WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Informatie-avond Geslaagde Televisie-actie van Winbela Heinkenszand Bungee Jumping Waarborg-certificaat voor Wisse b.v. Goes Roosgarden te Baarland houdt Rozendagen Feestelijke introductie Aprilia bij Motor 2000 MEDISCHE DIENST Délifrance werd Daily's Forse uitbreiding Hapro logische ontwikkeling Hapro, één van de grootste Europese fabrikanten van zon- ne-apparatuur en autodak koffers breidt opnieuw uit. Misty Basement speelt vrijdag in De Pompe Motorliefhebbers massaal naar H'zand Speciale aandacht voor 65+ Gratis ogentest en oogdrukmeting bij aankoop van bril zonnebril kado Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Mijlpaal voor installatiebedrijf Vrijdag a.s. in Goes-Zuid Woensdag 22 juni 1994 DE BEVELANDER 13 voor 25 en 26 juni 1994 KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: Geslaagden AOC Zeeland WF. MARCDEREGT schittering het met vormen HUISARTSEN: VERLOSKUN DIGEN DIERENARTSEN: drijf verwacht het eerste gebouw eind september op te kunnen leveren. De nieuwe uitbreiding van Hapro is een logische stap in de snelle ontwikkeling van het nog jonge bedrijf. Hapro werd zo'n 12 ’/a jaar gele den in Kapelle opgericht door de huidige directeur, de heer R.T. Henkemans. Door een consistente groei van zowel de verkoop van zonneap- paratuur als autodakkoffers heeft Hapro inmiddels bijna 250 mede werkers in dienst, verdeeld over vier vestigingen. Ongeveer 200 van hen werken in de vestigin gen te Kapelle (Hoofdkantoor) en Yerseke. Hapro is hiermee een van de grotere werkgevers in de regio Goes. De verwachtingen voor de toe komst zijn, dat deze nieuwe uit breiding niet de laatste is. Plan nen voor nieuwe vestigingen, met name in het buitenland, bevinden zich in een vergevor derd stadium. geheel te publiek. Het optreden begint rond 22.00 u. en de entree is vrij. Verder speelt zaterdag 25 juni vanaf 16.00 uur in De Pompe de for matie "Woody and The Sidemen. Ook hier entree vrij. De winkeliersvereniging Winbela te Heinkenszand is zeer actief. Aan de vooravond van het WK-voet- bal werd wederom een actie afgesloten. Klanten van Koopcentrum Heinkenszand stempelden voor een draagbare kleuren TV. Onder het motto, onge stoord kijkplezier naar de WK voetbal stempelden de vaste klanten van dit koopcentrum een volle kaart om zo mee te doen aan deze aktie. Tien stempels van verschillende winkels gaf het recht om mee te dingen naar deze prijs. In het koopcen trum Heinkenszand met zijn vele winkels en een compleet assortiment, bleek het geen probleem te zijn de kaarten vol te krijgen met stempels. Maan dagavond werd de prijs uitgereikt aan de winnares mevr. M. Traas v.d. Does, Oosterguitestraat 46 te Heinkenszand. Op de foto de prijsuitreiking door de secretaris van Winbela de heer Joh. Rijk aan Mevr. Traas v.d. Does. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. B. Rijksen, Vroonlandseweg 9, Kapelle, 01102-43669. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleide huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. MAATSCHAPPELIJK WERK: plaatsinrichting, maar ook aan know how, zowel op technisch als op commercieel terrein. Zo'n dealerschap is ook een bewijs van vertrouwen". Hens Boer, manager van STI Nederland bv., importeur van Aprilia in Neder land, onderstreept deze stelling. "Wij zijn inderdaad enigszins kieskeurig bij het aanstellen van dealers", zegt hij, "maar wij heb ben vertrouwen in jong onderne merschap. Het enthousiasme waarmee beide heren in Hein kenszand hun bedrijf zijn begon nen geeft ons de overtuiging dat onze belangen en die van onze klanten bij Motor 2000 in goede handen zijn". Om Aprilia in het bijzonder en Motor 2000 in zijn geheel bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, organiseerden Chris Kole en Peter Hage een introductiedag en motortoertocht. De belang stelling voor de dag was bijzon der groot. Men schatte het bezoekersaantal op zo'n 2000. derige planten in bedwang, (er mag heel veel) alleen als het te gek wordt dan wordt er ingegre pen. Nu de rozen in bloei staan en de tuin een zoete geur verspreid, willen we graag iedereen die geïnteresseerd is door ons tuin hekje naar binnen leiden om van al deze pracht te genieten". De entree is gratis. Er staan overal Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in Kruiningen. Petra de afgelopen periode bewe zen. Voor de architectuur van de vernieuwde zaak tekende Louk Straver uit Haarlem, die de ideeën van Chris en Petra wist om te bouwen tot concrete voorstellen, terwijl Interieurbouw Slabbekoorn Partner B.V. de Interieurbouw realiseert en de totale bouwbege- leiding voor haar rekening nam. Sinds zaterdag 11 juni kan het publiek zich overtuigen van het resultaat en kennis maken met het reeds bekende assortiment van al of niet belegde Franse bakkerijprodukten en de nieuwe produkten, zoals een keur aan zoete en hartige broodjes, ciabat ta's (Italiaans brood), diverse soorten quiche (hartige taart), maaltijdsalades, mini pizza's enz. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Gem. spoednr. 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdljk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106- 3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, I Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.L. Ris- seeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruiningen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 01103- 1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE V<?or wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. VogelSarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Na een periode van 6 jaar de Boulangerie et café francais "Delifrance" aan de Lange Kerk straat te Goes te hebben geëx ploiteerd, vonden de eigenaren Chris Éleftheriadis en Petra Groen het tijd voor een verande ring. Niet alleen kozen beide exploitanten voor een nieuwe naam: "Daily's", maar ook voor een nieuw concept en aankleding van hun zaak. In de afgelopen 6 jaar heeft Goes kennis kunnen maken met het fenomeen "bou langerie et café francais", voor een belegd stokbroodje, zomaar een stokbrood voor thuis of een gezellig kopje koffie in een zaak tijdens het winkelen in de binnen stad van Goes. Dat dit concept in Goes aanslaat, hebben Chris en Nadat een half jaar geleden een bedrijfscomplex te Yerseke in gebruik werd genomen, volgt nu de bouw van een nieuwe produk- tiehal en een nieuw logistiek cen trum. De produktiehal wordt spe ciaal gebouwd voor de produktie van professionele zonne-appa- ratuur. De nieuwbouw wordt verzorgd door aannemingsbedrijf Krieck- aert uit Hengstdijk. De twee hal- len worden gebouwd op het industrieterrein "Smokkelhoek" te Kapelle. Dit terrein is gelegen naast het veilinggebouw. De gebouwen hebben een geza menlijke totale oppervlakte van 11.000 m2. Het aannemingsbe- Vrijdag 24 juni speelt de reggae band Misty Basement in Café "De Pompe" te Goes. Deze reg- gae-formatie heeft een eigen sty le en sound gecreëerd die niet te vergelijken is met anderen. Met de nummers, die zij zelf geschre ven hebben, weten zij één Met een geslaagde introductie dag en een motortoertocht heeft "Motor 2000" in Heinkenszand het nieuwe dealerschap van het befaamde merk Aprilia gevierd. Motor 2000, de motorspeciaal- zaak die eind 1992 in Heinkens zand geopend werd, is er in geslaagd om het officiële agent schap voor Aprilia motoren te verwerven. De eigenaren van Motor 2000, Chris Kole en Peter Hage, zijn blij met dit officiële dealerschap. Het Italiaanse merk, beroemd om zijn geraffi neerde styling bij de bouw van snelle en moderne motoren, heeft de laatste jaren op de Grand Prix-races opmerkelijke successen geboekt, waardoor de populariteit zeer is toegeno men. "Wij zien het verkrijgen van het Aprilia-dealerschap ook als een bewijs dat wij op de goede weg zijn", zegt Chris Kole, "de importeur van een merk als Apri lia stelt vrij hoge eisen, niet alleen aan showroom en werk- Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11 -64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. den van een aantal Bungee- stunts die het team van Jochen Schweizer tot op heden heeft verricht. Sensatio neel en indrukwekkend zijn sprongen van een brug van 250 meter hoogte, het groeps gewijs of bosjesgewijs sprin gen en de auto-jump. Zowel het verhaal betreffende de achtergronden van hét Bun gee springen als de film staan in het teken van de twee kern woorden voor de organisatie: Veiligheid en sensatie. "De twijfelaar zal overtuigd raken van de kick die een veilige sprong geeft". Uiteraard wor den alle bezoekers deze avond de gelegenheid gegeven een kaart te kopen. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. De bijeenkomst wordt gehou den vrijdag 24 juni in De Pit (wijkgebouw Goes-Zuid) om 20.00 uur. zitjes, en koffie, thee of frisdrank wordt tegen een klein prijsje geschonken. De collectie rozen (die ook in de tuin te zien zijn) en niet alledaagse vaste planten zijn te koop op de kleine kweke rij. In de "Boerenschuur" is een klei ne winkel ingericht met nostalgi sche oude gebruiksvoorwerpen nieuwe gezellige hebbedingetjes en tuindecoraties. Vanaf sep tember staat alles in het teken van de droogbloemen en worden er cursussen gegeven, waar je nu al voor kunt inschrijven. U bent welkom op deze speciale rozendagen op 23 en 24 juni van 13-21 uur en op zaterdag 25 juni van 10-17 uur. Wij zijn het hele seizoen open: dinsdag t/m vrijdag van 13-17 uur, zaterdag van 10-16 uur. Zondag en maandag gesloten. Slotstraat 35, Baarland, tel. 01193-9527. De belangstelling voor Bun gee Jumping tijdens de Goese Braderie (6, 7 en 8 juli) is groot. Duizenden bezoekers zullen getuige zijn van het spektakel achter de Praxis en steeds meer mensen lijken de sprong te durven wagen. Toch meent de organisatie dat een informatie-avond wenselijk is. Gedurende de informatie avond zal de organisator van het Bungee Jumpen, Jochen Schweizer, de geschiedenis en achtergronden van het elastiekspringen bespreken. Hoe wordt het elastiek gepro duceerd, getest en goedge- houden? Dient de Bungee regelmatig vernieuwd te wor den? Welke voorbereidingen zijn vereist? Gebeuren er wel eens ongelukken? Op al deze vragen zal de bezoeker een antwoord krijgen! Daarnaast zal er een video gedraaid wor- "Alhoewel het behalen van dit waarborgcertifi- caat een mijlpaal is in de geschie denis van ons bedrijf, wordt er nu al gewerkt aan een uitbreiding van het certificaat met betrekking tot utiliteitsbouw". Aldus vertelt- ons de directie van Installatiebedrijf Wisse Goes, kreeg Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland e.o. VBO. Jasper van Damme, Hanneke Datema, Jan Dijke, Lucas Dijke- ma, Willem-Jan Grozema, Pieter Heijboer, Judith Hoogesteger, Marco van Hooijdonk, Jos van Iwaarden, Jan de Jager, Adrie van der Jagt, Henk Jopse, Albert van de Made, Jos Murre, Sjoerd Schoonen, John Bleijs, Laura van Dijk, Erik-Jan van Gilst, Nicole Grundmeier, Christiaan Hoogesteger, Manoah Klaasse, Sylvia Lere, Eva van de Linde, Edu Louwerse, Gaston Michiel- sen, Peter-Jan Niesing, Niels Paardekooper, Menno Polder man, Arjan Roos, Miranda Ruij- ten, Joyce Vergracht, Sandra de Vos, Marco van 't Westeinde. IVBO Ko Brasser, Kees de Bree, Wilco Corre, Chantal Gilde, Marko Puskaric, Ilona van de Vaate, Maurice Wandel, Ciska Wouters, Edwin Zuyddijk, Francois Bas ting, Jan van de Bosch, Renz Geldof, Wally Muijrers, Dennis Poortvliet, René Steinmeier, Edwin Thissen, Wouter Volkers, Martin van Westen. Herexamen: 1Afgewezen: 3. b.v. te Wisse dezer dagen het door de Kema in samen werking met Kiwa en Gastee inge stelde waarborgcertificaat. Daarmee is het Goese installa tiebedrijf het eerste middelgrote installatiebedrijf in deze regio dat dit certificaat ontvangt. Voor de opdrachtgever, dit kan een klant zijn in het burger klantenwerk een aannemer of een bedrijf, is het een geruststelling te weten dat er alleen gekeurde materia- 4 Bij kwekerij "Roosgarden" te Baarland worden deze week speciale rozendagen gehouden. Het is het tweede seizoen dat de tuin van Kees en Ina Mol open staat voor publiek. Het is een Engelse Cottage tuin, met veel geurrozen tussen de bloeiende plantenborders. Ina Mol vertelt: "De buxushaagjes, die naar het prieeltje leiden, houden de weel- Met name de vermogens-test- bank kreeg daarbij veel aan dacht. Tevens kon er demo wor den gereden met het materiaal van Aprilia. Kraampjes, hapjes en drankjes completeerden het geheel. Verder werd de zeer geslaagde dag omlijst met muziek middels disc-jockeys en karaoke. Volgens Motor 2000 is deze dag zeker voor herhaling vatbaar. Wie de introductiedag mocht hebben gemist, is uiter aard te allen tijde welkom in de zaak te Heinkenszand. Naast motoren brengt Aprilia verschil lende modellen bromfietsen en scooters op de markt, waarvan vooral de Aprilia-Amico in Neder land populair is. Van de motor fietsen worden in ons land de 650 cc all-road Pegaso en de 125 cc tweetakt Extrema met succes verkocht. Motor 2000 is exclusief dealer voor de gebie den Walcheren, Noord- en Zuid- Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. elektrotechnische, gastechni sche en watertechnische instal laties in woningbouw. Voor deze werkzaamheden is geijkte appa ratuur aanwezig zodat zelfs elek trische gereedschappen bij andere bedrijven of instellingen op veiligheid gecontroleerd kun nen worden. Van deze keuringen worden rapporten verstrekt. Leger des Hells ZONDAG 26 juni: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. Dienst op camping Anna Friso om 19.00 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VRËDESBURO Vopr inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tet. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: Dé.kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenéte zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN ËEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. len verwerkt worden en dat geschoold personeel deze mate rialen verwerkt met moderne installatie-technieken. Ook de nazorg en afhandeling van even tuele klachten worden volgens deze kwaliteitsnormen afge werkt. Het toepassingsgebied is het uitvoeren van controle- en keuringswerkzaamheden aan Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg.Niet in juli en augustus. Elke 3e dinsdag v.d, maand: spr. uur borstprothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL; 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13