NOORDBEVE zu I WEEKAANBIEDINGEN BIJ DIRX ALTIJD ALLES VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN! EEN UITGEBREID ASSORTIMENT DROGISTERIJ-ARTIKELEN! ZOEK UIT! VERRASSENDE MOEDERDAG KADO'S 13.98 18.98 13.98 5.98 DROGIST^oot"1 Sc: Schoon tapijt zonder nattigheid met Sebo i ir £j ;1nKSggie I ft. 298] 19 W/u nu .?s i SEBO GEMEENTE KORTGENE WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND NIVEA VISAGE PRODENT m tasborsteltje I NINA RICCI i badschuim I MET KOORD i ZEEP GEf ONCENTREERD i ANAÏS ANAÏS GOES Zuid Beukenhof 14 Winkelcentrum De Bussel - bij Jan Bruijns wc| TOM EN JERRY BENBITS KAUWGUM ZONDER SUIKER PER STUK always SPUIT I LUXE POTPOURRI always ALWAYS INLEGKRUISJES decorbox 56 stuks I HANDIG IJ-P--IWftÉ Vj55553 ANDRÉLONODOREX SCHUIM- i MILD DEO VERSTEVIGER; 14 I ENTRECOTE .1» droogweg de schoonste. l< ELDERS EEND iïl odorex EEND ELDERS elders I ELDERS VLEESWAREN VERS VAN HET MES hl Triumph BH's t/m E Triumph BADMODE Schuim Versteviger B0TERMALSE PAARDEBIEFSTUK MAGERE SPEKLAPJES HOBBYHAL DE GRAAF Uw tapijt weer als nieuw met Sebo. Zo makkelijk ging dat nog nooit! Het enige wat u hoeft te doen is dit VLOEIBARE TANDPASTA EN MOND WATER IN ÈÈN FLACON 75 ml REKLAME GELDIG T/M 26 APRIL 1994 Geen verplichte kilo verkoop VOORLICHTING Gemeente Wissenkerke 5 MALSE SUCADELAPPEN hele kilo 14.98 BIEFSTUK TARTAAR hele kilo hele kilo "s hele kilo hele kilo MAGERE RUNDER- SCHOUDERLAPPEN hele kilo 14.98 ■k' i I —J I ---- I Zelfs het vuilste tapijt weer als nieuw BOUWPLANNEN STICK, SPRAY of ROLLER SPEED- BAL I GEBRADEN ROSBIEF 150 gram I GEKOOKTE VARKENSLEVER 150 gram... BOURGONDISCHE CERVELAAT 150 gram DA:S HANDIG!J I PRACHTIGE I planten-I in diverse I ff kleuren I 2.98 I 1.49 I 1-98 -l RUIMTELIJKE ORDENING Er komt geen water te pas aan Sebo tapijtreiniger GULDENS VOORDEEL! In fraaie geschenkdoos ik. BESCHIKKINGEN II -S-- OOGMAKE-UP 7C - 1 REMOVER /□ml in decorbox 56 stuk AANVRAGEN Meteen proberen! OPENBARE BEKENDMAKING Toepassing artikel 3, leden 4, sub c. en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat I intrapte uitvoering j 100 GRAM 250 ml 500 ml j I I uit Ut I of JOIE D'AMOUR kies uit xi GESCHENK WC EEND EAU DE TOILOTE “flight of fresh Dt LMGSTCPIlljs BUS 250 ML I 3 Veerweg 6, Kamperland, tel. 01107-1996 ii M •TAIL OfVCTin. NC'O imdrélon 7 april 1994: 8 april 1994: 1 i $!r L - Aanbevolen door vooraanstaande tapijtfabrikanten Kruiningen Krabbendijke Wemeldinge Biezelinge Yerseke 's-Gravenpolder Goes 's-Heerenhoek Wissenkerke Kamperland Heinkenszand Dorpsstraat 55 Dorpsstraat 57-59 Hoofdstraat 6 Noordzandstraat 9 Bosseweide 30 Zuidvlietstraat 120 Heerenstraat 9 Noordeindstraat 24 v. Meestraat 20 Dorpsstraat 33 EYE MAKE UP REMWEX 01130-82626 01134-2188 01192-1711 Ö1102-42354 01131-3586 01103-1305 01100-12934 01105-1311 01107- 1588 01107-1274 01106-2189 MIVfA VISAGE BuBBlf 8ATM U strooit het droge Sebo-poeder over het tapijt. Met het Sebo duo-apparaat 'rolt' u het erin. Even laten inwerken en dan gewoon weer opzuigen. Snel en simpel! DAGCRÈME OF OOGMAKE-UP i i t I t l t I t l t c L 1 1 i 1 i Sebo Nederland tel. 038-660363 Telefoon 01107 - 1655 MIVIA WflWNIN'. D’ F» ft; Dim U kent uw tapijt niet terug' Grondig schoon tot diep in de polen. Ook moei lijke vlekken zonder probleem er uit. Uw tapijt blijft lang fris en gaat langer mee. Verleende bouwvergunningen 15 april 1994: Venuslaan 8 te Kamperland: uitbreiden woning Aangevraagde bouwvergunningen Contactadres voor de vakhandel en fris keuze uit diverse soorten I 1 -'i- het populaire trekbalspel voor urenlang speelplezier De burgemeester van de gemeente Kortgene maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethou ders een bouwplan is ingediend door de heer B.J.F. Valke te Wiedrum voor het vergroten van de woning Spankerlaan 1 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verle nen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schrif telijke bezwaren indienen bij het college van burge meester en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel.: 01108 - 1553). Kortgene, 20 april 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel z- *r«' regenkap en vei gepermanent of gekleurd haar. Geen enkel gevaar voor krimpen of los laten van uw tapijt. Ook geen verkleu ring of kringen: u kunt uw meubels dus rustig laten staan. Soft Fresh Ss o Het gemeentebestuur van Kortgene maakt het volgende bekend: In week 14 en 15 zijn de onderstaande bouwvergunnin gen verleend: - bouw garage Zuidlangeweg 10 te Colijnsplaat; - verbouw woning Voorstraat 6 te Colijnsplaat. Verder zijn de onderstaande bouwaanvragen ontvangen: - plaatsen dakkapel Ooststraat 24 te Kortgene; - bouw garage Oudedijk 9 te Kortgene; - verbouw woning Hoofdstraat 11 te Kortgene; - verbouw woning Hoofdstraat 136 te Kortgene; - verbouw woning Zuid-Kerkstraat 45 te Colijnsplaat; - vergroten woning Spankerlaan 1 te Kortgene; - bouw woning Bemhardstraat te Kortgene. Burgemeester en wethouders voomoemd, de burgemeester, T.A. Vogel de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans Bemhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende beschikkingen zijn afgege ven: I. aan A. Murre te 's-Gravenpolder, ontheffing op grond van de VWWZ voor het aanleggen van de voor de lozing vereiste werken, plaatselijk bekend Heer Geertspolderweg te 's-Gravenpolder; II. aan Bravenboer Scheers te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ voor het aanleg gen enz. van de voor de lozing vereiste werken, plaatselijk bekend Cederlaan te Kapelle; III. aan D.W. van Koeveringen te Krabbendijke, ont heffing op grond van de VWWZ voor het aanleg gen van de voor de lozing vereiste werken, plaat selijk bekend Bolwerk (ongenummerd) te Oostdijk; IV. aan Seafarm BV te Goes, ontheffing op grond van de VWWZ voor het oprichten van een viskweek- bedrijf, plaatselijk bekend Jacobahaven te Wissenkerke; V. aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ en de. Wegenverordening Zeeland voor het leggen van een gasdistributieleiding, plaatselijk bekend Groenedijk te Kortgene; VI. aan A. Murre te 's-Gravenpolder, vergunning op I grond van de WVO tot het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater, plaatselijk bekend Heer Geertspolderweg 5 te 's-Gravenpolder; VIL aan Bravenboer Scheers te Middelburg, vergun ning op grond van de WVO tot het lozen van bron- neringswater afkomstig van de bouwput op de wegsloot langs de Vroonlandseweg te Kapelle; VIII. aan D.W. van Koeveringe te Krabbendijke, ver gunning op grond van de WVO tot het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater, plaatselijk bekend Bolwerk (ongenummerd) te Oostdijk; Beroep Belanghebbenden betreffende het onder A t/m M genoemde kunnen tegen de verlening van deze ont heffing tot en met 16 mei 1994 schriftelijk beroep instel len bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Bezwaar Belanghebbenden betreffende het onder N genoemde kunnen tegen de verlening van deze vergunning tot en met 28 mei 1994 een gemotiveerd en van dagtekening voorzien bezwaarschrift indienen, bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8, 4460 AC te Goes. Goes, 20 april 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris •iligheidsbeveshging Q? AM 098 4?8 Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; F gelet op het bepaalde in artikel 4:8 en 4:9, van de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende aanvragen zijn binnengeko men: A. van J.J. Buijze te Baarland, voor een ontheffing op basis van de Verordening Waterkering en Waterbeheersing Zeeland voor het dempen van een waterloop, plaatselijk bekend Zuiddijk te Baarland; B. van gemeente Reimerswaal te Kruiningen, voor eeri ontheffing op basis van de VWWZ voor het aanbren gen van twee ontsluitingsdammen en het verwijderen van een bestaande dam, plaatselijk bekend Westelijke Parallelweg te Krabbendijke; C. van J. Vermuë te 's-Heerenhoek, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het leggen van een dam in de waterloop, plaatselijk bekend Stoofweg te 's- Heerenhoek; D. van Administratiekantoor Lenshoek te Kloetinge, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het verbreden van 3 dammen in de waterlopen, plaatse lijk bekend Oostpolder te 's-Heer Arendskerke en de Heerenpolder te Wolphaartsdijk; E. van Maatschap Rentmeester te Wolphaartsdijk, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het leg gen van 2 dammen in de waterlopen, plaatselijk bekend Batterijweg en De Pietweg te Wolphaartsdijk;. F. van Jaartsveld's Wegenbouwbedrijf BV te Kapelle, namens de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder te Wilhelminadorp, voor een ont heffing op basis van de VWWZ voor de aanleg van een sloot, plaatselijk bekend nabij de Roode Wijk te Wilhelminadorp; G. van J. van de Guchte te Driewegen, voor een ont heffing op basis van de VWWZ voor het leggen van een dam, plaatselijk bekend Wolfhoekseweg te Driewegen; H. van Recreatiecentrum Scheldeoord BV te Baarland, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het aanplanten van een windscherm, plaatselijk bekend Langepolderweg te Baarland; I. van J.M. de Jager te Lewedorp, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het dempen van een waterloop, plaatselijk bekend Jonkerfransweg te Lewedorp; J. van M. Dieleman te Oudelande, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het aanbrengen van een lozingspunt, plaatselijk bekend Ovezandseweg 3b te Oudelande; K. van J. de Visser te Sirjansland, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het beroepsmatig rapen van schelpdieren aan de teen van de bij het water schap in beheer zijnde zeedijken; L. van RIS Verhuur BV te Veghel, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het plaatsen van een bewegwijzeringsbord aan de Ruiterplaatweg te Kamperland; M. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, vooreen ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, enz. van een middenspan- ningskabel in de berm, plaatselijk bekend Kortgeenseweg te Kortgene; N. van M. Dieleman te Oudelande, vooreen vergunning op basis van de WVO voor het lozen van huishoude lijk afvalwater, plaatselijk bekend Ovezandseweg 3b te Oudelande. Hoorzitting Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar aanleiding van de aanvragen naar voren te brengen. Wanneer zij gehoord wensen te worden die nen zij dit binnen een week kenbaar te maken door con tact op te nemen met het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41000). Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij Tapijt- en Meubelcentrum Zeeland Zandweg 16 Houtland de Schipper Textielhandel Pieterse VAT Woninginrichting Woninginrichting Van der Poel Textielhandel M.T. Koole-Huizer Kebra b.v. Meubels en Tapijten Woninginrichting Adri de Jonge Woninginrichting Meulenberg Warenhuis Meulenberg Hobbyhuis Gerard de Kok I Ostrea 72 te Kamperland: bouwen gara ge Soelekerkestraat 1 te Kamperland: bou wen carport 11 april 1994: Wijtvlietstraat 19 te Wissenkerke; bou wen berging 13 april 1994: Ostrea 85 te Kamperland: bouwen gara ge Meldingen van bouwvoornemens 11 april 1994: Orisantstraat 7 te Wissenkerke: plaatsen tuinhuisje Positief afgewerkte meldingen 8 april 1994: Kruisweg 3 te Kamperland: plaatsen hoenderhok Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. De heer E. Scherer heeft een bouwplan ingediend het welk voorziet in het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Beukenlaan 9 te Kamperland. Realisatie daarvan gaat evenwel gepaard met een over schrijding van de toegestane afstand tot de perceelsgrens van 2 meter. Het tuinhuisje wordt namelijk op de per ceelsgrens geplaatst. Burgemeester en wethouders achten de voorgestane plaatsing uit planologisch oogpunt evenwel aanvaard baar en overwegen daaraan dan ook medewerking te ver lenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, leden 4, sub c. en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovenge noemd artikel mogelijk zijnde vrijstelling voor het over schrijden van de toegestane afstand een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donderdag 21 april 1994, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 4 mei 1994) voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 20 april 1994. De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse. 2?" 19?’ ia i%j aa 4 3?» STARTVERPAKKING of DUBBELE NAVULLING Q A ncrui 1111 voor een fris toilet dALzjLHUIA/1 BESCHfRMT EN VERIRISr maak uw keuze uit: droog/beschadigd/ j X e zacht IBPA57A EN IN UN lauteuft L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 14