Sponsor voor C1 H'zand SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT Volleybal-instuiven bij Mytilus Persoonlijke kampioenschap B.B.C.B. Bejaarden Biljart Bevelanden Woensdag 20 april 1994 DE BEVELANDER 15 Kapelleloop Clubkam- pioenschap S.V. Volharding Rozenkruisers Bloesemtocht Doctor Zhivago 100-Jarige v.v. Goes Afscheid PTT-post in ‘s-Heerenhoek Rode Kruis Welfare afd. Goes/Borsele v.v. Bevelanders K.V. Blauw-Wit S.v. Heinkenszand Spoedeisende eerste hulp in Ovezande Kunstreis naar Parijs Renoveren Jaarvergadering 't Oekje Voorjaarsverkoping Tryfosa te Goes Concertina Cultureel gekleurd in Bergzicht v.v. Kruiningen v.v. Hansw. Boys EHBO Diploma Vrij Gezellig S.V. Robur Open huis Bonte Koe Wandelvierdaagse in Heinkenszand Kapasi Tentoonstelling Paolo Barrile in Heinkenszand v.v. Kloetinge Reggae-avond Persreis Zuid- Beveland Lezing osteopathie Bazar in Goes Startdienst in C'plaat Schrijven met Amnesty Simavi in Kapelle De Simavi-kollekte in gemeente Kapelle bracht in de verschillende kernen als volgt op: Kapelle 3243,30; Wemel dinge 1322,45; Biezelinge 867,10; Schore 285,00 en Eversdijk 55,00. SSV '65 vv "De Patrijzen" Tovaal tegen tinge 7 - Yerseke 6; 12.30 uur: koploper Rommelmarkt in 's-Heerenhoek v.v. Wemeldinge v.v. Yerseke 2 om half één en Robur 3-Vol- Kjetyeris Cjeve/tjes de 23 april: Aanstaande zondag 24 april ”De liefde der Katharen” is de titel van de lezing die het Rozen kruisers Genootschap zal hou den op maandag 25 april a.s. in de aula van de Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7 te Mid delburg. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond. De lezing begint om 20.00 uur. Op zaterdag 23 april a.s. organi seert toerclub Walcheren De Bloesemtocht. De afstand van deze tocht is ca. 125 km. Deze tocht voert door Zuid-Beveland met koffiestop in Wemeldinge. De start en aankomst is bij ”Hof van Walcheren” te Koudekerke. Er kan worden ingeschreven van 08.30 - 09.30 uur. Voor hen die dat wensen is een herinnering beschikbaar. Dinsdagavond 26 april wordt de reeks bijzondere films in Grand Theater Goes voortgezet met de vertoning van Doctor Zhivago, het klassieke meesterwerk van David Lean. De filmavond wordt georganiseerd door Lions Club Borsele in samenwerking met het Goese theater en de voor stelling wordt ondersteund door live filmmuziek. De aanvang is half acht, entree vijftien gulden en de opbrengst wordt besteed aan een waterproject in Indone sië. Vrijdag 22 april wordt een bewo ner van huize Poelwijck te 's- Heer Arendskerke 100 jaar. Het gaat om de heer J. Wiskerke, 's Morgens is er een gezamenlijk koffiedrinken met alle bewoners en personeel. Zondag 24 april: Goes 1 - Mid delburg 1 aanvang 14.30 uur; Steenbergen 2 - Goes 2 12.00 uur; Goes 3 - Robur 2 12.30 uur; Goes 4 - Kortgene 1 10.30 uur; Goes 5 - Luctor 88/4 10.30 uur. De besteller van het postkantoor ‘s-Heerenhoek, de heer K. Cij- souw, maakt na 40 jaar bij PTT Post te hebben gewerkt, gebruik van de VUT-regeling. De inwo ners van Nieuwdorp en omstre ken worden in de gelegenheid gesteld de heer en mevrouw Cij- sow de hand te drukken op don derdag 19 mei a.s. van 19.30 - 21.00 uur in partycentrum res taurant Landlust, Landlustweg 1 te Nieuwdorp. Op donderdag 21 april zal er van 14.00 - 16.00 uur een verkoping worden gehouden door de Wel fare van het Nederlandse Rode Kruis, in het tehuis Randhof te Goes, aan de ‘s-Heer Elsdorp- weg 18. De handwerken die ver kocht worden zijn gemaakt door bewoners van de verschillende bejaardentehuizen en particulie re deelnemers in de gemeenten Goes en Borsele. Het Rad van Avontuur zal ook deze keer weer niet ontbreken. Men nodigt alle bewoners, famile en belangstel lenden uit. Programma voor 23 april: 14.30 uur Kloetinge 1 - Bevelanders 1; 14.30 uur Bevelanders 2 - Dintel- oord 2; 14.30 uur Bevelanders 3 - Kloetinge 4; 12.45 uur Bevelan ders 4 - S.V.D. 3; 12.45 uur Kapelle 5 - Bevelanders 5; 12.45 uur Bevelanders A1 - Meeuwen A1; 12.45 uur R.C.S. B2 - Colpl. Boys B1; 10.00 uur Bevelanders C1 - Wissenkerke C1; 10.00 uur Bevelanders E1 - Zierikzee E1; 10.00 uur Mevo F - Bevelanders F; 10.00 uur Bevelanders F - Veere F. Kruiningen 4; 12.45 uur: Kruinin- gen 5 - Heinkenszand 4; 14.30 uur: Wemeldinge 4 - Kruiningen 6; 12.45 uur: Goes B1 - Kruinin gen B1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - Yerseke C1; 10.00 uur: Kruiningen D1 - DFS D1; 10.00 uur: Robur E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Kruiningen E2 - Hein kenszand E2; 10.00 uur: Kruinin gen F - Wemeldinge Fa. AV56 de Kapelleloop te Kapelle over een afstand van precies 15 kilometer met start om 14.45 uur. De loop vindt plaats in de nabij heid van het Sportpark "Het Groene Woud" en bestaat uit drie grote rondes van vijfduizend meter, over een verhard par cours. Kleedruimte is aanwezig. De wedstrijd staat open voor wedstrijdlopers eh trimmers. De deelname bedraagt zeven gul den bij voorinschrijving en tien gulden bij na inschrijving, trim mers betalen tien gulden. Voor afgaand aan de wedstrijd is er weer een familieloop over een afstand van 2800 of 5600 meter. De start hiervan vindt plaats om 14.00 uur. Iedere sporter jong of oud, kan hier aan mee doen. Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt drie gulden. Bij alle evenemen ten is er voor iedere deelnemers een fraaie herinnering. Zittend v.l.n.r.: Martijn Priem, Erik v.d. Steen, Danny Hout, Dennis Onderdijk (gelegenheids- keeper), Rick Salomé, Hans Weemaes, Hans Hout (leider). Programma E1 - Kruiningen E1; 11.15 uur: Robur E2 - Nieuwland E111.15 uur: Kloetinge Fc - Robur F. Op de foto ontbreken: Peter de Koning (trainer), Jan Hanzewijk, trainer, Fred Vermaas, leider, en Laurens Weststeijn, doelman. Programma 23 april: 14.30 uur: H'zand 1 - Meeuwen 1; 14.30 uur: Wemeldinge 2 - H'zand 2; H'zand 3 vrij; 12.45 uur: Kruiningen 5 - H'zand 4; 12.45 uur: Arendskerke 5 - H'zand 5; 12.45 uur: H'zand 6 - Robur 2; 11.15 uur: Zeeland Sport B1 - H'zand B1; 11.15 uur: H'zand C1 - GPC C1; 11.15 uur: Borssele C1 - H'zand C2; 10.00 uur: H'zand D1 - Luctor D1; 10.00 uur: H'zand E1 - Arnemui- den E2; 10.00 uur: Kruiningen E2 - H'zand E2; 10.00 uur: Kruin ingen E2 - H'zand E2; 10.00 uur: H'zand F - Apollo F. In Ovezande zijn plannen om binnenkort te starten met een cursus spoedeisende Eerste Hulp. Men dient minimaal vijftien deelnemers te hebben om de cursus te kunnen opstarten, zo meldt Marijke Sommeijer. Moge lijk wordt dat half mei - juni. De cursus richt zich vooral op hulp verlening bij kinderongevallen. Men leert hoe juist kan worden gehandeld in noodsituaties. De cursus duurt twee maal drie uur en de kosten bedragen 85 gul den per persoon, inclusief cur susboek. Inl. 01195-5722. Het Oosterschelde College te Goes organiseert op 4 en 5 juni een kunstreis naar Parijs. De lei ding van de verzorgde reis is in handen van kunstrecensent Nico Out. Tijdens de excursie worden deelnemers door de hele ontwik keling van de kunst geleid: van de Egyptenaren tot Centre Pompidou. Voor info: tel. 01100- 31170. Op woensdag 20 april a.s. vindt in de Stenge te Heinkenszand een studiedag plaats over milieu vriendelijk onderhoud en renove ren van de Zeeuwse bouwbe- standen. Tijdens de studiedag zullen prak tijkmogelijkheid van duurzaam renoveren centraal staan. Na centrale inleidingen zullen deel nemers aan het werk gaan in workshops om specifieke prak tijkmogelijkheden te verkennen. De studiedag is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij het proces van bouwkundige renovatie. De bijeenkomst wordt verzorgd door Bouwwinkel Zee land in samenwerking met Zee land Studiecentrum. In financieel opzicht wordt de studiedag mogelijk gemaakt mede door een financiële ondersteuning van de Provincie Zeeland. Tijd: 20 april om 10.00 uur. Speeltuinvereniging 't Oekje te Driewegen houdt donderdag 21 april zijn jaarvergadering in Het Durpsuus, aanvang 20.00 uur. Na het huishoudelijke gedeelte, begint rond 21.00 uur een video film met als titel "Spelen in Zee land". De Vrouwenvereniging Tryfosa te Goes houdt woensdag 27 april haar voorjaarsverkoping in de zaal van de Sionkerk (ingang zij deur Louise de Colignylaan) te Goes. De verkopingen zijn 's middags tussen half drie en half vijf en 's avonds tussen zeven en negen uur. Iedereen is welkom, zo meldt mevr. Moerdijk-Van Baaien namens de Vrouwenver. der Geref. Gemeente Goes. In de aula van scholengemeen schap Scheldemond te Vlissin- gen wordt zaterdag 23 april een uitvoering gegeven door de Zeeuwse accordeonvereniging Concertina. Aan de avond wordt meegewerkt door het Souburgs Koperquintet en de showgroep van dansschool Janvier. Aan vang 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50. Bij asielzoekerscentrum Berg zicht te Goes wordt zaterdag 23 april uitvoerig aandacht besteed aan het festival "Cultureel Gekleurd". Het centrum is die dag geopend van 14.00 - 22.00 uur. De open dag biedt onder meer exposities, een Arabisch restaurant, rondleidingen, video voor de jeugd, Arabische maal tijd (tegen betaling) en om 20.00 uur het optreden van de Somali sche popgroep Kaah. Bij goed weer vinden de concerten buiten plaats. Zaterdag de topper tegen Nieuw land. In deze directe confrontatie met de enige titelrivaal is de stap naar de 4e klas voor Kruiningen een open kans om dit doel te bereiken. Veel Kruiningen sup porters zullen hun ploeg onge twijfeld komen aanmoedigen. Programma: 14.30 uur: Nieuw land 1 - Kruiningen 1; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Tern. Boys 4; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Yerse- Op zaterdag 23 april 1994 orga- ke 4; 12.45 uur: Borssele 3 - niseert turnvereniging sv Volhar ding de clubkampioenschappen voor jongens en meisjes. Onge veer 160 turners en turnsters zul len strijden om de clubtitel in de verschillende leeftijds- en oefen stof categoriën. Aanvang wed strijd om 09.30 uur in sportzaal 'de Poel' aan de van Hertumweg te Goes-Zuid. Publiek is van har te welkom, de toegang is gratis. Programma jeugd 20 april: Serooskerke B1 - H. Boys B1 19.00; 23-4: Zeelandia B1 - H. Boys B1 12.45; Dauwendaele E1 - H. Boys E1 10.00; Rillandia F - H. Boys F 10.00; 27-4: Goes F - H. Boys F 18.00; Senioren: 24- 4: Aardenburg 1 - H. Boys 1 14.30 uur. "2L_J Robur A1; 11.15 uur: Robur C1 - wordt geschonken door Autobe- Rillandia C1; 10.00 uur: Robur drijf Yerseke. Volledige program ma: 14.30 uur: Yerseke 1 -Chris- landia 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - Yerseke 2; 14.30: Yerseke 3 - Kapelle 3; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Yerseke 4; 12.45 uur: Yerse ke 5 - Robur 1; 12.45 uur: Kloe- De Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afdeling Goes heeft aan de vol gende personen het eenheidsdi- ploma E.H.B.O. uitgereikt. Mw. M. Corbijn, Mw. J.M.L. v.d. Weele, Dhr. M. Karman, Dhr. H. v.d. Berg, Mw. M. Joosten-van Liere, Mw. W.H. Knuist, Mw. M. Hanse,Mw. M. Geernaart, Dhr. C. Baegen, Dhr. S.C. Wisse, Mw. A.P. Romijn, Mw. L.H. Schouten, Mw. M.G. Blanken burg, Mw. A.H.E. Schenk, Mw. B.J. van Eijk, Mw. E.J. Roodhart, Dhr. J.H.C. Schipper, Dhr. A.H.J. Uitterhoeve, Dhr. A.L. v.d. Grui- ter, Dhr. A.M. Lindhout, Mw. N.J.C. Slabbekoorn, Mw. A.J.G. Goense, Mw. J.J.M. van Duiven, Mw. E.H.C. van Duiven, Mw. M.M.A. de Regt, Mw. I.N. van der Lee, Mw. J.L. van Liere, Mw. A.C. Smallegange, Mw. J.H.M. Danielse, Mw. A.P. Romijn, Dhr. R.T.A. van Houwelingen, Dhr. M.J. van Houwelingen, Dhr. H. de Kater, Dhr. M.S. de Smit, Mw. Y.H.M. Kanters, Dhr. A.J. de Steur, Dhr. C. v.d. Guchte, Dhr. P. Kastelein, Dhr. J. van Poucke. puntjes mee nemen. SSV 2 - Zaamslag 2 15.30 uur; SSV 3 - Duiveland 3 12.45 uur; SSV 4 - Kloetinge 5 14.30 uur; Borsele 2 - SSV 2 14.30 uur. Jeugd SSV 65: SSV A1 - Goes A1 12.45 uur; SSV B1 - Mevo B1 11.15 uur; Wemeldinge C1 - SSV C1 10.00 uur; Kapelle D1 - SSV D1 10.00 uur; Noormannen D2 - SSV D2 10.00 uur; SSV E1 - Yerseke E1 10.00 uur; Yerseke FC - SSV Fa 10.00 uur. 12.45 uur: Yerseke 5 - Robur 1; 12.45 uur: Heinkenszand 6 - wordt, zijn de degradatiezorgen Robur 2; 11.15 uur: SKNWKA1 - een eind voorbij. De wedstrijdbal fl.." ij." "Vrij-Gezellig" is een club, die activiteiten organiseert voor en door alleenstaanden. Deze acti viteiten worden vooral georgani seerd op' zondagmiddag en bestaan o.a. uit wandelen, fiet sen, zwemmen, bowlen, enz. enz. Op zondag 24 april om 14.00 uur wordt in verenigings gebouw "het Pand", Kerksteeg 5 in Middelburg (zijsteeg Breeweg) een nieuw programma bespro ken voor de eerstvolgende perio de. Iedereen is hierbij van harte welkom. Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij H.J. Schop, Windwijzer 2, 4336 KZ Middel burg, 01180- 14393. Het competitie-einde nadert en weer wacht een zware wedstrijd op ons eerste elftal. Om half drie Informatie en nieuwe leden, tel: moet Robur 1 in Middelburg aan- 01106- 1669. 1 Zondagmiddag 24 april a.s. is er weer de maandelijkse open huismiddag, in de Bonte Koe aan de Beestenmarkt te Goes. Men sen die juist in het weekend behoefte hebben aan gezellig heid, een goed gesprek, kortom aan contact met anderen, zijn van harte welkom. Er is tijdens deze middagen altijd een afvaar diging van de pastores aanwe zig. Terugkijkend op een bijzon der gezellig Paasfeest, zal het de bezoekers ook deze middag aan niets ontbreken. U bent welkom van 14.00 uur tot 16.30 uur, de toegang is vrij. De Stichting ’’Open Huis” is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils. Bij eventuele vervoersproblemen kunt u bellen tel. 50405 of 12814. De jaarlijkse wandelvierdaagse in Heikenszand wordt gehouden van 25 t/m 28 april. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur. De organisatie is in handen van buurtvereniging ”Ons Genoegen”. Vrijdag 29 april is er gelegenheid een avond in te halen. Alleenstaand en voorjaarsmoe, dan bent u misschien aan Kapa si toe. Op zaterdag 23 april bent u van harte welkom op onze gezellige avond voor alleen staanden tot 45 jaar in wijkge- bouw De Spinne te Goes. Aan vang: 21.30 uur. Voor info: 01109-259. Van 11 tot en met 29 april a.s. organiseert de werkgroep Beel dende Kunst van de Culturele Raad Borsele een expositie met werk van de Italisaanse kunste naar Paolo Barrile. Het betreft dokumentatie van verschillende ’’Earth Message’-projekten. De dokumentatie bestaat, naast boeken over zijn werk, verder uit teksten en foto’s en performan ces die hij solo of in samenwer king met andere uitvoerde sinds 1969. De akties waren er steeds op gericht aandacht te vragen voor de aantasting van het milieu. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openings uren van het gemeentehuis, te weten: op maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 -16.30 uur, op don derdagavond van 18.30 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. komen. Zo zullen de trainers met groot materiaal uitrukken en zal er ook een keer een luchtkussen zijn. Het project is gebaserd op het kennismakingsproject dat de gemeente Goes een aantal jaren heeft gedraaid. Toen de jeugd commissie nieuw leven werd ingeblazen, is dit project als één van de eerste aktiviteiten in het leven geroepen. Door de samen werking met het Cios-Goes aan wie Mytilus stage-plaatsen ver leent en een groot aantal vrijwilli gers die veel werk hebben ver zet, kan dit project maandag 25 april starten. Voor meer informa tie: Jeanette Viergever, tel. 01100-31191. Donderdagavond 18.30 Dankzij spon soring door discotheek "Kiekieris"/Par- tycentrum "de Geveltjes" uit 's-Heerenhoek speelt het C1 elftal van de s.v. Heinkens zand dit sei zoen in nieuwe voetbalshirts. C1 speelt momenteel met veel suc ces in de top klasafdeling. In de bekercom- petitie van de K.N.V.B. zitten ze zelfs in de halve finale. Op de foto staand v.l.n.r.: Cees van Damme, sponsor, Armando Lan- gebeke, Ruud Vermaas, Jordi Hout, Marc Wisselink, Michael v.d. Brink, Gerben Menheere, Norbert Noordzij. De nieuwe vloer is klaar in het COC pand aan de Eigenhaard- straat 2 in Middelburg. De Nederlandse Vereniging tot Inte gratie van homoseksualiteit COC afd. Midden Zeeland organiseert daarom 2 feestavonden. Vrijdag 22 april wordt er een Reggae-avond georganiseerd. Liedjes van Bob Marley and the Wailers, Inner Circle, Jimmy Cliff en vele anderen zullen vanaf 21.00 uur te horen zijn. De toe gang op de reggae avond is voor zowel COC als niet COC leden gratis. Zaterdag 23 april wordt er een Glamour Night georganiseerd. Er is een disco en er zijn gratis hapjes. De avond begint om 21.00 uur in het COC-pand aan de Eigenhaardstraat 2 in Middel burg. De toegang is voor COC leden gratis (op vertoon van lid maatschapskaart). Niet COC leden betalen 5,- entree. Beide avonden zijn bedoeld voor zowel mannen als vrouwen en voor jong en minder jong. Voor meer info: 01180 - 12280. De Stichting Toeristisch Bureau Zuid-Beveland organiseert dins dag 26 april een persreis voor Nederlandse en Belgische toe ristische journalisten. Men pro beert op die manier Zuid-Beve land landelijk en in België meer onder de aandacht te brengen. Er is onder meer een ontvangst op het gemeentehuis te Hein kenszand. Verder bezoeken aan bekende toeristische attracties, zoals de stoomtram, schaaps kooi, Wienkeltje van Wullempje, Scheldeoord e.d. Na felle strijd zijn de 3 winnaars per poule bekend geworden. Poule A: 1. C. de Koning Yerseke 2-4 0.90; 2. W. Rockx Goese Polder 2-2 0.62; 3. S. Weststrate Wemeldinge 2-0 - 0.53. Poule B: 1M. Vermoet Lewedorp 2-3 1.09; 2. J. Ruissen Kapelle 2-2 0.64; 3. W. Smits kampioen vorig jaar Goese Polder 2-1 - 0.10. Poule C: 1J. Koole Ovezande 2-2 - 0.08; 2. M. Steutel Hansweert 2- 2 - 0.27; 3. L. Kriekaard Krabbendijke 2-2 - 0.34. Poule D: 1. G. Nijhold Goese Polder 2-2 0.20; 2. J. de Boer Ove zande 2-2 0.19; 3. G. Nagelkerke Lewedorp 2-2 0.17. Op 18 april vindt de eindstrijd plaats tussen de 4 koplopers om het kampioenschap van de B.B.C.B. in De Vroone te Kapelle; aanvang 13.30 uur. Qp donderdag 21 april a.s. houdt dhr. G. v.d. Dries, voor de reuma vereniging een lezing over het onderwerp "Osteopathie bij reu ma en aanverwante aandoenin gen’. De lezing gaat door in de Stenge, Stengeplein 1 te Hein kenszand, aanvang 20.00 uur. Osteopathie is de geneeswijze die alle ziekten van orthopedisch standpunt beziet en van daaruit tracht te genezen. Alle leden zijn van harte welkom, eventueel begeleid door één begeleider. De deur is om 19.30 uur open. De NVA (Ned. Ver. voor Autis me) regio Zeeland houdt op zaterdag 23 april van 11.00 tot 16.00 uur een bazar met kinder programma bij KDV ”De Zunne- guus" in de Beukenstraat 60 in Goes. Om half 12 is er de goo chelaar Mario Magic en om 14.00 uur het poppentheater Muzikantater. Entree 2,50 p.p. per evenement. Verder kinder spelletjes voor 1 of 2 kwartjes en een rommelmarkt met loterij. De volleybalvereniging Mytilus organiseert op de maandagen 25 april, 2, 9 en 16 mei van 17.30 u. -18.30 u. een aantal volleybal- instuiven voor kinderen van 9 tot 15 jaar. Deze grootse happening is op initiatief van Mytilus en met medewerking van het CIOS- Goes tot stand gekomen. De bedoeling van de instuiven is de kinderen op een leuke en speel se manier te laten kennismaken met de volleybalsport. Onder deskundige leiding kunnen de kinderen gratis mee doen aan het gevarieerde programma dat voor hun is samen gesteld. Naast het volleybal zullen er ook andere spelen aan de orde Uitslagen: Goes 1 - Lewedorp 1 - 2/+ 47; Ovezande - Wemeldinge - 84/- 5; 's-Heerenhoek 2 - Goese Polder 1 -1/- 31Erasmus - Kruinin gen - 8/- 2; Heinkenszand - Hansweert 26/+ 59; Kapelle 1 - 's-Hee renhoek 1 62/+ 63; Yerseke - Krabbendijke 35/- 40; Lewedorp 2 - Goes 3 14/- 34; Goese Polder 2 - Goes 2 - 7/+ 32. Stand: 1. 's-Heerenhoek 2 24 614; 2. Goese Polder 1 24 604; 3. Yerseke 24 599; 4. Hansweert 24 452; 5. Lewedorp 2 25 406. De strijd om de koppositie is deze week in het voordeel beslist van 's-Heerenhoek 2; zij wisten hun naaste konkurrent een zodanige nederlaag toe te brengen dat ze de koppositie over konden nemen. Yerseke volgt op de voet met een goede overwinning op Krabbendij ke. Deze laatste valt verder terug. Hansweert heeft met machtsver toon voorlopig de vierde plaats opgeëist. Nog 2 weken: alles kan nog: 15 caramboles tussen de 3 koplopers. PERIODE 21 APRIL T/M 28 APRIL 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEA TER 21 april, ‘t Beest 20.30 uur: "Fatma 75", Tunesische film van Selma Baccar. 22 april, ‘t Beest 20.30 uur: ”La plage des enfants perdus” Marok kaanse film van Jillaili Ferhati. 23 april, ‘t Beest 21.00 uur: Concert door "Abdel Gadir Salim uit Soe dan. 23 april, Ambachtscentrum 14.30 uur: "Ei, ei, dit ben jij", voorstelling van poppentheater "Sim Bolus” uit Goes. 26 april, Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 26 april, Grand Theater, 19.30 uur: "Doctor Zhivago” film met o.a. Omar Sharif en Julie Christie en Geraldine Chaplin. 1 26 april, Bibliotheek, 20.00 uur: Lezing door Anja Meulenbelt over 1 haar boek "Blessuretijd". 27 april, Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 27 april, Prins van Oranje, 20.30 uur: Concert door "The Nits”. 28 april, ‘t Beest, 20.30 uur: "Blue", film van Derk Jarman. EXPOSITIES Hele jaar, Galerie llona; naïeve schilderijen van Ilona Schmit (info: 01192-1242). april, Lunchcafé: Olieverven van Marloe Pluymaekers (info: 01100- 28795). t/m 24 april, Galerie "Mi Parti”: Kasten en keramische objecten van diverse vormgevers (info: 01100-31819). t/m 24 april, Galerie Bekenes: Olieverfaquarellen en pastels van Cor v.d. Padt uit Middelburg (info: 01192-2489). t/m 30 april, Lunchcafé "De Bult”, Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaer (info: 01100-14034). t/m 7 mei, Galerie van den Berge: "Schmerzliche Enttausschung” installatie 2-en 3- dimensionaal werk van Eveline van Duyl (info: 01100-50499). t/m 7 mei, Galerie van den Berge: "Schmerzliche Enttausschung" Solopresentatie van Eveline van Duyl (info: 01100-28883). t/m 28 mei, Galerie "De Hoekweide”: Schilderijen en werken op papier van Adrianus van Otterloo (info: 01198-1152). t/m 31 mei, Galerie "Mi Parti": Thema-tentoonstelling over decoratie- vormen en accessoires (info: 01100-31819). t/m 31 mei, Gezondheidscentrum Magnolia: Acrylschilderijen van Lode Rijks (info: 01100-49200). t/m 4 juni, Museum voor Noord- en Zuid-Beveland: "Uit wat vergaat, ontstaat steeds iets nieuws”, magisch realisme van Lodewijk Karei Bruckman (info: 01100-28883). In de Nederlands Hervormde Kerk te Colijnsplaat is er zondag 24 april een Startdienst die om 19.00 uur begint. Muzikale medewerking wordt verleend door de Gospelgroep 'Rejoice'. De dienst wordt geleid door plaatselijke christenen, die het als opdracht zien hun christelijk geloof uit te dragen. Startdien- sten zijn maandelijkse eigentijd se kerkdiensten met eigentijdse vormen van muziek en geloofs overdracht. De toegang is vrij. In de maand april organiseert Amnesty International een aantal schrijfaktiviteiten: In Kruiningen is de schrijfavond op woensdag 20 april a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in de Gereformeerde consis torie aldaar. In Heinkenszand is de schrijfmorgen op donderdag 28 april a.s. vanaf 09.30 uur in de Ganzestraat 41 en Strandloper- straat 18 aldaar. De schrijfavond in Heinkenszand is op donder dag 28 april a.s. van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Kerkelaan 35 aldaar. In ‘s-Heer Arendskerke is de schrijfmorgen op donderdag 28 april a.s. bij fam. Meulblok, Boudewijnstraat 18, aldaar. In Goes is de schrijfavond op woensdag 27 april a.s. vanaf 20.00 uur in het Informatiecen trum, Albert Joachimikade 5 aldaar. Inlichtingen over de schrijfaktiviteiten: ‘s Heer Arendskerke, Jany Hoogerland, 01106-3003, Heinkenszand, Carolien Zwiers 01106-1405, Kruiningen Conny v.d. Berge 01130 - 83221 en in Goes Jet de Regt 01100-15973. De actie onder het thema ’’Schoon water voor miljoenen mensen” is weer een succes geworden! De opbrengst wordt o.a. besteed aan de aankoop van eenvoudige waterpompen. Gemiddeld kun nen voor slechts 1500,- ruim 3.000 mensen worden geholpen aan schoon drinkwater. Alle gevers en kollektanten wor den hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Programma zaterdag 23 april: Programma woensdag 20 De lastige uitwedstrijd naar Kerk- april: Woensdag 20 april wordt werve om daar tegen W.I.K. 1 te de inhaalwedstrijd gespeeld: BI. spelen deze zaterdagmiddag om Wit 2 - TOGO 2 op het veld "De 14.30 uur. De thuiswedstrijd Weitjes", aan de Graaffstraat. De werd dan wel gewonnen door wedstrijd begint om 18.30 uur. Op zaterdag 23 april speelt BI. Wit 1 de thuiswedstrijd tegen Jodan Boys uit Breda. Johan Patrijzen staat aanstaande weekend voor de lastige klus om twee punten in eigen huis te hou den door het als laatst geplaatste Zundert te verslaan. Dat het niet zonder slag of stoot zal gaan is voor iedereen wel duidelijk want juist dit Zundert is een ploeg waartegen Patrijzen nog nooit lekker heeft kunnen voetballen. Een puntje uit de laatste drie ont moetingen tegen Zundert toont dat duidelijk aan maar dat moet voor Patrijzen juist een goede motivatie zijn om deze tegen stander eens goed aan te pak ken om te laten zien dat het punt verlies in de voorgaande duels een foutje was. Maar zeker nu Zundert echt voor z'n allerlaatste kans op behoud vecht is het voor Patrijzen zaak om extra allert te zijn. Met de inzet en het spel van de laatste weken moet een posi tief resultaat geen probleem zijn. We lopen in ieder geval weer een mooie en sportieve wedstrijd voorgeschoteld te krijgen. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 23 april: 12.45 uur: Arnemuiden dames - Patrijzen dames; 12.45 uur: Patrijzen B1 - Brouwersha ven B1; 10.00 uur: V.C.K. D1 - Patrijzen D1;; 10.00 uur: V.C.K. E1 - Patrijzen E1; 10.00 uur: Patrijzen Fb - Volharding Fb; 10.00 uur: Patrijzen Fa - Volhar ding Fa. Zondag 24 april: 14.30 uur: Patrijzen 1 - Zundert 1; 14.30 uur: H.V.V. 3 - Patrijzen 2; 12.30 uur: Patrijzen 3 - Walche ren 3; 10.30 uur: Vlissingen 6 - Patrijzen 4. SSV, maar dat koste pijn en moeite, dus dat belooft wat in het Schouwse land. Er zal hard geknokt moeten worden om de Boys heeft tegen Ondo twee puntjes mee naar Goes te punten kunnen pakken en het lijkt alsof deze ploeg in een opmars is, ondanks dat ze ver der nog geen punten hebben kunnen pakken in de kompetitie. In de uitwedstrijd heeft BI. Wit met 14-13 gewonnen. Het belooft dus ook nu weer een spannende en belangrijke wed strijd te worden voor BI. Wit. Win nen is noodzakelijk om de degra datie tegen gaan. Programma zaterdag 23 april: Thuiswed strijden op veld "de Weitjes" aan de Graaffstraat 15.30 uur BI. Wit 1 - Jodan Boys; 13.45 uur BI. Wit 2 - Seolto 110.00 uur Bl. Wit A - Stormvogels A2. Uitwedstrijden: 12.30 uur Tjoba 6 - BI. Wit 3; 16.00 uur Seolto 3 - BI. Wit 4; 10.45 uur Top B2 - BI. Wit B; 12.00 uur Stormvogels D - BI. Wit D; 10.00 uur Luctor E - BI. Wit E. Voor meer inlichtingen over korfbalvereniging Blauw- Wit kun je bellen met Mirjam van de Pennen, tel. 01100-31650 of met Leon van Hekke, tel. 01100- 32364. Yerseke 1 dms. - Rijsoord 2 Aanstaande zondag 24 april dms. 14.30 uur: Lewed. Boys speelt de Goese Rugbyclub A1 - Yerseke A111.15 uur: Yer- Tovaal op, sportpark het Schen- seke B1 - Wemeldinge B111.15 ge in Goes tegen Breda, de kop- loper in de 3e klasse D. De kick off is om 14.00 uur. De wedstrijd bal wordt beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf A H van Sabben uit 's-Heer Arends- Op zaterdag 23 april a.s. organi seert de carnavalsstichting De Koenkelpot te 's-Heerenhoek zijn jaarlijkse rommelmarkt. Deze zal worden gehouden in de Heeren- straat en begint om 13.00 uur. Om 14.00 uur zullen de waarde volste en meest antieke spullen per opbod verkocht worden. Vrij dagavond 22 april zullen de spul len voor de rommelmarkt worden opgehaald in de dorpskern van 's-Heerenhoek. uur bekert Kloetinge I tegen R.B.C. 2 ?P april organiseert op het Wesselopark. De winnaar plaatst zich bij de laatste acht. Bekerwedstrijden staan op zich zelf en beloofd veelal spektakel. Vervolgens wordt zaterdagmid dag een echte streekderby op het Wesselopark gespeeld. Kloetinge 1 ontvangt dan Beve landers 1. Beide trainers hebben geen geheimen voor elkaar en kennen de meeste spelers elkaar eveneens. De elf van Bevelanders vertoeven nog in de gevarenzone en zullen er alles aan doen om het Kloetinge zo lastig mogelijk te maken. Donderdagavond: bekerwed strijd: Kloetinge 1 - R.B.C. 2 18.30 uur; Zaterdag 23 april a.s.: Kloetinge 1 - Bevelanders 1 14.30 uur; Kloetinge 2 - Nivo Sparta 2 12.30 uur; V.C.K. 2 - Kloetinge 3 14.30 uur; Bevelanders 3 - Kloetinge 4 14.30 uur; S.S.V. '65 4 - Kloetin ge 5 14.30 uur; S.V.D. 2 - Kloe tinge 6 12.45 uur; Kloetinge 7 - Yerseke 6 12.45 uur; Velocitas Dames - Kloetinge Dames 1 14.30 uur; Wemeldinge Dames - Kloetinge Dames 2 11.15 uur; Terneuzen A1 - Kloetinge A1 14.30 uur; Kapelle B1 - Kloetinge B1 12.45 uur; Z.S.C. B1 - Kloe tinge B2 11.15 uur; Kloetinge C1 - Jong Ambon C1 11.15 uur; Kloetinge C2 - Volharding C1 11.15 uur; Kloetinge D1 - Yerse ke D1 10.00 uur; Kloetinge D2 - Kapelle D2 10.00 uur; Arnemui den E1 - Kloetinge E1 11.15 uur; Kloetinge E2 - Krabbendijke E1 10.00 uur; Kloetinge E3 - Kapelle E3 10.00 uur; Kapelle E2 - Kloe tinge E4 10.00 uur; Arendskerke Fa - Kloetinge Fa 10.00 uur; Yer seke Fb - Kloetinge Fb 10.00 uur; Kloetinge Fc - Robur F 11.15uur. Programma zaterdag 23 april: Dauwendaele 1 - Wemeldinge 1 14.30 uur; Wemeldinge 2 - Hein kenszand 2 14.30 uur; Hoek 3 - Wemeldinge 3 12.45 uur; Wemeldinge 4 - Kruiningen 6 14.30 uur; Wemeldinge dames - Kloetinge 2 11.15 uur; Jong Ambon A1 - Wemeldinge A1 12.45 uur; Yerseke B1 - Wemel dinge B1 11.15 uur; Wemeldinge C1 - S.S.V. C1 10.00 uur; 's-H. Arendskerke D1 - Wemeldinge D1 11.15 uur; Wemeldinge Meis jes - Rillandia D1 11.15 uur; Wemeldinge E1 - Waarde E1 10.00 uur; Kruiningen F - Wemeldinge Fa 10.00 uur; Wemeldinge Fb - Kapelle Fb 10.00 uur. treden tegen Zeelandia 1. leder punt is kostbaar, dus zal de inzet ongetwijfeld groot zijn. Verder w worden gespeeld: Goes 3-Robur Programma voor 23 april: harding 4 om half elf. Het zater- Zaterdag speelt Yerseke een dagprogramma luidt:^ belangrijke wedstrijd tegen Chrislandia 1Als er gewonnen uur: Kruiningen C1 - Yerseke C1 10.00 uur: Kloetinge D1 - Yerse ke D1; 10.00 uur: Yerseke D2 - R. C.S. D4; 10.00 uur: S.S.V.'65 E1 - Yerseke El; 10.00 uur: Waarde Fa - Yerseke Fa; 10.00 kerke. De toegang bij deze top- uur: Yerseke Fb - Kloetinge Fb; per is gratis. Voor informatie over 10.00 uur: Yerseke Fc - de Goese Rugbyclub Tovaal kan S. >S.V.'65 Fa. Donderdag 21 men terecht bij Jan Moelker, april: 19.15 uur: Tem. Boys 3 Havenweg 13, Nieuwdorp, tele- dms. - Yerseke 2 dms. foon: 01196 - 12580. Goes te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15