Bedenkelijke score in top-30 van onveiligste kruispunten in Zeeland PROCLOU?? PC DISCOUNT Computer koopjesbeurs De Leysdream ROOSENDAAL Intocht Sint op 19 november Goes Tom Hanksis Forrest ^Gump TOP 30 ONVEILIGSTE LOKATIES GAMES Geslaagde Familie- Personeelsfeesten 'Recepties en diners 'Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland SCHELDEOOlill DEKANS VAN UW LEVEN! GRAND THEATER GOES Woensdag 9 november 1994 - 46e jaargang no. 45 kijk in de maand november in onze etalage PILAAR Snor..." Hét adres voor Bel! 01193-92^.0 Sssssssst! Za 12 nov. 10*16 uur Win een PC*486! Exclusieve Modeschoenen (Van een onzer redacteuren) SEGA -stand met wedstrijden info: tel. 070-3588929 BOUWMATERIALEN GOES VIER JE VERJAARDAG EENS ANDERS... Party en Feestcentrum KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 Jarenlang genieten wij reeds uw vertrouwen. TAXATIE—REPARATIE—REINIGING Het complete schema met de gevaarlijkste kruisingen in Zeeland. Goes scoort daarin onverwacht hoog. De afkortingen in de kolom Afloop Ongeval hebben de volgende betekenis: 'dod' betekent dodelijk ongeval, 'Izh' betekent letsel met zie kenhuisopname, 'lov' betekent overig letsel en 'ums' betekent uitsluitend materiële schade. De Jonge Hoek van Dijke zit boordevol nieuwe plannen: Je zou er stil van worden... Actualiteit 'Zwarte plekken' 19.00- 21.45 u. FILMPROGRAMMA VANAF DO. 10 T/M WO. 16 NOVEMBER 1994 Op de kruising provinciale weg N255 met de weg Wissen- kerke-Geersdijk (op Noord-Beveland) deden zich enkele jaren geleden met regelmaat zeer ernstige aanrijdingen voor. Na een reconstructie van het kruispunt en enkele verkeersrem- mende maatregelen werd de kruising relatief veiliger. Het kruispunt stond in de periode 1991-1993 in elk geval niet op de lijst van 30 gevaarlijkste kruisingen van Zeeland. (Foto: Willem Mieras). Goes loopt deuken op J straat 2 P. Heinstraat 2 1 4 2 1 1 83%! zondag, woensdag 14.00 u. 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 Van de vier Zeeuwse kruispun ten, waar zich de meeste aanrij dingen voordoen, liggen er drie op het grondgebied van Goes. Andere gevaarlijke kruispunten in Goes zijn ook Ringbaan- West/Van Hogendorplaan/Klein Frankrijk en Deltaweg/Langeweg (ter hoogte van Wilhelminadorp). Het veiligste deel van de hele regio is Noord-Beveland. Daar valt geen enkele kruising aan te wijzen, waar zich de afgelopen drie jaar (1991-1993) méér dan 15 aanrijdingen voordeden. Cij fermatig gezien is de beruchte kruising van de provinciale weg bij Wissenkerke nog geen 'black spot'. De Goese Middenstands Cen trale heeft dezer dagen bericht ontvangen dat Sint Nicolaas op zaterdag 19 november a.s. zijn intocht in Goes zal maken. De aankomst van de Goedhei- ligman en zijn schare Pieten vindt plaats om 13.30 uur bij de Visafslag aan de Bierkade. De route die wordt gevolgd is intussen ook al uitgestippeld. 1991 - 31 december 1993) wer den in Zeeland 145 dodelijke ongevallen geteld. Slechts 5 daarvan deden zich voor op kruispunten". Lodder: "Uit de nu gepubli ceerde top-30 van onveilige lokaties blijkt duidelijk, dat zich op die onveilige kruisin gen in de jaren 1991-1993 5 dodelijke ongevallen hebben voorgedaan. Wij weten uit andere statistieken, dat daar bij 6 doden zijn te betreuren geweest. Die 6 doden zijn slechts 5% van het totaal aan tal doden (145) dat in die perio de in Zeeland viel". "De conclusie moet dus zijn, dat 95% van de doden niet op de 30 beruchte kruispunten viel, maar elders. Er zijn dus geen kruisin gen aan te wijzen, waar specifiek veel doden of gewonden vallen. Dat maakt het juist zo moeilijk om 'zwarte plekken' aan te pak ken. Bestrijding van 'zwarte plek- DOEMEE, JE WEET TOCH MAAR NOOIT! ken' blijft slechts incidentenbe- strijding". Gemeente (wegbeheerder) Willen alle automobilisten van af vandaag eens een beetje voorzichter gaan rijden kenen letsel opliepen. Die 47 botsingen zijn als volgt in te delen: 1 met dodelijke afloop, 10 met een of meer zwaar gewon den en 36 met een of meer licht gewonden. donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag NOORD- LAND Goes scoort 'hoog' op de lijst van gevaarlijkste kruis punten van Zeeland. EN ZUID-BEVE- De gemeente Opril Grote Markt 1, Goes 01100-52400 01100-15401 Eerst kun je met al je vriendjes en vriendinnetjes naar de film, waar je een leuke herin nering krijgt. Na de film ga je naar QUEENS- BURGER, waar je frietjes met een hamburger kunt eten met een glas limonade en een ijsje toe. OF JE KUNT OOK: na de film naar het BOW LINGCENTRUM gaan, waar je gezellig met zijn allen kan bowlen onder het genot van een glas limo nade. Dit kan allemaal voor 15,- per persoon. Voor meer infor matie of voor reserveren kun je bellen naar het GRAND THEATER: 01100- 15165 B AA K I. A M 1> PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims afloop ongeval dod Grote Kreekweg Rijksweg R 58 Pres. Rooseveltl. Vlissingen Goes (prov) Goes Goes Middelburg Hulst Vlissingen (Rijk) Vlissingen Goes Vlissingen Vlissingen Middelburg Reimerswaal (Rijk) Goes (prov) Hulst (prov) Middelburg Terneuzen Terneuzen Westenschouwen (Rijk) Goes Goes Middelburg Sluis (Rijk) I Terneuzen (Rijk) II Vlissingen Hulst (Rijk) Kapelle (prov) Sas van Gent Terneuzen I Hulst 1 1 1 2 Kruispunten bestaande uit straat 1 Van Hogendorplaan Sloeweg Deltaweg H. Hendrikskinderdijk Parallelweg P. Heinstraat Nw. Vlissingseweg Clingeweg Bermweg Bloemenlaan W Van Hogendorplaan Klein Frankrijk Bonedijkestraat Gerbrandystraat Schroeweg Af A R058 Yerseke Deltaweg Glacisweg Kanaalweg G. Gezellestraat Reuzenhoeksedijk Rijksweg R057 Buys Ballotstraat Ringbaan W Kanaalweg Heilleweg G. Gezellestraat P. Krugerstraat Grote Kreekweg Noordweg Bolwerk Alvarezlaan Abdaalseweg Pres. Rooseveltl. Koudekerkseweg Torenweg i Op B R058 Yerseke Oude Rijksweg Deltaweg S007 Koolstraat Kleverskerkseweg Zuidlandstraat Rooseveltlaan Stoofweg Lewestraat Troelstralaan Schroebrug Nieuwstraat Middenweg 2E Scheldestraat Rijksweg R060 Noordweg T027 Oostpoortweg G. Gezellestraat Abdaalseweg S025 straat 3 Bossenburgseweg Middelburgsestraat Nw. Rijksweg Ringbaan W M A. de Ruyterlaan Nw. Vliss. weg (par.) Poelendaelesingel Koolstraat Sloeweg Bloemenlaan W Ringbaan W Verl. Bonedijkestraat Sloeweg Schroeweg Langeweg Koolstraat T073 Nieuwlandseweg G. Gezellestraat Ser Lippensstr. Rijksweg R057 Patijnweg Westerstraat Schroeweg Rijksweg R058 Tractaatweg P. Krugerstraat De Verrekijker Ooststraat Oostpoortweg S023 Oude Vaart Rijksweg R060 40 29 29 26 24 22 22 22 21 21 21 20 20 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15 2 3 1 6 3 4 1 1 3 3 3 1 2 3 3 5 17 16 13 15 13 16 13 15 13 11 10 16 15 13 Izh 2 2 2 1 lov 3 2 2 1 2 3 1 ums 35 27 25 22 11 17 21 21 12 18 17 18 19 16 15 14 Die ziet er als volgt uit: Wal kant Bierkade; Grote Kade; Koningsstraat; Opril; Noord zijde Markt; Lombardstraat; Oude Vismarkt; Lange Vorst; Stopplaats, Sint, loopt halve Gratis Info: UNITED MEDIA GROUP Postbus 704 2900 AS Capelle a/d Ussel Tel: 010-4512178 Dat Goes een relatief verkeers- onveilige gemeente is, vertellen niet alleen de cijfertjes in het kruispunten-ongevallenschema elders op deze pagina. De daar genoemde aantallen hebben uit sluitend betrekking op 1991- 1993. Maar ook de cijfers van 1994 onderstrepen het 'gedeuk te' imago van Goes. In het eerste halfjaar van 1994 hebben zich binnen en buiten de bebouwde kommen van de gemeente Goes al 47 ongevallen voorgedaan, waarbij de betrok- CLASSIC De wereld zal nooit als je deze de ogen Forrest Gump hebt gezien. De heer A. Lodder van het ROVZ vertelt, dat Rijkswater staat de top-30 van onveilige lokaties heeft opgesteld 'om iedereen bij de les te houden'. "Een tweede misverstand is, dat relatief veel ongelukken zijn onder te brengen in de categorie 'eenzijdige ongevallen', namelijk 40%. Daarbij is dus slechts 1 i voertuig betrokken. Die ongeluk ken (auto tegen boom, auto in sloot, auto uit de bocht) doen zich niet op kruispunten voor". valt, is relatief erg laag. In de onderzochte periode (1 januari Overigens 'vertellen' de cijfers ook een verhaal, waarop de overheden moeilijk een ant woord kunnen geven. De heer 20.00 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45 u. 20.00 u. 20.00 u. Het gaat om de kruisingen Delta- weg/Middelburgsestraat, Ring- baan-West/'s-Heer Hendrikskin- derendijk en Piet Heinstraat/M.A. de Ruyterlaan. Volgens hem bestaan omtrent de aanrijdingenstatistieken veel misverstanden. Mevrouw Antonissen heeft er 20 jaar Jan Bruijns 'opzitten'. Vanaf de dag dat ze in het huwelijk trad doet ze haar boodschappen bij Jan Bruijns. En nog steeds naar volle tevredenheid. "Ik ben nogal prijsbe wust. Prijzen vergelijken door advertenties te lezen kan ik niet laten. Al was het alleen maar om mezelf er steeds van te overtuigen dat ik bij de juiste winkel mijn boodschappen haal. En, want de waarheid mag gezegd, er bestaat geen enkele twijfel over dat het hier met de prijzen wel snor zit. Neem nu het schoonmaakazijn van Kris tal, nog geen acht dubbeltjes. Moet je bij een andere winkel gaan kij ken. Daar betaal je daarvoor gauw één tot anderhalve gulden. Voor groente en fruit geldt hetzelfde: ook lekker goedkoop en niet te vergeten een beste kwaliteit. Want goed moet het zijn. Hoe goedkoop een artikel of product ook is, als je er niets aan hebt of niks mee kunt, is het uitein- "Een eerste, wijdverbreid misver stand is, dat kruispunten de gevaarlijkste onderdelen van het wegennet zouden zijn. Dat blijkt in de praktijk niet waar te zijn. Er doen zich weliswaar bijzonder veel aanrijdingen voor op kruis punten van wegen, maar het aantal doden dat op kruispunten Speel vanaf nu iedere maand (voor 35 gulden) mee in de Spaanse loterij en maak kans op 6,5 miljoen gulden (totaal 90 miljoen). De lijst van de 30 gevaarlijkste kruispunten in Zeeland is opge steld door Rijkswaterstaat in I Zeeland. Het werd onlangs I gepubliceerd in het mededelin- I genblad van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Zeeland (ROVZ) te Vlissingen. Voor het overige valt de 'schade' in onze regio mee. Op Zuid- Beveland is de afrit Yerseke van de A58 nogal 'aanrijdingsgevoe- lig' op de plek waar ze de Oude Rijksweg kruist. En diep in de top-30 komt ook de gemeente Kapelle nog voor met de kruising Noordweg-Ooststraat bij het dorp Kapelle. spectaculaire u/fv( Mevrouw Antonissen: lekker goedkoop bij Jan Bruijns". delijk toch weggegooid geld. Kwaliteit is voor mij heel belangrijk en dat is hier perfect geregeld. Ze hebben alles, het is betaalbaar en de winkel is dusdanig inge richt dat je altijd op je gemakkie je boodschappen kunt doen. Meer heeft een prijs bewust mens niet nodig!"" Paramount Pictures presws» Steve Ttsch/Wendy Rnerman mum "En een derde misverstand heerst vaak binnen de muren van een gemeentehuis of stad huis. Dat is het misverstand, dat bepaalde beruchte kruisingen in een gemeente 'niet zo erg onvei lig' zouden zijn, omdat er geen i doden vallen. Vooral Goes telt een aantal kruispunten, waar relatief veel ongelukken gebeu ren (resp. 29, 29 en 26 in de afgelopen drie jaar). Je kunt dan als gemeentebestuur niet vol houden, dat die kruisingen dan 'veilig' zijn. Ik denk, dat alle gemeentebesturen in Zeeland deze top-30 van Rijkswaterstaat maar eens goed moeten bestu deren". meer hetzelfde zijn Papegaaistraat; Lange Vorst; Klokstraat; Singelstraat; Kor- tekerkstraat; Westzijde Markt; Opril; Magdalenastraat; Wijn gaardstraat; Stopplaats Sint, rond het Kolveniers Hof; Zus terstraat; Kreukelmarkt; Kei- zerdijk; Ganzepoortstraat; Stopplaats, Sint, stapt hier even uit de auto; Lange Kerk straat; Stopplaats, Sint Nico laas loopt halve Papegaai straat; Oostzijde Markt; Opril Markt; Magdalenastraat, Ko ningstraat; Grote Kade. De stoet gaat uiteen, waarna Sint Nicolaas koffie gaat drinken bij Karei de Vijfde. INTERIEUR DE JONGE HOEK VAN DIJKE STENEVATE 2 HEINKENSZAND 01106 1482 bonnen vorm te Meubelen slaapK0^®' °P20 Verkeersongevallenconcentraties Zeeland, ongevallen 1991 t/m 1993 totaal 'e^o, met korf/n, Y5i.X I j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1