Speurtocht naar oude foto eindigt in verrassende overhandiging Jan van der Weijde SchwarzenjgM loopt 206 kilometer in Nacht van Almere Permanente kunstverkoop bij Tres Unique in Goes Geslaagde Familie- Personeelsfeesten ’Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland Een unieke zaak aan het Schuttershof GRAND THEATER GOES STEUN ONZE PREDIKANT door aanstaande zondag 10.00 uur allemaal naar de Westerkerk te komen, want daar heeft onze predikant dienst. WAARDEBON jOP®6 Deze week Woensdag 12 oktober 1994 - 46e jaargang no. 41 Winnaar en persoonlijk record Als je een dubbel leven leidt, is alles twee keer zo gevaarlijk... Aan alle leden van de Ned. Hervormde Kerk te Goes. Langdurig Waar te beginnen? PILAAR ’’Genieten... 1 I 1 Hét adres voor Goes ^Lange Kerkstraat 44y BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 l'arly en Feesteenlrum SCHELDEOORD BAARLAND De gezochte foto, die na lang speuren werd gevonden in Wandelende een particuliere collectie te 's-Gra ven polder. Computer WILHELMINADORP/GOES/'S-GRAVENPOLDER - Ze slaat haar hand voor de mond en mompelt blij verrast: "Hoe heb je dat voor mekaar gekregen?". Mevrouw Labeur (rechts) krijgt de gezochte foto overhan digd van mevrouw Kik. (Van een onzer redacteuren) j zondag, woensdag Jarenlang heeft ze ernaar ver langd, de foto ooit nog eens in bezit te krijgen. Nu krijgt ze hem ingelijst als cadeau aangeboden. Ze is er stil van. Een paar minu ten later hangt de foto aan de muur. Op een plek boven de huiskamertafel, waar hij altijd opvallend in het zicht hangt. Als mevrouw Labeur is bekomen van de eerste verbazing, komen de herinneringen los. Honderduit vertelt ze over het aangebouwde klompjekotje en over de man (een oom) die voor het boerderij- huis op een bankje zit. Het is een foto van de (inmiddels verdwenen) boerderij van haar grootouders. Een boerderij waar ze als kind ontzaglijk vaak kwam en waar ze fijne herinneringen aan heeft. Zoals vrijwel alle kin deren fijne herinneringen aan hun opa en oma hebben. Aan de overhandiging, in haar bejaardenwoning in Wilhelmi- nadorp, is een langdurige zoektocht naar de bewuste foto voorafgegaan. Het was voorjaar 1994, toen mevrouw Labeur voor het eerst haar wens uitsprak. Het was najaar 1994, toen ze verrast werd met het uiteindelijke resultaat van de zoektocht. Bij die gelegenheid liet mevrouw Labeur een 'antiek', ingelijst aan plakbiljet zien. Het was de aan kondiging van de verkoping van "Mevrouw Labeur heeft in het verleden al zoveel dingen ver zameld en ingezameld voor de Stichting FOK, waar ik altijd voor in de weer ben, dat ik haar graag die foto gunde. Ik wilde hem dolgraag voor haar De heer Simonse vertelt nu ach teraf, dat hij toch betrekkelijk snel een oude foto van de bewuste boerderij wist te achter halen. "Ik heb een rondvraagje gehouden onder de foto- en kaartenverzamelaars die elkaar gewoonlijk ontmoeten op ruil beurzen in café De Vriendschap in Lewedorp. Ik heb daar een aantal mensen van 's-Graven- polder gevraagd, maar die ken den de foto niet". Maar toen de heer Simonse uit legde, wat de bedoeling was, streken ze de hand over het hart en leenden ze de foto uit. leder die de foto vervolgens in handen heeft gehad, is er zéér zorgvul- 20.00 u. 19.00- 21.30 u. 19.00- 21.30 u. 19.00- 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. zitten we in een goede periode om in de tuin te werken. Profi teert u dus van de mooie dagen die het najaar nog heeft te bie den. In dit nummer van De Bevelander treft u een tuinbijlage aan met informatie van adverteerders en redactionele aandacht voor de tuin en alles wat er omheen zit. Verder een aankondiging voor de Zeeuwse beurs Wonen en Wensen die volgende week in de Zeelandhallen te Goes wordt gehouden. De beurs vindt dit jaar plaats op de data 19 tot en met 23 oktober. na het negatief laten afdrukken. Zo waren er geen risico's. We zijn echt supervoorzichtig met de foto van de familie De Jong omgegaan". Hoe oud de foto precies is, is niet helemaal bekend. Af te leiden Als lezer kent u dat verhaal intussen Ze neemt de ingelijste vergroting van de grootouderlijke boerderij nog eens in de frêle handen. "Wat is-t-ie prachtig", zegt ze. "Hoe ben je d'r toch aén geko men?". FILMPROGRAMMA VANAF DO. 13 T/M WO. 19 OKTOBER 1994 De hoogbejaarde dame heeft weer een tastbare herinnering aan haar kinderjaren. En ze is er wég van.... een z.g. boeren-inspan van een boerderij aan de Kadijk in 's-Gra- venpolder, te houden op 3 augustus 1923. De verkoping zou onder leiding staan van notaris E.C.J. van Dissel uit Goes. De ingelijste affiche was een presentje van een nichtje van mevrouw Labeur uit Bloe- mendaal. Wies Het presentje maakte zoveel herinneringen los, dat de bejaar de dame tegenover mevrouw Kik opbiechtte, dat ze ooit nog wel eens een foto van die oude, ver dwenen boerderij zou willen bezitten. Ze vertelde erbij, dat de bewuste boerderij (van de familie Loker- se) aan de Kadijk in 's-Graven- polder had gestaan, op de plaats waar nu de uienfabriek van Mol staat. opsporen. Maar waar moest ik beginnen? Ik had geen idéé!", vertelt mevrouw Kik over de speurtocht die ze toen op gang bracht. donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag De kiem voor de verrassing werd gelegd, toen mevrouw Labeur dit voorjaar contact had met mevrouw Lien Kik uit Goes, voor wie ze postzegels, stickers en kaarten spaart ten behoeve van de Stichting Fibrosekinderen Op Kamp (FOK). Jan van der Weijde uit Kapelle is er wederom in geslaagd de Nacht van Almere te winnen. Hij liep afgelopen vrijdag avond en zaterdag in 24 uur tijds een afstand van 206 kilo meter. Dat betekende een per soonlijk record voor de afstandsloper uit Kapelle en tevens werd hij voor de twee de maal winnaar van deze lan ge afstandsloop. Van der Weijde kreeg bij zijn deelname ondersteuning van een aantal sponsors uit de regio. Zoals gemeld, besteedde De Beve lander kort geleden aandacht aan zijn deelname in Almere en het resultaat was dat er weer verscheidene bedrijven, instellingen en particulieren met geld over de brug kwa men. De opbrengst van de lan ge afstandsloop is voor de aan de 'aankleding' van tuin en woning, gaat de heer Simonse ervan uit, dat de foto in de jaren dertig is gemaakt. De boerderij zelf is echter veel ouder. Bekend is, dat er in 1886 al een Jacobus Lokerse woonde. Nadien woon den er G. Lokerse en C. Loker- se-Smit, de opa en oma van mevrouw Labeur. (Mevrouw Labeur zelf werd geboren aan het dorpsplein van 's-Heer Abts- kerke). en decoratieve van beroepskunste kunstambachtelijke Veurink, Marian van Puyvelde, Anita Dekker, Marijke Visser, Paula Brandts, Cornelis Rouw, Anke Alexander en Emmy Alma. Sinds de opening kun je spreken van een permanente verkoop- expositie. Bij het samenstellen van de collectie wordt gestreefd naar een flinke diversiteit: modern, klassiek, figuratief en abstract treft men bij Trés Uni que onder één dak. Verder treedt Trés Unique ook op als bemiddelaar tussen klant en kunstenaar. Bijvoorbeeld voor wie zich wil laten portrette ren of indien men geadviseerd wil worden. Trés Unique is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur. om te verkopen. Dat laatste is vaak een ondergeschoven kind tijdens exposities tn allerhande instellingen en andere expositie- plaatsen, aldus wordt gerede neerd. Bovendien wil Trés Uni que de drempel voor het brede publiek laag houden. Wie een aardige attentie zoekt, kan er ongetwijfeld iets vinden. Wie een duurder, exclusief kunstobject zoekt, kan er eveneens terecht. Het aanbod loopt van voorwer pen van enkele tientjes tot dure stukken van een kleine tien mille. Trés Unique opende afgelopen zomer. In de eerste maanden kon men er werk vinden van onder meer Hansje den Hollander, Anton Beysens, Kees Wisse, Philip "Ze waren echter wél zo vriende lijk om me te verwijzen naar Cees van Damme uit Heinkens- zand, die door hen werd omschreven als een 'wandelen de computer op het terrein van de nostalgie'. En hij wist me inderdaad zonder nadenken te vertellen, dat de familie De Jong uit 's-Gravenpolder (broer en zus) zo'n foto hadden". Aanvankelijk hadden de heer en mevrouw De Jong niet zoveel trek om die zeldzame foto tijdelijk mee te geven aan de (voor hen onbekende) ver zamelaar uit 's-Heerenhoek. Ten eerste waren ze aan het verhuizen en ten tweede had den ze slechte ervaringen met het meegeven van foto's: ze werden soms niet terugge bracht. Vol verbazing en bewondering kijkt mevrouw Maatje Labeur- Lokerse (89) uit Wilhelminadorp naar een ingelijste vergroting van de zwart/wit-foto. dig mee omgegaan. Mevrouw Kik daarover: "We durfden hem niet bij de fotograaf te brengen, want je kan niet weten, wat er dan mee gebeurt. We wilden 'm nergens afgeven of achterlaten. Daarom heeft mijn dochter de foto overgefotografeerd en daar- De heer en mevrouw Van Rooy komen uit een heel andere streek. Toch zijn ze al 24 jaar lang vaste klanten bij Jan Bruijns. Met name in de zomermaanden. Dan zijn ze te vinden in hun stacaravan op de camping. "Toen mijn man drie jaar gele den met pensioen ging kregen we alle tijd van de wereld. Vier a vijf dagen per week zijn we in deze contreien te vinden. In de koudere maanden zoeken we ons heil in Zuid-Europa. Zolang als we op de camping staan komen we hier onze boodschappen doen. Wij overigens niet alleen, want van de ca. 200 campinggas- ten denk ik dat verreweg het merendeel van de mensen ons voorbeeld volgt”, legt mevrouw van Rooy uit. Genieten, veel reizen en rentenieren dus, stellen we vast? De heer Van Rooy op zijn beurt: ”Zo zou U het kunnen noemen ja. We moeten natuurlijk wel uitkijken wat we doen, want geld kan je maar een keer uitgeven. Nu is het hier goedkoop en dat helpt, maar belangrijker nog vind ik het gemak van het grote assortiment. Ze hebben hier werkelijk alles en als je net als wij al zoveel jaren komt, raak je aan een winkel gewend. Je kent de weg, de prijzen en ga zo maar door. Als we thuis zijn, moet ik ook altijd weer omschakelen. Een goede super markt is veel waard. Binnenkort gaan we naar Zuid-Frankrijk en Spanje. Wat mij betreft gaat Jan Bruijns dan ook gewoon met ons De heer en mevrouw Van Rooy: "...het mee op vakantie...!” gemak van het grote assortiment" Een gebaar om in te lijsten Toen ze in eigen kring niet ver der kwam, deed ze een beroep op de heer Bas Simonse uit 's-Heerenhoek, die ze kent van verzamelaars- en ruilbeurzen. Hij bezoekt zoveel van deze beurzen en heeft zo'n grote ken nis van oude prentbriefkaarten, dat hij vast wel de helpende hand kon bieden. Aldus geschiedde. Multiple Sclerose Stichting. De Kapellenaar vertelde ons na afloop van de wedstrijd: "Ik was gestart op een schema van 190 km. Na aanvankelijk de concurrentie te hebben afgetast, was ik snel in een goed ritme. Na drie en een half uur had ik de naaste concur rent op de tweede plaats in mijn zak en goed halverwege de wedstrijd ging ik ook voor bij Koppelman. Daarna heb ik de eerste plaats niet meer hoe ven af te staan". Terwijl de atleet uit Kapelle totaal 206 kilometer aflegde, kwamen Meijer en Koppelman uit op totaal resp. een kleine 190 en 161 km. afstand. Jan der Weijde overweegt nog of hij zal deelnamen aan de Spar- tathlon in Athene, een wed strijd over 250 kilometer. galerie. Unique er zo'n beetje tussen in. En in dat opzicht doet de naam van de zaak zijn naam eer aan. Trés Unique is te vinden op het adres Schut tershof 31 te Goes. Er wordt kunst verkocht die haar oor sprong heeft op Zeeuwse bodem. De winkei-galerie ver koopt kunst objecten naars en ateliers. Hoewel alle geboden voorwer pen en werken veelal eenmalig zijn, is bij het samenstellen der collectie gestreefd om het gebo- dene betaalbaar te houden. Iedereen kan er dus iets van zijn of haar gading vinden. Trés Uni que is het geesteskind van Feeb van der Land - Brandts en Ginet- te van Wijngaarden-Waar. In het met smaak ingerichte pand krij gen kunstenaars en semi-kunst- beoefenaren uit het Zeeuwse de gelegenheid zich aan een breder publiek te presenteren en tevens Sinds kort heeft Goes er een nieuwe, unieke winkel bij. Het gaat om Trés Unique. Je zou Trés Unique ook kunnen omschrijven als een Trés ligt I 4 w i; 14.00 u. 2 10

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1