99 jac Kapel** Maria van Jole uit Goes, verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen, terug naar de verschrikkingen in Rwanda 2 1425,- 3 Ja Bankgarantie. DAnSSCFOOL JARViE^ S S PMONTEL POt axel 4 ALLE FOTO'S 2x AFGEDRUKT 27 augustus KI READYFOR RUSH HOUR. jgfr GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland Wl 7 De Bank van Nederland Woensdag 17 augustus 1994 46e jaargang no. 33 t w De koffers staan al gepakt. De kaart van Rwanda wordt nog even bekeken. Artsen zonder Grenzen-verpleegkundige Maria van Jole (40) uit Goes staat op het punt om weer te ver trekken. Misschien naar Rwanda, misschien naar een ander noodgebied. Massaler Gruwelen Gegil Buitenmens IK MOR NU AL DE GLASBAK IN EN IK HEB NOG NIETS VAN DE WERELD GEZIEN. Goes Lange Kerkstraat 44 NIEUWE WINTERMODE! NIEUWE KLEUREN! NIEUWE KOLLEKT1ES! helemaal Foto boven en foto links: Beelden uit een enorm vluchtenlingenkamp, dat vol zit met verdreven Rwandezen. Het kamp ligt juist over de grens met Burundi. Artsen zonder Grenzen verleent er medische zorg. De foto’s zijn gemaakt door Maria van Jole. MOETJE VRAGEN OF ZE «r BRULEGLAZEN VAN JE MAKEN. START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 Mk "...Derde generatie..." Mevrouw Hereijgers kan niet exact vertellen hoeveel jaar ze inmiddels vaste klant is bij Jan Bruijns. "Dat moet toch zeker meer dan 20 jaar zijn. Mijn moeder kwam altijd hier voor de boodschappen en nu kom ik met mijn dochter (9 jaar, red.). Dus staat de derde generatie op het punt klant te worden. n it hoeft ze Mevrouw Hereijgers:het moet ook goed overigens nir. ‘'ant als ze zVn-" wat ouder is et ze zelf U A V Q si GLASBAK Je leert ermee leven maar het went nooit (Van een onzer redacteuren) óók mee omgaan. In Malanje i ”We zijn die avond weliswaar Zondag 14.00 u. Mooi Voor Maar o GOES MIDDELBURG MIDDELHARNIS ZIERIKZEE ”lk heb geprobeerd om even een avond niet te denken aan Rwan da. De tv had er bol van gestaan, de kranten ook. Maar ik was op bezoek bij een vriendin, en dan moet je toch je je werk en je privé-leven kunnen scheiden. Dan moet je werk even naar de achtergrond kunnen schuiven. Maar dat is die avond maar half gelukt”. ”Het zijn per slot van rekening dan tóch je collega’s die in Rwanda zitten. Ik heb in Rwanda ontzaglijk veel meegemaakt. En als dan Nederland de mogelijk heid krijgt om zijn gevoelens van hulpvaardigheid te tonen, kun je daar niet onverschillig onder blij ven”. ”ln feite doe ik in Rwanda niet Maria van Jole (40), woonachtig in Goes, ex-intensive care ver pleegkundige in Bergzicht- en Oosterscheldeziekenhuis, Daaraan moest ze denken in het weekeinde van de tv-actie voor Rwanda, die toen voorlopig 41 miljoen gulden opbracht. "Het is goed, dat Nederlanders tonen, dat ze willen helpen, in welke vorm dan ook. Die gelegenheid moet er zijn. Kijk, de één geeft een tientje, ik geef een stukje van mijn leven. Maar wat is het verschil? Het gaat erom, dat we allemaal wat willen doen”. gewoon uitgegaan, maar de andere morgen vroeg wilde ik toch onmiddellijk via de ANP- nieuwsdienst weten hoe het was verlopen. Ik vond het resultaat uitstékend. Het was een hóóp geld!”. ”Het enige verschil dat ik kan bedenken (afgezien van de mas saliteit) is, dat je in Rwanda zélf moet schiften: wie heeft mijn hulp het hardst nodig? Je bent altijd maar aan het schiften, schiften, schiften en nog eens schiften. Wie wel en wie niet? Soms is dat een keuze voor leven of dood. Vooral ook in Malanje (Angola) heb ik dat vorig jaar een aantal weken meege maakt, toen daar de voedseltoe- voer was afgesneden. We moes ten daar noodgedwongen beslis sen, welke mensen wél en welke geen voedsel kregen. We kozen ervoor om de ondervoede kinde ren onder de 5 jaar voedsel te geven, want zij zijn het meest kwetsbaar. Voor de ondervoede kinderen boven de 5 jaar en de ondervoede volwassenen kon den we niets doen. Een volwas sene kun je zoiets nog uitleggen, maar hoe vertel je een kind van 6-7 jaar, dat hij te oud is om eten te krijgen? Je probeert het tóch, je slaat even een arm om hem heen en je hoopt dat hij ergens anders nog wat voedsel kan bemachtigen”. ”ln zulke situaties sta je vaak voor een onmenselijke, onmoge lijke opgave. En tóch moet je beslissen. Een collega heeft in die situatie wel eens tegen me In het grensgebied van Rwanda en Burundi kwam ze in april j.l. terecht, toen de slachtpartijen (van Hutu’s op Tutsi’s) daar net waren begonnen, na de geweld dadige vliegtuigdood van de Rwandese Hutu-president. Een miljoen doden vielen er bij die gruwelijke, middeleeuws aan doende slachtingen. Toen een leger van verdreven Tutsi’s (het RPF) vanuit Oeganda het land overspoelde, kostte dat -naar schatting- ook nog eens een half miljoen Hutu’s het leven. Zij kon den niet op tijd vluchten voor het oprukkende leger, dat nu in de hoofdstad Kigali de regering heeft overgenomen. gezegd: ‘Moeilijk hè, om een beetje God te spelen’. Je reali seert je pas achteraf, hoe waar die opmerking was. We beslisten daar over leven en dood. Maar we konden, daar en toen, niet anders. Je leert ermee leven, maar het went nooit”. Zij die wel konden wegkomen, vluchtten naar het noordwes ten (naar Goma in Zaïre), naar de zuidwesthoek van Rwanda en over de grens met Burundi. ”Nee hoor, zo zie ik dat niet. Ik denk vooral aan die 90% vluch- Maar er is een nog veel belang- rijker argument om niet te lang stil te staan bij de vraag naar rechtvaardiging: ”Als je in een vluchtelingengebied komt, en je ziet wie er langs de wegen lopen, zitten en liggen, dan is de con clusie telkens dezelfde: vrou wen, kinderen en oude mensen zijn altijd wéér de dupe. Daar kom je niet omheen. Dat zie je overal. De groepen die er niks aan kunnen doen, zijn keer op keer het slachtoffer. Het is daar om niet reëel, om ze maar in hun sop te laten gaarkoken. Ze heb ben onze hulp nodig en ze krij gen die. De goeden mogen niet onder de kwaden lijden”. Als je teruggaat, is dat dan geen water naar de zee dra gen? Heb je dan niet de gedachte, dat je soms hulp verleent aan moordenaars? telingen, die niets te verwijten valt en die wéér de dupe zijn geworden. Aan de andere kant: ik zie niet alleen maar negatieve dingen. Mijn werk als Artsen zon der Grenzen-verpleegkundige is, om een stukje mee ‘op te lopen’ in het leven van mensen (waar ook ter wereld), in een periode waarin ze het moeilijk hebben en waarin ze hulp nodig hebben”. ’’Vergeet niet, datje voor hulpbe hoevende mensen een sprankje hoop bent in een moeilijke perio de van hun leven. Je begeleidt ze tijdelijk, in de hoop dat ze daarna geestelijk en lichamelijk wat sterker zijn om hun leven weer richting te kunnen geven en weer zelfstandig door te gaan”. ’’Hoewel, in Rwanda zal dat veel problemen geven. Er zijn diepe wonden geslagen. Letterlijk en figuurlijk. Ik denk dat er een ster ke VN-vredesmacht nodig is om het bestuur en het dagelijks leven daar weer op gang te bren gen. Het land is momenteel hele maal leeg, kapot en ontredderd". Op dit moment geniet Maria van een welverdiende vakantie. Ze moet wat rapporten schrijven; familie en vrienden bezoeken; maar ze wil ook graag wat ‘lekker rondhangen’ in haar geboorte provincie; ze mag graag op het strand zitten niksen. Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Terneuzen Goes, Grote Markt 7 Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag VERVOLG PAGINA BEVELANDEN IN ‘T KORT Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. FOTO Middelburg, Lange Geeré 28 ”Dat speelt natuurlijk in je achter hoofd mee. Ik ben daar niet blind voor. Naast je humanitaire werk volg je ook de politieke situatie natuurlijk op de voet. Dan wéét je, dat ook iemand met bloed aan de handen een beroep op je kan doen. Maar niemand heeft een sticker op zijn voorhoofd met het woord ‘moordenaar’ erop. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Aan de andere kant: er zijn erg veel mensen gedwongen om mee te moorden. Ze kregen te horen: jij brengt óók een paar Tutsi’s om het leven, want anders is ook jouw laatste uur geslagen”. Maria werd in Kuitaart (Zeeuws- Vlaanderen) geboren in een groot gezin. Haar vader was boer en molenaar. Na werkkrin gen in het Sint Liduina zieken huis (Hulst), Dijkzigt (Rotter- Maanden achtereen had Maria in het zuiden van Rwanda en in het noorden van Burundi de ver schrikkingen van de slachtpartij en tussen Hutu’s en Tutsi’s van dichtbij gezien. Ze wist, hoe nodig de hulp aan de gevluchte overlevenden was. Nederland stak de handen uit de mouwen en trok de portemonnee open. En Maria ging uit stappen.... 1 GOES Anderhalve week geleden werd de opzienba rende tv-actie voor Rwanda gevoerd. Maria van Jole heeft weinig van die uitzending gezien. Maar toch ”lk was die zaterdagavond op bezoek bij een vriendin in Breda. Zij heeft geen tv en eigenlijk wil den we ook lekker uitgaan. Daar om zijn we de stad ingetrokken. Maar elke keer als ik voorbij een huis liep, waar de tv aanstond, werd mijn aandacht naar die tv getrokken. Hoe zou de actie ver lopen....?” dam), Bergzicht (Goes) en Oos- larolf Ironnon ’’Bovendien leer je jezelf in dit werk goed kennen. Je maakt ’’Negentien jaren tussen de zie- kennis met de negatieve dingen kenhuismuren vond ik genoeg. Ik uit je karakter, maar je leert er wilde naar buiten. Dat zit me nu eenmaal in het bloed. Ik ben een buitenmens. Als ik ‘s morgens opsta, kijk ik eerst door het raam naar buiten: hoe ziet de lucht eruit, wat doet het weer van daag? Nét als mijn vader. Die doet dat ook altijd”. de gehele 2e set voor maar 25 cent per foto Als u zekerheid voor alles kiest, maar ook de schoonheid van natuurlijk leer wenst, dan is dit uw bank. Rundleer in optima forma. En met een bankgarantie die ook al niet stuk kan... Leer verkrijgbaar in verschillende kleuren. 21/2 2-zits 2995,- Verstand en gevoel streden om voorrang. Wat moest het wor den: even ‘los’ zijn van alle ellen- Oosterscheldeziekenhuis, is de of toch je werk niet ‘los’ kun- sinds 1991 als verpleegkundige nen laten? in dienst van de medische hulp organisatie ‘Artsen zonder Gren zen’ (AzG). De eerste jaren als vrijwilligster. Zonder inkomen! In die periode kreeg ze een gede gen opleiding. Van tropencursus tot ziekteleer, van radio- en satelliettelefonie tot autorepara- ties. Intussen heeft ze achtereenvol gens gewerkt op projecten in Liberia, Angola, Burundi en Rwanda. De gruwelen van de recente slachtingen in Rwanda heeft ze weliswaar niet voor haar eigen ogen zien gebeuren, maar in Butare (Zuid-Rwanda) zag ze wel elke morgen de berg ver minkte lijken hoger en hoger worden. .3 SPEED' Maria van Jole was actief betrokken bij de evacuatie van collega’s uit de zuidelijke stad Butare. ”De moordpartijen van Hutu’s op Tutsi’s waren daar toen nog in volle gang. Elke nacht kon je vanaf de heuvels rond Butare het gegil horen van de dorpelingen die over vallen en uitgemoord werden. Elke morgen steeg de rook op vanaf de begroeide heuvel. Zo wist je, welk dorp er die nacht weer was uitgemoord”. - Woensdag 14.00 u. ”lk ben ook dol op zeilen, vooral zeezeilen. Prachtig werk! Daar komt veel team work bij kijken. Net als in de noodgebieden bij Artsen zon der Grenzen: als eenling wer ken gaat gewoon niet. Je moet het gezamenlijk doen. Dóór geloof ik in. Je krijgt in dit werk flink voor je doos. Dan moet je veel investeren in goed teamwork. Dat betaalt zichzelf altijd terug”. ”Er zijn daar afschuwelijke din gen gebeurd. Je kunt iemand zó haten, dat je zijn hoofd eraf hakt. Maar als je met twee vingers begint en dan het hoofd voor het laatst houdtIk moet er niet aan denken. En toch is het gebeurd. Het is onvoorstelbaar wat mensen elkaar aandeden. Gruwelijk!”. Uw gratis Montèl-catalogus boordevol exclusief en betaalbaar zitkomfort ligt klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. FILMPROGRAMMA VANAF 18 T/M 24 AUGUSTUS 1994 CE KJIBV STEREO »°’X zoveel ander werk dan ik in Goes heb gedaan gedurende mijn jaren in Bergzicht en in het Oosterscheldeziekenhuis. Toen hadden we 9 intensive care bedden met mensen die zéér ziek waren en die door een moeilijke periode in hun leven heen geholpen moesten worden. Een intensive care afdeling van 9 mensen in Goes is goed te behappen, ook al is het soms geestelijk en licha melijk zwaar werk. In een groot Rwandees vluchtelingenkamp (25.000 tot 100.000 mensen) daarentegen is het werk veel massaler. De hulp is moeilijker te verlenen, maar tóch werk je steeds voor de mensen die de medische hulp het hardst nodig hebben. Net als op de intensive care in Goes. Weinig verschil dus”. DON BLUTH'S Volg Jf Hart En Ai.i.es Is Mogelijk. XI!' V Geheel Nederlands Gezongen En Gesproken. terscheldeziekenhuis (Goes) had ze het eigenlijk wel gezien. maar bepalen vaar ze haar boodschappen doet. Als ze een beetje slim is -en dat is ze volgens'mij wel- neemt ze natuurlijk een voorbeeld aan mij.’ Prijsbewuste opvoeding, vragen we? "Nee. Ikzelf ben niet zo overdreven prijsbewust. Ik koop niet omdat het alleen maar goedkoop is. Het moet ook goed zijn. Anders hoeft het voor mij niet. Dan betaal ik liever iets meer, maar hier is dat allemaal niet aan de orde. Jan Bruijns heeft een uitstekend assortiment, waarin alle merkartikelen vertegenwoordigd zijn, maar dan wel goedkoper dan bij andere winkels. En dat vind ik nu zo goed aan die man. Op de een of andere manier ziet hij kans de mensen echt iets te bie den. Neem nu de snuffelbakken bij de ingang. Ik weet dat veel mensen daarvan dingen nemen omdat ze zo goedkoop zijn. Ik vind het niet alleen goedkoop, je hébt er over het algemeen ook iets aan. Videobanden, mul- tobanden, T-shirts, deodorant en ga zo maar door, het zijn allemaal artike len die van pas komen. Wat dat betreft is er niet een die aan Jan Bruijns kan tippen." zeeuws-vlaanderen KEANU REEVES RENNIS HOPPER SANDRA RULIOCK ->z. ■k.’'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1