s I fl-79,- .69,-1 I Trui «lamswol I /MONTÈL Opzienbarende optie van De Bank. Tom HankSis Forrest >Gump axel Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues SCHELBEOOIII) GRAND THEATER GOES 01100-15165 mL’' h Woensdag 16 november 1994 - 46e jaargang no. 46 jioai is PILAAR weekblad voor zuid- en noord beveland WL WÉ" 2 T-SHIRTS 1 BETALEN S (Van een onzer redacteuren) Een héél originele foto: samen bier drinken met een 'rietje' in Oeganda (foto A. de Viet). LAATSTE WEEK! Bel! 01193-9226 Bierslangetje Dubbelzinnig BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 VIER JE VERJAARDAG EENS ANDERS... KONINGSTRAAT 9 GOES TEL.01100-27101 Jarenlang genieten wij reeds uw vertrouwen. TAX ATIE-REPARATIE-REINIGING NIEUW VANAF 24 NOVEMBER PREMIÈRE THE LION KING RESERVEREN NU AL MOGELIJK! De Bank van Nederland Stad aan de rivier: Yangshou in China. Het berglandschap op de achtergrond is kenmerkend voor veel berggebieden in China (foto S. Murre). Een foto met humor, gemaakt in het hoge Himalaya-gebergte in Nepal. Het houten bord ver wijst naar een restaurant met de opzienbarende naam 'Aan het eind van het heelal'. (foto M. Platteeuw). I'arh/ en Fcestccnlruin paar aardappelen in zijn handen. De aardappelcultuur werd in Zaïre (het voormalig Belgisch Kongo) geïmporteerd door Belgische kolonisten (foto E. de Graaf). FILMPROGRAMMA VANAF 00. 17 T/M WO. 23 NOVEMBER 1994 Zandduinen Drie Zaïrese jongetjes in een bergstreek bij Lake Idi Amin. Het middelste jongetje heeft een fa De hoogste weg ter wereld: in India (foto H. Uitterwijk). Hét adres voor Zeeuwen kieken (in) 't zuiden n Paramount Pictures qretnits a Steve Tisch/Wendy Hnerman inta» CLASSIC 14.00 u. Lange Kerkstr. 44 Goes De mensen van het COS beke ken duizenden foto's en dia's. Rinus Knuit uit 's-Heerenhoek (in het dagelijks leven chef van het bureau welzijn van de gemeente Borsele) is een van de amateur- fotografen en beroepsfotografen uit Zeeland, die materiaal lever den voor de reizende fototen toonstelling. Het antwoord op zijn vraag levert hij ook direct: "Hoewel de leef omstandigheden in veel landen allesbehalve redelijk zijn, heb ik steeds méér het gevoel gekre gen, dat de mensen in de Derde Wereld gelukkiger met elkaar samenleven. Ze zijn nog niet ver zeild geraakt in de stress van onze wereld". Het COS had foto's nodig voor een reizende expositie 'Zeeu wen kieken 't Zuiden', die men aan het voorbereiden was ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het COS. Ruim zestig mensen reageerden op de oproep. De titel 'Zeeuwen kieken 't Zui den' is volgens het COS dub belzinnig bedoeld. Het woord 'kieken' betekent in het Neder lands 'fotograferen' (naar de 19e-eeuwse Leidse fotograaf Kiek), maar in het Zeeuws dia lect heeft het tegelijkertijd de betekenis 'kijken'. "Anderzijds geeft het je de gele genheid, het westerse leven te relativeren. Telkens, na thuis komst van zo'n reis, heb ik een uitermate rustig gevoel over me. Ik moet meerdere malen per dag glimlachen over de kleine din gen, waarover wij ons (vaak nodeloos) druk maken". De foto-tentoonstelling is op Noord- en Zuid-Beveland nog te zien op de navolgende tijd stippen: t/m 26 november 1994 in de openbare bibliotheek te Goes en van 9-27 januari 1995 in het gemeentehuis van Bor sele te Heinkenszand. UNITED COLORS OF BENETTON. donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Eerst kun je met al je vriendjes en vriendinnetjes naar de film, waar je een leuke herin nering krijgt. Na de film ga je naar QUEENS- BURGER, waar je frietjes met een hamburger kunt eten met een glas limonade en een ijsje toe. OF JE KUNT OOK: na de film naar het BOW LINGCENTRUM gaan, waar je gezellig met zijn "•■allen kan bowlen k onder het genot van een glas limo nade. Dit kan allemaal voor 15,- per persoon. Voor meer infor matie of voor reserveren kun je bellen naar het GRAND THEATER: 01100- 15165 Het gratis Bankboekje van Montèl, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen, ligt voor u klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims zondag, woensdag Wie verre reizen doet, kan veel laten zien Die vraag werpt amateur-foto- graaf Rinus Knuit op in een foto- en reisverhalenmagazine, dat behoort bij de foto-expositie 'Zeeuwen kieken 't Zuiden', die op dit moment door de provincie trekt. De expositie is op dit moment te bekijken in de open bare bibliotheek in Goes (tot 26 november). pot zeeuws-vlaa De wereld zal nooit als je deze de ogen Forrest Gump hebt gezien. GOES 's-HEERENHOEK -- "Wie is er nou gelukkiger in deze wereld? Wij met onze grote economische welvaart of zij met hun nog veelal natuurlijke leefwijze?". Vijftig stuks (van 24 fotografen) hebben ze uiteindelijk geselec teerd voor de tentoonstelling. De foto's tonen beelden uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De foto's vertellen een eigen ver haal (dat in beknopte onder schriften bij de foto's wordt ver teld), maar er blijft nog genoeg ruimte voor fantasie van de kij ker. Veruit de leukste foto is 'Bier drinken met een rietje' van Arie de Viet, waarop we twee groe pen Oegandezen rond een aar dewerken pot-met-bier zien zit ten. Ze drinken gezamenlijk uit de pot, allemaal met een eigen- slangetje. De foto bewijst voor een soort gemeenschapszin, die in Afrika nog wél bestaat, maar die in onze verijsde westerse wereld zeldzaam is geworden. 20.00 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45U. 20.00 u. 20.00 u. n d e r e n Ze hebben allemaal de ervaring opgedaan, die Rinus Knuit beschrijft in het speciale nummer van het blad Cosmorama, dat geheel gewijd is aan de expositie en dat aldaar gratis meegeno men mag worden. Hij schrijft: "De reizen naar de Derde Wereld zijn telkens weer een verrijking van mijn leven. Ze bieden de mogelijkheid om kennis te maken met de leefomstandighe den en de cultuuruitingen van andere volkeren". Toen het Centrum voor Ontwik kelingssamenwerking Zeeland (COS-Zeeland) dit voorjaar con tact zocht met amateur- en beroepsfotografen, die door de Derde Wereld gereisd hadden, meldde ook Rinus Knuit zich aan. Voor u geen tierelantijnen. Geen krullen, ruches en valse sier. Maar ‘n eerlijke bank. Strak. Eenvoudig. Degelijk. Ziehier onze opzienbarende optie. Nu bij Montèl. Voor ‘n ongelofelijk lage prijs, die vast en zeker opzien zal baren. Mööi Viror Maar 1420,- 2 l/2+2-zits2995,- I Tegen inlevering van l deze advertentie Geldig t/m 3-12-1994 1 St. JACOBSPASSAGE 19 VLISSINGEN KREUKELMARKT12 GOES GORTSTRAAT 26 MIDDELBURG (korte mouw) halen - De afgelopen vijftien jaar heeft Rinus diverse Derde-Wereldlan- den bezocht, aanvankelijk met traditionele reisorganisaties, later met kleinere, alternatieve reisbureaus. In de loop der jaren bezocht hij achtereenvolgens Indonesië (1979), Thailand (1981), Kenia (1987), Mexico (1988), India en Nepal (1989), Cuba (1992), Vietnam (1993) en Ecuador (1994). K A A R M-. A IX I> De deelnemende Zeeuwse foto grafen zijn: Wim Lindenberg, Ed de Graaf, Anny Krosenbrink, Herman Elich, Peter Strating, Jan Keeven, Janny Koppejan, Melina Platteeuw, Jacques Kuysten, Suzan Murre, Ad Phernambucq, Rinus Knuit, Jan Koeman, Henk Uitterwijk, Ans Elich-Fontaine, Peter van Voo- ren, Mimi Osté-Hoste, Martin van de Kreeke, Frans Geelen, Hanne de Bruin, Sandra Heidens, Arie de Viet, Henry Weaver en Char les Schoolderman. meer hetzelfde zij: Diezelfde sfeer spreekt een beetje uit 'Vrouw met pijp' (Noord-Thailand), 'Tandarts op straat' (China) en 'Kapper op straat' (Bali). Beroepsfoiograaf W. Lindenberg uit Goes maakte -als enige op de expositie- een aantal schitterende artistieke foto's van rode zandduinen in de Namibische woestijn. Enkele ervan hangen op de tentoonstel ling. Overigens is dè expositie in de openbare bibliotheek aan de Oostwal in Goes niet in alle opzichten een plezier voor het oog. Integendeel. De expo is voorzien van veel ondersteu nend licht. Voor het bekijken van de 16 foto's die op losse panelen hangen is dat geen enkel bezwaar. Maar het bekijken van de 34 foto's die achter glas zijn geplaatst, is een ware plaag: de felle spots reflecteren onbarm hartig in het glas. Dat bederft het kijkplezier aanzienlijk. ?a 1 ZZ - j.' »UC

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1