Bevelander) in ’t kort CULTUUR KORT v.v. "De Patrijzen Nieuwe shirts voor Nieuwdorp 1 sponsor Hanjo de Schipper. Zit- tend: Ruud van de Sluis, Toon Drijdijk, pupil Ronald Traas, Fer- sujan Selim, Joost Polderdijk, Bram van Eenennaam en Martin de Hamer. SPORT Programma v.v. Yerseke Biljarters beginnen aan de eindstrijd De eindstrijd 3e klasse Libre- klein biljarten zal worden j gespeeld op 28, 29 en 30 okto ber 1994 te Colijnsplaat. De organisatie is voor B.V. "Delta". VAlririttan VolleVbal Mytilus I lil II Op zaterdag 29 oktober we beginnen i',» “r: r a tor A2 - Togo A2; 13.45 uur: Tjo Woensdag 26 oktober 1994 DE BEVELANDER 14 VI k.v. Togo Zaal Crohn en Colitis- vereniging bijeen Bierbrouwen Opbrengst collecte Speelgoed- babyartikelenbeurs Profiel burgemeester Spel- en sportinstuif in De Stenge v.v. Hansw. Boys Ruilbeurs telefoon kaarten te Goes Open huis "Bonte Koe" Reiki-informatie Rassendemonstratie Zeeuwse Mountain- bike-vereniging Mini-symposium SVRZ Pyjama’s en China Inloophuis “Oase” in Goes Speelgoedbeurs MEC De Bevelander) officieel geopend Lifetimes Ouderwetse liedjes Cursus TM Wedstrijd- programma korfbal Tjoba Brandpreventieweek Bijeenkomst M.S.- vereniging Krabbendijke- Kruiningen echte streekderby Cursussen ZVU Bijeenkomst Ned. Patiëntenvereniging 100 Jaar Orgelconcert Bram Beekman N.H. Kerk Kapelle ZWN op hoog niveau s.v. Robur Bedrijf en Milieu Speciaal onderwijs Scouting op zoek naar leiding Handbaltopper Nederland-België toegewezen aan Goes v.v. Kapelle Rommelmarkt Leger des Heils Programma SSV'65 Voetbalprogramma SSV 65 zaterdag 29 oktober 1994: GPC uit Vlissingen is de volgende tegenstander thuis op sportveld Het Schenge te Goes; een ploeg die ook in de onderste regionen verkeert van de 4e klas KNVB, maar dat zijn de gevaarlijkste ploegen om tegen te spelen. Je moet als thuisploeg het spel maken en de uitvallen zijn vaak "dodelijk". Zaterdagmiddag om kwart over vier zullen we weten, of de punten in Goes zijn geble ven. Aanvang wedstrijd: 14.30 uur. Concert Big Band Zeeuwse Muziekschool deze worden gesteld. Zowel leden, j Thuis De medaille en de 1 5 jaar, bij B. Bouwense, Kastan- O.N.D.A., o o Evenals voorgaande jaren orga niseert het Amateur Bierbrou- wersgilde 'de Deltabrouwers;' weer een cursus bierbrouwen. In 5 cursusavonden leert u stap voor stap met eenvoudige mid delen een ambachtelijk bier te brouwen wat kan wedijveren met een commercieel bier. Behalve leerzaam zijn de cursusavonden ook gezellig. De avonden worden gegeven in het Ambachtscentrum 'De Hol landse Hoeve' op de Kattendijk- sedijk te Goes, om 8 uur. Datum: 3 november. De onlangs gehouden jaarlijkse collecte t.b.v. mensen met spier ziekten, o.a. Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, spierdys trofie etc., het Prinses Beatrix Fonds, heeft in Goes opgre- bracht totaal 11.287,45. Aan gevers en collectanten hartelijk dan voor het bereikte resultaat. Vrijdag 4 november wordt door de Wijkvereniging Goes-Oost een speelgoed- babyartikelen beurs georganiseerd. Inleveren van babyartikelen (geen kleding) en speelgoed vrijdag 4 novem ber tussen 17.00 - 18.00 uur. De verkoop is 's avonds van 20.00 - Maandag 31 oktober wordt in het gemeentehuis van Kapelle een openbare bijeenkomst gehouden in verband met de komende vacature van de post van burge meester in de gemeente Kapelle. Burgemeester Van Bommel gaat komend voorjaar in de VUT en de raad moet zich nu uitspreken over een profiel voor zijn opvol ger. Commissaris der Koningin drs. W. van Gelder is aanwezig. De bijeenkomst begint om half acht 's avonds. van De Rode Lantaarn, het Rode Korenveld en de Story of Quiju. Aanvang der voorstellingen om 20.30 uur. Voor de jeugd van 4 tot 12 jaar wordt woensdag 2 november a.s. in De Stenge te Heinkens- "Westkapelle Herrijst" met ouderwetse liedjes, waar iedereen gezellig mee kan zingen. De middag begint om 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. Entree 5,-. ge: 13.30 uur Togo 5 - Zaamslag 3; 15.30 uur: Togo 3 - BKC 1. Jeugd 29 oktober: Goes A2 - H. Boys A1 12.45 uur; H. Boys D1 - Wolph. dijk D1 10.00 uur; Yerse- ke E1 - H. Boys E1 10.00 uur; H. Boys F - Yerseke F 10.00 uur. Senioren 30 oktober: H. Boys 1 - S.D.O. 1 14.30 uur; Cortgene 2 - H. Boys 2 12.30 uur; H. Boys 3 - Zeelandia 6 12.30 uur. Dan dienen in ieder geval wel de nodige punten bijeengesprok keld te worden en dus zal er zon dag in Roosendfaal .weer alles aan gedaan moeten worden om Op zaterdag 29 oktober werken de Mytilusteams weer een volle dig programma af in het Sport- punt Zeeland aan de Zwembad- weg te Goes. Om 14.30 uur speelt het eerste herenteam in de promotieklas tegen het Sou- burgse Ardito. Beide teams ken den een flitsende competitie start. Ongetwijfeld staat ons een spannende wèdstrijd te wachten. Het tweede herenteamspeelt op dezelfde tijd tegen VVR uit Krui- ningen en het tweede dames team tegen Ardito 2. Om 16.30 uur gaat de volgende serie wed strijden van start. Het eerste damesteam speelt tegen de Kik kers uit Aardenburg, het derde herenteam tegen het IJzendijkse IJVC 2 en het vierde herenteam tegen VVS'92 6 uit Vlissingen. toch zeker een puntje mee terug te nemen naar 's-Heerenhoek. Dat BSO daar niet aan mee zal werken mogen echter ook duide lijk zijn want deze promovendus is wel een van de verrassingen van dit seizoen en is prima van start gegaan. Voor Patrijzen dus de opdracht om voor 'n verras sing te zorgen. We hopen met z'n allen op een goed resultaat. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: zon dag 30 oktober: 14.30 uur: BSC 1 - Patrijzen 1; 14.30 uur: Patrij zen 2 - Steenbergen 2; 10.30 uur: Goes 4 - Patrijzen 3; 12.30 uur: Patrijzen 4 ombekend. Zondag 30 oktober a.s. wordt in "Ter Valcke" te Goes een inter nationale ruilbeurs van telefoon kaarten gehouden. Er kan wor den geruild tussen 10.00 en 15.00 uur. Entree ƒ2,50. Inl. 076-810431. De laatste zondag van oktober (30 oktober) is er weer een gezellige Open-Huis-middag in "de Bonte Koe". Iedereen die behoefte heeft aan gezelligheid en een praatje is van harte wel kom! Pastoor Kempers zal dia's tonen van het glas in lood in de ramen van Chartres. De middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Goes en het Leger des Heils. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De toegang is gra tis. Als u problemen heeft met vervoer, bel dan 01100-50405 of 12814. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 27 OKTOBER T/M 3 NOVEMBER 1994 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 28/29 oktober Prins van Oranje 20.00 uur: "Zwei Herzen im Dreivier- telakt", operette van R. Stolz door de Goese Operettevereniging. 29 oktober Zeelandhallen 20.00 uur: Concert door The Scene. 29 oktober Grote Kerk 20.00 uur: Feestelijk bevrijdingsconcert m.m.v. Chr. Oratoriumvereniging, Zeeuwse Koorschool, Zeeuws Vocaal Ensemble en Big Band van de Zeeuwse Muziekschool. 1 november Grote Kerk 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 2 november Bibliotheek 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. Op 1 november wordt in Goes een Reiki-informatie-avond gehouden op het adres Noord- hoeklaan 3. De avond begint om half acht. De avond wordt gevolgd door een drie dagen durende Reiki-cursus 1e graad, eveneens in Goes. De avond is vrij toegankelijk. Inl. Emmy Dijk huizen, tel. 01100-14259. Tulpstraat 47. Voor een verkoop nummer en voor inlichtingen kunt U bellen naar N. Mes, tel. 01100-23845. Meijer b.v. houdt donderdag 3 en vrijdag 4 november a.s. een ras sendemonstratie van aardappel- soorten op het kweekstation Oosthof aan de Bathseweg 45 onder Rilland. Te bezichtigen zijn aardappelsoorten en het onderzoeksmateriaal. Noël Gys en Johan Bouwman hebben afgelopen weken veel nieuwe leden kunnen begroeten voor de nieuwe Zeeuwse Moun tain Bikevereniging. Deze is van start gegaan onder de naam No Limits, maar deze naam bleek al te bestaan. Vandaar dat de club nu is omgedoopt tot X-Treme. Voor 20 november heeft men een daguitstap georganiseerd naar het Zoniënwoud onder Brussel. Inl. via tel. 01102-44445 of 01100-32207. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Ondernemings raad van de SVRZ (bejaarden zorg) wordt vrijdagmiddag 28 oktober in Ter Valcke te Goes een mini-symposium gehouden over trends in de medezeggen schap in de gezondheidszorg. Sprekers zijn A. Janse (dir. Blaauwe Hoeve, Hulst), H. Sta pel (CFO), D. van de Merwe (wethouder Goes) en mw. O. van der Hooft-de Graeve (voorzitter OR SVRZ). De afgelopen maanden is er door veel mensen hard gewerkt. Hierdoor kunnen de deuren van het inloophuis nu echt open. melden in het clubgebouw van SSV voor zowel Jong en Oud, zaterdagsmorgens vanaf 9 uur, geopend tel. 01100 - 31188. In Heinkenszand wordt op dins dag 1 november een speelgoed beurs gehouden op initiatief van de buurtvereniging Watervliet. De beurs vindt plaats in het gebouw van de buurtvereniging aan de Van Cittersstraat 3A, en duurt van 9 tot 10.30 uur. Inleve ren kan op vrijdag 28 oktober van 9 tot 11 uur. Net als vorige maand organi seert het COC-Midden-Zeeland ook in november weer een aan tal feesten. Op zaterdag 12 november is er een Pyjama-bal en op zaterdag 26 november is er een China-Night in het pand Eigenhaardstraat 2 te Middel burg. Zowel het Pyjama-bal als de Chi na-Night beginnen om 21.00 uur. Er zal een prijsuitreiking plaats vinden voor de meest in stijl geklede man of vrouw! Entree 5,- leden gratis. Donderdag 27 oktober wordt in Goes het Milieu Educatie Cen trum (MEC) De Bevelanden offi cieel geopend door de milieuge- deputeerde Ing. A.M. Dek. Dit is het tweede MEC in Zeeland. Het MEC heeft als doelstelling het stimuleren van milieubewust zijn en milieubewust gedrag. Dit wil ze bereiken door het organi seren van allerlei activiteiten op het gebied van natuur en milieu, zoals cursussen, tentoonstellin gen, uitleen van materialen en informatieverstrekking. Het cen trum is bedoeld voor de regio Noord- en Zuid-Beveland. In de aanloopperiode speelt het MEC een centrale rol binnen het natuur- en milieu-onderwijs van de basisscholen. Later worden de werkzaamheden uitgebreid voor de andere doelgroepen, zoals consumenten, verenigin gen, recreanten, bedrijven en instellingen. Dat is de titel van de film die don derdag 27, vrijdag 28 en zater dag 29 oktober a.s. draait in film theater 't Beest te Goes. Lifeti mes is de laatste film van de suc cesvolle Chinese cineast Zhang Yimon, die ook de maker was PCOB Kamperland De Prot. Christelijke Ouderen bond op Noord-Beveland houdt donderdag 27 oktober een mid dag in het De Casembroothuis te Kamperland, aanvang 14.30 uur. Ds. van Vliet uit Kamperland houdt dan een lezing over het onderwerp "Zingen in de Kerk”. Op zaterdag 29 oktober houdt zand weer een spel- en sportin- het Westkapels Kwartet op veler stuif gehouden. Tussen 13.30 en verzoek weer een middag in ver- 16.30 uur kan de jeugd deelne- enigingsgebouw men aan sport en spel, zoals badminton, Indiaca, estafette, volleybal, enz. Men dient gym schoenen mee te nemen. Entree drie gulden. Maandag 31 oktober a.s. wordt een informatieavond over een binnenkort te starten TM-cursus gehouden. Dat gebeurt in het TM-onderwijscentrum aan de Kloetingseweg 5 te 's-Heer Abts- kerke, aanvang 20.00 uur. Deze avond over transcedente medita tie is bedoeld om uitleg te geven over de werking en techniek van TM. Entree zes gulden. was - bal buitenkant paal, spe lers die elkaar in de weg lopen. A.s. zaterdag hebben we weer een mogelijkheid om uit de nega tieve spiraal te komen: Bevelan- Komende zaterdag worden de laatste wedstrijden van de veld- kompetitie gespeeld voordat de kompetitie wordt onderbroken voor het spelen in de zaal. Tjoba 1 ontvangt NKV 1 Nunen, een ploeg die met het eerste op een gedeelde eerste plaats staat. De uitwedstrijd leverde een gelijkspel op, zodat de thuis wedstrijd wel in winst kan wor den omgezet. Vooral omdat de uitslagen van het eerste de laat ste weken steeds beter zijn geworden. Tjoba 2 ontmoet de reserves van NKV. Het tweede kan de volle winst goed gebruiken om boven wedstrijdbal wordt geschonken door de firma Aqua-Mossel te Yerseke. Volledige programma: 14.30 uur: Bruse Boys 1 - Yerseke 1; 14.30 uur: Yerseke 2 - Roda Boys 2; 14.30 uur: Yerseke 3 - Krabben- dijke 2; 14.30 uur: Krabbendijke Terwijl Yerseke 1 op bezoek gaat bij Bruse Boys 1bekampt Yerseke 2 op eigen veld Roda De zware uitwedstrijd tegen het Roosendaalse BSC is de volgen de klus die Patrijzen moet gaan klaren in deze loodzware compe titie. Waar aanvankelijk nog met enig optimisme naar deze com petitie werd toegeleefd, is de realiteit bij iedereen inmiddels wel duidelijk, dat het voor Patrij zen ook dit seizoen keihard wer ken is om degradatie te kunnen ontlopen. Van 30 oktober tot en met 5 november wordt in ons land de Brandpreventieweek gehouden. Tevens wordt een collecte gehouden ter ondersteuning van het werk van de Nederlandse Brandwondenstichting. Nieuwe collectanten zijn ook in onze regio nog welkom. Ze kunnen zich aanmelden bij mevr. L. Elenbaas te Goes, tel. 01100 - 13141. De collecte bracht vorig jaar bijna drie miljoen gulden op. De Multiple Sclerose-vereniging rayon De Bevelanden organi seert op dinsdag 1 november a.s. 's middags half drie in Ver pleeghuis Ter Valcke te Goes een contact-bijeenkomst voor leden en belangstellenden. Medewerking aan deze middag zal worden verleend door mevr. H. Kösters-Stok te Kapelle over tuinarchitectuur, het ontwerpen en onderhouden van tuinen. Zaterdag staat er een echte der by op het programma. Kruinin- gen en Krabbendijke zijn allebei verrassend van start gegaan in de 4e klas. Vorig seizoen won Kruiningen beide derby's, maar zo gemakkelijk zal het nu niet meer gaan. Afhankelijk van het resultaat tegen SKNWK van afgelopen zaterdag zou de derby ook nog wel ééns om het periodekam- pioenschap kunnen gaan. Programma: 14.30 uur: Krab bendijke 1 - Kruiningen 1; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Brouwersha ven 2; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Wolfaartsdijk 3; 14.30 uur: Hoe- dekenskerke 2 - Kruiningen 4; 12.45 uur: Kruiningen 5 - Bruse Boys 4; 11.15 uur: Kruiningen B1 - Yerseke B1; 11.15 uur: Yerse ke C1 - Kruiningen C1; 10.00 uur: Kruiningen D1 - Patrijzen D1; 10.00 uur: Kruiningen E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Apollo E2 - Kruiningen E2; 10.00 uur: Ril- landia F - Kruiningen F. Het programma ziet er op deze 3 dagen als volgt uit: 13.00 uur: ATB, alle categorieën, 14.30 uur: veldrit amateurs-A, amateurs-B en trimmers, 14.32 uur: veldrit nieuwelingen, junio ren en dames. Het inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt 5,-, trimmers en ATB- ers zonder licentie 7,50. Naast een prijzenschema per dag, is er ook een prijzenschema voor een klassement, dat wordt opge maakt over de 3 wedstrijden in Wemeldinge. Het prijzengeld voor dit klassement wordt beschikbaar gesteld door Wil liam's Coiffures uit Kapelle. Het parkoers voor de veldritten en de ATB-wedstrijden ligt bij Camping Klein Stelle. Tevens is er bij camping Klein Stelle was en kleedgelegenheid voor de renners. De wedstrijden in Wemeldinge tellen mee voor het klassement van de Zeeuwse veldritkompetitie. De toegang tot de wedstrijden is gratis. De Zeeuwse Volksuniversiteit biedt een cursus “Woord en Beeld” aan. De cursus wordt gegeven op donderdagochtend in Goes. De cursus start op don derdag 3 november te 10.00 uur en omvat 8 ochtenden en een excursie. In deze cursus komen een aantal dubbelportretten van kunstenaars in beeld en aan het woord o.a. Ans Wortel en Jan Wolkers. Evenpens wordt ruim aandacht besteed aan de schil der Piet Mondriaan en tijdgeno ten. Inlichtingen en opgave: ZVU, Spanjaardstraat 51, Mid delburg, tel. 01180 - 34800. De Zeeuwse Volksuniversiteit start op vrijdag 4 november met een cursus Patchwork voor gevorderden. De cursus omvat 6 vrijdagochtenden van 9.30 - 11.30 uur en wordt gegeven in de legerdiek te Goes. De bedoe ling is dat er een groot werkstuk wordt gemaakt (een sprei, woon- quilt of wandkleed). Inlichtingen en opgave: ZVU, Spanjaardstraat 51Middelburg. De wedstrijdleider aldaar is Alex Schreurs. L rechts, staand: Leider Dingeman Welleman, Maarten Pleijte, Ronald de Jonge, Jan Meulpol- der, Martijn Nieuwenbroek, Peter Polderdijk, Ernest Selim, Marcel Otte, trainer Chris de Nooijer en Morgana uit Nieuwdorp heeft een volledig wedstrijdtenue geschonken aan de voetballers van Nieuwdorp 1, uitkomend in de eerste klas afdeling van de KNVB. Op de foto van links naar Vrijdag 28 oktober houdt de Ned. Patiëntenvereniging afdeling Borsele een bijeenkomst in een zaal van de Elimkerk te 's-Gra- venpolder, aanvang 19.45 uur. Maatschappelijk werkster mevr. P. van de Linde is uitgenodigd te 21.00 uur in wijkgebouw de Brak, spreken over het onderwerp: "Wat kan de NPV voor u doen?" Leden en andere belangstellen den zijn welkom. Maandag 31 oktober a.s. hoopt de heer W. de Kok zijn 100e ver jaardag te vieren in verzorgings huis “Poelwijck” te 's-Heer Arendskerke. Het programma vermeldt een gezamenlijke vie ring van de verjaardag met fami lie, bewoners en personeel vanaf 10.00 uur in de recreatiezaal. Zaterdag 29 oktober a.s. geeft de bekende Zeeuwse organist Bram Beekman een orgelconcert in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. De organist van de St. Jacobs- kerk te Vlissingen studeerde bij Louis Toebosch aan het Bra bants Conservatorium te Tilburg. Na het behalen van diverse diploma’s studeerde hij verder bij Anton Heiler in Wenen. In 1975 behaalde hij de Prix d’Excellen- ce. Voor het concert in Kapelle staan er orgelwerken op het program ma van o.a. Kellner. Mendels sohn (de bekende Sonate nr. 6), Widor (delen uit de 4e sympho- nie) en een improvisatie over het bekende Lutherlied “Een vaste burcht”, dit i.v.m. hervormings dag. Aanvang concert: 20.00 uur. Deuren 19.30 uur geopend. Entreeprijzen: 7,- CJP en Pas65 5,-t/m 14 jr. 4,-. De fusie van de busmaatschap- pjen ZuidWestNederland en West Nederland (tot ZWN Groep) wordt op 28 oktober for meel bekrachtigd op hoog niveau, namelijk op de Euromast in Rotterdam. Het nieuwe logo zal daar onthuld worden en namens de directie zal een toe spraak worden gehouden. De fusie gaat officeel in per 1 november. De toekomstige ZWN Groep bestrijkt de hele Randstad en Zeeland. in te gaan. Tjoba 3 krijgt Albatros 3 uit Zwijndrecht op bezoek. De volle winst is nodig om iets meer lucht te krijgen tussen de degra- datieplaats. Thuiswedstrijden: 15.30 uur: Tjoba 1 - NKV 1; 14.00 uur: Tjoba 2 - NKV 2; 12.30 uur: Tjoba 3 - Albatros 3; 13.45 uur: Tjoba 6 - Togo 2. Voor inlichtingen en aanmelding melding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107 - 1672. EXPOSITIES Hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192 - 1242). november Lunchcafé: Diverse technieken van Ruud Tetteroo (info: 01100-28795). t/m 19 nov. Galerie 'Van den Berge': Tekeningen van Marcel van Eden (info: 01100- 50499). t/m 18 nov. Galerie 'Mi Parti': "Dressing Domestic Dreams", expositie over verlichting en woningstoffering door diverse kunstenaars (info: 01100-31819). t/m 13 nov. Galerie 'De Hoekweide': Tekeningen en schilderijen van Casper van Leeuwen en bronzen van Frans van Straaten (info: 01198- 1152). t/m 14 jan. 1995 Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Meneer, dat mag u niet fotograferen", foto's uit de Tweede Wereldoorlog door Charles Breyer. De uitslag van de topper tegen Clinge was bij het inleveren van dit programma nog niet bekend. Hopelijk hebben de Roburjon- gens een goed resultaat neerge- Boys 2 uit het Gelderse Aalst. De zet. Zondag wacht de uitwed strijd tegen Graauw waar een puntendeling mogelijk moet zijn. Programma zat. 29 okt. Robur B1 - Patrijzen B1 11.15 uur; I Robur D1 - Colijnspl. Boys D1 10.00 uur; Robur E1 - 's-H. Arendsk. E1 11.15 uur; Lewed. Boys E2 - Robur E2 10.00 uur; I Robur F1 - Luctor F1 10.00 uur. Zat. senioren: Bevelanders 4 - Robur 1 12.45 uur; Arnemuiden 4 - Robur 2 12.45 uur. Zondag 30 okt.: Graauw 1 - Robur 1 14.30 uur; Renesse 2 - Robur 2 12.30 uur; Robur 3 - Renesse 4 10.30 uur. Jong en oud is van harte welkom. Aanmelden jeugd bij John Quinten tel. 51074. Senioren bij John Koens tel. 21872. De actieve jeugdcommis sie van onze vereniging kijkt vooruit en denkt reeds aan het Sinterklaasfeest. Wie Sinter klaas en Zwarte Piet op bezoek wil hebben kan dat nu reeds vastleggen. Bel mevr. Quinten tel. 23289. 2 - Yerseke 4; 12.45 uur: Hoede- kenskerke 3 - Yerseke 6; 12.30 uur: Yerseke 1 dms. - Kloetinge 1 dms.; 12.45 uur: Yerseke A1 - Kloetinge A1; 11.15 uur: Kruinin gen B1 - Yerseke B111.15 uur: Yerseke C1 - Kruiningen C1; 11.15 uur: Rillandia D1 - Yerseke D1; 10.00 uur: Yerseke E1 - Hansw. Boys E1; 10.00 uur: Hansw. Boys Fa - Yerseke Fa; 10.00 uur: Krabbendijke Fa - 3 - Yerseke 5; 14.30 uur: Apollo Yerseke Fb. De Kamer van Koophandel te Middelburg organiseert binnen kort vijf seminars over "Uw bedrijf en het milieu". Er wordt aandacht besteed aan o.a. wet geving, bodem, lucht en water, afval en geluid en bedrijfsinterne milieuzorg. Inl. mevr. A. Kievit, tel. 01180-73540. In de Anne Frankschool te Goes wordt op 1 november (dinsdag) om 20 uur een thema-avond gehouden over het "speciale onderwijs". Welke kinderen gaan erheen en wat zien ze er? De avond is bestemd voor ouders en leerkrachten van het gewone basisonderwijs. Gastspreker is directeur C. Beun van de Anne Frankschool. Deze avond is vooral bedoeld voor mensen die (nog) geen kind in het speciaal onderwijs hebben. Vaak hebben de mensen een "verkeerd" beeld van het speciaal onderwijs. (LOM, MLK, ZMLK, De Kring, Mytylschool). Contactpersoon van de oudervereniging: mw. Y. Freyser, 01135-1784. Scouting 's-Gravenpolder is op zoek naar iemand die zich wil bezighouden met de leiding, zowel een mannelijke als vrou welijke vrijwilliger is welkom. De scouting wordt gedragen door een stichting en telt ongeveer 40 leden in de leeftijd van 6 tot 21 jaar, welke in leeftijdsgroepen zijn ingedeeld. Met name voor de groep welpen en kabouters (tus sen 6 en 11 jaar) wordt verster king van het team gezocht. Men dient zeventien jaar of ouder te zijn. Inl. bij Hans van Sluijs, tel. 01102 - 43234 of Jack de Vos, tel. 01100- 13174. In het kader van het 50- jarig bestaan op 29 okto ber a.s. heeft de handbal vereniging GSC te Goes van het Nederlands Hand bal Verbond de organisa tie van de eerste wed strijd om de Coupe der Lage Landen tussen de herenteams van Neder land en België toegewe zen gekregen. Deze wed strijd wordt gespeeld op dinsdag 1 november a.s in hal 1 van Sportpunt Zeeland te Goes. Aan vang 20.00 uur. Voorafgaand aan wedstrijd speelt een nog nader te bepalen team tegen de heren van Jong Oranje. Deze wedstrijd begint om 18.30 uur. De wedstrijd tegen België belooft een echte hand- balkraker te worden. De beide landen zijn zowel op internationaal als op clubniveau aan elkaar gewaagd. Na twee achter eenvolgende jaren een damesinterland in Goes te hebben gehad, is GSC zeer blij met beide heren wedstrijden. De sectie Topsport van het Nederlands Handbal Verbond streeft er naar de vertegenwoordigende teams meer wedstrijden te laten spelen om daar mee een basis te leggen om op internationaal niveau beter te kunnen presteren. De beide Nederlandse teams verblijven vanaf maandag 30 oktober voor een trainingsstage in Goes onder leiding van de Verbondstrainer Harry Weerman. Programma zaterdag 29 okto ber: 14.30 uur: Kapelle 1 - Colijnsplaatse B. 1; 15.00 uur: Dinteloord 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: Heinkenszand 2 - Kapelle 3; 14.30 uur: Nieuwdorp 3 - Kapelle 4; 12.30 uur: Kapelle A1 - E.D.S. A1; 14.30 uur: Walcheren A2 - Kapelle A2; 12.45 uur: Kapelle B1 - Walcheren B1; 11.00 uur: Kapelle C1 - Middelburg C1; 11.15 uur: Middelburg C3 - Kapelle C2; 10.00 uur: Kapelle D1 - R.C.S. D1; 10.00 uur: Kapelle D2 - Kloetinge DM; 10.00 uur: Kruiningen E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Apollo E1 - Kapelle E2; 10.00 uur: Waarde F - Kapelle Fa; 11.15 uur: Kloe tinge Fa - Kapelle Fb; 10.00 uur: Kapelle FC - Goes F. wordt deze kompetitie weer her vat. Togo 1 speelt tegen Ondo 1 werd verloren, maar familieleden als overige belang- I gezien de prestaties van de laat- _x_i,s|e weken brengt Togo wellicht een punt mee naar huis. Togo 2 speelt uit tegen Tjoba 6 en zal deze wedstrijd in winst om kun nen zetten. Togo 3 staat helaas op de laatste plaats en zal het heel moeilijk krijgen tegen koplo per BKC 1. Togo 4 pakte al eer der punten tegen Zaamslag 2, Togo 5 kan na de goede presta- tie tegen Keep Fit in de wedstrijd tegen Zaamslag 3 de overwin- 1 ning behalen. Togo A2 speelt Op zaterdag 29 oktober aan staande gaat de Zeeuwse veld ritkompetitie van start in Wemel dinge. Het plaatselijke wielerco- mité organiseert evenals voor gaande jaren een 3-tal veldritten. Op 29 oktober, 5 november en 12 november geven zowel veld rijders als ATB-ers acte de pre sence. stellenden zijn welkom, open vanaf 18.45 uur. Op zaterdag 5 november is er weer de gebruikelijke Snuffel- markt in de hal van het Leger des Heils aan de Leliestraat nr. 24 Goes, tel.nr. 01100 -13427. De gehele voorraad is ver nieuwd, al het oude is weg. Er is voor “elk wat wils” van bankstel len tot theelepeltjes en van wandkasten tot schaatsen. De openingstijd van onze Snuffel- markt is van 9.00 uur tot 13.00 uur en de toegang is gratis! Ook de kledingwinkel is die mor- gen open. 's-Heerenhoek 2.573 promotie; 3. Jo Adriaanse, Scheldezicht, Wemeldinge 2.572 promotie; 4. Adrie Verdonk, De Toekomst, 's- Heerenhoek 2.48; 5. Toon Klaassen, Delta, Colijnsplaat 2.44; 6. Jan Rentmeester, O.B.K., 's-Heerenhoek, 2.23; 7. Dick Oele, De Smidse, 's-Gra venpolder, 2.122; 8. Henk van der Steen, Rehawe, Vlissingen, Afdeling Zeeland van de Crohn en colitis ulcerosa vereniging houdt vrijdag 4 november de jaarlijkse bijeenkomst in hotel Terminus aan het Stationsplein te Goes, aanvang 19.15 uur. j Sprekers zijn mevr. T. Cramer- i Schulte en dr. G. den Hartog. Zij Zaterdag a.s. worden de laatste vertellen het een en ander over wedstrijden van de veldkompeti- resp. de organisatie en de alge- i tie afgewerkt. Volgend voorjaar mene aspecten van de ziekte. Na de pauze kunnen vragen Verder programma: Wemeldinge 2 - SSV 2 14.30 uur; DFS 3 - SSV 3 14.30 uur; SSV 4 - Arne muiden 5 14.30 uur. Programma jeugd SSV'65: SSV A1 - Heinkenszand A1 11.15 uur; SSV B1 - Wemeldinge B1 11.15 uur; Nieuwland C1 - SSV C1 10.00 uur; SSV D1 - Krabbendij ke D1 10.00 uur; SSV D2 - SVD D2 10.00 uur; Krabbendijke E1 - SSV E1 10.00 uur; Colpl. Boys F -SSV F 10.00 uur. Aanmelding nieuwe leden vanaf IlldJClIIIC Cl I UC JUUI WIJ w. UVU ,¥VI lUtï, 1X001011" diploma's zullen worden uitge- jestr. 4 tel. 01100-20198. Aan- reikt door de districtsvoorzitter melden in het clubgebouw van Bart de Willigen. De volgende spelers hebben zich geplaatst: 1. Leen Komejan, O.N.D.A., Krabbendijke, 2.80 j promotie; 2. Jos Capello, O.B.K., I V.V. B6V6lanOGrS Toen Berty van de Heijde vorige week tegen Yerseke 1 de stand op 1-1 bracht, zei een meege- reisde Bevelanderssupporter: "'k Ga d'r maar vlug eentje op nemen, want straks staan we misschien weer achter". Dat typeerde wel de wedstrijd. Beve landers had ook niet het gelul$ wat bij Yerseke wel aanwezig 2.121. Reserves: 1. Cor Jere- miasse, O.H.G.L., Kwadendam- me 2.30; 2. Leen Schipper, H.B.C., Heinkenszand 2.03; 3. Mark van Eijkeren, H.I.O., Hein- I D kenszand, T87. j ders 1 - Oostkapelle 1. Bevelan ders 4 en 5 spelen ook een thuis- wedstrijd. De aanstormende jeugd van Bevelanders A1 speelt ww Pnpc I thuis tegen D.F.S. A1Het volle- dige programma luidt: Program- Programma v.v. Goes zaterdag I ma voor 29 oktober: 14.30 uur: 29 oktober: Goes A1 - Zierikzee Bevelanders 1 - Oostkapelle 1 A1 14.30 uur; Goes A2 - Hansw. 14.30 uur: Kloetinge 3 - Bevelan- Boys A1 12.45 uur; Goes C1 - j ders 2; 14.30 uur: Wolfaartsdijk 2 in de middenmoot de winterstop Dauwendaele C1 11.15 uur; i Goes C2 - Meeuwen C2 11.15 uur; Goes D1 - Luctor 88 D1 10.00 uur; Wemeldinge E1 - Goes E1 10.00 uur; Kapelle F - Goes F 10.00 uur. Programma v.v. Goes zondag 20 oktober: Goes 1 - WSC 1 14.30 uur; Goes 2 - Schijndel 3 12.00 uur; Wal cheren 3 - Goes 3 10.30 uur; Goes 4 - Patrijzen 3 10.30 uur; Vlissingen 6 - Goes 5 10.30 uur. - Bevelanders 3; 12.45 uur: Bevelanders 4 - Robur 1; 14.30 uur: Bevelanders 5 - Veere 4; 12.45 uur: Dauwendaele dames - Bevelanders dames; 1115 uur: Bevelanders A1 - D.F.S. A1; 12.45 uur: R.C.S. B2 - Colpl. Boys B1; 10.00 uur: Bevelanders D1 - Domburg D1; 10.00 uur: Wissenkerke E1 - Bevelanders E1; 10.00 uur: Zierikzee F1 - Bevelanders F1 I iiiiiy uuiiaiuii. i nog een inhaalwedstrijd tegen Luctor A2. De andere jeugdploe- gen worden in de sporthal ver wacht voor oefenwedstrijden en andere korfbalactiviteiten. Pro gramma, sportpark Het Schen- De opbrengst is ba 6 - Togo 2; 13.45 uur: Zaam slag 2 - Togo 4; 15.30 uur: Onda 1 - Togo 1Sportpunt Zeeland: 10.00 uur: Oefenwedstrijden Togo-jeugd. Voor meer inlichtin gen over korfbalvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ine- Vanaf maandag 24 oktober zin ke Schipper, tel. 01100-30473. mensen uit Goes van harte wel kom in “onze Oase”. Je kunt eens binnenlopen en er mensen ontmoeten, een praatje maken of zo maar gewoon even stilzitten. Het inloophuis ligt midden in de wijk “de Goese Polder”, aan de Spinne nummer 1234. De ope ningstijden zijn: maandag t/m donderdag 's-morgens van 09.30 uur tot 11.30 uur woens dagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. Er is niet alleen aan de volwassenen, maar ook aan de kinderen gedacht. De gast vrouwen en gastheren van “Oase” zorgen voor koffie en thee!. In de serie concerten en lezin gen, georganiseerd in het kader van de officiële ingebruikneming van het nieuwe gebouw van het Buys Ballot College, wordt een concert gegeven door de Big Band van de Zeeuwse Muziek school onder leiding van Anja Dekker. Het concert vindt plaats op woensdag 2 november a.s. in het Buys Ballot college, Bergweg 4 te Goes en begint om 20.00 uur. Het concert is vrij toegankelijk voor ouders, leerlingen, mede werkers en overige belangstel lenden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 14