Door wie bent u voor het laatst diep in de ogen gekeken i V. en D. vestigt nieuw warenhuis in Goes STEUTEL i k ZZliEl'WI) '////'tv 01100-50520 b Ruim 200 kramen en tal van evenementen Goes drie dagen in teken braderie Zomer- JIS’-..» <GOES> Geslaagde FamiHe- Personeels/eeslen •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues 3 2 C weekblad voor zuid- en noord beveland »L'C o i ©K)@[L GRAND THEATER GOES 01100-15165 -4^) K j optiek de |onge STEUTEL STEUTEL ^«-At- STEUTEL «-At Woensdag 29 juni 1994 - 46e jaargang no. 26 r Wie anders dan 98,- Hét adres voor Bel! 1)1 l'JS-')22(> k X- V Donderdag 30 juni koopjesrrtarkt in Goes SHIRTS 2 voor MARTIN WIJDEMANS FILMPROGRAMMA VANAF 00. 30 JUNI T/M WO. 6 JULI r e 75-jaar jubileum aktie e r Een supersnelle cruiser op de Zeeuwse wateren: de Boca Grande 350 MCi van Doral. Statistiek FOJ Tellingen Wemeldinge exit Kwartmaten profiteren ook in de uitverkoop Zie pag. 3 en 5 Ook lengtematen kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 en 5 Ook grote maten kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 en 5 ^IBUO^ Wedstrijdjachten in volle zee. Goes, Grote Markt 7 Middelburg, Lange Geere 28 Jachthavens i LM tv H - z# 3 ''X— i 4 't k L F. GOESE MIDDENSTANDS CENTRALE EEN GMC BON KADO - EEN GOED IDEE (Van een onzer redacteuren) NOORD- LAND Video’s, cd’s, baby-, peuter-, grote maat-, sport-, en vrijetijds- kleding, printopdrukken op mok ken en t-shirts, leren jassen, tas sen en portemonnees, hoeden en petten, zonnebrillen, hobby artikelen, huishoudspullen, Har ley Davidson artikelen, sieraden cosmeticaprodukten, schilderij en, posters en dierenbenodigd heden zijn een greep uit het assortiment. Voorts vertonen oud-ambachts- lieden hun kunsten en is er uiter aard ook gedacht aan de inwen dige mens (eten en drinken), waarbij wederom variatie het kernwoord is". De grootste en meest sensationele activiteit die de braderie een extra dimensie geeft is Bungee Jumping. Registratie van de watersportge- gevens geschiedt nergens in Nederland zo nauwkeurig als in Zeeland. Immers, in onze provin cie worden de passerende sche pen geteld op de sluizen, worden de aankomende schepen geteld in de jachthavens, en wordt ook bijgehouden hoe lang een ple ziervaartuig in een bepaalde jachthaven blijft. Daardoor ontstaat een scherp en betrouwbaar beeld van hoe de watersporters varen en voor wel ke sluizen en jachthavens ze een voorkeur hebben. Zelfs kan eruit worden afgeleid, hoeveel water sporters niet in een jachthaven overnachten, maar bijvoorbeeld langs een eilandje in het Veerse Meer. 51.400 48.700 35.800 27.700 22.500 18.500 41,5% 2,4% - 1,7% - 4,6% - 4,8% - 5,3% - 5,5% - 7,1% - 8,1% - 10,4% - 14,7% donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag/dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 14.00-19.00-21.30 u. 20.00 u. 14.00-20.00 u. FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG I Watersporters niet altijd in hun sas SHOE-SERVICE Oude Vismarkt 10 GOES irF WINKELSTAD Op de Industriekade achter de Praxis wordt boven het water vanaf een kraan van 60 meter gesprongen. Het team van Bun gee Schweizer verzorgt het geheel. De verwachting is dat het spektakel veel mensen zal trekken en daarom zullen er de nodige etenswaren te verkrijgen zijn. Daarnaast kan de bezoeker Goes eens vanuit een ander per spectief bekijken. Op de honden renbaan kan men in een heli copter stappen die vervolgens vluchten boven Goes en omstre ken maakt. Ook is er aan de peu ters en de kleuters gedacht. Op de Grote Markt zal er een spring kussen geplaatst worden; achter de kerk zullen minicars rijden en in het Schuttershof staat een draai-zweefmolen. Dat alles drie dagen lang. Voor de winkel van Brammetje Dump verzorgt Nin tendo Games, woensdag 6 juli, een demonstratie en een wed strijd voor kinderen tot 12 jaar. Vrijdag 8 juli is er voor jong en oud de Eric’s Magic Bike Show. Een show voor jong en oud die Bij een aankoop van minimaal 25,- ontvangt u in al onze zaken een kraslot: u ziet meteen wat u kunt winnen! 1Goes, gem. jachthaven 2. Colijnsplaat 3. Kortgene Delta Marina 4. Yerseke 5. Goes, De Werf 6. Wemeldinge, gem. jachth. 7. Wolphaartsdijk, havens 8. Goes, Het Goese Sas 9. Kamperland 10. Kats 11Ellewoutsdijk Het valt uiteraard te hopen, dat de komende zomer een stuk zonniger zal zijn dan die van vorig jaar. Want de watersport- activiteiten op het water geven altijd een plezierig gevoel in het hart. Veel witte zeilen op het water associëren we toch altijd met zomer en zonnig weer. En het geeft altijd een gezellige jaren echter niet meer bij. Vol gende week dus een reprise van ”de Goese braderie”. Hoe druk het in de zomer in Goes kan zijn, blijkt uit een archief foto van Zeeland Culinair, gemaakt in juli 1985 toen het om een voor Zeeuwse begrip pen nog vrij uniek evenement ging. De cijfertjes over 1993 waren: drukte op de sluizen en in de jachthavens. Vroom Dreesmann gaat een nieuw warenhuis openen in het centrum van Goes op Zuid- Beveland. Deze week is het contract gesloten voor een pand aan de Schuttershof, met een verkoopoppervlakte van ruim 2500 m2 over twee etages. Laten we elkaar maar een mooie zomer toewensen. Dan gaan veel watersporters het havengat uit. En dan kunnen de automobilisten weer voor de sluisbrug van Katseveer in de file gaan staan - De braderie van Goes is terug. En hoe! Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juli - volgende week dus - zal Goes drie dagen lang bruisen van activiteit. De Goese braderie is volgens orga nisator Edwin Moens groter van opzet dan ooit. Hij vertelt: "Nooit eerder stonden in Zeeland zoveel kramen in een centrum. Veel belangrijker echter is de enorme variatie in artikelen die ten toon worden gespreid. Al deze vaststellingen zijn te vin den in het jaarlijks overzicht van de 'Ontwikkelingen van de recreatievaart in Zeeland', dat wordt opgesteld door Ben Ziel- schot van de Provincie Zeeland (bureau economische zaken en onderwijs). lange vorststraat 40 4461 JP goes telefoon: 01100-11272 niemand mag missen. Donder dag en vrijdag wordt er aan de Kade een mosselfeest voor vol wassenen georganiseerd. De bezoeker kan bij Karel V en bij Bodega Bienvenu genieten van fantastisch bereide verse Zeeuwse mosselen. Tot slot wordt er vrijdag 8 juli op de Grote Kade een leuke rom melmarkt gehouden, waarbij de toegang uiteraard vrij is. In de Bevelander van woensdag 6 juli a.s. komen we nader terug op de braderie van Goes en de evene menten die er omheen zijn gebouwd. Bovendien presente ren vele deelnemers aan de bra derie, welke wordt ondersteund door de Goese Middenstands Centrale, zich op speciale adver tentiepagina’s, welke aandacht besteden aan de braderie. Bij de foto: Goes heeft de laat ste jaren een grote verschei denheid aan zomerse evene menten binnengehaald. Een braderie was er de laatste met meer modische accenten en met veel nadruk op de kwali teit van de dienstverlening. In Goes zal het zwaartepunt van het assortiment liggen op mode (dames, heren, kinderen, baby, lingerie), mode-accessoires, wonen/huishoud, home-enter- tainment (elektronica, beeld en muziek), boeken, sport en alles op het gebied van "pen en papier". Er komt ook een restau rant volgens het succesvolle Le Café-concept. Begin augustus kan met de opbouw en inrichting van het nieuwe warenhuis wor den begonnen. Verwacht wordt dat hiermee acht tot tien weken gemoeid zal zijn. De opening is in oktober voor zien. Parly- en Feeslmilrum SCHELDEOORD B A A R I A IX I) Het aantal schepen dat in Zee land de 12 'tellende' sluizen passeerde, was vorig jaar 243.000. De sluis bij Wemel dinge is daarbij wel inbegre pen, maar de sluis werd op 6- 9-93 gesloten. Er waren toen 4600 pleziervaarders gepas seerd. In de toekomst zal Wemeldinge niet meer worden meegeteld. zes jaren (als gevolg van slecht weer), maar dat nadeel deed zich overal in het land voor. Op de Zeeuwse wateren was het vorig jaar gemiddeld 4,6% min der druk dan in het voorafgaande jaar. Het voorseizoen was bij zonder goed, de zomer was min der goed, het naseizoen was ronduit slecht. Zeeland houdt echter zijn naam als een der belangrijkste water- sportprovincies van Nederland hoog, omdat de terugval in de rest van Nederland nóg ernstiger was. In onze eigen provincie had het Veerse Meer relatief het minst te lijden onder teruggang, de Gre- velingen en de Oosterschelde wat méér, de Westerschelde kreeg te maken met een grote daling. LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 Van de 11 resterende sluizen was de Grevelingensluis bij Brui- nisse (toegang tot de Grevelin- gen) als vanouds de drukste. Er werden zelfs nog méér plezier- schepen geschut dan in de (dub bele) Krammersluizen bij Willem stad, die beschouwd worden als de toegangspoort tot het water- sportgebied Zuid-west-Neder- land. De sluis bij Katseveer (toegang tot het Veerse Meer) bezet opnieuw de derde plaats, ook al zullen de automobilisten die zo vaak voor de geopende brug moeten wachten, daarmee niet erg in hun sas zijn. Wilhelmina- dorp (toegang tot Goes) was 6e. De Kreekraksluis, in voorgaande jaren een sterk verliezer, won weer wat marktaandeel terug, met een stijging van 41,5%. Waarschijnlijk had dat te maken met Sail Antwerpen. Toch is de Kreekrak het minst gepasseerde sluizencomplex voor de water sport. Het warenhuis, dat werk zal bie den aan circa tachtig medewer kers, wordt de 62-ste vestiging van Vroom Dreesmann. Voor de inrichting staan de vorig jaar geopende vestigingen in Almere, Rotterdam-Oosterhof en Zoeter- meer model. In deze laatste drie plaatsen heeft Vroom Drees mann een vernieuwd warenhuis concept geïntroduceerd voor kleinere verzorgingsgebieden, 3 X? -fj L 1Bruinisse 2. Krammersluizen 3. Kats 4. Veere 5. Vlissingen 6. Wilhelminadorp 7. Roompotsluis 8. Bergsediepsluis 9. Hansweert 10 Terneuzen 11Kreekraksluis De vergelijking met het vooraf gaande jaar (1992) valt voor enkele havens zeer negatief uit. Op minstens vier sluizen was de teruggang groter dan gemiddeld. Stijging en daling ter vergelijking op een rij: Terneuzen Vlissingen Zierikzee A 4K A 4' Goes Hulst Middelburg FOTO Kreekraksluis Veere Wilhelminadorp Vlissingen Roompotsluis Bruinisse Krammersluizen Kats Bergsediepsluis Terneuzen Hansweert Opmerkelijk is, dat alle Wester- schelde-sluizen negatief scoor den. De vaart op de Wester schelde is (ondanks Sail Antwer pen) niet erg populair geweest in 1993. Zoals gezegd worden in Zeeland ook alle aankomende en vertrek kende jachten genoteerd in de jachthavens. Dat gebeurt in maar liefst 35 jachthavens. Ook wordt zelfs vaak het aantal opva renden genoteerd. Zierikzee is in onze provincie nog altijd -met voorsprong- de grootste jachthaven, waar jaar lijks de meest passanten aanleg gen. Bruinisse Aqua Delta is goede tweede. Uit de lijst van 35 jachthavens is echter ook een apart Beve- lands overzicht te maken. Daarin blijkt Goes (gemeente lijke jachthaven) de koploper te zijn, met maar liefst 3790 bezoekende jachten en krui sers). Ellewoutsdijk is hekke- sluiter, met slechts 14 'gast- 14.100 jachten' over het hele jaar 11.800 De complete Bevelandse lijst 3.900 ziet er als volgt uit: 2.700 1.300 1 EN ZUID-BEVE- Zeeland heeft vorig jaar zijn vooraan staande plaats als water- sportprovincie royaal behouden. Weliswaar was het aantal geschikte 'vaardagen' zo'n beet je het laagste van de afgelopen 'V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1