t t°Pet" JMONTEL bercö lange vorststraat goes DAPiiChOOL JARVic? Onze bank is bijzonder Allround.,. DOÉ axel ALS ELKE SECONDE TELT 9J& GRAND THEATER GOES 01100-15165 Maagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues MODESHOW I Euphonia in de Manhuistuin Woensdag 14 september 1994 - 46e jaargang no. 37 ^ssc/nni^ DE KLEUREN DE MODE VAN-- De Bank van Nederland 'F Y r Beter vóóraf "De basisgedachte Goes ^Lange Kerkstraat 44y ^3 START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 [r 'f "...Uitproberen..." Constipatie WK-stemming NOS-Journaal FILMPROGRAMMA VANAF 15 T/M 21 SEPTEMBER 1994 Ordners De opzienbarende boekenkast ('anti-stijve nekken kastj, die Jeroen van Oyen ontwierp voor de openbare bibliotheek van Kapelle. Veel bibliotheken in ons land hebben er óók wel oren naar. (FOTO: Willem Mieras). 0 En verdere ideeën g- "We liggen". Hét adres voor Van veel serieuze ideeën zijn de 1 Bel! 01193-9226 IM', 91 IJ Sbe /JeuefazideSt Sr. o Q GOES MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS (Van een onzer redacteuren) Daarnaast zijn we ook deelnemer aan de grote modeshow op de Markt en leggen ook daar de loper uit. Het woord 'uitvinders' doet hem te veel denken aan Willie Wortel. "Zulke figuren bestaan alleen in stripverhalen. Nooit gaat iemand zo maar een licht op. Een nieuw produkt is altijd het resultaat van langdurig nadenken en uitprobe ren". Het gaat te ver om Jeroen van Oyen (afgestudeerd ingenieur in de industriële vormgeving aan de TU-Delft) een 'uitvinder' te noemen. Hij heeft een voorspel bare hekel aan dat woord. "Uit vinders bestaan niet", vindt hij. Het fenomeen van de schuine boekenplanken heeft alles te maken met het feit, dat 'idee' en 'voedingsbodem' vlak bij elkaar lagen. Jeroen is geboren in Gel derland, groeide op in Noord- Holland, studeerde in Delft, maar kreeg verkering met een meisje uit Kapelle-Biezelinge. Samen met haar woont hij nu in Kapelle. En wat te denken van een 'table blower' in de strijd tegen hete bit terballen? Een soort mondspray met koele lucht, die je té hete bit terbal achterna kunt spuiten. Nooit meer blaren! DONDERDAG 15-9 VRIJDAG ZATERDAG 16- 9 17- 9 "Met een idee moet je aan de slag gaan. Het heeft een voe dingsbodem nodig. Maar het is niet zo eenvoudig, om die te vin- en toeval een rol. Bovendien weetje nooit, wat het eindresultaat zal van een produkt graag in gang, maar met een papiertje eromheen. Je kunt niet precies zien, wat het is, of wat het moet worden. En een onuitgepakt cadeau is geen cadeau. Dat weet een kind nog. Het kan veel zijn, het kan weinig zijn". Vrijdag Zaterdag... Zondag Woensdag JOHN COeOMHN RiCK M«R«NJ EMZABETW PERKW RWE ODONNtU. 19.00 u. 19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00 u. PPEW1ST0P1SCHE PPET IN EEN IfEI VAN [EN FAMILIEFILM' Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Donderdag20.00 u. Vrijdag21.30 u. Zaterdag21.30 u. Zondag21.30 u. Maandag, dinsdag 20.00 u. Woensdag20.00 u. L.-1. op donderdag 15 september en vrijdag 16 september om half 11 tonen we u een selectie uit onze mantel- en wintercollectie. Deze ochtendshows zijn in de zaak. KAPELLE -- Een asbak om het roken af te leren. Een duo-douche om met z'n tweetjes tegelijkertijd te kunnen douchen. En een boekenkast waar je geen stijve nek van krijgt. Het zijn drie ideeën, die de afge lopen jaren zijn uitgewerkt door Kairos Jeroen van Oyen (roep naam Jeroen). Zijn huis, zijn ate lier, zijn werkplaats puilen uit van de ideeën. Soms worden ze wer kelijkheid, meestal niet. "Na die Journaal-uitzendingen verkeerde ik in een soort wereld- kampioenschap-stemming. Intussen is de nuchterheid weer gekeerd. Ik heb een catalogus laten maken over de produktie en de toepassing van de 'recht- op-boekenplank'. Ik heb een speciale onderneming opgericht voor produktie, verkoop, distribu tie en installatie. Met 20 potentië le afnemers (bibliotheken, boek handels, bedrijven, overheden) heb ik veelbelovende contacten". hij zo goed mogelijk oogt? Het produkt is op onderdelen perma nent verbeterd. Steeds zijn fout jes gecorrigeerd, want foutjes kun je beter vóóraf maken (en liefst zo veel mogelijk) dan ach teraf". En dat heeft weer alles te maken met zijn opvatting over het ont wikkelen van producten en pro jecten (waarvoor hij zijn bedrijf KAO heeft opgericht): "In projec ten om produkten te ontwikkelen merk ik dat mensen, soms ook ikzelf, veel te snel aan de slag willen, veel te snel iets tastbaars willen zien. Af en toe levert dat een goed produkt op, maar meestal niet. De meeste tijd moet juist aan de voorbereiding worden besteed, omdat in dit stadium (dat zo'n 10% van de totale projectkosten beslaat) zo'n 70% van de uiteindelijke pro- duktkenmerken wordt bepaald. Daarom jaagt een opmerking als 'Dat lossen we later nog wel eens op' de ontwikkelingskosten zo op. Ongeduld is heel erg duur". "De meeste ideeën gaan dus gewoonweg verloren. Er wordt niets mee gedaan. Dat is niet erg, want een goed idee heeft een goede voedingsbodem nodig. Anders komt het niet tot wasdom". Mevrouw De Hoon is niet alleen met dochter Ilona (3 jaar, red.) bij Jan Bruijns te vinden. Wekelijks gaat ze namelijk samen met haar zus op boodschappenpad. "Tot 2 jaar geleden ging ik altijd bij een andere supermarkt bij ons in de buurt. Maar dat veranderde toen ik van steeds meer mensen te horen kreeg dat het hier zo goed en zo goedkoop is. Dat moest en zou ik dus ook uitproberen. En u ziet het resultaat: ik ben gebleven!" Tevreden dus, vragen we. "Ja. Ik vind het een fijne win kel met een ruim assortiment, iedere week weer lekker veel aanbiedingen en niet te vergeten: vriendelijk personeel. De bak ken met aanbiedingen bij de ingang zal ik nooit overslaan. Er zit eigenlijk altijd wel iets bij dat ik kan gebruiken. Meestal lees ik ook van te voren de advertenties in de krant, zodat ik weet wat me te wachten staat. Wat dat betreft heeft Jan Bruijns zijn zaakjes uitstekend voor elkaar. Dus wat wil een mens nog meer? Zeker als je het, net als ik, leuk vind om te winkelen. We drinken achteraf ook altijd gezellig samen een kopje koffie. Voor ons is boodschappen doen een uitje. Tegen gezel lig en goedkoop winkelen kan toch niemand bezwaar hebben...?" teerde ongemakken en irrita ties, bij hem en bij anderen. Zo doet hij momenteel uitgebreid zijn. Ik zet de ontwikkeling principes (ter bescherming) ge- je de verhouding kende tussen wat je wèl weet en wat je niet weet". onderzoek naar 'ongemakken' w op het toilet. Uit samenspraak je weet nooit waar je uitkomt". men bij de gemakzoekende vertrouwen, en dan nog maar mens voortspruit uit de vorm voor de helft. Want je moét wak- van de tegenwoordige toilet- ker blijven". ten. Jeroen erkent, dat veel vindin gen voortvloeien uit geconsta- den. Daarbij spelen ook geluk zeker 7 jaar oud, maar hier in Kapelle vond ik er de voe dingsbodem voor. Op dat moment lag de mogelijkheid open. We hebben er, met inter vallen, een half jaar over gepraat. Daarna ben ik gaan schetsen. Constant heb ik de voor- en nadelen overwogen. Want er moest natuurlijk met de nieuwe boekenplank goed te werken zijn en hij moest goed produceerbaar zijn". "Uiteindelijk hebben we een pro totype gebouwd. En ook daarbij moest steeds bedacht worden: hoe maken we de experimentele boekenkast zo goedkoop moge lijk en hoe zorgen we ervoor dat Zijn excentrieke boekenkast heeft intussen in het hele land zoveel belangstelling gewekt, dat de serieproduktie al voor de deur staat. Ze begint nog deze maand. Op zijn kantoor staat ook een 'niet te veel glas', een soort anti-dronkenschap glas'. Het (wijn)glas zorgt ervoor, dat de wijnliefhebber niet over de schreef gaat. Het glas staat niet op een pootje, maar in een hou- dertje. Het houdertje is een vier kant stuk masssief plastic. Het kontje van het glas past in een klein gaatje. Wie te veel dreigt te gaan drinken, kan het glas niet meer trefzeker in het gaatje terugzetten. Dat is het sein om te stoppen. "Ik geloof dat het Einstein was, die achteraf ooit over zijn eigen onderzoekingen zei: 'Wij konden zo ver kijken, omdat we op de schouders van reuzen stonden'. Hij bedoelde daarmee, dat ande ren al het voorwerk hadden gedaan, waarop hij voortbor duurde. Zogenaamde 'uitvindin gen' komen vrijwel allemaal op die manier tot stand. Ze zijn het gevolg van ideeën, die een ander al eerder had". Ideeën zijn er volgens Jeroen genoeg in de wereld. Alleen, niet iedereen verdient er zijn brood mee. Hij wel. "Veel mensen koesteren hun ideeën en doen er verder niks mee. Iets minder mensen testen ze wel eens uit. Nog minder mensen praten er wel eens met een ander over. En een héél kleine groep mensen gaat er daadwerkelijk mee aan de slag. Zo iemand ben ik". Het bekendste idee, dat Jeroen van Oyen (28) tot op heden ont wikkelde, was dat van de schui ne kubusvormige boekenkast voor de openbare bibliotheek van Kapelle-Biezelinge. Hij oogstte er een omvangrijke publiciteit mee. Zelfs het NOS- Journaal en het NOS-Jeugdjour- naal zonden (medio mei) beel den uit van zijn vinding. Genoegen (Kapelle), onder lei ding van Ronald de Roo aan bod. Door een speciale keus in de instrumentatie is slagwerk haast geen slagwerk meer te noemen. Mocht u alleen de zon dag niet genoeg hebben, dan kunnen wij u vast vertellen dat 15 oktober er een speciale dag gepland staat met de Belgische trompettist Theo Mertens. Er wordt die dag een workshop georganiseerd voor trompettis ten, cornettisten en bugellisten uit de hele provincie. Er is de mogelijkheid deze dag te bezoe ken als deelnemen en als toe hoorder. Voor nadere informatie 01192-1270 en in Goes: 13847/13001. Onder andere kunt u luisteren naar de Carnival ouverture van Suppé, muziek uit 'Jurassic Park' en 'Recorded bij Whitney'. Als de blazers even op adem komen komt de gezamenlijke slagwerk- groep van Euphonia en Ons zie adv. pag. 18 7 Zondag 18 september wordt in de Manhuistuin te Goes het wekelijkse concert verzorgd door muziekvereniging Euphonia uit Goes. Onder leiding van Anno Appelo zullen ze, vanaf 12 uur een uur luisterplezier verzorgen. Er is een programma samenge steld met bekende en minder bekende stukken, allemaal beslist de moeite waard om te komen beluisteren. deponeerd bij het 'Benelux- bureau voor tekeningen en modellen'. Ze kunnen altijd later nog worden uitgewerkt. Maar Jeroen heeft ook veel luchtige ideeën tot werkelijkheid gebracht. Zo maakte hij ooit een asbak-om-het-roken-af-te-leren. Het was een asbak met veertjes, die zodanig geconstrueerd was, dat de roker zijn peuk niet kon uitdrukken. Als dat wèl lukte, werd de inhoud van de asbak prompt 'gelanceerd'. Dan viel alles ernaast. Zo worden rokers (misschien) niet-rokers. Goed beschouwd is deze gerieflijke rundlederen bank van Montèl van alle markten thuis. Ervaar z'n zitcomfort. Van hoek tot hoek royaal. Neem z'n afwerking. Van boven tot onder perfect. Bekijk z'n lederen bekleding. Rondom oogstrelend en verkrijgbaar in een keur aan kleur. Duur zeker, zo 'n allround bank? Jazeker...maar niet bij Montèl! Mooi 'VoorMaar 1400; 21/2 2-zits 2995,- in diverse kleuren leverbaar. Uw gratis Montèl-catalogus boordevol exclusief en betaalbaar zitkomfort ligt klaar. Even bellen en u krijgt 'msnel in de bus. Paihj en Feestrenlrum SCHELDEOORD B A A H I. A I\ l> Maar, zoals gezegd, het huis van Jeroen van Oyen bulkt van de ideeën. Ze staan op papier, keurig uitgetekend en beschreven, opgeborgen in dikke ordners. Ze liggen in het atelier op de tekentafel. Ze zijn 'in aanbouw' in de werkplaats achter het atelier. met medici leidt hij af ('Met een grote mate van zekerheid'), dat 90% van de constipatieproble- Observaties "Ik geloof nog maar sinds kort in de inhoud van mijn eigen obser vaties. De observaties van men sen, problemen, verhalen. Ik begin nu een beetje op mijn eigen oordeel te vertrouwen. Ik begin het ontwikkelen van een idee of een produkt een beetje te beheersen. Maar daar is veel studie voor nodig geweest. Acht entwintig jaar heb ik nodig gehad om mezelf een beetje te gaan Hij zette onder meer de boekenplapfcjop>de helling' Mevrouw De Hoon: lek ker veel aanbiedingen..." Anderhalf jaar geleden, tijdens een feestelijkheid in de openbare bibliotheek waar hij was uitgeno digd om op de piano achter grondmuziek te maken, liet hij tegen bibliotheekdirecteur Ray van Tilborg uit zijn mond vallen: "Ik haat bibliotheken, want ik kom er altijd met een stijve nek vandaan". Dat was het startsein tot wat nu in de Kapelse bieb als experiment staat: de opzienba rende boekenkast met de schui ne, kubusvormige boekenplan ken. lï'LÏ Jeroen van Oyen ideeën, ideeën was al 4^^ zeeuws-vlaanderen Jeroen haalt de schouders een beetje op. "Een afzonderlijk idee gn ^at alles omdat het mense is feitelijk een monster-zonder- |jjk verstand onuitputtelijk is. waarde. Het is een cadeautje "Qe mens gebruikt maar een fractie van zijn mogelijkheden. Hij zou veel méér kunnen. Echt, je zou geen moment meer slapen, als je de verhou ding kende tussen wat je wèl weet en wat je niet weet "Sinds dat moment van zelfver- hebben dat uitgebreid trouwen heb ik één keer een idee onderzocht en getest. De doorgezet, en het werd gelijk gezondste en natuurlijkste hou- werk voor het NOS-Journaal. ding is en blijft toch de hurkzit. Dat geeft vertrouwen. Dat onder- Daarom zoek ik nu naar een streept trouwens ook mijn nieuwe vorm toiletpot, die het gedachte, dat de mens zijn eigen gemak en de hygiëne van de hui- evolutie kan bepalen. Je kunt dige wc-pot combineert met de bepaalde verbeteringen afdwin- gezondheid van de hurkzit. Dan gen". klotst het water, na gedane "Ik ben nogal gevoelig voor het arbeid, óók niet meer zo onbarm- verschil in 'behaald resultaat' én hartig tegen je billen. Het is niet 'maximaal mogelijk resultaat'. In zo'n fris onderwerp, maar sinds dat opzicht ben ik nét een lage- ik met dit thema bezig ben, heb drukgebied, dat opvult als er ik wel ontdekt, dat er genoeg hoge druk in de buurt komt. Dat mogelijkheden tot verbetering gaat onbewust, maar het gebéurt. Zo komen verbeterin gen tot stand. Soms op eenvou dige wijze, maar meestal met bloed, zweet en tranen". 06-11 I ReUS ReUS I ftel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1