WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Braderie en kunst markt Hansweert Autoschade Baarends inbouw- station van jubilerende Vermeulen Hollandia-daken Zeeuws Festival voor bier, wijn en likeur Waardse marktdag Auto Garant Plan ANWB Hapro 500: een nieuwe dakkoffer uit Kapelle Opticien Jan Meys ziet "zijn stal" uitgebreid z MEDISCHE DIENST Winnaar van een fraaie Fiat 500 ^/V Speciale aandacht voor 65+ Gratis ogentest en oogdrukmeting bij aankoop van bril zonnebril kado op-ttca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Woensdag 1 juni 1994 DE BEVELANDER 13 t autok{ fringe voor 4 en 5 juni 1994 100 jaar Praktische toepassingen Kapasi Orgelconcert Jaco van Leeuwen in Middelburg Zaterdag te Oost-Souburg Gunstige voorwaarden Optimaal comfort Andere opties VREDESBURO 's-G ravenpolder, 1, ryjHi-iajHVw MARCDERI-GT vorm l 4. HUISARTSEN-: VERLOSKUN DIG E N KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK DIERENARTSEN: De geschiedenis van Vermeulen Hollandia begint honderd jaar geleden met de overnane van het Haarlemse bedrijf "Rijtuigen en Wagenmakerij Zoone van Maaswinkel" door Jan Vermeu len. Omstreeks 1910 was de wagenmakerij van Vermeulen Het Auto Garant Plan vormt als solide garantie een prima aanvulling op de ANWB-keuring. Bij de Aan koopkeuring (onafhankelijk advies net vóór de aan schaf van een gebruikte auto) kan men dus meteen een garantie op de auto afsluiten; ook als de auto wordt gekocht van een particulier! Bij de Garantie- afloopkeuring worden eventuele gebreken aan het licht gebracht vlak voordat de garantietermijn afloopt. Met behulp van het Auto Garant Plan kan de garantietermijn worden verlengd met een of twee jaar. Ook na de ANWB-Onderhoudskeuring, die advies geeft over benodigde reparaties en over de vraag 'inruilen of nog een jaartje doorrijden', kan de garantie worden afgesloten. een begrip geworden in Haar lem. Toen paard en koets als vervoermiddel werden vervan gen door de auto, verlegde Ver meulen zijn activiteiten via de carrosseriebouw geleidelijk naar de bouw en inbouw van schuif- daken. Vandaag de dag worden de daken van Vermeulen Hollan dia geëxporteerd naar 25 landen over de hele wereld. toen 3500 gulden en was met zijn verbruik van 1 op 18 zeer zuinig. Momenteel is de Fiat 500 een collector's item. Het door Visser en Noorman Zaterdag 4 juni wordt in Hans weert een braderie annex kunst markt gehouden. Deze is geor ganiseerd door de Oudervereni ging van de r.k. Basisschool ter plaatse. Dit ter afsluiting van een onderwijsproject "Rondom Kunst", dat vanaf 16 mei op genoemde school werd gehou den. Er kwamen kunstenaars op school en er werd speciale aan dacht gegeven aan Piet Mondri- Kindervrijmarkt Rondom de kerk verkopen de leerlingen van de beide basis scholen hun spullen. Toren bekimmen U kunt onder begeleiding ons mooie dorp van bovenaf bekijken (ook prachtig uitzicht over de Schelde). Rondrit rond Waarde Per boerenwagen, getrokken door Zeeuwse trekpaarden, kunt u de omgeving van Waarde bezichtigen. Veiling (om 11.00 uur) Antiek, curiosa en waardevolle spullen. Dorsen met de vleu (vlegel) Demonstratie door oudere 'erre- beiers' van een oud ambacht, onder begeleiding van het Hoe- veorkest. Muziek Door diverse straatmuzikanten. Bar Zowel binnen als buiten op het terras kunt u van uw drankje genieten of een kopje koffie drin ken met een heerlijk vers gebak ken wafel. 17.30 uur Sluiting markt 20.00 uur Concert door Cantare en Vooruit De vriendenkring voor alleen staanden tot 45 jaar is er weer op zaterdag 4 juni in wijkgebouw "De Spinne" te Goes. Aanvang: 21.30 uur. Voor informatie kunt u bellen: 01109-259. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. A.P. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, tel. 01131-2565. Schuitweg 01103-3050 Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in ’-Gravenpolder Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapel Ie en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. MAATSCHAPPELIJK WERK: Ter afsluiting van de dag wordt er door de muziekvereniging Vooruit en het kamerkoor Canta re uit Kloetinge een concert gegeven in de Hervormde Kerk. De toegang is gratis. U kunt dan ook het gerenoveerde orgel horen. beschikbaar gestelde autootje staat vanaf heden in Kapelle, waar het één van de troetelkin deren is geworden van opticien Meys. Deze zomer wordt in de Nieuwe Kerk te Middelburg weer een serie orgelconcerten gegeven. Dinsdag 7 juni wordt het ver zorgd door Jaco van Leeuwen, organist van de Grote Kerk te Noordwijk. Het concert begint om 20.00 uur. Deze nog jonge musicus werd in 1962 in Goes geboren. Vanaf zijn 10e jaar stu deerde hij orgel, eerst bij Adriaan Kousemaker en daarna bij Kees van Eersel. Na zijn Atheneum- opleiding studeerde hij in 1980 verder aan het Nederlands Insti tuut voor Kerkmuziek te Utrecht, waar hij in 1985 de onderwijsak ten voor orgel en piano en het diploma kerkmuziek behaalde. In datzelfde jaar zette hij zijn studie voort bij Piet Kee aan het Swee- linck Conservatorium te Amster dam, waar hij het diploma "Uit voerend Musicus" behaalde. Aan de Internationale Academie te Haarlem volgde hij cursussen, o.a. bij Hans Haselbock, Marie Claire Alain, Daniel Roth en Montserrat Torrent. In 1988 won hij de 1e prijs op het Internatio naal Orgelconcours te Utrecht. Het programma dat zal worden üitgevoerd luidt: Orgelconcert, J.G. Walther; Choralvorspiel "Am Wasserflüssen Babylon", J.S. Bach; Toccata en Fuga in c, J.L. Krebs; Andante in D, F. Men delssohn. Besloten wordt met de Sonate over de 94e psalm, een groot en groots werk, geschre ven in wat men noemt, de orkes trale orgelstijl, van Julius Reub- ke. voldoen de Vermeulen Hollandia inbouwstations aan de strengste eisen op het gebied van organi satie en verkoop. Ook buiten de Nederlandse grenzen wordt hard gewerkt aan het opzetten en ver volmaken van dergelijke certifi- ceringssystemen. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendljke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Er zijn dan diverse activiteiten: bierpulsjoelen, (blind) dierproe ven en genieten van diverse hapjes en bieren van de profes sionele, Zeeuwse brouwerijen, daarbij is ook het beste Amateur- bier van Zeeland 1993, een recept van Jules Schoenmakers en in licentie éénmalig gebrou wen door brouwerij 'De Vaete' te 's-Heer Arendskerke. De prijsuit reiking van de festival-wedstrijd vindt plaats rond 21.00 uur. De toegang tot de zaal is gratis! Het Auto Garant Plan is geldig in heel Europa. Onderdelen, maar ook de arbeidsuren, worden bij reparatie geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van net aantal auto-kilometers. Als de reparatie langer duurt dan 24 uur, staat er een vervangende auto ter beschikking met een maximum van vijf dagen. Er zijn geen grenzen aan de leeftijd van de auto. De auto moet wel eerst door de ANWB worden goedgekeurd. Zaterdag 4 juni wordt een reeks acties afgesloten die worden gehouden voor de renovatie van het orgel van de Nederlands Hervormde Kerk te Waarde. Het orgel was in een zodanig slechte staat dat het nodig moest wor den opgeknapt. Van die gele genheid is gebruik gemaakt om het orgel uit te breiden met een basregister. De totale kosten bedragen ongeveer 40.000,-. Omdat dat voor een kleine gemeente niet op te brengen was, is door de orgelcommissie besloten een aantal acties te houden. Vorig jaar kerst is begonnen met de verkoop van kerstkaarten en vervolgens heb ben we een oliebollenactie, een collecte, een lege flessenactie en een autowasactie gehouden. Het grootste gedeelte is binnen. De marktdag moet dus de rest bijeenbrengen. Ondanks het wereldwijde succes blijft de huidige directeur, Hans Vermeulen, met beide benen op de grond staan. 'Moderne tech niek en hoge eisen zijn de uit gangspunten', stelt hij, 'een open dak van Vermeulen Hollandia voldoet aan de strengste kwali teitsnormen. De consument moet een dak kopen en nooit meer naar de techniek hoeven omkijken, dan hebben wij ons werk goed gedaan', vervolgt Ver meulen. 'En dan mag die consu ment best veeleisend zijn. Onze daken moeten optimaal contort leveren. Op alle fronten, zowel wat betreft de bediening, de afwerking als de veiligheid. Bij Vermeulen Hollandia zijn alle inspanningen erop gericht de techniek steeds meer te verfij nen, een steeds beter produkt te leveren'. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Maar niet alle daken van Ver meulen Hollandia vereisen zoveel inbouw-specialisme. Om de markt breed te kunnen bestrij ken, wordt de inbouw van de spoiler- en zonnedaken zo een voudig mogelijk gemaakt. Door de constructie van de daken aan te passen en door de heldere aanwijzingen en/of instructies op video, kunnen garagebedrijven deze daken uitstekend zelf inbouwen. De distributie van deze daken gaat dan ook niet uit sluitend via de inbouwstations, maar ook via de autodealers. aan. De braderie en kunstmarkt vinden plaats tussen 10.00 en 18.00 uur in het centrum van het dorp. Tevens is er vrijdag 3 juni a.s. een tentoonstelling op de school, waar tussen 19.00 en 20.30 uur Rien Quist een demonstratie houtsneden zal verzorgen. De leerlingen expo seren die avond werkstukken. Ook beroepskunstenaars stellen dan werk tentoon. Kort geleden heeft ANWB-Autokeuringen het Auto Garant Plan geïntroduceerd. Het is een goede garantie tegen onverwachte reparatiekosten. Het Auto Garant Plan kan worden afgesloten bij het ANWB-Technocentrum. Pech met de auto kan zich op ieder moment voordoen. Hier of in het buiten land, het komt altijd onverwacht en ongelegen. De kosten van zulke reparaties kunnen hoog oplo pen. De ANWB heeft om deze financiële conse quenties zoveel mogelijk te beperken het Auto Garant Plan ontwikkeld. Alle auto's slijten naarma te ze ouder worden. De kans dat er iets onver wachts kapot gaat, neemt toe. Dit kan allerlei nood zakelijke reparaties tot gevolg hebben, waarvan de kosten behoorlijk kunnen oplopen. Met een goede garantie is er niets aan de hand. De kosten komen voor rekening van de fabrikant of garagist. Wanneer die termijn echter is verstreken, of u heeft helemaal geen garantie, ligt de zaak tptaal anders. In dat geval zijn de kosten voor de eigenaar. Met het Auto Garant Plan, dat verkrijgbaar is bij alle ANWB Technocentra, kan een garantie op de auto worden afgesloten voor één of twee jaar. De kos ten voor noodzakelijke reparaties komen daarmee bij de ANWB te liggen. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur Opening. Rommel markt en markt. Met o.a. kra men van de Waardse midden stand. Een groot aantal kramen met leuke artikelen en boeken, gebruikte meubels, huishoudelij ke apparatuur, 2e hands kinder kleding, enz. Handwerk, huisvlijt en gebak. Bazar Rad van Avontuur, schiettent, raadspelletjes, enz. Voor de kin deren o.a. vissen, grabbelen en springkussen. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Gem. spoednr.: 01100-50288. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur PATIËNTENPLATFORM woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach- gezondheidszorg ten met betrekking tot de gezond- heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ‘’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN.ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartike- len 's avpnds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkens zand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en diee tadvies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur.tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. Hapro, onder meer fabrikant van autodak-koffers, heeft dezer dagen een nieuw model koffer uitgebracht. Het gaat om de Hapro 500. Deze heeft een inhoud van 430 liter, is aërodynamisch van vorm, zilvergrijs met striping en is met name bedoeld als bagagebox. Hapro heeft al vier skiboxen in produktie. De thans uitgebrachte bagagebox is de tweede in het gamma van de fabrikant uit Kapelle. De Hapro 500 is voorzien van een centraal vergrendelingssysteem. Hij biedt optimaal gebruiksgemak en maximale veiligheid. Ook de Hapro 600 en 900 beschikken over dit systeem, waarbij met het omdraaien van één enkele sleutel de box op twee verschillende punten wordt vergren deld. Op zaterdag 4 juni organiseren de samenwerkende Zeeuwse gidsen voor de vijfde maal het Zeeuws Festival voor Bier, Wijn en Likeur. Plaats van handeling is dit keer zalencentrum 'De Schuur’, Middelburgsestraat 119 te Oost-Souburg. De keuring van de in Zeeland geproduceerde dranken zal 's middags plaats vinden door gediplomeerde keurmeesters. Het feestpro gramma voor het publiek vindt 's avonds plaats vanaf 20.00 uur. ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Niet in juli en augustus. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borstprothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Leger des Heils Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel- ZONDAG: 5 juni: burg, 01180-12280. Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, OCG OUDERS VAN o.l.v. de korpsofficieren. Dienst voor iedereen om 17.00 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE "BEVELANDEN’’ Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Vermeulen Hollandia bestaat dezer dagen 100 jaar. Ook in onze regio staat de fabrikant van auto-schuifdaken bekena en wel via Autoschade Baarends te Goes, één van de inbouwsta tions van open daken van Hol landia Vermeulen. "Inbouwsta tions vormen de essentiële scha kel in de kwaliteitsketen". Aldus het oordeel van de directie van Vermeulen. Het auto-schuifdaken produktie- bedrijf uit Haarlem, startte in 1894 als wagenmakerij onder de bezielende leiding van Jan Ver meulen. Inmiddels is Vermeulen Hollandia uitgegroeid tot een bedrijf met 200 werknemers in zeven bedrijven die voor een omzet zorgen van 60 miljoen gul den. De produktie van de circa 125.000 daken per jaar vindt in zijn geheel plaats in de drie Nederlandse vestigingen in Oudenbosch, Kampen en Utrecht. Naast deze vestigingen beschikt Vermeulen Hollandia over een netwerk van 500 inbouwstations over de gehele wereld. Aan het inbouwen van Vermeulen Hollandia daken wor den hoge eisen gesteld. De 500 inbouwstations vormen dan ook een essentieel onderdeel van de Vermeulen Hollandia-formule. Omdat een kwalitatief hoogwaar dig dak dat niet goed is inge bouwd toch als een slecht pro dukt wordt ervaren, hanteert Ver meulen Hollandia in Nederland ëen eigen certificeringssysteem. Medewerkers van de inbouwsta tions krijgen van Vermeulen Hol landia een opleiding om de daken die meer inbouw-specia- tisme vereisen, zoals de TVS en de Emerald, op de correcte manier te monteren. Bovendien VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met .vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- Opticien Jan Meys uit Kapelle staat niet alleen bekend om zijn goede vakkwaliteiten, tevens is hij in Zeeland en daarbuiten bekend als liefhebber van oldti mers. Bij tijd en wijle kan men hem dan ook in een antieke Citroën in het Zeeuwse zien rondrijden. Juist hij is dezer dagen winnaar geworden van een fraai geres taureerde Fiat 500 die door Vis ser en Noorman beschikbaar was gesteld. Genoemd bedrijf onderhoudt een relatie met ver scheidene optiek-zaken in het land. En de firma Meys aan het Kerkplein te Kapelle is er één van. Kort geleden werd de kleine klassieke Fiat overgedragen aan "de stal" van Meys. Dat gebeurde uiteraard tijdens een feestelijke bijeenkomst te Kapelle. De Fiat Cinquecento roept herinneringen öp aan de Roaring Sixties, de tijden van Beatles, Rolling Stones, Kenne dy en de eerste man op de maan. Nieuw kostte het autootje 4'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13