DONDERDAG ZATERDAG VRIJDAG 50 LET OP!! NOG DRIE DOLLE DAGEN JIN^LÜX 25 O-LUX PAKT UIT MET DE LAAGSTEJPRIJZEN! HALVE PRIJS VERBORG ZOMERRESTANTEN Deze week drie dolle dagen in de binnenstad van Goes Donderdag, vrijdag en zaterdag 20% EXTRA KORTING Wij nemen afscheid van de ROB JACOBS Woensdag 10 augustus 1994 15 DE BEVELANDER Lange Vorststr. 73, Goes, tel. 01100-33826 OP DE OPRUIMINGSPRIJS OP=OP KOM SNEL jllVO-LUA modeschoenen 01100-33796 voor het hele gezin Komende donderdag, vrijdag en zaterdag is er bij de Vlijt Lin-o-Lux voordeel te halen. Het mooiste bed- en badlinnen gaat dan weg tegen de laagste stuntprijzen, maar pas op, het is maar drie dagen feest en op= op, dus wees er snel bij. DE LAATSTE RESTANTEN GAAN WEG VOOR SUPERPRIJZEN Kom eerst kijken bij Tijdens de Dolle Dagen laatste restanten i Grote Markt 9 Goes Opril Grote Markt 12 Goes ^11 i UW/’. GOES HIER KOM JE VOOR JE PLEZIER! - i. 't Eerder deze zomer werd in Goes immers al een geslaagde brade rie gehouden. Steven Witkam van de organisa tie meldt echter dat er genoeg te doen zal zijn om naar Goes te gaan. Het programma ziet er en grote lijnen als volgt uit: DE LINNEN 3-DAAGSE: LI straatverenigingen en onderne mers worden speciale akties gehouden. De "dolle" donderdag staat in het teken van de nostal gie. nog opvrolijken. De "dolle" vrij dag staat dus in het teken van de kinderaktiviteiten. DONDERDAG 11 AUGUSTUS Vlooienmarkt op de Grote Markt in Goes. Gezellig snuffelen, kij ken en kopen. Op zo'n markt is er altijd wel iets te beleven. Deze Ganzepoortstraat 21 4461 JX Goes Tel. 01100-13329 Fax 01100-11060 MANNENMODE w GOESE DOLLE DAGEN Deze week donderdag, vrijdag en zaterdag staat de Goese binnenstad weer in 't teken van de Dolle Dagen. Drie dagen lang zal het bruisen van aktiviteiten, zo meldt het bestuur van de Goese Midden stands Centrale die de organi satie wederom voor haar reke ning heeft genomen. VRIJDAG 12 AUGUSTUS Op deze laatste vakantiedag van de schoolkinderen kunnen ze nog even hun hart ophalen. De hele middag staat in het teken van de kinderaktiviteiten. Aller eerst is het mogelijk om onder "moeders paraplu" spullen te verkopen op de Grote Markt. Daarnaast zal rekreatieteam Zeeland aanwezig zijn met tal van leuke attrakties. Zo zullen er een kleefwand en een springkasteel zijn. Een groot aantal andere attrakties zoals schminken, volkssporten, ballon- nen-keesie met fantasiewagen e.d. zullen verspreid in de bin nenstad te vinden zijn. Het "Fris- ti-promotieteam" zal eveneens op deze middag aanwezig zijn. Muzikanten zullen de stad verder ZATERDAG 13 AUGUSTUS Naast de gewone zaterdagmarkt zullen er op het andere gedeelte van de Grote Markt demonstra ties gegeven worden. Dans school Janvier en High Five uit Goes zullen dan hun beste been tjes voor zetten. Vanaf ongeveer 12.00 uur zullen zij op een podium op muziek afwisselend demonstraties ver zorgen. Het rekreatieteam Zee land zal in de binnenstad met een karaoke-show staan, waar iedereen spontaan zijn mede werking mag verlenen. Dit schouwspel van zang- en acteer talent zal de nodige aandacht trekken. Eveneens zullen er ook weer kin deren geschminkt kunnen wor den. Op tournee door Zeeland zullen er 's middags optredens verzorgd worden door "The Queensbury Scouts Band" uit Engeland. Deze band bestaat uit ruim dertig personen in leeftijd variërend van 9 tot 23 jaar. Hun optreden zal zeer zeker de moei te waard zijn. Daarnaast zullen een aantal andere bands het geheel weer muzikaal omlijsten. Ook in de straten zijn er weer speciale akties van straat vereni gingen en ondernemers. Kortom, de "dolle" zaterdag staat in het teken van de demonstraties. DeVlijt Overigens wijken de Dolle Dagen dit jaar enigszins af van vorige edities. Want er zullen geen kramen in de straten staan. wordt gehouden van 9.00 tot 17.00 uur. In de gehele binnen stad zullen er demonstraties gegeven worden van oude ambachten. 15 Verschillende ambachten zullen gedemon streerd worden. Tevens kan men vragen stellen hoe het een en ander gemaakt wordt. Alles van kantklosser tot mandenvlechter. Dit gevarieerde schouwspel is zeker de moeite waard, 's Mid dags en 's avonds zal de stad muzikaal opgevrolijkt worden met live-muziek. Door de diverse a A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15