Tweede klassieker 1 SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT LTC De Bongerd viert 25-jarig jubileum trimmers in Zeeland Hans Franse leidt na eerste ronde Total Cup Rugbyclub Tovaal aktief in de Belgische Ardennen Stelleplastriathlon Heinkenszand Zomerkorfbaltoernooi van TOGO zaterdag 11 juni Op zaterdag a.s. wordt door de Goese korfbalvereniging TOGO op het sportveld "Het Schenge” te Goes weer het jaarlijkse zomertoernooi gehouden. Hier aan wordt deelgenomen door Nederlandse en Belgische ver enigingen; in totaal 15 deelne mende verenigingen met ca. 70 ploegen. 900 Deelnemers aan Demo gyjada te Vlissingen Woensdag 8 juni 1994 17 DE BEVELANDER Puzzelrit MAC De Zeeuwen Concert Baarland Expositie bij PZZ Marjolijn Hazen Theatervoorstellingen van De Ambitie Film 't Beest Bloemschikken In de schaduw van de moskee Henk Quakkelaar Biljarttoernooi Nederlandstalig in De Piek Zeelandia-ren windhonden Cursisten in raadhuis Rommelmarkt in Hoedekenskerke Einduitvoering Zeeuwse Muziekschool Dorpswandeling in Ellewoutsdijk After Care Goes Disco De Bfak Apollo aktief in kader Anjerfonds Muziekvereniging Apollo te Wis senkerke verleent ook dit jaar weer haar medewerking aan de Anjercollecte. U zult ongetwijfeld al via de media vernomen heb ben dat het Anjerfonds een onderdeel is van het Prins Bern- hardfonds. Deze organisatie houdt zich bezig met het ver strekken van gelden aan vereni gingen die op het culturele vlak inspanningen leveren. Als ver eniging doe je zelden tevergeefs een beroep doen op dit fonds. Woensdag 15 juni start Muziek vereniging Apollo om 19.00 uur met een muzikale rondwande ling. Collectanten komen graag bij u langs om de giften in ont vangst te nemen. Tennisvereniging te 's-Heer Arendskerke?! Zomer-kinderkleding- beurs en Buitenspeelgoedbeurs 6e Manhuisconcert Orgelconcert Kindersnuffelmarkt Enting pseudo- vogelpest Bondenberaad Goes Natuurexcursie Tuinconcert bij Erica's Terre des Hommes aktie-week: 5-12 juni Actie W.C. Papier in Wemeldinge Voetbaltoernooi Familie Wisse ip Auto- en Motorclub "De Zeeu wen" uit Vlissingen organiseert op 11 juni aanstaande een puz zelrit. Deelname is voor iedereen mogelijk in de A-klasse (gevor derden) en de B-klasse (begin ners). Iedereen is in staat om aan de finish te komen. Inschrij ving en start zijn in de Kanovijver aan de Van Woelderenlaan te Vlissingen waar ook de finish zal plaatsvinden. De rit zal worden verreden over goed begaanbare binnenwegen. Inschrijven kan van 19.00 tot 20.00 uur. Uitzetter is de heer Bram Wouters uit Oost-Souburg. Voor iedereen is er na afloop een prijs. Op maandag 13 juni verzorgt muziekvereniging Prinses Julia na een concert in de muziektent te Baarland. Dit concert staat in het teken van de Anjercollecte. De aanvang is 19.30 uur en staat onder leiding van dirigent Ary Goud. dat terrein. Verzamelen bij het zwembad parkeerterrein (Blauw- hoefseweg 10) te Kruiningen. Vertrek 19.30 uur. Inl. tel. 01134 - 1969, hr. J. Westerweel. Bij het PZZ te Goes exposeert in de maand juni Marjolijn Hazen. Het gaat om grafiek, keramiek en geschilderd werk. Het werk is over het algemeen figuratief. Afrikaanse maskers spelen een belangrijke rol. Ze exposeerde eerder bij het Directoraat Gene raal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk, de galeries Novis, Veka en bij Centraal Beheer. Amateurtheaterschool "De Ambi tie" te Middelburg geeft zaterdag 11 juni een uitvoering van de Midzomernachtsdroom van Sha kespeare in het Minitheater aan de Verwerijstraat 53 te M’burg. De voorstelling begint om 20.30 uur. Tevens is er zondagmiddag om half drie een uitvoering door de jongeren van hetzelfde stuk. De regie is in handen van Josien de Graaf. Kaarten bij Loeks Boekhandel en aan de kassa van het Minitheater. Ze kosten negen gulden per stuk. Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni draait in film theater 't Beest de film "Naked" van Mike Leigh. Dezelfde film wordt nog eens vertoond op vrij dag 17 en zaterdag 18 juni. En daarmee sluit het filmtheater in Goes het seizoen af. Alle voor stellingen beginnen om 20.30 uur. "Naked" speelt in Londen en toont de stad zoals weinigen hem kennen. De zwerver Johnny staat centraal in deze film, waar in cynisme en onzekerheid een grote rol spelen. Bij het AOC te Goes vindt maan dag 13 juni de eindpresentatie plaats van de nieuwe opleiding Bloemschikken die twee jaar geleden van start ging en nu wordt afgerond. De eerste leer lingen hebben de opleiding met succes afgerond en stellen op genoemde dag hun werk tentoon in de kantine van het AOC Zee land aan het Stationspark 39 te Goes. Belangstellenden zijn wel kom vanaf 19.00 uur. Op donderdag 23 juni verzorgt Open Doors een informatieve avond met dia-klankbeeld over de kerk in het Midden-Oosten. Onderwerpen zijn onder meer christenvervolging in moslimlan den, overeenkomst en verschil tussen christendom en islam en Gods beloften voor de Arabie ren. Open Doors is een interker kelijke stichting, die lijdende christenen in de hele wereld steunt, ongeacht van welke kerk. De avond vindt plaats in Open Hof, Alexander Gogelweg 57 in Vlissingen en begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte wel kom. Aanvang van de eerste wedstrijd is om 11.00 uur. Het tournooi duurt tot ongeveer 16.00 uur. De prijsuitreiking is om 16.15 uur in de kantine. (-sters) van de verenigingen Swift, Animo, DKOD, etc. onder leiding van Dennis Voshart. De laatste twee jaar heeft deze ploeg het toernooi gewonnen; zodat bij winst op het komende toernooi de wisselbeker definitief in het bezit kan komen van deze combinatie. Gespeeld wordt in alle catego rieën vanaf 5 jaar tot en met de veteranen en het toernooi begint om 10.00 uur. De prijsuitreiking zal zo rond de klok van 16.00 uur zijn. De dag wordt afgesloten met een gezellige feestavond. Foto: Een gedeelte van de trip gangers op de mountain-bike. Tennisvereniging De Bongerd houdt zaterdag 11 juni een receptie in verband met het 25- jarig bestaan van de vereniging. De receptie wordt gehouden in het paviljoen op het Weeselo- park aan het Noordeinde te Kloe- tinge en wel tussen 16.00 en 17.00 uur. Voorzitter Piet Lou- werse stelt vast dat de tennisver eniging kan worden beschouwd als één grote vriendenkring. Ter gelegenheid van het zilveren jubileum is een nummer van het Op en rond het parkoers zorgen de medewerkers van Stelleplas Recreatie voor een sfeervolle ambiance met terrasjes, hapjes en drankjes, terwijl het publiek uitstekend de wedstrijden kun nen volgen. Men wordt door een deskundige speaker en een goe de geluidsinstallatie op de hoog te gehouden van het wel en wee van de atleten in de wedstrijd. Kortom het beloofd een sportie ve en gezellige triathlonzondag te worden bij de Stelleplas in Heinkenszand (zelfs de aller kleinste kinderen zullen zich bij het recreatiepark Stelleplas met 1994 werd geschoten door M.C. Verdonk van Concordia. De vol ledige uitslag van de pyramide- schieting is: 1e en 12e blok M.C. Verdonk, Concordia, 2e L. Rent meester, W. Teil, 3e en 14e E. Nutzman, Zorgvlied, 4e J. Plat- schorre, Zorgvlied, 5e M.J. Ver donk, Concordia, 6e, 8e en 11e H. Franse, W. Teil, 7e Emiel Joosse, jeugdschutter Juliana, 9e M. Goeree, Zorgvlied, 10e S.J. Raas, Victoria, 13e Joh. Molhoek, Juliana en 15e en laat ste J. v. Steenbergen, W. Teil. Dé ekstra prijzen waren voor P. Repkes, Victoria, I. Helmstrijd, Juliana en M.J. Verdonk, Jac. van Beieren Ria Breemer schoot deze avond haar eerste hoofdvo gel. De volgende pyramideschieting om de Total Cup is vrijdag 17 juni a.s. om 19.00 uur op het sport complex te Kwadendamme. De organisatie hoopt dan op betere weersomstandigheden, zodat er langer geschoten kan worden. Tijdens de triathlon is voor de Stelleweg in Heinkenszand een éénrichtingsverkeersmaatregel van kracht met dien verstande dat enkel motorvoertuigen vanuit de richting Heinkenszand in de richting Stelleplas/Lewedorp mo gen rijden. Dit zal ongeveer du ren tot 16.30 uur. EVENEMENTEN IN GOES PEIODE 9 JUNI t/M 16 JUNI 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 9, 10, 11, 16 juni: 't Beest 20.30 uur: 'Naked', film van Mike Leigh. 12 juni: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert door de Chr. Oratori- umvereniging o.l.v. Izak Ruissen en Koperensemble Paul van Bel- zen. 14 juni: Ring Oud Sabbinge, 19.30 uur: Concert door muziekvereni ging 'Advendo' uit Wolphaartsdijk o.l.v. Ary Goud. 14 juni: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 15 juni: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5- 8 jaar. 15 juni: Ambachtscentrum woensdagmiddag 14.30 uur: "Ei, ei, dit ben jij", voorstelling door poppentheater 'Sim Bolus' uit Goes. VERWACHT 18 juni-16 juli: Centrum Goes: "Zomerbeelden", kunstmanifestatie van de Culturele Raad Goes, stichting "First Floor: en "Trechter 5", (info: 01100-49740). Inlichtingen/opgave 33036/45524. Er begint tekening te komen in het 12e Henk Quakkelaar-biljart- toernooi. Het toernooi is enkele weken geleden van start gegaan en na de derde ronde waren er nog 64 spelers. Medio juni zal het toernooi worden afgerond. Op 17 juni zal wethouder mevr. Kole van de gemeente Kapelle de prijzen uitreiken. Dat gebeurt tijdens een gezellige slotbijeen komst waarvoor de vele deelne mers aan het nu al geslaagde toernooi worden uitgenodigd. De (N.V. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en Z. Zöllner - Krumme (info: 01192-1242). juni: Lunchcafé: Handwerktechnieken van mevrouw Riet Kruitbosch- Somers (info: 01100-28795). t/m 25 juni: Galerie "De Hoekweide": Gemengde papiertechnieken van Geert Vrijdag. t/m 30 juni: Galerie "Mi Parti": Projectinrichting van nederlandse bin- nenhuis-architecten (info: 01100-31819). t/m 24 juli: Galerie Alie Bekenes: Schilderijen in verschillende tech nieken van Alie Bekenes (info: 01192-2489). Ruud van Strien in de buurt van de palen: 21 - 17. Tovaal had de zege binnen bereik, maar door een aantal grove verdedigings- fouten mocht Coq Mosam uitlo pen naar een 29-17 overwin ning. Twee dagen later was R.C. Malmédy de gastheer voor de Goesenaren. Dit leek op papier een simpele opgave voor To vaal. Twee weken eerder won nen de Goesenaren in Laakdal immers een sterk bezet interna tionaal toernooi en daarbij ein digde R.C. Malmédy kansloos op de laatste plaats. Het verblijf in de Ardennen had kennelijk wat te veel gevergd van de spelers. Jan Moelker zette zijn team nog wel op een 0 - 3 voorsprong, maar vervolgens liep het veel fel lere Malmédy uit naar een 12-3 voorsprong. De Goese driekwar ten, twee nachten niet stuk te krijgen aan de bar, knoeiden maar raak en wisten geen raad met het vele balbezit. Sjoerd van Benthem en Jan Moelker wisten vlak voor rust nog wel te scoren: 12 -10. Na rust stootte R.C. Malmédy zonder veel moeite door naar een 20-10 voorsprong. Tovaal hervond zich op het juiste moment. René Markusse liet zijn driekwarten zien hoe je een klei- Onder de deelnemers zijn veel sterke Zeeuwse triathleten die het moeten opnemen tegen deelnemers uit Brabant en Zuid- Holland. Ook zijn er weer een aantal Belgische en zelfs een Franse deelnemer aan de start. In Heinkenszand wordt voor het eerst in Zeeland in het seizoen 1994 gezwommen in "open" water en een start van zo'n 100 atleten geeft daarbij volop spek takel. Na het zwemmen gaan de deel nemers op de racefiets voor een afstand van 44 km. Hiervoor moet 4 keer een parkoers gere den worden van 11 km waarbij men steeds het recreatieterrein bij de ingang passeert. Vervolgens moet een afstand van 11 km gelopen worden door twee maal een parkoers van 5,5 km af te leggen wat voor een Het weekend van vrijdag 10 en zaterdag 11 juni staat in de Piek, Hellebardierstr. 11-13 te Vlissin gen in het teken van de Neder landstalige muziek. Vrijdag 10 juni treedt de Amsterdamse rap- formatie Osdorp Posse op. De aanvang is 22.00 en de entree 10,-. Zaterdag 11 juni is er een optreden van de Zeeuwse Nederlandstalige rockband Blof. Aanvang 22.00 entree 5,-. Zaterdag 11 juni a.s. wordt in Vlissingen een grote Demogyja- da gehouden, waarvan de orga nisatie in handen is van de Vlis- singse Turnvereniging VTV in samenwerking met de KNGB in de Regio Zeeland. Demogyjada staat voor: Demonstratie Gym nastiek Jazzdans. Maar liefst zo'n 900 deelnemers/sters, in totaal ca. 60 hroepen met inschrijvingen van verenigingen van binnen en buiten Zeeland nemen deel aan deze dag, ver deeld over een middag en een avondgedeelte. Het middagge- deelte draagt een speciaal tintje vanwege het feit dat de 250-e Demogyjada in Nederland is sinds de instelling in 1980. De KNGB zal deze middag extra aandacht geven door o.a. aan wezigheid van enkele leden van het Bondsbestuur en de voltalli ge Kommissie Jazzdans. Dat de Jazzdans een populaire aktiviteit binnen de KNGB is, blijkt wel uit Op zaterdag 11 juni organiseert de Zeeuwse Windhonden Ren vereniging de "Zeelandiaren" waarbij de eerste geplaatste hond in de finale het Zeelandia dek omgehangen krijgt, (ere- dek). De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. De finales worden om 15.30 uur gelopen. De toe gang is gratis. Deze ren zal wor den gelopen op de baan van de vereniging in het rekreatiegebied "De Oude Zeedijk", naast de atletiekbaan te Goes. De maandelijkse tentoonstelling in het gemeentehuis van Kapelle wordt in de periode van 8 juni tot en met 1 juli verzorgd door cur sisten van het Oosterschelde College. Getoond worden textie le werken van verstandelijk gehandicapten en werk van het kinderatelier. Geopend op werk dagen van half negen tot twaalf en van een tot vier uur. Wijkvereniging "Klaver Drie" te Hoedekenskerke houdt zaterdag 11 juni een rommelmarkt in de Havenstraat vóór gebouw "De Griend". De rommelmarkt is geo pend van tien tot één. Men treft er huishoudelijke spullen, boe ken, speelgoed e.d. Zondag 12 juni a.s. wordt in en rond het recreatieterrein Stelle plas in Heinkenszand de 5e Stel- ieplas-triathlon gehouden. De wedstrijdatleten worden in grote getale verwacht aan de start van hun kwart-triathlon. De afstanden bij de kwart-triath lon zijn 1500 meter zwemmen, 45 km wielrennen en 11 km hardlopen. clubblad gewijd aan het wel en wee van De Bongerd over de afgelopen periode. Zaterdag 2 juli wordt in het kader van het jubileum een jeugdtoer- nooi gehouden, gevolgd op zaterdag 20 augustus door een familiedag en op zaterdag 5 november wordt een feestelijk seizoen afgesloten met een avond in "Klein Stelle" tussen Kattendijke en Wemeldinge. Die zal staan in het teken van The Sixties". De hoofdpoule wordt gevormd door ploegen van Kinderdijk, SSS, Tjoba, TOGO en de Zee land Combinatie. Deze laatste ploeg is een samenstelling van hoofdzakelijk Zeeuwse spelers A-, B- en C-trimmers met een geldige TMZ-licentie. Maximaal kunnen er 150 renners aan deze klassieker deelnemen. Er zal worden uitgegaan van één uitge breid eindklassement. De in schrijfformulieren zijn verkrijg baar tijdens alle wedstrijden voor trimmers die in Zeeland georga niseerd worden door de Stichting Trimbelangen Midden-Zeeland. Bovendien zijn de inschrijfformu lieren te verkrijgen bij de organi satoren: "Tourclub EPZ-Zee- land" (Frank Jansens, Jan van Haneghem, Eleen Smulder, tele foon 01105-6000). De einduitvoering van de Zeeuw se Muziekschool, regio "de Bevelanden-Tholen" zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 11 juni a.s. in het kerkgebouw "de Hoog te" in Goes-Zuid. Diverse ensembles in verschil lende samenstellingen zullen te beluisteren zijn. Zo zullen de diverse programma-onderdelen worden verzorgd door de hete rogene ensembles o.l.v. Anton Kempe, het dwarsfluitensemble o.l.v. Trudy Gunst, het gitaaren- semble o.l.v. Aaike Jordans, het kinderkoor o.l.v. Janny Diele- man, het strijkersensemble o.l.v. Nico Max, en een klarinetgroep o.l.v. Hetty van Belzen. Verder zullen er solistische bijdragen zijn op o.a. orgel, saxofoon slag werk en piano. De eindvoering begint om 19.30 uur, en de toe gang bedraagt 5,-. zwembad, speeltuin, midgetgolf enz. niet vervelen). De stichting Vitesse uit Heinkenszand heeft voor de organisatie van deze triathlon als hoofdsponsor het aannemingsbedrijf Oranjewoud en als overige sponsors Drukke rij Farr uit Heinkenszand, de Rabobank Heinkenszand en Stelleplas Recreatie in Hein kenszand. Verder kan de organisatie weer rekenen op spontane medewer king van zo'n 50 vrijwilligers die met hun inzet de veiligheid op en rond het parkoers bewaken en zorgen voor een eerlijk wedstrijd- verloop. Personen die nog willen deelnemen aan de 1/4 of 1/8 triathlon kunnen zich alsnog opgeven. Inlichtingen zijn te krij gen bij Harry Braam 01106-2828 of Leo Bakker 01106-1659 (in de avonduren heeft U de meeste kans eens van hen thuis te tref fen). Op zaterdag 11 juni organiseert de Heemkundige Kring De Beve landen haar jaarlijkse dorpswan- deling. Dit keer vindt deze plaats in Ellewoutsdijk. De wandeling staat onder leiding van de heer J. de Ruiter, chef Kabinet en Voor lichting van de gemeente Borse- le. De aanvang van de wande ling is om 14.00 uur. De verza melplaats is het dorpshuis. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Dinsdagmiddag 14 juni zal op de maandelijkse bijeenkomst van After Care (borstoperatie-patiën- ten) Diana Capello -als wijkver pleegkundige verbonden aan de Kruisvereniging "Rondom de Oosterschelde" - spreken over de rol en de taken van de wijk verpleegkundige in de begelei ding van borstkanker-patiënten. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Aanvang 14.00 uur in het gebouw van de voormalige P.M.D. Zonnebloemstraat 53 te Goes. Wijkvereniging "De Brak" Tulp straat 47 te Goes-Oost houdt op zaterdagavond 11 juni een disco voor de jeugd van 11 tot en met 15 jaar. Aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur. Entree 1,-. Inlichtin gen: Eddy en Coby van de Broecke, tel.: 01100-23389. Op maandagavond 13 juni a.s. zal het definitieve besluit worden genomen om een tennisvereni ging te 's-Heer Arendskerke wel of niet op te richten. Na een lan ge aanloopperiode van ruim één jaar heeft de voorbereidingscom missie een geschikte locatie kun nen vinden. De aanvang van deze (oprichtings-)avond zal zijn om 20.00 uur in het "Arendshuis" op de Torenring te 's-Heer Arendskerke. Men nodigt bij deze belangstellenden uit om als toekomstig lid en of donateur/sponsor op deze avond aanwezig te zijn. Voor informa tie: 01106 - 3588. Tijdens de onlangs gehouden eerste pyramideschieting op de staande wip van de verenigde schutters sociëteiten te Kwaden damme werden onder slechte weersomstandigheden door de 44 aanwezige schutters toch alle 15 grote blokken omlaag ge haald. Voor de strijd om de Total Cup worden er echter óók nog kleine re zogenaamde Interlandblokjes gebruikt, welke met twee punten gehonoreerd worden. Mede daardoor zijn er vijf mensen met elk drie punten. H. Franse, Wil lem Tell met drie grote blokken, L. Rentmeester, W. Teil, Sj. Raas, Victoria, Joh. Molhoek, Juliana en jeugdschutter Emiel Joosse, eveneens van Juliana, die nu een reële kans maakt op de speciale jeugdprijs. Deze laatste vier schutters hebben ieder één grote en één kleine blok geschoten deze avond, dus óók drie punten. De eerste blok van het seizoen De wijkvereniging "Goese Pol der" organiseert op 15 en 16 juni een zomerkledingbeurs met daarbij de mogelijkheid om groot buitenspeelgoed te verkopen. De beurs wordt gehouden in "De Spinne". Kledinginname: woens dag 15 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Avondverkoop: Woensdag 15 juni van 21.30 tot 22.30 uur. Ochtendverkoop: donderdag 16 juni van 9.00 tot 10.00 uur. Teruggave: donderdag 16 juni van 13.154ot 14.00 uur. Het is de bedoeling dat men de kleding en het speelgoed zelf voorziet van een royale sticker met daarop: eigen nummer, maat en prijs. Maten 68 t/m 176. Maximaal 50 stuks hele, schone en eigentijd se kleding inleveren, met een minimale verkoopprijs van 1,-. Men brengt 25% administratie kosten in rekening, van de ver kochte kleding. Telefonische informatie: 21445 of 16758. Zondag 12 juni zal de Chr. Ora- toriumvereniging (COV) samen met het Koperensemble Paul van Belzen een concert verzor gen in de Goese Manhuistuin. De COV viert dit jaar haar 75- jarig jubileum: de vereniging is dus in 1919 opgericht, en staat op dit moment onder leiding van Izak Ruissen. Op 19 november 1994 verzorgt men als jubileum- uitvoering de "Elias" van F. Men delssohn Bartholdy. Het Koper ensemble bestaat uit 5 leden nl. Ronald Baljeu (trompet), Tiny van de Wijdeven (trompet), Piet de Witte (hoorn), Leo Geelhoed (trombone) en Jos Mol (bastu ba). Samen staan zij garant voor een interessante en gevarieerde uitvoering. Het concert duurt van 12.00-13.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuistuin is bereik baar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11. Bij slecht weer tijdens de concer ten wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. In De Nieuwe Kerk te Middelburg wordt het orgelconcert van dins dag 14 juni a.s. verzorgd door Gerrit Chr. de Gier. Hij speelt werken van Jan Zwart, Tele mann, Bach, Karg-Elert, Widor en Monnikendam. Besloten wordt met een improvisatie. Aan vang 20.00 uur. Zaterdag 18 juni is er in Hein kenszand een kindersnuffel markt. Deze wordt tussen tien en twaalf gehouden in de speeltuin aan de Ganzestraat en hij wordt georganiseerd door de buurtver eniging Watervliet en de speel tuinvereniging. Er zijn diverse kraampjes, men kan pony-rijden, zich laten schminken, muziek- maken en er is een miss of mis ter walgelijk-verkiezing. de nog steeds groeiende belang stelling voor de regionale Demo- gyjada's. In de afgelopen jaren schreven zoveel groepen in, dat het aantal Demogyjada's per jaar groeide van 3 in 1980 tot 27 in 1994. Dat wil zeggen zo'n 800 groepen met ca. 12.000 deelne mers/sters. Aan het einde van het Demogy- jada-seizoen stelt de Kommissie Jazzdans bij wijze van 'extraatje' een programma samen van de meest opvallende nummers uit alle regionale Demogyjada's. Deze landelijke Demogyjada wordt jaarlijks gehouden in het congresgebouw in Den haag. U bent van harte welkom op de door VTV georganiseerde Demogyjada. Het middagge- deelte duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur, het avondgedeelte start om 19.00 uur tot ca. 22.15 uur. Het programma is op de dag van de Demogyjada verkrijgbaar aan de zaal. De afdeling Pluimvee- gezondheidszorg voor dieren in West- en Mid den-Zeeland doet een dringende oproep aan de eigenaren van pluimvee om hun dieren te laten inenten. Dit in verband met het gevaar van uitbre ken in onze regio van pseudo-vogelpest. Elders in het land zijn al veel die ren ziek en gestorven aan de besmettelijke ziekte. Het gaat om een inenting van kippen, kalkoenen, parelhoenders, fazanten, patrijzen, pauwen en kwartels. Zaterdag 18 juni kan men tegen een klein bedrag bij de diertenarts een drinkwater-inenting verkrijgen. Nadere infor matie hierover volgt nog. ”De fotowedstrijdZ-tentoonstel- ling, die was gepland op 14 juni aanstaande, in de Magdalena- zaal aan de Singelstraat te Goes, gaat wegens een té gerin ge inbreng van foto’s niet door,” aldus meldt ons het Bondenbe raad. Dinsdagavond 14 juni is er weer gelegenheid uw avond goed te besteden. Joop Westerweel K.N.N.V. natuurgids wil u graag wat meer vertellen en laten zien van het "Den Inkel’-gebied. Hij geeft u informatie over het ont staan - wat er leeft - groeit en bloeit. Als vogelwerkgroeplid weet hij als geen ander de weg in AutODUZZeltOCht Z-4/-1+ I r\r~r o m alom Kot Op zondag 12 juni a.s. wordt er een autopuzzeltocht verreden. De rit voert langs diverse mooie plekjes in Brabant en Zeeland. Onderweg zijn er leuke opdrach ten en vragen, die de latere win naar zullen aanwijzen. Deelna me staat voor iedereen open. Het vertrek is 's morgens tussen 10 en 11 uur. Vertrek en eind punt zijn in d'Honneur, Koepel- straat 103 te Bergen op Zoom. Inschrijfgeld ƒ10,- per auto. Inlichtingen/opgave 01640- Zaterdag 11 juni wordt - bij goed weer - een tuinconcert gegeven bij Erica's Flora en Fauna te 's- Gravenpolder. De brassband "Con Affezione" uit Kwadendam me zal in de riante tuin aan de Schoorkenszandweg 10 vanaf 14.00 uur optreden. Onder bezoekers worden bloemstuk ken verloot, welke zijn verzorgd door de dames van de Kon. Maatschappij voor Tuin- en Plantkunde van de afdeling Goes. De opbrengst van het con cert is bestemd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. .De entree is 2,50. Iedereen is van harte welkom. Tussendoor kan de prachtige tuin, waar de rozen gaan bloeien, worden bezichtigd. ne kans dient te verzilveren en vijf minuten later bracht Ronald Muller Tovaal, na goed voorbe reidend werk van Hans Markus se en Sjoerd Wartena, weer naast R.C. Malmédy: 20 - 20. Tovaal had de zege voor het grij pen, maar ging in de slotfase weer zo knullig in de fout, dat R.C. Malmédy moeiteloos kon scoren: 25 - 20. Lang treurden de Goesenaren niet om het verlies. Tripleider Daan van Gorp verduidelijkt dat rugby tijdens de trip niet op de eerste plaats komt: "Natuurlijk hadden we de wedstrijden liever gewonnen, maar tijdens de trip is vooral het sociale aspect erg belangrijk.” De Goesenaren richten zich nu al weer op de trip van volgend jaar. Het reisdoel is dan waar schijnlijk Engeland of Frankrijk. De rugbyers van Tovaal voeren het hele jaar aktie om de tripkos- ten zo laag mogelijk te houden. Het succes van de trip kwam mede tot stand door de mede werking van total Raffinaderij Nederland N.V., Reijnhout Kaas handel uit Kortgene en touring- carbedrijf De Baar Leendertse uit Wemeldinge. Na de vlooienmarkt, waar flink veel tweedehands-spullen zijn verkocht, staan we a.s. zaterdag 11 juni op de markt, met artikelen uit de winkel en met informatie over de 'Laat-ze-leren'-campag- ne. Het is deze week nl. Terre- des-Hommes-aktieweek. De bedoeling van de aktie is: dona teurs te werven voor de 'Laat ze leren'-campagne. Onderwijs in de derde wereld is. hard nodig om kinderen een kans te geven. De werkgroep kan nog heel goed mensen gebruiken. Neem kon- takt op met Marianne Westra, tel: 01100 - 33881 of Ineke Elen- baas, tel: 01100- 13869. "Tourclub EPZ-Zeeland” Elektriciteits-Produktie- maatschappij Zuid-Nederland) organiseert na een groot succes in 1993 voor de tweede maal een klassieker voor trimmers in Zee land. Dit wielerevenement zal plaats vinden op zaterdag 18 juni. De start en finish vinden plaats op de EPZ-lokatie Zeeland aan de Zeedijk 30 te Borssele. Het afwisselende parkoers van deze trimklassieker die om 14.00 uur van start gaat is uitgezet in Zuid- Beveland over een afstand van 96 kilometer en staat open voor De speel-O-theek 't Ruil-Uus" in Wemeldinge, houdt in de week van 6-11 juni een actie W.C.- Papier. Vrijdagavond 10 juni en zaterdag 11 juni, zal door de medewerksters van de S.O.T. in Wemeldinge rollen w.c.-papier thuis aan huis te koop worden aangeboden. De opbrengst van deze actie is voor de aanschaf van nieuw speelgoed voor de S.O.T. De Goese Rugbyclub Tovaal maakte onlangs haar jaarlijkse trip naar het buitenland. Na be zoeken aan Praag, Londen en Frankrijk werd dit jaar afgereisd naar de Belgische Ardennen. Tij dens de trip stond rugby niet op de eerste plaats. Er werden twee wedstrijden gespeeld en verder werd het programma gevuld met mountainbiken, carten en het verorberen van tal van Ardense culinaire specialiteiten. In Herstal bij Luik speelden de Goesenaren tegen de Belgische eerste klasser Coq Mosam, dat pas in de halve finale was uitge schakeld voor de Belgische beker. In eerste instantie leken de Walen te sterk voor de Goe senaren, die met een aantal gastspelers van Emma Islanders en Oemoemenoe speelden. Coq Mosam kwam al na 10 minuten op een 7-0 voorsprong, maar niet veel later maakten Sjoerd van Benthem en Jan Moelker al gelijk: 7 - 7. In de eerste helft liep Coq Mosam nog uit naar een 21 - 7 voorsprong, maar vlak voor rust kwam Tovaal via een try van Ronald Muller, die een goede aktie van Harry Horn en Han Baart perfekt afrondde, nog te rug tot 21-12. Na rust raakte Tovaal beter ingespeeld, wat al snel resulteerde in een try van Op zaterdag 11 juni a.s. houdt de familie Wisse uit ‘s-Gravenpolder voor de achtste keer haar jaar lijkse voetbaltoernooi "voor het goede doel”. Evenals bij de voor gaande twee edities zal ook dit jaar de opbrengst bestemd zijn voor Huize Den Berg en wel spe ciaal voor de huisband van Den Berg: "De Bergmuzikanten”. Tij dens dit toernooi zullen de "Berg muzikanten” ook optreden en wel van 15.15 - 16.00 uur. Het toernooi wordt gehouden op het sportveld van de SV Apollo te ‘s-Gravenpolder. Er wordt ge speeld in twee poules met aan sluitend finalewedstrijden. De deelnemende teams zijn: Poule 1: A. tam. v. Steenbergen, B. fam. v. Ooyen, C. tam. Buijze, D. De Brandpit, E. R.V.S./van Oord, F. Soos ”De Vaete". Poule 2: G. De Smidse, H. Dam club PWG, I. fam. Uitterhoeve, J. fam. Wisse, K. fam. de Groot, L. Bison Kit. deel rond de Stelleplas ligt. De start van de 1/4 triathlon is om 13.00 uur. Om 13.45 uur start de recreatieve 1/8 triathlon met onder de deelnemers weer een aantal plaatselijke sportmensen. Hun afstand bedraagt 750 meter zwemmen, 22 km fietsen en 5,5 km hardlopen. Vooral deze recreatieve triathlon is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met deze sport en zichzelf eens te testen. De organisatie denkt dat vooral voor sportmensen zoals voetballers enz. het leuk moet zijn om eens kennis te maken met deze vorm van duursport.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17