Concert The Scene in Zeelandhallen Goes A STEUTEL t ALARM ALS ELKE SECONDE TELT SchwarzeoM Geslaagde Familie Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues 47^^? O i Ter promotie van nieuwe live-album Ondanks unieke transporten voelt kapitein Philip Blok zich oéén bezienswaardigheid weekblad voor zuid- en noord beveland GRAND THEATER GOES Woensdag 19 oktober 1994 - 46e jaargang no. 42 S Als je een dubbel leven leidt, is alles twee keer zo gevaarlijk... MANNEN het is tijd voor PILAAR 19 20 21 23 OKTOBER 10.30-18 uur 22 OKTOBER ZEEUWSE GEZINS- EN HUISHOUDBEURS Hét adres voor Bel! 01193-9226 Vanaf het begin Afzinken Veel bekijks Gouden toekomst BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Erg jong.... Bibliotheek Kapelle in Herfsttooi Samengaan Nieuwe produkten, nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. 'I FILMPROGRAMMA VANAF 00. 20 T/M WO. 26 OKTOBER 1994 Parly- en Feeslcentrum SCHELDEOORD 'v?.- De Super Servant 6' verlaat Port Everglades, bij Fort Lau derdale in Florida, op weg naar de Middellandse Zee. De lading: jachten! De kapitein van de 'Super Servant 6', Philip Blok (35) uit Kapelle-Biezelinge. (Van een onzer redacteuren) zondag, woensdag 14.00 u. (Foto: Paul Tolenaar) Mei schepen in een schip over de waren we de officiële jachtenver- voerder. Dat willen we in Austra lië óók graag weer zijn”. De lading bestaat uit peperdure jachten, veelal eigendom van Amerikaanse miljonairs die de zomer varend doorbrachten in de Middellandse Zee. De meeste eigenaars gingen vliegend terug, hun jachten worden per schip 'naar huis' gebracht. Is dat zo bijzonder voor de lezers van De Bevelander? Jawel, want één van de kapiteins van de 'Super Servant 6' is afkomstig uit Het aan boord nemen van de dure lading (sommige jachten kosten tientallen miljoenen dol lars!) gebeurt op een zeldzame manier. De 'Super Servant' zinkt zichzelf af totdat er vier meter water boven het dek staat. De jachten varen dan zelf aan de achterzijde het schip binnen. Ze worden vier rijen dik in de buik van de 'Super Servant' gepar keerd. Dat afzinken van de 'Super Ser vant' geschiedt door 26 tanks onderdeks vol te pompen met zeewater. Als het schip weer drij vend moet worden, worden de 26 tanks weer leeggepompt. Dat gebeurt echter uitermate be hoedzaam, omdat tijdens het proces alle jachten successieve lijk aan dek moeten worden vast gezet. Dat gebeurt (met assis tentie van duikers) op het mo ment, dat de jachten -de een na de ander- 'droogvallen' op de houten constructies die vooraf op het dek zijn vastgeschroefd. Millimeterwerk voor specialisten! Gezagvoerder Philip Blok uit Kapelle voelt zich prima in dit werk. "Je komt in aanraking met een slag mensen, dat je normaliter nooit ziet. Mensen die doorgaans ettelijke malen miljonair zijn. En we hebben nu boten aan boord, die je als zeeman gewoonlijk ook nooit van dichtbij ziet." "De oversteken vanuit Fort Lau derdale naar Palma, Acapulco of Tahiti duren doorgaans niet lang. De langste reis is 2 weken. We liggen dus elke 2 weken in een haven. Daar staat tegenover, dat er vaak geladen en gelost moet worden. En dat is ontzettend arbeidsintensief en secuur werk. Jachten vervoeren is specialis tenwerk, want de jachten zijn uitermate kwetsbaar. Ze moeten nooit beschadigd raken, want één schadegeval kan je goede naam te grabbel gooien." Het afzinken van de 'Super Ser vant 6' in de haven van Palma de Majorca en het binnenvaren van de superchique jachten trekt altijd weer veel nieuwsgierigen. Het maritieme precisiewerk blijft ook de Spanjaarden boeien. En niet alleen de Spanjaarden, want het bulkt op de kade van de toe risten. De chauffeurs van de rondritbussen zijn altijd dolblij, als de Super Servant weer in Palma ligt, want dan kunnen ze hun passagiers eens 'wat anders dan anders' laten zien. aan de Zeevaartschool in Vlis- singen. In 1977 begon hij er. In 1988 haalde hij er zijn 'eerste rang'. Kort daarop werd hij aan gesteld als kapitein. Met zijn (toen) 29 jaren was hij één van de jongste kapiteins, die Neder land ooit kende. De huidige maatschappij van de 'Super Servant 6' (die ook sche pen met de namen Dockexpress en Mighty Servant in de vaart heeft) heeft voor de 'Super Ser vants' grote plannen. De geeste- verschillende eigenaren. Sommi ge schepen zijn al 10 keer meegeweest over de oceaan. maanden geleden 'nee' moeten verkopen. Enerzijds doet dat pijn, anderzijds verheugt het me, dat we zo succesvol zijn," aldus de heer Knijnenburg. "Voor de nabije toekomst hebben we een klein halfafzinkbaar schip uit Duitsland in charter genomen, als aanvullende capaciteit." "Maar ik voorzie nog veel méér ontwikkelingen. Ik vermoed, dat we op korte termijn een tweede Super Servant zullen moeten inleggen voor het jachtentrans- port. Dan kunnen we de dienst regeling behoorlijk uitbreiden." "Door het succes van het jach- tenvervoer op de Atlantische Oceaan krijgen we nu ook aan- door ons naar Europa en Ameri ka willen laten vervoeren. Door donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45 u. 20.00 u. 20.00 u. KAPELLE-BIEZELINGE PALMA DE MAJORCA - Op dit moment ligt het Nederlandse zware ladingschip 'Super Servant 6' in de haven van Palma de Majorca, in de Mid dellandse Zee. Zijn opleiding kreeg Philip Blok woensdag OKTOBER 14-22 uur donderdag OKTOBER 14 22 uur vrijdag OKTOBER 10.30 18 uur zondag zaterdag 10.30 18 uur Daar wordt de bijzondere lading gelost, die enkele weken eerder in Fort Lauderdale (Florida, USA) aan boord werd genomen van het halfafzinkbare schip. En er zal nieuwe lading voor Fort Lauderdale aan boord worden genomen. Philip raakt niet ondersteboven van die belangstelling. "Ik voel me geen bezienswaardigheid. Toeristen op de kade beginnen me pas te interesseren, als ik van allemaal 10 dollar krijg." En over het feit, dat 'zijn' klanten zonder uitzondering puissant rij ke mensen zijn: "Daar moet je nuchter in blijven. Ik ben en blijf zeeman. Jachten vervoeren is gewoon mijn werk. Feitelijk maakt het niet uit, van wie die jachten zijn." De transporten van de 'Super Servant 6' zijn een unicum. De maatschappij van het schip, rederij Dockwise (een samen voeging van Wijsmuller Zwaar Transport en Dockexpress), zet te enkele jaren geleden aarze lend de eerste stappen op het terrein van het jachtentransport. Nu is het de grootste maatschap pij ter wereld op dat gebied. En de enige. lijk vader van het Dockwise-jach- tentransport over de wereld zeeën, de heer Jaap Knijnen burg (ex-Dockexpress), heeft de afgelopen jaren een continue groei gezien in deze nieuwe pasgebouwde produkten graag vorm van 'zwaar transport'. Er zijn inmiddels in totaal 460 ple zierboten verscheept van 345 gebruik te maken van onze ver voersmogelijkheid kunnen zij elders op de wereld nieuwe markten openen." Tijdens zijn opleiding voer hij op diverse schepen bij Wijs muller. Na de voltooiing van zijn opleiding voer hij als gezagvoerder achtereenvol gens op de Super Servants 4, 5 en 6. Zijn maatschappij, Wijsmuller, zag zich destijds genoodzaakt aan scheeps agenten over de hele wereld waarschuwend te laten weten: "De kapitein ziet er erg jong uit, en dat is hij ook...." onze regio. Het is Philip Blok (35) uit Kapelle-Biezelinge. Hij heeft de ontwikkeling van dit nieuwe stukje 'Hollands Glorie' vanaf het begin meegemaakt. Op de reizen die de 'Super Ser vant 6' momenteel maakt, is Phi lip gezagvoerder over een bemanning van ruim 20 koppen. Tijdens het laden van de kostba re jachten in de haven van Pal ma de Majorca vertelde hij, hoe rederij Dockwise zich langzaam opwerkte tot de toonaangevende vervoerder van jachten over de wereldzeeën, vrijwel zonder eni ge concurrentie. 06-11^ Mies Tot en met 26 oktober is de Bibliotheek van Kapelle in bij zondere herfsttooi gestoken. In samenwerking met het Agrarisch Opleidings Cen trum (AOC) te Goes hebben leerlingen, onder begeleiding van E.W.F. Bakker (docent groenvoorziening AOC) een modeltuin aangelegd. Het kleurenspel van de herfst, met alle kleurschakeringen van bruin, rood en alle bijbe horende varianten met de evergreens die de herfst en winter kleuren wordt hier tot in de kleinste details weerge geven. Het palet van de herfst ten voeten uit. Ook de vruchten die erbij horen zijn opgenomen in het tableau. Met gebruikmaking van materialen van De Dreu Sier bestrating Goes en Boom kwekerij Eversdijk Kapelle is een staaltje van het kunnen van jonge groenvoorzieners (14-16 jarigen) tot en met 26 oktober te bewonderen gedu rende de openingstijden van de Openbare Bibliotheek Kapelle. Toen daarin goed brood bleek te zijn te verdienen, begon ook rederij Wijsmuller Zwaar Trans port (IJmuiden) ermee. Het gevolg was dat geen van beiden een goed belegde boterham kon verdienen. En dat leidde uitein delijk tot de geboorte van Dock wise, een fusie van Dockexpress en Wijsmuller. Intussen vaart Dockwise met de 'Super Servant 6' zes maal per jaar het traject Fort Lauderdale- Palma de Majorca v.v. om kapi tale jachten over de oceaan te brengen. Tweemaal per jaar wordt Fort Lauderdale-Acapulco v.v. gevaren (via het Panamaka- naal), voorts eenmaal Fort Lau- derdale-Tahiti v.v. (ook via het Panamakanaal) en ook eenmaal Fort Lauderdale-US Virgin Islands. De kosten -voor het tra ject Amerika-Europa zijn 4500,- per strekkende meter jacht. Maar ja, wie 10 miljoen kan uittellen voor een pleziervaar tuig, maalt niet om een ton trans portkosten.... ZEELANDHALLEN - GOES The Scene heeft een nieuw live-album gemaakt. De promotietoer daarvoor start 29 oktober a.s. in Goes. In de Zeelandhallen wordt dan een concert gegeven door deze Nederlandse topband. Sup- port-act is de formatie Ross Curry. Aanvang 20.15 uur. Dat The Scene inmiddels tot de absolute Neder landse top behoort, bewees de groep al tijdens de laatste toernee die in het teken stond van de vorig jaar uitgebrachte cd “Avenue De La Scene”. Tij dens deze energieke, intrigerende en vaak ontroe rende concerten, waren de meeste daarvan volle dig uitverkocht. De composities op het album “Avenue De La Sce ne” waren een nieuw hoogtepunt in de carrière van de groep. Het album mag worden gerekend tot de meest complete en sfeervolle plaat die tot nu toe werd uitgebracht met nummers als “De Schaduw Van Het Kruis”, “Geeft Nooit Op”, en “Vrienden Alcohol En Tranen”. De nummers werden vrijwel allemaal live opgenomen, waardoor de sfeer en het geluid zeer direct en puur overkomen. Deze opnametechniek werd reeds eerder gebruikt bij hun succesvolle cd “Open”, die in maart 1991 op het Phonogram-label verscheen, met de hits “Zus ter", “Open” en “Samen”. The Scene onderscheidt zich door eenvoud en openheid in de muziek en door de directe poëti sche teksten van Thé Lau. Tijdens de concerten verrast The Scene het publiek door spontaniteit en een krachtige, gedreven podium presentatie, waar bij Thé Lau’s rauw en hese stem een grote rol speelt. De algemene waardering voor The Scene kwam in januari 1993, toen de groep door collegamuzikan- ten en auteurs werd onderscheiden met de pop prijs 1992. Reeds eerder viel een vorm van waar dering de groep ten deel met de cd “Blauw” die in 1990 verscheen. Het album werd namelijk onder scheiden met een Edison. Opmerkelijk genoeg is het feit dat The Scene het eerst in België werd erkend. Het album “Blauw”, met de gelijknamige single en o.a. de nummers “Rigoreus” en “Iedereen Is Van De Wereld”, was reeds eind 1990 al een hit, terwijl dit succes pas een half jaar later in eigen land werd bereikt. Het succes bij onze zuiderburen is niet zo verwon derlijk. Tijdens de alom bekende Torhout/Werchter Festivals in 1991 werd The Scene door de Belgi sche pers genoemd als één van de grote toppers. De populariteit van The Scene in ons land, werd onlangs nog eens onderstreept door een uiterst succesvol (ingelast) optreden tijdens Parkpop in Den Haag, waarbij maar liefst 450.000 bezoekers aanwezig waren. Kaarten kosten 17,50, exclusief bespreekkosten. Ze zijn in voorverkoop bij o.a. de VW’s Goes en Middelburg, de Zeelandhallen en Music House, Lange Geere te Middelburg. wereldzeeën BAA R I. A IX l> - - - - - Het idee werd geboren in de boezem van rederij Dockexpress (toen nog in Rhoon), die voor haar zware ladingschepen ander werk zocht, omdat de offshore en de baggerij als inkomsten bron opdroogden. Eén van de initiatieven in die periode was het op poten zet ten van 'lijndiensten' tussen de exotische watersportgebie- den in de wereld, zodat de jet set ook eens aan de andere kant van de wereldbol kon gaan spelevaren met zijn varend miljoenenbezit. vragen uit het Verre Oosten (Japan, Korea), waar veel jach- tenfabrikanten zitten, die hun "We hebben voor de overtocht En verder denkt Dockwise al aan Europa-Amerika van oktober al de Olympische Spelen van 2000 maanden geleden 'nee' moeten jn Australië. “In Barcelona 1992 1 w CD LU 8 5 5 i X UJ LU O 5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1