Motorcrossweekend Sloehavencircuit SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT Trampoline stond klaar te Vlissingen-Oost Zaterdag voor 16e maal Ronde van Krabbendijke Sponsor-nieuws atletiek NK Halve Marathon Vorige week is het sponsor kontrakt onder tekend tussen Auto Adria B.V. en de Organi- satie-kommis- sie van de NK Halve Mara thon 1994. Auto Adria B.V. -al sinds vele jaren in Goes dealer van Ford- is daar mee weer co sponsor van de belangrijkste weg-atletiek- wedstrijd van Zeeland. De Nederland se Kampioen schappen Hal ve Marathon worden door het Goese A.V. '56 en de Kom- Wegwedstrijd Wolph- Honden strijden om de Hellenburg-wisseltrofee Hondensportvereniging 'de Bevelanden' organiseert zaterdag 4 juni, in samenwerking met Bouvier Dressuurgroep Baarland, een club- kampioenschap in de volgende klassen: Skeelertraining en instructie voor schooljeugd Goes Skeeleren wordt met de dag populairder. Vooral de school jeugd zie je steeds meer op skeelers, ook wel inline-skates genoemd, rondrijden. Het is in Amerika al een ware rage en begint dat hier nu ook te worden. Dat het rijden op ’’schaatsen met wieltjes” ook als sport beoefend wordt is echter bij de school jeugd minder bekend. Voor het beoefenen van het skeeleren als sport is een goede instructie en training een eerste vereiste om het skeeleren op een technisch goede manier te beoefenen. Om de jeugd daarmee te laten ken- Toertocht Hoechst Toerclub 1 Woensdag 1 juni 1994 DE BEVELANDER 11 1 5e Manhuistuin concert Voetbalreceptie Galerie Van den Berge Galerie Van den Berge uit Goes is aanwezig op de Kunst-RAI te Amsterdam die van 31 mei tot en mnet 5 juni wordt gehouden. Op standnummer 1213 worden wer ken tentoon gesteld van Marcel Zalme en Robert Wevers. Avondruilbeurs Oud papier Goes-West Zaterdag 4 juni is het weer opha len van oud papier tussen 10.00 en 12.00 uur in de wijk Goes- West. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oud papier op tijd en ver pakt buiten te zetten. Tevens zoekt men vrijwilligers die bereid zijn te helpen met het ophalen. Heeft u interesse, bel dan R. Geleedst, tel. 01100-30266. Goes-Oost Twee tegen Twee Volleybaltoernooi Markt in ’’Poelwijck” Onder de Molen- toernooi Veteranen Expositie in raadhuis te Heinkenszand Zeeuwse Dart-titel Zomeravond- volleybal Speelgoedruilbeurs Kapelle-kernen korfbaltoernooi bij KVK Uitwisseling v.v. Kloetinge en Veurne V.V. Kapelle Fiets-driedaagse Open Tuin te Wemeldinge Zonneveld neemt afscheid i I Kunst bij de kapper Apollo concerteert op Kerkplein Koffieconcert E.M.M. in Den Inkel vv Kruiningen 50 jaar en kampioen Voetbalvereniging Kruiningen is kampioen geworden in de eerste afdeling. Dubbel feest dus in Kruiningen, waar de club dit jaar tevens het halve eeuwfeest viert. In het kader van het 50-jarig bestaan wordt vrijdagavond om half acht een wedstrijd gespeeld tussen het Reimerswaal-elftal en All Stars. Om 21.00 uur is er een optreden van Kruiningse bands. Op zaterdag 4 juni is er een activiteitendag voor de pupillen, op zaterdag 11 juni voor de junioren en op 17 juni staat een kampioensreceptie op het programma. De feeste lijkheden duren overigens tot eind juli. Avondvierdaagse te Goes Terre des Hommes Nachtelijke wandeltocht Rommelmarkt en kledingbeurs Wandeltocht Krabbendijke Informatie TM Women’s Aglow afdeling Goes Astma-collecte 3 F kan de in De Zondag 5 juni zal fanfare ’Oefe ning en Uitspanning’ uit Katten- dijke optreden in de Goese Man huistuin. Het muziekgezelschap is opgericht op 31 augustus 1910 en staat onder leiding van Dick Broers. De vereniging neemt jaarlijks deel aan verschillende evenementen, zoals muziekcon coursen. ’Oefening en Uitspan ning’ bestaat uit 27 leden en het korps zal zeker zorgen voor een interessante en gevarieerde uit voering. Het concert duurt van 12.00 - Ï3.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11Bij slecht weer tijdens de concerten wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. De v.v. Arendskerke is kampioen geworden in de Derde Klas A van de KNVB. Dat houdt tevens promotie in naar de Tweede Klasse. Vrijdag 3 juni wordt een en ander gevierd met een recep tie in de kantine van de voetbal vereniging aan de Lange Achter weg te 's-Heer Arendskerke. Deze wordt gehouden tussen half acht en half tien. Vrijdagavond 3 juni a.s. wordt weer iedere verzamelaar ver wacht die wat te ruilen of te ver zamelen heeft van o.a. munten, oude ansichten, postzegels en ander objecten. Deze avondruil beurs wordt gehouden in Café- pension ”De Goede verwachting” te Lewedorp. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur. Elk jaar doet de jeugd/junior karavaan ook Vlissingen aan. De missie aartsdijk gehouden op zaterdag 23 juli a.s. Door de ondersteuning van Auto Adria is de organisatie in staat om het Zeeuwse atletiek-evene- ment van 1994 nog meer glans te geven. De hele vaderlandse weg-atletiek-top wordt overigens in Wolphaartsdijk aan de start verwacht. Wijkvereniging ”De Brak", Tulp straat 47 houdt op 4 juni haar laatste bingo-avond van dit sei zoen. Daarom is er een super- grote bingo-avond met mooie prijzen voor iedereen. De kaar ten kosten 1,- per stuk, er wor den 5 rondes gespeeld en een superronde waarvan de kaarten 2,50 per stuk kosten. Voor leden is de toegang vrij, nietle- den betalen 2,50. De zaal is open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Voor inlichtingen tel. 01100-23389. Tot 8 juni kan worden ingeschre ven voor het Twee tegen Twee Volleybaltoernooi dat donder dagavond 16 juni a.s. in Kapelle wordt gehouden. De organisatie is in handen van de volleybalver eniging Bok. Aanvang 18.45 uur in de sporthal van Kapelle. Ge speeld wordt in vier klassen: dames competitie, heren compe titie, dames recreatief en heren recreatief. Teams van 2 spelers/ speelsters komen tegen elkaar uit op een veld van 41/2 m breed en 6 m diep. Het inschrijfgeld bedraagt 8 gulden per team en kan tijdens het toernooi worden voldaan. Aanmelden bij: Marcel Puylaert, Lange Gracht 1, 4421 EW Kapelle, 01102-43934. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 2 JUNI T/M 9 JUNI 1994 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 2 juni: 't Beest, 20.30 uur: 'Het einde van de wereld', Portugese film van Joao Marie Grilo. 2juni: R.K. Kerk, 19.30 uur: Concert door het koor van de kathedraal van Brentwood o.l. v. Andrew Wright. 3 juni: 't Beest, 20.30 uur: 'Op mijn verjaardag', Portugese film van Joao Borthelo. 4 juni: Grote Kerk, 20.00 uur: Concert door Jacques van Oorstmers- sen uit Amsterdam. 4 juni: 't Beest, 20.30 uur: 'De laatste dijk', Portugese film van Joao Cesar Monteiro. 5 juni: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert door fanfare 'Oefening en Uitspanning' uit Kattendijke o.l.v. Dick Broers. 7 juni: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 8 juni: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 9 juni: 't Beest, 20.30 uur: 'Naked' film van Mike Leigh. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). juni: Lunchcafé: Handwerktechnieken van mevrouw R. Kruitbosch- Somers (info: 01100-28795). t/m 4 juni: Museum voor Noord- en Zuid-Beveland: "Uit wat vergaat, ontstaat steeds iets nieuws'", magisch realisme van Lodewijk Karei Bruckman (info: 01100-28883). t/m 4 juni: Binnenstad Goes: 'En Passant', kunst in de binnenstad van Ronald Debbaut, Jack Willemsen, Margreet Leydekker en Ilse van Loo (info: 01198-1720). t/m 25 juni: Galerie "De Hoekweide": Gemengde papiertechnieken van Geert Vrijdag. t/m 30 juni: Galerie "Mi Parti": Projectinrichting van Nederlandse bin nenhuis architecten (info: 01100-31819). t/m 24 juli: Galerie Alie Bekenes: Diverse technieken en onderwerpen van Alie Bekenes (info: 01192-2489). VERWACHT 13 juni-16 juli: Centrum Goes: "Zomerbeelden", kunstmanifestatie van de Culturele raad Goes, stichting "First Floor" en "Trechter 5", (info 01100-49740). Dinsdag 7 juni a.s. zal er weer markt zijn in "Poelwijck” te 's-Heer Arendskerke in samen werking met het Rode Kruis. Bewoners en belangstellenden kunnen weer aan hun trekken komen doordat een aantal artike len, waarvoor je anders naar de markt moet in huis te koop zijn. Als bijzonderheid deze keer een kraam van de basisschool "Schengehof”, die zelfgemaakte spulletjes verkoopt. Verder zal het Rad van Avontuur draaien, en worden er wafels gebakken. De markt begint om 13.30 uur. Het Onder de Molentoernooi te Wissenkerke wordt zaterdag 4 juni voortgezet met een toernooi voor veteranen. Vorig jaar werd het team van Bevelanders win naar. Het toernooi begint om 13.00 uur. De finale wordt rond 16.30 uur gespeeld. Inzet is een wisselbeker van Strandpaviljoen ”De Halst”. Deelnemers zijn Colijnpl. Boys, ZSC, Kruiningen, Mevo, vv Bevelanders, Middel burg, Wolfaartsdijk en Wissen kerke. De wedstrijden worden gespeeld op het sportcomplex in Wissenkerke. Van donderdag 2 juni tot en met 1 juli a.s. is in het gemeentehuis te Heinkenszand een tentoon stelling ingericht van werk van Betsy de Jonge. De organisatie is in handen van de werkgroep Beeldende Kunst van de Cultu rele Raad Borsele. De expositie draagt de naam "Keramiek langs de rand van Zee-Land". De expositie gaat over de rand van zee en land, daar waar de zee het land overspoelt en weer weg gaat en waar kleine mooie vor men overblijven. Op 2 juni wordt de tentoonstelling geopend door de Vlaamse keramist Etienne Dewulf. Op zondag 5 juni a.s. zal de fina- ledag voor het Zeeuwse Kam pioenschap Darten voor dames en heren plaatsvinden. Er zal gespeeld worden in de kantine van sporthal 't Groene Woud te Kapelle. Tevens zullen tijdens deze dag alle kampioenen gehuldigd worden en zal het dartseizoen 1993/1994 feestelijk worden afgesloten. De volleybalvereniging Sgravo te 's-Gravenpolder organiseert in de maand juni zomeravondvol- leybal. Elke woensdagavond van 20.00-21.30 uur is er gratis gele genheid om een leuk partijtje vol leybal te spelen. De vereniging heeft een damesteam in de Pro motie en 1e klasse Nevobo en verder een gemengd team in de 4e klasse Nevobo. Mocht je ken nis willen maken, kom dan gerust op de woensdagavonden in juni mee volleyballen. Wil je meer informatie neem dan kon- takt op met José Brusket, sekre- taris, Bruelisstraat 29, 4421 CL Kapelle, tel. 01102-44121. - het V.Z.H.-programma. Dit bestaat uit een aantal appèloefeningen, zoals het aangelijnd volgen, het vrij volgen, zit oefening, af oefe ning, komen op bevel en er wordt getest op schotvastheid. - het LP.O.-programma, dit bestaat uit: Speuren er wordt een spoor uitgelegd met daarop een aantal voor werpen deze moet de hond tijdens het speuren verwijzen. Appèl er moeten een aantal gehoorzaamheid oefeningen afge werkt worden zoals het afleggen met afleiding aangelijnd volgen, het vrij volgen, zit oefening, af oefening, het apporteren van een voorwerp. Verdedigingswerk, de combinaties werken het programma af van het hoogst behaalde certificaat, bij dit onderdeel moet de hond zijn moed tonen en onder alle omstandigheden de pakwerker tot staan brengen, de hond krijgt een overval en twee stokslagen te verdu ren. De Hellenburg wisseltrofee is in 1993 gewonnen door A. Korsuize met de bouvier Tessa. De verrichtingen van de combinaties worden beoordeeld door een keurmeester dhr. B.A. Kerseboom. De wedstrijdleider is dhr. J. Zijl. Het speuren wordt om 9.00 uur afgewerkt in de omgeving van 's-Gra- venpolder (achter het ANWB-station). Vanaf omstreeks 11.00 uur zal men op het terrein van BD Baarland met het appèl, gehoorzaamheid en apporteren, beginnen en 's middags omstreeks 14.00 uur is het verdedigingswerk aan de beurt. Het terrein is gelegen tussen Oude- lande en Baarland aan de Hellenburgstraat, het voormalige sport veld, en is vrij toegankelijk voor publiek. Men meldt ons dat zondag 5 juni voor de 30e maal de Internatio nale Speelgoedruilbeurs in het Speelgoedmuseum in de Belgi sche stad Mechelen wordt gehouden. Ook vanuit Zeeland is daarvoor steeds veel belangstel ling. De ruilbeurs annex museum is die dag geopend tussen 10.00 en 13.30 uur. Naast modelauto's treft men er veel blikken en mechanisch speelgoed. Inl. over de beurs bij R.v.d. Bovenkamp, tel. 01134-3516. Zaterdag 4 juni organiseert korf balvereniging Kapelle alweer voor de derde keer het Kapelle- kernen-korfbaltoernooi. De dag zal gesponsord worden door Garage Hoogesteger uit Kapelle. Acht seniorenploegen en zes jeugdploegen gaan strijden om de wisselbekers. Ook voor de kinderen wordt het een afwisse lende middag. Er is een schut- terstrofee met leuke prijzen te winnen, er zijn spelletjes en je kunt geschminkt worden. Aan het eind van het toernooi is er dan eindelijk de ontknoping van de schijt-je-rijk verloting. Rond 16.00 zal de koe worden losgela ten op het veld aan de Bonzijweg te Wemeldinge. En dan is het afwachten in welk vakje zij haar (grote) behoefte zal doen! De "eigenaar” van het betreffende vakje is de winnaar van 500,-. Heeft u nog geen lot gekocht? Grijp dan uw laatste kans op het Kapelle kernen korfbaltoernooi. Aanvang toernooi om 12.00 uur. Afgelopen vrijdag traden Ellie Verburg en Cor Courtin in Kortgene in het huwelijk. Het kersverse paar stond al direct na het verlaten van de kerk een zware klus te wachten. Aan de uitgang stonden niet alleen de kinderen van de Zondagsschool en gymnastiekvereniging OKK, waar Ellie leidster is, klaar, ook had men opvallend een trampoline opgesteld. Het paar moest als eerste handeling na de huwelijksvoltrekking de trampoline op. Dat geschiedde dan ook onder toeziend oog van de pupillen, die overigens het bruid spaar eerst nog door de ereboog lieten gaan. Op zaterdag 4 juni vindt er een uitwisseling plaats tussen de voetbalvereniging Kloetinge en de uit België afkomstige voetbal vereniging Veurne. De gasten uit Veurne hebben het voornemen om met 110 personen naar Kloe tinge af te reizen. De kontakten die de gemeente Goes heeft werden door de twee voetbalver enigingen onderling aangegre pen om tot een uitwisseling te komen. De Belgisch gasten komen in de loop van de ochtend aan in Goes en gaan eerst de stad bezichtigen waarna ze naar het recreatiegebied de Holland se Hoeve gaan. Tegen vier uur worden de gasten verwacht op het Wesselopark, het voetbal veld van de voetbalvereniging Kloetinge. Daar worden jeugd wedstrijden gehouden tussen V.V. Kloetinge en de V.V. Veur ne. Ook staat er een wedstrijd gepland tussen de twee jeugd- besturen van de vereniging. Na afloop van de wedstrijden is er een barbecue voor de gasten uit Veurne. Programma 3 en 4 juni: De V.V. Kapelle heeft voor het aanstaande weekend nog twee belangrijke wedstrijden op het programma. Ten eerste wordt door de A junioren op vrijdag avond 3 juni a.s. de bekerfinale gespeeld tegen Middelburg A1 op het veld van Wolfhaartsdijk. Middelburg speelt dan wel een klasse hoger dan Kapelle, maar de Kapellespelers zullen er alles aan doen om deze beker in hun bezit te krijgen. Aan vang van deze wedstrijd is 19.00 uur. Dan op zaterdag 4 juni speelt Kapelle 1 een promotiewedstrijd tegen Zwaluwe voor een plaats in de 2e klasse. Deze wedstrijd wordt gespeeld op het veld van Seolto te Zevenbergen en de aanvang is 14.30 uur. De V.V. Kapelle hoopt dat de supporters de weg naar Zeven bergen en Wolfhaartsdijk kunnen vinden en wensen hun elftallen veel succes. Van 14 t/m 16 juni organiseert de TC Rilland een fiets 3-daagse,. Drie avonden lekker fietsen in de gemeente Reimerswaal, starten tussen 18.00 en 19.00 uur bij café 't Bruintje te Rilland. Dit jaar zijn er nieuwe routes uitgezet tussen Ossendrecht en Kruinin gen; de afstanden zijn per avond niet langer dan 30 kilometer. Dus voor eenieder goed te doen. Inschrijven dinsdag 1^ juni vóór vertrek in café 't Bruintje. De kos ten bedragen slechts 3,50 voor drie avonden fietsplezier. Voor meer informatie tel.: 01134 - 2547. In het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 juni houdt de familie J. Zwaan te Wemeldinge open tuindagen. De tuin is riant gele gen tegenover de hoogste Vlied berg van Zeeland nabij de histo rische kerk aan de westelijke rand van het dorp. De tuin staat er momenteel mooi bij en dat is voor de familie Zwaan reden om nü al een open weekend te hou den. Het wordt gevolgd door nog twee open tuindagen op zater dag 2 en zondag 3 juli a.s. Ope ningstijden tussen 10.00 en 17.00 uur. Entree vijf gulden. Tevens kan de Vliedberg worden bezichtigd. Aangezien Zonneveld binnen kort naar Goes verhuist, wordt er een afscheidsbijeenkomst geor ganiseerd voor oud-bewoners, - leerlingen en -medewerkers. Deze reünie zal plaatsvinden op 4 juni van 14.00 tot 17.00 uur tij dens de familiedag. De Werk groep "Dag Zonneveld" hoopt veel oud-Zonnevelders te zien deze dag aan de Duinvlietweg te Oostkapelle. kan tijdens eerdere TMZ-koer- sen of telefonisch op 01134- 2314 of 2351. Vanzelfsprekend is er ook voor deze zestiende keer weer gezorgd voor een enorme prijzenpot voor de deel nemers. De organisatie verwacht dan ook alle deelnemers met grote namen inklusief de onlangs gehuldigde TMZ-kampioenen. Iedereen is van harte welkom en publiek heeft gratis toegang. Natuurlijk blijven de winkels aan het parcours te bereiken: de medewerkers van de parcoursaf- zetting kunnen U precies vertel len via welke route U daar kunt komen. Foto: De heer Groeneveld (links) met het pas getekende sponsorkontrakt samen met Frans Verwei van de organisa- tiekommissie. (Foto: Willem Mieras). Onder het motto ’’kunst bij de kapper” brengt William Hoondert recent werk van Piet Visscher onder de aandacht van zijn klan ten. Het werk van deze Kapelse schilder is te bezichten op ope ningstijden van de kapsalon. De expositie loopt van 1 juni t/m 2 juli. Adres: William’s Coiffures, Weststraat 23, 4421 AC Kapelle. Tel. 01102-42800. Vrijdag 3 juni geeft muziekver eniging Apollo te Wissenkerke een concert. Apollo biedt een aantrekkelijk programma waarin de Harmonie, onder leiding van Pièrre van Broekhoven, en de Slagwerkgroep, onder leiding van Kees Hoogstrate, elkaar afwisselen. Men hoopt u als gast te treffen op het kerkplein. Het concert begint om 19.45 uur. De Kon. Harmonie E.M.M. uit Kruiningen geeft op zondagmor gen 5 juni weer een koffieconcert voor het terras van het café-res- taurant van camping Den Inkel, eveneens in Kruiningen. Het concert, dat overigens enkel bij gunstig weer doorgang kan vin den, vindt plaats van 11.30 uur tot 12.30 uur. Gedirigeerd door Ad van Nieuwenhuijze speelt de harmonie o.a. Go West, Double Dutch, Free World Fantasy, Car- ribean Variation en Skataco. Het concert van de harmonie wordt onderbroken door een optreden van de slagwerkgroep o.l.v. Hans Reijerse. Vermeldens waard is zeker nog dat E.M.M., die dit jaar haar 130-jarig bestaan viert, een financiële bij drage heeft toegekend gekregen van het Anjerfonds voor de aan schaf van nieuwe instrumenten. Zaterdag 4 juni wordt in Krab- bendijke voor de zestiende maal de wielerronde voor trimmers verreden. De organisatie is in handen van de Wieler-, Trim- en Toervereniging Krabbendijke. Het belooft een mooi wielerspek takel te worden waaraan is mee gewerkt door een groot aantal sponsors en schenkers van pre mies. De wedstrijden zullen wor den gehouden onder auspiciën van TMZ, de Trimfederatie Mid- den-Zeeland; benodigde trimli- centies kunnen nog worden ver kregen bij het inschrijfburo aan het parcours, t.w. Cafetaria-Bar 'de IJsbeer', Dorpsstraat 69. Starttijden: 13.00 uur C-katego- Op zaterdag 4 juni wordt op het Sloehavencircuit aan de Enge- landweg in Vlissingen-Oost de 4e wedstrijd gehouden om het clubkampioenschap 1994 van MSV de Uitlaat. Gereden wordt in de klassen 60cc mini, 80cc, junioren, veteranen, Superklas- se 125cc en 250/500 cc. Vanaf 10.30 uur wordt er getraind, de wedstrijden zijn vanaf 12.30 uur. In totaal worden ca. 80 rijders aan de start verwacht waaronder een groot aantal KNMV rijders van buiten de provincie. De dag erna, op zondag 5 juni, organiseert MSV de Uitlaat op hetzelfde Sloehavencircuit in Vlissingen-Oost een jeugd/junior motorcross onder auspiciën van de KNMV (Koninklijke Neder landse Motorrijders Vereniging). Op deze dag zullen ca. 140 rij ders in de jeugdklassen 60cc, 80cc, 80cc (grote wielen) en 125cc alsmede junioren 125cc en 250cc strijden voor plaatsing in de finalewedstrijden om het Nederlands kampioenschap later dit jaar. Uit eigen gelederen komen aan de start Casper Ovaa uit Oost-Souburg (80cc), Bram van Loo uit 's-Gravenpolder, Adrie Peene uit Westkapelle (beiden 125cc jun.) en Thomas Adriaanse uit Middelburg (250cc jun). nismaken organiseert Ijsclub ”De Poel” voor jongens en meis jes uit Goes en omstreken in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar iedere vrijdagavond in de maand juni een skeelertraining voor de schooljeugd. Iedereen kan daar gratis aan mee doen, ook al is hij of zij geen lid van Ijsclub "De Poel”. De skeelertrainingen worden gehouden op iedere vrijdag avond in juni (de eerste keer op a.s. vrijdag 3 juni) op het par keerterrein van de Agrimarkt in Goes. Aanvang van de trainin gen is steeds om 19.00 uur. jeugd/junior categorieën mogen worden gezien als een kweekvij ver van jong talent. De grote con currentie en de wekelijkse com petitie op crosscircuits door het gehele land hebben al menig motorcrosstoppers voortge bracht. Ook de huidige lichting herbergt ongetwijfeld weer een aantal toekomstige kampioenen. Geen makkelijke taak derhalve voor de thuisrijders om de Zeeuwse eer hoog te houden. Toch zijn er zeker kansen voor de Zeeuwse rijders. In de 80cc klasse is het Casper Ovaa die elke wedstrijd weer voorin mee strijdt. Op Koninginnedag, tij dens wedstrijden in Axel, werd nog een 4e plaats behaald. Op eigen circuit moet Casper Ovaa in staat worden geacht mee te strijden voor de overwinning. Hetzelfde geldt zeker ook voor Thomas Adriaanse in de 250cc junior klasse. In Axel bleef de jonge Middelburger nog steken op een 3e plaats, alle reden der halve om ook Thomas in het rijtje voor kanshebbers voor de over winning te plaatsen. De trainingen op zondag vangen aan 10.00 uur, de eerste wed- strijdstart wordt verwacht om ca. 11.30 uur. Het overvolle wed- strijdprogramma (totaal 12 starts) zal omstreeks 17.00 uur worden afgesloten met een prijs uitreiking. De toegang voor het publiek is beide dagen gratis. De 51ste avondvierdaagse van de Nederlandse Wandelsport Bond wordt dit jaar weer onder verantwoordelijkheid van de Zeeuwse Wandelsport Bond georganiseerd door het comité Fruitwandeltochten Goes, waar in ook vertegenwoordigd het Nederlandse Rode Kruis, afde ling Goes-Borsele. Dit jaarlijks terugkerende wandelevenement zal dit jaar gehouden worden van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni. Er kan naar keuze gewandeld worden over een afstand van 5, 10 of 15 km. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50. Leden van erkende wandelsport- bonden genieten - op vertoon van hun ledenkaart - een reduc tie van 0,50. Begeleidende per sonen die "verzekerd" wensen te lopen, betalen slechts 2,00. Tot en met 4 juni is er gelegenheid voor voorinschrijvingen bij Fam. de Bondt, Berkenstraat 80 te Goes, tel.: 01100-16992. Er kan gespreid gestart worden van 18.30 uur tot 19.00 uur vanuit de kleine kantine van De Betho, Klein Frankrijk 2 te Goes (aan de Ringbaan-West). De bruto-opbrengst van de rom melmarkt t.b.v. Terre des Hom mes, gehouden op 21 mei j.l. bedroeg 7.241,35. De opbrengst is bestemd voor een kindertehuis in Bombay, India, aldus meldt de werkgroep Terre des Hommes, 's-Heer Hendriks- kinderen. De wandelsportvereniging Vrolijke Tippelaars uit Vlissingen organiseert op zaterdag 4 juni voor de 24e maal haar internatio nale nachttocht Bergen op Zoom-Vlissingen over een afstand van 75 km, voor deelne mers vanaf 16 jaar. Op zondag morgen 5 juni sluiten de wande laars op de dagtocht Hansweert- Vlissingen over een afstand van 45 km zich hierbij aan, voor deel nemers vanaf 14 jaar. Start: Ber gen op Zoom: zaterdagavond 24.00 uur vanaf café De Raay- berg, Antwerpsestraatweg, Ber gen op Zoom. Start: Hansweert: zondagmorgen 5.30 uur vanaf café Zeelandia, Kanaalstraat 10. Beide tochten staan onder auspi ciën van de K.N.B.v.L.O. Kring W.Brabant-Zeeland. De medi sche verzorging is in handen van de E.H.B.O. afd. Vlissingen. De aankomst in Vlissingen bij het Clubhuis van Zeeland Sport is gepland om ca. 13.00 uur voor de eerste lopers. Volgauto's wor den verzocht de wandelaars tij dens de tocht niet te hinderen, niet tussen de wandelaars te gaan rijden en de verzorgings- auto's de ruimte te geven. Voor beide tochten is voor de 1 e, 5e, 10e, 15e en 20e maal een medaille; de overige keren een standaard met het desbetreffen de cijfer. Inlichtingen voor beide tochten zijn verkrijgbaar bij: Mevr. A. Meerman, Westerzicht 90, 4385 AN Vlissingen, tel. 01184-64753. De Prinses Beatrixschool Goes-Zuid houdt zaterdag 4 juni a.s. voor de vijfde keer een rom melmarkt. Belangstellenden zijn ook welkom op een kleding beurs. De 'markt, in het gebouw aan de Tomatestraat, duurt van 10.00 uur tot 13.00 uur. De opbrengst is bestemd voor de kas van de Ouderraad. Ook Uni cef zal met een stand aanwezig zijn. Verder is er een ’restaurant’ ingericht waar koffie, limonade, cake en hot-dogs te koop zijn. Op zaterdag 4 juni organiseert het wandelcomité Kasporgo uit Goes weer haar eerste zomer- wandeltocht van dit seizoen en wel te Krabbendijke de start en finish zijn bij café ”De Koophan-, del”, Dorpsstraat 82. De afstan den zijn 5 - 10 of 15 km en de start is om 14.00 u. Inschrijven vanaf 13.30 uur. Telefonische informatie: 01100-27179 of 01100-30669. Op zaterdag 11 juni a.s. organiseert de Hoechst Toerclub haar jaar lijkse toertocht. Men kan kiezen uit twee afstanden: 75 of 120 km. Start en finish van deze vrije toertocht zijn op het bedrijfsterrein van Hoechst in Vlissingen-Oost (havennummer 9890). De start is om 10.00 uur. De 120 km rit brengt de deelnemers via de Zeelandbrug van Noord-Beveland naar Schouwen-Duiveland en vervolgens over de Stormvloedkering en Walcheren weer terug. De 75 km rit gaat over Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Walcheren. Op elke rit zijn minimaal twee kontrole-Zverzorgingspunten aanwezig. Voor elke deelnemer is er een leuke herinnering. Er is voldoende kleed- en douchegelegenheid aanwezig. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 per persoon. Voor verde inlichtingen Henk de Jong (tijdens kantooruren 01196-89400, privé 01100-20890) of Lianne Toorenaar (tijdens kan tooruren 01196-89375, privé 01106-1737). Maandagavond 6 juni wordt in het TM-centrum aan de Kloeting- seweg 5 te 's-Heer Abtskerke weer een informatie-avond over Transcendente Meditatie gehou den. Het thema luidt: "Laat uw zorgen eens los". De avond begint om 20.00 uur en is bedoeld ter inleiding van een nieuwe cursus, waarin met zich de TM-techniek eigen maken. Women’s Aglow Fellowship afdeling Goes, nodigt alle vrou wen uit voor haar samenkomst op woensdag 8 juni in hotel Ter minus in Goes. Trijnie Lommerts uit Delfzijl zal spreken. Women’s Aglow Fellowship is een interker kelijke, wereldwijde organisatie van Christenvrouwen, welke o.a. als doelstelling heeft: leren Gods doel te ontdekken op alle terrei nen van het leven en Hem daar voor te prijzen. Aanvang 9.45 uur. Kinderoppas is aanwezig. Inlichtingen: 01130-83015. rie (37 km). 14.30 uur B-katego- rie (42 km). 16.00 uur A-katego- rie (63 km). Uiteraard zal men weer gebruik maken van 'het ver trouwde parcours', nl. Noordweg (start en finish ter hoogte van de Hinkelingestraat)-Dorpsstraat- Oostweg-Doelstraat-Spoorlaan- Noordweg (totaal ca. 1900 meter). Inschrijving, rugnummer- uitgifte en prijsuitreiking zullen plaatsvinden in de permanence Cafetaria-Bar 'de IJsbeer' aan het Dorpsplein, tel. 01134-1393. Inschrijving a 10,- p.p. en afha len rugnummer v.a. 12.30 uur voor de eerste kategorie. Voorin schrijving is gewenst i.v.m. de te verwachten grote deelname; dit De Astma-collecte in gemeente Kapelle bracht onge veer 6.000,- gulden op. De opbrengst in de verschillende kernen was als volgt, zo meldt ons Ineke Slis-Voet namens de organisatie: Kapele 3.259,45, Wemeldinge 1.525,80, Bieze- linge 1.004,60 en Schore 332,30. Alle gevers en collec tanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11