optiek de jonge K2/ Personeel POELWIJCK JUDOTRAINER EEN Applicatiecursus voor Ziekenverzorgenden lÉiï-Si RECEPTIONIST(E)m" fi Zeeuws Instituut Zorgopleidingen Aan de slag als operator! T ERVAREN MACHINIST VOOR HYDR. GRAAFMACHINE Mensen in Nood tTiVi 4 a Verzorgingstehuis "Nieulande" Krabbendijke HET 'ZEEUWS INSTITUUT ZORGOPLEIDINGEN' HUISMEESTER m/v Woensdag 8 juni 1994 DE BEVELANDER Nikon twijfelt! ••••••••••••••a •••••••••••••••••••••••o Wij zoeken op korte termijn HULP HELPT. HELP MENSEN IN NOOD. GIRO 1111.222 Werkzaamheden in de Benelux Doelstelling: De cursus omvat: Doelgroep: Ziekenverzorgenden, die vóór 1986 zijn opgeleid. Hoe zit die unieke opleiding in elkaar? V G G O G N R A S O T M I Budovereniging ’’HAJIME” te Heinkenszand Belangstellenden worden uitgenodigd hun met de hand geschreven sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan de direktie van "Poelwijck", Slotstraat 15, 4458 BK te 's-Heer Arendskerke. Algemene informatie De Stichting "Poelwijck" heeft een protestants-christelijke grondslag. De Stichting beheert het verzorgingshuis "Poelwijck" te 's-Heer Arendskerke, gemeente Goes. Het verzorgingshuis biedt plaats aan 102 bewoners. Daarnaast vindt zorg- en dienstverlening plaats aan ouderen in het totale verzorgingsgebied van de Stichting. Bij het centrum staan 41 aanleunwoningen. Tevens beheert de Stichting binnen de gemeente Borsele, in vijf woonkernen, 108 bejaardenwoningen met alarmering. B.V. Aannemings- en Handelsbedrijf JAC. RIJK is een bedrijf werkzaam in de g.w.w. sektor en gespecialiseerd in groot grond verzet. kleine uw We zijn gaarne bereid u meer informatie te verstrekken; u kunt over deze cursus contact opnemen met mw. C.L.J. van Empel. Directie en centrale administratie: Hercules Segherslaan 14383 VG Vlissingen start in januari 1995 bij voldoende deelname zowel 's avonds als overdag weer een Algemene en maatschappelijke aspecten van zorg en zorgverlening door ziekenverzorgenden. - Aspecten van zorg, methodiek en systematiek van zorg en specifieke zorg. De cursus heeft als doel ziekenverzorgenden die vóór 1986 zijn opgeleid, bij te scholen tot het niveau van de huidige vernieuwde inservice oplei ding. Voor 5 lesuren per weck Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met de heer M. Bakker Tel.: OH06-3534 Sollicitaties aan: B.V. Aannemings- en Handelsbedrijf JAC. RIJK Postbus 17, 4450 AA Heinkenszand Tel. 01106-1208 Zeeuws Instituut Zorgopleidingen Opleidingslokatie Koudekerke Ter Poorteweg 15 4371 RM Koudekerke Tel.: 01185-1862 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Binnen het bejaardenwoningencomplex aan de Vanderbylparkstraat te Oudelande ontstaat de vakature van: met een dienstverband van 6 uur per week. Funktie-inhoud: - is belast met het toezicht en beheer van de centrale voorzieningen - verricht diverse dienstverlenende aktiviteiten en een aantal werkzaamheden van algemene aard Funktie-eisen: - opleiding of ervaring op het niveau van LBO - bij voorkeur een E.H.B.O.-diploma - enig technisch inzicht - bereidheid tot het verrichten van arbeid buiten de normale arbeidsuren (verschoven arbeidsdag) - leeftijd vanaf 40 jaar - bewonen van de dienstwoning in het complex Arbeidsvoorwaarden: - salariëring en overige arbeidsvoorwaarden konform de CAO-bejaardentehuizen - PGGM-pensioenregeling Informatie en sollicitatie Wilt u nadere informatie over de funktie van huismeester, dan kunt u kontakt opnemen met het hoofd huishouding van de Stichting "Poelwijck", mevrouw C.M. Versluis. Op werkdagen te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Tel. 01106-1820. ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN F Zoekt met ingang van augst. ‘94 vraagt zo spoedig mogelijk nauwkeurig Wanneer de computeruitslag daar aanleiding toe geeft, verrichten wij een vervolgmeting met de auto optester. Een ingewikkelde naam voor een ingenieus JAC. RIJK B.V.jeHEINKENSZAND apparaat, waarin de gegevens van de vorige meting staan geregistreerd. Slechts enkele metingen volgen, waarna uw gezichtsscherpte uiterst exact is vastgesteld. Onze gedachten gaan uit naar kandidaten die: beschikken over goede kontaktuele eigenschappen representatief zijn goede kennis hebben van de Nederlandse taal financieel administratieve werkzaamheden kunnen verrichten in het bezit zijn van een W.P. 5.1 certificaat opleiding: MBO of gelijkwaardig bereid zijn, indien nodig, op full-time basis te werken goedgekeurd door het ministerie van WVC comfortabel Bent u iemand die een oogmeting alsmaar uitstelt, omdat het zo'n gedoe is Dat is nu verleden tijd. Niet langer worden allerlei sterkteg lazen voorgezet of vragen op u afgevuurd. Op uw gemak een afbeelding bekijken is het enige wat u te wachten staat. De uiterst geavanceerde computer doet de rest. Met een zeer tolerantie meten we gezichtsscherpte binnen één minuut. ■■ge brildragers In het gezichtsvermogen kunnen veran deringen optreden. Daarom adviseren wij brildragers om de twee jaar achter de auto optester plaats te nemen. Afwisselend en snel worden u de oude en nieuwe sterkte voorgezet, zodat u het verschil zelf kunt zien. voor 20 uur per week Werktijden van 8.30 - 12.30 uur Salaris en overige voorwaarden zijn konform de CAO voor bejaardentehuizen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Mw. M. Hoekman, tel. 01134-3240. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd, oplei ding en ervaring binnen 7 dagen na verschijnen van dit blad richten aan de directie, Oosterscheldestraat 1, 4413 CR Krabbendijke. oogmeting Voor een deskundige en comfortabele oogmeting kunt u elke dag, liefst op afspraak, bij ons terecht. Zeker doen wanneer u A Mogen wij u eens diep in de ogen kijken CONCEPT REALISATIE STUDIOW Personeel Wat is SAVEPRO? )e kunt hiervoor terecht bij: A S WWWWVfl AAaAaaaAaS Je bent ook welkom op één van de voorlichtings bijeenkomsten die gehouden worden op: dinsdag 14 juni aanvang 16.00 uur Neem voor de lokatie van deze bijeenkomsten vooraf contact met ons op. Goede operators zijn voor de procesindustrie belangrijk. Want de operator bewaakt, controleert en beheerst immers de produktie en het proces. Of het nu in de (petro)chemie, metaalindustrie, kunststofproduktie of genot- en voedingsmiddelenindustrie is. Daarom is het noodzakelijk dat de operator beschikt over de nodige vakkennis en vaardigheden. Om deze reden heeft een aantal bedrijven de handen ineengeslagen en het initiatief genomen tot een nieuwe gezamenlijke opleiding, waarin werken en leren gecombineerd wordt. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Tijdens de opleiding sluit je een leerovereenkomst af met één van de bedrijven. Dit bedrijf verzorgt het praktijkgedeelte van de opleiding. Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het opleidingsinstituut Détaché, de Streekschool West-Brabant en het Technisch College Antonie Keldermans, allen gevestigd te Bergen op Zoom. Afhankelijk van je vooropleiding, word je in 2 of 4 jaar tijd opgeleid tot operator Vapro-B. Bij de 4-jarige opleiding heb je na 2 jaar al een Vapro-A certificaat. Tijdens de opleiding heb je recht op studiefinanciering of ontvang je maandelijks een vastgesteld bedrag van het bedrijf. Ben je tussen de 16 en 27 jaar, met een opleiding op LTS-C niveau of MAVO/HAVO en heb je interesse in deze opleiding? Neem dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op voor informatie. woensdag 15 juni aanvang 16.00 uur dinsdag 21 juni aanvang 16.00 uur Akzo Nobel Resins bv, General Electric Plastics bv, Philips Lighting bv, Elf Atochem Vlissingen bv, Hoechst Holland nv, Philip Morris Holland bv, Shell Nederland Chemie bv, Bredase Polystyreen Mij. bv. Stichting SAVEPRO staat voor Samenwerkingsverband voor de Procesindustrie in West-Brabant/ Zeeland. Deze stichting coördineert de opleiding namens de samenwerkende bedrijven. Stichting Savepro St. Josephstraat 65 4611 MK Bergen op Zoom Telefoon 01640 - 52883 Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch SAMENWERKINGSVERBAND PROCESINDUSTRIE W E S T - B R A B A N T Z E E L A N D VAPRO-A - VAPRO-B - lange vorststraat 40 4461 JP goes telefoon: 01 100-11272 ■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 14 1986 o q

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9