Tien geluksvogels winnen elk een ton in de Staatsloterij Arti te water cliënt van haar PTT-agent- J)iM< Onze bank biedt meer profijt van it-w spaargeld. u^MONTEL OOt axel (W) DAmXhOOL iAnViE??.- iufti"»» irni’inwiii'MiHi w UKT m 40 miljoen netto fWÜÈ, w onda9 GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland ALLE FOTO'S 2x AFGEDRUKT Hl RfAUYFflR Deze Week Woensdag 31 augustus 1994 46e jaargang no. 35 6 1 2 7 8 4 9 0 5 -V- Nel en Leo Slabbekoorn zijn ineens uit alle moeilijkheden... 3 De Bank van Nederland 1 FOTO FT Eén man zag het Verbazing VERSCHOORE Onbekenden De uitslag van de 858e Staatsloterij, die voor 10 spelers in Kortgene en Goes zo fortuinlijk verliep. Ze wonnen samen 1 miljoen gulden! Uitslag van de trekking. Bestemming Ingelijst ’’...Pure winst. Op de goede plek Goes ^Lange Kerkstraat 44^ FILMPROGRAMMA VANAF 1 T/M 7 SEPTEMBER 1994 Jaloezie? START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 Aml t! W HET MILJOEN VIEL IN KORTGENE! (Van een onzer redacteuren) 858e Staatsloterij, winnende Staatsloten augustus 1994 392 100 20 000 048555 schap. "Ik doe pas een paar maanden Zondag 14.00 u. De winnaars van deze maand verdelen zo'n: GOES MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS De drie miljonairs (althans elk voor ééntiende deel) trokken zich daarna in Den Haag nog even terug in een ijssalon voor het nuttigen van een bescheiden coupe ijs en reden daarna op het gemakje terug naar hun woon plaats. Tien gezinnen in Kortge- ne en Goes verkeerden vanaf dat moment écht in hoger sferen! We verplaatsen ons even naar de dinsdagavond in het mid den van augustus, toen zich op Veronica-TV de trekking afspeelde van de 858e Staat sloterij. In zijn woning in Kortgene zit een 72-jarige deelnemer van het lote- rijclubje naar het programma te Een loterijclubje in Kortgene weet sinds kort dat die slogan absoluut waar is. Bij de meest recente trekking van de Staatslo terij viel de hoofdprijs van 1 mil joen gulden op hun nummer 094884 in de serie AD. Op een zonnige donderdagmor gen in het midden van augustus verschenen dan ook drie inwo ners van Kortgene (Joost West- strate, Leo Slabbekoorn en nóg een winnaar) op het hoofdkan toor van de Nederlandse Staat sloterij in Den Haag. Aan het loket deed Leo Slabbe koorn het woord. "We komen 1 miljoen gulden halen, mevrouw", was zijn boodschap. kijken. Achteraf blijkt hij de enige te zijn van alle loterijclub-leden, die voor zijn tv zit. De andere 9 kijken niet, omdat ze wat anders te doen hebben of omdat ze met vakantie zijn. Verbaasd meldt de man aan zijn vrouw, dat de Kortgeense loterij- club een troostprijs van 10.000 gulden heeft gewonnen op het lotnummer 094884. Maar even later rollen zijn ogen zowat uit zijn hoofd, als hij óók het winnen de serienummer ziet verschij nen: de hoofdprijs van 1 miljoen gulden is in hun serie gevallen! Hij probeert de organisatrice van de loterijclub (mevrouw West- strate) telefonisch te bereiken. Dat lukt pas tegen elf uur 's avonds. Na een controle (je kunt nooit weten!) blijkt het ongeloof lijke inderdaad te zijn gebeurd: het miljoen is in Kortgene geval len! iedereen controleren, of er wat gewonnen werd. De 10 winnaars van 'het miljoen' blijken te wonen in Kortgene en Goes. Het gaat om de volgende families: J. Weststrate (Kortge ne), L. Slabbekoorn (Kortgene), mej. G. Weststrate (Kortgene), R. van Dalen (Kortgene) en dhr. Lotnummers eindigend op: Eindcijfer(s) of lotnummer(s): 3 1013 054153 054153 253 050073 002883 4861 991 Totale prijzen- bedrag: 10 1 010 250 010 2.510 110 50 010 5 010 1 000 250 Leo Slabbekoorn is zijn verba zing over de opeenstapeling van toevalligheden nog altijd niet te boven. "Ik begrijp niet, dat een mens zo veel geluk kan hebben", zegt hij. Later zal duidelijk wor den, dat achter deze woorden méér schuil gaat dan zijn blijd schap over 'de ton' in de Staat sloterij. Lotnummers eindigend op; 409 034249 949 30 029130 40 406 806 916 26 56 1596 8 68 78 1578 798 Totale pnjzen- bedrag' 250 100.000 100 40 25 040 90 140 90 2040 1 040 20 70 70 1 070 120 50 2050 100 "Om toch een gezinsinkomen te hebben, is mijn vrouw Nel toen gaan werken bij drogisterij Cen- cy in Middelburg. Inmiddels is ze chef geworden van een Cency- zaak in Brielle. Elke dag rijdt ze op en neer. We hebben in de voorbije jaren veel moeite gehad om financieel het hoofd boven water te houden, óók al omdat we voor onze panden hier aan de Hoofdstraat alsmaar geen kopers konden vinden". mee aan de loterij. Mevrouw Weststrate vroeg begin dit jaar aan me, of ik met haar 'clubje van tien' wilde meedoen, omdat er iemand was afgevallen. Ik weet niet, wie er was afgevallen, maar ik denk wél, dat die betrok kene zich nu de haren uit zijn hoofd trekt". "Ik kende in Kortgene slechts twee mensen, van wie ik wist dat ze óók meededen. Ik had over geluk niet te klagen, want in maart of april wonnen we al 2500 gulden. Dat geld hebben we niet in de pot gestopt, maar verdeeld. En dan nu dat miljoenIk kan het allemaal nog niet bevatten". "Drieëntwintig jaar lang hebben mijn vrouw en ik hier aan de Hoofdstraat een modezaak en een drogisterij gehad, naast elkaar gelegen. Door een aantal oorzaken van buiten (opheffing van de Uitverkoopwet en de trek kracht van Goes) moest de zaak worden opgedoekt. Ik ben daar na in dienst getreden van een baas, maar binnen een half jaar was ik helaas werkeloos". Mevrouw Verboven: "Als je alles bij elkaar optelt bespaar je zeker enkele tientjes per week. En de andere prijswinnaars: wat zijn zij van plan met hun prijs te gaan doen? "Natellen, natuur lijk!", reageert de man (72 jaar) van het oudere echtpaar uit Kort gene, nogal nuchter. Hij meldt, dat hij nog geen speciale voorne mens heeft. "Ik ga het in elk geval niet over de balk gooien". alles ten goede gekeerd. Ik denk, dat onze zoon (19) mede in die nieuwe zaak gaat stappen. Ik heb verschrikkelijk veel zin in die nieuwe uitdaging". is duidelijk te merken dat de vakanties voorbij zijn. In onze sportrubriek treft u als vanouds de programma's aan voor de voetbalcompetitie die komend weekeinde op gang komt. Verder weer veel zakelijke informatie. We kunnen nu al de manifestatie Goes Modestad 1994 aankondigen. Deze wordt medio september gehouden en er wordt aan meegewerkt door veertien bekende modezaken uit Goes of zaken die op enigerlei wijze binding hebben met mode. Verder wordt ons uit de regio gemeld dat The Juke Joints gaan spelen in Greenville USA. U leest er in dit nummer méér over. Kloetinge naar Kortgene ver huisd. De verbouwing van ons huis wordt nu financieel wat dra gelijker". Op zijn werk heeft hij een handvol grote Limburgse vlaaien aan zijn collega's uitge deeld. Verder wil hij zich niet over de besteding van zijn prijs uitlaten. Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Terneuzen Goes, Grote Markt 7 Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten) Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Eindcijfer(s) of lotnummer(s): 7 072827 37 157 77 075887 2497 250 100 100 50 50 1 000 EXTRA PRIJS SERIE BB TROOSTPRIJS ANDERE SERIES EXTRA PRIJS ANDERE SERIES 500 25 000 100 1 000 000 10000 8414 009914 174 0^884 094884 Middelburg, Lange Geeré 28 René van Dalen antwoordt in dezelfde geest: "We zijn pas van De drie Kortgenenaren konden hun miljoen gulden desgewenst in contanten meekrijgen, maar dat risico vonden ze te groot. Ze kozen voor een telefonische overschrijving. Een half uur later stond het 1 miljoen op een speci aal daartoe geopende bankreke ning bij de plaatselijke ABN/Amro in Kortgene. Opmerkelijk is overigens, dat veel deelnemers elkaar niet eens kenden danwel niet van elkaar wisten, dat ze meededen aan het loterijclubje. Ze lieten en laten het kopen van het 'straatje' Staatsloten (d.w.z. 10 opeenvol gende loten met de eindcijfers 1 t/m 10) altijd in goed vertrouwen over aan mevrouw Willy West strate, de kantoorhoudster van het PTT-agentschap in Kortge ne, waar de Staatsloten verkocht worden. Elke maand bezorgde ze de deelnemers een fotokopie van de gekochte loten. Zo kon Achteraf, weer thuis in Kortge ne, zegt hij: "Het is een schitte rend moment, als je dat kunt zeggen. Het klinkt als muziek. Ik heb me op dat moment goed gerealiseerd, dat ik zoiets maar één keer in mijn leven zal zeggen". De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, staat achter het nummer dat de hoogste prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld. "Maar wat gebeurt er? Op dins dagavond winnen we 1 ton in de Staatsloterij. En de volgende morgen hoor ik van de makelaar, dat bovendien één van mijn pan den is verkocht. Het tweede is intussen óók al verkocht. Binnen twee dagen waren ineens al onze zorgen voorbij!". Aan het 'zomaar' weggeven van geld aan goede doelen denken Joop Krombeen uit Goes houdt het op: "Ik heb geen bijzondere bestemming in gedachten. Laten we maar gewoon blijven doen. Dat lijkt me het verstandigste. Nel en Leo Slabbekoorn niet. Géén van de 10 prijswinnaars trouwens. Ze houden het geld voor zichzelf, of ze verdelen het (gedeeltelijk) onder hun kinde- Een tón is veel geld, maar als je ren. het onoordeelkundig uitgeeft, ben je er zó doorheen. En dat lijkt me niet verstandig". In elk geval krijgen de kinderen (23 en 20 jaar) van de heer Krombeen een extraatje van hun vader. KORTGENE -- "Meer kans, meer geld in de Staatsloterij". Dat is de reclameslogan die de Staatsloterij gebruikt om Nederlanders te bewegen tot de aankoop van staatsloten. de gehele 2e set voor maar 25 cent per foto Binnen de kortste keren wordt iedere prijswinnaar (voor zover bereikbaar) opgetrommeld in huize Weststrate. Er worden afspraken gemaakt over een goede inning en een waterdichte verdeling van het geld. Er mogen geen fouten gemaakt worden. Eén van de afspraken is, dat 3 mensen (de drie eerdergenoem- den) de leiding zullen hebben van de 'inningsoperatie'. Finan ciële handelingen kunnen pas gedaan worden, als 2 van deze 3 kopstukken daarbij aanwezig zijn. Bij de bank wordt dat schrif- telijk vastgelegd. Voor een aanzienlijk deel van het 'prijzengeld' heeft het echtpaar Slabbekoorn intussen al een bestemming. "Ik ben al bijna een jaar bezig met de voorbereidin gen voor het vestigen van een Délifrance-zaak in Middelburg. Ik J. Krombeen (Goes). De identi teit van de overige deelnemers zijn ons wel bekend, maar de betrokkenen willen onder geen voorwaarde met hun naam in de krant. Het gaat om een ouder echtpaar uit Kortgene, een inwoonster (48) van Kortgene, een mevrouw (51) uit Goes en een mijnheer (64) uit Goes. Bij de familie Slabbekoorn heeft men intussen een originele, gedrukte trekkingslijst van de zo verrassend verlopen 858e Staat sloterij op de kop getikt. Het is de bedoeling de poster in te lijsten, samen met een fotokopie van hun prijswinnend lot AD 094884. En alle 10 deelnemers aan de Kortgeense loterijclub kijken natuurlijk nu weer al met span ning uit naar de trekking van de 859e Staatsloterij, op 6 septem ber aanstaande. Woensdag 14.00 u. Zaterdag 3 september zal de jaarlijkse Arti-boottocht weer van start gaan. Als eregasten nemen zo'n 60 verstandelijk gehandi capten uit de regio Goes plaats. Het is geen vreemd gezicht meer: de bonte stoet die eens in het jaar uitvaart vanaf de Goese Kade. Ook deze keer zal, tradi tiegetrouw op de eerste zaterdag van september, deze optocht te water plaatsvinden. Organisator van de tocht is de Stichting Arti Karnaval Goes, die in 1978 voor het eerst een dergelijke boot tocht uit liet varen. Het program ma van de 17e-Arti-boottocht ziet er als volgt uit: Vanaf 12.15 uur wordt er ingescheept. Om 13.00 uur zullen de motoren gestart worden, waarna onder de vrolijke muzikale bijdrage van de Arti-sjokkers het sop gekozen wordt. Bestemming is het Goese Sas, waar er afgemeerd zal wor den. Medewerkers van de karna- valsvereniging zijn daar al een aantal uren bezig geweest met het bakken van pannekoeken. Na een hapje, een drankje en een dansje is het dan weer tijd om de terugreis te aanvaarden. Rond half 6 zal iedereen, moe en hopelijk voldaan, weer vaste grond, onder de voeten voelen. Zowel de Arti-medewerkers als de bewoners van de verschillen de Goese tehuizen kijken uit naar deze dag. Arti is dan ook blij met de belangeloze medewer king van de vele schippers, Warmte Centrum Zeeland, Boogaard Kramenverhuur, Goe se Middenstand Centrale, Hansa B.V. en Café Het Loze Vissertje. Het is niet waarschijnlijk, dat er de komende jaren leden van de loterijclub zullen afval len 1 Mevrouw Verboven ontmoeten we bij toi- let-verfrissers. Samen met dochter Moni que (2 jaar, red.), die haar moeder natuur lijk de helpende hand biedt. "Ik kom hier al jaren iedere week de boodschappen doen. Alles komt hier vandaan. Als je de prijzen van Jan Bruijns vergelijkt met andere supermarkten, begrijp ik echt niet wat mensen bezielt om toch bij een ande re winkel boodschappen te doen. Neem nu de koffiemelk en de koffie, of de was poeders, ik weet gewoon dat je bij iedere andere winkel duurder uit bent. Eigenlijk kan ik bijna alles wel opnoemen. Én scheelt het bij het ene product een dub beltje, bij het andere product misschien wel twee dubeltjes of meer. Als je alles bij elkaar optelt bespaar je zeker enkele tientjes of meer. Per jaar is dat een heel bedrag en dat steek ik lekker in mijn eigen zak. Dat is gewoon pure winst en alleen omdat ik hier wekelijks mijn boodschappen haal!" Prijsbewust dus, stellen we vast. "Dat mag u wel zeggen ja. Daarom vergelijk ik ook altijd de advertenties. Als het hier duurder zou zijn dan bij andere super markten, zouden ze mij hier niet meer zien. Daarom ga ik naar Jan Bruijns. Hij is en blijft nu eenmaal de goedkoopste!" "En mijn vrouw? Die blijft gewoon in Brielle werken. We zijn niet van plan om ons leven in dat opzicht ingrijpend te veran deren. We blijven gewoon wer ken, net zoals we altijd gedaan hebben". Dat het geld bij het gezin Slab bekoorn op een uitstekende plek viel, blijkt uit het relaas, dat Leo (44) vervolgens doet. Het gezin kan in één klap een heleboel sores achter zich laten. Don Bluth s Volg Je Hart En Alles Is Mogelijk. Geheel Nederijlnds Gezongen En Gesproken. had het geld niet voor de beno- Leo Slabbekoorn pakt een versterkende bak koffie. Dat digde eigen investering. Ik zat te was af en toe nodig in de voorbije, emotionele tijden. Hij won wachten op de verkoop van onze deze maand 1 ton in de Staatsloterij, maar hij heeft er niet het glas op geheven. "Ik drink niet en ik rook niet. Nooit gedaan", io h.. Koffje zai jn zjjn ieven trouwens een voorname rol gaan spelen. Met het geld van zijn Staatsloterij-hoofdprijs kan hij eindelijk zijn croissanterie/koffieshop in Middelburg begin nen. Wederom zo ’n aanbieding van Montèl waarvoor u geen aanslag hoeft te doen op uw spaarrekening. Want de prijs van deze bank is echt mini-minimaal! Dus gewoon lekker doorsparen én tegelijkertijd profiteren van deze rundleren topper! Met Montèl kan ‘t. Mooi Voor Maar 1700; 2 U2+l-zits 3695,- in diverse kleuren leverbaar. Uw gratis Montèl-catalogus boordevol exclusief en betaalbaar zitkomfort ligt klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. x Donderdag..20.00 u. Vrijdag19.00-21.30 u. Zaterdag19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. Maandag, dinsdag .20.00 u. Woensdag20.00 u. De touwtjes die deze gelukki gen verbinden, komen alle maal bijeen bij mevrouw West strate. Sommige winnaars zijn familie van haar, sommige zijn verbonden met het bedrijf waar zij vroeger in Goes gewerkt heeft, sommige zijn KEANU REIVES BENNIS HOPPER SANDRA BOllDCK Heeft de familie Slabbekoorn jaloezie ervaren? "Nee", zegt Leo. "Misschien achter onze rug om. Maar niet recht in ons gezicht. Ik kan me trouwens I goed voorstellen, hoor, dat iemand een beetje jaloers is. Als je al tientallen jaren meespeelt in de Staatsloterij en je hebt nog nooit een leuke prijs gewonnen, dan is het 'zuur' als de hoofdprijs verderop in je straat of dorp valt. Ik denk, dat ik dan óók wel een beetje jaloers zou zijn". "Voor het overige geloof ik, dat de hoofdprijs in Kortgene en Goes bij 'goede' mensen is gevallen. Voor zover ik het kan bekijken, kunnen ze het allemaal goed gebruiken. Er zijn geen mensen onder, die al een paar ton op de bank hadden. De 10 x 100.000 gulden zijn goed terechtgekomen". zeeuws-vlaanderen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1