Deze week voor de 21e maal Kadefeesten in Goes e i Café 't Gouden Muiltje Max Havelaarkoffie STEAKHOUSE s STEVE’S RECORD SHOP 15.- PIZZA LACHENDE KADEFEESTEN GOES 2122 EN 23 JULI few HENGELSPORT- ARTIKELEN voor één kwartje tijdens Kadefeesten "De Paerestal" Tijdens de Kadefeesten tdL bvb - I 1- uü '4 w! V vindt ons op de Beestenmark 14 in Goes.... waar anders! Ijssalon en eetcafé EXPRESSELIJN r*- 11 EOLSAI IN€> A 4» O o BOfto Feesthuis Goes KONINGSTRAAT 9 GOES TEL0H00-27101 Inlichtingen en opgaven: 01100-32817 1 HALVE PRIJZEN Hoera, de Pieremachocheltocht wordt weer georganiseerd tijdens de Goese Kadefeesten op 22 juli. Voor jong en oud! STRIPSPECIAALZAAK 2e HANDS BOEKEN ALLE TAPIJTEN IN ONZE BENEDEN VERDIEPING VOOR nV "WW .*n w de barbecue met salade en brood voor hebben wij op ons buitenterras spare-ribs of saté van bez0/. DE BEVELANDER 12 Woensdag 20 juli 1994 3 Arrivederci ri èJ i 1B Ook voor souvenirs Magdalenastraat 12 Magdalenastraat 4 Tel. 01100-14160 Tot ziens bij: Maarten en Hannie tel.01100-52048 Om gezellig even bij te praten onder het genot van een heerlijke kop koffie of een goed glas bier Wij verzorgen ook uw vleessteengrill reserveren gewenst: Tijdens de Goese Kadefeesten op 23 juli van 11.00-16.00 uur Vrijmarkt voor kinderen aan de J.A. v.d. Goeskade - op de stoepen bij de flats. LP’s te koop gevraagd. Heeft U Blues, Sixties, Psychedelic, Seventies Punk/New Wave, Hardrock, Funk, Jazz, Folk, Folkrock, World Music LP’s te koop? Bel of kom een keer langs. Tel. 01100-20012 Elke dag geopend Italiaans restaurant Porto Bello opent 2e zaak in Goes ook voor uw dagelijkse lunch ALLE KINDEREN KUNNEN OPRUIMING HOUDEN! wij hebben een groot assortiment Nicola, en Fortunato Magdalenastraat 11 - Goes - 01100-29396 C.D.’s L.P.’s SINGLES ROOTS ROCK BLUES WORLD MUSIC GOES TEL.01100-52100 met o.a. Feestmarkt en Kunstmarkt - Modeshows - Boegsprietlopen - Visafslag - Muziek Slechts een korte periode tijdens deze opruiming liggen k PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN J Magdalenastraat 9 4461 AL Goes tevens uw adres voor VISAAS ZAGERS en PIEREN en visakten en vergunningen. L V Ruitersportartikelen VT'i «.«J. nu A r..a B Fr ■hl M II 3 7 5 >23 Kr i f af laten komen. Hieronder volgt het detailleerde programma van de Kadefeesten van donderdag tot en met zaterdag: KEES SABINA DORREPAAL KONINGSTRAAT 2 - GOES TEL.: 01100-15463 VIDEOTHEEK - FEESTARTIKELEN HENGELSPORT - VUURWERK Het Keurmerk Max Havelaar garandeert een goede prijs voor de koffieboeren in de Derde Wereld. Toch hoeft een goed kopje Max Havelaarkof fie niet duur te zijn, om dat aan te tonen wordt de koffie tijdens de kadefeesten aangeboden tegen kostprijs. Het Informa- IEDERE DAG GEOPEND MAGDALENASTRAAT6 GOES TELEFOON 01100-30830 Deze week worden in Goes weer de Kadefeesten gehou den. Ze beginnen donderdag, morgen en duren tot en met zaterdag. De Kadefeesten zijn bij veel inwoners en toeris ten bekend als één van de gezelligste feesten die Zeeland in de zomer heeft te bieden. De organisatie is traditiege trouw in handen van de Stichting Goese Kaden. Het is de 21e editie. Voorzitter Ted van Sisseren van genoemde stichting vertelt: be zorgen 18.00- 24.00 u. IN EN VERKOOP SPECIALIST IN DE KOE Vlasmarkt 14 Thuisbezorgd GRATIS in Goes Bezorgtijden: 16.00-22.30 uur Bestellingen kunnen vanaf 15.00 uur telefonisch worden opgegeven 01100-50000 of fax 01100-31222 7 dagen per week geopend SAROUK g ZATERDAG 23 JULI Vanaf 8.30 uur: Inschrijving Ganzerace in 't Loze Vissertje 10.00 uur: Visafslag bij het Vis- perk Vanaf 11.00 uur: Feestmarkt Vanaf 11.00 uur: Kunstmarkt 11.00 uur: Start Ganzenrace 11.00 uur: The South-West Dixie Jazzparaders vanaf 11.00 uur: Oude ambach ten (Kleine Kade) 15.45-16.30 uur: Modeshow "Souplesse" (tent Turfkade) 17.00-18.00 uur: Modeshow "Souplesse" (tent Turfkade) 18.00-19.30 uur: Kadeconcert 19.30 uur: Prijsuitreiking Gan zenrace ('t Loze Vissertje, Goese Sas) 20.00-24.00 uur: Band "BI0f" (Turfkade) Band "The Corner Cats" (Grote Kade) ±21.00-21.30 uur: Modeshow "Souplesse" 24.00 uur: Stakellichten .•.•.•.•-•.......••••••-••a VRIJDAG 22 JULI 09.30-11.00 uur: Tekenwedstrijd (hoek Turfkade/Kleine Kade) 10.00-12.00 uur: Hengelwed- strijd (Oostvest te Goes) inschrij ving bij de Steneburg 11.00-12.00 uur: Kinderpro gramma "Joli Coeur Theater" (hoek Turfkade/Kleine Kade) vanaf 11.00 uur: Feestmarkt circa 11.30 uur: Prijsuitreiking tekenwedstrijd circa 12.00 uur: Prijsuitreiking hengelwedstrijd 13.00 uur: Kinderschminkfesti- val (tent Grote Kade) vanaf 13.00 uur: Volksdans groep "Babbelaars" vanaf 13.30 uur: Kunstmarkt (op v.d. Goeskade) 14.30-16.00 uur: Pieremacho cheltocht Vanaf 15.30 uur: Kinderspelen (op Kleine Kade) 17.00-17.30 uur: Demonstratie Aerobics "High Five" (op Turfka de) Vanaf 17.30 uur: Soepuitdeling bij het Visperk 20.00-24.00 uur: Band "Hot Rock" (Grote Kade) Band "Star dust" (Turfkade) Verder: High Five demonstraties Steps Vrij dag 17.00 Zaterdag 14.00 uur "Ook dit jaar vormen de Kade feesten weer het hoogtepunt op de zomerse activiteitenagenda in Goes. Rond de oude binnenha ven wordt tijdens drie opeenvol gende dagen een grote variatie aan evenementen geboden. Deze publiektrekker bij uitstek wordt op donderdag 21 juli ge opend en op zaterdag 23 juli om middernacht met de traditionele stakellichten besloten." Al ruim twee decennia lang zijn er de Kadefeesten een groot succes. De Zeeuwse bevolking komt er massaal op af, maar ook voor de vele toeristen is het driedaagse feest altijd een aangename fac tor in hun vakantie in Zeeland. De Kadefeesten zijn in het begin van de jaren '70 als een particu lier initiatief van bewoners rond de oude stadshaven ontstaan. De gemeente Goes besloot gaandeweg het gezellige festijn in het historisch centrum van de stad te subsidiëren, maar in deze tijd van bezuinigingen is nu ook dit kraantje dicht gedraaid. Thans zijn het in hoofdzaak sponsors die de kostbare dagen in financieel opzicht mogelijk blij ven maken. De Stichting Kade feesten oriënteert zich voorts steeds weer op nieuwe mogelijk heden om de feesten te handha ven. Hiertoe is dit jaar de ver koop van drie soorten 'Kade- wijn" het nieuwste idee. De fles sen Franse en Hongaarse wijn worden tegen schappelijke prij zen verkocht in de kramen die langs het water zijn opgesteld. De 21ste Kadefeesten worden nu ook weer gekenmerkt door muziek, dans, spelletjes voor jong en oud, diverse wedstrijden, oude.ambachten... enz. Op don derdagmiddag worden de fees ten bij de Sint Maartenbrug op een luide en spectaculaire manier geopend. Die eerste dag is de feestmarkt al open en staat ook het altijd spectaculaire touw trekken op het programmma. Vrijdag 22 juli staat in het teken van het kind. Er is dan een tekenwedstrijd bij het visperk, waar later het kinderprogramma Joli Coeur te zien is. 's Middags kunnen de kinderen schminken en is er ook de altijd veel bekijks trekkende 'Pieremachochel tocht'. Op de Kaden worden tevens diverse kinderspelen gehouden. Op de zaterdag wemelt het ook weer van activi teiten, zoals modeshow, scha ken en dammen, square-dan cers, mosselverkoop. Een hoog tepunt is altijd weer de befaamde Boegsprietloop bij de ophaal brug. Kinderen en volwassenen kunnen zich aanmelden en al dan niet verkleed proberen de val vanaf een over het water lig gende mast zo lang moglijk uit te stellen. Leuk voor de kinderen is de Vrijmarkt, die aan de L.A. van der Goeskade wordt georgani seerd. leder kind met overtollig speelgoed kan zijn of haar 'han del' op straat uitstallen. Voor jong en oud is het, kortom andermaal drie dagen lang een gevarieerd aanbod. Men kan actief deelne men aan de feesten, maar ook gezellig het evenement op zich Evenals vorig jaar kunnen bezoekers van de Kadefees ten in Goes op zaterdag (23 juli) een (h)eerlijk kopje Max Havelaarkoffie drinken op het terras voor het Infom voor een symbolisch bedrag van slechts één kwartje. De drie organisaties die in het Infom gevestigd zijn, vinden de Kadefeesten een mooie gele genheid om bezoekers extra welkom te heten en eens te laten proeven hoe een kopje koffie met een eerlijke prijs smaakt. DONDERDAG 21 JULII Vanaf 17.00 uur: The South- West Dutch Dixie Jazzparaders 19.00-20.00 uur: Turndemon- stratie "Volharding" op v.d. Goeskade Vanaf 19.00 uur: Feestmarkt 20.00-24.00 uur: Band "Music 4" (Grote Kade) Band "Cartouche" (Turfkade) 20.00-21.00 uur: Touwtrekwed- strijden (op v.d. Goeskade) tiecentrum Ontwikkelingssa menwerking en Mensenrech ten Goes, biedt onderdak aan Amnesty International, Terre des Hommes en de Wereld winkel. In de winkel staan de schappen vol (exotische) pro- dukten, handgemaakte origi nele cadeaus, (h)eerlijke levensmiddelen als koffie, thee en chocola, maar ook schitterende T-shirts en ver der is er informatie van en over de organisaties verkrijg baar. Het terras en de winkel zijn zaterdag 23 juli open van 9.30 tot 16.00 uur. Het Infom bevindt zich aan de A. Joachi- mikade 5 in Goes (vanaf de kade net voorbij het ophaal bruggetje). Ook in de zomer is de winkel dagelijks geopend (behalve maandag) van 9.30 tot 11.30 uur, dinsdag tot 17.00 uur en op koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. 11.00-16.00 uur: Vrijmarkt voor kinderen (v.d. Goeskade) 12.30- 13.00 uur: Square-dan cers (v.d. Goeskade) Vanaf 13.00 uur: Schaak- en damwedstrijden (op Kleine Kade) 13.30- 14.00 uur: Square-dan cers (v.d. Goeskade) 13.30- 14.30 uur: Modeshow "Souplesse" (tent Turfkade) 14.00-16.00 uur: The South- West Dutch Dixie Jazzparaders Vanaf 14.30 uur: Mosselver koop (hoek Turfkade/Kleine Kade) 14.30- 15.30 uur: Boegsprietlo pen 15.15-15.45 uur: Optreden Kle- derdrachtengroep "Ons Boere- goed" 15.30- 16.30 uur: Square-dan cers 15.45-17.00 uur: Klederdracht- groep "Ons Boeregoed" is aan wezig ópen van 16.00 u. 1 yi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 12