voor Den Besten Kaas Beurs voor verliefden en Predikaat Hofleverancier 7T7V/AT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Extra concert The Nits in De Prins te Goes Openingstijden politie bureaus op Bevelanden Bekende auteurs met "gekleurde verhalen" in de Bibliotheek Goes Kassa: tv-programma bij JB in Goes-Zuid De Kunstvrienden op toneel met blijspel Puur Toeval Deze week is voorverkoop begonnen van kaarten voor de toneelvoorstel ling op 23 april a.s. door "de Kunstvrienden" in De Stenge te Heinkenszand. De toneelclub uit Goes brengt het blijspel "Puur Toeval". De aanvang is 20.00 uur en er is bal na. Kaar ten kunnen tele fonisch worden besteld onder 01100 - 30989 of 01100 - D-reizen opent zaterdag 57e Vakantiewinkel in Goes Kadoshop 't Bruggetje verlegt grenzen op NUMMER 9 verloofden in De Stenge Muziekkorps Pr. Juliana viert 80-jarig bestaan Ook vestiging aan Kreukelmarkt Goes Vrijdag en zaterdag feest Baarland Voorverkoop in Goes en M'burg Donderdagavond 14 april DE BEVELANDER 7 11-13 Schmerzliche Enttaüsschung Aanbiedingen VVV Noord-Beveland organiseert fotowedstrijd Woensdag 13 april 1994 Zwembad Stelleplas Win een vliegreis naar Rhodos i A Selectiegidsen I BUREAU 09-17 09-17 09-17 09-17 09-17 09-17 09-17 09-17 09-13 11-13 11-13 11-13 11-13 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur i Het doel van de kadoshop is ver standelijk gehandicapten aan te spreken op hun mogelijkheden en ze te integreren in de maat schappij. Daarnaast zouden in de winkel de produkten kunnen worden verkocht die met veel zorg en gevoel voor kwaliteit worden gemaakt binnen de ver schillende dagcentra van de stichting maar ook produkten met de fabriek van vader. Arme vader: hij heeft het al zo moeilijk, nu hij de tekening van zijn splin ternieuwe pinda-opleg-machine geman. Misschien is het omdat hij bezig is, een portret van haar te maken, maar soms lijkt het, ot hij de enige is die haar ziet staan. Wat verwarrend allemaal! En dat is nog niet eens alles: er gaan Bij galerie Van den Berge te Goes is tot en met 7 mei een expositie ingericht van werk van Eveline van Duyl. De tentoon stelling heeft als titel "Schmerzli che Enttaüschung" en kwam tot stand in samenwerking met de Provincie Zeeland. Te zien van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Bovendien publiceert D-reizen Vakantiewinkels wekelijks een actuele Last Minute Top-10, met daarin de beste aanbiedingen in de reiswereld van dat moment. Deze Last Minute Top-10 kunt u terugvinden op RTL4 Text, pagi na 520. Wij rekenen op een volle zaal. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis". voor die dagen ziet er als volgt uit. Op vrijdag houden wij van 19.30 - 21.30 uur onze receptie in het nieuwe dorpshuis "The Cameronian" te Baarland. Op In "De Prins van Oranje" te Goes wordt woensdag 27 april een extra ingelast concert gegeven door The Nits. Het concert begint om 20.30 uur en er zijn alleen staanplaatsen. Kaarten voor het concert in Goes zijn in voorverkoop bij de VVV Goes en aan de kassa van de schouw burg in Middelburg. Ze kosten 25 gulden. Telefonisch reserveren kan via tel. 01100-15154 en 01180-25156. (Foto Wim van der Hulst) In het kader van het samengaan van de Gemeente Wissenkerke en Kortgene per 1 januari 1995 organiseert de VVV Noord-Beve land een fotowedstrijd. Er wor den aantrekkelijke prijzen door de VVV beschikbaar gesteld. De deelnemers wordt een vrije keu ze gelaten over de te fotografe ren onderwerpen, deze dienen wel karakteristiek voor Noord- Beveland te zijn. De sluitingsda tum voor het inleveren van het fotomateriaal is 1 september 1994. Zoals bekend heeft bij de politie in Zeeland een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden. Ook op Zuid- en Noord-Beveland is dat het geval. Deze houdt onder meer in, dat er gewijzigde openingstijden zijn van de verschillende poli- zondag gesloten gesloten gesloten gesloten 24 uur Kortgene Heirikenszand Kruiningen Kapelle Goes gesloten 24 uur dinsdag gesloten 09-17 zaterdag gesloten 09-13 maandag 13-17 woensdag gesloten 09-17 donderdag 13-17 vrijdag 13-17 Zwembad Stelleplas te Hein- kenszand meldt dat de voorver koop van de seizoenabonne- menten vanaf maandag 18 april a.s. start. Tijdens kantooruren is het kassapersoneel zowel per soonlijk als telefonisch bereik baar om al uw vragen t.a.v. tarie ven, tijden, leszwemmen enz. te beantwoorden. Het zwembad garandeert voor de aangemelde zwemlessers tijdens de voorver koop, dat deze direkt vanaf 9 mei a.s. kunnen aanvangen met de zwemles. Ook de mogelijkheid van zwemmen-met-diplomaga- rantie zal, na het succes van voorgaande jaren, weer starten. NUMMER 9. Daar waar de medewerkers tot op heden alleen bezig waren met de ver koop van produkten aan de klant, breiden ze nu hun aktivitei- ten uit met het serveren van kof fie of thee, een eenvoudige lunch of een koele drank. U zult ver steld staan van het aanbod. Maar liefst 16 soorten thee wor den aangeboden terwijl ook de koffie op verschillende manieren (espresso, etc.) kan worden geserveerd. Dit alles in een uiterst gezellige sfeer. Vanzelf sprekend zullen de produkten die verkocht worden in de kado shop van dezelfde kwaliteit zijn als in het verleden. Het zullen er echter wel veel meer zijn! De medewerkers van de nieuwe winkel "NUMMER 9" staan voor U klaar vanaf vrijdag 15 april. De openingstijden: di. t/m vr. 10 - 17.00 uur; do. 21.00 uur; za. 10- 16.30 uur. ze precies Inspecteur Olouseau. Tot overmaat van ramp komt er morgen een vroegere vlam van moeder langs, die monnik Willem den Besten van deur tot deur trok met kaas en boter. Nu meer dan 100 jaar later wordt Den Besten door Hare Majesteit de Koningin onderscheiden met het predikaat Hofleverancier. Een kroon op het werk van Den Besten Kaas b.v. en een eerbe toon aan het eeuwenoude vak manschap. Hofleverancier word je niet zomaar! Het bewijst dat Den Besten de kroon spant in de kaasbranche en haar produkten van zeer vorstelijke kwaliteit zijn. Tevens bestond de firma Den Besten Kaas b.v. in 1993 hon derd jaar. De opbouw van 1893 tot heden heeft een belangrijke Selectiegids Vliegreizen treft u de beste vliegvakanties aan voor de zomer. De selectie is tot stand gekomen door een onafhankelijk consumentenonderzoek en door een zorgvuldige vergelijking van de accommodaties door onze meer dan 250 ervaren reisadvi- seuses. In de Selectiegids Bus- vakanties treft u de fijnste busva- kanties aan. Op deze busreizen geldt een vertrekgarantie: de rei zen gaan absoluut door! Voor beide gidsen geldt boven dien ook nog een kwaliteitsga rantie. Indien een vakantiegan ger toch onverhoopt een klacht zou hebben over een in de Selectiegids gepubliceerde reis en de betreffende reisorganisatie gaat over tot het uitkeren van een schadebedrag, dan wordt dat bedrag door D-reizen ver dubbeld, tot een maximum van 1.000,- per reisgezelschap. Aan de opening van de Vakan- tiewinkel is een prijsvraag ver bonden, waaraan iedereen gratis kan deelnemen. De hoofdprijs die men kan winnen is een 8- daagse vliegreis voor 2 perso nen naar Rhodos. De 2e en 3e prijs is een weekend naar een bungalowpark van Gran Dorado of een weekend verblijf in een 2- persoons kamer in Parkhotel de Branding, op de Veluwe. Op maandagavond 18 april orga niseert COS-Zeeland (Centrum voor Ontwikkelingssamenwer king Zeeland) in samenwerking met de werkgroep Cultureel Gekleurd Goes een avond waar in "verhalenvertellers" uit diverse windstreken centraal staan. Het optreden vindt plaats in de Openbare Bibliotheek, Oostwal 3 te Goes en begint om 19.30 uur. De toegang is 5,00. Verhalenvertellers uit alle delen van de wereld komen tijdens het festival Cultureel Gekleurd onze fantasie prikkelen met verhalen, waarvan zij vinden dat wij het nu moeten horen. Er zijn verhalen uit de literatuur, verhalen over actuele gebeurtenissen en per soonlijke herinneringen. Herbert Veira en Roy Elskamp vertellen ondermeer Anansi-ver- halen uit de Surinaamse cultuur. De verhalen van de spin Anansi komen oorspronkelijk uit West- Afrika. Met de slavenhandel zijn ook de verhalen naar onder andere Suriname en de Antillen getransporteerd. De spin Anansi is daar een populair figuur. Met kijken. Ook als u niet gaat trouwen maar gaat samenwonen, moeten er dingen goed geregeld worden. Notaris Mr. C.W. Ringeling staat op de beurs om u te informeren over samenlevingscontracten, huwelijksvoorwaarden en zo meer. Aan de verzekeringen is gedacht en natuurlijk het huis met de (eventueel) daarbij beho rende hypotheek, hiervoor staan Hypotheek Visie en de VSB Bank op de beurs, en niet te ver geten de woninginrichting. Daar voor kunt u terecht bij De Jonge Hoek van Dijke meubelen. Voor spaaradviezen voor al deze wen sen kunt u terecht bij Timmer man Spaaradvies. U ziet: een geheel compleet programma! Als de beurs aanslaat, komen er mogelijk twee keer per jaar der gelijke beurzen in Zeeland. In ieder geval is het de bedoeling ieder jaar een beurs op dit gebied te houden. De Stenge is op 23 en 24 april van 11.00 tot 18.00 uur geopend. De toegangsprijs is 10,- voor volwassenen, 7,50 voor 65+ kaarthouders en 3,50 voor kin deren tot 12 jaar. tiebureaus. In de afgelopen weken is de politie in de Oosterschelderegio regelmatig gecon fronteerd met vragen over de openingstijden. Hieronder treft u ze aan van dag tot dag en van bureau tot bureau: de verhalen werd in het verleden ook in bedekte taal kritiek gele verd op de overheersers. Her bert Veira en Roy Elskamp zijn hedendaagse vertolkers van de Anansi-verhalen, op zowel moderne als traditionele wijze. De Marokkaan A. M'Jid Choukri vertelt zijn verhalen vanuit de Arabische cultuur. Choukri werd geboren in Casablanca, waar hij ook een opleiding volgde op de Ecole des Beaux Arts. Begin jaren '80 kwam hij naar Neder land om een opleiding te volgen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. Momenteel werkt hij voor het DNA-schrijverslaboratorium en vertelt hij verhalen. Wim Hofman is wellicht meer bekend als schrijver van kinder boeken. Zijn werk is vele malen bekroond. Tijdens Cultureel Gekleurd zal hij vanuit de Neder landse cultuur zijn verhalen ver tellen. Maandag 18 april, Openbare Bibliotheek Goes, Oostwal 3. Aanvang: 19.30 uur. Toegang: ƒ5,-. den Besten jr. alleen de direktie van het bedrijf. In februari van dat jaar heeft zijn broer Rienö, nadat hij zijn aandelen aan Jan den Besten jr. had verkocht, zich teruggetrokken uit de onderne ming. In dat jaar is de centrale onder neming Den Besten Kaas b.v. gestart’ met franchising van win kels en markten. Tot op heden maakt het bedrijf door deze ombuiging in de bedrijfsvoering een duidelijke groeifase door. Den Besten Kaas b.v. telt hon- derdvijfendertig personeelsle den. Vier dochters van de heer Jan den Besten jr. zijn werkzaam in de onderneming. Op 24 maart 1992 startten zes verstandelijk gehandicapten onder begeleiding van Marjan van Hekke een kadoshop aan de rand van het Goese centrum onder de naam 't Bruggetje, 't Bruggetje is een projekt van de Stichting Federatie Dagverblij ven Oosterschelde. Deze stich ting is verantwoordelijk voor het exploiteren van een drietal dag centra voor verstandelijk gehan dicapte kinderen en volwasse nen in de regio Oosterschelde. Inlichtingen aan de kassa van het zwembad of telefonisch 01106-2094. goud, zilver en diamanten natuurlijk de mooiste trouw-, ver- lovings- en vriendschapsringen. Op de beurs kunt u ook ideeën opdoen voor de locatie van het feest. Verder kunt u zich door Classic Car Service Trouwauto's en Gebr. Joossen Stoeterij Trouwkoetsen laten informeren over het vervoer naar het stad huis, door Bakkerij Poley over de bruidstaart, en de huwelijksreis bespreken met Van Fraassen Reisbureau. Maar dat is niet alles. Ook aan de geschenken, de huwelijkskaarten, de schoon heidsspecialiste, de kapper, de nagelstudio, serviezen en bestek, de schoenen, de video reportage, de lingerie, brillen, het ontbijt de volgende ochtend en nog veel meer is gedacht. Hier voor vindt u respectievelijk Felici- tas Felicitatiedienst, drukkerij v.d. Dool, Kay Beauty Art, Kap salon Willeke, Bob Noomen Bruidsfotografie, Eye on Video Reportage, Lady Service Linge rie, Visser Optiek en Filius Ont bijtservice. Van de Gemeente Borssele komt iemand informatie geven over de voltrekking van het huwelijk en wat daar bij komt sloeg en werd de oude vereni- gingsnaam weer in ere hersteld. En dit ging gepaard met veel fan- maar gaan ons jubileum groots faregeschal. vieren en wel op vrijdag 15 en za Na de oorlog steeg ook het terdag 16 april. Het programma ledental flink en na geruime tijd kon dan ook gesproken worden van een bloeiende vereniging. Helaas voor de jongere genera tie van de laatste jaren ging het niet zo goed. Het ledental nam deze receptie zal onze jubileren de vereniging optreden. Even eens op die avond zal één van onze leden gehuldigd worden. Iedereen is welkom op deze Donderdag 14 april zal een filmploeg van het Vara- consumentenprogramma 'Kassa!' 's avonds Supermarkt-JB in Goes aandoen. Jack Kerklaan, de razende reporter van 'Kassa!', laat een aantal mensen schatten voor hoeveel geld zij in hun boodschappenwagentje hebben verzameld. Elke zater dagmiddag presenteert Felix Meurders het consumenten programma 'Kassa!' live vanuit de studio in Hilversum. Elke week is in 'Kassa!' het consumentenspel van Jack Kerklaan te zien. Hoe gaat dat spel precies? Jack vraagt in een plaatselijke supermarkt een aantal mensen om te schatten hoeveel zij aan de kassa moeten betalen voor de inhoud van hun wagentje. Wiens schatting het dichtst bij de werkelijke waarde komt, heeft gewonnen en ontvangt het tienvoudige van de werkelijke waarde. Op donderdag 14 april worden in Goes opnamen gemaakt van het consumentenspel voor de aflevering van 'Kassa!' die op zaterdag 16 april wordt uitgezonden. Jack Kerklaan is op 14 april tussen 19.00 en 21.00 uur aanwezig in Supermarkt -JB aan de Beukenhof 3 te Goes. Wie een kans wil maken op het tienvoudige van zijn boodschappen moet maar eens langskomen. 11474. Iets over de inhoud: De schrik slaat Roos Dales om het hart. Zij is verloofd met Alex, maar bij de gedachte, met hem te moeten trouwen, krijgt ze het steeds benauwder. Alex werkt als technisch tekenaar in de machinefabriek van haar vader. Maar voelt hij eigenlijk wel iets geruchten, dat het niet goed gaat voor haar? Het lijkt wel alsof hij alleen maar om zijn machines geeft. Moeder moet ook al niets van Alex hebben, maar dat is eigen- kwijt is. En wat doet dat halfgare lijk niet zo vreemd: zij heeft over buurmeisje hier toch steeds over het algemeen slechts aandacht de vloer? Het lijkt warempel wel, voor zichzelf. Maar zij heeft zelfs alsof zij ook iets kwijt is! Met dat gezegd: "Als jullie trouwen, kom vergrootglas voor haar neus lijkt ik in het zwart!" Zou Roos dan zo blind zijn geweest voor de ware aard van Alex? Nee, neem dan Ivo, de kunst- moeder langs, schilder; dat is zo'n aardige jon- geworden is.... Roos begrijpt er niets meer van. Zij zou het liefst een poosje met rust gelaten willen worden. Maar als ze denkt aan alle geschifte mensen, die deze dagen hun huis bevolken, dan raakt Roos de wanhoop nabij. Aan de voorstelling werken mee: Gerrit Smallegange, Joke van Mil, Jeannette Tierie, Peter Boot, Marga Langley, Cobie van Bre men, Gert-Jan Koelmans. Regisseur: Frans Priester, Souf fleurs: Francien Keukelaar en Andi van Leeuwen, Dekorbou- wers: Jimmy Langley, Geerard Schrier, Leon Schuerman, Gri meuses: Lydia van Leeuwen en Arendine Koole, Inspeciëntes: Jolanda Veenstra en Lenie de Kam, Licht/geluid: Sjef van Hese. snel af en de laatste jaren kan maar met moeite het hoofd boven water gehouden worden. Het ledental is momenteel 15. Veel bewondering heb ik voor avond. Zaterdag begint tiet pror- onze dirigent Ary Goud, die onze gramma om 18.45 uur met een vereniging trouw blijft ondanks optreden van "Prinses Juliana" dat er voor hem weinig mogelijk- en om 20.00 uur wordt het pro- heden zijn. Eén ding is zeker: de gramma vervolgd met een fijne opkomst op de repetities is heel Tiroler-avond, die verzorgd zal goed en ze zijn zeer gezellig, worden door "Die Edelweisska- Waaruit blijkt dat onze leden als pelle" uit Bergeyk, een zeer vrienden met elkaar omgaan, bekende kapel, bestaande uit 29 We proberen zoveel mogelijk te leden. Dit alles in dorpshuis "The ondernemen naar vermogen met Cameroinan". medewerking van onze zuster verenigingen Kwadendamme en Hoedekenskerke. We zullen maar denken: Na deze tijd komt er weer een ande- Foto: co coppooise) De reisburoketen D-reizen Vakantiewinkels opent zaterdag 16 april a.s. haar 57e winkel in Goes, winkelcentrum "De Bus sel". De officiële opening zal op zaterdag 16 april a.s. plaats vin den, om 09.30 uur, waarna de winkel de gehele dag geopend zal zijn. Den Besten Kaas b.v., met onder meer een vestiging aan de Kreukelmarkt te Goes, is dezer dagen onder scheiden met het predikaat Hofleverancier. Aan directeur J. den Besten werd de daarbij behorende oor konde met gevelwapen overhandigd. In alle winkels zal Den Besten Kaas dit Hofle- veranciersschap uitdragen met leuke klantenac ties. Het begon alle maal in 1893 inSliedrecht, waar bijdrage geleverd tot het verkrij gen van het predikaat Hofleve rancier. Naast kaas vormt wijn een belangrijk artikel in het assortiment van Den Besten. Voortreffelijke wijnen worden door de onderneming geïmpor teerd. In verband met het belang van de onderneming voor de ver koop en promotie van Franse wijnsoorten, met name de St. Emilionwijnen, is de heer Jan den Besten jr. gekozen in de 'Jurade de St. Emilion'. Deze 'Jurade' komt jaarlijks in Frankrijk bijeen om de beste wijnen uit de Franse Bordeauxstreek te keu ren en te beoordelen op smaak. Sinds 1990 voert de heer Jan gemaakt door verwante instellin gen. '"t Bruggetje vormt voor de verstandelijk gehandicapte medewerker de brug naar de maatschappij. Er werd gestart aan de rand van het centrum aangezien verwacht werd, dat een te grote en constante toe loop van publiek voor de mede werkers een te grote belasting zou vormen. Vanaf de start op 24 maart 1992 is er hard gewerkt in de kadoshop en maakten de medewerkers duidelijk dat zij eigenlijk een plaats in het cen trum van de Goese binnenstad aan zouden kunnen die ook ver dienen. Nu is het dan eindelijk zover! De stichting huurde in de Lange Vorststraat een groot winkel pand. In dit nieuwe pand zal behalve een kadoshop ook een tearoom worden gehuisvest onder de gezamenlijke naam: De Stenge in Heinkenszand staat een primeur te wachten. Op 23 en 24 april wordt er de eerste "Love Honeymoon- beurs" gehouden. Deze beurs voor verliefden en verloofden belicht alles wat met "de mooiste dag van je leven" te maken heeft. Maar deze beurs is niet alleen maar voor mensen die gaan trouwen! Mensen die willen gaan samenwonen kunnen ook van de informatie op de beurs gebruik maken, net als de ouders van de bruid en bruidegom er terecht kunnen. Wat is er te verwachten in De Stenge? Een grote plaats neemt de bruidsmede in. Model lenbureau Souplesse zal in een prima sfeer, met aankondigingen van een professionele ladyspea- ker, ieder uur een compleet modeprogramma presenteren op een groots plankier. Niet alleen de bruidsmode van Bruidsmode Incognito en Bruids mode Ellen wordt getoond, maar ook de kleding voor de overige gasten op de bruiloft of het feest door Diva Mode, Rob Jacobs Mannenmode en Papillon Mode. Juwelier Galery d'Or en Clarijs Juweliers tonen u naast juwelen, D-reizen Vakantiewinkels heeft voor de zomer 1994 twee unieke Selectiegidsen uitgegeven. In de 1942 niet langer dat de vereni- re tijd. Wij als vereniging willen gingsnaam "Prinses Juliana" graag blijven bestaan en wach- gehandhaafd zou blijven. Goede ten met smart op nieuwe leden", raad was duur, zodat de muziek- Aldus het relaas van Ko Louwer- vereniging maar doorging onder se. de naam "Baarlandia". Maar na Overigens kunnen de feestelijk- de bevrijding was het natuurlijk heden van komend weekeinde weer allemaal Oranje wat de klok een bijdrage daaraan leveren. De heer Louwerse daarover: "We zijn een kleine vereniging, Vrijdag 15 en zaterdag 16 april a.s. viert muziekkorps Prinses Juliana te Baarland het 80-jarig bestaan. Eigenlijk moest deze verjaar dag al op 1 september 1993 worden gevierd, maar men besloot de datum voor feestviering op te schuiven om te wachten tot het nieuwe Dorpshuis beschikbaar zou zijn. Dat is nu zo ver! We nemen met voorzitter J. Louwerse een stukje historie door van het 80-jarige muziek korps. Hij vertelt: "Prinses Julia na werd als fanfarekorps opge richt op 1 september 1913. Het inititatief daartoe werd genomen door K. Oudeman, J. Mol en J. Hoogvliet. Men begon met 12 werkende leden. De ambachts heer van Baarland, Oudelande en Hoedekenskerke stak de muzikanten een hart onder de riem via een gift van 50,- voor aanschaf van instrumenten. In die tijd kon je met 5 tientjes heel wat doen. Tevens werden onder de burgerij dertig renteloze aan delen verkocht voor tien gulden en ook dat zette uiteraard zoden aan de dijk. Reeds kort na de start werd met een cursus muziekleer begon nen. Dit duurde acht weken en stond onder leiding van de eer ste dirigent J. Hoogvliet. De eer ste voorzitter was de reeds eer dergenoemde oprichter K. Oude man. In 1918 werd op tweede Pink sterdag voor het eerst deelgeno men aan een concours van de Zeeuwse bond in Goes. De muzikanten uit Baarland deden het lang niet gek, gezien de 2e prijs die werd behaald. Tijdens de oorlogsjaren 1940/1945 sta ken de bezetters even een spaak in het wiel. Zij tolereerden in 1 i j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7