Harry Fransen (77), vaste briefschrijver n nu AnneMareL Concert met Ab Brouwer half 11 en half 3 Terre des Hommes Goes zoekt vrijwilligers GRAND THEATER GOES 01100-15165 Geslaagde Familie- Personeelsfeesten -Recepties en diners ■Koude- en warme buffetten «Indoor barbecues ju.- I weekblad voor zuid- en noord beveland ■Mi Deze week Woensdag 28 september 1994 - 46e jaargang no. 39 5 OPMERKELIJK IN MODE rwi PILAAR f «w 1 .A... kt 7 daarop baseert hij zijn brieven aan politici en autoriteiten. Hét adres voor Bel! Oll')j-!)22b tl I3IEVERLY HILLS opMERKelijke damesmode ontdek het bij ons... Goes ^Lange Kerkstraat 44^ Weer een extra dik nummer van uw weekblad De Bevelander. Daarin uiteraard veel nieuws uit de regio. Het podiumseizoen komt op gang en dat is te merken aan de vele concerten met bekende bands en groepen in de regio. Verder een tweede september-nummer van de Autokrant met veel nieuws over de 1995-modellen en informatie van de merkendealers uit Goes en omgeving. Zaterdag 1 oktober start de Woonmaand. Daar om bij deze Bevelander een Interieurbijlage met nieuws van adverteerders en redactionele bijdragen. Voorbeelden Funest Kanttekeningen Opril Grote Markt 11 4461 AK Goes tel. 01100-31479 Sluipwegen lezers schrijve» Doofpotten Lastige klant Op vrijdag 30 september hebben we open huis met een tweetal modeshows. U bent van harte welkom. Parly en Feeslcenlrum SCÏIUDEOOIID Grondig Gelag kamer "...Alle beetjes helpen..." lange vorststraat goes (Van een onzer redacteuren) Ik ben echt niet zo'n i nen inzien". L MODESHOW I I I PftRAMOUWT HCTUBES i MACE w ROBERT REHME1 Soms volgt hij ze passief: in de krant, op tv. Soms achtervolgt hij ze ook actief: met brieven, met telefoontjes. De ene keer met hinderlijke vragen en bijterig als een jonge hond, de andere keer vasthoudend als een terriër. Prinsjesdag. Heet van de naald. Wat vond hij ervan? "Een slap betoog, die Troonrede. De minis ters en de kamerleden hebben nog geen flauw idee van wat hun te wachten staat. Zo'n 375.000 banen extra? Geleuter! Dat lukt nooit". komt hier vandaan. Ik zou niet anders willen. Mijn vriend overigens ook niet. Die vindt het allemaal prima wat hier vandaan komt. Zelfs onze kat, want die vergeten we natuurlijk evenmin!" Samenwonen, sparen, misschien nog een huwelijk in het vooruitzicht, vragen we? "Jazeker, volgend jaar komt onze grote dag. Dat kost een aardige duit en daarvoor zijn we dan ook aan het sparen. Alle beetjes helpen en hier gaat dat perfect. Eigen lijk zouden we Jan Bruijns ook op onze receptie moeten uitnodigen...!" In zijn werkkamer (die een pro fessor niet zou misstaan) hoeft hij niet lang te zoeken naar voor beelden. Hij pakt het boek 'Water' uit de kast, een uitgave van de Staatsdrukkerij/uitgeverij over de waterhuishouding in de hele wereld. Hij wijst op de voor pagina: "Minister Hirsch Ballin gedroeg zich het laatste jaar van zijn ministerschap als een soort moraalridder. Hij zou wel even ten strijde trekken tegen vieze foto's, en zo. Moet je op deze voorpagina kijken: drie naakte jongens die het water in sprin gen. En dat mag wel?". "Diezelfde minister zou ook de georganiseerde criminaliteit aan pakken. Zou hij wel weten, dat de regering gewoon belasting centen aanpakt van criminelen? Jawel, d'r zijn een heleboel crimi nelen, die gewoon belasting betalen. Bevordering van de prostitutie is in ons land bij wet verboden, maar de overheid pakt wel belastingpenningen aan van prostituées. En steekpenningen die door het bedrijfsleven wor den betaald, zijn aftrekbaar voor de belastingen. Veel burgers weten dat niet. Ik vertel het ze graag. Ik zeg niet, dat die dingen allemaal verkeerd zijn. Ik signa leer alleen een heleboel tegen strijdigheden: politici handelen zelden zoals ze praten. En dat mag ik graag even op papier zet ten en naar de krant sturen". Harry Fransen werd in 1917 in Rotterdam geboren. Hij heeft Hij werd als kind door zijn ouders van hot naar her gesleept, omdat zijn vader (die in die tijd veel kas- teelrestauraties deed) vaak om het jaar verhuisde van de ene job naar de andere. En dan moest het gezin mee. "Funest is dat, voor een kind. Ik kreeg geen kans om ergens te aarden. Ik kon nooit vriendjes maken. Over al moesten we na korte tijd weer al weg". Het grootste deel van zijn werk zaam leven (40 jaar) bracht hij door bij de gemeente Schiedam. Als wat? Als alles! "Ik heb zo'n beetje alle afdelingen gehad. Och, als je je hersens maar gebruikt, kun je alles leren. Ik heb dan ook een hekel aan men sen, die niet werken. Je kunt best wat aanpakken. Als je goed zoekt, is er altijd wel wat te doen, betaald of onbetaald". Maar voordat hij er erg in had, vloog hij er samen met Van Roy- en óók weer uit bij de PvdA. Ze gingen als onafhankelijken ver der in de raad. "Ik denk dat we te lastig en te kritisch waren. B. en W. hadden vaak de pest in over ons werk. Maar voor mij was het de vrolijkste tijd van mijn leven". Toch maakten zij zich niet geliefd bij de collega-raadsleden. Dat was in de tijd, dat Fransen elk uur van de dag de Gemeentewet in zijn rechterjaszak had, en het partijprogramma in zijn linker. "Als je die twee documenten goed wilt naleven, kom je wel eens in botsing met mensen die het minder nauw nemen. Och ja, zich druk maken voor ons. Het zijn er alleen zo weinig". Naar eigen zeggen maakt hij zich daarbij nooit kwaad. "Wel- JOHM COeOMAN RiCK MORAN-S EUZMtTtf PfRK'NS RRJiï OOONNeU vrijdag zaterdag., zondag woensdag 19.00 u. 19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00 u. PPEWfSTOPISCHE PPET IN EEN KEI VAN EEN FAMILIEFILM' BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 donderdag20.00 u. vrijdag21.30 u. zaterdag21.30 u. zondag21.30 u. maandag, dinsdag 20.00 u. woensdag20.00 u. En aan de deur, bij het uitgelei de doen: "Ik had eigenlijk jour nalist willen worden, net als jij". l^por een juist begrip vair rondom het^ woo* mist strd Wel einl Eert vali vaai keer te sch te’. ruil beg nis geworden. Hij worstelt nog altijd stapels papieren, kranten en tijd schriften door, maar nu puur voor zijn plezier. Regelmatig laat hij in ingezonden stukken in de PZC zijn licht schijnen over poli tieke zaken. Soms ludiek, soms ook wat cynisch. "Niet uit een vorm van frustratie, hoor. Ik plaats gewoon graag kantteke ningen bij sommige zaken, die ik vreemd vind. En onze overheden doen soms rare dingen". maar één voornaam: Hem kus. Bij de geboorteaangifte gat zijn vader door de eu van het moment de am geboortenamen. De herkr van de roepnaam Harry is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Deze rubriek is uitsluitend bes ties op in de PZC verschenen be len of commentaren. Niet voo gedichten en dergelijke. Anonie of stukken zonder duidelijke o] en woonplaats worden niet in be men. Bijdragen mogen niet lan woorden. De redactie behoudt voor inzendingen te bekorten. brieven wordt niet gecorrespoi Moeten we er van uitgaan dat de PZC af en toe met sensatie komt? Dat is wel het laatste wat te geloven is. Integendeel, kan men zeggen. Wordt er in de pro vincie aangerommeld en lezen we in de PZC dat er belasting- Froiida nrnrdt vermnprl dan is Pr enkel gevaar. Voor die mensen is het een heerlijk land van doof potten. Ze kunnen geheel vrij aanrommelen. Het geweld van hun onbelangrijkheid rond strooien. H. Fransen Torricellistraat 7 Kruiningen nee, ik maak gewoon wat kantte keningen bij de dagelijkse gebeurtenissen. Ik probeer de politici en de autoriteiten duidelijk te maken, dat ze de waarde van de burger hoog moeten houden. Bestuurders zijn er voor de bur gers, en niet andersom". Aan het begin van het interview lag op Harry Fransen's werktafel het boekje 'Persmuskieten' van Martin van Amerongen. Als het gesprek ten einde is, ligt het boekje er nog. "Toeval", bezweert hij. "Heeft niks met dit interview te maken. Ik heb het echt niet met opzet neergelegd". Harry Fransen heeft zich in de loop van de tijd, dat hij op Zuid-Beveland woont (dat is sinds 1970) een reputatie ver worven als lastige klant. Als gemeenteraadslid in Borsele joeg hij vaak het college b. en w. in de gordijnen, samen met zijn (inmiddels overleden) politieke vriend I.A. van Roy- en. Ze hadden de naam, dwarsliggers en scherpslij pers te zijn. Ze waren vaste klant bij de Raad van State, bij beroepsprocedures. "We won nen er meestal op punten", zegt hij. De laatste jaren is het leven van Harry Fransen er niet rustiger op Voordat hij het goed en wel besefte, zat hij al in de gemeente Borsele voor de PvdA in de gemeenteraad, nadat hij het toenmalige raadslid I.A. van Royen in Baarland eens wilde wijzen op een vergissing in diens uitspraken in een krant. Terre des Hommes in Goes zoekt vrijwilligers voor haar pro ject in India. Het gaat om het arme bergdorpje Vilpatti in het zuiden van dat land. De dorpsbe woners horen bij de laagste kas te en worden dan ook door de hogere kasten met de nek aan gekeken. Zij hebben moeite het hoofd boven water te houden. Maar een groepje vrouwen besloot daar zelf wat aan te doen. Ze begonnen met het opzetten van een schooltje en een klein kliniekje. Ze riepen de Eén van de ingezonde stukken in de PZC van vast briefschrijver Harry Fransen. I Rnctinor ",k ben écht geen recalcitrante I rwoliyci kankerpit, ook al wordt dat vaak Na de roerige Borselse tijden gedacht. Ik ben niet sarcastisch ("Reuze inspannend, hoor, het of opstandig, wél vraag ik autori- grondig doorspitten van al die teiten soms het hemd van het lijf, stapels gemeentelijke stukken") Ik heb liefde voor de mensen, die vertrok hij uit de gemeente. Het grootste deel van zijn leven was hij vrijgezel ("Om voor mijn Dat hebben we van onszelf. Dan is het écht niet nodig, dat een partij uit geschopt. We hebben er autoriteit op zijn strepen gaat En die ijdelheid". En als nadere kanttekening: "Kijk maar naar de grote bedrijven. Als ze winst maken, gooien ze er mensen uit. Hoe meer winst, hoe meer mensen eruit vliegen. Dat zie je altijd, maar ik heb het nooit begrepen". "Politici en topmensen in bedrij ven vergeten te vaak, dat alle economische bewegingen in onze maatschappij er omwille van de mensen moeten zijn, en niet omwille van de portemon nee. Als de kabinetsplannen inzake de nieuwe banen ooit werkelijkheid worden, voorzie ik een crisistoestand onder de min der goed en de slecht opgelei den. Een oplossing voor dat pro bleem? Geen idéé!". hulp in van Terre des Hommes. Nu kunnen de kinderen er naar school en er worden vakopleidin gen gegeven, zodat de mensen straks in eigen inkomsten kun nen voorzien. Zo helpt Terre des Hommes mensen verder. Werkgroep Goes zet zich in voor dit projekt en heeft nog mensen nodig. Hebt u ideeën en/of tijd om te helpen (bijv, in de winkel)? Meer informatie bij Marianne Westra, tel. 01100-33881 en Ineke Elen- baas, 0110-13869. FILMPROGRAMMA VANAF DO. 29 SEPT. T/M WO. 5 OKT. 1994 KRUININGEN BORSELE -- Hoe konden we het zo uitkie zen! De afspraak met de heer Fransen valt uitgerekend op Prinsjesdag. De dag waarop de Nederlandse politici zich op hun mooist presenteren. Oud-ambtenaar en oud- gemeentepoliticus Harry Fran sen (nu 77) volgt die politici kri tisch. De Kokken en de Dijkstal len, maar ook de Dijkwels en de Deks. zo ging dat in die tijd. We kregen zijn op menselijkheid, niet op mot met de partij. Te weinig volg- stomme macht. I HIJ IS TERUG! EDDIE MURPHY AIS AXEl FDIEY Cor Ploeg. De tenorsolist Johan Baay zal op deze avond enkele solonummers zingen. De genoemde medewerkers zijn allen te horen op de nieuw te presenteren CD. Het appèlwoord zal verzorgd worden door de Woord en Daad-directeur uit Ethiopië, dhr. Minas Hiruy. Hij zal iets vertellen over zijn werk in Ethiopië, voornamelijk onder de kinderen en in het weeshuis. Zijn toespraak zal vertaald worden door dhr. Dankers, secr. van het hoofdbestuur in Nederland. Dhr. Dankers zal tevens de nieuwe CD presenteren. De avond begint om 20.00 uur en de toe gang bedraagt 5,00 voor vol wassenen en 2,50 voor kinde ren tot 12 jaar. (De deuren gaan open om 19.30 uur). De collecte op deze avond is voor bestrijding van de honger in Ethiopië. Op de foto: trompettist Ab Brouwer uit Kapelle. ik daar graag wat van zeggen. Mag ik alstublieft mijn kennis Zelf zegt hij een grote hekel te gebruiken?". hebben aan onwaarachtig gezag. "Gezag moet gebaseerd Trompettist Ab Brouwer werkt zaterdagavond 1 oktober mee aan een concert in de N.H.-Kerk te Kapelle. Het concert wordt 'georganiseerd door de stichting "Woord en Daad". Tevens wordt op deze avond een nieuwe CD gepresenteerd. De namen van Viktor Kruis en Kees Alers prij ken ook op het programma. Vik tor bespeelt op voortreffelijke wij ze de hobo. Momenteel studeert hij nog aan het Sweelinck Con servatorium te Amsterdam. Hij geeft les aan verschillende scho len en werkt als free-lance musi cus. Kees Alers is die avond te horen op de dwarsfluit. Ook hij begon al op jeugdige leeftijd aan de muziek. Zijn grote liefde gaat uit naar het solospel, maar ook het begeleiden van solisten is hem lief. Deze avond speelt hij gewoontegetrouw op zijn hand mate gouden Sankyo dwarsfluit. Aan orgel en piano Bram Bout en A A It I. A I\ I) B j mot met de partij. Te weinig volg- stomme macht. Hollanders zaam, hè? Het royement hebben erkennen echt wel gezag, hoor, we lang tegengehouden, maar r'~ uiteindelijk werden we toch de gélukkig altijd dé humor van kun- staan. Maar ja, die zwaktes, hè? rFn rlia iirlalhairl" met vrienden en kennissen, óók ettelijke brieven per week". Maar nog altijd blijft hij signa- "Schrijven gaat me gemakkelijk leren, dat autoriteiten niet vol- af. Ik kan mijn gedachten zonder maakt zijn. "Hun voornaamste haperen ordenen en achter zwakte is hun ijdelheid. Ze wil- elkaar op papier zetten. Nee, dat len niet op fouten of zwakhe- doe ik niet uit frustratie, maar als den gewezen worden. Ze heb- iemand buiten de vijver vist, mag ben lange tenen". Overigens documenteert het lees- en schrijflustige oud- gemeenteraadslid zich altijd grondig. Hij heeft een kapitaal aan boeken in zijn huis staan, hij verslindt wekelijks stapels kran- Na zijn pensionering kwam hij, door toedoen van kennissen in Ovezande, op het idee om in Zuid-Beveland te gaan wonen. Het werd Oudelande. Hij kocht er een leeg cafétje en ging er in de gelagkamer wonen. "Er lag 100 meter tuin achter het huis, maar ik had geen idee wat je daarmee moest doen. Wist ik veel. Daar heb ik toen maar een klein bos van gemaakt". "Zo kom je gekke dingen tegen. Ik heb de Rijtijdenwet eens opgevraagd. Dat is hoog uit vijf velletjes tekst. Maar de uitzonderingen en de ont heffingendie beslaan (voor Zeeland) een pak papier van tien keer zo dik. En er wordt naar hartelust gebruik gemaakt van die ontheffingen. Waar ben je dan als overheid mee bezig?". Harry Fransen baseert zich voor zijn correspondentie met overhe den vaak op zijn brede docu mentatie en zijn (knipsel)archief. 's Morgens kruipt hij weg in zijn werkkamer, 's middags ook weer. Om te lezen, te studeren, te schrijven. "Ik slurp alle vormen van informatie op. Ik studeer op alles wat ik tegenkom. Ik heb boekenplank vol theologieboe- ken staan, maar ook een plank vol geschiedenisboeken. Ik denk, dat ik het van mijn vader heb. Die las en leerde ook alles wat los en vast zat. Hij was óók helemaal gefixeerd op de poli tiek. Dat boeit enorm". "In dat opzicht wonen we geluk kig in een boeiend land. Neder land is een goed land voor lief hebbers van politiek. Jammer alleen, dat 'Den Haag' de burger vaak voor stom verslijt, ten onrechte. De meeste burgers in ons land weten feilloos, waar hun belangen liggen: niet bij de politici". Sandra Gömmers woont al bijna 2 jaar samen met haar vriend. Allebei werken ze. Wie denkt dat ze er lekker op los leven komt bedrogen uit. BUKW'*' Sandra: "We zijn juist van die spaarzame type- tjes. Nu moet ik zeggen dat dat bij mij met de H paplepel is ingegoten, want mijn moeder heeft |l me altijd geleerd zuinig te zijn. Daarom sta ik AS nu ook hier in de winkel bij Jan Bruijns. Daar I kwam ik als klein meisje al. En als je dan voor jezelf moet zorgen, dan ligt het voor de hand E, dat je die supermarkt neemt die het goedkoopst is. Bovendien w^et je waar alles staat, wat het zoal kost en heb je natuurlijk ook nog die fan tastische aanbiedingen. Die houd ik altijd bij via de advertenties in de krant. Dan ben je ten minste een beetje voorbereid als je boodschap pen gaat doem Alles. wat we eten en drinken Sandra Gommers: "...die fan tastische aanbiedingen!" recalcitrante mopperpot ten en tijdschriften, hij houdt nauwkeurig een eigen knipsel- dienst bij. En als iets niet duide lijk is, vraagt hij stukken op. Indien nodig gaat hij buitenshuis op onderzoek uit. berco ouders te kunnen zorgen"), maar "En dat schrijven, tja, dat doe ik op Zuid-Beveland trouwde hij nu eenmaal graag. Ik schrijf naar met een vriendin uit Schiedam, politici, naar overheidsdiensten, die hij al jaren kende. Intussen Een paar keer per week. Maar ik woont hij sedert 1987, in alle correspondeer ook uitgebreid rust, in Kruiningen. V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1