van het Rosetta Quartet. Deze uitvoering vindt plaats in de Trouwzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt te Goes. Aanvang 15.00 uur. Uit gevoerd worden werken uit de barok en dan met name van Itali aanse componisten, zoals Clau dio Monteverdi, Carissimi, Fres- cobaldi, Fiocco en Lotti. In de week van 21 tot 26 novem ber houdt Tear-Fund in de gemeente Goes een huis-aan- huis collecte ten behoeve van een ziekenhuis in Vietnam. Na de overgang van het communis me naar een democratie kan in Vietnam daadwerkelijk met wederopbouw begonnen wor den. Vooral in afgelegen gebie den zijn de voorzieningen vaak nog erg slecht. Het ziekenhuis waarvoor Tear-Fund zich inzet, ligt in zo'n afgelegen gebied. Er zijn geen goede drinkwatervoor zieningen aanwezig. De Tear- Fund werkgroep Zuid-Beveland gaat volgende week door het houden van een collecte probe ren een deel van het benodigde geld bij elkaar te krijgen. U kunt steunen door volgende week een bijdrage in de collectebus te doen. Wilt u liever geld overma ken dan kan dat op gironummer 41400 ten name van Tear-Fund Nederland, Postbus 104, 3970 AC Driebergen onder vermelding van "Gezond water voor zieken huis in Vietnam". Voor meer informatie kunt u contact opne men met Walter en Carolyn Jon kers, telefoon 01100 - 50179. Uitslagen: Goese Polder 1 - Lewedorp 2 - 14/+51 car.; 's-Heerenhoek 1 - Krabbendijke +72Z-65 car.; Kapelle 1 - Hansweert +79/+41 car.; Erasmus - Goes 1 +43Z+28 car.; Ovezande - Kruiningen - 37Z-39 car.; Goes 2 - Wemeldin ge +45Z-18 car.; Goes 3 - Hein kenszand -23Z+11 car.; Yerseke - Kapelle 2 +23Z-11 car.; Lewe dorp 1 - 's-Heerenhoek 2 +24/- 115. Stand na 9 weken: - Zondag mag Patrijzen weer in een thuiswedstrijd aantreden en wel tegen de koploper in de der de klasse, Terneuzen. Dat Patrij zen in deze wedstrijd als under dog zal beginnen is iedereen wel duidelijk maar dat hoeft persé niet te betekenen, dat het bijvoor- baat al een verloren wedstrijd voor Patrijzen is. De wedstrijd tegen BSC heeft dat al eerder aangetoond. Een stunt zou voor Patrijzen zeer welkom zijn, want ieder puntje is op dit moment meegenomen en zeker voor eigen publiek is het nu toch wel eens tijd om een beetje spektakel te tonen. Het volledige program ma van het aanstaande week end: zaterdag 19 november: 11.15 uur: Zeeland Sport, dames- Patrijzen, dames; 12.45 uur: Patrijzen B1 - Zeelandsport B1; 11.15 uur: S.V.D. C1 - Patrij zen C1; 11.15 uur: Patrijzen D1 - SVD D110.00 uur: Patrijzen E1 - Lewed. Boys E1; 10.00 uur: Kloe tinge E3 - Patrijzen E2; 10.00 uur: Patrijzen F - Kwadendamme F. Zondag 20 november: 14.30 uur: Patrijzen - Terneuzen; 10.30 uur: RCS 2 - Patrijzen 2; 10.30 uur: Luctor 4 - Patrijzen 3; 12.30 uur: Patrijzen 4 - Cortgene 3. Profile Tyre Center spon sort de junioren van de tennis afdeling S.V. Nieuwdorp op een ludieke manier door een steentje bij te dragen voor de aanleg van een minitennis- baan op het sportcomplex. Hierboven de tenniskampioe- nen-in-spé, geflankeerd door Gerko Murre van Pro file Tyre Cen ter. Voor 55-plussers gaat op dins dagmorgen 22 november in Goes een projekt van start dat gericht is op kennismaking met mogelijkheden en aktiviteiten voor een zinvolle tijdsbesteding. Het projekt richt zich op "jonge ouderen" die aan het begin staan van hun derde leeftijd, waarin de werktijd is ingeruild voor vrije tijd. Het projekt biedt deelnemers de kans kennis te maken met aller lei nieuwe en interessante onderwerpen en voorzieningen. Het projekt is één van de succes volle aktiviteiten van de Werk groep Ouderen Educatie. De werkgroep die uit ouderen bestaat heeft dit projekt vorig jaar uitgedacht en het wordt nu voor de tweede keer aangebo den. Het Oosterschelde College, voorheen het REC, verzorgt de uitvoering. Het projekt wordt gestimuleerd en gedragen door de Stichtingen Welzijn voor ouderen. Inl.: 01100-31170 Het centrum voor Pleegzorg Zeeland is dezer dagen zijn nieu we wervingscampagne voor pleegouders gestart. Dat gebeurt met ais motto "Geef geen geld, geef een thuis". Het gaat overi gens om een landelijke campag ne waarbij men er naar streeft 2.000 kinderen een plekje te ver schaffen in een gezin, dus ze aan pleegouders te helpen. Inl. via tel. 06-0223432. Dat nummer kan gratis worden gebeld voor informatie. rechts: B. Wolkenhouwer (lei der), S. Groeneweben (jeugdak- tiviteiten), L. Wolkenhouwer, M. Koeman, R. de Kok, S. Scholten, L. Netten, R. Acton, R. Moens, Kees Dorrepaal (sponsor), M. Vrijdag 18 en zaterdag 19 november houdt de P.V. De Uiver haar jaarlijkse tentoonstel ling in het Arendshuis aan de Torenring te 's-H.Arendskerke. Er zullen 33 stands van elk 6 dui ven aanwezig zijn. Keurmeester is dhr. G. Bakker uit Zierikzee. Als attractie is het rad van avon tuur opgesteld, en is er een Ame rikaanse verloting. Ook zullen er bonnen, die geschonken zijn door bekende liefhebbers, bij opbod worden verkocht. Ieder een is van harte welkom, de toe gang is gratis, en voor de jeugd t/m 16 jaar wordt er dan een mooie prijs verloot. Zaal zater dag vanaf 14.00 uur open. Maandag 21 november a.s. kun nen er brieven worden geschre ven voor mensen die vanwege hun politieke of godsdienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst ver volgd worden of gevangen zitten, Dit kan van 19.00 uur - 20.00 uur in het zaaltje achter de Prote stantse kerk te Lewedorp. Voor beeldbrieven zijn aanwezig. Ook kunnen er brieven worden afge haald. Inlichtingen: 01196- 13822. Wijkvereniging "De Brak" Tulp straat 47 houdt op zaterdag avond 19 november een bingo- avond, de zaal is open om 19.30 uur. Aanvang 20.00; de entree voor leden is gratis. Niet-leden betalen 2,50. Er worden 6 ron des gespeeld, waarvan de kaar ten 1,00 per stuk kosten. Voor inlichtingen kunt u kontakt opne men met Coby of Eddy van de Broecke, tel.: 01100 - 23389. D1 - Heinkenszand D1 10.00 uur; Wemeldinge Fa - Yerseke Fb 10.00 uur. Uit: Heinkenszand 1 - Wemeldinge 1 14.30 uur; Ril landia A1 - Wemeldinge A1 11.00 uur; Yerseke B1 - Wemel dinge B1 11.15 uur; 's-Heer Arendskerke C1 - Wemeldinge C1 10.00 uur; S.V.D. F - Wemel dinge Fb 10.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7