I Wereldbank. 7 Rinus Smit (68) te Yerseke mocht de koninklijke wapenschilden restaureren: sta Schwarzen^j ggB^MONTEL Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland LEVEN ALS EEN MILJONAIR! t GRAND THEATER GOES FILMPROGRAMMA VANAF Woensdag 2 november 1994 - 46e jaargang no. 44 PILAAR I Hét adres voor Hel! 01193-9226 Als je een^ is alles tw§j zo gevaarlijk Goes ^Lange Kerkstraat 44y (Van een onzer redacteuren) Rinus Smit bij een werkstuk, dat hem voor de derde achter eenvolgende maal de beste 'decoratieve schilder' van Neder land maakte. DOE MEE, JE WEET TOCH MAAR NOOIT! Zeeuwse Ontmoetingen: Muzikaal en Culinair De Stenge Het wapenschild van Koningin Emma, dat in Yerseke werd gerestaureerd. Hier is de Yersekse 'decoratieve schilder' aan het werk. (FOTO: HANS NIJS, GOES) VIER JE VERJAARDAG EENS ANDERS... Vingertoppen Motorfiets Mensenhanden Slechthorenden Parly en Feeslcenlrum SCHELDEOORI) Koningin Wilhelmina Volhouden Net echt’ DO. 3 T/M WO. 9 NOVEMBER 1994 NIEWV De Bank van Nederland pol axel zeeuws-vlaanderen fc yQ? T en kwast DH zondag, woensdag 14.00 u. 4 'Gewapend met verf Dat was een van de zinsnedes uit het juryrapport dat werd uitge bracht over het prijswinnende werkstuk van Rinus Smit (68). Voor de derde achtereenvolgen de maal won hij de jaarlijkse nationale vakwedstrijd van het Bedrijfsschap voor het Schilders bedrijf in de categorie 'decoratief schilderen'. (Er zijn nog 7 andere categorieën). De wedstrijd wordt georganiseerd door de Studie club van het Bedrijfsschap. meentewapens van Wissenker ke en Westerschouwen moesten erin voorkomen, de betoncon structie van de pijlerdam moest er (gestileerd) in verwerkt wor den. Voor het overige waren er, zoals gebruikelijk, een flink aan tal voorwaarden, waaraan het plaatmateriaal en de verfmetho- de moesten voldoen. Het gratis Bankboekje van Montèl, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen, ligt voor u klaar. Even bellen en u krijgt ‘m snel in de bus. Maar er is ook zoiets als 'vinger- toppengevoel'. Dat is niet aan te leren. Dat heb je of dat heb je niet. Een voorbeeld: slechts wei nig schilders beheersen de tech niek van het vergulden (het opbrengen van 24 karaats blad goud). Die techniek begint met het opbrengen van een soort hechtvernis (het z.g. mixtion). Het type mixtion bepaalt, hoe lang deze ten minste moet drogen. De 'ware vakman' voelt feilloos het ideale moment aan om het bladgoud op te brengen. Hij herkent dat moment, naar men zegt, aan het piepende geluid bij het wrijven met de duim. "Ik vind knutselen aan motoren wel leuk, maar zonder Leo zou ik nergens zijn. Ik heb niet eens een draaibank, of zo. Maar Leo kan weer niet zo mooi schilderen als ik. Zo vullen we elkaar mooi aan". In zijn huiskamer hangt een gekalligrafeerd bordje met daar op de tekst: "Beginnen kan ieder een, maar alleen de besten hou den vol". Dat is het leven van Rinus Smit letterlijk in een paar pen- nestreken donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 13 november in Heinkenszand kaarten reserveren: tel. 01106-1865' Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Eerst kun je met al je vriendjes en vriendinnetjes rnaar de film, waar je een leuke herin- nering krijgt. «.Na de film ga je naar QUEENS- BURGER, waar je frietjes met een hamburger kunt eten met een glas limonade en een ijsje toe. OF JE KUNT OOK: na de film naar het BOW LINGCENTRUM gaan, waar je gezellig met zijn allen kan bowlen onder het genot van een glas limo nade. Dit kan allemaal voor 15,- per persoon. Voor meer infor matie of voor reserveren kun je bellen naar het GRAND THEATER: 01100-15165 PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims KONINGSTRAAT 9 GOES TEL.01100-27101 Jarenlang genieten wij reeds uw vertrouwen. TAXATIE-REPARATIE-REINIGING oude motorfietsen en hij vroeg me ooit voor het schilderwerk en voor het afbiezen. Hij had in die tijd een oude Ace over en hij deed die aan mij over". Tientallen jaren stond na terug keer uit Indië de liefde voor 'de motorfiets' op de waakvlam, maar toen in de jaren tachtig de motor weer populair werd, kocht Rinus er ook een. Als het zo uit komt, tuft hij nog altijd met het vriendelijk pruttelend monster in zijn dorp (en omgeving) rond. "Eigenlijk ben ik er door Leo van IJsseldijk ingerold. Hij herstelt Gratis Info: UNITED MEDIA GROUP Postbus 704 2900 AS Capelle a/d IJssel Tel: 010-4512178 Het moment waarop het vergul den moet beginnen, luistert erg nauw, omdat na te korte droging het bladgoud 'verdrinkt' in het te plakkerige mixtion. In dat geval krijgt het bladgoud niet zijn goe de glans, en dat is een onver geeflijke tekortkoming. Na te lan ge droging van het mixtion neemt de hechting af. En dat ver mindert de levensduur van de laklaag. Een goede vakman voelt intuïtief aan, wat het juiste moment is voor het opbrengen van het bladgoud. Het schild van Wilhelmina was nog maar nauwelijks klaar, of het tweede verzoek lag al in Yerse ke: restaureer alstublief ook het enorme wapenschild van Konin gin Emma uit haar regentessetijd (1890-1898). Zes maanden lang was hij ermee bezig. Intussen hangt het fel gekleurde wapen bord weer te pronken in het Schildersmuseum in Sassen- heim. Rijk wordt Rinus Smit niet van zulke opdrachten: "Welnee. Ik doe het voor mijn plezier. Ik verdien er niks mee, behalve eeuwige roem". Wat kan Rinus Smit wel, wat anderen niet kunnen? Hijzelf zegt het niet te weten. "Ik denk dat het iets te maken heeft met liefde voor het schildersvak. Die liefde zit erin gebakken. De een werkt met tegenzin, ik werk altijd met plezier. En dan ga je je een beetje perfectioneren in je vak". Minder intuïtie heeft Rinus Smit ("Marinus voor de bur gerlijke stand, Marien voor de familie, Rinus voor de kennis sen en Rien voor de rest") ten aanzien van oude motorfiet sen, ook een passie van hem. "De liefde voor motorfietsen heb ik overgehouden aan mijn diensttijd in Indië, waar ik bij de technische dienst in een werkplaats werkte". aanleg gebruikte hij grote kwas ten; voor de motieven (zoals de letters en de gemeentewapens) gebruikte hij penseeltjes. Wie het werkstuk ziet, veronder stelt automatisch dat het in een fabriek is gemaakt. Zo gaaf ziet het eruit. Maar het is echt door ambachtelijke mensenhanden gemaakt, op een manier die gro te vakkennis en grote vakliefde verraadt. CLASSIC Rinus Smit gebruikte als plaat materiaal een stuk multiplex afmeting 600 x 800 mm, dikte 12 mm, hij verzon de vlakverdeling voor het geheel (de gestileerde pijlerdam-elementen en de gemeentewapens) zelf en daar na begon het werk: gronden, pla muren, afwerken en dan de motieven schilderen. In eerste De afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden organiseert in de maand november twee bij eenkomsten. De eerste is op dinsdag 8 november, om 14.30 uur, in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk te Middelburg. Op deze middag zullen eerst de resultaten van een onder eigen leden gehouden enquête besproken worden. Na de pauze kunnen kerstkaarten gemaakt worden in origami. De tweede bijeenkomst is op donderdag 10 november, om 19.15 uur, in Hotel Terminus, Stationsplein 1 in Goes. De heer C.J. Versteeg, lid van de landelijke commissie Tinnitus, zal een inleiding verzor gen over het onderwerp Tinnitus (oorsuizen). Voor beide bijeenkomsten geldt, dat leden en belangstellenden van harte welkom zijn. Toegang is gratis. terschilder' Cees Tromp van het museum bij Smit thuis enkele werkstukken had beke ken, deed hij de Yersekse 'kunstschilder' het verzoek, het wapenschild van wijlen Koningin Wilhelmina te res taureren. De bestaande verf moest worden verwijderd en het wapenschild moest opnieuw worden geschilderd. En dat moest goed gebeu ren B A A R I A IX 1> Speel vanaf nu iedere maand (voor 35 gulden) mee in de Spaanse loterij en maak kans op 6,5 miljoen gulden (totaal 90 miljoen). Jf/ Toevallig vond de prijsuitreiking dit jaar uitgerekend plaats in de eigen woonomgeving van Rinus Smit, namelijk in het Topshuis op Neeltje Jans. In voorgaande jaren moest hij naar plaatsen als Haren (Gr.) en Zwolle om daar zijn onderscheiding op te halen. Het werkstuk dat de deelnemers in de categorie 'decoratief schil deren' dit jaar moesten inleve ren, moest betrekking hebben op de stormvloedkering in de Oos- terschelde-monding. De ge- Miés JAMES CAMERON nu Maar er is meer. De ambachte lijke artisticiteit van Rinus Smit bereikte enkele jaren geleden ook het Schildersmu seum in Sassenheim (aldaar gevestigd in het voormalige gemeentehuis). Nadat 'mees- Werkstukken, wapenschilden, draagstoel, motorfietsen: het hoort allemaal bij het leven bij Rinus Smit. Evenals trouwens de kalligrafie (=schoonschrijverij), waarvoor hij enkele jaren gele den met lof slaagde. 20.00 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45u. 19.00- 21.45 u. 20.00 u. A. A 20.00 u. Rinus Smit (voormalig schilder, die enkele jaren geleden het 110 jaar bestaande schildersbedrijf fa. C.M. Smit en Zn ophief bij gebrek aan een opvolger) is van oudsher een schilder met gou den handen. In zijn woning is een aantal tafeltjes en wandpla ten te bewonderen, waarvan men zou zweren, dat ze uit puur eikehout en puur marmer bestonden. Het marmermotief en eikehoutmotief zijn echter kun stig geïmiteerd. Niet van echt te onderscheiden! Ook aan een eeuwenoude draagstoel, die zeer onlangs in 'De Bevelander' werd beschre ven, is de hand van Rinus Smit te pas gekomen. Het 250 jaar oude antiekstuk moest worden hersteld op de manier van 250 jaar terug. En ook dat was bij hem in goede handen: de gele biesjes werden zo ambachtelijk op de draagstoel gepenseeld, dat de opdrachtgever dacht, dat biesjes 250 jaar oud waren De burgemeester van Wester schouwen was zo onder de indruk, dat hij het kunststukje graag voorgoed in zijn gemeentehuis wil hangen. Maar voorlopig houdt de Yer sekse schilder het werkstuk nog even thuis. YERSEKE - "Het is een perfect uitgevoerde op dracht, die hopelijk door velen zal worden gezien en bewonderd". Aangenaam: de wereldbank. Of eigenlijk liever sofa of canapé. Internationaal georiënteerd type, sophisticated en passend in zowel een modem als in een klassiek interieur. Naar wens te komplementeren met een eveneens werelds voetenbankje. Mooi 'Voor MaaT v a “Ty J voetenbankje v.a. 279,- in diverse kombinatiestoffen leverbaar. i de "Och ja", zegt de schilder met de gouden penseelsturing. "Zoiets l moet je niet te strak schilderen, en ook niet te dik. Het moest er echt uitzien zoals 250 jaar gele den. Dus de biesjes moesten in de originele staat van toen terug geschilderd worden. Nou, dat kan allemaal, hoor. Geen pro bleem". x

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1