WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Café Nationaal te Goes De Roo Van der Veen Herfst met modeshows -10 Gamma opent nieuwe bouwmarkt in Goes opent nieuw kantoor De Roo Van Veen heeft nieuwe kantoor aan het Stationspark in Goes betrok ken. Najaren in een te kleine behuizing aan de Beatrixlaan gevestigd te zijn geweest, is de bouw en inrichting van en de verhui zing naar het nieuwe kantoor aan het Sta tionspark een feit. Woensdag 28 september Zal burgemees ter van Goes (drs. D.J. van der Zaag, de officië le openingshandeling verrichten. De belangrijkste reden dat de De Roo Van der Veen Groep in Goes een nieuw kantoor heeft laten bouwen, is dat er de laatste jaren behoorlijke uitbreidingen hebben plaatsgevonden. In de eerste plaats is het kliëntenbe- stand aanzienlijk toegenomen en het aantal arbeidsplaatsen uitge breid. Inmiddels werken er zo’n 50 personen. Daarmee is kan toor Goes de grootste vestiging van de landelijk opererende De Roo Van der Veen Groep. 1 Wij bestaan 50 jaar werd feestelijk heropend zich thuisvoelen. De Geveltjes zet oldtimer in bij trouwen en jubilea bij Berco in Goes 575? I99? opWco Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting 655? 679? GRAN CANARIA vliegreis inclusief 7 2 4 5 6 KRETA 8 Ik Woensdag 21 september 1994 DE BEVELANDER 13 nieuw .i She töevdandzk te e/c nieuws voor 24 en 25 sept. 1994 LONDEN Verhuizing Accountants en Belastingadviseurs een feit: 9 PORTUGAp3 i inifk IN NÉDERLAND-j KOM LANGS BIJ D-REIZEN VAKANTIEWINKELS, BEUKENHOF 13 IN GOES WINKELCENTRUM DE BUSSEL OF BEL 01100 -11444 Griekse live-muziek bij Rhodos Goes MALLORCA appartement, vertrek 28 sept., 10 CALIFORNIA1vtegre^ aar Los Angeles of I ÜXIH JCIJHVIV M,\R( Dl RKil Gekleurde diamant fancyou I HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGE N KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: vliegreis al voor: 399, DIERENARTSEN: ^^ratisROVA^LASSl Tliegreis al voor: 479J huurauto der Groep haar Met een drukbezochte receptie en gezellige avond voor ieder een is afgelopen donderdag Café Nationaal aan de Grote Markt te Goes heropend. Het café is overgenomen door de heren André en René Ver hoef. Café Nationaal is al vele jaren een begrip in Goes en vér daar buiten en dat was mede de ver dienste van vorige eigenaar Kees Machielsen. Om die reden verandert er onder de nieuwe eigenaars dan ook niet teveel bij Nationaal. Wél is er in hoog tempo 't een en ander gedaan aan het interieur, zonder overigens het karakter van de zaak te veranderen. Het oude personeel is gebleven, ouderen en jongeren kunnen er Functionaliteit is voorop blijven staan. Alles is degelijk en door dacht doorgevoerd. De medewerkers worden overi gens voor de nieuwe Goese ves tiging zoveel mogelijk in de direk- te omgeving gezocht; in eerste instantie gaat het daarbij om een 18-tal mensen. De Goese Gam ma wordt geautomatiseerd en voorzien van scanning-appara- tuur. Door middel van het streep- jescode-systeem is de kassa- afhandeling efficiënt en overzich telijk. Momenteel werken binnen de Intergamma-maatschappijen reeds 111 Gamma-bouwmark- ten in Nederland en 36 in België. Gamma biedt de inwoners van Goes e.o. een uitgebreid doe- het-zelf-assortiment. Daarnaast is gedacht aan een breed scala van te verhuren apparatuur en hulpmiddelen. Ook de doe-het- zelver in de regio Goes zal dus binnen afzienbare tijd alles onder één dak kunnen aantreffen voor zijn doe-het-zelf klussen in en rondom het huis. De formule daarbij is: kwaliteit voor een lage prijs, vergezeld van inspirerend advies door vakkundige en klant vriendelijke medewerkers. "Er was veel belangstelling en 't was vooral ook gezellig", aldus vertelde ons eigenaar Ron Berks van Berco, die binnenkort nog meer mode zal tonen in eigen huis. Vrijdag 30 september houdt Berco namelijk zijn grote show. Of liever twee modepresentatie, waarbij ook de combinatiemode veel aandacht zal krijgen. De shows beginnen op genoem de dag om half elf en half drie. ken. Tevens meldt men vanuit De Geveltjes, dat er ook andere mogelijkheden zijn om een feest je op te luisteren. zich hem van een vorig optre den bij Rhodos. Dat was in april van dit jaar. Een avondje in gezelschap van de zanger betekent weer een avondje vol sfeer, genieten van de Griekse keuken en de cultuur die dit zonnige land te bieden heeft. ALLE prijzen bij deelname van min. 2 personen. Bij meer dan 2 personen vaak nóg goedkoper! Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen ’s avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) MAATSCHAPPELIJK WERK: Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. R.W. de Bruin, Van Hallstraat 2, Goes, tel. 06-527 713 98. Wie bijvoorbeeld geen gebruik maakt van de oldtimer-met- chauffeur, kan gratis de beschik king krijgen over een disc-jockey die voor een gezellige middag of avond kan zorgen. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Een andere reden dat een nieuw kantoor nodig was, is de gewij zigde samenstelling van het dienstenpakket. Naast het op stellen en kontroleren van jaarre keningen en het verzorgen van boekhoudingen, is de advies- Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 011.03-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. sprëekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 -1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano- St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per nieme Alcoholisten) dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Met een groepsjaaromzet van ruim 1450 miljoen gulden over het boekjaar 1993 vormt ze de grootste Nederlanse keten op dit gebied. De De Roo Van der Veen Groep bestaat uit 7 vestigingen, te weten: Goes, Middelburg, Zierikzee, Dordrecht, Oud Bey- erland, Sliedrecht en Rotterdam. In totaal zijn er 14 maatschapsle- den en 160 personeelsleden. De De Roo Van der Veen Groep heeft kliënten in de landbouw, visserij, medische sector, mid den- en kleinbedrijf, semi-over- heid, non-profit organisaties, handels- en produktieonderne- mingen, etc. etc. Via het interna tionale samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants Clark Kenneth Leventhal kunnen op het buitenland georiënteerde klanten wereldwijd geadviseerd worden. praktijk de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dit vraagt om meer privacy, zelf standige werkruimtes en ont- vangst-accommodaties. Bij het ontwerp van het nieuwe kantoor is hiermee rekening gehouden. Functionaliteit en stijl waren de eisen voor het ontwerp van het nieuwe kantoor. Het resultaat is een representatief pand dat opvalt door zijn vormgeving. De zijkant en de zijde van de hoofd ingang zijn hierbij het fraaist. Opvallend zijn de inspringende gevels en de kozijnen in de vorm van surfzeilen. Maar ook in het pand is de nodige aandacht besteed aan architectuur. De ronde en gebogen vormen van receptie en gangen geven een sfeervol interieur. Ondanks het exclusieve ontwerp is er geen overbodige luxe in het gebouw. Leger des Heils ZONDAG 25 september: heiligings- samenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. 18.30 uur: Dienst in Scharendijke m.m.v. Gospelkoor "Rejoyce” o.l.v. Wim Kaashoek. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. 5,8,12 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 2125 september. 2 en 10 oktober, al voor: 8-daagse vliegreis inclusief DMO DOS aPPaf,ement-ver1rek22 29 seP' W W 6 9 13 i6,20 en 23 okt al voor: Zondag 25 september a.s. zal het bekende Griekse restau rant Rhodos aan de Singel- straat te Goes weer veel sfeer hebben te bieden, 's Avonds treedt de Griekse zanger Nikos Ignatiadis op in het restaurant. Veel bezoekers herinneren VAKANTIEWINKELS T/.J 3-daagse bootreis inclusief 1 over- nachting op schip en 1 hotel-over- U o nachtmg vertrek dagelijks, al voor: aaam 8 of 15-daagse vliegreis, incl. 2.5,9 en 12 okt., al voor: r O IHIWA 5,8.12of 15-daagsevliegreis JO KI jf inclusief appartement, vertrek 21,25 <?pntpmhRr 2 pn iHnkfnhpr al voor SPANJEiO-daaqse busreis inclusief appartement, vertrek 23,26 en 30 sept., al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 28 september en 5 oktober, al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief J |P|f I IC appartement, vertrek 20.27 sept en diverse data in okt., al voor: B.V. te Middelharnis. Deze Groep exploiteert, naast een bouwmaterialenhandel te Mid delharnis en Zierikzee, ook bouwmarkten te Ridderkerk, Vlissingen en Hellevoetsluis. Het ontwerp is van architektenburo Gestel b.v. te Middelharnis en kan worden getypeerd als een modern en degelijk concept vol gens de Gamma huisstijl; geen simpele dooskonstruktie met staalbeplating derhalve. De uit voering is in handen van aanne mersbedrijf Gebr. v.d. Nieuwen- dijk te Stellendam. De afmetingen van het nieuwe pand bedragen 40 bij 44 meter, zodat een effektieve oppervlakte van 1700 m2 ontstaat. appartement, diverse vertrekdata in september, al voor: •8 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek B^ BB w --'19| 23 en 26 september, al voor: San Francisco incl. huurauto, vertrek sept. en okt., al voor: B Als bedrijfsleider fungeert een bekende binnen de Goese hore- cawereld, te weten Frank de Vos, André en René Verhoef, tevens eigenaar van café Bolsjoi en El Toro, hopen met de over name de reputatie van Café Nastionaal als een onvervalst bruin café in de toekomst te con tinueren. Partycentrum "De Geveltjes" te 's-Heerenhoek heeft vanaf heden de beschikking over een fraaie oldtimer, een Oldsmobile uit 1958 in opvallende kleuren. Deze kan worden ingezet bij trouwpartijen, jubilea en andere feestelijke gelegenheden. Dege nen die een partijtje geven bij De Geveltjes, kunnen gratis over de wagen met chauffeur beschik- Modehuis Berco aan de Lange Vorststraat te Goes werkte vori ge week niet alleen mee aan de manifestatie Goes Modestad. Ook in eigen huis werden enkele informele modeshows gegeven. Getoond werden wintermantels, coats en regenjacks. En dat sloot mooi aan op de barre weers omstandigheden waarmee we allen te maken kregen. I nfectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Albert Joachimkade 36, Goes. Ope- Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100-20563/ 15496/30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders" ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- Gamma, de grootste bouwmarkt- organisatie in Nederland, vestigt zich nu met haar 2e bouwmarkt in Zeeland. Vorige maand is nl. de bouw gestart van een bedrijfspand, waarin de bouw markt te Goes haar onderkomen zal vinden. Het pand zal verrijzen op een lokatie aan de Marconi straat. In de bouwvakvakantie verleende het college van B. en W. de bouwvergunning. Door een strakke werkplanning zal de bouwmarkt naar verwachting op 22 december a.s. voor het publiek worden geopend. Het pand wordt gebouwd in opdracht van Esselink Onroe rend Goed B.V., een onderdeel van de Esselink Beheer Groep HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BBGoes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. w;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13