Eversdijk VersMarkt Voordeelmarkt DANSEN op het terras m.m.v. ffl«ys Optiek i I SHOARMA VLEES BLAUWE DRUIVEN RED BAND SNOEP DE KRAKER B.V. BOOGAARD-ELEKTRO-SERVICE VLOER VOLKOREN SESAM Evenement dit jaar nog groter van opzet 2e Zak gratis! Zaterdag 27 augustus de gehele dag optreden van diverse artiesten voor ons terras! Lv.Koeveringe 1 MUSIC 4" o Kom naar onze stand Wij zijn ook op de Kapelse Dag aanwezig met een geheimzinnig speeltje!!! Tot vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus bij Miep en Wim! Aanbiedingen geldig 18 t/m 20 augustus Kom op de KAPELSE DAG kijken naar de Verf- en Behangspeciaalzaak Biezelingsestraat 1Kapalle Tel. 01102-41562 SCHILDERWERK WANDAFWERKING behang-, linnen- sierpleister enz. WINKELVERKOOP verf, glas, behang enz. GLAS leveren en plaatsen van alle soorten REKLAME letteropschriften, dekoratie enz. Het adres voor al uw uit te voeren werken van: kilo kilo zak heel A Ooststraat 13, KAPELLE. Tel. 01102-43607 goudsmds-en juweiersbedrjf Levering en plaatsing: In onze winkel: HUISHOUDELIJKE APPARATUUR VAN ALLE MERKEN DE ONDERDELEN INSTALLATIEMATERIAAL SCHAKELAARS - STOPCONTACTEN - BUIS - KABEL - DRAAD - SNOEREN - TL BUIZEN - GLOEILAMPEN enz. Tot ziens bij uw vakman die alle apparatuur plaatsen en repareren kan Uneto Consumenten Elektronica Service Wij repareren alle merken: WASAUTOMATEN - DROGERS KOELKASTEN - VRIEZERS - VAATWASSERS OVENS - MAGNETRONS - KLEIN HUISHOUDELIJK binnen 1 dag door fabrieksopgeleide monteurs, 3 maanden garantie op reparatie 30% KORTING 10% KORTING HALVE PRIJS onderhoud-, nieuwbouw-, verbouw schilderwerk U kunt dan met eigen ogen zien hoe oogstrelend onze uitgebreide NAJAARSKOLLEKTIE is i Vrijdagavond, 26 augustus DE BEVELANDER HOOFDSTRAAT 15 BIEZELINGE HALVE t PRIJS Ook dit jaar op De Kapelse Dag proberen wij het weer gezellig te maken in CAFÉ "DE HERBERG" met groot overdekt terras en uitzicht op vele activiteiten Kerkplein 4 - Telefoon 01102-41489 - Kapelle Woensdag 17 augustus 1994 ■’Kapelse Dag was vorig jaar een groot succes. De belang stelling was enorm. We gaan dit jaar dan ook op de inge slagen weg door.” Aldus vertelt het team van Kapelle Pro motion dat zaterdag 27 augustus weer een Kapelse Dag vol afwisseling kan bieden. Dat team wordt gevormd door Kees van Liere, Eric Ganseman, Karin Melissen en Ad den Dekker die momenteel de laatste hand leggen aan de organisatie. A c c o R 0 ■b 8 V 16 DAG h.oW GRATIS GRAVEREN van naamplaatjes 1.99 8.98 GRABBELEN voor ƒ2,50 Deze aanbieding is geldig van 23 t/m 27 augustus 2.19 I 27 AUG CKXX) Bij de foto: "Jan en Zwaan" tijdens Kapelse Dag op het podium. ALLE HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE APPARATUUR TV-ANTENNES - SCHOTELS HUISTELEFOONAANSLUITINGEN - CENTRALES ELEKTRISCHE INSTALLATIES VERSCHILLENDE KLOKKEN KLOKKEN en WEKKERS DIVERSE GOUDEN RINGEN jiode SPECIALIST IN RÉPARA TIE VAN ALLE MERKEN HUISHOUDELIJKE APPARA TEN Biezelingsestraat 16, Kapelle Telefoon 01102-41390 golft de. "Het is in deze tijd erg moei lijk om een evenement als dit op geheel eigen kracht te organise ren,” aldus de mensen van Kapelle Promotion. Ze hopen dan ook weer de nodige mede werking te krijgen bij de vijftiende editie van Kapelse Dag die vol gend jaar haar beslag moet krij gen. Maar eerst zijn alle ogen gericht op zaterdag 27 augustus, wanneer Kapelse Dag voor de 14e maal wordt gehouden. Ove rigens komen we in De Bevelan der van volgende week nader terug op het gedetailleerde pro gramma. Verder op zaterdag 27 augustus volop muziek door korpsen, in de N.H.-Kerk zal een muzikaal pro gramma worden geboden en de fraaie middeleeuwse kerktoren van Kapelle kan weer worden beklommen. Vijf regionale auto bedrijven verzorgen een geza menlijke show, High Five en Sportschool Geelhoed verzor gen demonstraties, er zijn mode shows in samenwerking met plaatselijke modezaken en mo dellenbureau Ilse van Swinten en het avondprogramma ver meldt onder meer optredens van ”Jan en Zwaan” en de gebroe ders Hannewijk. Dat laatste op het podium vóór De Herberg in hartje Kapelle. Het organiserend comité rekent, evenals vorig jaar, op enkele tienduizenden bezoekers. De organisatie is mede mogelijk dankzij medewerking van de gemeente Kapelle, die een ga- rantiesubsidie beschikbaar stel- HORLOGES -15% DIV. HORLOGES der Biltlaan, het terrein van ‘t Honk en Binnenhof via de Bie- zelingsestrat terug naar het cen trum. Het gaat om een parcours van bijna 1000 meter lengte waar van alles valt te beleven.” Door deze opzet zal op het Kerk plein zelf tijdens Kapelse Dag nog méér dan voorheen het accent kunnen komen te liggen op amusement. Zo zal er op het podium een compleet avondpro gramma met live-muziek worden geboden. Het Kerkplein zal in samenwerking met de horeca - De Zwaan en De Herberg - wor den omgebouwd tot een breed terras. Verder in het hart van Kapelle drie dagen lang kermis. Voor het eerst zal de kermis van af donderdagmiddag open zijn. Door de uitbreiding van de bra derie zelf, waar naar schatting 110 standhouders zullen staan, zal het traditionele ringrijden in de Van der Biltlaan opschuiven rictiting NS-station. De opening van Kapelse Dag op zaterdag ochtend om 10.00 uur zal spec taculair worden. Er komt een grote ballon aan te pas, terwijl de boogschutters van Sint Andries zijn uitgenodigd hun pijlen te los sen. Ook het muziekkorps Jonge Kracht zal bij de confettiregen rond de opening present zijn. Kapelse Dag staat vooral be kend als een gezellige dag. Men brengt een programma voor alle leeftijden. Zo zijn er demonstra ties door padvinderij, brandweer en deze keer ook een spectacu laire actie van het Rode Kruis, zo meldt de organisatie. Over het hóe en wat wil en kan men zich thans nog niet uitlaten. De Wal- cherse Folklore Bringers, vorig jaar een succes, zullen weer van de partij zijn. Ze zullen zo’n 20 ambachten in Kapelle demon streren op het plein aan de Bie zelingsestraat. 1.89 Kapelse Dag 1994 biedt tal van verrassingen Kapelse Dag 1994 - intussen al weer de veertiende editie - be- fooft nog wat groter van opzet te worden dan afgelopen jaren. Er is in de kom van Kapelle een compleet stratencircuit waar tij dens Kapelse Dag de braderie yvordt gehouden. Kees van Liere vertelt: ”AI kort na Kapelse Dag van vorig jaar meldden zich de perste deelnemers. Dat was een hoopgevend teken. We hebben deze keer dan ook betrekkelijk (weinig deelnemers aan de bra derie van buitenaf aan hoeven trekken. Het merendeel zijn plaatselijke en regionale onder nemers. Daarnaast weer veel plubs, instellingen en verenigin gen. We zijn er in geslaagd een ronde te creëren, waardoor de doorstroming tijdens Kapelse Dag wordt bevorderd. Die ronde loopt vanaf Kerkplein via de Van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 16