De Mondeo: een wereld- nummer voor Ford Europa Volks- Colofon Bij de merken- dealer zit ii beter! oasioer wagen Golf Pink Floyd Honda Civic Coupé: dynamisch en elegant Honda heeft zijn programma van de Civic uit gebreid met de nieuwe coupé. Deze wordt gebouwd in de East Liberty Fabriek in Ohio USA. Ss" ^eZZZ" j 4^at Vijf BMtiZe ^se'le ere£° De nieuwe BMW Roadster komt in 1995 Sn^ ^'Z^t SF 5e Jaargang no. 9 °oze Sr Z^Zin °Veral ïakeri aer? °°k 'onaar kent dat daan- Dat9Kede ?Ccaa?n^ met ?ete~ boegen3 Z k*Zen° “'^Va"an« en Zelf >9atellZ Woensdag 20 april 1994 DE BEVELANDER 23 ..h '°eSe °oA- te 'e ver- Veiligheid R ook absoluut de meest verkochte auto. In Duitsland bereikte de Mondeo in zijn klasse in decem ber 1993 een marktaandeel van 12,9 procent - over het hele jaar gerekend (met 60.000 registra ties in slechts 10 maanden) was het Duitse marktaandeel 8,0 pro cent. a'dus Se]/Voon -.'e- ^oor. Golf Pink Floyd Beoordelingen 'aling de °eGt die PVer'9e s, dalei 5eladgs^,erkelijk VaSt aat de S!?9 *as Veel ^aarmeyOlv°-occLVoor bre£S hebberiaato's tied r>i,Ki: Voor ,eddenZ Eén ^sh°% /s °Pde n van Goes ’a/er k°cht. £t°CcasioZeröen *eer ve^terddQ <2 Ver~ kent °^eenZsl°<en °«as,0^an het eZ" ^eelancSi°Ws in U a /e Kn3dtwiif^ar da? e9e- nÖe^e één BÜn ™l ivas ki arte- da Zee? °U]/v *a?drie '®"SC'Op/’aa“ene^’. V,aandernnUit ^L9Ste'- "'as nubeler *oraal!'eit er daarom n? bat k°ch?in autn'k VVer' °nder korte tiS a Ver~ Ze9genU?erend kasntuks z&ken h ive an 'k °Verigentbberi aen9°eie Zen bif? ^or9t daan". B^w£°ader dtar 1995 te. ‘'oor ;aabeZ^besZPo°r- keZgZ'he ^le£Za" aü°°'°ve* a°”oenea°Or ^er> wZk°cht en 2e e'f een - Pene Overig Ple ais <ar dagen heeft a^~ ®en deelt "mee°k k Ver~ Sl°nsbo? dat ?°°le saPlandr'9e delanraLuit zel^n, Wa?caarondanr v^ne? Aut°bedriifkree3" vas °nd£ ^an s^r Pen. Z aPte's°teZ"P e/f- Wa? Werden ea erko 'eZ«0or^ s,elllnaJ, er veei ïoZhlenCasi°h eZ' "PhZnZ passa( ?en £a'oud ne39-75oa Xa~ dar on?" e- ?nd de neer ^as dat 6 Ver' bePaaideen koper’^aa' 9edacht?haut° in een Parsé Ie bad, hu ^ndarn. Wide Kdle ooa- nafUurin? 'f fait dafbben- aantai Jk mat edat Je er Warea .^anSe en gro varmnJeuka dan aat- 't ^??d dus9*? ?'ddadS korn vjif k *as b'artje9^ e'ndeliikJ.bUr -s av«s foan 9aan h"s«en ^4 iar?dWn, dia balen" PCcasi?n? *as n°n9ste veel °nze p ari9steliinn dat er sho^G°ase ad9 v00r d?eUk']n- lrnmearSlOn' het Mi Zk°dgei?n S:de cheren oterrain' ded °P delen vaduk de ?eaing van aok het"na sbo*" n ?neri 'naakt d?n>bet aut?J zit al ^icht A°driaafd^^ relaas dat t noola ^oes 'karen ba ZuksleadTaaP at axtra merk. gorden KRANT i 4 De basis van dit succes is de som van talloze kwaliteiten. De veelgeprezen veiligheidsvoorzie ningen, met standaard een air- Deze autokrant is een bijlage van weekblad De Bevelander te Goes en verschijnt in principe één maal per maand. Redactie: P. de Jonge J. Smits H. Meijer Advertenties: De Bevelander Postbus 5, 4460 AA Goes Voorstad 24, 4461 KN Goes 01100-141110 Speculeren hoeft niet meer. De BMW fabriek in South Carolina (USA) gaat de nieuwe BMW Roadster bouwen. Dit maakte Dr. Helmut Panke, voorzitter van de directie van BMW (US) Holding Corp, dezer dagen op de New York Auto Show bekend. De nieuwe Roadster zet in ieder opzicht de lange traditite voort, die dit modeltype bij BMW heeft. Het wordt een auto zoals alleen BMW die maken kan; van de kenmerkende rij-eigenschappen, de onmiskenbare eigenzinnige styling tot aan het hoge niveau op het gebied van techniek en veiligheid. BMW is ervan over tuigd dat velen het een groot genoegen zullen vinden met een dergelijke auto te rijden. Het is een produkt dat niet alleen bij autoliefhebbers enthousiasme zal opwekken. De nieuwe Road ster zal vanaf 1995 uitsluitend in Spartanburg, South Carolina geproduceerd worden en over de gehele wereld worden ver kocht. Dus weer een nieuwe Roadster van BMW: een sportieve open tweezitter, die elementair rijplezier met de modernste techniek combineert. De Roadster vult de rijke historie aan van 328 uit de dertiger, de 507 uit de vijftiger en de Z1 uit de tachtiger jaren. voor een sportieve rijstijl. De 1.5 heeft in de Coupé dankzij multi point inspuiting een vermogen van 75 kW (102 pk), de 1.6- motor met (SOHC) VTEC levert 92 kW (125 pk). Ze bewijzen ook hun Honda-afkomst door het lage verbruik van gemiddeld 7,1 en 7,3 1/100 km (resp. 1.5 en 1.6). Honda levert de Civic Coupé meteen in vijf varianten: de 1.5 DXi, de 1.5 LSi met extra com plete uitrusting en de 1.6 ESi met - We een grote mate van actieve vei ligheid biedt. De voorwielaandrij- ver heeft een uiterst goedmoedig bochtgedrag, ook in grenssitu aties, en is daarbij uitermate comfortabel. Voordat de Mondeo zijn eerste verjaardag kon vieren, was hij al veelvuldig bekroond. De felbe geerde titel 'Auto van het Jaar' viel hem ten deel, toen 58 Euro pese vakjournalisten hem uit een ongemeen hoogwaardig veld concurrenten als beste verko zen. Ook daarbij speelde de aan dacht voor de veiligheid een belangrijke rol. Het toonaange vende Britse blad 'Autocar and Motor' verleende de Mondeo zijn jaarlijkse 'Safety Award'. Van de Finse vakpers had de Mondeo daarvóór al een dergelijke titel gekregen en de groep Europese autobladen waartoe ook het Nederlandse 'AutoWeek' behoort, koos de Mondeo tot 'Auto 1 Een jaar Mondeo, een jaar vol successen. Slechts drie maan den had de nieuweling na zijn debuut op de markt in maart 1993 nodig om voor Europa de toppositie als meest verkochte auto in zijn klasse te veroveren - en die sindsdien niet meer weg te geven. Eind februari 1994 meldde de Fordfabriek te Genk dat er inmiddels al 412.000 exemplaren van de Mondeo waren gebouwd, in de versies Sedan, Hatchback en Wagon. In Engeland was de Mondeo in het laatste kwartaal van 1993 Uitgave in samenwerking met de merkendealers in Goes e.o. '©e- Het actiemodel Golf Pink Floyd is direct te her kennen aan de bestickering op de auto. De bui tenspiegels en de bumpers zijn in de kleur van de carrosserie meegespoten. De binnenbekleding "On the road" is speciaal voor dit actiemodel ont worpen. De exacte inhoud van het actie-pakket voor Nederland is op dit moment nog niet bekend. De Volkswagen Golf Pink Floyd zal leverbaar worden met de bekende benzinemotoren van 44 kW (60 pk) tot en met 66 kW (90 pk). Tevens is deze auto te bestellen met een 1,9 I dieselmotor met katalysator (47 kW/64 pk of een direct ingespoten turbodiesel (66 kW/90 pk). Het actiemodel is vanaf augustus in ons land leverbaar. Op dit moment is er nog geen prijs bekend. de geavanceerde VTEC-motor. De 1.5 DXi heeft een handge- schakelde vijfversnellingsbak, de andere twee zijn zowel met vijf- bak als met elektronisch geregel de viertraps automaat met lock up leverbaar. Door de Civic Coupé te produ ceren in een moderne, efficiënte fabriek en door een aantal com ponenten over te nemen van de andere Civic-versies, heeft Honda de prijs realistisch weten te houden. Het gevolg is dat de prijs van de Civic Coupé op het niveau ligt van de vergelijkbare Civic Sedan. Juist door deze nieuwe methode van prijsstel ling is het mogelijk een coupé aan te bieden die op het gebied van prestaties, kwaliteit en uit rusting aan de hoogste ver wachtingen voldoet en toch in twee uitvoeringen zelfs aanzien lijk minder dan veertigduizend gulden kost. De prijzen van de nieuwe Civic Coupé zijn als volgt: Civic Coupé 1.5 DXi (1493 cm3, 75 kW) 34.890,- Civic Coupé 1.5 LSi (1493 cm3, 75 kW) 37.990,-* Civic Coupé 1.6 ESi (1590 cm3, 92 kW, VTEC) 43.490,-* meerprijs automatische transmissie 2.500,- Uitstekende beoordelingen krijgt de Mondeo ook van zijn eige naars. "De beste auto die we ooit hebben gekocht", zeiden negen van de tien Mondeo-rij- ders bij een grootscheepse, in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië gehouden enquête. Van alle eigenaars roemt 95 procent de hoge kwali teit van hun Mondeo. Buiten Europa wordt de Mondeo door Ford al in Japan en Taiwan verkocht. In de VS komt deze 'wereldauto' nog dit jaar onder de namen Ford Contour en Mercury Mystique op de markt. Deze wagens worden gefabri ceerd in de Mexicaanse Fordfabriek te Cuautitlan, de tweede fabriek - naast Genk - waar Mondeo's worden geproduceerd. Daarnaast zijn momenteel ongeveer I 20 Fordfabrieken over de hele wereld als toeleve ranciers betrokken bij de Mondeo-produktie. bag links en met als optie het ABS van de vierde generatie, stelt nieuwe maatstaven, even als het hypermoderne en milieu vriendelijke motorenaanbod: een turbodiesel met oxydatie-kataly- sator van 1,8 liter en drie Zetec- benzinemotoren van 1,6, 1,8 of 2,0 liter inhoud - alledrie met vierkleps-technologie. Dit najaar breidt een nieuwe V-6 van Ame rikaanse oorsprong de keuze bij de motoren uit. De internationale vakpers heeft de Mondeo de hoogste cijfers uitgereikt voor zijn onderstel, dat Voorafgaand aan de grote Europese tournee van de Engelse rockband Pink Floyd, die door Volkswagen wordt gepresenteerd, werd in Keulen het nieuwe actiemo del van Volkswagen, de Golf Pink Floyd getoond. Tegelijkertijd werd het nieuwe Pink Floyd album "The Division Bell" voor het eerst ten gehore gebracht. In navolging van de zeer succesvolle samenwerking met de popgroep Genesis in 1992, gaat Volkswagen dit jaar met de legendarische Engelse rock band Pink Floyd op tournee. De band zal dit jaar vanaf 22 juli tot eind oktober te zien zijn in 14 verschillende Europese landen. In Nederland worden zelfs drie concerten gege ven: op 3, 4 en 5 september 1994 in het Feijenoord-stadion te Rotterdam. De Civic Coupé is een opvallen de nieuweling door zijn dyna mische en tegelijk elegan te design dat ruimte en veel comfort biedt aan vier inzit tenden. Ook de kofferruimte is geschikt voor reizen met het hele gezin. De uitrusting en aankleding hebben een sportie ve touch, maar geven de bestuurder en zijn passagiers ook een aangenaam en beschermd gevoel. De Civic Coupé is natuurlijk voorzien van Honda's beproefde onafhankelijke double-wishbone wielophanging rondom, die samen met de bekrachtigde stuurinrichting en de ruim beme ten remmen zorgt voor een betrouwbaar en dynamisch rijge drag. Ook de motoren lenen zich serie S n y,^9ebruiia^ ?an de nnraktQr dccac aa ^°0r ri e ang~ taan- dat SniOns- DatUUrda' tr°u*en dhe rdensen9edft auto's r, bebbenSea Ver~ «aan Je du,Jrste teracht r?ebt Vac-t Dat -‘s ^alej F

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23