129 JASPERS B 7.98 I I I GEMEENTE KORTGENE VAT 69 'f „De CUNGA ELDERS 19.98 Hollandse Pot ^U.98 M bureaus, stoelen, 2-drs. kasten, tafels, 4-ladenkasten enz. SCHOT! ELDERS NAAIMACHINE REPARATIE in 1 dag klaar Alle bekende en onbekende merken. ELDERS I I <E> HOLLANDSE AHAA GRAANJENEVER V Dl SARONNO AA AMARETTO ORIGINALE V Httk rioja tinto SENORIO MUSCADET SUR LIE E WHISKY 24!8 8 Woensdag 10 augustus 1994 DE BEVELANDER IEDERE WOENSDAG IN JULI EN AUGUSTUS RESERVEER TIJDIG TEL. 01100-32030 BOUWPLANNEN OPENBARE BEKENDMAKING Hieronder uw tekst (duidelijk invullen s.v.p.) wanjenew elders79 elders7.49 elders8.98 Ook op maandag geopend J De Reklame voor de maand augustus 10,00 GOES: Winkelcentrum De Bussel (bij Jan Bruijns Supermarkt) Tarief 1 t/m 10 woorden 6,10. Elk wóórd of deel v.e. woord meer 0,35. Pijltjes met een vette regel 3,50 extra. Brieven onder no. 6,- extra. Bij vooruitbetaling te voldoen. Onze kleine rubrieksadvertenties (pijltjes) worden graag gelezen en zijn zeer succesvol. Daarnaast verkopen wij ook nieuwe kan toormeubelen De ingevulde bon, met betaalcheque of girobetaalkaart in een gesloten enveloppe zenden aan: De Bevelander, Postbus 5 4460 AA Goes. Indien uw opdracht maandag binnen is, wordt nog dezelf de woensdag uw advertentie geplaatst. HOEGAARDEN WIT BIER WESTSINGEL 1 -4461 DK GOES TELEFOON 01100-12071 AFHAAL-RESTAURANT AFHAALSERVICE VAN HOLLANDSE MAALTIJDEN ROMANTISCH DINEREN IN DE STOOMTRAM!!! in 's-Heer Arendskerke Vanaf 1 april hebben wij ons nieuwe bedrijfspand in gebruik genomen met nog meer gebruikte kantoormeubelen tegen stuntprijzen o.a. Kom eens langs N oord weeg seweg 15 (ind. terrein Eindewege) 's-Heer Arendskerke Telefoon: 01106-7157 1-10 woorden 6,10, elk woord meer 0,35. Pijltjes met vette regel 3,50 per regel meer. Bij vooruitbetaling te voldoen. Brieven onder nr. 6,- meer. Rien Weststrate Langeweg 17, 's-Gravenpolder Tel. 01103-2186/ Fax 01103-3075 Prijzen vanaf 280,- Openingstijden: 11.30 tot 13.30 uur 17.00 tot 20.00 uur PEPSI COLA BLIK 0,33 LITER CINZANO VERMOUTH Fa. C.L. v.d. Vreede Zn. J.A. v/d Goeskade 15, telefoon 01100-15552 LITERFLES KANTOORMEUBELEN B.V. Manjnjoet Skêfters Bij aankoop parkieten kooi PARKIET GRATIS MIAUW 8 voor TAPYFLO 14-77*5 KATTEBAKVULLING houtbasis 3 kg VOORLICHTING Gemeente Wissenkerke I i'-'W 'l nu 1,50 IEDERE DAG KEUS UIT 2 DAGMENU'S a 7,00 ...nu 9.95 LITERFLES LONDON DRY GIN W?8 RUIMTELIJKE ORDENING DAMES X ELDERS DISARONNO AMARETTO ORIGINALE LITER QUALITY 10 probeerprijs k SCHWÉPPËS INDIAN TONIC helel,ter ELDëRS Wj V DE MENDIETA LLD^ II—“i _„-i 5/ra SÈVRE ET MAINE 1 DOMAINE DU PATIS FORGET CINZANC —Pijltjes diverse ZAKENDIVERSEN .899,- r' s o de Jong BIEDT ZICH AAN Campensnieuwland 27 te Kamperland: 799,- 699,- pijltjes i-i iun nvjüo or uimiivv iiii wit-i - 59 5?8 5?8 i |CS DISARONNO .599,- .699,- .799,- takels, gravers, rijtuigjes, karren, bolderwagens e e Dorpsstraat 61 4424 CW Wemeldingo tal. 01192-2113 Aangevraagde bouwvergunningen 1 augustus 1994: Havenweg 17 te Kamperland: bouwen serre. Meldingen van bouwvoornemens Orisantstraat 9 te Wissenkerke: plaat- Wijngaardstraat 52, GOES Tel. 01100-31213 NAAIMACHINESERVICE van oorschot Wasautomaten aanbiedingen Wasautomaat Wasautomaat Wasautomaat Wasautomaat 1.000 t Bovenlader 1.000 t999,- Van den Dries, Molendijk 10 (vrijdag koopavond), 's- Heerenhoek 01105 - 2159 ROSSO OF BIANCO Telefoon 01107 - 1655 (,iu III0- I Londonl WAN It* ONS MAGAZIJN, ingang Groene Weidje is ruim voorzien van fiets- en bromfietsonderdelen. Vrij- bljvend advies en deskun dige voorlichting worden u gaarne verstrekt door Jeremiasse Goes, de twee- wielerspecialist. Het gemeentebestuur van Kortgene maakt het volgende bekend: In week 30 en 31 zijn de onderstaande bouwvergunnin gen verleend: - vergroten woning Hoofdstraat 98 te Kortgene; - bouw berging Weststraat 29 te Kortgene. Verder zijn de onderstaande bouwaanvragen ontvangen: - bouw woning Zandkreekstraat 30 te Kortgene; - verbouw woning Bemhardstraat 6 te Kortgene. Burgemeester en wethouders voomoemd, de burgemeester, T.A. Vogel, de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans. 28 juli 1994: sen tuinhuisje. 29 juli 1994: bouwen serre. I augustus 1994: Heerjanszdorp 34a te Kamperland: plaatsen hobbykas. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. Donderdag 11 augustus: Verse worst met rode kool en gekookte aardappelen Kip Kerry met rissotorijst Vrijdag 12 augustus: stukjes vis met mosselen en garnalen in witte wijnsaus, worteltjes en gekookte aardappelen Hamburger Hawai met tomatensalade en gebakken aardappelen Zaterdag 13 augustus: Gevarieerde koude schotel Kipkluifjes met appelmoes en gebakken aardappelen Maandag 15 augustus: Varkenslapje met gekookte andijvie en gekookte aardappelen Gehaktballetjes uiensaus met doperwten en gebakken aardappelen Dinsdag 16 augustus: Blinde vink met Chinese kool en gekookte aardappelen Gebakken lever met spek, uien, appelmoes en gebakken aardappelen Woensdag 17 augustus: Duitse biefstuk met sperziebonen en gekookte aardappelen Vleesragout met rissotorijst HUISDIEREN GRATIS af te halen jonge poesjes. 01103 - 1897. na 17 uur. DE GOESE HONDEN SCHOOL start 27 augus tus met de cursus prak tijkgerichte gehoor zaam- heidstraining voor pups van alle hondenrassen. Wilt u ook meedoen aan deze leuke en leerzame cursus, wacht dan niet te lang om u aan te melden. Voor info en opgave. Tel. O11OO - 11515. TE KOOP GEVR: Pape gaaien, Kakatoes en Ara's. Vogelhandel Verburg, tel. 01134 - 1261. VAKANTIEVERBLIJVEN BIJ OMMEN te huur stacaravan met douche/ wc. Per week 325,- Bel 01131 - 1947. Stacaravans te huur in de Belgische Ardennen vanaf 250,- p.w. all-in, inl. 04459 - 1598. TE KOOP: Opel Kadett bj '82 APK gekeurd; BMW bj '83 APK gekeurd, tel: 01193 - 9315. CARAVANS HOBBY 520, k„ k.k„ toi let, luifel extra’s, onbe- risp. st., 1ste eig. 11.750,-, 01102 - 42542. RELATIE R Ik! M11»T> MII tffl CUPIDO brengt u bij elkaar! Indien gewenst reeds binnen 1 week uw eerste contact. Vraag gra tis en vrijblijvend de folder aan. 03451 - 11486 (auto matisch) of 03451 - 31364 (telefoniste). 24 uur per dag, 7 dagen per week. Cupido: erkend, voordelig en één van Nederlands grootste relatie-organisa- ties. REPARATIE EN ONDERHOUD MAGNETRON OF vaat wasser defect? Voor een snelle reparatie bel MULTI SERVICE ELECTRO. TELEFOON O11OO 31163. Prijsopgave vooraf en een gedegen UNETO garantie. De burgemeester van de gemeente Kortgene maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethou ders een bouwplan is ingediend door de heer I. de Regt te Goes voor de bouw van een berging bij de woning Trintellaan 10 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verle nen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schrif telijke bezwaren indienen bij het college van burge meester en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 01108-1553). Kortgene, 10 augustus 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel. Polen, Rusland, z.k.m. serieuze partner. Gratis fotobrochure. Amor: 01640-52623 Toepassing artikelen 18a en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken De heer L. v.d. Kaaij heeft een melding ingediend welke betrekking heeft op het plaatsen van een hobbykas op het perceel Heer Janszdorp 34a te Kamperland. De te realiseren constructie is aan te merken als een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken. Qua situering wordt niet voldaan aan de uitgangspunten van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Landhuizenterrein Heer Janszdorp". Plaatsing wordt namelijk voorgestaan op grond met de bestemming tuin, hetgeen ingevolge de daarbij behorende voorschriften niet is toegestaan. Burgemeester en wethouders achten de voorgestane situ ering uit stedebouwkundig oogpunt evenwel aanvaard baar en overwegen voor het plaatsen van de hobbykas dan ook met toepassing van de artikelen 18a en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordneing en het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan te verlenen. Voordat over het verlenen daarvan een beslissing wordt genomen ligt de planopzet, ingaande donderdag 11 augustus 1994, gedurende twee weken voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het verlenen van voor noemde vrijstelling kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 10 augustus 1994 De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse. 0,5 LITER 28% vd. ^9 JO jllvTjajkxno Ïia DiRCKin heeft alle dranken! PERSONEEL GEVRAAGD GEZOCHT JONGEN of meisje om pizza's te bezor gen en iemand voor in het friteskraam (met erva- ring), tel. O11OO - 51518. BEHANGER VRAAGT behang/witwerk. Nu ook voor binnen- en buiten schilderwerken. Alleen voor particulieren. Inl. tel: 01184 - 66096. BROMMERS/FIETSEN "1ETSEN IN vele maten en prijzen. O11OO - 13077. PUCH MATCHO. z.g.a.n. zwart, eind 91, evt. met vizier helm. tel. 01106 - 2504. TE KOOP: gebruikte dames-, heren-, trim/race- en kinderfietsen vanaf 50,-, 01106 - 1203. DE GOEDKOOPSTE bromfietsverzekering van Zeeland. Versnelling 310,-; Automaat/snor- fiets 109,-. Timmerman Verzekeringen, 's-Graven- polderseweg 72, Goes. tel. O11OO - 33320. YAMAHA DT T.E.A.B. Honda MT opknap, vismo- len, opknapbrommertjes onderdelen, o.a. Jocc en Zomin carburateur voor Honda MT/MB, 8 bits Nintendo spellen, 16 bits spellen, vidiofilms voor VCR 2000. 01107 - 1616. TOMOS SNORBROM- FIETS bj '89 met sterre- wielen, kickstart, wit, pr. 475,-. O11OO - 30181. TE KOOP: opknapfietsen vanaf 25,-, 01106 - 1203. RITSEN INZETTEN, ver korten, verlengen, knoopsgaten enz. enz. Naaimachineservice van Oorschot, Wijngaard straat 52, Goes, O11OO - 31213 NAAIMACHINE REPARA TIES AAN alle merken snel en vakkundig bij de officiële Pfaff-dealer Theo Hemelaar, Papegaaistraat 4, Goes, tel.: 01100 - 14187. TE KOOP AANGEBODEN KOEL KAST tafelmodel; Aris- tona KTV met afstandbe diening 325,-; nieuw gasfornuis Dorut Atag bruin 595,-; herenfiets Select-Batavus met rem- naaf, nieuw voor 495,-; Philips centrifuge. Jac Sandee tel. 01102 - 41350. TE KOOP: eiken bankstel 3/1/1, tel. O11OO - 20883. ZWARE EIKEN jachttafel met 4 stoelen, fruitpoot antiek 3.250,- tel. O11OO - 21011. BRONS MAN zittend met sigaret, Remmington 100 kg. 4.250,- tel. O11OO - 21011. TE KOOP: mini-wasser, wasmachine, koelkast, gasfornuis, elektr. for nuis, 4 pits gas- en elektr. kookstel, gr. diepvrieskist, centrifuge, keuken en bad- geiser, enz. tel. 01103 - 2708. TE KOOP: 1 paar Skeelers, merk Bauer (4 wieltjes), 2x gebruikt, van 240,- voor 1OO,-. te bevr. tel. O11OO - 23724, na 18.00 uur, mt. 42. TE KOOP: zonnescherm 3,50 br. pr. 75,- tel. 01100 - 14825. GELOOGD GRENEN, antiek, oud en nieuw. Het Grenenpaleis, Groene Weidje 16, Goes, tel. O11OO -15631. Open van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur; donderdag koop avond. Ook uw adres voor: LOGEN en RESTAURA TIE. i Maak een echte Engelse ^gdrinU Schweppes Tonic nee'"/'' w AUTO'S/MOTOREN MAZDA 323, 1982, km 135.000, tot. aug. ‘95, APK gekeurd, prijs 1.450,-. Tel. 01100 - 20917. VW GOLF GTS. bj. ‘86, vr.pr. 6.950,-. Tel. 01198 - 1938. FIAT UNO 60, bj. ‘88, 72.000 km, vr.pr. 7.750,- Tel. 01198 - 1938. FORD ESCORT 1.6 Sport, bj. ‘85, 78.000 km. Vr.pr. ƒ5.950,-. Tel. 01198 - 1938. VW GOLF 1.6 diesel, bj. ‘83, vr.pr. 1.950,-. Tel. 01198 - 1938. OPEL ASCONA 1.6 D, groen metallic, eind ‘82, i.g.st. met APK, tel. 01106 - 2504. Ten Zuid Oosten van de stad Nantes ligt het district Sèvre i Maine waar 85% van de Muscadet-wijngaarden l zi/n gelegen. Uit dit gebied selecteerden wij voor U de Domaine du Patis Forget 1992 sur lie, een wijn die opvalt door zijn uitmuntende kwaliteit. Sur lie houdt in dat de wijn geheel natuurlijk en onbehandeld werd gevinifieerd. Door zijn fruitig bouquet en licht tintelende, frisse, karaktervolle afdronk is deze top-Muscadet de ideale wijn voor zomerse dagen. Wij aarzelden niet en kochten ruim 25000 flessen welke nu op U liggen te wachten; en de prijs is net zo vriendelijk als de wijn: 528 TE KOOP: Gekeurde Aardbeiplanten 10 ras sen, J.A. Berman, Noord- hoekseweg 3, Kapelle, tel: 01102 - 41170 of 42442. Levering vanaf 10 aug. op bestelling. ZOLDEROPRUIMING: 13-8 van 9.00-18.00 uur: servies, speelgoed, lam pen, sieraden, kasten, sta len bureau e.v.a. te bevr. I. Gandhilaan 67 Goes. TE KOOP: professionele snijmachine merk: Globe, met zelfslijper. prijs 500,-tel. 01194-9513. TE KOOP: 1 bankstel licht blauw, prijs 200,-. O1100 - 15139. TE KOOP wegens verhui zing: 1 koel-vrieskast; 1 wasmachine; 1 koffiezet- app.; 1 klep-kastje; 1 z.g.a.n. hoogslaper wit m.d.f., met trapje, vast buro; 1 stofzuiger; 1 strijkplank ijzer; 1 2- pers. bestek; 1 surfplank mast, tuigage, groot stormzeil; 2 surfpakken 2dlg. inl. tel. 01196 - 13754. TE KOOP: broeikastje 1.90 x 1.30x 2.00 incl. noppen folie, zonnegaas en tafel 300,-; 3 alu. kweekbak- ken 150,-; fonteintje kraan 25,-; binnendeur met glas 77 x 201,5 50,-; toilet met stortbak 50,-; 4 massief eiken keukendeu ren 2 x 59,3 x 60 en 2 x 38,9 x 60, te samen 75,-. tel. 01102 - 43981. TE KOOP: Wist u dat wij waarschijnlijk de enige winkel in de hele wereld zijn die Olau borden ver kopen? Dus wilt u nog een aandenken aan de Olau lijn of heeft u gewoon en ander servies nodig, kom dan eens langs. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Natuurlijk bij Michel's In- en Verkoop. Zuidvlietstr. 118 Goes. Tel. O11OO - 31014. GELOOGD GRENEN 272- zits bank met 4 laden 1.250,-. 01106 - 3740. TE KOOP: heel veel Olau borden. Bij Michel's In- en Verkoop Zuidvlietstr. 118 Goes. Tel. O11OO - 31014. TAPUTTEGEL CENTRA LE Heuga Esco Desso etc. Tapijttegels reeds vanaf ƒ10,- per m2 (nor maal ƒ50,- tot ƒ120,- per m2). Piusplein 18, Bergen op Zoom, tel. 01640 - 46177; Min. Nelissen- straat 37, Breda, tel. 076 - 220686 (voorraad 100.000 m2). TE KOOP: vloerroosters 84x64 cm, gegalv. a 40,- aambeeld op voet 300,-, gebr. schroefs tempel a 20,-, nw. aanhangbers, bag. wagens, polyester- dakkoepels 140 x 500 cm a 75,-, 10 m. magazijnstel ling 2 m. hg. 60 cm diep 1.000,-, stelling rekken, 2 d. kasten, buro’s, buro- stoelen van 40,- tot 195,-, trapezium tafels a 125,-, kantoorstoelen, prullebakken a 5,-, vm. vk. kabel 3 x 2,5 a f 180,- per 1OO m., 4 x 2,5 a 220,-; 5 x 2,5 a 260,-. Wiko in en verkoop nw. en gebr. goederen, Provin- cialeweg 1O, ‘s-Graven polder. Tel. 01103 - 2163, ‘s-Woensdag. gesl. prijzen incl. BTW. JEREMIASSE zoekt het hogerop. Onze verkoop ruimte is fors uitgebreid waardoor een betere pre sentatie van onze kollektie fietsen, bromfietsen en fit- ness-apparatuur mogelijk is. U bent van harte wel kom. Jeremiasse Twee- wielers, Goes. 2e HANDS MAAIERS CF J.W. Frisostraat 31, KRABBENDIJKE, 01134 - 1255. UIT VOORRAAD lever baar brom- en snorscoo- ters van Honda, Peugeot, Puch en Vespa. Komt u vrijblijvend eens kijken, wij staan voor U klaar. Jeremiasse Tweewielers, Goes KLEUREN TV of video defect? Wij repareren direkt. Prijsopgaaf vooraf. T.T.V. den Ouden, Biezelingsestraat 6, Kapelle, tel. 01102 - 41573. TE KOOP: Gasfornuizen Gasfornuis499,- Gasfomuis599,- Gasfomuis met electrische oven Gas-Elektro turbo oven1099,- Van den Dries, Molendijk 10, 's-Heerenhoek 01105 - 2159 OPEL D. KADETT bj '84 12 S. pr. 1750,- APK febr. '95. 011OO - 30181. TOYOTA CARINA 2.0 D, blauw metallic, 1985, i.g.st., nwe. APK, tel. 01106 - 2504. TE KOOP: Opel Kadett 12 N, bj. ‘80, nwe. banden, pr. ƒ550,-. O11OO - 29314. TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP GEVRAAGD: Weiland voor 1 paard, 01131 - 2106 3779. AUTOBEDRIJF SLOPE RIJ EINDEWEGE vraagt te koop loop- en sloopau to's, worden evt. opge haald. Vrijwaringsbewijs wordt ter plaatse ver strekt. Autobedrijf Einde wege verzorgt ook graag voor u reparaties, onder houd, APK-keuringen en schades. 's-Heer Arends kerke, Eindewege, tel. 01106 - 3001 b.g.g. 1541. BLADZIJ 13 is altijd geïn teresseerd in de aankoop van 2e hands boeken, strips en LP's. Bel voor inl. tel.: O11OO - 13703. GEVRAAGD: Heeft u iets te verkopen? Kom eens langs of bel op. Naar Michel's In- en Verkoop, Zuidvlietstr. 118, Goes. Tel. O11OO - 31014. VERZAMELAARSTER GEEFT 50,- of meer voor een oude Barbiepop en 5,- of meer voor een par- fumminiatuurtje. Tel. 01134 - 2930. ALGEHELE INBOEDELS en zolderopruimingen. Wij geven de hoogste prijs voor gTootmoederstijd- meubelen en antiek. Tel. 01194 - 9513. GEVRAAGD: Komplete inboedels en overschotpar- tijen. Bij Michel's In- en Verkoop, Zuidvlietstr. 118, Goes. Tel. OllOO - 31014. VERMIST RUDT UW buurvrouw of buurman op een champag ne gekleurde damesrijwiel gegrafeert met merk Batavus met postcode 4464 AX, welke hij of zij vorige week nog niet bezat, dan kon het wel eens de mijne zijn. Het telefoontje dat tot een oplossing van deze diefstal leidt zal worden beloond, tel. OllOO - 14404. BROM- EN snorfietsen van klasse levert Jere miasse dealer van Honda, Peugeot, Puch, Tomos, Vespa en Spartamet. Jeremiasse Tweewielers Goes. AFSTANDSBEDIENING DEFECT? Voor alle mer ken T.V. en video’s leveren wij een nieuwe. Gespe cialiseerd in reparatie. R.T.V. den Ouden, Biezelingsestraat 6, Ka- pelle. Tel. 01102 - 41573. ONZE FIETSKOLLEKTIE is uniek in Zeeland en omvat alle topmerken onder één dak: Batavus, Dawes, Gazelle, Giant, Koga Miyata, Peugeot, Raleigh, Sparta, Specialed. Wij adviseren U deskun dig bij het maken van een juiste keus. Jermiasse Tweewielers, Goes. Vrieskisten-vrieskasten enkele met lichte lakscha- de. Volledige garantie. Vrieskist399,- Vrieskist499,- Vrieskist599,- Vrieskist699,- Vrieskist799,- Vrieskast399,- Vrieskast, groot model Vrieskast, 330 1 bruto999,- Van den Dries, Molendijk 10 (vrijdagkoop-avond), 's- Heerenhoek 01105 - 2159 AUTOHANDEL de "Ku bus" West H.v. dijk 11, Goes, Tel. OllOO - 13768 na 18.00 uur 15208, Fax. 51270, Van Bemiddeling en eigen Handel, Peugeot 505 4-deurs 1986; Ascona 16 s. 4d. 1984; Fiat Uno 4d. 1986; Visa TBS 4d. 1986; Opel K. Diesel Gr. K. 1986; Nissan Cherry Diesel gr.k. 1985; Mazda 626 Diesel 4d. 1984; Peugeot 205 Benz 1985. Diverse andere auto's, inruil mogelijk. Tevens gevr. auto's bussen aanhangers caravan’s oprijwagens. kl. rijbewijs. DE GOEDKOOPSTE mo- torverzekering van Zee land. V.a. 200,- per jaar. Timmerman Verzekerin gen, ‘s-Gravenpolderse- weg 72, 4462 CH Goes, tel. OllOO - 33320. AUTOBEDRIJF/AUTO- CENTRALEBE DRIJF Eindewege. Ruime sorte ring onderdelen uit maga zijn, APK-keuringen en reparaties, eventueel met gebruikte onderdelen, diverse APK gekeurde auto’s op voorraad, vanaf 500,-. Tel. 01106 - 3001. Arendstraat 75, ‘s-Heer Arendskerke (Eindewege). AUTOVERZEKERING: de laagste premie in de regio. Scheepstra Assurantiën, tel. 01134 - 3013 en 01102 - 41977. OLDTIMER TRABANT 594 cc, v.p. 600,-. Tel. 01199 - 5708. AUTOVERZEKERING. Bij ons W A. vanaf ƒ40,- p.kw. Vrouwen boven 24 jr. extra korting. Betaling per maand of kwartaal. Bel wat dit voor uw auto kost. Ook voor financie ring. C. van Gessel, tel. 01105 - 1929. SPORTIEVE OPEL Kadett 13 N, 3-drs, okt. 1981, orig. zwart get. glas, rood int., sunroof, sport- wielen met slot, mooi en goed APK 3-95 1650,-; Renault 11 GTL 3-drs, zil ver, nov. 1983, zeer zui nig, nieuwstaat, absoluut 1OO goed, 5-bak, APK 8- 95 ƒ2100,-; Mits. Galant Turbo Diesel GLX 1981, rood, nette wagen, goede motor, 5-bak, APK 2-95 1250,-. Autohandel J.J. van Vechgel, Dorpsstraat 10, Wemeldinge, alleen van 17.00-18.00 uur. 's Avonds tel. O1107 -3150 tot 21.00 uur. Inruil bespreekbaar. TE KOOP: Ford Escort 1.6 i. 1987, 5 versn. 7.950,-; Opel Omega 1987 i.z.g.st. LPG. 5 versn. 7.950,-; Nissan Sunny automaat 1987, km 60.000 8.500,-; BMW 316, 1984, alum, wielen, 5 versn. 5.500,-; Renault 11 GT, diesel, km 100.000, 5 versn. 1986 5250,-; Opel Ascona 1984, km 85.000 3.850,-; Ford Sierra Laser, 5 versn, tr. hk, 1985 5.500,-; Honda Prelude, 1984, div, extr., st.bekr., zonnedak, ƒ5.950,-; Renault 5 GTL, 1983, 5 versn. ƒ2.500,-; Toyota Tercel Automaat, 1980, km 72.000 1.500,- Ford TaunuS, 1981, 4- drs, 850,-; Peugeot 305, 4-drs, 1982 1.650,-;V.W. Golf 1979 850,-; Fiat Regata 1986, LPG, opknapper 1.250,-. Auto's in goede staat nieu we APK M A. de Ruyter- laan 86 Goes 01100 - 30093 B.G.G. 01106 - 3918. 'ON

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 8