Verstarideliik gehandicapten beginnen nu ook een tearoom; PARFUMERIE van biemen 50 bercö GRAND THEATER GOES 01100-15165 ^Zeel^nd '////tv SENSATIONELE VERBOUWINGS UITVERKOOP TOPMERKEN KOSTUUMS, PANTALONS, ENZ. O.A. JOOP!, DANIEL HECHTER, NIK BOLL. GOES: GANZEPOORTSTRAAT11 t.o. XENOS r ME WILLY r weekblad voor zuid- en noord be vela nd MOEDERDAG WAARDEBON we hebben voor moeder zóveel schattige ideeën FILMPROGRAMMA VANAF DO. 5 MEI T/M Dl. 10 MEI VOOR 7,50 Woensdag 4 mei 1994 - 46e jaargang no. 18 klokstraat 10 goes Deze week: Arjan bedient zijn cliënten. Wie anders dan INFORMEER NAAR DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR VERJAARDAGSFEESTJES! de aanloop naar Moederdag. Nu, dat is op alle fron ten te merken. Ook in dit nummer van De Bevelander, waar ondernemers in stad en streek de keuze voor een aardig moederdaggeschenk of cadeautje mak kelijk proberen te maken. Nu het winterseizoen echt achter de rug is, kunnen we in deze Bevelander tal van tentoonstellingen aankondigen, die meer naar de zomer zijn gericht. Verder weer veel sport in een fase dat het aan het voetbalfront begint te spannen. (Van een onze GOES - Het is er licht, het is er ruim, en het oogt er aan genaam. Eenvoud Bescheiden Kadoshop 01100-50520 Boven verwachting mand te verbazen, dat de bedie- Nummer Negen 'draait' intussen al enkele weken, de eerste dagen voor familie en kennissen, later ook voor het publiek. Dezer dagen wordt de officiële opening verricht. D'r gaat heus nog wel 's wat verkeerd, maar de broodno dige nieuwe routine hebben Sandra, Hendy, Anita, Gert Jan, Diana, Nel, Nel, Marieke, Arjan en Connie zich intussen aange leerd. "Als er veel dingen tegelij kertijd gedaan moeten worden, gaat het nog wel eens verkeerd", aldus Corina van Boven. "En ze vergeten ook wel eens een vork je bij een gebakje, maar voor het overige gaat het uitstekend. Boven verwachting zelfs". Postzegelen in Kloetinge VAN 12,50 Opstap Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Zondag 14.00 u. Zaterdag 21.30 u. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Sw.'°e De gewoonste zaak van de wereld Deze week diverse aanbiedingen tot 50 korting, om ruimte te maken voor onze zomercollectie. De servetten om het bestek heb ben een zachtroze kleur, de papieren kraagjes onder de kof fiekopjes ook. Tearoom 'Nummer Negen' aan de Lange Vorststraat in Goes is een doodgewone horecagele genheid, waar je tussen het win kelen door bij een kop koffie even op adem kunt komen. En waar je tijdens lunchtijd even een lekker broodje kunt happen. Als een half uurtje later Arjan de bediening heeft overgenomen, gebeurt er iets soortgelijks. Hij komt nóg twee koffie brengen, maar als hij aan tafel verschijnt, blijkt dat hij vergeten is, eerst de lege kopjes af te ruimen. "Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, want mijn zus komt zo dadelijk hier eten", is zijn excuus. Nummer Negen is een zeldza me zaak. Er zijn in Nederland maar twee of drie soortgelijke bedrijfjes met verstandelijk gehandicapten als 'zelfstandig ondernemers'. Dat vergt een voud, dat vergt motivatie. Daaraan valt voor de scherpe opletter af te leiden, dat in Num mer Negen wordt gewerkt door mensen die een 'zetje' nodig hebben om de gewone wereld tot de hunne maken. "De produkten werden steeds mooier en beter. We vonden eigenlijk, dat we wat actiever de klanten moesten gaan opzoe ken. Daarom zijn we in 1992 een winkeltje begonnen. Met opzet ietwat achteraf, aan het Keizers- dijkje, aan de rand van het cen trum. We dachten, dat we op die manier de échte drukte een beet je konden mijden", aldus hun vaste begeleidsters Marianne van Hekke en Corina van Boven. "Maar de drukte kwam tóch. En onze mensen konden het uitste kend aan. Sterker nog: op stille tijden misten ze de klanten". "De ervaring was, dat de mede werkers (een vaste ploeg van 7 man) veel méér konden dan ze zelf dachten. Ze werden door hun werk in 't Bruggetje veel zelf standiger, ze kregen een gevoel van eigenwaarde, want ze had den immers een vaste baan!". "De eigenwaarde wordt vooral ontwikkeld door het feit, dat ze hun eigen produkten maken. Ze verkopen ze tegen een gewone FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG de Lange Vorststraat is daarom sinds kort de tearoom annex Corina: "Nee, absoluut niet. Nie mand hoeft er rekening mee te houden. De medewerkers willen zich midden in de samenleving stellen met deze tearoom. Dan moeten ze ook proberen om het I ZIE ONZE ADVERTENTIE PAGINA 30 ning tot op heden naar omstan digheden zo vlekkeloos gaat. Ik heb nog geen enkel voetbad gezien". lange vorststraat goes gehandicapten gevestigd. Vier mensen werken in de tearoom, zes in de kadoshop. De brug is geslagen. De verbinding naar de samenleving is gemaakt. De stoelen zijn van riet. Je kunt er lekker ontspannen in achterover leunen. De rieten tafels lijken een marmeren blad te hebben. Maar schijn bedriegt. De tafelbladen zijn gewoon van kunststof. Op een boord achter de bar staat een indrukwekkende rij met gla zen potten, naadloos in het gelid. De flessen blijken allemaal een andere soort thee te bevatten. vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede De menukaart is bewust eenvou dig gehouden, er zijn meer 'obers' dan in vergelijkbare tea rooms, op de bestelformulieren staat achter het woord koffie ten overvloede een pictogram (een tekeningetje) van een kopje kof fie. niveau van andere commerciële tearooms te halen. Ze moeten kadoshop van de verstandelijk dus goed werk leveren. Dat weten ze, en dat willen ze ook graag". Geldigheidsdatum: 4-5 t/m 11-5-'94 FOTO lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 goes walstraat 109/111 vlissingen En toch.... de menukaart is uitermate bescheiden. Koffie, thee, fris, gebak, tosti, minipiz- za en 3 soorten broodjes: dat is alles. Marieke bedient. We bestellen twee koffie (eenmaal gewoon, eenmaal espresso) en even later komt alles onbe rispelijk ter tafel. Behalve de melk. "O ja, dat is waar. Dat ben ik vergeten. Dat gebeurt wel vaker. We zijn nog maar net begonnen, hè?". Het project liep twee jaar gele den van de helling. Toen begon een aantal volwassen verstande lijk gehandicapten een eigen kadoshop, 't Bruggetje aan het Keizersdijkje. Dat gebeurde onder de vlag van de Stichting FDO. De mooie kado-artikelen werden tot dan in een kraampje in het dagverblijf verkocht, maar ja, dat is geen winkel. Nummer Negen is een initiatief van de Stichting Federatie Dag verblijven Oosterschelde, die in Goes twee dagverblijven voor ouderen beheert (De Rank Beu- kenstraat, De Krokus Leliestraat) alsmede tearoom/kadoshop Nummer Negen. We denken, dat hij nog een tweede vergissing maakt, door het nieuwe kopje koffie niet op de rekening bij te schrijven. Maar dat was te vlug gedacht, want het tweede kopje blijkt gratis te zijn. En daar, in dat misverstand, zit het bestaansrecht van de nieuwe tearoom Nummer Negen. Want Nummer Negen wordt 'gerund' door verstandelijk gehandicapten. De buitenwereld is verbaasd. "Dat kunnen ze toch helemaal niet?" Maar ze kunnen het wél. Ze kunnen méér dan ze zelf weten. Ze kunnen ook méér dan wij weten. Zij weten bijvoorbeeld, dat je een gratis kopje koffie niet op de rekening moet zetten... Achtergrondmuziek legt een onvoelbaar dekentje over de klanten. Laura Pausini op lang speelplaat vult de ruimte. De mensen achter de bar vullen de koffiekopjes. "Ze willen door de klanten bena derd worden als gewoon horeca- personeel. En dat gebeurt geluk- kig ook. Daarom hoeft het nie- Moet de klant begrip hebben voor deze vorm van bedie ning? De Filatelistenvereniging "De Bevelanden" (voorheen "Philate- lica") houdt donderdagavond 5 mei vanaf half acht haar maan delijkse bijeenkomst in het Ver enigingsgebouw "Amicitia" te Kloetinge. De jeugdige postze gelverzamelaars worden om zeven uur in de voorzaal ver wacht. Rond half negen is er een clubveiling, waaraan zowel de ruim 400 leden als ook belang stellenden kunnen deelnemen. Ook de eigen materiaaldienst voor de aanschaf van albums, catalogi,stockboeken e.d. is aanwezig, alsmede de eigen nieuwtjesdienst, die de leden voorziet van de nieuwe postze- geluitgiftes van alle mogelijke landen en/of motieven. De toe gang is gratis. marktprijs en ze verdienen er ook nog wat aan. De exploitatie van 't Bruggetje was volledig kostendekkend, als we althans het element 'onroerend goed' buiten beschouwing laten plus het feit dat onze medewerkers geen salaris krijgen". 't Bruggetje is dus voor de ver standelijk gehandicapten écht een brug naar de samenleving geworden. Ze hebben er met geld leren omgaan, ze hebben er verkooptechnieken aange leerd en ze hebben inpakwerk geleerd. Bovendien, aldus hun begeleidsters, zijn hun taalge bruik en hun woordenschat met sprongen omhoog gegaan. "Hun sociale vaardigheden zijn ook enorm toegenomen, maar desondanks is het voor hen nog altijd moeilijk om aan te voelen, wanneer ze (in de kadoshop) een klant moeten benaderen: snuffelt die klant vrijblijvend wat rond of wil hij al wat vragen? Dat blijft voor hen moeilijk in te schat ten". Toch vond de leiding van de Stichting FDO, dat het voor de verstandelijk gehandicapten van 't Bruggetje tijd werd voor nieuwe uitdagingen. En wel op een loka- tie 'waar het allemaal gebeurt1: In het hart van het Goese winkel centrum. Op nummer negen in Jeanine van der Weele roept de apparatuur tot de orde. Twee koffie en twee Broodjes Nummer Bij het afrekenen sputtert de kas- Negen. De kassabon krult ge sa wat tegen. Sandra heeft een hoorzaam uit het machien. verkeerde toets aangeslagen. Maar voor dat soort noodgeval- Tearoom/kadoshop Nummer /en zijn juist de begeleidsters in Negen: óók de gewoonste de zaak aanwezig. zaak van de wereld. noordstraat 6 terneuzen r! UN IONSTN VAN 1* LAAR. UN WALVIS VAN 1 TON. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE IE ALLES' ‘1 fiÊggr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1