Zoektocht naar alle mensen die ooit in Kortgene woonden Muziekyei^iiigirig. EMM wil nog. één keer alle ex^inwoneis (van waar ook ter wereld), als een kloek om zich heen veizaïrielerK Rhythm and Blues op festival Kwadendamme Zaterdag Molenfiets tocht te Reimerswaal bercö fl.s. vrijdag GOES KOOPAVOND IN GOES Straks studeren? la, maar waar... Fotozoektocht per fiets vanuit Krabbendijke Nationale Molendag en fietsdag N.-Beveland Zaterdagavond 14 mei vanaf 19.00 uur voor en 'Laatste kans' om Kortgene als zelfstandige gemeente te bezoeken voor zuid- en noord beveland M ALARM GRAND THEATER GOES 01100-15165 Waardebon Woensdag 11 mei 1994 - 46e jaargang no. 19 (van een onzer redacteuren) Kijk op pagina i Orgelconcerten Steiger UNITED COLORS OF BENETTON. FILMPROGRAMMA VANAF 00.11 MEI T/M WO. 18 MEI 250 gram PISTACHENOTEN versgebrand Hoeveel? Samenvoeging ’Afscannen' 3.95 2e 250 gram NU0.99 Collecte Hartstichting De hervormde kerk zal het middelpunt van de curieuze reü nie zijn Lekker neuzen..." Zaterdag wordt ook in de gemeente Rei merswaal aandacht besteed aan Molen en Fietsdag. Dat gebeurt met een gecom bineerde Molenfietstocht. Deze eerste Reimerswaalse tocht wordt georgani seerd door de vrijwillige molenaars en de Toerclub Rilland. De tocht heeft een leng te van ongeveer 30 kilometer en voert langs de molens te Kruiningen, Waarde, Krabbendijke en Rilland. Deelname kost 2,50 per persoon. Elk deelnemer ont vangt een molenbrood dat met meel van de Zeeuwse Vlegel is gebakken. Rei merswaal is molengemeente bij uitstek. ■Er zijn vier verschillende types molens te zien. Daaronder de Witte Molen te Ril land, waar zaterdag consumpties verkrijg baar zijn. Cor Verburg, Jany van Twist en Cees van Damme (v.l.n.r.): op zoek naar alle ex-dorpsgenoten.... Concert Er kan worden gestart tussen 10.00 en 14.00 uur. Inl. 01135-2092. FREE WILLY More laughs - I .1 Op de foto: Chicago Bob Nelsor i Hogeschool Rotterdam Omstreken 2i ..21.30 u. zaterdag vrijdag .21.30 u. Spoorlaan c GOESE MIDDENSTANDS CENTRALE Stichting Zakrock presenteert zaterdag 14 mei het Bluesfestival Kwadendamme. Vanaf 19.00 uur tre den in een tent op het voetbalveld vier bekende bluesbands op. Het Rhythm and Bluesfestival wordt zondag 15 mei gevolgd door een motormee ting met grote toertocht. Vanaf 15.00 uur is er dan wederom live-muziek in de tent te Kwadendamme. De volgende formaties nemen deel aan het festival op zaterdagavond. Vanaf 19.00 uur: Dragline, een Nederlandse band uit Walcheren die al weer zes jaar regelmatig is te zien op de podia in Zeeland en daarbuiten. Vanaf 20.30 uur: Grandpa Nick's Blues Band. Deze brengt New Orleans swing en was de laatste jaren regelmatig te horen op de grote festivals. Peter Kempe bracht de contacten met deze band tot stand. Om 22.15 uur verschijnen zaterdag avond Chicago Bob and Band op het podium. Robert Lee Nelson kreeg zijn bijnaam Chicago Bob van niemand minder dan Muddy Waters. Vanaf eind jaren tachtig heeft Bob zijn eigen band en ver wierf zich daarmee een vaste plaats in de heden daagse bluestop. Als afsluiter treedt vanaf 24.00 uur de spetterende bluesrockgroep Tex op. Het gaat om een Belgisch Franse combinatie rond zanger-gitarist Mare Librecht. Dat optreden duurt tot half twee 's mor gens. gemeente. En voordat het zo ver is, moeten alle Kortgenenaren elkaar nog éénmaal in de ogen gekeken hebben. Als Kortgenen aren onder elkaar. Vindt het bestuur van EMM. "We zijn een muziekvereniging met slechts 45 leden en een bestuur van slechts 5 man. Ze kunnen gezamenlijk niet de tijd vrijmaken om die enorme berg werk te verzetten. Want zo'n zoektocht kost gigantisch veel werk", zeggen de bestuursleden Jany van Twist (44) en Cees van In de Nieuwe Kerk te Middelburg wordt komende zomer weer een reeks orgelconcerten gegeven. Het eerste is op dinsdag 24 mei (derde Pinksterdag) door Klaas Jan Mulder. Aanvang steeds om 20.00 uur. Kaarten kosten acht gulden per concert. Senioren en pashouders plus kinderen zes gulden entree. "Bovendien vergt zo'n speur actie enorm veel kosten en Overal waar bestuursleden of commissieleden komen, laten ze weten wat er in juni (zaterdag 18 juni, om precies te zijn) gaat komen. Ze geven een vlugschrift uit en er komt een jubileumnum mer van het korpsblad. "Op een dorp praten de mensen graag. Daar moeten we het van heb ben. Hoort zégt het voort, dat is ons motto", aldus het EMM-drie- tal. Als we een voorzichtige reken som maken van het aantal mensen dat sinds de ramp gemiddeld per jaar het dorp verlaat en als we dat verme nigvuldigen met het aantal jaren, komen we uit op een totaal aantal ex-Kortgenena- ren van 1500 a 2000. Dat is te overzien.... Maar dat lijkt achteraf mee te val len. Het unieke reünie-idee is gebo ren in de geest van voorzitter Cees van Damme. Het rijpte maanden geleden al, in de perio de dat zijn gedachten teruggin gen naar het verleden. Want ja, als voorzitter peins je wel eens over de historie, als het 115-jarig bestaan nadert. Hotel-café-restaurant De Koren beurs (vlak bij de kerk) sluit op de concertdag aan met het aan bieden van een 'theatermenu', dat is afgestemd op het program ma van het concert van die avond. En ook in de pauze en na afloop is De Korenbeurs open voor de (ex-)Kortgenenaren. Ze moeten uiteraard zelf hun ver teer betalen, ook al komen ze uit Australië. Want EMM heeft nu Damme (64) en het lid van de jubileumcommissie Cor Verburg (36). 3 staan willekeurig door elkaar. Er mogen geen korrekties worden uitgevoerd. Aan deze tocht zijn voor de eer ste drie winnaars leuke prijzen te verdienen. De inschrijving vindt plaats bij Shop 52, Dorpsstraat 52 te Krab bendijke; de kosten zijn 5 gulden p.p. Het vertrekpunt is bij het N.S.- station. Het inleveradres is het Stationskoffiehuis, 24, Krabbendijke. 20 28 april t/m 19 mei op de gebreide KATOENEN TRUIEN, L. Kerkstr. 44, Goes J.J. Schipper, Kreukelmarkt 5,4461 HW Goes, Tel. 01100-20500 Want per 1 januari 1995 bestaat Kortgene niet meer als zelfstan dige gemeente. Dan hebben Kortgene, Colijnsplaat, Kats, Geersdijk, Wissenkerke en Kam perland gezamenlijk één nieuwe naam: gemeente Noord-Beve- land. een vereniging die de bodem van de schatkist altijd in zicht heeft, kan dat niet opbrengen. Daarom hebben we gekozen voor een veel praktischer oplossing: de mond-op-mond- reclame". was een prachtig feest. Daar wordt af en toe nóg over gepraat. We hopen dat dat ook geldt voor deze 'wereldreünie' van alle ex- Tourclub de Trappers organi seert een fotozoektocht per fiets voor jong en oud. De tocht is ongeveer 20 km lang en voert door de polders van Waarde en Krabbendijke. Het verrassende aan deze tocht is dat je er meer dere dagen over kunt doen, en vertrekken wanneer U maar wilt, maar wel tussen 18 mei en 1 juni a.s. De tocht verloopt als volgt: U krijgt een .routebeschrijving mee met een blad vol foto's, U zoekt aan de rechterzijde van de weg of recht voor U naar het objekt waarvan de foto gemaakt is. Hebt U zo'n objekt gevonden dan noteert U de letter die bij die foto staat op het formulier. Dus het eerste objekt in het eer ste vakje en het tweede objekt in het tweede vakje enz. De foto's genenaren eigenlijk in aanmer king komen voor een bezoek aan hun geboorte- of woonplaats op 18 juni. In een eerste opwelling spreken ze van 'vele duizenden'. KORTGENE Het woord 'reünie' staat in Nederlands bekendste woordenboek omschreven als 'een bijeenkomst van personen die vroeger een groep vormden en zich sinds dien hebben verspreid'. Reünies zijn in Nederland erg populair en ze worden vrijwel zonder uitzondering gehouden op een zaterdag in juni. Want dan is nog niet iedereen op vakantie en dan heb je een gere de kans op mooi weer. Scholen, verenigingen, families: op gezette tijden hebben oud- leden, oud-leerlingen of enthou siaste neven behoefte aan de organisatie van een reünie. Enkele onvermijdelijke elemen ten: een programmaboekje, een fototentoonstelling en de groeps foto. Zaterdag 14 mei a.s. is het Molendag en Nationale Fietsdag. Op Noord-Beveland heeft de VVV Noord-Beveland weer een mooie fietstocht uitgezet (bij aankoop route, een medaille). De route is 30 km, onderweg kan er een bezoek gebracht worden aan een akker- bouwbedrijf. De route is te verkrijgen bij VVV Noord-Beveland, Voor straat 37 te Wissenkerke (maandag t/m zaterdag van 9 tot 17 uur geopend). De route komt langs molen ”De Onderneming” waar tal van activiteiten georganiseerd worden door "Dorpsgemeenschap Wissenkerke”. Molen De Onderneming te Wissenkerke is te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Bij voldoende wind wordt er de gehele dag gemalen. Deze molen maalt sinds 1993 ook biologisch tarwe, voor het Zeeuws Eko-brood. Dit brood is ook deze dag bij de molen verkrijgbaar. Andere aktiviteiten bij de molen zijn: diverse kraampjes met o.a. handwerk, zelfgemaakte kaarten en glas graveren; muziekvereniging Apollo bakt wafels, van het meel van de molen; kinderrommelmarkt en een kleurwedstrijd en er is een taart te winnen met het raden van het juiste gewicht van een zak tarwe. Ze hebben zichzelf eigenlijk nooit afgevraagd, hoeveel Kort- woensdag, donderdag.20.00 u. vrijdag, zaterdag, zondag ....19.00 u. maandag20.00 u. dinsdag20.00 u. woensdag20.00 u. De aanleiding tot de zeldzame reünie (wij hebben nog nooit gehoord van een soortgelijk initiatief - red.) is het 115-jarig bestaan van de plaatselijke muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM). Op 9 juli zal er, tijdens de Haven dagen Kortgene, nog een bijzon der evenement zijn: een play-in. De gehele dag zullen 80 leden van diverse verenigingen de hele dag repeteren en 's avonds een gezamenlijk concert geven, onder leiding van EMM-dirigente mevrouw Cathy Kotoun. Ze hebben er hoge verwach tingen van, daar in Kortgene. EMM wil alle ex-inwoners nog één keer als een kloek om zich heen verzamelen. "Het 100- "Vroeger, toen Noord-Beveland nog een eiland was, stond EMM altijd op de steiger bij de veer boot, als de schoolkinderen van schoolreis terugkwamen. EMM was en is er ook altijd op Konin ginnedag. Als zelfstandige gemeente loopt Kortgene op zijn laatste benen. Vanuit die gedachte kwam ik op het idee om een reünie te organiseren voor alle mensen, die ooit op Kortgene gewoond hebben. Het Maar in Kortgene hebben ze nu iets heel origineels verzonnen. Géén school, géén vereniging, géén familieleden. Nee, in Kort gene pakken za de komende weken de zaken nóg groter aan. Er wordt een reünie gehouden van alle mensen, die ooit in het dorp hebben gewoond. Kom maar eens op het idee Het liefst zou het bestuur van EMM heel Zeeland, heel Neder land en heel de wereld gaan 'afscannen' om te zien, waar al die ex-Kortgenenaren wonen. Het liefst zouden ze een prachtig adressenbestand in een databa se aanleggen, waarin ze alle maal (met naam, adres, woon plaats, telefoonnummer en maatschappelijke prestaties) voor de eeuwigheid worden vast gelegd. Maardat levert prakti sche problemen op. geldig van 11 mei t/m 14 mei De collecte van de Nederlandse Hartstichting heeft in Goes 14.863,55 opgebracht. Een mooi resultaat! Alle mede werkers hartelijk dank. lands verleent medewerking gemeentesecretaris mr. Weijmans zorgt voor een histo risch getinte 'presentatie in stijl'. Mevrouw van Aert komt iedere week. Al meer dan 15 jaar achtereen. We ont moeten haar bij de ingang, waar ze een drietal foto-albums in haar winkelwa gentje laadt. "Ik moet altijd even snuffelen bij de bakken met aanbiedin gen die bij de ingang staan. Kijk, drie handige albums voor nog geen twee gul den per stuk. Die kun je dus echt niet laten liggen. Dat maakt boodschappen doen bij Jan Bruijns ook zo spannend, want iedere keer opnieuw is de vraag wat hij weer in petto heeft. Batterijen, T- shirts, sokken, keukengerei, je kunt het zo gek niet bedenken of het heeft er Mevrouw Van Aert: "gewoon, gelegen!" Echt waar dus voor je geld, omdat het lekker goedkoop is..." vragen we? "Ja, want dat is ook de reden waarom zoveel mensen al jarenlang vaste klant zijn. Gewoon, omdat het lekker goedkoop is, je alles bij de hand hebt en de keuze groot is. Ik kan soms ook niet begrijpen waarom mensen naar een andere supermarkt gaan. Als iets je uitstekend bevalt, dan ga je het toch niet bij een ander zoeken? Laat mij maar iedere week lekker neuzen in de grabbelbakken, dan ben ik dik tevreden!" Maar de ware oorzaak zit dieper: Kortgene houdt binnenkort op te bestaan als zelfstandige is één van de laatste kansen om eenmaal geen geldboom in de bij een feestelijke gelegenheid tuin staan. nog éénmaal bij elkaar te komen in de zelfstandige gemeente". "De andere bestuursleden vonden het óók een origineel idee, maar het is natuurlijk erg duur en bewerkelijk. Daarom lag onze enige kans in het oproepen van zo veel mogelijk publiciteit. Overal vragen we dan ook: vertel het door!". Ook voor het opzetten van een knalfuif op die dag ontbreken EMM de financiële middelen, jarig bestaan van vijftien jaar Uiteraard worden alle inwoners geleden en ex-inwoners wèl verrast met een prachtig concert te 19.30 uur in de hervormde kerk van het dat ook geldt voor dorp. Oud-lid Ad Welleman (nu 'wereldreünie' van alle 1 e trompettist van het Noordhol- dorpsgenoten die ooit in Kort- Philharmonisch Orkest) gene hebben gewoond", aldus en de EMM'ers. Fer Het is nu beslist de moeite waard om even binnen te komen voor een hoed uit onze grote kollektie. EEN GMC BON KADO EEN GOED IDEE IFILWMMLB woensdag14.00 u. zondag14.00 u. woensdag,114.00 u. lange vorststraat goes

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1