.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Salsa-Night 19 november Semi-akoestische blues in 't Beest met Kunstvrienden spelen Jeffrey Lee Pierce Optreden Bergmuzikanten en Excelsior in De Spinne Toneelver. Baarland op de planken met "Beeld van 'n man" toneelstuk Hugo Claus Bevrijdingsconcert 19 november in Reimerswaal Kruiningen uitvergrote foto's uit de kernen van Reimerswaal tijdens de oor logsperiode, worden tentoonge steld. Deze zullen worden getoond op een aantal panelen, die beschikbaar zijn gesteld door het museum in Goes. Verder is er een groot aantal uniformen van diverse landen te zien en materiaal zoals helmen, gas maskers, patronen, bajonetten, in De Zeelandhallen Goes Met Trafassi en Slippendales Nieuwe CD Surrender: "Een bruid in de Morgen" De stikken d'r of" 23 Woensdag 16 november 1994 DE BEVELANDER v.v. Bevelanders v.v. Kloetinge v.v. Kapel Ie K.V. T.O.G.O. Plattelandsvrouwen Gifvrij Groen v.v. Arendskerke Opening Woon zorgcentrum Tovaal thuis tegen Breda Concert Rillandia Valutarisico en indekkingsstrategie Origami vouw-in in de Stenge Engels duo in Razzmatazz Zangavond KCZB s.v. Robur Be I Foto: Han ter Beek. II (Foto Hester Doove). Het vertoonde spel tegen Rillan- dia en de 2 - 1 overwinning op Kruiningen 1 heeft aan spelers en supporters weer vertrouwen gegeven voor de komende wed strijden. A.s. zaterdag staat een heel belangrijke wedstrijd op het programma, n.l. Bevelanders 1 - Middelburg 1. Als Bevelanders weer als een man achter deze klus gaat staan, dan zal de uit slag voor de mannen uit Kam perland alleen maar positief kun nen zijn. De supporters zullen daar als 12e man zeker hun steentje aan bij kunnen dragen. Vanaf 10.00 uur is het weer druk op het sportcomplex in Kamper land. Hieronder het volledige program ma: Programma voor 19 november: 14.30 uur Bevelanders 1 - Mid delburg 1; 14.30 uur V.C.K. 2 - Bevelanders 2; 12.45 uur Beve landers 4 - Vlissingen 1; 14.30 uur Bevelanders 3 - S.V.D. 2; 14.30 uur W.I.K. 4 - Bevelanders 5; 10.00 uur Apollo dames - Bevelanders dames; 11.15 uur Bevelanders A1 - Veere A1; 11.15 uur Colpl. Boys B1 - Wal cheren B2; 10.00 uur Bevelan ders D1 - Colpl. Boys D1; 10.00 uur Zeelandia E1 - Bevelanders E1; 10.00 uur Zonnemaire F - Bevelanders F. Zaterdag 19 november wordt in De Zeelandhallen te Goes een Salsa-night gehouden. De orga nisatie is onder meer in handen van de Surinaamse vereniging Carib. Deze culturele vereniging is erin geslaagd de groep Trafas si uit Amsterdam vast te leggen voor deze Salsa-night in Goes. Ook treden de Slippendales op. De Salsa-night begint om 22.00 Na een weekend rust voor de meeste elftallen is er voor a.s. zaterdag weer een volledig pro gramma. Kloetinge 1 vertrekt naar Aalst om daar tegen de naaste concurrent Roda Boys te spelen. Als Kloetinge haar twee de plaats op de standenlijsten wil vasthouden, zal er van deze voor haar altijd moeilijk bespeelbare tegenstander gewonnen moeten worden. U kunt een meer span nende dan als mooie wedstrijd verwachten, 's Morgens zijn er weer de nodige jeugdwedstrijden op het Wesselopark en komen 's middags de lagere elftallen aan bod. Kloetinge 3 speelt nog wat wisselvallig. Voor het thuis publiek doen de mannen van Jan Nouse altijd een stapje extra. den Dekker, Ad Mol, Hanny Otte, Joop Hamelink, Leni de Bart en Leo Uitterhoeve laten u zien wat de komst van Napoleon voor gevolgen heeft. Souffleuses zijn Nel van Wingen en Marie de Vlieger. Lila Kasse is grimeuse. De voorstelling begint om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, volwassenen 6,-, kinderen t/m 12 jaar ƒ4,-. Na afloop is er een gezellig samen zijn met muziek van de band "Roulette". Op zaterdag 19 november zal in Heinkenszand in "de Stenge" de presentatie plaatsvinden van de nieuwe CD van de dialectrock- formatie Surrender. Dit is de tweede CD welke Surrender op z'n naam schrijft en bevat weer zoals de eerste CD allemaal in het Zeeuwse dialect geschreven songs. De nieuwe CD draagt de titel "de stikken d'r of" en bevat 15 nieuwe nummers waaronder o.a. een oud lied als "De Klok zestig/zeventig toonaangevend was voor het Zeeuwse circuit. Ook werd een bijdrage geleverd door bekende mondharmonica- speler Richard Eversdijk (ex Juke-Joints)). De CD is opgeno men op eigen bodem bij Studio Jos Rentmeester. Tijdens deze avond die aanvangt om 20.00 uur, zal als support-act de band "Emmeroyts" optreden. Einde van de presentatie-avond is om 24.00 uur. 19 nov.: 14.30 uur Kapelle 1 - Oostkapelle 114.30 uur Oostka pelle 2 - Kapelle 2; 14.30 uur Kruiningen 2 - Kapelle 3; 12.45 uur Borssele 3 - Kapelle 4; 12.30 uur Kapelle A1 - Feijenoord A2; 11.15 uur Hansweertse Boys A1 - Kapelle A2; 12.45 uur Kapelle B1 - H.V.V. '24 B1; 11.00 uur Kapelle C1 - Walcheren C1; 11.15 uur Walcheren C2 - Kapel le C2; 10.00 uur Kloetinge D1 - Kapelle D1; 10.00 uur Kloetinge D3 - Kapelle D2; 10.00 uur Kapelle E1 - S.S.V. '65 E110.00 uur Kapelle E2 - Hansweertse Boys E1; 10.00 uur Kapelle FA - S.S.V. 65 F; 11.15 uur Kapelle FB - Kruiningen F; 10.00 uur Krabbendijke F - Kapelle FC. Op donderdag 17 november zal er in 't Beest een café-optreden plaatsvinden van Ramblin' Jef frey Lee Pierce Cypress Groove. Voor velen zal de naam Jeffrey Lee Pierce uitleg behoe ven. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met The Gun Club. Samen met The Cramps de sleu- telband voor de Amerikaanse gitaarscene uit de tachtiger jaren. Niet alleen door de Jim Morrison-achtige uitstraling van ex-drankorgel J.L. Pierce. Hun duivelse, sterk op Robert John sons' countryblues geïnspireer de muziek, dweepte met de ver loedering van de Amerikaanse samenleving. JLP was al eerder in 't Beest (in 1986) met het Jef frey Lee Pierce Quartet. Hij sier de zelfs de cover van het foto- zijn eerste opvoering - nu meer dan 40 jaar geleden! - een ware toneelklassieker geworden en gebleven. Rolverdeling en medewerkers: Henri Pattini (de vader) - Sjef van Hese; Madeleine Pattini (de moeder) - Joke van Mil; Thomas (de zoon) - Andi van Leeuwen; Andrea (de dochter) - Jeannette Tierie en Hilda (de nicht) - Marian Goossens; Regie: Frans Priester. De toneelavond van "Kunstvrien den" in Goes wordt traditiege trouw besloten met bal na. De zaal is op zaterdag 19 november open vanaf half acht. Overigens kan de Goese toneelvereniging nog nieuwe leden gebruiken. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met het secre tariaat, p.a. G. Smallegange, Schumannstede 13-30, 4463 BG Goes, tel: 01100- 14246. Togo 1 treft in haar eerste wed strijd van de zaalkompetitie direct een zware tegenstander, n.l. Vitesse 1 uit Barendrecht, koploper in de veldkompetitie. Dit zegt niets over het resultaat in de zaal, waar Togo altijd goed presteert. Togo 2 komt binnen de lijnen tegen het onbekende Bre- da-Noord 2. Togo 4 zal een zwa re dobber krijgen aan Seolto 3, Togo 6 moet kunnen winnen van Swift 7. De verwachtingen over Togo A1 tegen Stormvogels A1 zijn hooggespannen. Programma, Sportpunt Zee land: 14.35 uur: Togo 2 - Breda Noord 2; 15.45 uur: Togo 1 - Vitesse 1; 19.20 uur: Togo 4 - Seolto 3; 19.20 uur: Togo 6 - Swift 7. Uitwedstrijden: 8.30 uur: Stormvogels A1 - Togo A1; 14.25 uur: Swift B3 - Togo B. Voor meer inlichtingen over korf balvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ineke Schipper, tel: 01100-30473. De Nederlandse bond van platte landsvrouwen, afd. Goes e.o. houdt op dinsdag 22 november a.s. haar maandelijkse bijeen komst in de Prins van Oranje, Nieuwstraat te Goes. Mevrouw Marjan Westra uit Goes zal ver tellen over het werk van Terres des Hommes. Tevens laat ze een dia-serie zien, is er een rad van fortuin en een stand van Ter res des Hommes. Belangstellen den zijn van harte welkom. Aan vang 13.45 uur. Woensdag 23 november gaat onder meer bij Betho Goes een project van start onder de naam "Gifvrij Groen". Een aantal SW- bedrijven en Braber Groenvoor ziening zijn een overeenkomst aangegaan om het gifvrij beheer van groen te bevorderen. Uitge nodigd voor de bijeenkomst zijn alle 30 Zeeuwse gemeenten, diverse overheden en SW-bedrij- ven uit Zuid-Holland, Brabant en uiteraard Zeeland zelf. Programma 19 november: 2e klas A: Zaterdag moet 's-Heer A.kerke 1 een uitwedstrijd in Zwaluwe spelen. Een ploeg die onderaan de ranglijst staat, maar die toch niet onderschat moet worden. Het is te hopen dat nu eindelijk de punten eens mee naar Arendskerke mee terug gaan. Succes! Aanvang 14.30 uur. De bus vertrekt om 12.45 uur. Reserve 1e klas: Meeuwen 3 - 's-H.A. Kerke 2 14.30 uur, 's Heer A. Kerke 3 - Brouwersha ven 2, 14.30 uur; 's-Heer A. Ker ke 4 - Heinkenszand 5, 14.00 uur; SSV '65 B1 - 's-H. A. Kerke B1 11.15 uur. studeerd. De avond begint om 19.30 uur en de opbrengst van deze avond zal bestemd worden voor de aanschaf van nieuwe instrumenten voor De Bergmuzi- kanten. De entree bedraagt 2,50 en iedereen is van harte welkom. Zaterdag 19 november speelt de toneelvereniging Baarland het blijspel "Een beeld van 'n man". De voorstelling wordt gegeven in het verenigingsgebouw "The Cameronian" te Baarland. In het blijspel staat de barones centraal. Zij verzamelt allerlei kunststukken en heeft het nodige personeel. Maar haar verzame ling wordt pas compleet als Napoleon arriveert Jacqueline van Wingen, Hans Kloosterman, Aart Holster, Janet Vrijdag 25 november a.s. vindt in 's-Gravenpolder de oifficiële ope ning plaats van het woonzorg centrum dat is gerealiseerd door de woningstichting Borsele in samenwerking met de Stichting Poelwijck. In september hebben de eerste bewoners al hun intrek genomen in het nieuwe complex. Gedeputeerde A. Dijkwel en wet houder mevr. C. Elenbaas- Muree zijn uitgenodigd de ope ningshandeling te verrichten. Om 14.00 uur is er een bijeen komst van genodigden in sport hal "De Zwake". Aanstaande zondag speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schenge in Goes tegen Breda. De Goesenaren gaan momenteel aan de leiding in de 3e klasse D en zullen alles in het werk stellen om hun onge slagen status vast te houden. Op eigen veld hoefde Tovaal zelfs nog geen enkel tegenpunt te incaseeren. De kick-off van deze wedstrijd is om 14.00 uur en de wedstrijdbal wordt geschonken door autobusonderneming De Baar en Leendertse uit Wemel- dinge. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moel- ker, Havenweg 13, Nieuwdorp, tel.: 01196-12580. Tropische hapjes zoals Saté en de bekende Roti dat is een speciale soort pannekoek, ge vuld met Masala (kerry)kip, Groente (kouseband), Salade, Ei en indien gewenst Sambal). Ook op deze avond zullen deze hap jes verkrijgbaar zijn. Kaarten zijn in Goes in voorver koop bij De Zeelandhallen, tel: 01100-21020. van Arnemuiden" maar dan uiter aard op z'n Zeeuws en in rock- versie alsmede een nummer over de nieuwe Westerschelde Oever Verbinding. Aan de CD hebben verschillende gastmuzi kanten meegewerkt, o.a. Harry Rentmeester, een voor wat de Zeeuwse popmuziek betreft een muzikant van het eerste uur. Hij speelde onder andere in de ver maarde Zeeuwse popformatie Melrose Abby welke in de jaren kanten, huisband van Huize Den Berg, leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten in Goes. Excelsior en De Bergmu- zikanten zullen afwisselend ieder hun eigen repertoire ten gehore brengen. Voor het slotnummer werd gezamenlijk een stuk inge- Op vrijdag 18 november a.s. houdt muziekvereniging Rillan dia z'n jaarlijkse uitvoering. De fanfare brengt film- en lichte muziek. Er is tevens een optre den van het leerlingenorkest, de drumband en drumbandleerlin- gen. Na dit programma verzorgt de groep "Het Pakt" dansmuziek. Plaats, dorpshuis Luctor et Emergo". Aanvang: 20 uur, toe gang 2,50. Donateurs en hou ders van sponsorkaarten gratis. U bent allen van harte welkom. Steeds meer ondernemers doen zaken over de grens. Een groot probleem vormt daarbij het valu tarisico en de indekking hiervan. Op 30 november a.s. organiseert de Kamer van Koophandel i.s.m. de ING-Bank de bijeenkomst Valutarisico en indekkingsstrate gie. Plaats: Kamer van Koophan del, Middelburg. Datum: 30 november. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Kosten: 75,00 per deelne mer. Inlichtingen: Erik Faber, 01180-73548. Op dinsdagmorgen 22 november wordt er in de Stenge te Hein kenszand een Origami Kerst- vouw-in georganiseerd voor iedereen die voor de kerst nog wat nieuwe ideeën op wil doen, kan zich opgeven voor deze morgen die om 9.15 uur begint en tot plm. 11.00 uur duurt. Entree is 6,- p.p. Het materiaal- depot is aanwezig met alle nieu we kerstmaterialen. Opgeven voor deze morgen bij Hannie van de Sluis, 01196- 12703. Het kleintheater Razzmatazz te Oost-Souburg brengt zaterdag avond 19 november het bekende Engelse duo Keith Hancock en Lee Collinson. Keith begon als harmonicaspeler, maar zijn talenten als tekstschrijver wor den de laatste tijd steeds meer erkend. Lee Collinson is zijn muzikale evenknie op de gitaar. De avond begint om 21.00 uur. Kaarten kosten 12,50 en zijn in voorverkoop bij Loes en Ad Lijn- se, tel. 01100-30188. Zaterdag 19 november brengt toneelvereniging "Kunstvrien den" uit Goes een hommage aan de auteur Hugo Claus. In "De Prins van Oranje" te Goes wordt die avond het bekende toneel stuk "Een bruid in de morgen" opgevoerd. De voorstelling begint om 20.00 uur en kaarten zijn vanaf heden in voorverkoop. Ze zijn verkrijgbaar bij mevr. J. van Mil en mevr. J. Tierie, tel. resp. 01100 - 30989 en 01100- 11475. Iets over de inhoud van het stuk: Een komponist, die - tegen beter weten in - vol blijft houden dat eens een groot en belangrijk muziekstuk van zijn hand zal ver schijnen. Zijn vrouw, die zichzelf al lang geleden een houding van onaantastbaarheid heeft aange meten. De zoon, die niet de ver standelijke vermogens heeft, een zelfstandig leven te leiden. Voor dames 1 staat de belangrij ke derby in en tegen Vlissingen op het programma. Programma zaterdag 19 november a.s.: Roda Boys 1 - Kloetinge 1 14.30 uur; Nivo Sparta 2 - Kloetinge 2 12.00 uur; Kloetinge 3 - Bruse Boys 2 14.30 uur; Kloetinge 4 - Yerseke 4 12.45 uur; Kloetinge 5 - Robur2 zat. 14.30 uur; Kloetin ge 6 - SKNWK 4 12.45 uur; Yer seke 6 - Kloetinge 7 12.45 uur; Vlissingen Dames - Kloetinge Dames 1 11.15 uur; R.C.S. dames - Kloetinge dames 2 11.15 uur; Vlissingen B1 - Kloe tinge B1 14.30 uur; Kloetinge B2 - Apollo B1 11.15 uur; Goes C1- Kloetinge C1 11.15 uur; Cortge- ne C1 - Kloetinge C2 11.15 uur; Kloetinge D1 - Kapelle D1 10.00 uur; Dauwendaele D2 - Kloetin ge D2 10.00 uur; Kloetinge D3 - Kapelle D2 10.00 uur; Yerseke D2 - Kloetinge meisjes 10.00 uur; Apollo E1 - Kloetinge E2 10.00 uur; Kloetinge E3 - Patrij zen E2 10.00 uur; Kloetinge E4 - Robur E2 10.00 uur; Kloetinge Fa-Apollo Fa 11.15 uur; Kloetin ge Fb - Goes Fa 1115 uur; Vol harding Fa - Kloetinge Fc 10.00 uur. boek dat in dat jaar verscheen. Nu geeft hij een semi-akoestisch optreden samen met Cypress Grove. Deze Engelse gitarist komt uit de Bristol/London-scene waaruit ook de huidige leden van The Gun Club afkomstig zijn. De blues zal het thema zijn. Met specifiek de delta blues (herinne rend aan Robert Johnson, Willie Brown, Son House en Charlie Patton). Uiteraard op een van JLP bekende manier. De stijl is technisch gesproken niet authentiek, maar de interpreta ties zijn heel persoonlijk - in de geest van de ware blues. Aan vang: 22.00 uur. Toegang: 7,50. Voorverkoop: Steve's Record Shop en X-Ray Goes. Zaterdag 19 november a.s. wordt in De Reinerswaalhal te Kruiningen een groot Bevrij dingsconcert gegeven. Er wordt aan meegewerkt door het befaamde "Deep River Quartet" en het Goese barbershopkoor "The Gaggling Ganders Gang". Aan vang 20.00 uur. Toegangs kaarten kosten 17,50. Voor pashouders is de entree 12,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij VVV Yerseke en gemeentehuis in Kruiningen. Telefonisch bestel len kan via de nummers: 01130- 95326 (buro burgerzaken van de gemeente) en 01135-1552 (Jac ques Boonman). In Krabbendijke kan men nog kaarten, tegen een gereduceerd tarief, bekomen, via een aktie van de winkeliersvereniging aldaar. Tevens is er een exposi tie ingericht die in het teken staat van 50 jaar Bevrijding. Deze ten toonstelling kan vóór en na afloop van het concert worden bekeken. Tevens is hij zaterdags te zien vanaf 13.00 uur. De entree is 2,50. Er zal een aantal unieke, gereedschappen en apparatuur uit de oorlog. De uniformen worden getoond op poppen en de overige mate rialen op tafels. Voor de Rei- merswaalhal zullen enkele leger voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden geplaatst door Minus Goud uit waarde. Op zaterdag, 19 november a.s. organiseert de afdeling Zeeland van de Kon. Chr. Zangersbond een zangavond in de Concert en Gehoorzaal te Middelburg. Diverse Zeeuwse koren zullen in een afwisselend programma van zich laten horen. De toegangs prijs bedraagt 3,- per persoon. De aanvangstijd is 19.30 uur en de Concertzaal is vanaf 19.00 uur open. Liefhebbers van opgewekte muziek kunnen op vrijdagavond, 18 november a.s. hun hart opha len in wijkgebouw De Spinne in de Goese Polder. Daar wordt een optreden verzorgd door de Brassband Excelsior uit 's-Heer Arendskerke en De Bergmuzi- We komen nog even terug op de wedstrijd tegen Renesse. Opnieuw een partij voetbal om van te smullen. Twee hard wer kende en aanvallend ingestelde teams boden de toeschouwers een prima wedstrijd met veel doelpunten, waarbij Robur aan het langste eind trok. Kom ook eens naar onze thuiswedstrijden op het derde veld van het sport park 't Schenge. De toegang is gratis! Zondag wacht de uitwed strijd tegen Oostburg. Een pun- tendeling moet mogelijk zijn. Programma zat. 19 november: Robur B1 - Zeelandia B1 11.15 uur; Robur D1 - Hansw. Boys D1 10.00 uur; S.V.D. E1 - Robur E1 10.00 uur; Kloetinge E4 - Robur E2 10.00 uur; Colijnspl. Boys Fa - Robur Fa 10.00 uur; Zat. senio ren: Oostkapelle 3 - Robur 1 14.30 uur; Kloetinge 5 - Robur 2 14.30 uur. Zondag 20 novem ber: Oostburg 1 - Robur 1 14.30 uur; Luctor '88 3 - Robur 2 12.30 uur; Robur 3 - Hansw. Boys 2 10.30 uur. Iedereen is bij onze vereniging welkom. Aanmelden bij John Quinten, tel. 51074. En wilt u de goede Sint met zijn knecht op bezoek hebben, dan kan dat nog. Bel hiertoe Mevr. Quinten tel. 32389: Ook niet leden! En de dochter, die heel goed inziet hoe de dingen in elkaar steken, maar niet bij machte is er iets aan te veranderen. Deze vier mensen leven bij elkaar - te dicht op elkaar. Ze kennen elkaar van haver tot gort; soms kan een half woord vol doende zijn om een wereld van vergeten beelden en herinnerin gen weer naar de oppervlakte te brengen. En dat, terwijl ze alle mogelijke moeite gedaan heb ben, het verleden zoveel moge lijk met rust te laten. Maar vader en moeder hebben eindelijk de situatie nauwkeurig onder de loep genomen en een plan gemaakt: morgen wordt alles anders, dat staat vast! Misschien klinkt het voorgaande ietwat somber en zwaar. Maar bovenal is het spannend om naar te kijken. Mede daardoor is 'Een bruid in de morgen' al sinds uur. Kaarten kosten in voorver koop 20 gulden, aan de zaal zelf op de avond van de show 25 gul den. De hal gaat open om 21.00 uur. De organiserende vereniging Carib heeft tot doel het promoten van talenten uit de tropen. Om dit te bereiken worden er Caraïbische-Salsa avonden ge organiseerd en promoting van ’tl f 1 J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23