SPORTIEVE MODE!! Uw (mocfcfaopcmtrum MODE SHOP NAAIMACHINE 220 fïlourice Lacroix ITIaurice lacroix NAJAARS-MODE 15% KORTING op alle bovenkleding!! 15.95 KLESTEX stoffen SHOP 52 MODE BESTAAT 15 JAAR Welke u ook kiest, uw keuze is de beste! CONSUMENTENGIDS van 14 t/m 19 september Pak mee dit voordeel 1979 15 JAAR 1994 r september '94 Ook van alle bekende topmerken! Vele modellen die speciaal geschikt zijn voor correctie zolen. Nu volop nieuwe mode in dames-, heren- en kinderschoenen Kom vrijblijvend even kijken naar de allernieuwste mode. Kom gezellig winkelen De betere mode voor gewone prijzen! POLAR FLEECE GEBREIDE STOFFEN Britta damesmode blazers, rok, blouse om zelf te kombineren Mantels en jacks Vlotte herenmode en vrijetijds mode Kindermode Dat willen wij niet zomaar voorbij laten gaan Daarom 4 dagen KINDER- KATOEN Dorpsstraat 52 Krabbendijke, tel. 01134-2012 K s.v. Heinkenszand f B 19.95 p.mtr. 22.95 pmtr 1 9-95 p.mtr. Woensdag 14 september 1994 DE BEVELANDER 34 V Wandel-Fietstocht Krabbendijke GE L- 73 74 ËEE_ 75 2E 76 p.mtr. 77 IE 78 0£ 63 79 80 83 ZE Tot ziens in onze winkel 93 ?3 Dorpsstraat 100 telefoon 01134-1589 Dorpsstraat 70 - Krabbendijke Zaterdag tot 17.00 uur open Jeugddienst NAAIMACHINESERVICE van oorschot Tel. 01134-1279 Vrijdag koopavond NCVB Kapelle Bijbellezen CD Bei Cok FNV en Paars OF SWITZERLAND OF SWITZERLAND Diverse v.a. Tevens leverbaar met minder steken 499,- of met meerdere steken 699,- JUWELIER - HORLOGER SINDS 1834 Lange Kerkstraat 30, Goes Tel. 01100-15005 Wijngaardstraat 52, Goes, tel. 01100-31213 Rommelmarkt Cursus kalligraferen Atelier De Stoof The Dubliners Multi Colour L. Vorststraat 39 Goes St. Jacobspassage 30 Vlissingen St. Janstraat 8 Middelburg Open atelier Roefeldag Een frisse wind door reclameland Jubileum op school te Kats Kinderkleding- en speelgoedbeurs Activiteiten van Oranjezon Diabetesvereniging v.a. Onze najaarskollektie is kompleet Diverse stoffen uit Knip - Knippie en Kindermode Kom snel kennismaken Profiteer van onze scherpe prijzen En overtuig uzelf v.a. 81 <o/_Z ""|iiu mi|iin iiii|iin iiiipiu iiii|im iiii|iin nii|iiii iiii|iiii iiii|iiu iui|iiii nii|ini iiii|ini iiii|iiii iiii|iiu iiii|iiii iiii|iiii iiii|ini ini|iiii iui|iiii iiii|iiii iiii|im iiii|hii iiii|ini 7^000300C0 00 0D<D<D<D<DXD<D<D<0<0<Doo66666 en m trx r~x .x rv rn m trx zk 'lil f599,- Belangstellenden worden uitge nodigd voor een Jeugddienst op zondag 18 september. Aanvang 10.00 uur. U bent welkom in de Bethelkerk van de Vrije Evange lische Gemeente in de Tulpstraat 7 te Goes. Men hoopt er een fijne dienst van te maken.... Mede werking wordt verleend door Dominee Dijk en de zondags- schoolkinderen. De N.C.V.B., afd. Kapelle, begint het nieuwe seizoen op donder dag 15 september a.s. om 19.45 uur in de Vroone. De spreekster deze avond is Ds. Los uit Bieze- linge over "Vrouwen in de Bijbel". Gasten zijn van harte welkom. In het wijkcentrum aan de Tulp straat 47 te Goes wordt dinsdag 20 september een avond gehou den waarbij bijbellezen centraal staat. Belangstellenden worden uitgenodigd om tussen 19.45 en 21.30 uur met anderen de bijbel te komen lezen. Men wil komend seizoen ééns in de twee weken bijeen komen om delen van de bijbel door te nemen. Inl. J. Wis se, tel. 01103-2183 en O. Bouw man, tel. 01108-1927. De bekende Bevelandse liedjes zanger Bei Cok uit Kruiningen heeft weer een nieuwe CD uitge bracht. Deze is gewijd aan de Zak van Zuid-Beveland. "Rie ok is op et gemak langs de durpen van De Zak" is één van de num mers op de nieuwe CD. Inl. bij Bei Cok, tel. 01130-82027. Dinsdag 20 september presen teert het nieuwe Paarse Kabinet zijn plannen tijdens Prinsjesdag. De avond tevoren is er een bij eenkomst van het FNV in Hotel Arneville te Middelburg waar federatiebestuurder Henk Muller zijn visie komt geven op de plan nen van Paars. Tevens kan van gedachten worden gewisseld. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Uni bedrukte ^AckScIrfppw Zaterdag 17 september organi seert de Chr. Jeugdorganisatie weer een overdekte rommel markt op het adres Nieuwstraat 56 te Goes. De markt is geopend van 08.30-13.30 uur. Komende week gaan in Goes enkele cursussen kalligraferen van start. Er is zowel een cursus voor beginners als voor gevor derden. Ze bestaan uit resp. 20 en 15 lessen. Ze worden ver zorgd door Kalligrafeerbedrijf Van Gestel. Inl. 01100-27714. __jF Op het adres Vernovenhoek- straat 43 te Nisse opent zaterdag 17 september a.s. creatief atelier "De Stoof". Het atelier is opgezet door Henk en Wil Koldenhof- Kooij. In het atelier worden cre atief handgemaakte werkstuk ken getoond, zoals sieraden, houtsnijwerk, potten en kera miek. Het atelier is geopend op vrijdag van 10.00-20.00 uur en op zaterdag van 10.00-18.00 uur. Verder op afspraak via tel. 01194-9435. Begin oktober start De Stoof met een cursus creatief werken met perkament papier (pergamano). De toegang tot het atelier is vrij. Dit jaar is Zeeland niet opgeno men in de jaarlijkse toernee van The Dubliners. Wel kunnen de liefhebbers naar concerten in De Doelen te Rotterdam en de Stadsschouwburg te Bergen op Zoom. De concerten zijn op resp. maandag 26 september en dins dag 4 oktober. Kaarten bij o.a. de VVV in Goes, zo meldt ons peter Boone namens de organisatie. The Dubliners geven dit najaar 13 concerten in ons land. In galerie Multi Colour aan de Torenweg 4a te Middelburg is tot en met 9 oktober werk te zien van Cor v.d. Padt uit Middelburg. Hij exposeert landschappen, stadsgezichten en bloemen in olieverf, pastel en aquarel. Geo pend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Entree vrij. Ruim assortiment geruwde Op vrijdag 16 september en zaterdag 17 september houdt Jopie Minnaard open huis in haar atelier aan het Clara's Pad 33 te Heinkenszand. U kunt dan haar olieverven en aquarellen komen bekijken. De openingstij den zijn: vrijdag 14.00 - 21.00 uur en op zaterdag 10.00 -17.00 uur. Jantje Beton, het Nat. Jeugd- fonds, houdt donderdagavond 29 september een bijeenkomst in gebouw Impuls te Middelburg in het kader van de Jantje Beton Roefeldag. De informatieavond is bedoeld voor mensen werk zaam in het jeugdwerk en voor vertegenwoordigers van gemeenten die interesse hebben voor de jaarlijkse Roefeldag. De avond begint om 18.45 uur. Inl. 01180-15236. Onder deze titel organiseert het Instituut Midden- en Kleinbedrijf in samenwerking met de DM- shop van PTT Post Mediaservice disdagavond 11 oktober tijdens Contacta te Goes een bijeen komst over de betekenis van reclame voor bedrijven, de kos ten en te verwachten effecten. Inl. bij IMK Zuid-West Nederland te Middelburg, tel. 01180-34264. Directeur Leen van Loon van openbare basisschool Prinses Margriet te Kats vierde donder dag 8 september zijn 25-jarifg jubileum, ter gelegenheid daar van werd hem een receptie aan geboden in "De Vriendschap" te Kats. Deze was georganiseerd door de mezezeggenschapsraad en ouderraad van de school. Op woensdag 21 sept. a.s. is het weer kinderkleding- en speel goedbeurs in het Wilhelmina- huis te Wilhelminadorp. De beurs is geopend van 13.30 tot 15.00 uur. Inleveren: maandag 19 sept, van 9.15 tot 9.45 uur in het Wilhelminahuis. KRABBENDIJKE Programma 17 september: 14.30 uur H'zand 1 - VCK 1; 14.30 uur Duiveland 2 - H'zand 2; 14.30 uur H'zand 3 - Seroos- kerke 4; 12.45 uur Kloetinge 6 - H'zand 4; 12.45 Kruiningen 6 - H'zand 5; 12.45 uur H'zand 6 - Dauwendaele 4; 11.15 uur H'zand A1 - SSV A1; 11.15 uur Zeeland Sport B1 - H'zand B1; 10.00 uur Wemeldinge C1 - H'zand C1; 10.00 uur Walcheren D1 - H'zand D1; 10.00 uur H'zand D2 - Arnemuiden D2; 10.00 uur H'zand E1 - Wolfaarts- dijk E1; 10.00 uur H'zand F - Vol harding F. De stichting Educatief Toerisme Oranjezon te Oostkapelle heeft komende weken weer diverse activiteiten op het programma staan. Men kan deelnemen aan kunsthistorische middagpro gramma's met als titel "Mondri aan in Domburg", aan een dag die is gewijd aan landgoederen op Walcheren (met bezoek aan "Zeeduin" en "Overduin") en er is een programma samengesteld rond Zeeland Cultuurmaand onder de titel "Zeeland Water land”. Inl. 01188-1507. Dinsdag 20 september houdt de Diabetesvereniging afdeling Bevelanden een ledenbijeen komst in kamer 57 van het Oos- terscheldeziekenhuis te Goes. Leden, partners, huisgenoten, donateurs en andere belangstel lenden zijn welkom. Aanvang 20.00 uur. De heer A.M. Boon spreekt over Diabetes en Neuro pathie. De heer Boon is neuro loog bij het Oosterscheldezie- kenhuis. Na de pauze kan men nader kennis maken met infor matiemateriaal van de Diabetes Vereniging Nederland. De Sportvereniging Borssele organiseert zaterdag 17 sep tember een wandel- en fiets tocht. Er kan worden gewandeld over de afstanden 5-10-15 of 25 km. De fietstochten zijn 10-15 of 25 km. Start 15 en 25 km. Vanaf 11.00 uur: 5 en 10 km. En tussen 13.00 en 14.00 uur bij de Troye- hoek aan de Troyeweg te Bors sele. |llllillll|llll llll|llll II ll|llll llll|llll lllllllll llll|llll lllllllll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|ltll llll|llll llll|llll llll|llII llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll ftp 00 00 OO CO 00 00 <D <D <D CD TD COCOCOCDCOOÖOOÖ 6 6 6 oAmcn'4 0o<oo-‘MWAü>CD'VOo<Dö-irow^cn. |W^V 11 mimi iiiiIiiii iiiiIiiii hiiIhh iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiu iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii 1111In11nuili111 iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiliHMmjm|imlmj Bedrukte BORG-EN MANTEL STOFFEN v.a. ol

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 34