Een kerkje uit 's-Heerenhoek, een weegbrug uit Wolphaartsdijk en een bedrijfsgebouw uit Goes: bercö The Juke Joints op weg naar Greenville nH ALLE FOTO'S 2x AFGEDRUKT r Gedaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •koude- en warme buffetten •Indoor barbecues GRAND THEATER GOES 01100-15165 r 32 s's' c- MODESHOW ’HUW weekblad voor zuid- en noord bevela Woensdag 7 september 1994 46e jaargang no. 36 ^ssc//ni£tt GEI KiYfflR RUSH HUUR. Deze week w toll Hél adres voor FOTO Bel! 01193-9226 I Monnikenwerk 'Kerkvolk' Gescheiden «REEVES SANDRABULLOCK SPEED’’ JOE MORTON toü JEFF DANIELS «rara «rara 13$ Werktuigen magazijn VERSCHOORE Weegbrug Smetteloos 'S-HEERENHOEK ARNHEM - "le-ziet d'r hier stukken mooier uut dan toen 'n nog in 's-Hee- renhoek stieng. Schitterend!". FILMPROGRAMMA VANAF 8 T/M 14 SEPTEMBER 1994 START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 y DAmXI-OOL jARVic? DRIE STUKJES ZUID-BEVELAND IN DE BOSSEN BIJ ARNHEM (Van een onzer redacteuren) Het hervormde kerkje (1672) van 's-Heerenhoek. Het werd Vrijdag .21.30 u. Zaterdag .21.30 u. Zondag .21.30 u. o zie adv. pag. 6 te»-*»» MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS GOES Daarnaast zijn we ook deelnemer aan de grote modeshow op de Markt en leggen ook daar de loper uit. Drie stukjes historisch Zuid- Binnenin herinnerde weinig meer aan de functie 'kerk'. Ja, de boogvormige ramen natuurlijk, en de gaanderij waarop het orgel had gestaan. Maar verder was de binnenkant van het kerkje aan het begin van de jaren tachtig een gribuszootje. De kerkbanken waren eruit gesloopt, de vloer was pleite, het kerkje was een slordige opslagplaats geworden voor een aannemer. De bewondering komt de man uit Zuid-Beveland recht uit het hart. Hij kent het voormalige hervormde kerkje van 's-Heeren hoek nog uit de periode, dat het verpieterd in het dorpscen trum stond. De buitenkant was vervallen. De stenen sloegen groen uit en de dakpannen waren begroeid met.... ja, met welke rotzooi eigenlijk? De man (uit Driewegen), die zo bewonderend staat te kijken naar het kerkje dat hij tien jaar geleden in 's-Heerenhoek voor het laatst zag als een aftandse bouwval, grijpt zijn fototoestel en zet het kerkje van alle kanten op de foto. Het ziet er weer als nieuw uit! Het lijkt wel, of het gebouwtje gisteren in gebruik is genomen! Wie in het Openluchtmuseum van Arnhem (naast Burgers Zoo, min of meer naast de autosnel weg A12) het ex-'s-Heerenhoek- se kerkje van binnen bekijkt, zal zich niet realiseren, dat mannen en vrouwen er destijds altijd gescheiden zaten. Tijdens de dienst zaten de heren der schep ping in de banken langs de zij muren en de vrouwen der schep ping in het midden, 's Winters werd het gebouw verwarmd door stoven, die vóór de dienst tussen de banken werden gezet. ter schuil is gegaan. Maar niets is minder waar steld: er wordt nu weer construc tiewerk gedaan, voor het mu seum zelf. Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Terneuzen Goes, Grote Markt 7 JOHN COoDMAN RiCK MORAN’S CU2.ABE.Ttf PERK'NI'RoJiC ODONNeU. a to to PPEHISTOPISCHE PPET IN EEN KEI VAN EEN FAMILIEFILM! .20.00 u. .19.00 u. Zaterdag14.00-19.00 u. 14.00-19.00 u. Maandag, dinsdag .20.00 u. Woensdag14.00-20.00 u. I lange vorststraat goes En dan het z.g. werktuigenmaga zijn van de firma Massee Zn. uit Goes. Dat bedrijfsgebouw werd in 1915 gebouwd langs de spoorlijn bij Goes en het was bestemd voor de opslag en de distributie van landbouwmachi nes, die de firma Massee uit Engeland en Amerika importeer de. Voor de verkoop was een kantoortje ingericht. Bovendien werden er ook montagewerk- zaamheden in de loods verricht. op donderdag 15 september en vrijdag 16 september om half 11 tonen we u een selectie uit onze mantel- en wintercollectie. Deze ochtendshows zijn in de zaak. Er heeft in de kerk nooit een echt orgel gestaan. Dat konden de gelovigen niet betalen. Pas in 1902 kwam er een eenvoudig harmonium, dat verborgen werd achter een imitatie-orgelfront. Het leek héél wat, maar het was eigenlijk niks. Als u nu in Arnhem in het kerkje gaat kijken, ziet u daar een prachtig orgelfront. Alsof er altijd een echt, levensgroot orgel ach- Middelburg, Lange Geeré 28 urn. Drie enclaves op Arnhems grondgebied. Sleetse bouwwer ken, die met zorg en kundigheid op hun oorspronkelijke stand plaats werden afgebroken en die daarna honderden kilometers 'van huis' met uiterste precisie weer werden opgebouwd. Het werktuigenmagazijn van de firma Massee en Zn uit Goes. De loods is bijzonder vanwege zijn ontwerp: er konden grote breedtes worden overkapt zonder aanvullende onder steuning. Dat was in het bouwjaar (1915) vrij bijzonder. (FOTO: Nederlands Openluchtmuseum). In 1984 werd het gebouwtje ge sloopt. Het verdween voorgoed uit het gezicht van 's-Heeren hoek. Gewoonlijk is zoiets héél erg. Maar in dit geval niet. Het betekende immers de redding van het kerkje! Dat er zo veel Zeeuwen voor de deur staan, is niet verwonderlijk. Ze komen er speciaal voor. Ze hebben immers bij de ingang allemaal het gidsje gekocht en vóór in dat gidsje staat keurig per gastspeler Franklin Schieman. Verder op zes nummer zijn de Southside Horns van de partij, die de Joints inmiddels op een groot aantal festivals heeft ver gezeld. In september gaat de band voor een twee weken tour- tje naar de States, waar opgetre den gaat worden in o.a. Mem phis, Houston, Dallas, Austin en op het fameuze Greenville Bluesfestival waar de Joints het podium delen met B.B. King en Dr. John! (De band is de eerste Europese act op dit legendari sche bluesfestival). Als je in het Nederlands Open luchtmuseum de weegbrug- met-weeghuisje niet weet te staan, zou je er glashard voor bijlopen. De 'combinatie' uit Wolphaartsdijk ligt er ietwat verloren bij. De meeste buitenlanders lopen er voorbij, omdat er een houten windkorenmolen achter staat. En de kinderen sleuren hun ouders er in tegenovergestelde richting voorbij, omdat ze met spoed naar het kermisje achter de Zaanse Schans willen. Tussen 1930 en 1966 deed de weegbrug van Wolphaartsdijk (die aan de Veerweg stond, onder aan de dijk) dienst voor het wegen van suikerbieten, pulp en aardappelen. De boerenwa gens, (later) de tractoren en (weer later) de vrachtauto's wer den eerst 'vol' gewogen en later 'leeg'. Het verschil was het gewicht van de lading landbouw- produkten. Dat gewicht werd aan de boer uitbetaald. De land- bouwprodukten zelf werden per binnenschip vanuit de Wol- phaartsdijkse haven afgevoerd naar elders. In de jaren zestig verdrong de vrachtwagen het vervoer per schip. De weegbrug verloor daardoor langzaam zijn functie. Er bestaan nog altijd weegbrug gen, maar de nieuwste zijn ofwel electrisch ofwel volledig geauto matiseerd. KEANU REEVES DENNIS HOPPER SANDRA BULLOCK de gehele 2e set voor maar 25 cent per foto Toch is dat niet de enige reden, dat het kerkje van 's-Heerenhoek zoveel bezoekers trekt. Het materiaal waaruit het kerkje is opgetrokken, stamt goeddeels nog uit het bouwjaar, 1672. Maar zoals het kerkje er hier bij staat, lijkt het wel splinternieuw. Prach tige kerkmuur, passend smeed ijzeren hek, keurig tegelpad naar de ingang, smetteloos witte entree en een blinkend interieur. bouw^raditioneel en modern). jn pe jaren na igg4 met grote prpcisie herbouwd in het Neder lands openiUChtmuseum in Arnhem. Als u dat monnikenwerk eens met eigen ogen wilt aanschou wen, rij dan over de A12 naar Arnhem en neem daar de afslag 'Burgers Zoo Openluchtmu seum'. Het museum is gevestigd op de Schelmseweg 89, tel. 085- 576111informatielijn (bandje) 085-576333. Geopend: van vrij dag t/m zaterdag 9.30-17 uur. In de weekends 10-17 uur. Toe gang volwassenen f. 12,50. Kin deren, ouderen en museumjaar- kaarthouders aangepaste tarie ven. provincie vermeld, welke gebou- wen/objecten uit Zeeland afkom stig zijn. Het blijken er drie te zijn, en ze hebben in hun vorig leven allemaal op Zuid-Beveland gestaan. Toevallig! Behalve het kerkje van 's-Heerenhoek zijn ook de weegbrug van Wol phaartsdijk en het werktuigma- gazijn van Massee uit Goes in de loop der voorbije decennia naar Arnhem verhuisd. De loods is in het Openluchtmu seum (waar hij recht tegenover het Wolphaartsdijkse weegbrug- Beveland in het Openluchtmuse- getje is te vinden) niet voor het publiek toegankelijk. Je kunt alleen vanachter een rood-wit geblokte afzetstrip naar binnen kijken. Er staan enkele grote landbouw-stoomwerktuigen in. Bovendien is de functie van de loods door het personeel van het Openluchtmuseum in ere her- Het bedrijfsgebouw is volgens deskundigen een prachtig voorbeeld van een gemengde O de band tussen de Nederlandse toppers tijdens Beachpop voor zo'n 7000 man, eind juli tourde de band twee weken door Duits land en stonden de Joints op het befaamde Goeroefestival Schoonebeek, waar de band aantrad met de Schotse topfor- matie Big Country". Afgelopen winter vertoefde de band in de studio voor opnames van de nieuwe CD 'Tin House', genoemd naar een oude juke joint in Greenville Mississippi. De CD werd geproduced door de van A Girl Called Johnny beken de gitarist Will Sophie, die op de band een zeer verfrissende invloed bleek te hebben. Op 'Tin House' 13 nummers waarvan er negen door de band geschreven en van de overige vier o.a. de Tony Joe White klassieker 'Pol Salad Annie' en de Willie Dixon slowblues 'What in the world’, met een fabuleuze saxsolo van Party en Feesleenlrum SCHELDEOORI) BAARLAFWP Daarna stapt hij met zijn gezin naar binnen. En hij is waarlijk de enige niet. Want échte Nederlan ders moeten toch in hun vakantie minstens één kerk van binnen hebben gezien, nietwaar? We blijven toch een volk van gelovi gen, een kerkvolk. Bovendien: het is superkoel in het 's-Heerenhoekse kerkje. Veel bezoekers gaan heerlijk een paar minuten op de stoe len en banken zitten. Even uit blazen, even afkoelen. Het kerkje is een verademing in deze hete zomer. Buiten is het 28 graden, binnen zithalf Zuid-Beveland. Genietend van een temperatuur die zo'n tien graden lager is dan buiten. De weegbrug van Wolphaartsdijk. Dit stukje landbouwhis torie ligt min of meer centraal in het Openluchtmuseum, naast de Zaanse Schans. Op de achtergrond: een windkorenmolen uit Huizen. (FOTO: Nederlands Openluchtmuseum) - "bij De Bevelander weer een autokrant met veel informatie over de nieuwe modellen voor 1995. Verder kunnen we binnen de regio Wemeldingse Dag aankondigen. Deze wordt zaterdag a.s. gehouden. In Kruiningen kunnen de liefhebbers dezelfde dag terecht voor de internationale ruilbeurs Zeeland. In dezelf de plaats is trouwens ook een braderie. Verder in dit nummer van de Bevelander veel zakelijke informatie over zaken die nieuw openden of waar veranderingen plaatsvonden. Een uit gebreide agenda treft u aan in de vorm van onze rubriek Beve- land Kort. Het hervormd kerkgebouw van 's-Heerenhoek werd steentje voor steentje afgebroken. De stoffelijke resten werden afge voerd naar het Nederlands Openluchtmuseum bij Arnhem en daar werd het eenvoudige kerkgebouwtje steentje voor steentje weer opgebouwd. Sinds dat tijdstip is het één van de meest gefotografeerde en drukstbezochte gebouwen in het Openluchtmuseum. Het kerkje kan (in het Openluchtmuseum natuurlijk) in bezoek en belang stelling ijveren met de Zaanse Schans en met de molens. Donderdag JdK Vrijdag p i-, Jd Zondag De Bevelandse formatie The Juke Joints gaat binnenkort een toernee in de USA maken. De band, die nu tien jaar op de plan ken staat, bracht begin deze zomer een nieuwe CD uit. Deze is directe aanleiding voor een invitatie om naar Greenville Mis sissippi te komen. De band heeft een druk podiumseizoen achter de rug. De Bevelandse groep zal vrijdag 16 en zaterdag 17 september a.s. deelnemen aan het befaam de Delta Blues Festival in Green ville. Peter Kempe van The Juke Joints vertelt: "Na het uitkomen van de elpee's 'Dancing Shoes' (86), 'RED' (88) en 'Live in Bro- gum' (90), verscheen begin '92 de 'Look for You' CD die door Virgin in heel Europa uitgebracht werd. Het bracht de band op zeer veel festivals waar de Joints het podi um deelden met o.a. Luther Allis on, Omar the Howlers, Tom Principato, Rod Piazza the Fly ers, James Harman, Paladins, Uriah Heep etc. In dat jaar stond de band ook op het Bluesrock festival Tegelen met o.a. Alvin Lee Band, Dave Hole en Little Charlie the Nightcats. Leidse- kade Live nodigde de band uit voor hun radioprogramma waar de boys te gast waren samen met de legendarische Night hawks! Begin '93 stond de band als hoofdact op de Dutch Blues Night in De Meervaart A'dam, waar Hans Dulfer als special guest meeblies. Begin juli stond Dat geldt vooral voor de draagconstructie van het gebouw. Die was (en is) zoda nig gekozen, dat er grote ruim ten vrij overspannen konden worden. Het uit 1672 stammende kerkje heeft overigens altijd een wat ondermaats bestaan geleid. De streek rond 's-Heerenhoek raakte na 1800 behoorlijk gekatholiseerd en de her- vormd-kerkelijke gemeente bleef daarom klein en armlas tig. Dat was ook aan het kerkje af te zien.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1