WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK ^\l tijdens de Beach Party Voor 20e maal Water- Kleuren-TV voor mevr. Francke goes 1994 Veel evenementen in Goes het Amstei Hotel in Smith's Chips wedstrijd 187 193 905 123 Dl LAAGSTE BENZINE-PUDS VAN ZEELAND! sportfeesten aan Haven Ellewoutsdijk I i Wienkeltje van Wullempje ontving 5000e bezoeker Dinsdag 9 augustus werd in het Winkel museum 't Wienkeltje van Wullempje i Hoedekensker- ke de 5000e bezoeker van het seizoen 1994 ontvan gen. Mevr. Ika van Es uit Accra in Ghana was met haar familie in Nederland en bracht met de Stoomtrein Goes-Borsele een bezoekje aan Hoede- kenskerke en aan het winkel tje. Ze ontving als 5000e bezoeker uit handen van Mw. Fierloos, voorzitter van het stich tingsbestuur een "Siepje" vol met produkten, die in het winkelmu seum verkocht worden, zoals Borselse zwarte bessenjam, Zeeuwse speculaas, boterbab- ty Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis MEDISCHE DIENST Goese modezaken op exclusieve modeshow in Prijsuitreiking bij Golft Biezelinge op-tf.ca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 z Woensdag 17 augustus 1994 13 DE BEVELANDER bfle&Anieui&b bttee/rriietcustS FOTO VAN DIA Zaterdag en zondag a.s. SUPER DIESEL VREDESBURO X X EURO LOODVRIJ GEEN L97MAAR SUPER PLUS GEEN 2^3MAAR 4?ez/ Rommelmarkt Ter Valcke op 27 augustus WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF ---- L voor 20 en 21 aug. 1994 The Rubber TO 0% VERSCHOORE Bij de foto: Felicitaties van LITER LITER LITER 1- V E R L OSKUNDIGEN HUISARTSEN: KRUISWERK KLAAR IN 1 MINUUT! TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: JAN BRUUNS PER LITER belaars, stroopsoldaatjes enz. Ondanks het zeer warme zomer weer blijft het bezoekersaantal van het winkelmuseum nauwe lijks achter bij 1993 toen op 6 augustus de 5000e bezoeker werd verwelkomd. Het winkel museum is het zomerseizoen nog dagelijks geopend tot zon dag 4 september van 14.00 - 16.30 uur. Daarna in het monu mentenweekend van 10 en 11 september en herfst- en kerstva kantie. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). VRIJDAG 19 AUGUSTUS 12.00-0.00 uur: Marks musicser vice 12.00-16.00 uur: Sport org. buro Byori verzorgt tokkeldemonstra- tie deelname door het publiek Beach '94, FOTO Middelburg, Lange Geere 28 01180-34225 Goes, Grote Markt 7 01100-16159 Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.A. ten Haaf, Van Hallstraat 2, Goes, tel. 06-527 713 98. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Leger des Heils ZONDAG: 21 augustus: Heiligings- samenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Straatzang om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ’BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. MAATSCHAPPELIJK WERK: FOTO DIRECT VAN VOORWERF(EN) (Niet hoger dan 1 cm) GEEN ZAS, MAAR KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Op zaterdag 27 augustus organi seert verpleeghuis Ter Valcke een grote rommelmarkt. Tevens worden er heerlijke poffertjes verkocht. De opbrengst van deze dag gaat, zoals gewoonlijk naar de Stichting Vrienden van Ter Valcke, die voor een goede bestemming zal zorgen. Vanaf 13.00 kunt u terecht in de grote ontmoetingsruimte van Ter Valc ke waar u naar hartelust kunt snuffelen tussen alle oude boe ken, potten, pannen, glazen. Mocht u thuis nog oude spullen hebben waar u niets mee doet, dan kunt u deze nog afgeven bij de receptie van Ter Valcke. De organisatie nodigt u bij deze uit om op 27 augustus een kijkje te komen nemen in Verpleeghuis Ter Valcke te Goes. 't Witte Paerdje in een winter aan zee". Dat is het thema van een opmerkelijke modepre- sentatie die zondag 28 augus tus a.s. plaatsvindt in het Amstel Hotel te Amsterdam. De bekende Zeeuwse mode zaak, gevestigd aan 't Witte Paardstraatje te Goes, toont er haar nieuwe collecties voor najaar en winter. Aan deze bijzondere mode show in het Amstel Hotel wordt verder meegwerkt door Jaap Herenmode en Clou Schoenen, eveneens beiden uit Goes, en door de bekende Amsterdamse diamantair Lyp- pens. De mode uit Zeeland Vorige week dinsdag werd in de Golff-super- markt Biezelin ge de prijswin- nares bekend gemaakt van Smith's Chips wedstrijd. De bedoeling was een originele slagzin te ma ken. Mevrouw Francke uit Bie zelinge kreeg met haar slag zin de hoofd prijs, een draagbare kleurentelevi sie. De slagzin waarmee ze won luidde: "Ik vind Smith's Crispy lekker, omdat de smaak zorgt dat bij ieder festijn mijn gasten zeer tevreden zijn". We wensen mevrouw Francke veel plezier FOTO VAN FOTO Van 50% lot 200% (Max formaat 29,7 x 21 cm) De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. een gevarieerde collectie met onder meer de topmerken Allegri, Amarcord, Bonelli, Gorneliani, Gimo's en Pielini. De middagshow begint om 12.00 uur, de avondpresenta- tie om 18.00 uur. Ze gaan ver gezeld van respectievelijk een lunch en diner in het Amstel Hotel. fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg.Niet in juli en augustus. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borstprothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. Na de Dolle Dagen heeft Goes komende dagen wederom volop amusement te bieden. Drie dagen lang wordt op en rond de Grote Markt de Beach Party gehouden met een uitloop naar zondag 21 augustus, wanneer een voetbaltoernooi wordt gehouden. Dus eigenlijk vier dagen Beach Party in Goes. Dat laatste heeft te maken met een gewijzigde en bredere opzet. Het programma biedt meer variatie dan voorgaande jaren toen de Goese Markt werd omgebouwd tot een groot strand annex terrassen. Het program ma van de Beach Party 1994 ziet er als volgt uit: 18.00-21.30 uur: Volleybaltoer nooi. Inschrijven via café's 20.30-0.000: Laserkarokeshow ZATERDAG 20 AUGUSTUS: 12.00-20.00 uur: Marks music- service 12.00-16.00 uur: Kinderbeach- party 13.30/14.30/16.30 uur: Demon stratie Dansschool Janvier 12.00/15.00/19.00 uur: Mode show verzorgt door Super You; Beva-huis 17.00-18.00 uur: Demonstratie Volharding 18.00-20.30 uur: I man/vrouwverkiezing inschrijving via organisatie 20.00-0.00 uur: Live band ZONDAG 21 AUGUSTUS 14.00-19.00 uur: Beachvoetbal- toernooi, inschrijving via cafés 19.00 uur: Afsluiting Beachparty '94 deelnemen. Met als afsluiting van de spelen met stokvis-knup- pelen. Als traditie zijn er ook weer gekookte mossels verkrijg baar en is er vanaf 14.00 uur live-dansmuziek in de feesttent. De invulling van beide dagen is als volgt: zaterdag: 14.15 uur: Opening door de voorzitter de heer W.Th. van Munster. 14.30 uur: Rondvaart op de Westerschelde 15.30 uur: Gezelligheidsspelen in en om de haven waaraan iedereen deel mag nemen. Springkussen voor de kleintjes. 18.00 uur: Prijsuitreiking 21.00 uur: Groot watersportbal in de feesttent op de haven. Zondag: 14.00 uur: Handboogschieting op liggende wip; dansen in feest tent met live-muziek; Ballonwed- strijd, springkussen, piwibaan, ballonnen, clown, Jopie, vrij markt voor de jeugd en opstellen van de pieremechochels. 15.00 uur: Gekookte mossels 16.00 uur: Pieremechochelvaren in de haven 18.00 uur: Stokvis knuppelen wordt gepresenteerd tijdens een middag en een avond- show. Tevens wordt aan gas ten de mogelijkheid geboden tegen een speciale arrange- mentsprijs te blijven over nachten in het Amstel Hotell. Getoond worden onder meer de nieuwe modellen uit de col lecties van onder meer Castel- baljac, Mugler, Iceberg, Bas sant Couture, Ginocchietty, Genny, Moschino, Girbaud en Zaspel Design. Mode van allu re dus, waarmee de mode show uit Goes zich nog wat duidelijker dan voorheen hoopt te profileren. Jaap Herenmode brengt eveneens Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens- I zand. Tel. 01106-1290. GEEN U42 MAAR IA PER HA PER PER HH PER LITER LITER LITER UTcp «sa® met haar nieuwe kleurentelevi- Golff-assistent bedrijfsleidster sie. Jacqueline aan winnares mevrouw Francke uit Biezelin ge- Zaterdag 20 en zondag 21 augustus worden in Ellewouts dijk de Watersportfeesten gehouden. Een traditie inmid dels, want het gaat om de 20e editie. Zaterdag zal in het teken staan van gezelligheidsspelen, waaraan iedereen mag mee doen, een rondvaart op de Wes terschelde en een groot water sportbal. Dit alles met als middel punt de grote feesttent op de haven. Zaterdagmiddag is er in de feesttent een disc-jockey die voor de muziek zorgt. De zater dag wordt afgesloten met een groot watersportbal in de feest tent, aanvang 21.00 uur. Zondag wordt er extra aandacht aan de kinderen geschonken met o.a. ballonwedstrijd, springkussen, een echte clown, de bekende piwibaan waarop door de jeugd(4-16 jaar) de T.T. gereden kan worden, vrijmarkt voor de jeugd en de kop van jut. Zondag middag is er vanaf 14.00 uur een vrije schieting op de liggen de wip. Ook is er de pieremecho- celvaart in de haven, waaraan ieder die met een pieremecho- chel komt en kan zwemmen, kan OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Gem. spoednr. 01100-50288. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106- 3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304 en dr. B.J.H. Hasken, Veerweg 41, Kamperland. Tel. 01107-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. DONDERDAG 18 AUGUSTUS 12.00 uur: Opening Beachparty '94 12.00-20.00 uur: Marks music service 12.00-16.00 uur: Beachgames; zwembad, luchtkussen; Beachvolleyball; Beachball 18.00-19.00 uur: Demonstraties verzorgd door High-five Aero bics; Steps 20.00-0.00 uur: Soulband in w STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01 IDO- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13