Eindejaarsaktie Kortgene HOBBYHAL DE GRAAF Leuke Sint- Aanbiedingen GAUGE AUGUSTUN BAZAR Een reis om de wereld Oh, kom er eens kijken Gafecle bekomst lïliïïïïi Harold v.d. Dries SRV tl Jo Basting S3? the united states of kortgeae YUSHIN prfHouee begint om de hoek. ”de Brokke wienkel” ’t Blomme uusje” Kortgene houdt actie met Dollarbiljetten voor een lekkere snack UW VERFSPECIAALZAAK Alles voor de doe-het-zelver PAUL BOUWMAN j. weststrate Cafetaria "De Pauw" |U i UJ UJ tc. Q SUPERMARKT BAAYENS Voor al uw Sint Nicolaasaankopen moet U eens bij bakker Basting binnenlopen DE DECEMBERMAAND IS FEESTMAAND BIJ BAKKERIJ BOUWMAN IN KORTGENE U MAG GEZIEN WORDEN MET DE FEESTDAGEN... Er staat ook al een unieke kerstcollectie voor U klaar. O GEMEENTE KORTGENE UJ QQ Zuivelhandel Hoofdprijs weekend America (L) Cb 16 Woensdag 16 november 1994 DE BEVELANDER N-4 o.a. Sinterklaasfeest MEER DAN ETEN DRINKEN Hoofdstraat 50, Kortgene De leukste kado-ideeën vindt u natuurlijk bij 0 LE GRAND WIJ DOEN MEE MET DE EINDEJAARSAKTIE Rabobank. Aangenaam. Hoofdstraat 44, Kortgene, tel. 01108-1951 Hoofdstraat 36 - Kortgene 01108-2015 Hengstdijk dier en plant Bloemsierkunst Geef ook eens een geschenkbon van uw dierenspeciaalzaak. Alles is mogelijk U belt en wij verzorgen!!! Kom kijken Nieuw!! Handgemaakte kaarsen in vele kleuren en maten. Glaswerk - ook met smeedwerk. Verder een keur aan leuke geschenkartikelen. ‘t Blomme uusje heeft flink uitgepakt met assortiment artikelen BLIJVEND laag geprijsd... (tevens slijterij) Kaaistraat 16 - Kortgene Telefoon: 01108-2494 Met alle zorg en aandacht hebben wij ook dit jaar een bijzonder groot assortiment aan marsepein, letters en staven, kransen en stollen Dus kom langs bij bakker Bouwman voor deze traditionele lekkernijen, ovenvers uit eigen bakkerij Kaaioprit 2, Kortgene Telefoon 01108-2526 SPECIALE AANBIEDINGEN IN OVERJARIGE FIETSEN BIJ BRANDSTOF KUNT U KIEZEN TUSSEN ZEGELS OF DOLLARBILJETTEN OPAL UW KONTANTE BESTEDINGEN DOLLARBILJETTEN (OOK ARBEIDSLOON) HOBBYHAL DE GRAAF Bernhardstraat 36 Kortgene Tel. 01108-1533 Hoofdstraat 7 4484 CA KORTGENE 01108-2000 Kortgene H.C.R. De Korenbeurs Kaaistraat 12, 4484 CS Kortgene Tel: 01108-1342, fax 2394 f f ECHTE BAKKER Kaaistraat 14, KORTGENE tel. 01108-1238 Hoofdstraat 16 - Kortgene - 01108-1329 voor al uw dagverse produkten RUIMTELIJKE ORDENING BRUYN Dc nieuwe reisprogramma’s liggen klaar bij uw Rabobank. Roomboter-amandelletter Roomboter-amandelstaaf Toondagkoeien Gevuld speculaas en div. marsepeinen figuren Uw Kwaliteitsbakker Kaaistraat 23 - Tel. 1281 Kortgene x 1 damesmode dierenspeciaalzaak/ hengelsport Korteene Hoofdstraat 49. te). 01108-1681 Johan van Eerten (H41 Tandtechniek Hoofdstraat 46, Kortgene, 01108-1354 Veerweg 14, Kamperland, 01107-1373 Rabobank Q 9 O "mooie SADO’S IPBWAG W* s M i i A 1'4 Lr rTrvH.r ...r l^jg ft fÊ "Eénuur-special van Yushin" e <2 UW GARANTIE VOOR ZORGELOOS AUTORIJDEN Hoofdstraat 71Kortgene, 01108-1251 I Het adres voor al uw grote en kleine personeelsfeesten jubilaris of eindejaarsviering. Thema avonden: Arabische avond Tropical fiësta Oosterse/Indonesische avond Crazy Horse La Nuit de Paris Zeemansavond Yushin heeft heerlijk ruikende kadootjes voor hem en haar. Is dat geen goed idee? Het zijn drukke tijden voor de kerst. Maar één uurtje voor uzelf vindt u vdst nog wel. Een stralende kerst begint bij jezelf Maak vandaag nog een afspraak met uw creatieve kapper. Dan kun nen we in de decemberdrukte reke ning met uw wensen houden. Het gemeentebestuur van Kortgene maakt het volgende bekend: In week 45 is onderstaande bouwvergunning verleend: - voor de verbouw van een schuur tot woning aan de Ringweg 34a te Colijnsplaat. Dus bel snel voor zo'n uur supersnelle schoonheidskuur. 01108- 1402 Hoofdstraat 49, tel. 01108-1681 erkend keunngs- bednjf Reinigen, dieptereinigen. vochtbe- hondeling en masker. Plus een feestelijk make-up advies. Aangebracht en wel ƒ45,- O Q Lü s III' Öd PRO De burgemeester van de gemeente Kortgene maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethou ders een bouwplan is ingediend door: de heer C.A. Schrijver, voor het bouwen van een berging aan de Valkenlaan I6 te Kortgene. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan teneinde de bouw vergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schrif telijke bezwaren indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 01108 - 1553). Kortgene, 16 november 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel nu de en het Rabobank klaar. Nieuw zijn Verder zijn onderstaande bouwvergunningen ontvangen: - voor de verbouw van "Rustoord" aan de Dr. Maasstraat 4 in Colijnsplaat; - voor de bouw van een rekreatieschuur aan de Havenweg 1 te Kortgene. Kortgene, 16 november 1994 Burgemeester en wethouders voomoemd, de burgemeester, T.A. Vogel de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans Op 19 november zal Sinterklaas worden ingehaald door E.M.M. op het haventerrein, na een rondrit door Kortgene zal er voor de kinderen een feest worden gegeven in de Korenbeurs, gevolgd door een groots Sinter klaasbal met live-muziek, aan vang 20.30 uur, toegang gratis. Hoofdstraat 22, 4484 CE Kortgene Tel. 01108-1662 s n w.» AW De ondernemersvereniging van Kortgene gaat tijdens de Einde jaarsactie op de Amerikaanse toer. Tijdens de actie ontvangt men in de deelnemende zaken biljetten van tien dollar. Niet de echte, maar ze lijken er wel op en bovendien zijn er mooie prij zen mee te verdienen. Bij aan koop van artikelen voor een bedrag van vijf gulden - in som mige gevallen moet voor tien gul den worden besteed - ontvangt men zo'n groen biljetje. De biljet ten kunnen worden opgespaard en wie een bepaald aantal bijeen heeft, kan daarmee weer een aardig artikel aanschaffen: van foto-album tot wijnglazen en schalenset. Er zijn speciale lijs ten in omloop gebracht waarop de prijzen vermeld staan. Tevens staat erbij aangegeven hoeveel tien-dollarbiljetten men Nieuwe 7^ k BEAUTY CENTRE EUYWLNTHOU JOKf SU II HQOt OSTRA Af 4484 CI KORTGINI TflHOON 0H08 140.' gaat heden, woensdag 19 november, van start en loopt tot en met 24 december. Bestelde artikelen kunnen alleen op 31 december van 10.00 tot 16.00 uur worden afgehaald bij Harold van den Dries, Hoofd straat 16. Tijdens de aktieperio- de worden hier de eindejaarsprij- zen uitgestald in de etalage. Als bijlage sluiten we een bestelfor mulier bij. kunstgebitten I 100% service I Vrij advies Reparaties klaar (.(jsl terwijl u wacht -Ajj Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 Een weekje skiën in Frankrijk? Drie weken Verre Oosten? Een trektocht door Griekenland? Parachutespringen op Texel? Een luier-vakantie op Gran Canana of een weekendje eruit? Pak uw koffers maar sast in. Want bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland, liggen nieuwe reisprogramma s Vakantie magazine voor u dient in te leveren om er voor in aanmerking te komen. Hoofd prijs van de actie is een reis naar het Limburgse America, waar men een weekendje te gast is. Men kan ook kiezen voor een reischeque. Het aardige daarbij is bovendien dat de plaatselijke Rabobank een bedrag van 200 dollars meegeeft aan de winnaar of winnares als zakgeld. En in dit geval gaat 't dan om échte dol lars, totaal dus een kleine 400 gulden. De hoofdprijs wordt getrokken uit alle dollarbiljetten die tijdens de actie worden inge leverd. Dat inleveren kan tot uiterlijk 26 december a.s., waar bij de biljetten in een gesloten enveloppe kunnen worden afge geven bij garage Augustijn aan de Hoofdstraat 71. De bekend making van de hoofdprijs vindt plaats op 31 december. De actie Ook avond en (W weekendservice 01108-12 00 Hoofdstraat 43 A Kortgene onze extra voordelige treintickets voor jongeren tot 26 jaar. En als u straks uw keuze hebt gemaakt, dan kunt u meteen ook al die andere vakantiezaken bij ons regelen. Zoals vreemde valuta en verzekenngen bijvoorbeeld. Da's wel zo handig. Kortom: waar u ook naar toe wilt, loop eerst eens binnen bij dc Rabobank bij u in de buurt. «tóf

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 16