Toertocht Jo de Roo: SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Open Dag jeugd bij v.v. Kloetinge ”Je leert ermee leven, maar het went nooit...” C 06-11 uniek festijn voor grote Zeeuwse klassiekerkoning Tsjechisch ensemble op bezoek in Sportpunt Goes Zondag 21 augustus in Goes GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUI» IN DE GLASBAK! Woensdag 17 augustus 1994 DE BEVELANDER 10 Maaien en dorsen in Kwadendamme Laatste concert te Dreischor Roger Raveel in De Cilinder Koffers Oefenprogramma k.v. Tjoba Cursussen in Goese Ambachtscentrum Beveland- klassement Amateurs A Jeugdsponsoring v.v. Kloetinge Zeeland in Cijfers s.v. Robur Jan Vermeulen Veteranentoernooi VV Luctor ’88 Sportpunt Zeeland Junioren Toernooi v.v. Kloetinge De natuur van Neeltje Jans De natuur op het voormalige werkeiland Neeltje Jans is nog jong. Op het eerste oog zullen veel mensen er weinig ontdek ken. Daarom zijn de excursies hier zo boeiend. Wie naar de details kijkt, kijkt zijn ogen uit. Van te voren bespreken hoeft niet. Wel vragen de beheerders van de natuur, de provinciale Dixieland Zomerdisco COC Recordpoging Kustvissen Basketbal 'De Smokkelhoek' Toernooi s.v. Heinkenszand •I L J EVENEMENTEN IN GOES Zaterdag 20 augustus wordt in Kwadendamme een maai- en dors- stoppel- en bewerkings- dag gehouden met oude tracto ren en machines uit de jaren 1930 tot 1960. De organisatie is in handen van de oldtimer trek ker- en motorenclub Midden- Zeeland. De dag wordt gehou den op en rond het bedrijf van de heer J. Goense aan de Quistkot- sedijk 1 te Kwadendamme. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Bij slecht weer wordt de dag verplaatst naar 3 september. VERVOLG VAN VOORPAGINA groep moet evacueren, dan ga je. Discussiëren mag, maar je moet altijd je hoofd erbij hou den”. hele hulpprogramma uiteen zou vallen. Bovendien vond ik het niet zo onveilig in Malanje”. legen parkeerterrein van Delta Expo (dichtst bij de losse pijler). Op donderdag 18 augustus a.s. geeft de organist Dirk Jansz. Zwart het laatste orgelconcert van dit seizoen in de Hervormde Kerk te Dreischor. Uitgevoerd worden dan de volledige vierde Symphonie van Widor en werken van Buxtehude, Krebs en Mer kel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De stand in het Zeeuws/Meeting Point Middelkamp is als volgt: 1. Francois Franse, Kwaden damme 95 punten; 2. Peter Mol, Kapelle 85 punten; Peter Hoon- dert, Goes, 85 punten; 4. Wilfried Bastiaanse,. Hoogerheide, 73 punten; 5. Eric Vereecken, Hulst 64 punten; 6. Niels v. Elzakker, commissie verwacht de pupillen al om 9.00 uur die ochtend. Het spelcircuit dat bedoeld is voor alle, kinderen, begint om half elf. Tevens is er een verloting en worden er wafels gebakken. De open dag begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Het A-, B- en C-toernooi begint om 10.00 uur. Na afloop ontvangen alle deelne mers een attentie. interessant om in de Goese accommodatie te kunnen zwem men. De heer Oldrich Stroblik, leider van het ensemble, sprak dankwoord uit en bood dhr. Van de Velde een geschenk aan namens de'groep. Alle gasten ontvingen een kleur rijke brochure van het ontspan ningscentrum. VERWACHT: 10-16 okt.: Litouwse week met optredens van zangkoor, poppen theater en jeugddramagroep. Dat toertochten of zogenaamde cyclosportieven aan een beken de renner worden gekoppeld is niet nieuw. Zeker in Frankrijk zijn er bekende en beruchte tochten met namen als de Jacques Anquetil, de Bernard Hinault door Bretagne, de Louison Bobet door de Pyreneeën en in Frank rijk is er zelfs een naar een Ierse renner genoemd, de Stephen Roche die in de buurt van Ver dun wordt gereden. België doet daar niet voor onder met de Lucien van Impe en de Claude Criquielion. In Nederland worden sinds enige jaren twee toertochten gereden die gekoppeld zijn aan bekende renners. Twee Zeeuwse renners wel te verstaan. Dat zijn de toer tocht Jan Raas die vanuit Axel start en verder grotendeels door België voert en de toertocht Jo de Roo die vanuit Goes vertrekt. Deze toertocht Jo de Roo neemt een bijzondere plaats in de hele rij, omdat dit de enige is waar niet het winnen maar het mee doen centraal staat. Bij de overi ge tochten die naar grote wiel renners genoemd zijn geldt ook wel het recreatieve karakter, maar direct na het startschot schiet een groep renners weg in een poging als eerste over de finish te komen. In een aantal gevallen worden daar ook prijzen voor uitgereikt. Dat is bij de toertocht Jo de Roo, zondag 21 augustus, niet het geval. Iedere deelnemer kan in zijn of haar eigen tempo de tocht uitrijden. Daar is met het uitzet ten van de verschillende afstan den ook bewust rekening mee gehouden. Wie al snel last van zitvlees heeft kiest voor de 40 kilometer, iets verder is de rit van 80 kilometer en de getrainde fiet sers pakken de 120 kilometer over de Zeeuwse dreven. Ging het Jo de Roo in zijn tijd dan niet om de snelheid en het winnen Het tegendeel is waar. Jo de Roo en Jan Raas waren de beste renners uit de Zeeuwse wielerwereld sinds jaren. Alleen Wim Bakker en Ronald van Dok- kum hebben enige tijd geleden een reizende expositieruimte gecreeërd in de vorm van De Cilinder. Deze stond eerder al op het Stationsplein te Goes. In de periode van heden tot 4 septem ber exposeert Roger Raveel in De Cilinder welke thans is geplaatst op De Balans te Mid delburg. Het gaat om Raveels kunstwerk "Het karretje van de ruimte". "Het liefst zou ik teruggaan Meeting Point Middel kamp Klassement Hoogerheide, 50 punten; 7. Vital Timmermans, Yerseke, 48 pun ten; 8. Patrick van Passel, Sluis kil 47 punten; 9. Davy Dubbel dam, Sluiskil, 46 punten en 10. Wilfred Geijs, Kwadendamme,43 punten. De stand van dit klasse ment is bijgewerkt tot en met 8 augustus. Intussen staan in Maria’s flatje in Goes de koffers weer al gepakt. Volgende week loopt haar vakantie af. Wat zal het worden? Rwanda? Burundi? Een nieuwe bestemming? De v.v. Kloetinge begint het nieu we seizoen traditiegetrouw met een open dag voor de jeugd. Deze wordt gehouden op zater dag 20 augustus a.s. De dag is bedoeld voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Tevens zullen de pupillen van de v.v. Kloetinge zich om 10.00 uur in hun nieuwe tenue presenteren. De pupillen-ouder- naar Rwanda. Ik ben extreem betrokken geraakt bij dat land. Ik kan er voor AzG veel kennis en ervaring inbrengen. Maar ik vertrek met evenveel liefde naar een ander land. Voorlopig blijft het een verrassing”. 19- 8: Tjoba 1 en 2 gaan op bezoek bij Swift 1 en 2 in Middel burg 20- 8: Tjoba 12 en 3 (of combi naties daarvan) nemen deel aan het Ondotoernooi in Sint Laurens 27-8: Tjoba 12 en 3 nemen deel aan het Merwedetoernooi in Sliedrecht 30-8: Tjoba 1 en 2 spelen in Sou burg tegen Animo 1 en 2 vanaf 18.30 uur In het Ambachtscentrum te Goes worden vanaf september weer cursussen gehouden. Ze worden gegeven door verschillende in het centrum werkende onderne mers en zijn bedoeld voor vol wassenen. Het cursusaanbod is weer groter dan vorig seizoen. Nieuw zijn de curssusen kalligra fie, tiffany en een workshop voor de poppen maaksters. De overi ge cursussen zijn: weven, teke nen en schilderen, werken met kralen en de bierbrouwcursus. Vanaf 1 september is het Ambachtscentrum alleen weer open op woensdag- en zaterdag middag tussen 13 en 17 uur. Tij dens uw bezoek aan het Cen trum is er dan tevens gelegen heid om informatie in te winnen aangaande de cursussen. Ook is het vanaf nu mogelijk om via telefoon nr. 01100-14102 en 11742 verdere informatie in te winnen. hun roemrijke voorganger Theo Middelkamp uit het Zeeuwsch- Vlaamse Nieuw Namen bena derde de prestaties van de twee Zuid-Bevelanders. Middelkamp was immers in 1936 de eerste Nederlander die een etappe in de Tour de France op zijn naam wist te brengen. Hij was ook de eerste Nederlandse wereldkam pioen op de weg in 1947 in het Franse Reims. Maar kreeg Mid delkamp in 1945 de bijnaam 'koning van de kermiskoersen'. De Roo en Raas droegen jaren lang de titel 'koning van de klas siekers'. Jo de Roo werd op 5 juli 1937 in Schore geboren. Als renner was hij een individualist die een ster ke finale kon rijden. Zijn topjaren waren 1962 en 1963 toen hij twee keer de Ronde van Lom- bardije en Parijs-Tours won en een keer eerste werd in de Super Prestige Pernod. Hij was daar mee de eerste buitenlandse win naar van deze prijs. Bovendien zegevierde hij in Bordeaux-Parijs en later in de Ronde van Vlaan deren. Hoogtepunten in de car rière van Jo de Roo waren ook zijn drie etappe-overwinningen in de Tour de France. Teleurstellingen kende hij ook. Bijvoorbeeld toen hij in 1963 gepasseerd werd voor het Nederlandse team dat aan het wereldkampioenschap op de weg meedeed. Daar was nota- bene de oud-Goesenaar Van Ballegooyen-De Jong, toen voor zitter van de sportcommissie van de Koninklijke Nederlandse Wie- ler Unie voor verantwoordelijk. In datzelfde jaar bewees hij echter dat de KNWU het bij het verkeer de eind had om hem niet mee te nemen. Hij won de Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije. De Toertocht Jo de Roo is een eerbewijs aan deze grote Zeeuwse renner die tegenwoor dig, in alle bescheidenheid, graag terugdenkt aan de hoogtij dagen van weleer. Dat velen, ook andere grote renners hem die eer gunnen, is altijd de eerste Nu de wielerwedstrijden voor amateurs-A in Lewedorp, Yerse ke, Kwadendamme, Kruiningen en Kortgene verreden zijn is de einduitslag als volgt: 1. Peter Mol, Kapelle, 28 punten; 2. Patrick van Passel, Sluiskil, 19 punten; Francois Franse, Kwa dendamme 19 punten; 4. Jos Schipper, Hansweert, 14 punten; Peter Hoondert, Goes, 14 pun ten; Vital Timmermans, Yerseke, 14 punten. Deze 6 renners komen in aanmerking voor een geldprijs. De prijsuitreiking van dit klassement zal plaatsvinden op zaterdag 15 oktober in café De kroon te Kwadendamme. Op deze avond worden ook de prij zen uitgereikt van het Oranje- woud-klassement voor A- en B- Trimmers. Verder is dit ook de jaarlijkse feestavond voor de leden van de supportersclub van Francois Franse. Eregast op deze avond is Rini Wagtmans. Aanvang is 20.00 uur en de toe gang is gratis. Zaterdag 20 augustus a.s. is een bijzondere dag voor de jeugd van de v.v. Kloetinge. De pupil len krijgen dan hun nieuwe te nues aangeboden van de stich ting Jeugdsponsoring v.v. Kloe tinge. De Fjes, - Etjes en D's wor den verzocht om op zaterdag morgen om 9 uur aanwezig te zijn. Om alles vlot te laten verlo pen, vragen wij, om zeker op tijd te komen. De leiders wordt gevraagd om de kinderen te hel pen aankleden en te begeleiden. Er zullen foto's voor, "op de kor rel "en de kranten worden gemaakt. De prijsuitreiking, ver bonden aan het te kiezen nieuwe tenue, zal door de voorzitter, de hr. L. Kraak worden verricht. Ook de nieuwe jeugdvoorzitter zal zijn woordje zeggen. Dit alles is mogelijk gemaakt door de vele sponsors, ouders en de v. v. Kloetinge. Aansluitend op de uit reiking van de nieuwe tenues, zal er weer het traditionele jeugdspelcircuit worden uitgezet, door de oudercommissie P.O.C. Ook wordt er weer een toernooi afgewerkt. Dit sportpunt Zee- land-toernooi is voor de junioren opgezet en begint om 10.00 u. Het bestuur van de Stichting Jeugdsponsoring vv Kloetinge hoopt, dat iedereen op tijd aan wezig zal zijn, om deze morgen te laten slagen. Bij zeer slecht weer wordt uitgeweken naar Sportpunt Zeeland. teur van Sportpunt Zeeland nodigde alle leden van de Tsje chische folkloregroep "Vsacan" uit om kennis te komen maken met de accommodatie in Goes. Alle Tsjechen namen de uitnodi ging met beide handen aan en maakten dankbaar gebruik van de zwembassins in Goes. Voor alle gasten uit Tsjechië was het De beide Zeeuwse Kamers van Koophandel hebben dezer dagen een praktisch boekje uit gegeven. Het heet "Zeeland in Cijfers 1994". Het geeft informa tie over onder meer werkgele genheid, aantal bedrijfsvestigin gen, omzet, export, investerin gen, toerisme en bedrijfsterrei nen in Zeeland. Ook wordt infor matie gegeven over de beide Zeehavens Vlissingen en Ter- neuzen. De onlangs gehouden algemene ledenvergadering heeft op het bestuurlijke vlak nogal wat wijzi gingen opgeleverd. Bekend was dat voorzitter Rinus Baarends zich niet meer herkiesbaar stel de, zulks wegens drukke werk zaamheden. De keuze van Johan Bruins tot voorzitter, kan didaat gesteld door een 40-tal leden, was zowel voor secretaris Guust de Kok als penningmees ter Frans Tibbe aanleiding als bestuurslid te bedanken. De scheidende bestuursleden, die jarenlang in verschillende bestuursfuncties het gezicht van Robur hebben bepaald, werd bereid gevonden de nieuwe bestuursleden in te werken. De redactie van het clubblad blijft in handen van Guust de Kok. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: J.B. Bruins, Secretaris: J. Koens, Penningm.: F. Elshout, Jeugd- voorz.: A. Ventevogel, Techni sche zaken: A. Daniels, Beheer kantine: M.L. de Koster. Er is 1 vacature. Het bestuur is gestart met de voorbereidende werk zaamheden voor de verbouwing van de kantine. De bouwcom missie is als volgt samengesteld: M.L. de Koster-F. Elshout-B. Bruins. Op 21 augustus a.s. wordt weer het traditionele Jan Vermeulen veteranentoernooi georgani seerd door de w Luctor '88. In poule A komen uit: Kwadendam me, Lewed. boys, Heinkenszand en FC Kado uit Stekene, terwijl poule B wordt gevormd door bekerhouder Vogelwaarde, Luc tor '88, Zeeland Sport uit Vlissin gen en Volharding uit Ovezande. De wedstrijden vangen aan om 12.30 uur, terwijl de finale staat gepland om 16.10 uur. (Angola) had ik bijvoorbeeld eind ’’Op zo’n moment breng je jezelf vorig jaar wekenlang dag-in dag- in een moeilijk parket. Je bent uit van ‘s morgens vroeg tot ‘s moe, je kunt niet zo goed luiste- avonds zeer laat gewerkt onder ren en je zegt dingen waar je gevaarlijke omstandigheden. Ik was ontzettend moe. Toen het PERIODE 18 AUGUSTUS T/M25 AUGUSTUS 1994 MUZIEK - FILM - THEATER 16 aug.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 18 aug.: Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Beiaardconcert door Gijsbert Kok. 25 aug.: Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Beiaardconcert door Eddy Marien. t/m 27 aug.: Stadhuis, dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur: Rond leidingen door het Stadhuis van Goes. Zaterdag 20 augustus organiseert de jeugdcommissie van de V.V. Kloetinge een toernooi voor A1B1C1 elftallen op het Wesselopark te Kloetinge. Sportpunt Zeeland is bereid gevonden om als sponsor het toernooi mogelijk te maken. Het toernooi is een onderdeel van de open dag die de v.v. Kloetinge zaterdag houdt. De volgende vereni gingen nemen deel aan dit toernooi: v.v. Roosendaal, v.v. Halsteren, Tholense Boys, s.c. Gastel en Dosko. Het toernooi begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking is om 16.45 uur. twee edities van de Toertocht Jo, de Roo wel gebleken, met deel-, nemers als Jan Janssen, Piet Rentmeester, Maarten Ducrot en' de Belgische toerclub de Vrien den van Eddy Merckx. Ook al moesten de eerste twee edities van de Toertocht Jo de Roo het steeds met tamelijk’ slecht weer stellen, de belang-, stelling was er niet minder om/ Uit België en uit verschillende, delen van Nederland kwamen de deelnemers. En dit jaar, met heel wat betere weersvooruitzichten/ ziet het er dan ook naar uit dat een enorm veld van toerfietsers zich zondag 21 augustus vana 9.00 uur bij MidCity op de Grote Markt in Goes zal melden. Om die reden heeft de organiseren de Toerclub Toreador dan ook gemeend een extraatje te ver zorgen en zal de deelnemers een mosselmaaltijd aangeboden worden. Natuurlijk wordt er ook onderweg aan de renners gedacht en is niet alleen de route goed uitgepijld; ook is er een ser-; vice-dienst voor fietsers met mechnische problemen. Bar MidCity in Goes is aan het eind van de rit, zo heeft de erva ring de afgelopen twee jaar geleerd, het nostalgisch eind punt, waar oude (fiets)bekenden elkaar treffen en nog eens napraten over grote Nederland se successen. Dat is kennelijk zo aantrekkelijk dat enkele oud-renners, met nadruk op 'oud' besloten om niet meer mee te rijden maar wel een kijkje kwamen nemen om de sfeer te proeven. Voor die gele genheid is MidCity omgedoopt in een heus rennerscafé met foto's uit de oude doos. Voor nadere informatie over de Toertocht Jo de Roo kunt u con tact opnemen met W. Verboom, voorzitter Toerclub Toreador, 01100-23512 of C. Geys, 01100- 12756. I Bij de foto: Enkele deelnemers aan de toertocht 1993. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). augustus: Lunchcafé: Zeefdrukken van Jac. Smolders, (info: 01100- 28795). t/m 26 aug.: Galerie "Mi Parti": 'Zomers buitenleven', zomertentoon- stelling, met o.a. HU Driessen (textiel), Wout Wessemius (meubels), Joris Baudoin (tuinmeubilair) en Ineke Otte (schaal- en vaasobjecten) (info: 01100-31819). t/m 28 aug.: Galerie Bekenes: Olieverven, Aquarellen en Japans keramiek van Agnes Taen en Wim Truyen (info: 01192-2489). t/m 16 sept.: Oosterscheldeziekenhuis: Recente Nederlandse Gra fiek (info: 01100-34566). t/m 24 sept.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Stilte voor Zeeland, de wereld van Johan Melse", grafiek van Johan Melse (info: 01100-28883). Na enkele weken van rust zijn I inmiddels weer de nodige voor bereidingen begonnen. Zo trai nen en oefenen de A- en B- selecties inmiddels vanaf 1 augustus jl. en gaan ook deze week de overige spelers en speelsters hun conditie weer opvijzelen. Naast het trainen worden ook de nodige oefen wedstrijden afgewerkt waarvan U onderstaand een overzicht niet afgedrukt. LET OP: in tegenstel ling tot eerdere berichten wordt de wedstrijd Kloetinge 1 - NAC II niet op het Wesselopark gespeeld maar is deze wedstrijd onderdeel van een door VES'35 te Oudenbosch georganiseerd voetbaltoernooi. De andere wed strijd van dat 4-elftallen toernooi is VES'35 - Virtus uit Zevenber gen. Vervolgens spelen zater dagmiddag de winnaars en ver liezers tegen elkaar. Bovendien is hier voor de A-selectie van Kloetinge een trainingsweekend in Bosschenhoofd aan verbon den. Zaterdag a.s. staat er een grote "happening" op het Wesse lopark te gebeuren. Zo krijgen alle spelers/speelsters van de 4 D-pupillen-, 3 E-pupillen- en 2 F- pupillenteams om 9.00 uur hun nieuwe door de stichting Jeugd sponsoring Kloetinge aange schafte shirts uitgereikt. Aanslui tend is er een open dag met o.a. een spellencircuit en andere acti viteiten. Alle jeugd van 6 tot 12 jaar is op deze open dag welkom en kan aan de activiteiten deel nemen. Daarnaast begint om 10.00 uur een jeugdtoernooi voor de A- en B-junioren. Zater dag a.s. is het Wesselopark dus voor de jeugd. Ouders en overi ge belangstellenden zijn uiter aard ook van harte welkom. Pro gramma deze week: woensdag Kloetinge 2 - Wolphaartsdijk 1 19.30 uur; donderdag Kloetinge A1 - Dauwendaele A1 19.00 uur; Kloetinge I - NAC II 19.00 uur; (VES'35 toernooi te Ouden bosch); zaterdag Kloetinge I - winnaar/verliezer 17.00 uur; Kloetinge 3 - Smerdiek 2 14.30 uur. Stichting het Zeeuws Landschap Orgelconcert In de Nieuwe Kerk van Middel burg wordt de reeks orgelconcer ten voortgezet met een concert door de bekende Haagse orga nist Sander van Marion. Hij speelt dinsdag 23 augustus wer ken uit de Barok en Romantiek. Aanvang 20.00 uur. Het is het voorlaatste concert in de zomer reeks. later spijt van hebt. Ik had beter moeten weten. Als de plaatselij- sein kwam van onze plaatselijke ke coördinator beslist, dat je als coördinator om met Kerst te eva cueren, ging ik dwarsliggen. Ik wilde niet weg, we konden Malanje en zijn inwoners niet in de steek laten, vond ik. Weg gaan zou betekenen, dat het ’’Gelukkig zijn er geen grote vei ligheidsproblemen geweest in Malanje. We konden een paar dagen later al weer terugkeren en alles is verder met de groep goed uitgepraat. Maar ik heb ervan geleerd, goed op mezelf te passen, bijvoorbeeld door tijdig rust te nemen”. De evenementencommissie Winkelcentrum Vlissingen brengt zaterdagmiddag 20 augustus live-muziek. De "Salt Lake Jazz Band" is uitgenodigd tussen twee en vijf uur op te treden in het centrum van de stad. ALS ELKE SECONDE TELT en de Landelijke Vereniging Natuurmonumenten, een ver goeding. Ook in augustus is er op de derde zondag een excur sie om 14.00 uur. Verder zijn er excursies op iedere dinsdag om 10.00 uur, iedere woensdag om 14.00 uur en alleen nog in augustus op iedere vrijdag om 19.00 uur. De excursies starten om 14.00 uur bij het bord van de beherende organisaties in de zuidwesthoek van het hoogstge- Reumapatienten Reumapatiëntenvereniging Mid- den-Zeeland organiseert don derdag 25 augustus a.s. een lezing in De Stenge te Heinkens zand, aanvang 19.30 uur. Mevrouw Y. van Nieuwburg houdt een lezing over Informatie bureau Klachten Gezondheids zorg en over het werk van het Patiëntenplatform Zeeland. Er kunnen vragen worden gesteld. Voorts wordt de film "Mondig heid" vertoond. Alle leden en overige belangstellenden zijn welkom. Vorige week sloot het Tsjechisch folklore-ensemble "Vsacan" zijn bezoek aan Beveland af. Er waren diverse optredens in Zee land en de leden verbleven bij gastgezinnen in Goes en omge ving. Overigens werd er tijdens de toernee niet alleen gedanst. De heer D.J. van de Velde, direc- COC Midden-Zeeland houdt zaterdag 20 augustus een zomerdisco in het pand Eigen- haardstraat 2 te Middelburg, waar de Ver. tot Integratie van Homoseksualiteit haar home heeft. De avond begint om 21.00 uur. Ook zijn er play-back-optre- dens. Entree leden gratis, overi gen vijf gulden entree. Inl. 01180 - 12280. De Goesenaar A. Nieuwdorp neemt deel aan een recordpo ging kunstvissen welke 26 augustus ondernomen wordt. Het gaat om een poging om het Nederlands duurrecord vissen te verbeteren. Dat staat op circa 50 uren. Het wereldrecord staat op 64 uur en als alles meezit zal worden gepoogd daarop een aanval te doen. Aan de record poging wordt meegedaan door meerdere sportvissrs uit ons land. De opbrengst is bestemd voor centrum De Ambelt te Zwol le, waar een kinderboerderij wordt gebouwd. De heer Nieuw dorp is de enige Zeeuw die mee doet aan de marathon-visserij te Zurich in Friesland. Basketbalvereniging De Smok kelhoek hervat de trainingen weer. Is deze sport iets voor jou, kom dan op één van onderstaan de tijdstippen naar sporthal "het Groene Woud" aan de Vroon- landseweg in Kapelle. De eerste twee trainingen zijn gratis zodat je vrijblijvend de mogelijkheid hebt om eens te kijken hoe deze sport is. Onze mini's beginnen op woensdag 17 augustus, de ove rige teams op maandag 22 augustus. De trainingstijden zijn: Woensdag: 16.00 - 17.00 Mini's; maandag: 17.30 - 18.30 Kadet- ten I; 18.30-19.30 Passerellen I; 19.30 - 20.30 Passerellen II; 20.00 - 21.00 Kadetten II; 20.30 - 22.00 Dames; 21.00 - 22.30 Heren. Voor info: bel Kees Eversdijk: 01130-83772. De s.v. Heinkenszand organ P seert ook dit jaar weer haar jaar lijkse SRV-Toernooi voor 1e err 2e elftallen. De deelnemende elf tallen zijn: Goes 1 2, 's-Heer Arendskerke 1+2, Patrijzen 1+2 en Heinkenszand 1+2. Op het spel staat dit jaar de SRV-wisseP beker, welke bij Toernooiwinst definitief in het bezit van de v.v. Goes komt. De organisatie hoopt dan ook dat de andere drie 1e elftallen Goes hier vanaf houden hetgeen natuurlijk een heel mooie prestatie zou zijn. Men hoopt dat ook op een sportief en gezellig toernooi. Het program ma is als volgt: Woensdag 17 aug.: aanvang 19 uur. Veld I 's-Heer Arendskerke- Patrijzen II. Veld II Goes II -Heinkenszand II. Donderdag 18 aug.: aanvang 19 uur. Veld I Goes l-'s Heer-Arendsker- ke I. Veld II Patrijzen I- Heinkenszand I. Vrijdag 19 aug.: aanvang 19 uur. Finales+verliezersronde 2e elf tal. Verliezersronde Veld ll-Finale Veld I. Zaterdag 20 aug.: aanvang 19 uur. Finales+Verliezersronde 1e elf tallen. Verliezersronde Veld II. Finales Veld I. Prijsuitreiking rond 21 uur beide dagen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 10