'Scheeps-spotter' uit Borssele speurt altijd de horizon af 54 ST ALARM OOSTERSE TAPIJTEN F F&EE WILLY ALS ELKE SECONDE TELT Grote Snuffelmarkt bij Leger des Heils Goes Concert- en dansavond Scheldegalm Hansweert TOT21.30 UUR 5* weekblad voor zuid- en noord beveland COMBI MAGNETRON LW.V. 2000.- OF EEN INDUCTIEKOOKPLAAT T. IV. V. 3890.- VOOR 1 GULDEK GRAND THEATER GOES 01100-15165 Ben de Graaff Q Tapijt 'n kamerbreed verschil Woensdag 20 april 1994 - 46e jaargang no. 16 3 GRATIS Rinus Witte aan de boorden van de Westerschelde GOES: RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 4 OPMERKELIJK IN MODE "Daar zijn we best trots op 1” Zaterdag 21.30 u. Dinsdag 19.30 u. SJAALTJE t.w.v. 19,95* DOCTOR ZHIVAGO naar de beroemde roman van Boris Pasternak Namen Deze 'Pioner Estomr (Russ.) werd in 1989 door Rinus Witte op de prent gezet. Het schip voer toen ter hoogte van Wals oorden, afvarend van Antwerpen Naar het water TERUG IN DE BIOSCOOP! Het klassieke meesterwerk van David Lean. Het Chinese vrachtschip 'Guangming', gefotografeerd in 1988. Het vaartuig werd ooit bij De Schelde in Vlissingen gebouwd Passie fal/l HrTSLUfTENO: jyl SS mwww FILMPROGRAMMA VANAF 21 T/M 27 APRIL VLISSINGEN Koudekerkseweg 9 tel. 01184-18414 'Om van te rillen' Galary d’Or cora wirtz Ir 12 1=9 !S mist geen schip PRIJZEN f GaNZEPOORTSTRAAT 20 4461 JZ GOES i A HALVE 1^ s 't Spiedend oog van Rinus Witte "Als je alles van een schip wilt weten, moet je het Lloyds Regis- (Van een onzer redacteuren) EEN JONGEN VAN 1t JAAR. EEN WALVIS VAN 3 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. Rinus Witte (51) uit Borssele heeft een ideale woonstek voor zijn hobby. Hij is verzot op het fotograferen van vrachtschepen. En op het bijhouden van alle gegevens, die betrekking heb ben op die schepen. Deze club van scheepsliefheb- bers (de World Ships Society, WSS) telt op dit moment in Zee land zo'n 60 leden. Voorzitter is de heer E.A. Kruidhof in Vlissin- gen (tel. 01184-68345). Rinus Witte is lid geworden, omdat hij zijn hobby betaalbaar wil hou den. het dansen een grote zaalverlo- ting gehouden worden met vele schitterende prijzen. Op deze avond zult u kunnen zien en beleven dat Scheldegalm nog steeds springlevend is. Met de nadruk op 'nog'. Er kunnen uiter aard altijd nieuwe leden bij. Vooral de drumband is in een korte periode een behoorlijk aan tal leden kwijtgeraakt. Nieuwe leden zijn daarom hard nodig. Als u dan weet dat een leerling slechts 3,50 en een volwaardig lid slechts 9,00 per maand betaalt. Als u dan ook nog weet dat daarvoor een instrument in bruikleen wordt gegeven, er per soonlijke begeleiding en instruc tie is en dat er een uniform wordt verstrekt als men met de harmo nie gaat optreden dan kunt u zich afvragen waarom Scheldegalm niet veel meer nieuwe leden krijgt. In ieder geval kunt u zater dag 23 april alvast de sfeer komen proeven. En helemaal lyrisch kan Rinus Witte worden van z.g. reefers: mooie, witte koel- of vriessche- pen. Als hij een oude reefer kan fotograferen, die helemaal vol doet aan zijn wensen, krijgt de foto een ereplaatsje in zijn col lectie. Een collectie die momen teel 55 dikke'plakboeken en 30 goed gevulde opbergmappen telt. BIJ AANKOOP VAN EEN PULLOVER VANAF 89,95 of 9,95 korting - geldig t/m 23 april STARRING GERALDINE CHAPLIN JULIE CHRISTIE TOM COURTENAY ALEC GUINNESS SIOBHAN McKENNA RALPH RICHARDSON OMAR SHARIf (AS ZHIVAGO) ROD STEIGER BEKROOND MET 6 OSCARS Uitgebracht door UiP (Netherlands) b.v VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES! I 06-11 Rinus Witte hoort tot de selec te van groep van Zeeuwse 'scheeps-spotters', die zich de benen uit het lijf lopen om schepen van hun voorkeur te bekijken en op de gevoelige prent vast te leggen, als ze over de Westerschelde (of bij de boulevard van Vlissingen) voorbijvaren. leven achter zich moest laten. Toen ordende hij zijn verzame ling scheepsfoto's, toen kocht hij een paar geschikte camera's (nu heeft hij twee Minolta's: een X300+ en een 5000i, volautoma ten, met zoomlens). Als de scan ner 'roept' of als vreemde mas ten hun toppen boven de dijk uit steken, haast Rinus zich naar de Westerscheldedijk: bij de Total- steiger, bij de Noordernol, bij de Schone Waardin. ter erop naslaan. Maar dat boek is zo gigantisch duur! Dan wacht ik liever op het WSS-blad, dat de administratieve veranderingen meldt van de schepen, die Vlis singen passeren. Want ik wil natuurlijk wél op de hoogte blij ven van naamsveranderingen, sloopopdrachten, nieuwbouwop- drachten, etc.". Soms heeft hij geluk en hoeft hij niet te wachten op het WSS- blad: in de Kaloothaven (Vlissin- gen-Oost) heeft hij eens een schip gefotografeerd, dat er 2 dagen later nóg lag, maar toen met een andere naam Die liefhebberij werd een echte passie, toen hij het werkzaam Zaterdag 23 april a.s. organi seert de Harmonie Scheldegalm weer haar jaarlijkse concert- dansavond. Het geheel vindt plaats in Zaal Zeelandia aan de Kanaalstraat in Hansweert. De zaal is open om 19.00 uur, de aanvang is 19.30 uur. Er wordt geen entreeprijs gevraagd. Het concert wordt geopend met een gezamenlijk optreden van har monie en drumband. Vervolgens Speelt de harmonie afzonderlijk nog enkele stukken. Hierbij voor elk wat wils. Tevens zullen voor u de leerlingen van de drumband tussendoor een kort optreden verzorgen. De harmonie staat onder leiding van Richard Claris se uit Vlissingen en de drum band onder leiding van John Weijermans uit Oost-Souburg. De instructeur van de leerlingen van de drumband is Marco van Tilburg uit Rilland. De avond wordt afgesloten met dansen tot in de kleine uurtjes. Verder zal in de pauze tussen het concert en "Vroeger had ik vooral aan dacht voor coasters, omdat ik daar zelf op gevaren heb. Maar coasters zijn niet mooi meer. Er zit weinig lijn meer in die schepen. Het zijn rechte bak ken geworden, een soort schoenendozen. Ik hou het meest van ouderwetse sche pen met een zeeg (d.w.z. met een langsscheepse belijning, die in het midden ietwat 'door zakt'), en met masten en laad bomen. Dat is voor mij een perfect schip. Maar ze worden bijna niet meer gebouwd. Moderne schepen hebben alle maal een rechte belijning. Het lijken wel drijvende gevange nissen". meld, en dat wordt nu aan u verkocht! Er is van alles voor de verzamelaar, en ook veel goede 2e hands-meubelen. De Kledingwinkel hangt vol met mooie zomerkleding e.d. Dus vele koopjes zijn er te halen van 10.00 uur tot 14.00 uur en de toegang is gratis!!! Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Voor een kleine ver goeding is er: koffie met koek, broodjes, frisdrank e.d. Zijn WSS-magazines en zijn 'Blauwe Wimpels' staan in dezelfde zolderkamer ook keurig in het gelid. Strak ingebonden. Want Rinus Witte heeft nóg een hobby: het boekbinden. Alle apparatuur heeft hij voorhanden. Als 's winters het verblijf op de dijk onaangenaam is, heeft hij in elk geval binnen wat te doen. De scheepsfotografie-hobby van Rinus Witte hangt nauw samen met het feit, dat hij al sinds twaalf jaar niet meer werken kan. Hij was ooit varensgezel (kust- en binnenvaart) en bouwvakker, maar reumatische aandoenin gen maakten hem het werken onmogelijk. Sindsdien is hij wao'er. Pijn heeft hij altijd. Zijn hobby fungeert deels als reme die. BORSSELE -- De verrekij ker ligt altijd voor het grij pen. Vanuit de keuken kan hij de hele zeedijk afspeu ren. En als hij op zijn zol derkamer zit, kan hij -bij mooi weer- bijna tot Ant werpen kijken. Soms gaat hij voor het plezier ook wel eens naar Rilland-Bath ("Maar daar staat de zon altijd verkeerd"), naar de Nieuwe Waterweg (Maasvlakte) of naar Walsoorden (bij Perkpolder, Zeeuws-Vlaanderen). "Vooral bij Walsoorden komen de schepen schitterend langs", vindt Rinus. "Daar heb je op- en afvaart tege lijkertijd, vlak vóór je neus". BERGEN OP ZOOM Rooseveltlaan 72-78 tel. 01640-50050 Veel andere 'scheeps-spotters' zijn afhankelijk van hun scanners (apparatuur om de scheepsge- sprekken af te luisteren). Zo komen ze te weten, wanneer vVelke schepen op de Wester schelde voorbijvaren. Natuurlijk heeft Rinus Witte ook twee scan ners, maar hij zet ze zelden aan: "Dan zou ik té vaak in de verlei ding komen om naar de dijk gaan". Hij heeft een ander voorrecht: hij kan de schepen met het blote oog zien naderen. En als hij de masten van een 'bekend' schip boven de dijk ziet uitsteken en langzaam in de richting van Borssele ziet schuiven, is hij er als de kippen bij om naar de dijk tie gaan, 's Zomers zowat elke dag, 's winters wat minder. Om Het schip te bekijken en om het te fotograferen, als het nog niet in zijn collectie zit. Zaterdag 23 april a.s. wordt in Goes een grote Snuffelmarkt gehouden. Deze is opgezet door het Leger des Heils. Tevens is er een Meubelmarkt en is de Kledingwinkel aan de Leliestraat 24 geopend met extra aanbiedingen. De opbrengst komt ten goede aan het Muziekkorps van het Leger des Heils te Goes. De organi satie van de markt meldt: "De muzikanten hebben een heel jaar vele mooie spullen verza- aankoop van een complete keuken tot 7500.- een combi magnetron en vanaf 7500.- een inductiekookplaat voor 1 gulden. scheepsgegevens als hun levenswerk beschouwen. "Ze reizen naar Singapore of Turkije om daar langs de Straat van Malakka of langs de Bosporus te fotograferen. Ze hebben een col lectie om van te rillen: 50 a 60 duizend foto's. Sommigen spe cialiseren zich in coasters, oude schepen of Nederlandse sche pen. Maar dat gaat mij allemaal nét wat te ver. Ik fotografeer gewoon alles wat ik mooi vind. Ik heb zo'n vijf tot zes duizend foto's". Donderdag20.00 u. Vrijdag19.00-21.30 u. Zaterdag... 14.00-19.00 u. Zondag 14.00-19.00-21.30 u. Maandag20.00 u. Woensdag 14.00-20.00 u. Volgens Rinus Witte telt de ver eniging een aantal leden, die het fotograferen van schepen en het administreren van vitale Het mooiste schip, dat hij ooit fotografeerde vindt hij nog altijd de 'Charlesville', een Bel gisch vracht- en passagiers schip, dat tegenwoordig in een ver, Oosters land dienst doet als veerboot. "We zullen het hier niet meer zien. Doodzon de", aldus de Borsselse scheeps-spotter. "Als kind was ik -zoals veel kinderen van Borssele- al bij na dagelijks aan de Wester- schelde-dijk te vinden. Om te spelen, om te vissen, om te kij ken. Voor mijn verjaardag heb ik ooit een pocketcameraatje gekregen om de schepen te fotograferen, maar ja, dat was niet zo'n goed toestel. Op de foto's kon je zien, dat er een schip op stond, maar daar hield het wel mee op. In die tijd correspondeerde ik ook al met rederijen, om foto's van hun schepen te vragen". II O o X o o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1