Rai: herstel auto- TUINMEUBELEN MAGAZIJN OPRUIMING Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT SPORT UDEN SUN SHINE ro/lux VanOs verkopen zet zich in 2e kwartaal voort WARMTECENTRUM ZEELAND RTV DEN De mooie kanten van zonwering Gespecialiseerd in reparatie van: KLEUREN TV VIDEO AUDIO VIDEO CAMERA GEMEENTE KORTGENE Meeting Point klassement VOOR DE RECREATIE, BOOT OF CARAVAN DE BEVELANDER Woensdag 27 juli 1994 9 .talen ƒ125,00 122,50 497,00 82,50 355,00 Biezelingsestraat 6 Kapelle tel. 01102-41573 isolerende beglazing enkel glas figuurglas draadglas inbraakwerend glas veiligheidsglas spiegels in 7 kleuren glasslijperij facetslijpen zandstralen van glas glazen meubelen renovatie van ramen, deuren, kozijnen dubbelwandige acrylaatplaten voor serre’s DEALER VAN O.A.: PHILIPS, SONY, GRUNDIG, BOSE, SIEMENS, NOKIA Uneto Consumenten Elektronica Service Verkoop gebruikte auto's v.d. Goeskade 49 - Goes - Tel. 01100-27107 Open Huis Bonte Koe - Tuin-Meubelcentrum GLASHANDEL ’’MOERSTEE” Midzomertoernooi Le Bastion Goes Orgelconcert hebben wij voor U: DIV. GRILLS en BARBECUES va. DIV. GASKOOKPLATEN 1-2-4 pits GROTE KOOKBRANDERS 10.000 kc BUTAANGAS GEISERS met electronische ontsteking DIV. BUTAANGASKACHELS KAMPEERFLES incl. vulling, 5 kg KOELBOX 12/24 volt ideaal voor vrachtwagen of onderweg DRUKREGELAARS, FITTINGEN, KOPERBUIS, KRANEN, GASSLANG DEALER: Shellgas, Primagaz, Campinggaz, 5 kg. kampeerflessen Vervang voor Uw veiligheid om de 2 jaar Uw gasslang. Westhavendijk 3, Goes, tel. 01100-28052 Mannenavond COC Gratis informatie voor vakantiewerkers Oud papier Heinkenszand Supportersclub Arno Slabbekoorn naar België "Idl/ery dekjonge Bi-co/or rZe/Ma r/k r'/^r rrwr//nrmX7. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring 4^ ^*24.95 Sb; GLAS Burgemeester en wethouders voomoemd, de burgemeester, T.A. Vogel de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans rolluiken vertikale zonneschermen knlkarmzonneschermen jaloezieën vertikaal jaloezieën horizontaal rolgordijnen horren hordeuren 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service Aan de eerste tien geplaatste renners in Zeeuwse criteriums voor A-amateurs worden punten toegekend. Aan het eind van het wielerseizoen zal aan de tien best geplaatste renners in dit klassement een geldprijs worden overhandigd. De eerste prijs is een bedrag van 750,-. Meeting Point Middelkamp is een stichting die eind 1993 door de Z.R.T.C. 'Theo Middelkamp' in het leven is geroepen. Doel van deze stichting is het beharti gen van de belangen van de Zeeuwse wielersport in het alge meen en in het bijzonder van de ZRTC 'Theo Middelkamp'. Daar toe worden evenementen geor ganiseerd waar business-com- municatie tussen een geselec teerde groep middelgrote bedrij ven in de regio rondom het feno meen 'wielrennen' mogelijk is. De verkoop van gebruikte auto's in ons land nam eveneens toe. De Bovag-bedrijven leverden in het eerste halfjaar maar liefst 389.900 exemplaren aan consu menten af, tegen 351.900 in dezelfde periode van 1993. Openingstijden: Ma. 13.00-17.00 uur, di./vr.10.00-17.00 uur, zaterdag 9.30-17.00 uur donderdag koopavond Zondag 31 juli a.s. is er weer de gezellige open-huismiddag in de Bonte Koe op de Beestenmarkt te Goes. Mensen die juist in het weekend behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, kortom aan contact met anderen, zijn van harte welkom. Er zal deze middag bingo worden gespeeld en er is volop gelegen heid voor een gesprek. De Open Huis-middagen zijn een intiatief van de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils. Heeft u problemen met vervoer bel dan: 01100-50405 of 12814. De Open Huis-middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur, de toegang is gratis! EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 28 JULI T/M 4 AUGUSTUS 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 28 juli Grote Kerk 19.30 - 20.30 uur: Beiaardconcert door Carl van Eyndhoven. 30 juli Grote Kerk 20.00 uur: Orgelconcert door Kees van Eersel uit Goes (Bach-herdenking). 2 aug. Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 2 aug. R.K. Kerk 11.00 uur: Toeristenconcert door de Zeeuwse Koor school o.l.v. Evert Heyblok. 2 aug. Grote Kerk 12.30 - 13.00 uur: Orgelconcert door Leo-Hans Koornneef uit Maasland. 4 aug. Grote Kerk 19.30 - 20.30 uur: Beiaardconcert door Frank Meijer. EXPOSITIES Hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192 - 1242). augustus Lunchcafé: Zeefdrukken van Jac. Smolders (info: 01100 - 28795). t/m 13 aug. Galerie "De Hoekweide": Recente schilderijen in gemengde technieken van Klaas Boonstra (info: 01198 - 1152). t/m 21 aug. Galerie Bekenes: Olieverven, aquarellen en Japans kera miek van Agnes Taen en Wim Truyen (info: 01192 - 2489). t/m 26 aug. Galerie "Mi Parti": Zomers buitenleven', zomertentoon- stelling met o.a. HU Driessen (textiel), Wout Wessemius (meubels), Joris Baudoin (tuinmeubilair) en Ineke Ofte (schaal- en vaasobjecten) (info: 01100-31819). t/m 16 sept. Oosterscheldeziekenhuis: Recente Nederlandse Grafiek (info: 01100 - 34566). t/m 24 sept. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Stilte over Zee land, de wereld van Johan Melse", grafiek van Johan Melse (info: 01100 - 28883). k* >X tel. 01103-2044 's-Graven polder ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN MEDICAL BV Ook thuisverplegingsartikelen zoals verpleegbedden bijvoorbeeld 's Gravenstraat 47 Tel. 01103-2340 's Gravenpolder Zaterdag j.l. is weer het traditio nele jaarlijkse Midzomertoernooi Jeu de Boules op de Boulodró- me in het Hollandse Hoeve- gebied in Goes gespeeld. Dit doublette-toernooi, dat georgani seerd werd door le Bastion uit Goes, werd gewonnen door de plaatselijke spelers Annie Lalle- man en Chetan Wootton, die de finale wisten te winnen met 13-2 van Hester van Wijnen en Peter Kommers uit Bergen op Zoom. De derde plaats was voor Augusthino de Filippis en Leo Wouters uit Middelburg, die de dames J. de Bruin en E. Voom- eul uit Bergen op Zoom wisten te verslaan met 13-10. Het troost- toernooi werd gewonnen door Machteld Kommers en Nicola Micallef ook uit Bergen op Zoom, met op de tweede plaats Theo Tanihatu en Wim Roemersma uit Middelburg. Mocht u belangstel ling hebben voor deze mooie en groeiende sport, dan bent u elke dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur hartelijk welkom op de Boulodróme in het Hollandse Hoeve-gebied in Goes. daarmee gepaard gaande groei ende consumentenvertrouwen, de markt dit jaar aantrekt tot een totaal van ca. 425.000 auto's. jaar aangezien in de eerste maanden van 1993 een negatief BPM-effect optrad, waardoor ongeveer 20.000 auto's minder in ons land werden verkocht. Zou dit negatieve BPM-effect niet zijn opgetreden, dan zou de verkoop op dit moment zo'n 9 a 10 pro cent boven die van vorig jaar lig gen. Nederland bevindt zich bin nen de Europese Unie bij de Op donderdag 28 juli a.s. zal de organist Dirk Jansz. Zwart het derde orgelconcert van dit sei zoen geven in de Hervormde Kerk te Dreischor. Het program ma staat deze avond in het teken van de herdenking van de grote organist en componist Joh. Seb. Bach. Dit is vanwege het feit dat het ook op een 28ste juli was dat Joh. Seb. Bach overleed, name lijk in 1750. Derhalve speelt Zwart deze avond van Bach o.a. de Passacaglia, één van de Triosonates, een Praludium en Fuge en enkele Choralvorspiele. Het oeuvre van Bach is zó rijk dat daaruit een heel fraaie keuze gemaakt kan worden voor een avondvullend programma. Dit concert heeft 's avonds plaats van 8 tot 9 uur. Het herstel van de autoverko pen, dat zich in de eerste maan den van dit jaar aftekende, heeft zich in het tweede kwartaal voortgezet. In totaal groeide de afzet van nieuwe auto's in de eerste zes maanden met 18,6 procent tot 268.320 stuks. De RAI merkt bij de cijfers op dat deze niet volledig vergelijkbaar zijn met de eerste helft van vorig Wij kunnen zonwering precies passend bij uw woning (of bedrijfspand) voordelig, goed en snel installeren. Als u ons belt voor een afspraak kunt u in alle rust in onze showroom de vele mogelijkheden bekijken. Bij u thuis maken we desgewenst ter plekke - geheel vrijblijvend - een offerte. koplopers. Gemiddeld gaven de landen binnen de Unie een groei te zien van 6,6 procent. In Duits land verbeterde de markt in de periode tot en met juni bijv, met slechts 0,6% en Italië zag de ver koop zelfs met 2,6% dalen. Markten als Spanje en het Ver enigd Koninkrijk lagen daarente gen met groeicijfers van resp. 19% en 14% evenals Nederland boven het Europese gemiddel de. RAI en Bovag gaan ervan uit dat dankzij het zich voortzetten de economisch herstel en het De stand in het Zeeuws/Meeting Point Middelkamp klassement is als volgt: 1. Francois Franse, Kwaden- damme, 81 punten; 2. Peter Hoondert, Goes, 76 punten; 3. Peter Mol, Kapelle, 69 punten; 4. Wilfried Bastiaanse, Hoogerhei- de, 59 punten; 5. Eric Vereec- ken, Hulst, 52 punten; 6. Davy Dubbeldam, Sluiskil, 42 punten; 7. Vital Timmermans, Yerseke, 42 punten; 8. Patrick van Passel, Sluiskil, 41 punten; 9. Wilfried Geijs, Kwadendamme, 36 pun ten; 10. Johan van Schaik, Oost- Souburg, 35 punten; 11Michel Rommers, Rilland, 35 punten. Stand van dit klassement is bij gewerkt tot en met 20 juli. De Stichting Meeting Point Mid delkamp stelt in 1994 een bedrag van 2000,- beschikbaar voor dit Zeeuwse klassement. ><oec Het gemeentebestuur vart Kortgene maakt het volgende bekend: In de week 28 en 29 zijn de onderstaande bouwver gunning verleend: - bouw dakkapel Torendijk 72 te Kortgene; - vergroten garage/berging Weststraat 31 te Kortgene; - bouw woning Torendijk 86 te Kortgene; - bouw garage Hoofdstraat 126c te Kortgene; vergroten bankgebouw Hoofdstraat 41 te Kortgene; - vergroten dakkapel Torendijk 97 te Kortgene; - vergroten woning Perenlaan 5 te Kortgene; - bouw serre en zwembad Zuidlangeweg 8 te Kats; - bouw kap op garage Havelaarstraat 107 te Colijnsplaat; Verder zijn de onderstaande bouwaanvragen ontvangen: - bouw woning Provincialeweg 1b te Kortgene; - bouw garage Ringweg 38-40 te Colijnsplaat; - bouw garage Wilhelminastraat 137 te Kortgene; - bouw woning Bemhardstraat 17d te Kortgene; - bouw woning Bemhardstraat 17e te Kortgene; - bouw woning Bemhardstraat 17a te Kortgene; - bouw woning Zandkreekstraat 21 te Kortgene. De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC afdeling Midden Zeeland organiseert zaterdag 30 juli a.s. een Mannenavond in het kader van het Zomerfestival. Op deze mannenavond is er een optreden gepland om ca. 22.30 uur. Het safe sex promotie team uit Amsterdam brengt hun show: Red Hot and Horny. Eerder trad dit safe sex promotie-team met veel succes op in de Amster damse discotheek IT. Na afloop van hun show kunnen de bezoe kers eventuele vragen stellen aan dit team over veilig vrijen. Zorg ervoor dat je op tijd binnen bent, want het pand heeft een beperkte capaciteit. De avond is bedoeld voor zowel jongeren als minder jonge mannen. Het COC- pand aan de Eigenhaardstraat 2 is vanaf 21.00 uur geopend. COC-leden betalen op vertoon van hun lidmaatschapskaart 5,- entree. Niet COC leden betalen 10,- entree. Voor meer informatie: COC 01180 - 12280. Het vakantiewerk-seizoen draait weer volop. Zo ook de Vakantie- werkcampagne van FNV Jonge ren. Tijdens deze campagne informeert de jongeren-organisa- tie vakantiewerkers over hun rechten en plichten. Jongeren weten namelijk meestal niet pre cies wat hun rechten en plichten als vakantiewerker zijn. Bijvoor beeld hoe hoog hun loon moet zijn en wat ze naast de studie financiering of kinderbijslag bij mogen verdienen. Daarom kun nen jongeren een gratis Vakan- tiewerk-folder bestellen bij FNV Jongeren. In de Vakantiewerk- folder staat alle basis-informatie die iedere vakantiewerker nodig heeft. De folder is te bestellen bij de Vakantiewerktelefoon van FNV Jongeren: 06-8212147 (op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur, 20 ct. p/m). Hier kunnen jon geren trouwens ook terecht met vragen en klachten over vakan tiewerk. En voor wie echt het naadje van de kous wil weten, heeft FNV Jongeren en uitge breid Informatiepakket over vakantiewerk. Dit is ook bij de Vakantiewerktelefoon te bestel len en kost ƒ5,50 (incl. porto kosten). Ook de oudpapierophalers van de muziekvereniging Euterpe en de Jeugdclubs zijn in juli met vakantie. Hierdoor wordt op de gebruikelijke laatste zaterdag van de maand, in juli geen papier opgehaald, maar wordt doorge schoven naar de laatste zater dag in de maand augustus. Het sparen van oud papier dient drie goede doelen, het milieu, de huisvuilophaaldienst en de ver enigingskassen. Daarom is het belangrijk het oud papier nu op te sparen tot 27 augustus, aldus Euterpe. De Supportersclub Arno Slabbe koorn blijft groeien. De barbecue werd zeer goed bezocht; deze week komt de tweede Nieuws brief uit en zondag 31 juli gaat de club met een bus naar het circuit van het Belgische Zolder. De club heeft momenteel zo'n kleine 50 leden en het einde is nog niet in zicht. Het is een leuke club geworden voor motorlief hebbers die wat meer willen weten over de wegracerij. De reis naar Zolder wordt dan door de meeste leden zeer gewaar deerd en betekent voor sommi gen het eerste bezoek aan een race-circuit. De bus vertrekt zon dagochtend om 8 uur van het station in Goes. Er zijn nog enke le plaatsen over. Leden betalen ƒ15,- voor de reis; niet-leden 20,- gulden. Lid worden mag natuurlijk ook. Als je nog mee wilt, neem dan kontakt op met Jan Slabbekoorn, telefoon 01192 - 2708, of kom zondag aanstaande om 8 uur naar het station in Goes. HOFLEVERANCIER L. KERKSTRAAT 30 (2/GOES- Van 29 juli t/m 25 augustus a.s. houdt de Zeeuwse Kunstkring voor de 2e keer haar zomerex- positie in het gemeentehuis in Brouwershaven. De exposeren de kunstenaars zijn: Ad Braat, Tessa Braat, Miems v. Citters, Hans Cool, Leen v. Duivendijk, Saskia Eggink, Els Hollebrand- se, Jan Pieter Jongschap, Mar- greet Leijdekker en Fransje v.d. Swan. De expositie wordt offi cieel geopend op vrijdag 29 juli a.s. om 17.00 uur door mevrouw G.J. v.d. Velde-de Wilde, wet houder van de gemeente brou wershaven. De expositie is ge opend op werkdagen van 09.00- 12.00 uur en van 13.30-16.00 uur. Nieuwe Kerkstraat 29, Kapelle-Biezelinge Telefoon 01102-41688, constant' ■eeV BCSSïS'/'-r.". -.-xv

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9