Komend seizoen weer Ontdek de natuur WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. op Neeltje Jans Fotoclub exposeert in Ambachtscentrum Grote Jaarmarkt op zondag 12 juni a.s. compleet theateraanbod in de Goese schouwburg Vrijdagavond a.s. begint het 10e Vrijbuitersfestival Weet je nog wel? Uit-gids vanaf 15 juni bij de VVV's e Parel in Dansavo ’s-Heerenhoek begroet de zomer: f Hoek Loos eigen r Jeugdhoeve Woensdag 8 juni 1994DE BEVELANDER Werkplek Zeeland Gebr. Weststrate nieuw gassendepot Geert Vrijdag in De Hoekweide Rommelmarkt Heinkenszand Programma kAPELLE X Avontuur Programma Jaarmarkt Woensdag 15 juni a.s. komt de nieuwe Uitgids in Zeeland uit. Daarin staan de theater programma's voor komend seizoen vermeld. Bent u een liefhebber van stijldansen? fruitteelt en het toekomstig J.R. Fotoclub De Spinne uit Goes houdt van 11 tot 25 juni een expositie in het Ambachtscen- trum te Goes, bij de Hollandsche Hoeve aan de Kattendijksedijk. De expositie is opengesteld voor publiek op de dinsdag-, woens- Bij de foto: De Berini's. Don derdag 2 maart in de Goese schouwburg. (Foto: Lex Broe- re). dag- en zaterdagmiddagen in genoemde periode van 13.00 tot 17.00 uur. Dus op de middagen van 11, 14, 15, 18, 21, 22 en 25 juni. De meeste van de ruim 30 foto's op de expositie zijn landschappen Alleszins de moeite van een bezoekje aan het Ambachtscen- trum waard. De toegang is vrij. Zondag 12 juni Kerkplein 11.15 uur: Officiële opening door de heer M.T. Bil 11.30 uur: Onthulling standbeeld door ir. J.L.M. Mandos, burge meester van de gemeente Bor- sele Aansluitend: Fanfare St. Caecilia 13.30 uur: Majoretten the Show girls 11.00-17.00 uur: Bedrijvenpre- sentatie 11.00-17.00 uur: Ambulante- en snuffelmarkt Gedurende de gehele dag diver se gratis kinderattracties w.o. springkussen, motor-minitrikes, hometrainers. Diverse optredens van komisch bandparodist Huub Hangop. Ook kunt U de omge ving verkennen met de 'tjoek- tjoek'. 11.00-17.00 uur: Expositie met als thema 'Het Zeeuwse paard en het Borsels landschap'. Gedurende de gehele jaarmarkt kunt U op genoemde lokaties Uw koopjes halen bij de diverse plaatselijke ondernemers, bij de markthandelaren en bij de snuf- felkramen. Het tweede weekend in juni ont moet je al je vrienden en kennis sen in 's-Heerenhoek. Vragen of inlichtingen over deze jaarmarkt: bel Thera Dijkmans (01105- 1784) of Piet Martens (01105- 2349). DE,PAREL, Babelweg 2, 4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 Er is op die dag een onthulling van een bronzen standbeeld. Een beeld van een stoer Zeeuws trekpaard, typerend voor de actieve werklust der bewoners van dit dorp. Het dorpshuis "de Jeugdhoeve" herbergt een ten toonstelling over het werk van optredens. Het programma op het grote podium ziet er als volgt uit: 12.15 - 13.00 uur: CYCLONE. Al iets langer dan 1 jaar brengen deze jonge cyclonen hun reper- toir met geladen overtuiging, waaronder eigen nummers en covers met invloeden van Slay er, Metallica en Megadeth. 13.15 - 14.00 uur: Van O CO. Drie man sterk uit de oude for matie van Treasure, versterkt de drummer van Cenibite. Deze groep staat nog steeds garant voor een heavy swing-repertoir. 14.15 - 15.15 uur: HANNIBAL. Dit Zeeuws-Amsterdamse Noiz combo bestaat nu 2 jaar en zojuist een vet contract getekend bij 'Mascot Records'. Niks geen trendy Grunge-Doom, maar sim pele, irritante, keiharde distorted Noise-rock. 15.30 - 16.30 uur: BAD HABIT. De Tilburgse heavy-rock forma tie is in z'n 8e jaar en z'n 3e demo en 2e cd. Het optreden zal een krachtinjectie voor het festi val blijken. 17.00 - 18.00 uur: DROWNING ACCIDENTS. 5 Zeeuwse jonge ren laten tijdens de opwindende live-act het publiek alle hoeken van het plein zien. Hun demo gooit een steen in de rimpelloze Zeeuwse metal en bluesvijver. 18.30 - 19.30 uur: JAMRAX. Vier Schiedamse meiden zijn al 8 jaar samen (sinds kort met z'n vijven want er is een zwangere bij). Hun optreden spreidt een ener gie tentoon, waar menig kernfy sicus van zou kwijlen. Ze zijn support-act geweest bij the Jesus Mary Chain, 7 year Birth., Silvia Juncosa, Claw Boys Claw. 20.00 - 21.00 uur: LIGEIA. De verrassing van het festival. Ligeia trakteert het publiek al jaren op technische en composi- Werkplek Zeeland organiseert de komende periode de volgen de aktiviteiten: Op 11 en 12 juni een weekend intuïtieve massa ge, op 25 juni een Gestaltdag (van 10.00 - 16.00 uur) en de eerste week van augustus een zomerweek met als thema: "Adem en beweeg je vrij". Al deze aktiviteiten bieden de mogelijkheid meer zelfkennis te ontwikkelen, op zowel lichamelijk als geestelijk gebied. De kursus- sen vinden plaats in centrum "Namaskara" in Kapelle-Bieze- linge. Voor verdere informatie: 01184-67542/19868. Met ingang van 13 juni is de fir- Vrijdag 28 oktober zal De Goese Operettevereniging de première hebben van "Zwei Herzen im Drieviertel Takt". Op 21 oktober treedt "Flairck op". Waardenberg en De Jong komen in november Bij de foto: Tineke Schouten geeft vrijdag 6 januari een avond in de Goese schouw burg (foto Roy Beusker). In galerie "De Hoekweide" te Wolphaartsdijk loopt tot en met 25 juni een expositie van Geert Vrijdag. Hij stelt werken op papier in gemengde techiek ten toon. Vrijdag woont in het Bra bantse Bergeyk en exposeerde onlangs in Polen. Hij omschrijft zijn werk aldus: 'Het ontstaat los van elke figuratie, zonder bedachte plannen, vooropgezet idee of beeld. Ik beschouw mijn werk als een onderzoek naar de wortels van inspiratie". Te zien donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur en na tele fonische afspraak. en andere zeer herkenbare, foto genieke beelden uit Goes en omgeving. De "Samen-Op-Weg-gemeen- te", ZWO (Zending, Werelddia- konaat en Ontwikkelingshulp) en de Werkgroep Roemenië te Heinkenszand houden op zater dag T1 juni a.s. een grote rom melmarkt. Op het Van de Bilt- plein te Heinkenszand kunnen bezoekers, naast de verkoop van allerlei spullen, zich verma ken van negen uur 's morgens tot drie uur 's middags met tal van aktiviteiten o.a. Rad van Avon tuur, verkoping bij opbod, er wor den wafels gebakken en er is een boekenkraam. Voor de kin deren is er een grabbelton, ze kunnen sjoelen en er wordt eigen gemaakte popcorn verkocht. Verder kan men nog raden naar de namen van poppen, het aan tal knikkers en ook envelop trek ken behoort tot de mogelijkhe den. Daarnaast worden in de Dorpskerk dia's vertoond over Israël en staan er diverse stands van mensen met spciale hobby's en de wereldwinkel. Ab Faasse zorgt voor de muzikale noot. geworden voor cilindergassen van Hoek Loos in Spijkenisse. Bijna 40 jaar geleden werd Gebr. Weststrate B.V. een landbouw- mechanisatiebedrijf, nadat het al 30 jaar bekend stond als agra risch loonbedrijf. In het Zeeuwse is Weststrate geen onbekende; in Krabbendijke is de hoofdvesti ging, terwijl Goes en Koudekerke inmiddels ook filialen hebben. Ford tractoren en Toyota vork- heftruks vormen nu belangrijke dealerschappen, evenals diver se bekende werktuigenmerken en Delvano spuitmachines. Van af medio juni wordt men nu dus Hoek Loos-depothouder. Dat betekent, dat aan de Puijeweg in Goes voortaan ook acetyleen, zuurstof, argon, protegon en andere gassen en gasmengsels te verkrijgen zijn. het vele jaren duurde voor de bomen in produktie kwamen, was dit een moeilijk punt. Daar om ontbrak in geen enkel leer boek een uitgebreid hoofdstuk over de diverse rassen. Zo ook in een leerboek van 1910. Als aanbevolen rassen worden er 15 genoemd, met nog een aanvulling van 10 andere die ook in aanmerking kwamen. De auteur moet wel bang geweest zijn om toch nog een goed ras over te slaan, want hij citeert nog een andere fruitteeltkundige die uit 300 andere rassen er ook nog 5 noemde. Blijkbaar adviseerden boomkwekers hun eigen rassen die ze in voorraad hadden. De schrijver noemt een aantal ras sen die door hen worden aanbe volen, maar die beslist niet geplant moeten worden. Het moet wel een zeer verwarrende tijd zijn geweest. Ik denk dat de eenvoudige fruitteler letterlijk door de bomen het bos niet meer zag. Bij de vele genoemde rassen komen we klinkende gemeenteraad toch besloot over te gaan tot aankoop van de schouwburg, waardoor het podi- umaanbod op de Bevelanden voor langere tijd veilig gesteld kon worden. Samen met "De Prins van Oranje" zal een deel van het programma zich verder aandienen in Podium 't Beest dat momenteel een verbouwing ondergaat. Goes heeft afgelopen jaar voor wat de schouwburg betreft, een zeer mager podium- aanbod gekend, daarin is nu ver andering gekomen. Er staan voor Goes komend seizoen een kleine vijftig theater- en muziek- voorstellingen op het program ma. Op vrijdag 14 oktober wordt het nieuwe seizoen geopend met "Niet uit het Raam", dat zijn nieu we cabaretprogramma "Uitver korenen" brengt in de schouw burg. We doen een korte greep uit het programma, waarbij we overigens opmerken, dat u in De Bevelander van week-tot-week op de hoogte wordt gehouden van de diverse voorstellingen. Echte festivalliefhebbers (Pink pop, Parkpop enz.) slaan het Vrijbuiterfestival niet over. Het festivalweekend begint met de 'nacht van de Vrijbuiter' vrijdag avond in café De Vrijbuiter te Goes De swingende band 'Small Inconvenience' zal vol overgave het vrijbuiterweekend inluiden. Het optreden zal om 22.00 uur beginnen (toegang gratis). Kam- peermogelijkheden te over op de Goese gemeentecamping. Het bleek onmogelijk om camping- en festivalterrein bij elkaar te krij gen. Bestemmingsplannen van de gemeente doorkruisten dit plan. Dus festivalterrein blijft de bocht van Guinea. Op het plein zal weer een groot en klein podi um staan. D.w.z. dat er doorlo pend muziek te horen en acts te zien zullen zijn. Flitsen van het festival kun je beluisteren bij radio Goes, die de hele dag op het plein opnames zal maken. De organisatie van het Vrijbuiter festival heeft oog voor detail. Zo zorgen ze altijd dat het hoofdpo dium voorzien is van een gigan tisch decor. Ook dit jaar weer ontworpen en uitgevoerd door Jos Otto. De inwendige mens wordt goed verzorgd. In de kra men is koud en warm drinken/eten te verkrijgen. Alle ingrediënten voor een leuk, swin gend festival worden aangedra gen om deze speciale dag tot een succes te maken voor zowel het publiek, bands als organisa tie. Natuurlijk staat het program ma bol van gewaagde acts. Uit Zeeland maar ook uit de rest van het land. De knaller komt echter uit Noorwegen: "Motorpsycho". Deze ultra, heavy boys speelden afgelopen weekend in de 'Melk weg' in Amsterdam en legden de zaal plat. Deze Scandinavische muziekfreaks hebben zich wereldwijd sensationeel gemani festeerd met hun doordringende Ook in juni heeft u weer volop kans om eens met een excursie op ontdekking te gaan op het eiland Neeltje Jans tussen Schouwen en Noord Beveland. De Vereniging Natuurmonumen ten en Het Zeeuws Landschap organiseren samen wekelijks meerdere excursies. Van te voren aanmelden is niet nodig. Het vertrekpunt is het bord van de organisaties in de zuidwest hoek van de bovenste parkeer plaats bij Delta Expo, aan de kant van het natuurgebied. De excursies kosten 7,50 per per soon, maar leden en donateurs betalen 5,- en kinderen t/m 12 jaar 2,50. In de maand juni zijn er excur sies: iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur en iedere vrijdagavond om 19.00 uur. Groepen kunnen ook excursies aanvragen op vrij- Zaterdag 11 juni organiseren we weer een gezellige dansavond in het theater van De Parel, van 20.30 - 00.30 uur Hélemaal GRATIS. Met live-muziek van "Rubato". De volgende dansavond is op zaterdag 13 augustus met "Passe-Partout". ZEEUU/3 TRUITTEELTMUSEUN naar Goes. In 't Beest treedt in november Bert Visscher op. De Gigantjes zijn weer van de partij op 2 december. Guido Belcanto zal in februari in 't Beest een avond verzorgen. Diezelfde maand in 't Beest Alex d'Electri- que (twee voorstellingen). Het Theater van de Lach zal in maart een avond verzorgen in De Prins van Oranje. Wie gedetailleerd wil weten hoe het complete theater programma er in Goes, Middel burg, Vlissingen en Zierikzee er voor komend seizoen uitziet, kan vanaf 15 juni de gratis Uit-Gids af halen bij de VVV-kantoren, waarvan men er ook in Goes vindt, nabij het NS-station. wel alle gewenste momenten en in diverse talen. Dat kan bij mevrouw P. Sloof: 01199-5431 Een wandeling door de nog zeer jonge natuur van Neeltje Jans is een avontuur! Op het eerste gezicht lijkt het of er nog niet zo veel te ontdekken is. Een excur sie door het gebied laat echter het tegengestelde zien. Het is ongelooflijk hoe de natuur zich langzaamaan ontwikkelt, leder jaar komen er weer andere plan ten bij. De planten hebben alle maal hun eigen taktiek om te overleven en zich verder te ver spreiden over het eiland. Over ieder duin en iedere plant is wat te vertellen. Veel vogels hebben de natuur van Neeltje Jans al ontdekt en er een plek gevon den. Ook voor mensen is dit natuurgebied het ontdekken waard! Bij de foto: Seth Gaaikema komt vrijdag 11 november naar Goes. Hij brengt er zijn programma "De wereld is sta pelgek, nu wij nog". Muzikale leiding Bob Zimmerman. (Foto: Bert Nienhuis). kunstenaar Asmet Selim, de beeldhouwer/schilder die in opdracht van de gemeente Bor- sele voor 's-Heerenhoek het standbeeld creëerde. Ook in dit gebouw een expositie met als thema "Het Zeeuwse paard en het Borsels landschap", verzorgd door de Zeeuwse Beeldende Kunst Amateurs. Mensen met een Bourgondische levensstijl komen, zoals altijd in het als uit gaanscentrum bekende dorp, aan hun trekken. Voor een pintje en een hapje kunt U terecht in de plaatselijk, rijk geschakeerde horeca. Tevens kunt u verpozen op hun terrassen en op het in de Hee- renstraat aanwezige culinaire plein. Alle activiteiten, die om 11 uur aanvangen, vinden plaats in het centrum van het dorp; gratis parkeergelegenheid in alle overi ge straten. Er waren vorig jaar 15.000 bezoekers. Ook dit jaar verwacht men in 's-Heerenhoek, minstens zoveel zomerbegroe- ters, die de zomer komen inlui den. Zaterdag 11 juni, op de voor avond van de jaarmarkt, draait men zich in 's-Heerenhoek al warm voor dit festijn. Om 20.00 uur begint er een groots buiten- gebeuren. Ringrijders op oude tractoren kampen op spectacu laire wijze om de Jaarmarktpolle- pel. Vanaf 22.00 uur tot na mid dernacht zijn er op verschillende plaatsen in het dorp live-optre- dens van aankomend Zeeuws talent op het gebied van pop-, house- en rockmuziek. Zaterdag 11 juni in de Heeren- straat Vanaf 20.00 uur: Ringsteken old timer tractoren Vanaf 22.00 uur-01.00: Live optredens van Zeeuws talent op het gebied van pop-, hoitse- en rockmuziek in de Heerenstraat. De dikke gids geeft een totaal indruk van het programma dat voor het eerst in nieuwe opzet wordt aangeboden. Het gaat om de voorstellen die in het seizoen 1994-1995 in Goes, Zierikzee, Middelburg en Vlissingen wor den gebracht. Het theater- en muziekprogram ma wordt verspreid in een opla ge van 35.000 stuks en is samengesteld door Peter de Quelery, die voorheen de pro grammering reeds coördineerde voor "Uit in Zeeland". Bij het pro gramma voor Goes zegt burge meester drs. D. van der Zaag blij te zijn dat uiteindelijk de torische hoogstandjes. Met nieu we zanger en drummer komt de band in een heel nieuw licht te staan 21.15 - 22.15 uur: EAT ROAD- KILL! Deze driemansformatie ver staat de kunst om vrolijke melo dietjes om te smelten tot geme ne, trekkende ungroundpop. De zeeuwse belofte van 1993. De band speelt alleen geschreven nummers. 22.30 - 24.00 uur: MOTORPSY- CHO. Een groot totaaltheater met een fantastische lichtshow, dat is Motorpsycho. "Verras send" is de term die de wonder schelp uit Noorwegen zal ope nen, of je nu wel of niet bekend bent met het werk van deze wereldband. Zet je hoofd open voor het typische Motorpsycho- geluid en je zult perplex staan van het effect van dit vierspan, die zich mijlenver verheft boven zichzelf. Het programma op het kleine podium: 15.15 - 15.30 uur: MODESHOW van Free-wave Fashion. 16.30 - 17.00 uur: SCREAMING MEANING. Een jonge band met covers van AC/DC, Metallica, Rage against the machine en Nirvada. 18.00 - 18.30 uur: SCREAMING MEANING. 19.30 - 20.00 uur: THE ZIP. Deze doorgewinterde muzikan ten doen een poging om alles te bestrijken wat zich tussen the Sonics, the Trashmen en de Peppers enerzijds en Chris Isaac, the Fab Thunderbirds en misschien zelfs wel de Monkees anderzijds bevindt. 21.00-21.15 uur: MODESHOW van Free-wave Fashion. 22.15-22.30 uur: THE ZIP. Het Vrijbuiterfestival wordt gehouden 11 juni in de bocht van Guinea van 12.00 tot 24.00 uur. Entreeprijs is 15,-. Heerenstraat 14.30-15.00: Haarmodeshow studio Dzjell m.m.v. Jack's Cor ner 15.00 uur: Uitslag kleurwedstrijd slagerij Rijk 15.00-20.00 uur: Meccano's 's-Heerenhoek begroet de zomer". Onder dat motto wordt traditiegetrouw op de tweede zondag in juni een groots opge zette jaarmarkt gehouden. Zondag 12 juni a.s. is het dus zover. Er worden die dag duizen den bezoekers verwacht in het dorp, dat als enige in Zeeland benoorden de Westerschelde op zondag die dag zijn winkels open heeft en bovendien nog een groot aantal marktkramen naar buiten brengt. Thera Dijkmans en Piet Martens vertellen: "Naast deze "handel" is er voor jong en oud nog veel meer te zien en te beleven. Wat gedacht, in dit voetbal-wereldbe- kerjaar, van de voetbal interna tional sport- en spel-show, met reuze-springkussen, motor- minitrikes, hometrainers en opblaasbaar gatenbord? Play backshows en komisch bandpa rodist Huub Hangop houden u op plezierige wijze bezig. Ze vertel len: "U kunt op die zondag ook uw luchtdoop beleven in een heteluchtballon of met een trein tje de omgeving van het dorp verkennen. Vele schitterende attracties en de meeste gratis toegankelijk! Aan cultuur is ook gedacht, zichtbaar en hoorbaar! In de straten van het dorp en op het plein aan de voet van de gro te Willibrorduskerk worden uw oren en ogen .gestreeld door de klanken van de fanfare en een muziekorkest. De majorettes zorgen voor het charmante show-element. toen fruit nog hoofdzakelijk aan bevelen". Nu is deze wel een hoogstammen werd geteeld, en goede handelspeer, want het is ons tweede ras geworden. Ons belangrijkste ras is nu Conféren ce, maar deze was toen nog niet bekend. Opvallend is wel dat, in tegen stelling tot de appels, er nog diverse rassen zijn overgeble ven, zoals Gieser Wildeman, Clapp's Favourite, Beurré Hardy, Triomphe de Vienne, Bonne Louise, Legipont, Precoce de Trevoux en de op Zuid-Beveland bekende Beurré Lebrun. Verder waren er ook rassen die in ons klimaat niet thuis hoorden, maar in Zuidelijke delen van Europa nog steeds veel geteeld worden, zoals Passe Crassane en dr. Jules Guyot. Dat de rassen, die toen van ondergeschikt belang waren, later op grote schaal wer den geteeld, heeft te maken met de verbeterde teeltomstandighe- den, en een betere verzorging. Veel van deze rassen zijn erg gevoelig voor bijv, schurft, of ze gedijden niet als hoogstam. Nu is het aantal aanbevolen ras sen aanzienlijk kleiner. De Ras namen senlijst beschrijft nu 4 algemeen tegen als Madame Gregoire, Roi aanbevolen rassen, en één Christian en Aartsengel Michaël. beperkt aanbevolen ras. Andere, Maar ook namen als Beurré Har- zoals Zomervijg, Winternelis, dy en Bonne Louise komen we Jeanne d'Arc, Juttepeer en vele tegen, die toen wat in opkomst andere zijn met Aartsengel waren. Ook onze bekende Doy- Michaël verdwenen, enné du Cornice wordt al (Over de geschiedenis van de genoemd. Maar ondanks zijn ”j "uitmuntende smaak" wordt deze fruitteeltmuseum) toch niet aanbevolen. De De rassenkeuze is in de fruitteelt beschrijving luidt: "geen handels- altijd een belangrijk onderdeel peer; aanplant van een paar geweest. Vooral in vroeger jaren struiken in eigen tuin is aan te toen fruit nog hoofdzakelijk aan bevelen". Nu is deze wel een J?

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7