WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. o Concert in Kapelle door Nat. Chr. Mannenkoor ZATERDAG 28 MEI Ons Genoegen Kapelle viert J SIGMA SA-300 SET N U 999. Activiteitendag bij Vredelust te Yerseke COMPLEET VOOR WEIN Zaterdag 4 juni Goes: De Rit van Blit c Concert twee koren in NH-Kerk Kapelle Sport en vermaak tijdens 15e Ronde van Ovezande Zeeland aan kant start 28 mei te Kamperland Dag van de muziek 1994’ Wielrennen voor trimmers en Solexrace de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland Muziek-marathon en serenades in Kapelle van Fanfare Orkest Kapelle I Filmpost De betere kijk. tl ÉÉN DAG SNUFFELEN IN DE ZEELANDHALLEN IN GOES Openingstijden; ZATERDAG 9-17 uur Kraamverhuur 01640-57521 INFOLIJN 01640-35916 Politie!^ Brandweer Ambulance! Bel snel 06-11. Toertocht voor motorrijders Woensdag 25 mei 1994 DE BEVELANDER 7 I Volop muziek in R2 en De Klomp Opnieuw categorie Regiotrimmers Solexrace Actieteam - BIB* i f' (Foto: Ad Phernambucq) (Foto: Johan de Groene) (Foto: NCCM op het bordes van het paleis Soestdijk) net als tijdens de actie in 1993, de recreanten te wijzen op en actief te betrekken bij het zwerf- afvalprobleem in recreatiegebie den en stedelijke kernen in Zee land. De Stichting wil de recrean ten confronteren met de moge lijkheden die zij zelf hebben om het zwerfafval te verminderen. Op zaterdag 28 mei vindt van 10.00 uur tot 17.00 uur voor de vijfde maal de Aktiviteitendag voor jong en oud plaats. Dit gebeuren zal zich afspelen in de tuin van Vredelust en Bosch- burg, aan de Damstraat te Yer- seke. Om 10.00 uur zal de heer J.W.P. Cornelissen, wethouder van de gemeente Reimerswaal, de dag openen, waarna de verkoop start op: de Rommelmarkt en aan het kraam van de Welfare Rode Kruis. Er zijn verschillende spe len, de schiettent en de Vrolijke Keuken. Tevens is er een terras ingericht waar koffie, thee en fris wordt geschonken. Ook worden er oliebollen gebakken. Ze kun nen meegenomen!, ’s Middags treedt het kindercircus ’Hoger Op’ uit Goes op. Oud Vlaamse spelen zoals, de gardi-roll, bus gooien, sjoelen en Trouw mada me zijn er voor jong en oud tot 13.30 uur. Om 17.00 uur wordt de dag afge sloten met een optreden van Muziekvereniging Mozart uit Yer- seke en een ballonnenwedstrijd voor de jeugd. De muziek zal verzorgd worden door Nomen Nescio, de ziekenomroep van de Bevelanden. De toegang is gra tis, ieder is van harte welkom! een extra feestelijke dag voor Ons Genoegen, omdat deze week het aantal van maar liefst 160 musicerende leden werd bereikt! Gedurende de wedstrijden (van 12.45 tot 17.15 uur) wordt het doorgaande verkeer omgeleid. De entree is gratis. Voor informatie en opgave voor de verschillende onderdelen kan men contact opnemen met één van de leden van het wielerco- mité (tel. 01195 - 5287 5102 of 5989. GEAVANCEERDE AUTOFOCUS REFLEXCAMERA Sigma 35 - 80 mm DL objectief Sigma 70-210 mm UC objectief Complete set van f 1499,- GOES Ganzepoortstraat 9, 01100 - 11512 verzorgd en die hebben geleid tot forse financiële resultaten voor het doel dat met deze bene fietconcerten werd nagestreefd. ’’Begin dit jaar hebben we in Roermond gezongen,” zegt van Dijken, "voor de watersnood slachtoffers in Limburg in een bomvolle kerk, hartverwarmend was dat.” Gedurende deze korte toernee, waarbij het koor onder leiding staat van Jaap Jan Hunze, zal ook worden meegewerkt door de sopraan Els van Vugt en bas bariton Gerard Leurs. Ook de begeleiders, André van Vliet, orgel en Jan Lenselink, vleugel, zullen tijdens de concerten niet alleen solistisch, maar ook in samenspel te beluisteren zijn. Voor deze NCCM Zeeland-con- certen staan werken van o.a. de volgende componisten op het programma: K.J. Mulder; Ch. Gounod; G.F. Handel; W.A. Mozart; G. Verdi; R. Wagner en arrangementen van de dirigent J.J. Hunze met liederen als: Ook soos De Klomp en Bar R2 haken in op het evenement met een aantal verschillende activi teiten. In Bar R2, waar ook de inschrijving en de prijsuitreiking plaatsvinden, is het vrijdag, zaterdag en zondag kermisbal. De Klomp organiseert op zon dagmiddag vanaf 15.30 uur een openluchtconcert. Op zaterdag avond concerteert de Schouwse formatie Crosshead in de soos. schrijving uitgereikt. Gedurende de dag zal er informatie worden gegeven over noviteiten op gebied van motorsport, zoals de Tympro gehoorbescherming en het nieuwe alarmsysteem Red Alert, dat speciaal voor motoren is ontwikkeld. Aan het einde van de Rit zal op genoemde zaterdag een barbecue worden gegeven bij Schelde International te Goes. Deelnemers kunnen een motortoerreis naar de Moezel- streek winnen. Zaterdag 28 mei wordt landelijk gepromoot als ’Dag van de Muziek’. Het ’Fanfare-orkest Kapelle uit Kapelle wil hier op een originele manier op inhaken. Zaterdagmorgen 10.00 uur wordt o.l.v. dirigent Peter de Rooij gestart met een Muziek Mara thon. De gehele dag wordt er tot 18.00 uur gemusiceerd. Er wordt gestart met het geven van sere nades, welke door de bevolking van Kapelle kunnen worden besteld voor 25,-. Voor boekin gen tel. 01102-42541 (misschien leuk voor vriend, kennis, collega, vader, moeder enz.). Vervolgens zal er vanaf 12.00 uur in de Van de Biltlaan 69 (voor de winkel van Den Dekker Muziek, één van Zaterdag 4 juni wordt vanuit Goes de ”Rit van Blit” verreden, een toerrit voor motorliefheb bers. Start tussen half negen en half tien vanaf Motorhuis De Regt te Goes. Vanaf heden kan worden ingeschreven. Inschrij ving en info via tel. 01100-50541 De Rit van Blit, vernoemd naar Martin van Blitterswijk, staat zowel voor individuele deelne mers open, als voor rijders in teamverband. Bij de start wordt een routebe- De C-trimmers, Regio-trimmers en de gecombineerde A- en B- categorie starten resp. om 13.00, 14.00 en 14.45 uur voor wedstrij den over 35, 25 en 60 km. De wedstrijden worden begeleid door gastspeaker Jaap Barre voets. muziek als hobby gekozen heeft, dag zaterdag aanschuiven en mee spelen. Zowel beginnende als gevorder de muzikanten op blokfluit, hobo, dwarsfluit, klarinet, waldhoorn, trombone, trompet, bugel, cor net, saxofoon, bariton, fagot, tuba, bastuba, slagwerk, enz. kunnen meedoen. Voor wie erover denkt om muziek te gaan maken - jong of oud - is dit een prima gelegen heid om eens kennis te maken met het spelen in blokfluitgroep- jes, jeugdorkest, harmonieorkest of slagwerkgroep. Er is veel belangstelling voor muziekma- ken bij Ons Genoegen, want de vereniging heeft inmiddels ruim 90 leerlingen. Evenals vorig jaar kunnen in de ’’Regiocategorie” deelnemers uit heel midden Zeeland (de Beve landen en Walcheren) meedoen. In voorgaande jaren stond de categorie ’’Plaatselijke Trim mers” enkel open voor inwoners uit de gemeente Borsele die niet in de A-, B- of C-categorie uitko men. Het wielercomité wil spor tieve fietsers uit heel midden- Zeeland een kans geven om in wedstrijdverband een keer de krachten te meten; vandaar een wedstrijd voor ’’Regio-trimmers”. Wellicht kan deze ervaring voor een aantal renners een stimu lans vormen om meer wedstrijd den te gaan rijden in TMZ-ver- band. Trimbelangen Midden Zeeland is de motor achter de wedstrijden voor de A-, B-, C- trimmers. onze sponsors die dag) elk uur een concert wordt gegeven van 45 minuten door onze fanfare waarna in het volgende kwartier het rad van avontuur zal worden gedraaid. Natuurlijk is het het doel van deze dag onze kas te versterken, de muzikanten kunnen worden gesponsord, het publiek is in de gelegenheid een mars te dirige ren, er staat een poffertjes kraam, er worden frisdranken verkocht, kortom het moet een feestdag worden in Kapelle op de nationale ’Dag van de Muziek’ op 28 mei a.s. aan de Van de Biltlaan 69. Juist op deze dag geldt: ’Fanfare Orkest Kapelle’, daar kun je niet omheen! bouw aan de Dijkwelseweg: woensdag jeugdorkest, donder- j harmonieorkest, vrijdag drumband. Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat, tel. 01102-43455. Ons Genoegen gaat er met alle muziekliefhebbers - luisterend of musicerend - een gezellige Dag van de Muziek van maken!. Om 16.15 uur is het tijd voor de solexrace. De solexrace is nog het best te vergelijken met de TV-spektakels als ’’Fiets ’m er in’. Ook hier gaat het om voertuigen die uitblinken in snelheid of in creatief ontwerp. Sommige solexbezitters koesteren hun voertuig en houden het zo veel mogelijk in originele staat. Voor anderen is het de kick om met geavanceerde technieken juist zo veel mogelijk snelheid uit ’de lelijke eend onder de brommers’ te persen. Weer andere deelnemers mun ten uit met hun bijzondere crea ties. Zo zijn er de afgelopen jaren solexen aan de start gekomen voorzien van een zijspan, para- De uitvoering van de actie is dit jaar enigszins gewijzigd. Nieuw is bijvoorbeeld het Nederland Schoon actieteam. De activitei ten van het actieteam concentre ren zich rond het Nederland Schoon Bungee-run luchtkus sen. In dit luchtkussen proberen twee deelnemers nagemaakte zwerfafvalvoorwerpen zo snel mogelijk naar de andere kant van het luchtkussen te brengen en in een afvalbak te deponeren. De weerstand van het elastiek waaraan zij zijn bevestigd bemoeilijkt deze opdracht. De leden van het actieteam ruimen op een opvallende manier rond slingerend vuil op, spreken recreanten aan op hun (weg- gooi)gedrag en delen afvalzak- jes aan hen uit. In het hoogseizoen zal het Nederland Schoon actieteam gedurende 4 weken diverse eve nementen in stedelijke kernen en dagrecreatiegebieden bezoe ken. Een van die evenementen is Beach Pop. Daarnaast heeft Recreatiewerk Zeeland het zwerfafvalprobleem tot een vast onderdeel van het programma van recreatieteams gemaakt. Via deze recreatie teams, die 45 grote recreatiever- blijfsparken in Zeeland bezoe ken, wordt door middel van mee- leeftheater en diverse zwerfaf- valspelletjes de zwerfafvalbood- schap naar de recreanten over gebracht. Recreatie-ondernemers zullen ook dit jaar weer actief worden betrokken bij de actie. Zij staan tenslotte dicht bij de recreanten. Net als vorig jaar zal de ’’Zeeland Schoon Prijs" worden uitgereikt aan de actiefste ondernemer, vorig jaar is deze prijs gewonnen door Recreatiepark Schoneveld en Camping Napoleonhoeve, beide uit Breskens en Camping Rozenhof uit Burgh-Haamstede. Tevens zal de wedstrijd voor recreanten terugkeren. Ook dit jaar maken recreanten met een originele zwerfafvaltip kans op één van de vijf fietsen. Onze Vader; Pelgrimskoor; Roll Jordan, roll; Cantique de Jean Racine; Exodussong; Halleluja- koor e.a. Het concert van vrijdag 27 mei vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, Kapelle-Bieze- linge. Inlichtingen en kaartver koop bij: Boekhandel Lectori, Biezelingsestraat 4, Kapelle, tel. 44128 en aan de zaal. Zaterdag 28 mei in de Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Inlichtingen: V.V.V. Oostkapelle, tel. 2910. Dit concert is vrij toegankelijk, er wordt een collecte gehouden ten bate van Foster Parents. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Inlichtingen en kaartverkoop: 27 mei: Boekhandel Lectori, Bieze lingsestraat 4, Kapelle, tel. 44128 en aan de zaal; 28 mei: V.V.V. "Oostkapelle”, Duinweg 2, Oostkapelle, tel. 2910, toegang vrij, collecte Foster parents. vermeld verder oude en recente Engelse, Franse en Duitse kerk muziek, werken uit de Duitse romantiek en eigentijdse lichtere muziek. Aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 12,50 voor volwassenen en ƒ10,- voor jeugd tot 16 jaar, CJP-houders en houders van pas 65. Voorverkoopadressen zijn de kantoorboekhandel Lectori Ka pelle en het gemeentehuis Ka pelle. Telefonisch kunnen kaarten wor den gereserveerd: 01102-41230. Zaterdag 28 mei a.s. zullen alle geledingen van Muziekvereni ging van Muziekvereniging Ons Genoegen Kapelle zich presen teren ter gelegenheid van de Nationale Dag van de Muziek 1994. In het nieuwe verenigings gebouw aan de Dijkwelseweg (het voormalige AOC) wordt de hele middag muziek gemaakt in de vorm van openbare repetities met de mogelijkheid om mee te spelen. Om 13.00 u. beginnen de blokfluitgroepjes voor kinde ren vanaf 5 jaar. Om 14.00 u. repeteert de drumband/slag- werkgroep (drumstel, kleine Op zondag 29 mei wordt voor de 15e maal de Ronde van Ovezande georganiseerd. Sport en ver maak zijn de ingrediënten voor dit jaarlijks terugkerende evenement. Het gevarieer- de programma, de ongedwon- gen sfeer en de gezelligheid op en om het par- cours zijn het handelsmerk van deze ker- misronde. Het wielerco mité Ovezande is 15 jaar gele den van start gegaan met het organiseren van wielerwedstrijden voor trimmers. Sindsdien staat de ronde op de kalender voor de eerste zondag na pinksteren, in het weekend waarin traditiegetrouw de kermis plaatsvindt. Het wielercomité is er in de loop van de jaren in geslaagd om er een gevarieerd en boeiend evenement van te maken. De publieke belangstel ling is voortdurend gegroeid. Eén van de hoogtepunten is de solexrace. Negen jaar geleden werd in Ovezande voor het eerst in Zeeland een solexrace geor ganiseerd als afwisseling van het wielrennen. Dat bleek een schot in de roos. Het publiek komt er elk jaar weer terug om de meest bizarre voertuigen door de stra ten te zien pruttelen. Dit jaar wor den er weer zo’n 50 deelnemers aan de start van de solexrache verwacht. Dit jaar heeft het comité, gedwongen door allerlei weg werkzaamheden in het dorp, gekozen voor een ander par cours. De start en finish zijn nu in de Oud Ovezandseweg. Via de Hoofdstraat, de Groenedijk en de Vrouwenpolderseweg komen de renners weer op de Oud Ove- zandeseweg. Het Nationaal Christelijk Concert Mannenkoor (NCCM) geeft in het laatste weekend van mei twee concerten in Zeeland. Op vrijdag 27 mei a.s. zingt het koor op Zuid Beveland en een dag later, zaterdag 28 mei is het NCCM te beluisteren op Walche ren. Dit mannenkoor neemt een pro minente plaats in binnen de Nederlandse koorwereld. Een bijzonder koor en in alle realiteit een nationaal koor. De leden van dit koor, 145 in getal, zijn ook werkelijk uit alle delen van ons land afkomstig. Het koor werd in 1989 opgericht speciaal met de bedoeling om een concertreis door Canada te gaan maken. Het werd een overweldigend succes en daarom is het niet zo verbazingwekkend dat dit koor is blijven voortbestaan. De koristen, allen verplicht lid van één of meer koren in hun woonplaats, komen éénmaal in de drie a vier weken naar Dren ten (Flevoland) om daar een hele zaterdag te repeteren. Een hoogstandje dat plaatsvindt onder de vakbekwame en bezie lende leiding van hun eerste diri gent Jaap Jan Hunze met als vaste begeleiders de organist en tevens tweede dirigent André van Vliet en de pianist Jan Len selink. Reeds verscheidene malen heeft dit koor een succesvolle toernee naar het buitenland gemaakt en daar opgetreden met een rijk geschakeerd programma voor een enthousiast publiek. Veel vaker heeft men in eigen land het publiek tijdens concerten laten genieten uit een breed opgezet repertoire. De leden van het koor hebben dit concert-weekend hun bivak in het conferentiecentrum ”Bos en Duin” te Oostkapelle. ”lk ben blij dat we naar Zeeland komen,” zegt de in Maarssen wonende Ger van Dijken, koorlid en PR kracht van het NCCM. ”Ons gezin heeft er 8 jaar met plezier gewoond’ en twee van onze vier kinderen zijn er geboren, dat geeft een band voor het leven.” Het koor heeft reeds diverse hoog gewaardeerde CD’s gere aliseerd. Diverse keren werd ook meegewerkt aan aktiviteiten van de Nederlandse radio-omroep. Het woord ’’Nationaal” in de naam van dit koor komt ook tot uiting door de benefietconcerten die verschillende keren werden sol, ligstoel, vliegwiel of andere bijzondere aan- of opbouw. Voor bijzondere creaties telt het comité een aantal prijzen te beschikking. Er zijn drie prijzen van 75,- voor de snelste deelnemer, de deelnemer met het meest bijzon dere voertuig en de deelnemer met de meest originele presenta tie. Daarnaast zijn er nog prijzen voor de grootste pechvogel, de sportiefste en de ludiekste deel nemer en de deelnemer met het zonnigste humeur. Een wedstrijd dus op snelheid en schoonheid. De wedstrijd gaat over 40 minu ten en één ronde. Zaterdag 28 mei a.s. tussen 12.00 en 14.00 uur lost de Zeeuwse Gedeputeerde Ing. A.M. Dek voor het tweede ach tereenvolgende jaar het officiële startschot voor de actie ’’Zeeland aan kant. Dat heb je mooi zelf in de hand”. De actie is een vervolg op de campagne van vorig jaar. Hij wordt georganiseerd door de Stichting Recreatiewerk Zeeland en financieel ondersteund door de Provincie Zeeland en Coca Cola. De opening van de actie vindt plaats op camping ’De Schotsman’ in Kamperland aan het Veerse Meer. Temidden van de vele activitei ten in het kader van de Landelij ke Watersportdag vindt de ope ning van de actie ’’Zeeland aan kant” plaats. De openingshande ling wordt omlijst met een theateract. Na afloop van de officiële ope ning zal voor het eerst dit zomer seizoen het Nederland Schoon actieteam actief zijn en diverse zwerfafvalspelletjes met het publiek spelen. Met de actie ’’Zeeland aan kant. Dat heb je mooi zelf in de hand” krijgt de Landelijke Strand- schoonmaakdag van 28 april jl. in Zeeland een vervolg. Doel is, trom, pauken, xylofoon, klokken- Zaterdag 28 mei wordt spel enz.) Vanaf ca. 15.00 u. zal het jeugdorkest enkele muziek stukken instuderen. Om 16.00 u. repeteert het 60 man sterke har- monie-orkest. Er zullen onder Wie zaterdag a.s. niet kan, is van andere enkele imposante con- harte welkom op de repetitie- coursnummers worden ingestu- avonden in het verenigingsge- deerd. Omdat het openbare bouw aan de Dijkwelseweg: repetities zijn, kan iedereen die 1 7 j Op woensdag 1 juni a.s. wordt er in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle een door de culturele commissie van Kapelle georganiseerd con cert gegeven, waaraan naast het te Goes gevestigde Zeeuws Vocaal Ensemble en de organist Henk G. van Putten meegewerkt wordt door een Engels koor. Het in Malton (North Yorkshire) gevestigde ’’The Chanticleer Sin gers” staan onder leiding van Jane Sturmheit. Beide koren zullen zowel afzon derlijk als gezamenlijk optreden, terwijl Henk G. van Putten enke le orgelsoli van F. Mendelssohn, C. Saint-Saëns en J. Langlais speelt. Het Zeeuws Vocaal Ensemble voert samen met The Chanti cleer Singers twee werken uit voor dubbelkoor n.l. ”lm Kühlen Maien” van Hans Leo Hassler en osalm 100 ’’Jauchzet dem Herm” van Heinricht Schütz. De koorbegeleidingen worden vezorgd door de dirigent van het Zeeuws Vocaal Ensemble Kees van Eersel. Het afwisselende programma JU—

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7