Vele De recht-toe recht-aan fotografie van Adri Hamelink: Een foto zegt méér dan duizend woorden PAS OP!! KOOPJES op 7, 8 en 9 juli UKT Hj STEUTEL i vels de°bP^er^ Helen5 ae A I i 50% korting op de gehelé Mexx-collectie Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland tij Woensdag 6 juli 1994 - 46e jaargang no. 27 ii ALLE FOTO'S 2x AFGEDRUKT Sc Vandaag begint onze opruiming MARTIN WIJDEMANS STEÜTEL GRAND THEATER GOES 01100-15165 STEÜTEL «-At zee il t i Hét adres voor FOTO Bel! 01193-9226 Lange Vorststraat 12 - 4461 JP Goes Ook lengtematen kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 en 5 Duizendpoot ingepakt Goes Lange Kerkstraat 44 SHOE-SERVICE ^l/l\ Oude Vismarkt 10 GOES Zeer interessante FILMPROGRAMMA VANAF 00. 7 T/M WO. 13 JULI uhe very special sales of Benetton! Tijdens de braderie (Van een onzer redacteuren) GOES -- "Een foto zegt méér dan duizend woorden". De spreuk (op een stickertje) staat ietwat onopvallend voor aan in één van de foto albums van Adri Hamelink. de gehele 2e set voor maar 25 cent per foto VÉRSCHOORE Omlijsting Kwartmaten profiteren ook in de uitverkoop Zie pag. 3 en 5 STERTEL «-At Ook grote maten kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 en 5 "Want laten we eerlijk zijn..." I i 5 f 5 De hoek Kleine Kade/Turfkade in Goes. De waterspiegeling van de patriciërshuizen trekken haast nog méér de aandacht dan de woningen zelf. Eigenlijk is Adri Hamelink (47) een amateur-artistieke duizend poot, die al op zeer jeugdige leef tijd met fotograferen begon. Aan- Wie de fotoboeken doorbladert, kan de teneur van de levenswijs heid alleen maar onderschrijven. Hoe mooi de natuur kan zijn, hoe mooi de stad Goes kan zijn: de recht-toe recht-aan fotografie van Adri Hamelink bewijst het glashelder en haarscherp. Melka King Le Dub Maar in de loop van de jaren tachtig brachten Adri's ogen en handen ook andere dingen op papier. Een oude prentbriefkaart Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Terneuzen Goes, Grote Markt 7 van zijn overleden vader slaagde ook zodanig goed, dat de illustra tie nu nóg bij zijn moeder thuis aan de muur hangt. ke werk in een stroomversnel ling. De potlood- en pentekenin- Die waardering gold overigens niet uitsluitend de geëxposeerde foto's, maar ook de omlijsting. Zowel voor de schilderijen als voor de foto's verzorgt Adri (samen met zijn vrouw) op kun stige wijze de lijsten en de pas separtouts. De lijsten maken ze zelf, de passepartouts snijden ze zelf. De vormen en de kleurstel ling worden nauwkeurig in even wicht gebracht met de inhoud van het schilderij of de foto. Op dit moment is het in huize Hamelink aan de M.D. de Groot straat overigens tijdelijk even rustig, want er is een verhuizing op komst. Alle schilderijen en foto's staat veilig en keurig inge pakt. Ze mogen niks te lijden krij gen van de aanstaande verhui zing naar 's-Heer Hendrikskinde- ren. Exclusieve Modeschoenen Opril Grote Markt 1 4461 AK Goes Telefoon 01100-52400 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 KREUKELMARKT12 GOES Maar als in de nieuwe woning alles op orde is, gaat Adri Hamelink weer onverstoor baar door met zijn veelzijdige amateurkunsten. dat er aquarellen en pastellen op de schildersezel kwamen te staan. (Aquarellen zijn olieverf schilderijen. Pastellen zijn schil derijen die met een speciaal soort zacht kleurkrijt worden gemaakt). Bovendien hebben wij enkele schitterende aanbiedingen in sokken en panty's, o.a. sokken met het stadswapen van Goes Het Sint Jacobsstraatje in Goes. "Zo kan ik ze óók maken", is vaak de eerste reactie van een kijker. Maar dat valt tegen. De toto is een voorbeeld van een eenvoudig lijnen spel en een sfeertekening die goed bij het onderwerp past. De curve in het straatje wordt gebroken door de rechtopgaande gevels, links en rechts van de curve. Het tegenlicht is vrijwel niet te zien, maar bepaalt toch de sfeer van de foto: middeleeuws, antiek, stil. De kleurstelling (die in zwart-wit helaas niet is weer te geven) is bruingroenig en vlak. Ondanks de grote afmetingen is de afbeelding haarscherp. Emotionele foto van een eenzaam aap je achter tralies: "Wanneer mag ik er nou uit?" Let op de uitdrukking van het gezicht en de stand van de handen. Foto is exact op het juiste moment genomen. vankelijk met een supereenvou- dig boxje, later met een fixed focus camera en tegenwoordig met een chique spiegelreflexca mera Minolta Dynix 7000i. Hij fotografeerde 'van kinds been af' alles wat los en vast zat. "Ik had geen speciale belangstelling voor speciale onderwerpen, maar nu ik terugkijk zie ik veel bloemen en stads- en dorpsgezichten. Door de bank genomen dus rustige thema's. Ik denk, dat elke fotograaf de onderwerpen kiest, die het dichtst bij zijn karakter liggen. Uit mijn onderwerpkeus zou af te lei den zijn, dat ik een redelijk rustig mens ben", zegt Adri. "En dat kan wel kloppen". Middelburg, Lange Geeré 28 De expositie van zijn natuur- en stadsgezichten in het Gasthuis te Goes leverde een ware lawine aan complimenten op in het gas tenboek Natuurlijk hebben vrij wel alle bewoners van het tehuis de foto's belangstellend en bewonderend bekeken, want zij kennen Adri in het dagelijks leven als hun 'huishoudelijk tech nisch medewerker'. Maar er waren ook talloze buitenstaan ders, die het foto-overzicht zeer wisten te waarderen. Parly en Feeslcenlrum SCHEEIIEOORI) A A l< I.A I\ l> LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 Vier jaar geleden verhuisde mevrouw Nele- mans van Limburg naar West Brabant. Toen zij alhier op zoek moest naar een supermarkt bleek voor haar al gauw dat er maar één echt de goedkoopste was: Jan Bruijns! "Het is hier lekker laag geprijsd, terwijl men de kwaliteit tegelijkertijd hoog in het vaandel heeft staan. Ik vind het nog steeds een keurige winkel met vriendelijk personeel, waar ze voor ons gezin alles hebben. Nu zijn we maar met z'n drie tjes: mijn man, mijn dochtertje en ik, maar hoe groot of klein een gezin ook is, als je prijsbewust door het leven wilt kan je niet om Jan Bruijns heen. Daarom haal ik ook alles hier. Want laten we eerlijk zijn, over de hele linie ben je goedkoper uit. Je hoeft maar één keer bij een andere supermarktje boodschap- Mevrouw Nelemans: over de pen te doen om dat te achterhalen. En dan heb hele linie ben je veel voordeliger, ik het nog niet gehad over de vele koopjes, uit!" zoals bijvoorbeeld bij de ingang. Dat soort dingen vind je ook alleen maar bij Jan Bruijns. Daarom blijf ik het zeggen: er is er maar één die zich echt de goedkoopste mag noemen...!" Niet zo lang geleden hing een selectie van zijn opnames (afge drukt op globaal 30 x 42 cm) in de expositiegang van het verzor gingstehuis Gasthuis in Goes. Eigenlijk had het tehuis een keus willen maken uit zijn collectie zelfgemaakte aquarel- en pastel- schilderijen. Maar die hingen op dat moment in een ander tehuis, ergens in de provincie Utrecht. Want het amateurwerk van Adri Hamelink is tegenwoordig veel gevraagd. Het is zogezegd 'gezien' Er zijn al contacten om in 1995 te exposeren in het bekende ambachtencentrum 'Gouden Handen' in 's-Heerenberg (Gld), in 1996 in het Lunchcafé te Goes, en op korte termijn wel licht al in het medisch centrum De Pijlers te Goes. In elk geval zijn de bovenbedoelde aquarel len en pastellen vanaf augustus te zien in het Gasthuis. Want dan zijn ze terug in Goes. Nadat hij zich (in 1989) in Goes van zijn geboorteplaats Terneu- had gevestigd, kwam het artistie- zen bracht hem ertoe, die kaart met potlood na te tekenen. En het ging verdikkie nog goed gen werden uitgebreid met kleur, óók.... En een potloodtekening En daaruit vloeide weer voort, i. ft 1 4 z - 4, donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag/dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 14.00-19.00-21.30 u. 20.00 u. 14.00-20.00 u.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1