Ter Welle: reünie 998.- J 1698.- 998.- 11| 5? rh voor oud-leerlingen uit de verzorging gEgrenen cu bBmeubelen I ■■lHJ ninm’ L3i Tijdelijke stremming van de Zeelandbrug H,W I Huiswerkinstituut Goes 1698.- 2290.- J 498.- 998.- 798.- 598.- Alleen de naam zegt het al! Weet je nog wel? (26) VanOs start avondgroep 3698.- R HOEKBANKSTEL Fusie rond tussen de ZHV Goes en CZ-groep Hobbyhal de Graaf 199.- t histor] ex-!* MAGAZIJN- OPRUIMING 398.-1 BOEKENKASTEN Blank of donker eiken WANDMEUBEL O BANKSTEL 449.-’ 398 I „w Feestelijk bevrijdingsconcert in Grote Kerk Goes WANDMEUBEL 1498.’ WANDMEUBEL ■MH BESTEKKEN PANNENSETS 7—- Woensdag 26 oktober 1994 DE BEVELANDER 16 H 1 y’ 3 2 zits v.a. r UKhJktbJkU iL J -X I - r - I ï—k. Uitslag viswed strijd EGHV MEDICAL BV Ook thuisverplegingsartikelen: MODEL CHIPPENDALE 70-delig bestek van 18/10 verchroomd edelstaal, incl. luxe lederen koffer, 10 jaar fabrieksgarantie. Compl. 12 pers. Winkelprijs 1922.- nu 199.- zoals toiietstoelen bijvoorbeeld i ROYAL SLG 12-delig 18/10 edelstaal met gedeeltelijk 24 krt. vergulde hand- en 1 ^dbrry deJoTige Overige activiteiten n n//.)/ww/ eew yrwr/ew twy&wyxMp enrv' ner/tyMew. Zeeuwse aandacht voor NT2 ^1'7 g g Halsterseweg 265, Bergen op Zoom, tel. 01640-42205 Jacob Valckestr. 5 (bij Stenebrug), Goes, tel. 01100-50212 Tl 1 F ..<-i I fi —sr sS M J MG 1 1 r INTERIEUR w WAARBORG Salonkast, blank of donker eiken. £39&.- nu Tevens andere modellen aanwezig. Ook dienstschalen, messenbloks e.d. Veel uit voorraad leverbaar geen lange levertijden OP OP Reserveer gratis (6 mnd.) Kwaliteitskenmerken: gemaakt van hoogwaardig roest- vrijstaal 18/10. Thermicbodem uit 3 lagen bestaande bodem met warmtegeleiding volgens DIN 44904. De warmte wordt snel opgenomen en lang vastge houden. Geschikt voor elke energiebron, elektrisch, gas, keramisch, halogeen kookplaten, etc. Gezond koken door praktisch zonder water gaar te laten worden en vetloos braden, blijven vitaminen en aromastoffen behouden, daarom bijzonder geschikt voor dieetkost. Extra gebruik van zout is dan niet meer nodig. Overgiet zonder te morsen door de ideale gietrand. De grepen worden niet heet. Bijzonder mooi en praktisch van vorm en daardoor gemakkelijk schoon te houden. Vaatwasmachine bestendig. ge bevrijding. Binnenkort ver neemt u de exacte invulling van het definitieve programma. 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service Door de hengelsportvereniging EGHV uit Goes werd een inter nationaal visconcours gehouden onder Kapelle-Biezelinge aan de Westerschelde. Er waren circa 200 deelnemers. De belangrijk ste uitslagen zijn: Algemeen win naar: J. Zuidhof, E.G.H.V. met 264 p. 1e dame: Mevr. L. Slab- bekoorn, Kadoshop met 68 p.; 1e junior: Collin Slabbekoorn, E.G.H.V. met 32 p. 1e e.g.h.v. heer: M. Gijzel met 126 p.; 1e e.g.h.v. dames: Mevr. W. Zwe- mer met 63 p., laagst geklas seerde juniore: Angelique v.d. Branden met Op.; 1e buitenlan der: J.K. Hameling, team Hame- link Belg met 32 p. 1J. Zuidhof, E.G.H.V. 264; 2. M. v. Aert, Sportex 139 3. M. Gij zel E.G.H.V. 126 p.; 4. M. Jur gens, Streyenv, 74; 5. M. v. Bel len, de Vogel, 59; 6. F. v. Schilt, Sportex. 236; 7. P. Hollestelle E.G.H.V., 106; 8. W. Franken, Silstar, 97; 9. D. Rijkhals, de Pilk, 70; 10. W. de Kam, Leeglopers 35. Teams: 1. Sportex H.M.S.V. met 532 p.; 2. Kadoshop 393 p.; 3. H.M.S.V. 2 368 p.; 4. Puitaal Wouw 341 p.; 5. Dam team 293 P- Info: 06-53135060 Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 (Over de geschiedenis van de fruitteelt en het toekomstig fruit- teeltmuseum). Tegenwoordig hebben we voor elke handeling die we moeten ver richten wel een apparaatje dat het werk gemakkelijker maakt. Ze zijn er in alle maten en soorten, op allerlei terrein. Een verzekeringsman of makelaar maakt bij zijn bezoek aan huis op zijn zakcalculator of draagbare computer tijdens het gesprek zijn berekeningen, maar ook op de fruitbedrijven vindt de electronica zijn toepassing, bijv, bij de bewaring, sortering en spuiten. En machines als hef masten e.d. heb ben grotendeels de "spierkracht" vervangen. Toch is het er nog niet zo lang geleden, dat er van mechanisatie nog nauwelijks sprake was, laat staan van automatisering. In de jaren dertig nam men met ver bazing kennis van de Amerikaanse fruitteelt, zoals daarover verteld werd door Ir. v.d. Plassche, na zijn dienstreis naar dat land. Men werkte daar met grote trekkers, grondbewerkingswerktuigen en motorspuiten. En het geplukte fruit werd met vrachtauto's uit de per celen gereden. Maar ja, daar kende men geen "beierbogerds" (fruit bomen met onderteelt van bessen) zoals op Zuid-Beveland. Om streeks 1940 begonnen hier de vooruitstrevende bedrijven met een schoffelmachine aan te schaffen, zoals de motorplanet, e.d. Geleide lijk kwamen er ook enkele motorspuiten. Deze, door een paard getrokken machine, zag men uiteraard alleen op de grote bedrijven en bij loonsproeiers. Trekkers kwamen op de bedrijven nog nauwe lijks voor. Trouwens, toen het oorlog werd had je er niet veel meer aan, want er was geen brandstof. De ouderen zullen zich nog herin neren hoe de tractors van de dorsstellen werden voorzien van gas generators, die met hout werden gestookt. Pas rond 1950 deed de trekker zijn intrede op de fruitbedrijven. In die tijd was dit nog echt een "trekker" die het paard moest vervangen. Vierwielige trekkers van 12 of 14 pk. waren gebruikelijk. En op de vele kleine bedrijven vooral de tweewielige, die variëren van 6 tot 12 pk. daarmee werd veel werk verzet, maar de bestuurder moest naast een flinke dosis handigheid vooral ook over een ferme spier kracht beschikken. Want de stuurbomen dienden om met handkracht van de bestuurder de trekker met werktuigen in het juiste spoor te houden. Ook moest je er voortdurend op bedacht zijn dat laaghan gende takken niet in je gezicht zwiepten. Een groot verschil dus met de tegenwoordige manier van werken. Nu zijn de trekkers, naast allerlei andere gemakken, vaak voorzien van cabines, al of niet met radio aan boord, en worden de werktuigen vanuit die cabine bediend. J.R. VRIJDAG 28 OKTOBER HOTEL PICARD Badhuisstraat 178 Vlissingen van 13.00 - 21.00 uur Speciaal voor oudere leerlingen die bereid zijn om hard te blokken ondanks hun matige of slechte cijfers, gaat Huiswerkinstituut Goes van start met een avondgroep vanaf 14 november. Van de leerlingen die in de afgelopen twee jaar van het bestaan van het instituut gebruik maakten van de daggroep, ging ruim 90% over of slaagde voor het eindexamen. Schoolpsycholoog V. Wagenaar wil de kwali teit van het werk waarborgen door de kleine groepen (één begeleider per 6 leerlingen) te handhaven. Persoonlijk kontakt met leerlingen en hun ouders blijkt voor de resultaten van groot belang. Oudere leerlin gen hebben veel huiswerk. In de avondgroep verplichten zij zich de volle 21/z uur te werken, ook in de schoolvakanties. Wie die inzet aan durft heeft een goede kans van slagen! Het instituut is gevestigd in de Piccardtstraat 6 Goes, drie minuten lopen vanaf het station! Telefoon 01100-31322. Mono** wit l Wegens een annulering van een grote exportorder^ kochten wij rechtstreeks vanaf de fabriek een grote partij KWALITETISBESTEKKEN, PANNENSETS, EEN BEKEND DUITS MERK UIT SOLINGEN Blank of donker eiken. Zelf samen te stellen. -*■.**■ 's Gravenstraat 47 Tel. 01103-2340 's Gravenpolder wikkeling is, is ook de opleiding niet stil blijven staan. Sinds vorig jaar is de opleiding vernieuwd en afgestemd op de steeds hogere eisen die in de verzorging gesteld worden. De opleiding kent nu een modulair systeem, dat wil zeggen de student kan steeds kleine stukken afsluiten en op die manier aan certificaten werken. Heeft de student vol doende certificaten behaald, dan kan het diploma uitgereikt wor den. Studenten die de opleiding volgen vinden het een mooie opleiding, omdat je met mensen omgaat in veel verschillende situaties. De ene student kiest voor de thuiszorg omdat je daar zelfstandig kunt werken, weer andere kiezen voor het werken in teamverband binnen de verzor gingshuizen. Maar op 15 novem ber kunnen alle MDGO-VZ'ers eens goed bijpraten. Voor infor matie: 01100-21144 (mw. Vette). De Zeelandbrug is in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober tussen twee en vier uur gesloten voor het gemotoriseer de verkeer. In de nachtelijke uren wordt gewerkt aan de dwarskrachtdeuvels, die zitten tussen de voegen van de beton elementen van de brug. Voor de afstelling van het geheel is het nodig dat er geen verkeer op de brug is. Dezelfde operatie moet ook worden uitgevoerd in de nacht van maandag 7 op dins dag 8 november. De stremming personeelsleden. Behalve een hoofdkantoor in Tilburg heeft CZ regiokantoren in onder meer Sit- tard, Heerlen en Middelburg. Het werkgebied omvat nagenoeg geheel zuidelijk Nederland (CZ is als particuliere ziektekostenver zekeraar in heel het land werk zaam, maar het hoofdaccent van haar activiteiten ligt in het zui den). ZHV Ziektekostenverzekeringen opereert vanuit Goes als particu liere ziektekostenverzekeraar in heel Nederland. ZHV heeft onge veer 160.000 verzekerden en 115 personeelsleden. dekselgreep. 10 jaar fabrieksga rantie Winkelprijs 2350.- nu Sj® HOFLEVERANCIER L KERKSTR 30®' GOES 4 liter van 50,95 voor 48,50 8 liter van 97,50 voor 92,50 Op de christelijke scholenge meenschap Ter Welle wordt op 15 november 1994 het tweede lustrum gevierd van de MDGO- opleiding Verzorging. Alle oud- leerlingen worden uitgenodigd voor de reünie. De eerste leerlin gen begonnen hun opleiding in 1984. Een groot deel van de eerst afgestudeerden in .1987 is nog steeds werkzaam in de ver zorging. De afgestudeerde VZ'ers van Ter Welle kom je in allerlei instel lingen tegen in Zeeland en daar buiten. Als gezinsverzorgende, kraamverzorgende, bejaarden- verzorgende, in instellingen voor lichamelijk gehandicapten en ook in verpleeghuizen. In 1990 is ook de korte opleiding verzor ging gestart. De studenten die de korte opleiding gevolgd hebben zijn werkzaam als gezinshelpen- de of bejaardenhelpende. Omdat er in de zorgsector zoveel in ont- Voorts geeft het gemeente archief lesbrieven uit over de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn bestemd voor de hoogste groe pen van basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook wordt een reizen de tentoonstelling samenge steld, die scholen op aanvraag kunnen 'bestellen', in het Muse um voor Zuid- en Noord-Beve- land is een expositie te zien van de fotograaf Charles Breyer over de Tweede Wereldoorlog aange vuld met foto's over de bevrijding in onze regio. Op woensdag 26 oktober vindt in Prins van Oranje te Goes de NT2-conferentie "Taalvaardig' op weg in Zeeland" plaats. De conferentie is bedoeld voor alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs en voortgezet onder wijs die te maken hebben met allochtone leerlingen. Het biedt een overzicht van de resultaten die in Zeeland zijn bereikt op NT2-gebied en trekt nieuwe lijnen naar de toekomst Opdrachtgever voor de confe rentie is het ministerie van O W. Het belang van het omvangrijke NT2-project (Nederlands als Tweede Taal) behoeft nauwelijks betoog. Beheersing van het Nederlands is immers voor degenen die zich hier vestigen met een andere moedertaal een sleutel tot integratie in de Neder landse samenleving, tot succes in het onderwijs en tot kansen op de arbeidsmarkt. "Taalvaardig' op weg in Zeeland" is de zesde provinciale bijeen komst uit een reeks van zestien die het vervolg is op de landelijke NT2-conferentie op 7 februari jl. in Amsterdam, die voor een overweldigend succes zorgde. Na Zeeland wordt de conferentie in nog zes andere provincies en in twee grote steden georgani seerd. f' fl Er constant' Ter gelegenheid van de viering van de bevrijding van Goes 50 jaar geleden wordt op zaterdag 29 oktober a.s. een feestelijk bevrijdingsconcert gegeven. Dit concert vindt plats in de Gro te of Maria Magdalenakerk en begint om 20.00 uur. Aan deze uitvoering wordt medewerking verleend door organist Kees van Eersel, de Chr. Oratoriumvereni- ging o.l.v. Izak Ruissen, het Zeeuwse Vocaal Ensemble, o.l.v. Kees van Eersel, de Zeeuwse Koorschool o.l.v. Evert Heijblok en de Big Band van de Zeeuwse Muziekschool o.l.v. Anja Dekker. Tevens zal burgemeester drs. D.J. van der Zaag in een toe spraak stil staan bij deze 50-jari- 5-delig, diverse kleuren 1- DE MEUBELGIGANT CZ groep Zorgverzekeringen uit Tilburg en ZHV Ziektekostenver zekeringen uit Goes hebben dezer dagen in het Brabantse Oisterwijk een fusie-overeen- komst getekend. Dit houdt in dat de holding CZ groep/LIASS Beheer versterkt wordt met ZHV. CZ groep Zorg verzekeringen is al in augustus 1993 gestart met een strategi sche samenwerking met ZHV met de intentie te komen tot deze fusie. CZ Groep Zorgverzekerin gen is een verzekeraar zonder winstoogmerk met ruim 1,3 mil joen verzekerden en zo'n 1100 duurt dan ook van twee tot vier uur. Het verkeer wordt op de toe leidende wegen tot de Zeelanrj- brug geattendeerd op de werk zaamheden en verwezen naar de alternatieve route via de weg over de stormvloedkering in de Oosterschelde. Bij de brug zelf wordt de mededeling herhaald. In de planning zit dat verder fn het najaar nog twee van zulke stremmingen moeten worden aangekondigd. Daarna ligt hét werk - in verband met het winter seizoen - stil tot het voorjaar. Blank of 1998.- donker eiken Uil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 16