WAT EEN STREEK. a Drukke modeshow van Van Oorschot Goes levert Anker 220 aan winaars WAT EEN STREEK ...WAT EEN STREEK Contactlensweek in Vliegreis D-Reizen voor Sarie Maat uit Goes het teken van sport Euro-supers worden Golff-supermarkt Klanten exposeren bij Filmpost Adja's Body Boetiek MEDISCHE DIENST Prijsvraag bij opening Vakantiewinkel I Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis •p'tlca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Moederdag Ontbijtservice: door Rotaract Club Goes 11 voor 23 en 24 april 1994 DE BEVELANDER Woensdag 20 april 1994 Simavicollecte Goes e.o. Jubileumconcert van Crescendo te Kruiningen O MARC DE REGT lx-ih ;ici.)ww bizonder VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: Vijf jaar geleden nam Filmpost, de bekende Foto-Videospeciaal- zaak in de Ganzepoortstraat te Goes, het initiatief om zijn klan ten hun foto's te laten exposeren. In een speciaal ervoor ingerichte etalage waren toen prachtige foto's te zien van een groot aan tal verschillende onderwerpen. Nu, vijf jaar later, stelt Filmpost zijn etalage weer beschikbaar. Samen met zijn vaste klanten zoekt het personeel een aantal foto's uit die worden uitvergroot en die netjes worden ingelijst. Gedurende drie weken kan het winkelend publiek genieten van de creativiteit van diverse ama- teurfotografen. Op dit moment exposeert dhr. P. van Dorp uit Goes. Dhr. van Dorp is een enthousiast fotograaf die een groot aantal onderwerpen op de gevoelige plaat vastlegt. Mensen in hun dagelijkse doen, dat vind ik prachtig zegt van Dorp. Maar ook landschappen en alles wat oud is vind ik erg mooi om te zomer, mode- van de het publiek op. De labels Margret en Ringella vielen uitstekend in de smaak. Evenals trouwens de in de pauze geserveerde koffie met cake. Na de pauze werd aandacht besteed aan de jong ste badmode, zowel voor dames als heren. Daaronder de collec ties van Emar, Anita, Naturana en NafNaf. Zowel badpakken als bikini's kwamen in beeld en één der blikvangers was het zwan- gerschapsbadpak dat in de Ani- ta-collectie is te zien. Voor de heren zijn zwemshorts en slips actueel. De presentatie en toe lichting werden vakkundig ver zorgd door Janneke Kooman. Aan de show werd verder mede werking verleend door kapsalon Mathilda, Bloemenhuis Poley, Optiek Kole en Speelgoedhuis De Koeyer. van de machine, die vele moge lijkheden biedt. De Anker 220 staat bekend om zijn goede naai- kwaliteiten in relatie tot een zeer acceptabele prijs. Een courante machine dus, die door het echt paar Goudzwaard blij werd aan- Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. C. Duvekot, Kloetingseweg 84, 4462 BB Goes, tel. 06-527 713 98. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorp- straat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Gem. spoednr.: 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106- 1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. MAATSCHAPPELIJK WERK: EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES dend hoger, reden genoeg om te laten controleren of u tijdens uw sportbeoefening de prestaties van uw ogen - en dus van uw sportieve inspanningen - kunt verbeteren. Voor brildragers is dit een mooie gelegenheid om tij dens de sport te ervaren dat met contactlenzen het zicht "breder" wordt, dat "dode" hoeken ontbre ken, en dat contactlenzen niet beslaan tijdens een inspanning of ondoorzichtig worden als het regent. "Mocht u opzien tegen het inzetten of uithalen van de zachte lenzen dan kunt u ervan verzekerd zijn dat daar tegen woordig geen reden voor is. Het materiaal van zachte lenzen garandeert een perfect en pro bleemloos draagcomfort. Boven dien krijgt u bij het aanpassen uitgebreide instructie", aldus de opticiën. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in Kapelle. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door In de periode van 16 tot en met 30 april wordt door de Oogmerk opticiens in ons land een Con tactlensweek gehouden. Deze richt zich deze keer speciaal op mensen die sport beoefenen. Eén der deelnemers in onze regio is De Muynck Optiek aan de Ganzepoortstraat te Goes. Van 16 tot en met 30 april wor den alle sporters in onze omge ving in de gelegenheid gesteld om - uiteraard na een zorgvuldi ge screening van de ogen - zachte contactlenzen uit te pro beren tijdens het beoefenen van hun favoriete sport. Uitgebreid onderzoek tijdens 3 achtereen volgende Olympische Spelen heeft aangetoond dat bij ruim 20% van de absolute topsporters het gezichtsvermogen onvol doende is. Voor amateur-spor- ters ligt dit percentage bedui- Kort geleden werd in Goes en 's-Heer Hendrikskinderen een collecte gehouden voor de Sim- avi. De organisatie meldt dat deze een groot succes werd. De opbrengst in Goes was 6.555,70, in 's-Heer Hendriks kinderen 648,10. Met het geld kan de watervoorziening in Afri kaanse landen en India worden verbeterd. D-Reizen heeft afgelopen zater dag in Goes zijn nieuwe Vakan tiewinkel geopend. Deze is gevestigd in Winkelcentrum De Bussel te Goes, waar ook Jan Bruijns is te vinden. Het gaat om de 57e Vakantiewinkel van D- Reizen. Rond de opening had men een aantrekkelijke prijs vraag opgezet, waarmee een 8- daagse vliegreis naar Rhodos was te winnen. Deze reis voor twee personen kon zaterdag worden uitgereikt aan Sarie Maat uit de Appelstraat te Goes. Een weekend of midweek bij Gran Dorado werd gewonnen door Petra de Jonge uit de Beuken- straat te Goes en een weekend Parkhotel De Branding op de Veluwe kwam terecht bij mevr, v.d. Malen, Kastanjestraat te 's- Gravenpolder. Een feestelijke ouverture dus in de Vakantiewin kel van D-Reizen. Deze reisbu- reau-keten heeft aantrekkelijke aanbiedingen. Zo wordt weke lijks een actuele Last Minute Top-10 gepubliceerd met de beste aanbiedingen van dat moment. Voor de zomer van 1994 heeft de Vakantiewinkel twee fraaie Selectiegidsen uitge geven. Daarin zijn de beste vliegvakanties voor komende zomer te vinden. De selectie is tot stand gekomen via een onaf hankelijk consumentenonder zoek. Tevens worden door meer dan 250 ervaren reisadviseuses WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereikbaar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00-13.30 u. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 -19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en incon tinentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100- 49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11 -64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.SO IT.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. De Rotaract Club Goes orga niseert op moederdag een Ontbijtservice. Moederdag valt dit jaar op 8 mei. De ont bijtservice is bedoeld voor Noord- en Zuid-Beveland en de opbrengst is bestemd voor het project Speel-o-theek voor gehandicapte kinderen te Goes. Vanaf heden kan men bij Rotaract één of meerdere ontbijten bestellen. Een aardi ge kans dus om moeder te verrassen met een heerlijk moederdagontbijt, aldus het Vanwege haar 75-jarig bestaan wordt door de Gemengde Zang vereniging "Crescendo" uit Kruiningen een jubileumconcert gegeven op vrijdag 22 april a.s. Aan dit concert werken mee de Koninklijke Harmonie EMM uit Kruiningen en de Zeeuwse Koor school o.l.v. Evert Heijblok. Het concert wordt gehouden in "Ons Dorpshuis" te Kruiningen, Berg- hoekstraat 3 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. bestuur van Rotaract Club Goes. Het ontbijtpakket kost 25 gulden. Het is een uitge breid ontbijt, inclusief crois sant, krentebol, bolletje, sinaasappelsap, gekookt ei, beleg, servet, jam, boter, sui ker, koffiefilter, theezakje, fruit en een bloemetje. De pakket ten wordt op moederdag bezorgd tussen 08.30 en 10.30 uur. Voor informatie kan men bellen naar 01100 - 33436. Opgave tot uiterlijk 2 mei a.s. Filmpost heeft sinds kort zijn prijs voor het vergroten van een foto drastisch omlaag gebracht. Iedereen kan nu die ene mooie foto voor een prikje aan de muur hangen. Een foto op A4 formaat vergroten ze bij Filmpost al voor nog geen 4 gulden terwijl een poster van 50 bij 70 cm nog geen De Eurosupers uit Biezelinge, Goes en Heinkenszand zullen op woensdag 4 mei heropend worden als Golff-supermarkt. De onder nemers van alle Eurosupers hebben gezamenlijk besloten om Golff- supermarkt te worden. De Golff-supermarkten waren voorheen voornamelijk in noord, oost en midden van Nederland te vinden. Met de omschakeling van 20 Eurosupermarkten uit Zeeland naar Golff-supermarkt komt het totaal aantal Golff-supermarkten op 65 en is de Golff-supermarktketen goed op weg om een landelijke supermarktketen te worden. De overgang naar de Golff-supermarkt levert de ondernemers waar onder de heer Van Veelen (Goes), de heer Van Boven (Biezelinge) en de heer Houweling (Heinkenszand) en hun medewerkers veel voordelen op. Maar het zijn voornamelijk de klanten die met deze Golff-supermarkt beter uit zijn, zeggen de ondernemers zelf. Door een meer uitgebreide dienstverlening van de Golff-organisatie kan de ondernemer nog professioneler werken. Hierdoor kan de consument nog meer service van de supermarkt verwachten. De klant zal vooral de fris-ogende huisstijl van de Golff-supermarkt opvallen. Verder heeft de Golff-supermarkt een zeer uitgebreid assortiment met zeer aantrekkelijke prijzen. De Golff-supermarkten staan vooral bekend om leuke consumentenacties die geregeld in de winkels te vinden zijn. Op dit moment doen de supermarkten al mee aan de voorjaarsactie van de Golff-supermarkten. De slogan van de Golff-supermarktketen: "Golff, meer plezier van je gulden", is dan ook zeker op z'n plaats. Ook zullen de artikelen nog makkelijker te vinden zijn in de super markt door de groepsaanduidingen. In enkele winkels is al een begin gemaakt met een kleine verbou wing. Verder zullen de consumenten gewoon de vertrouwde gezich ten van ondernemers en medewerkers blijven zien. In de week van de opening zullëruer speciale openingsactiviteiten in de Golff-supermarkten zijn. Er zijn spectaculaire aanbiedingen en tal van verrassingsactiviteiten. Kortom: "Bij Golff heb je meer plezier van je gulden”! fotograferen. Samen met zijn vrouw trekt van Dorp er in het weekend op uit om hun gezame- lijke hobby uit te oefenen. Voor de expositie bij Filmpost is geko zen voor het thema "Geveltjes". Oude pandjes in en om Goes vormen het geheel. Met oog voor I detail maakte van Dorp smaak- volle dia's die door Filmpost wer den vergroot tot een formaat van 30 x 45 en ingelijst en zo de eta lage een fraai aanzicht geven. In mei zullen er in de etalage foto's te bewonderen zijn van de heer Verdonk uit Goes met als thema "Het Zeeuwse Landschap". Prachtige opnames op diverse lokaties in het Zeeuwse. verschillende accommodaties kritisch bekeken. Vanaf heden dus ook met een vestiging te Goes, waar men u nader kan informeren over de vakantiemo gelijkheden én waar de gidsen verkrijgbaar zijn. vaard. Hoewel de winnares een actief naaister is, zal de machine terecht komen bij haar dochter, zo deelde ze bij de prijsuitreiking mee. twee tientjes kost. Dus heeft u in de kast nog enkele negatieven of dia's liggen waar u nooit aan toe kwam om ze te laten vergroten dan is het nu de tijd om van dit aanbod te profiteren. 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, Veerweg 41, Kamperland. Tel. 01107-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Bij Naaimachi- neservice Van Oorschot aan de Wijngaard straat te Goes vond dezer dagen de uitrei king plaats van een prijs in een landelijke wed strijd van Dag blad De Tele graaf. De heer en mevr. Goud zwaard uit Nieuwerkerk waren de gelukkige win naars van een Anker 220 naai machine ter waarde van 25,-. De prijs werd beschik baar gesteld in het kader van de puzzelactie van genoemd blad en Van Oorschot te Goes is dealer van zowel Anker als Ber- nina-naaimachines, welke wor den geïmporteerd door Oberna b.v. Deze had het Goese bedrijf ingeschakeld voor de levering Leger des Heils ZONDAG: 24 april: Heilingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Straatzang om 18.30 uur. Bij slecht weer verlos- singssamenkomst om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.SO IT.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor, kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Adja's Body Boetiek, met vestigingen in Goes en Yer seke, hield kort geleden een modepresenta- tie van haar boetiekafdeling in gebouw "De Haven" te Yer seke. Het ging om een pre sentatie van de "nieuwe collec tie badmode, lingerie, nacht en ondermode. Dat alles geba seerd op komende lente en Deze show familie Lamper trok veel belangstelling en men had dan ook een volle zaal. Bij Adja's Body Boetiek speelt de kwaliteit- prijsverhouding een belangrijke rol. Dat bleek direct al bij de ope ning van de show, toen vijf man nequins lingerie toonden, waar onder we de merknamen tegen kwamen van Dim Rosy, Anita, Duet en Lovable. Tussendoor werd ondergoed voor de jongste generatie getoond, hetgeen een ongedwongen sfeer opleverde. In het oog hierbij sprongen de collecties van Ten Cate en Albanderado. Na de lingerie, kwam de afdeling nachtmode aan bod. Dat leverde verschillen de open doekjes van de kant van Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie» de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur,' 01102-42925. Heinkenszand: wijk-) gebouw, v.dag 09.00-09.30 uuo 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g.! 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groepsJ en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur var 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok/ spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bun ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Vie hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 ofj 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nfectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 0(01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. U filmpost De betere kijk, filmpost De betere r AH DOftADO 9

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11