WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Javaanse keuken in Goes Nieuwe auto voor dierenasiel Goes Tweede kans voor '-10 gebruikte schoenen via De Munnik Goes 745? 945? ep-tiicQ Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST lij; 139? 325? 445? 699? 645? 575?] 729? 550? J. Bruins van "De Koperen Tuin bezoekt Jan van Schengenschool Squaredansers bijeen in het Goese Lyceum in Kapelle korting "Ademwerk" Koffieconcert Fanfare-Orkest Kapelle enthousiasme bij de leden is groot. Het orkest kan echter nog steeds nieuwe leden plaatsen. Zondag 30 oktober is dan ook een prima gelegenheid om weer eens met eigen oren te horen hoe mooi samen muziek maken kan zijn. s-Gravenpolder 8 Het Ifwa schenkt bijdrage 3 4 5 MALTA TUNESIË 6 7 9 O 1 PARUS' 2 Samen mosselen bereiden en eten KB Woensdag 26 oktober 1994 DE BEVELANDER 9 itïee£nieiu»i i 1 KOM LANGS BIJ D-REIZEN VAKANTIEWINKELS, BEUKENHOF 13 IN GOES WINKELCENTRUM DE BUSSEL OF BEL 01100 -11444 TENERIFE inclusief appartement, vertrek GRAN CANARIA vliegreis inclusief appartement, vertrek 2,9,16 en 23 november, al voor: ft 8 of 15-daagse vliegreis inclusief voor 29 en 30 okt. 1994 het en en MARCDF.REGT ryjyaajHVW saffier If I KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN Buffet klaar, waarvan ze tussen 17 en 21 uur onbeperkt kunnen genieten voor een schappelijke prijs. Voor groepen van 15 personen ALLE prijzen bij deelname van min. 2 personen. Bij meer dan 2 personen vaak nóg goedkoper! en groter is de heer Yew bereid om ook op andere dagen dan de genoemde vier geopend te zijn. Er is bij 'Java Palace' ook afhaal- service. In het kader van de kinderboe kenweek bezocht de heer J. Bruins de middenbouw groepen van de Jan van Schengen- school. De heer Bruins, zelf schrijver van verschillende uitgaven, kwam de leerlingen vertellen, hoe het pro ces verloopt van het schrijven van een boek tot en met het Zaterdag 5 november wordt in het Goese Lyceum een interna tionale square- en rounddance- avond gehouden. Deze wordt om kwart voor acht officieel ge opend door wethouder S. Heij- ning van de gemeente Goes. Er worden tussen de 150 en 200 gasten uit Nederland, België en Duitsland verwacht. De avond wordt georganiseerd door de Delta Swingers, een square- en rounddanceclub die met toene mend succes aan de weg tim mert. Secretaris is de heer C.A. van der Oord uit Kapelle. Hij ver- Ze kregen van de heer T. Bos een rondleiding door de drukke rij. In de onderbouw werden spe ciale voorleesactiviteiten gehou den waarbij vooral de nieuwe bekroonde jeugdboeken centraal stonden. Voorleeskampioen van de Jan van Schengen werd Linda van de Swaluw. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. A.P. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, tel. 01131-2565. MAATSCHAPPELIJK WERK: 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliapiein T, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. VAKANTIEWINKELS WMOWSKMO vmahCMT* 56 OL EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT10 GOES Zondagmorgen 30 oktober a.s. presenteert het 'Fanfare-Orkest Kapelle' uit Kapelle zich weer d.m.v. een koffieconcert. De fan fare o.l.v. dirigent Peter de Rooij denkt weer een goed-in-het- gehoor liggend programma te hebben ingestudeerd. In 'de Vroone' opent het orkest met hun lijfnummer 'Fanfare for FOK', gevolgd door enkele prachtige Hymns. De mars 'The Great Little Army', uit 1916, lijkt speciaal voor deze De Munnik is één van de schoenreparatiebedrijven in ons land die meedoen aan een recyclingproject van gebruikte schoenen. Dat gebeurt met de slogan, "Wij geven gebruikte schoenen een tweede kans". Het project is opgezet door DGW Nederland in samenwerking met de Soex textielgroep en The European Recycling Company. Men stelt zich ten doel om kleding, schoenen en andere aanverwante arti kelen voor hergebruik in aanmerking te laten komen. Daartoe is een Europees netwerk geschapen voor de inzameling en hergebruik van gebruikte schoenen. In Nederland alleen al worden jaarlijks 60 mil joen paar schoenen verkocht. DWG Nederland verschaft de moge lijkheid door middel van ongeveer 2800 inzamelstandaards door geheel Nederland om deze schoenen wederom te gebruiken. Ze hoeven zo dus niet bij het afval terecht te komen. Men probeert hier door het eigen milieu te sparen en de economische ontwikkeling in de derde wereld, waar dringend behoefte is aan gebruikte schoenen, te bevorderen. telt: "Squaredansen is een inter nationale activiteit, die overal ter wereld op dezelfde wijze bedre ven wordt; iemand die een jaar meegedanst heeft kan overal een clubavond, of evenementen zoals onze vereniging nu in Goes organiseert, bezoeken en meteen meedoen. Wij ontvan gen op onze clubavonden regel matig gasten uit het buitenland. Alle clubs in Nederland, en waar dan ook, organiseren eens per jaar zo'n "special" in hun eigen stad. Nederland telt 35 square- dansclubs. fanfare geschreven. Ted Hug- gens schreef 'Reflections of this Time', een schitterend maar pit tig stuk in 3 delen. Ook andere muziekgenres staan op het pro gramma, zoals blues, dixieland, Zuid-Amerikaans en pop. In 'Solo voor Trompet' neemt trom pettist Chris de Rooij de solo voor z'n rekening. De anderhalf jaar oude fanfare probeert uit te groeien naar een kompleet fan- fare-orkest. De onderlinge sfeer Op zaterdag 29 oktober opvolgend 5 donderdagavonden is er de mogelijkheid om (opnieuw) kennis te maken met ademwerk, ook wel rebirthing genoemd. Rebirthing kan een uitkomst zijn voor mensen die hun lichaam beter willen leren kennen, die moeilijk kunnen ade men (o.a. hyperventilatie), die al veel praattherapieën hebben gedaan en toch nog vastlopen of die zich meer bewust willen wor den van zichzelf. De dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en de avonden lopen van om 19.30 tot 22.30 uur. Aan de dag en de kursus kunt u afzonderlijk deelnemen en beiden worden begeleid door Irene Roozenburg. Plaats is Centrum Namaskara, Waardekensstraat 47, Kapelle. Opgave en aanvraag brochure 01100-11377. Irene Roozenburg heeft tien jaar in het onderwijs gewerkt als lera res lichamelijke opvoeding, daar na ruim zes jaar in de reguliere gezondheidszorg als psychomo- torische-therapeute. Nu heeft zij een praktijk voor gezondheid en bewustwording, EOS genaamd. Zij is erkend lid van Rebirth-Hol- land en van de A.N.G. (Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen). Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is het dierenasiel "Tussenhaven" in Goes te hulp gekomen met een geldbedrag van ƒ8.701,70 dat gebruikt zal worden voor de aanschaf van een nieuwe auto waarmee zieke en gewonde dieren kunnen worden opgehaald. In reactie op de schenking zei de heer P. Boelée, de beheerder: "De auto die we nu hebben is een wrak en kan niet meer gerepareerd worden. Mede dankzij dit geld kunnen we een nieuwe kopen. We kunnen bij het asiel echt niet zonder". De moment, dat je het gedrukt en wel in handen hebt. Het feit dat de leerlingen het boek "Op zoek naar het Beulszwaard" kregen aangeboden verhoogde de stemming opmerkelijk. Leerlingen van de bovenbouw bezochten tijdens de kinderboe kenweek grafisch bedrijf Pitman te Goes. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kamperland. Tel. 01108-1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. incl.Euro Disney I I aHoor'22.^,- OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag r;2 ZZ” Goes, teï. 01100-52114. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. kelijklëderëZn"sneïeZgoed fëto- Veerweg 6, Wolphaarts- graferen". De hoofdprijs van de wedstrijd werd dezer dagen in Den Bosch uitgereikt aan de heer Debets tij dens de Internationale Markt in deze stad. De winnaar uit 's-Gra venpolder mocht een Nikon F-50 uitrusting in ontvangst nemen, (zie foto) Ga gezellig aan de slag en geniet tijdens de herfstvakantie van een culinair mosselfestijn. Datum: 26 oktober 1994. Pro gramma: 16.30 uur: Ontvangst met consumptie in Studiecen trum 'Oranjezon', Schoolstraat 4, Oostkapelle. Vertoning van de film: 'Zeg ken jij de mosselman'. Daarna gaat u aan de slag om met elkaar een compleet mos- selbuffet samen te stellen. Op het menu staan o.a.: - Mosselen met kruidige dressing; - Schelpje met mosselragoüt au gratin; - Mosselsoep; - Mosselen in toma- ten-wijnsaus; - Spaanse mosse len; - Gebakken en gestoofde mosselen en natuurlijk...; - Gekookte mosselen volgens klassiek Zeeuws recept. Na het bereiden van de gerechten geniet u met elkaar van uw culi naire prestatie. Plaats: Leskeuken Studiecen trum 'Oranjezon', Schoolstraat 4, Oostkapelle. Prijs: 35,- p.p. ingrediënten, stokbrood en een drankje aan tafel inbegrepen. Inlichtingen en reserveringen: 01188- 1507. gift is afkomstig uit het Steun fonds van het IFAW, een nieuw project dat dit jaar van start is gegaan en waarmee plaatselijke dierenasielen, die zich niet met afmaakprak- tijken inlaten, geholpen kun nen worden. Het IFAW, 's-wereld grootste organisatie voor de bescher ming van dieren, met wereld wijd 1,4 miljoen donateurs, werd in 1969 opgericht voor de campagne tegen de wre de Canadese zeehonden- jacht. Nu is het een interna tionale organisatie die over de hele wereld dieren helpt en beschermt. i der is winnaar geworden van de landelijke Filmpost-fotowedstrijd die afgelopen zomer werd gehouden. Het thema van de wedstrijd was: "Fotografeer een (inter)nationale markt". Via dag bladen, VVV en Filmpostwinkels werd bekendheid gegeven aan de wedstrijd en er was een enor me toestroom van foto's. Overi gens vertelde de organisatie niet verrast te zijn door de vele inzen dingen. Lars Gillhaus van Film- Wie weet zitten er potentiële leden in de zaal! De aanvang van het concert is 11.45 uur. Toegang gratis. 'Fanfare-Orkest Kapelle, daar kun je niet omheen! post vertelt: "Fotograferen is één van de meest beoefende vrije- tijds-activiteiten en met de huidi ge generatie camera's kan wer- Leger des Hells Zondag 30 oktober: Heiligingssa- menkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Verlossingssamen- komst om 18.30 uur o.l.v. de korpsof ficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: fpi~nïinn-i'qR77' Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van Het exotisch restaurant-aan- bod heeft vori ge week in Goes een uit breiding onder gaan. De Javaanse keu ken is geïntro duceerd. Het chinees- indisch restau rant aan de Ganzepoort- straat 30 (bij de Stenen Brug), dat voorheen Yip Ming Gar den heette, is omgedoopt in 'Java Palace'. De eigenaar van het bedrijf is dezelfde gebleven: de heer Yew. Vier dagen per week, van don derdag tot en met zondag, staat voor de gasten een Javaans ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. 3-daagse busreis inclusief hotel'” in centrum, vertrek 4,1118 en 25 november 4o(7-daagse OCNI WKWI vliegreis incl. appartement, vertrek 26 en 29 oktober, retour 1 november, al voor: «I meeESEB8,n,i5of AHvloKVw 22-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 4,1118 en 25 november, al voor: A Ki 7 A DA TE 15-daagse vliegreis LnN4nKvlC inclusief appartement, vertrek 27 oktober, 3 en 10 november, al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 28 oktober, 2 en 9 november, al voor: 8,1112 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 25 en 29 oktober, al voor: 8 of 15-daagse vliegreis 4,1118 en 25 november, al voor: rnCTA HEI COI 8 of daagse vliegreis Wwln IZwL wVb inclusief appartement, vertrek 13,5,8,10 en 15 november, al voor: 7 U CYPRUS hotel” met ontbijtvertrek 27 wr I oktober, al voor: l t -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9