Kapelse 21 augustus 16764. goes tel Lange vorststraat 45 4461 JM NOOIT MEER INKORTEN I! Sector DAS Het mekka van de jeans bevindt zich in Goes Open School voor Ouderen in Kapelle „«VS-" II A VAN DER LINDEN BV NT-2 Speciale aanbieding kinderjeans Prijs per stuk Fl.59,90 MAVO 2 jarig MEAO 2 jarig, gemoduleerd 1 jarig, Nederlandse taal voor hoger opgeleide anderstaligen U kunt weer inschrijven r Schakelcursussen naar deeltijd MEAO en deeltijd DGO. 8 sn VAN HET MERK MAVERICK. LIGHT STONE DARK STONE BLACK KAKI ALLEEN TOT ENMET24AUG. A.S NEW YORK TREFPUNT VAN MANNEMODE. LEE JONNY -Q JONNY-Q: JEANS VOOR VROUWEN DE 3E GRATIS DE BEVELANDER Woensdag 17 augustus 1994 15 Fax 01184-18759 C HAVO: Spaans 1 E KWALITEIT KINDERJEANS IN DE MATEN 1 16 T.E.IM 176. k k k k York te vinden. F 1 0E C^OJE MODE MMEXmiCH-JEfiNS GARCIA A£ H YORK CLASSIC LANGE f ORST 45 GOES Dag- en avondopleidingen, start 29 augustus 1994: Vakken MAVO: Frans, Duits, Spaans, Wiskunde, Nederlands, Engels. Goes Leliestraat 106, Tel.: 01100-15972. w ij brengen een keurkollektie streteh in diverse lengtes en kleuren NEW YORK DE GROOTSTE JEANSKOLLEKTIE IN NEDERLAND MET MAAR LIEFST 14 VERSCHILLENDE LENGTES. In september 1994 starten de volgende boekhoudcursussen*: deze prachtige jeans zijn voorzien van een omslag, in drie verschillende lengtes te verkrijgen waaronder ook lange en extra korte maten. new york brengt op dit moment een kollektie herenjeans klassiek van style, in zachte denimstoffen in prachtige donkere kleuren in een echte Duitsche kwaliteit. Vakken MEAO: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Informatica, Tekstverwerken, Bedrijfs economie, Bedrijfsadministratie, Commerciële Economie, Algemene Economie, Privaatrecht, Publiekrecht, Assurantie-B. ELKE DOOR ONS GELEVERDE JEANS, IS ALTIJD OP DE JUISTE LENGTEJH NEW YORK JEANSSHOP LANGE VORS T. 45. new york jeansshop lange vorst 45. goes NOOIT MEER INKORTEN. Zoals we al zeiden: New York heeft een ongekende collectie maten en lengtes in huis. De tijd van inkorten is voorbij. Dit hoeft bij New York niet. Bovendien beschikken de mensen die de winkel drij ven over zoveel vakkennis, dat ze in een oogopslag kunnen bepalen welke jeans in welke lengte past. BIJZONDERE COLLECTIE DAMESJEANS. Damesjeans die uitgekiend van styling zijn. Ze zijn er in dertig verschillende soor- Sector DAS In de week van 29 augustus 1994 starten de volgende cursussen*: lesplaats Goes Belangstelling Q. Al deze merken zijn uitsluitend bij New rustige sfeer, 'n stemmig muziekje dat een bezoek aan de zaak extra aantrekkelijk maakt. Gratis voetonderzoek Programma ƒ01; Eancje uoii.ti.t’iaat 45 Acht uur vliegen voor jeans? Dat kan. ten, in negen lengtes: van extra kort tot Maar't is niet persé nodig. Want New York extra lang. Ze hebben alleen een ding komt naar u toe. Op het adres Lange gemeen; ze hebben een optimaal draag- Vorststraat 45 te Goes is een van comfort, zitten als gegoten. En dat is te Nederlands grootste jeanswinkels te vin- danken aan de grote keuze, de tailleband, den. En aangezien Nederland koploper onderlinge verhoudingen van de patroon- was en is op het jeansgebied, kunnen we delen, de binnenbeenlengte. dat anno 1994 best naar een Europees OOK VOOR DE OUDERE niveau toe tillen. Begrijpelijk dus dat de MAN PERFECT PASSENDE JEANS. jeans-liefhebbers ook van buiten Zeeland Geheel nieuw is de collectie in de nettere nauwlettend in de gaten houden wat New jeans wat inhoudt dat we naast de collec- York -in Goes dus- binnen zijn collectie tie five pocketjeans nu een collectie voe ren in een prachtige bandplooi jeans in een donkere uitvoering die uitermate heeft te bieden. Een collectie die rond 90 modellen omvat. En wat zeker zo belangrijk is: een eollee- geschikt is om b.v. onder een blazer te tie die in veertien verschillende lengtes dragen. Deze collectie is er in gewone voorhanden is. In voorraad dus. En dat confectiematen, in lengtematen en ook in mag best 'n unicum heten. Gevolg van speciale buikmaten in de z.g. 6-serie hier- jarenlange specialisatie binnen het roeri- jn opgenomen de maten t.e.m. maat 60!!! ge wereldje van de jeans. Zo worden er New york houdt rekening met een groot uitsluitend A-merken gevoerd. Labels dus publiek dat kwaliteit, eigentijdse modelij- met een geschiedenis zoals Wrangler, nen en comfort op waarde weten te schat- Lee, Tripper, Garcia, Maverick en Jonny ten En daarbij ook gevoel heeft voor 'n ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK I No. 1. New York Club Basiskennis Boekhouden Praktijkdiploma Boekhouden Moderne Bedrijfsadministratie Semi- en orthopedisch schoeisel Revalidatieschoeisel Medische hulpmiddelen Prothesen/orthesen Steun- en gemakschoeisel Steunzolen/inlays Alleen op afspraak een gedicht zijn voorbeelden van wat er allemaal kan. In de ande re Open Schoolgroepen is taal een favoriet onderdeel. Wie eenmaal meedoet aan de Open School kan ook meedoen aan de vele extra’s die het Oos- terschelde College voor haar deelnemers organiseert. Te den ken valt aan korte kursussen, lezingen en excursies. Lesplaatsen: Vlissingen/Middelburg/Goes/Zierikzee. Cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen en worden afgesloten met een certificaat/diploma. Alle genoemde cursussen kunnen ook als bedrijfs- cursus worden verzorgd. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich vanaf 15 augustus wenden tot het Zeeland College, sector DAS. mw. Sandee of mw. Wisse, Verlengde Bonedijkestraat 277-279 te Vlissingen. tel. 01184-66186. tst. 215. Computergebruik voor beginners MS-DOS 6.0 Tekstverwerking voor beginners (WordPerfect 5.1) Tekstverwerking voor gevorderden (WordPerfect 5.1). Schakelcursus W.P. 5.1/6.0 PlanPerfect Word voor Windows 2.0 MS Windows 3.1 MS Exel 4.0 Q&A Notuleren Literatuurcursussen Middenstandsdiploma Basisdiploma Management (Nemas) ZEELAND COLLEGE Het Zeeland College is een scholengemeen schap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO, HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Een instituut, waar ca. 6000 leer lingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag- avondonderwijs voor volwassenen. ZEELAND COLLEGE Het Zeeland College is een scholengemeen schap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO, HAVO. VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Een instituut, waar ca. 6000 leer lingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie. Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag- avondonderwijs voor volwassenen. WWW Wie belangstelling heeft krijgt de gelegenheid om de eerste weken vrijblijvend mee te doen. Daarna kan men zich definitief als deelnemer melden of stop pen. De kosten voor deelname bedragen 100,- voor een heel jaar. leder van 55 jaar en ouder is welkom, maar het programma is wel afgestemd op mensen die vroeger geen of hooguit enkele jaren voortgezet onderwijs heb ben gevolgd. Vanaf donderdagochtend 1 sep tember begint de Open School voor Ouderen weer met haar bij eenkomsten in de Vroone te Kapelle. De Open Schoolgroep komt wekelijks bij elkaar gedu rende een heel schooljaar. De groep hoopt dat op korte termijn zich nog enkele mensen zullen aanmelden want er zijn nog plaatsen vrij. Belangstellenden worden ver zocht vooraf kontakt op te nemen met het Oosterschelde College in Goes: 01100 - 31170. Ook op de Open Avond op don derdag 25 augustus kunnen belangstellenden terecht. De avond wordt gehouden in de Zusterstraat 11 en is van 19.00 tot 21.00 uur vrij toegankelijk. Met een nieuwe commer cial probeert Jonny-Q Jeans meer naamsbe kendheid te krijgen dan ze tot nu toe heeft. Eerder is hieraan gewerkt mid dels tv-sponsoring, bin nenkort zal iedereen die kijkt naar de reguliere en commerciële fv-zenders, MTV en bioscoopbezoe kend publiek met Jonny-Q worden overvallen. Het jeans-label Jonny-Q is speciaal ontworpen voor de vrouw en kenmerkt zich daarom door een goede pasvorm, verschil lende lengtemaat-voerin- gen en ook kwaliteit. Was Jonny-Q tot nu toe vooral een fancy merk, het ligt in de bedoeling hiervan in de toekomst een basic merk te maken. GOES Wijngaardstraat 24 4461 DC Goes Tel. 01100-51170 VLISSINGEN Bellamypark 20 4381 CK Vlissingen Tel. 01184-10669 De Open School kent een vast programma dat uit twee hoofd elementen bestaat. Ten eerste is dat de behandeling van belang rijke, vaak aktuele onderwerpen die de groep in onderling overleg kiest. Bij de behandeling van die onderwerpen zijn de deelne mers zelf aktief betrokken. Ieders persoonlijke levenserva ring is een bron van kennis en wijsheid, die op deze manier goed benut wordt. Taal is het tweede onderdeel van de Open School. Het gaat dan niet om taalles zoals veel oude ren die van vroeger kennen met ontleden en grammatika, maar het gaat ook hier weer om de dagelijkse praktijk; Het lezen van de zogenaamde kleine lettertjes, het voeren van een gesprek, het schrijven van een brief of het samen bespreken of maken van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15