.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Molenstraat winnaar in Grote Kerk Goes van Fietstocht Kiwanis voor speeltuin ziekenhuis te Goes Concert drie koren VAN ZEELAND! HnaarommeeR DE LAAGSTE BENZINE-PRUS _Lzl Old timersclub M. Zeeland fruitmozaïekwedstrijd op Wemeldingse Dag Ï83 189 901 122 Rit "Oud voor Oud" So What Jeansstore opende vestiging in Kapelle Affiches Iris de Leeuw k (elfeiiwasfell TUSSENHAVEN Cursus babymassage van start in Kapelle Zaterdag 17 september Schoorse Herfstmarkt Dirkslands mannenkoor zingt in 's-Gravenpolder voor vissers Vadarevu Themamiddag Alzheimer in Ter Valcke te Goes in Lunchcafé Stadhuis CHIROPRACTIE TERNEUZEN Woensdag 14 september 1994 15 DE BEVELANDER DIESEL SUPER Kaarten in voorverkoop verhuisd A. THIJMSTRAAT 4, Terneuzen SUPER PLUS GEEN 1,95 MAAR OJV-' zje?/ ÏJ&L Rommelmarkt in Heinkenszand WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID 11a te EURO LOODVRIJ Dweilband uur: LITER LITER LITER I. voor jong als oud, dames als heren. Onze So Whatformule blijkt 't goed te doen, hetgeen mede is te danken aan de scher pe prijzen, waardoor we een breed publiek bereiken. Voor weinig geld kun je door ons hele maal worden aangekleed." Ver der heeft So What regelmatig speciale aanbiedingen. Dat de nieuwe vestiging in Kapelle goed meegenomen. So What Jeans- store is er geopend van woens dag tot en met zaterdag, vrijdag koopavond. Op zaterdag, 24 september a.s. wordt er in de Grote Kerk te Goes een concert gegeven door drie samenwerkende koren, nl. de Maria Magdalenacantorij, het Roosendaals Kamerkoor en het Zeeuws Vocaal Ensemble. Op het programma staan de Coronation-anthems van G.F. Handel en het Magnificat van J.S. Bach. Solistische medewerking wordt aan dit concert verleend door de sopraan Thea Vermeulen, de alt Jacobijn Wallis, de tenor Robert Luts en de bariton Max van Egmond, terwijl de organist Jaco van Leeuwen de continuopartij voor zijn rekening neemt. Het begeleiden de orkest telt 21 musici. De algehele leiding is in handen van de can- tor-organist van de Grote Kerk Kees van Eersel. De toegangsprijs bedraagt: 25,-; CJP en 65+ 20,-; kinderen tot 12 jaar 15,-. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij VVV Goes, Stationsplein 3; Muziekcentrum Goes, Korte Kerkstraat 17 en bij drogisterij Flipse, Kamperfoeliestraat 121 en 's avonds aan de Grote Kerk. In de voor verkoop geldt een korting van 2,50. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Het avondprogramma met tradi tiegetrouw veel muziek leed niet onder .>et najaarsweer. Want dat kon doorgang vinden in het Dorpshuis en was toch nog altijd goed voor zo'n 150 bezoekers. Veel bekijks trok de Fruitmo- zaïekwedstrijd. Er waren zeven inzendingen. Winnaar werd dit jaar de Molenstraat die een fraaie mozaïek had gemaakt van de monumentale dorpskerk van V.l.n.r. Cees Joosse, dr. W. Rinsema, Jan Proost en Jaap Nijsse. PER LITER De praktijk van dhr. O. Claeys en dhr. K. Populier is per 12 september jl. van Diezestraat 34 naar (nieuwe praktijk naast de Blide, aan Axelsestraat) (ruime parkeergelegenheid) Tel. 01150-94017 GEEN 2.09 MAAR GEEN 1.332 MAAR kopen is voor het plaatselijk jeugdwerk. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten in ons dorp. Men sluit de dag af met een dansavond van 21.00 - 01.30 uur in het Dorpshuis m.m.v. "Duo fire", entree 7,50 p.p. Wijzigingen voorbehouden. De organisatie is in handen van het comité S.H.M. Schore. Zaterdag 17 september organi seert S.V. Orion een rommel markt op het v.d. Biltplein te Heinkenszand. De rommelmarkt begint om 09.00 uur. Tussen 09.15 en 09.30 uur worden de wat meer waardevolle spullen met opbod verkocht. Zo is er een houten spekton, een houten meelkist, een houten trog, een Zaanse klok, pendules, oude lijstjes en een oude naaimachi ne, div. oude schalen, kop en schotels enz. Ook is er een punt gaaf orgeltje dat nog perfect speelt maar door ruimtegebrek is geschonken aan de rommel markt. Tevens worden er ook die dag door de leden zelfgemaakte spullen verkocht, zoals cakes enz. De jongere leden verkopen gipsen beeldjes, broches, haar spelden enz. die ze zelf hebben ■gemaakt. Er is een grabbelton en er is koffie te koop. Het hele gebeuren duurt tot ongeveer 13.00 uur. Donderdag 15 september gaat een cursus babymassage van start in Kapelle. De cursus is bedoeld voor ouders (in de praktijk veelal moe ders) die het leuk vinden om door middel van massage de band te versterken tussen ouder en kind. De methode die aangeleerd wordt, kan gebruikt worden om baby's, die veel huilen, tot rust te brengen. Maar ook 'zomaar voor de verwennerij' is een prima reden om naar de cursus te komen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het tillen en dragen van de baby op haptonomische wijze, 'handjestaal' van de baby, darmkrampjes en ontzwangeren. De kur- sus wordt gegeven op vijf donderdagochtenden van 9.15 tot 11.15 uur in het wijkgebouw, Stationssingel 2 te Kapelle. Wilt u meer infor matie of wilt u deelnemen aan de cursus, neem dan kontakt op met de leidster, Nellie Butijn, tel. 01102-41093. keerterrein van sporthal 't Groe- newoud te Kapellebrug 13.30-14.00 u.: Ophalen passa giers bij Cederhof te Kapelle. 14.00-15.00 u.: Eerste deel van de rit. 15.00-16.00 u,: Koffiestop bij Motel Goes. 16.00-16.45 u.: Tweede deel van de rit. 16.45 u.: Aankomst Cederhof te Kapelle. "~~v. zag er al een poos niet meer zo fris uit; bovendien ontbraken er een aantal attributen. Kiwanislid en initiatiefnemer Cees Joosse kwam met het plan en via clublid Rinsema, chirurg aan het zieken huis waren de contacten gelegd en kon men de realisatie begin nen. een nieuwe vestiging te openen. Sinds we de winkel daar hebben is dat trouwens ook gebleken. Want er is veel belangstelling voor onze collecties. Niet alleen uit Kapelle zelf maar uit de hele regio. Dat laatste is geen toeval. Want we proberen een groot aanbod op gebied van jeans te brengen. Zo is onze kinderhoek jeans gigantisch uitgebreid. We hebben een heel mooie collectie bereikbaar is, is natuurlijk mooi van het merk Scotch en Soda. Verder jacks en overhemden van Carelli, shirts en bovenkleding van Cracker. Dat alles zowel Voor meer informatie over deze rit en/of Oldtimerclub "Midden- Zeeland" kunt u bellen met Hetty en Loek Jeremiasse (01192- 2534) of Arjan van Loenhout (01102-42139). ziekenhuis te Aan koers een Het Dirkslands Mannenkoor geeft zaterdagavond 17 september een concert in de Elimkerk te 's-Gravenpolder. De opbrengst van het con cert is voor de stichting "Woord en Daad" die zich inzet voor het vis- serijproject in Vadarevu. De avond begint om half acht en de entree is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden en tijdens de avond kan men zich laten inschrijven als sponsor bij "Woord en Daad". Het Dirkslands Mannenkoor telt 115 leden en het repertoire omvat psal men, geestelijke en vaderlandse liederen. Het koor wordt begeleid door organist Michel de Wit uit Goes. Ter afwisseling zal de tenorso- list Johan Baay enkele liederen zingen, aan het orgel begeleid door Jeannetty Geuze. verzorgd door psychologe mevr. S. Bakker van het Riagg en door mevr. N. Rijk van Welzijn voor Ouderen in Zeeuws-Vlaanderen. Verder worden voordrachten gedaan door mevr. I. de Man en mevr. A. Schelders. Men is in de gelegenheid om vragen te stel len en ervaringen uit te wisselen. Inl. over de themamiddag via tel. 01100-14746. De middag wordt georganiseerd door de werkgroep De Bevelan- den van de Alzheimer Vereni ging. gevolg van de harde wind komen te vervallen. Dat waren de heli- coptervluchten en de aangekon- digde rondvaarten met een hoovercraft vanaf het strandje aan de Oosterschelde. I...1 In de expositieruimte van Lunch café Stadhuis te Goes is tot 1 oktober a.s. werk te zien van Iris de Leeuw uit 's-Heer Abtskerke. Het gaat om zes zeefdruk-affi- ches en een tiental kleine pren ten die ze maakte voor de Zee land Cultuurmaand vanaf 1989. Eén van de zeefdrukken werd tevens het logo van het festival en is in de maand september op allerlei plaatsen door de hele provincie te vinden. Behalve een zeefdruk-affiche maakte Iris ook elk jaar twee kleine gesigneerde en genummerde zeefdrukken in een beperkte oplage. De Stich ting Zeeland Cultuurmaand gebruikt deze als uitnodigingen voor de openings- en slotconcer- ten van haar evenement. Bij het toekennen van de promotieprijs 1993 voor de Zeeland Cultuur maand wees de jury met name deze uitnodigingen aan als meest originele wijze van promo tie. Onder het motto "De zonnig ste provincie biedt méér", ont wierp Iris de leeuw grote, kleuri ge affiches, waarop een meestal rode zon centraal staat. Haar eerste affiche in het kader van de Cultuurmaand 1989 begon echter met een parodie op de godin Nehalennia in een ontwerp voor 'Musea in Zeeland'. Op dit affiche is een votiefsteen van Nehallennia vervangen door een votiefsysteem met Marilyn Mon roe als eigentijds symbool van vrouwelijkheid. In 1990 ontwierp Iris het affiche, dat ook als het logo van de Cultuurmaand werd toegepast. Ze combineerde het motief van de rode zon met een nieuw "Zeeuws meisje" in de vorm van een vrolijk stripfiguurtje met een paardestaart. Drie jaar lang liet ze dit meisje respectie velijk fluiten, zwemmen en dan sen. In 1993 werd de kunstena res pijnlijk verrast door de oplaai ende vreemdelingenhaat in Europa en ze besloot het stripfi guurtje te vervangen door een in traditioneel kostuum gestoken Surinaams "Zeeuws Meisje", compleet met rode zon en regen- boogachtergrond. Het jaar 1994 staat in het teken van de wereld beroemde Nederlandse kunste naar Piet Mondriaan, die vijftig jaar geleden overleed. Voor dit affiche stelde Iris een collage samen van vier werken van deze kunstenaar, waarbij de rode zon opnieuw een centrale en verbin dende plaats inneemt. De vier werken in de collage zijn geko men omdat ze deels Zeeuws aspekt bevatten: "De molen van Domburg" en "Pier en oceaan" en ook omdat de werken de ont wikkeling van zijn oeuvre laten zien. Het gevarieerde beeld van de zeefdrukaffiches is ook terug te vinden in de kleine zeefdruk ken. Het verschil in de aan- vangs- en sluitingsuitnodigingen heeft de kunstenares gecreëerd met geraffineerde kleurverschil len. Westhavendijk 140 Goe: tel. 01100-12473 X BaivIS. arllAhJr, Overzicht van gevonden dieren die in de week van 1 sept. tot 9 sept. naar dierenasiel Tussenhaven in Goes zijn gebracht: rood witte jon ge kat, Kruiningen; rood witte ongec. kater, Goes-Noord; getijgerd met oranje poes, Goes-Noord; grote oude, donker getijgerde kat, Heinkenszand; grote zwart witte kat, Driewegen. Het langharige poesje uit Goes-Noord dat in de week van 26 augustus was gevon den, is door haar eigenaar opgehaald. Een zwart witte kat die al van af juli in het asiel zat werd door zijn eigenaar herkend en is nu terug bij zijn baasjes. Bent u uw huisdier kwijt of is er bij u een kat of hond aan komen lopen, meld dit dan, binnen drie dagen bij het dierenasiel in Goes! Tel. 01100-12473. Openingstijden dierenasiel "Tussenhaven": dinsdag t/m vrijdag 10.00 -11.30 u., 13.00 - 15.30 u., woensdagavond 18.00 - 20.00 u., zater dag 10.00 - 13.00 u., zondag en maandag gesloten. Adres: Westha vendijk 140, 4463 AE Goes. Dierenasiel "Tussenhaven" houdt op zaterdag 1 oktober en op zon dag 2 oktober "Open Dag" in het kader van Landelijke Open Asiel Dagen. Kinderen kunnen nog vóór 25 september zich schriftelijk aan melden om op zaterdag 1 oktober hun huisdier te laten keuren, bij het dierenasiel. Kinderen die geen huisdier hebben, mogen aan de die ren van het asiel schrijven waarom ze geen huisdier kunnen of mogen hebben. Deze brieven worden tijdens de Open Dagen in het asiel opgehangen. Goes. De route voert het spekta kel door Zuid-Beveland, via Wal cheren en Noord-Beveland weer terug naar Goes, waar de cou reurs rond 17.00 uur verwacht worden bij de finish bij het Oos- terscheldeziekenhuis. De gere den kilometers worden volledig gesponsord door bedrijven uit de regio, die zonder uitzondering enthousiast hebben gereageerd. De speeltuin voor patiëntjes uit het Oosterscheldeziekenhuis Woensdag 21 september wordt in Ter Valcke te Goes een the mamiddag gewijd aan het onder werp "De mantelzorger in de zorg rond(om) de "dementeren de oudere". De middag wordt gehouden in het kader van Wereld Alzheimer- dag en is bedoeld voor familie, buren, kennissen, vrijwilligers en belangstellenden die te maken hebben met dementerende ouderen. De middag begint om half drie. De toegang is gratis. Er wordt onder meer een inléiding op Oost- Wemeldinge, die overigens zaterdag op Monumentendag ter bezichtiging geopend was en waarvan de toren kon worden beklommen. De organisatie wil bij deze dank zeggen aan al degenen die mee hielpen aan de Wemeldingse Dag 1994, zoals bezoekers standhouders en andere mede werkers die het hunne bijdroe gen om er een geslaagd evene ment van te maken. "We gaan dan ook gewoon door en hopen volgend jaar wederom een Wemeldingse Dag te brengen," aldus de heer Geuze van de plaatselijke organisatie Midden- en Kleinbedrijf. Zaterdag 17 september a.s. wordt de jaarlijkse Schoorse Herfstmarkt gehouden. Deze wordt gehouden rond de recen telijk opgeknapte dorpskerk van Schore. De herfstmarkt is niet de grootste, maar staat wel bekend als één van de gezelligste mark ten uit de omtrek. Het proramma voor komende zaterdag ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Opening door burge- meester Van Bommel, m.m.v. Muziekver. O.K.K. Wemeldinge. 10.30 uur: Evt. verkoping met opbod. 11.00-16.00 "Oge noot". 13.30 uur: Optreden van V.A.V. Accordeola. 14.00 uur: Taartgooien. 15.00 uur: Optreden van V.A.V. Accordeola. 16.15 uur: Evt. prijsuitreikingen. 16.30 uur: Sluiting. Verder de hele dag koffie en cake te koop in de kerk. Brade rie: 40 kramen staan voor u rond om de kerk opgesteld waar mid denstand en verenigingen pro beren hun waar aan u te verko pen. Voor de kinderen is er een kindervrijmarkt waar zij hun gebruikte speelgoed kunnen ver kopen. De opbrengst van de rommelmarkt, waar u voor een luttel bedrag leuke dingen kunt Op zaterdag 17 september a.s. organiseert Old Timerclub "Mid- den-Zeeland voor de tweede keer een rit onder het motto "Oud voor oud". Er wordt in clubverband een (toer)rit verreden waar bij bewoners van een bejaar den- en verzor gingstehuis de mogelijkheid wordt geboden om aan deze rit deel te nemen in een auto uit "hun" tijd. Van wege de vele enthousiaste reacties is er beslo ten om evenals vorig jaar het verzorgingstehuis "Cederhof" uit Kapelle uit te nodigen. Voor belangstellenden volgt hieronder het programma, waarin o.a. ver meld staat waar de old timers/klassiekers bezichtigd kunnen worden. (Aangegeven met 13.00-13.30 u.: Verzamelen Old timers/Klassiekers op het par- Op zaterdag 17 september a.s. organiseert de serviceclub Kiwanis Goes de Bevelanden een grote sponsorfiets- tocht met als doel de speel tuin van het Oosterschelde- op knappen, deze neemt twintigtal voornamelijk Bevelandse wielrenners en oud-vedetten deel, zoals Gerrit de Vries, die na een val partij in 1992 in het Oosterscheldeziekenhuis verpleegd werd. Voorts klinken de namen van weleer als Jo de Roo, Wim de Wilde, Rinus Ver boom, Henk de Jong en Jo Bouwman. Verder rijden promi nente leden van de toerclubs Theo Middelkamp en Toreador mee. De Goese burgemeester Van der Zaag is bereid gevon den om het startschot te lossen om 8 uur 's morgens bij "De Pij lers" aan de Dusseldorpstraat in Ondanks de minder goede weersomstandigheden wordt in Wemeldinge met tevredenheid teruggekeken op Wemeldingse Dag 1994. Deze werd afgelopen zaterdag, gelijk met Monumen tendag, gehouden. De organisatie schatte bij monde van de heer C. Geuze het aantal bezoekers van Wemeldingse Dag op zo'n 6.000. "Dat zijn er weliswaar minder dan vorig jaar, maar gezien de omstandigheden kunnen we er toch tevreden over zijn," aldus Kees Geuze van de plaatselijke winkeliersvereniging die de organisatie in handen had. Enkele onderdelen van Wemeldingse Dag moesten als GEEN 1.92MAAR IA PER HA PER ^B|ftpER HApER i iTPn IITFR LITER LITE F Sinds enkele weken heeft "So What" er een nieuwe vestiging bij. Deze is te vin den op het adres straat Kapelle, waar de heer J. Zoe- teweij kort geleden zijn So What Jeans store opende. So What had al sinds enkele jaren een vesti ging aan de Wilhelmina- straat te We meldinge. De daar gehan teerde formule blijkt het uitste kend te doen. Er wordt een zeer scherp geprijsde brede collectie jeans geboden, zowel broeken als shirts en sweaters, waarbij So What onder meer een goed eigen label voert. De nieuwe So What Jeansstore in Kapelle wordt "bemand" door Anja Hom mel, op deskundige wijze onder steund door Joep Zoeteweij die al verscheidene jaren in 't vak zit, veel onderweg is en zodoende uitstekend op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen op jeans-gebied. Hij vertelt: "Kapel le leek me een goede lokatie om A,, “ML: '1 H l i M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15