Bloedafname op Noord-Beveland WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Sjeik in Ovezande sluit eigen oliebron af... Voorpremière Heinkenszand door Circus Custers Hecht familiebedrijf te 's-Heerenhoek ANTIEK - KUNST VERZAMELBEURS 8-9-10 APRIL Grand Theater en Lions Borsele in actie voor kampong in Indonesië Concert met samenzang door Karei Bogerd en Michel de Wit iRMa Douet jaex sniRur LEMMON MaelSlNE I Orgel- en gitaarconcert N.H.-kerk te Kapelle A WIEST f SIDE STORY Met programma "Kunst en Vliegwerk ZEELANDHALLEN - GOES iuj DOCTOR ZHIVAGO '1 7 V 12 april: Irma La Douce r Ruim 3000 m2 met antiek, kunst en verzamelwaardige zaken. U’l Exclusieve expositie door Zeeuwse kunstenaars. Meegebrachte goederen kunnen gratis door een deskundi ge worden getaxeerd. Veiling door Veilinghuis Nimar op zaterdagavond 19.00 uur. Kijkdagen op vrijdag en zaterdag tijdens open uren. Tel. 01100-21020 r/v lb,. Woensdag 6 april 1994DE BEVELANDER MMh? z L JA L Koffieconcert OKK rI Wandeltocht Nivon Drie bijzondere film 19 ahuu West Sim Story ge uitvoert in een beruchte straat het Meander Gitaarduo op het II (foto: Jan-Reinier van der Vliet). Op de foto: Karei Bogerd. ••United Artists Het Rode Kruis in Noord-Beveland organiseert op dinsdag 12 april een donor bloedafname-avond en men nodigt alle gezonde inwoners van 18 t/m 69 jaar uit, zich hiervoor op te geven. Immers, u hebt 5 a 6 liter gezond bloed en als u daarvan een halve liter afstaat, merkt u daar zelf niets van, terwijl daarmee een zieke of gewonde kan wor den gered. U weet misschien niet dat er dagelijks duizenden transfu sies worden gegeven met bloed en uit bloed bereide produkten, zowel ter behandeling als ter voorkoming van ziekten, bij operaties etc. Helpt u dus het Rode Kruis helpen en kom op 12 april, vanaf 18.30 uur naar het Casembroothuis in Kamperland. In Ovezande speelden zich eind vorige week Oosterse taferelen af. Bij het benzineser vicestation van de firma Rijk werden de klanten op de 31e maart geholpen door een olie- sjeik. Voor het benzinestation was het een historische dag. Want op genoemde dag was de pomp voor 't laatst geopend. Het servicestation is één van kers) aan supermarkten, kanti nes enz. Tussen de jaren 1965 en 1975 hielden andere bak kers op, zodat er slechts één bakker overbleef in 's-Heeren hoek. de vele honderden verkoop punten van brandstof in ons land die moeten wijken voor de nieuwe milieuwetgeving. Het servicestation, dat de laat ste jaren werd bediend door de heer Mol, heeft vele jaren in de Zak van Zuid-Beveland in een behoefte voorzien. Aanpassing zou echter kapitalen zijn gaan Het landbouwmechanisatiebe- drijf blijft uiteraard voortbe staan. sohn en Vierne. Naast organist te Kapellé en concertgever in binnen- buitenland is hij stads- de hoofdrollen Shirley Maclaine en Jack Lemmon. Putten zal op het historische I composities DE FILM WAAR JE OUDERS VOOR IN DE RIJ STONDEN Het klassieke meesterwerk van David Lean. Openingstijden: Vrijdag: 17.00 - 22.00 uur. Zaterdag en zondag: 10.00 - 18.00 uur Toegang: 7,50 p p.; kinderen tot 12 jaar 3,50 Info: Le Collectionneur, 01180-38595 Nimar 01150-16004 Zeelandhallen 01100-21020 k'rrrW» BILLY WILDER'S meest succesvolle film terug in de bioscoop. 19 APRIL A.S. WEST SIDE STORY Een strijd tussen twee straatben des de Jets en de Sharks. Een film met o.a. Natalie Wood als de lieftallige zeventienjarige Maria, pas uit Puerto Rico gearriveerd. En Richard Beymer als de ten dode gedoemde minnaar, Tony. Rita Moreno speelt de rol van de dynamische Anita. Een schitte rende film met de onvergetelijke songs en balletten als "Maria", "America" en "I feel Pretty" en vele andere. 26 APRIL A.S. DOCTOR ZHIVAGO Een romantische film, bekroond met niet minder dan 6 oscars, naar de beroemde roman van Nobelprijswinnaar Boris Paster nak. Een liefde tussen de dich- ter-arts Zhivago en Lara tegen het decor van de Russische Revolutie. Een film met in de V Ook in heel Nederland verdwe nen veel bakkerijen. In 1962, waren er in Nederland ±11.500 bakkerijen momenteel 3000", aldus de heer Spelier: "De omzetten per bedrijf stijgen maar het aantal werknemers neemt af door machines en het beëindigen van broodbezor- ging". In 1972 is het bedrijf omgezet in een b.v. Het gaat echter niet altijd voorspoedig: ups en downs hebben we mee gemaakt. Maar door inzet en geloof in eigen kunnen hebben we altijd een goed bedrijf gehad. Per 1 jan. 1990 is het bedrijf overgenomen door de 4e generatie: Jurgen Spelier. Er wordt nu gewerkt met in totaal 10 mensen die allen met liefde en inzet proberen het bedrijf tot verdere bloei te brengen". 'Jatalie Wood - Richard Beymer - RussTamblyn - Rita Moreno Seorge Chakiris Regie: Robert Wise en Jerome Robbins Muziek Leonard Bernstein. kosten en daarom werd beslo ten een streep onder de activi teiten te zetten. De heer Mol, voor één dag gekleed als olie- sjeik, sloot dan ook zijn eigen benzine- en oliebron af, het geen bijgaande foto opleverde. wt I Zaterdag 9 april geven Karei Bogerd - bariton en Michel de Wit - orgel een concert in de Ned. Herv. Kerk te Yerseke. Karei Bogerd (geb. 1967) begon zijn zangstudie bij dr. Pieter Vis en sinds 1991 studeert hij bij de bekende zangpedagoge Elisa beth Damen. Hij werkt mee aan talloze concerten als solist en is daarnaast ook werkzaam als diri gent en tekstschrijver. Michel de Wit (geb. 1972) is organist te Goes en gaf reeds op 12-jarige leeftijd zijn eerste concert. Drie jaar later deed hij met succes toelating tot het Koninklijk Con- servatorium te Den Haag, alwaar hij orgel en piano studeert resp. bij Johann Th. Lemckert en Jan Boumans. Het programma bestaat naast samenzang uit werken van o.a. N. Bruhns (Pre ludium in e-moll), J.S. Bach (delen uit Mattheus-Passion), H. Purcell (Trumpet Tune), M. Duruflé (Suite, opus 5), J.Th. Lemckert en enkele Negro Spiri tuals. De aanvang van het con cert is 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegang 7,50 tot 12 jaar 2,50. een auto, een T-Ford die later door de Duitsers werd ingeno men. Vader Eduard Spelier had zes zonen en twee dochters waarvan 4 zonen een bakkerij zijn begonnen. Opa Piet Spelier had eveneens 6 zonen, waar van er 2 bakker werden. Dus een echte bakkersfamilie". Van af circa 1950 hebben de kin deren van Eduard Spelier veel in het bedrijf gewerkt: de doch ters in de winkel en 4 zonen in de bakkerij. Er werd hard hard en lang gewerkt. En dat alles voor een zakcentje. Zondags kregen wij naar gelang de leef tijd van vader zondagpré (zak centje), zo vertelt Charles Spe lier. "De takkenbossenoven was al van 1929 vervangen door een warmwater-oven, gestookt met bruinkoolbriket ten. Zelfs 's zondags moest de oven worden gestookt, omdat die anders 's maandags niet op tijd warm was". Charles Spelier: "In die tijd kookte mijn moeder die nog in leven is, en dit jaar 89 wordt, in de oven wat weer Zondagmorgen 10 april geeft muziekvereniging O.K.K. in samenwerking met de Stichting Dorpshuis weer een koffiecon cert in het Dorpshuis te Wemel- dinge. De fanfare o.l.v. van Anton Kempe zal voor een geva rieerd programma zorgen met overwegend lichte amusements muziek. Ze spelen o.a. Grounds van Jacob de Haan, Laura van Jan Hadermann, Feelings van Derek Ashmore en de mars Our conductor van Wim Laseroms. Ook de drumband o.l.v. Hans Willemstein zal haar medewer king verlenen. Kom dus 10 april om 11.30 uur genieten van uw muziekvereniging O.K.K., want daar komt muziek uit. De toe- gang is gratis. hoofdrollen Omar Sharif als doc tor Zhivago en Julie Christie als Lara en Geraldine Chaplin als Tonya. LIVE-MUSIC Bij binnenkomst en tijdens de pauze zal de bezoeker in de sfeer van het land gebracht wor den waar de film zich afspeelt. Aankleding, levende muziek, drankje en hapje zullen geïnspi reerd zijn op Frankrijk, Amerika en Rusland. Zoals gezegd, komt een antiek theaterorgel voor deze drie voorstellingen naar Goes. Het zal worden bespeeld door Ton Meijer, die belangeloos zijn medewerking aan dit bijzon dere film-waterproject verleent. De organisatie van de actie hoopt dat men drie avonden een uitverkocht huis heeft. Dat zou betekenen: per voorstelling 370 bezoekers. Want dat is de zaal- capaciteit van Grand Theater Goes. Ook van buiten Beveland wordt belangstelling verwacht voor de bijzondere filmcyclus met een humanitair karakter. voordelig was maar ook altijd perfect ging. Er bakte niets aan en zelf de melk kookte niet over. Naast een andere oven kwa men er ook steeds meer machi nes, te beginnen met een kneedmachine, aangedreven via een kleine electromotor en vele ruimen en V-snaren. Alle kleine deegjes werden echter nog steeds met de hand in de trog "gekneed", zo vertelt de heer Spelier. In 1962 op 1 mei is het bedrijf overgenomen door Charles Spelier. Hij vertelt: "In dat jaar waren er nog 4 bakkers op het dorp waarmee we vakan tieregelingen gingen treffen. Om de beurt gingen we 4 dagen dagen dicht van maan dag t/m donderdag. De vrijdag en de zaterdag bleek nog niet mogelijk. Het machinepark werd steeds verder uitgebreid met afwegers, opbollers, bollen- kast, opmaakmachines, diep vriezers, met olie gestookte oven en weer later aardgas. We gingen ook brood leveren aan andere bakkers (koude bak- dere en tevens unieke evene menten voor deze regio. "Kunst Vliegwerk" van de bekende groep Circus Custers is hier een voorbeeld van. Circus Custers heeft zijn sporen landelijk reeds jaren verdiend, niet alleen op theatergebied (Sesamstraat, Disneyclub, VARA's Spoorspel- show, enz.), maar zeker op het gebied van de muziek. Nummers als "Verliefd", "Louise", "In de zomer" en natuurlijk "Monica" zullen bij een groter publiek een zekere bekendheid oproepen. Herman Erbe en Josef Custers staan garant in deze voorstelling voor een zeer onderhoudende en vooral muzikale happening voor jong en oud. "Opa is niet gek, telt madeliefjes in het gras ik hoorde dat ie gisteren al bij de programma. Dit gitaarduo wordt gevormd door Pieter Jan den Hartigh en Gerhard Koele. Zij geven al sinds 1988 gezamenlijk concerten onder de naam: Meander Gitaarduo. Hun pro gramma omvat klassieke en Zuidamerikaanse muziek en voor gitaar gearrangeerde bestaande .composities. Dit jaar zullen zij hun 1e cd uitbrengen. Aanvang concert: 20.00 uur, deuren 19.30 uur geopend. Kerk is verzorgd. Entreeprijzen: 7,- CJP en Pas65 5,- t/m 14 jr. 4,-. In de pauze koffie verkrijg baar. 12 APRIL A.S. IRMA LA DOUCE De komische verwikkelingen van een argeloze politieagent Nestor Patou die in zijn eentje een char- j De vaste organist Henk G. van ge uitvoert in een beruchte straat Putten zal op het historische in Parijs achter de hallen, en de Batz-Witte-Orgel composities pech heeft dat onder de veront- spelen van o.a. Bach, Mendels- M Grand Theater Goes en Lions Club Borsele bieden komende weken alle Beve- landse veertigers en vijfti gers een unieke kans om filmtoppers uit hun jeugd opnieuw te beleven. waardigde klanten van "de dames" zijn politiechef bevindt. Een van de aardigste meisjes, die hij daarbij ontmoet is Irma la beiaardier van Middelburg en Douce. Dit geeft aanleiding tot Vlissingen. Tijdens dit concert de meest komische situaties. i staat tevens een optreden van Een film van Billy Wilder met in Zondag 10 april a.s. houdt Nivon-afdeling Goes een wan deltocht voor leden en belang stellen bij de Zwaakse Weel onder leiding van een gids. Deze fraaie langgerekte kreek, omzoomd door knotbomen en rietland, is gedeeltelijk in bezit van Natuurmonumenten. Vertrek om 13.00 uur vanaf het parkeer terrein "De Bussel" te Goes- Zuid. Bakkerij Spelier viert dit voorjaar eeuwfeest klassiekers met muziek Bakkerij Spelier te 's-Heeren hoek viert dezer dagen het eeuwfeest. Het familiebedrijf geniet niet alleen in 's-Heeren hoek zelf, maar ook vér daar buiten bekendheid. De jongste generatie van de Spellers zit sinds januari 1990 in de bakke rij. Dat is Jurgen Spelier. Anno 1994 zijn 10 mensen betrokken bij de bakkerij, die allen met inzet en liefde aan de verdere ontwikkeling meewerken. Een groot aantal jaren, sinds mei 1962 was de heer Charles Spe lier nauw bij de bakkerij betrok ken. Met hem kijken we "in vogelvlucht" terug op 100 Jaar Bakkerij Spelier". Daarbij gaan we terug naar 1 april 1894 toen Piet Spelier de basis legde voor het bedrijf met een klein bakke- rijtje waar zonder enige klandi zie aan werd begonnen en waar alles met de hand moest wor den gekneed en de oven werd gestookt met takkebossen. Een heel avontuur dus. Piet Spelier daarover: Oma stond in een klein primitief winkeltje waar ook kruidenierswaren werden verkocht. Het brood werd bezorgd met een kar waar een hond voor de trekkracht moest zorgen (een z.g. hondekar). Later werd de bezorging gedaan met een bakfiets. In die tijd waren er nog heel veel klei ne bakkerijen; veel mensen bakten zelf hun brood. Ook gebeurde het later dat boeren graan brachten naar de mole naar die vervolgens de bloem bij de bakker bezorgde om er brood van te bakken tegen zogenaamd bakloon: 2 cent per brood. In 1929 is het hele bedrijf afgebroken en opnieuw opge bouwd waarbij een belendend perceel werd opgekocht om winkel en woonhuis te vergro ten. Toen ook heeft Eduardus Spelier het bedrijf overgeno men van opa, Petrus (Piet) Spe lier. Het bedrijf is toen gegroeid door uitbreiding van bezorging naar omliggende dorpen; eerst met paard en wagen, later voor de tweede wereldoorlog met Het bekende duo Circus Custers geeft zondag 10 april in De Sten- ge te Heinenkenszand acte de présence met de voorstelling "Kunst en Vliegwerk". Het gaat om een voorpremière van het nieuwe programma, waarvan de première in de week van 11 tot en met 15 april plaatsvindt in "De Meervaart" te Amsterdam. Een unieke kans dus voor de liefheb bers in Zeeland om het bekende theaterduo in zijn nieuwe mini musical te zien. De werkgroep Podiumkunsten van de Kulturele Raad Borsele is organisator van dit evenement. Naast in het ver leden succesvol georganiseerde evenementen als een "Amateur festival, Dansfestival en Zeeuw se Ontmoetingen", organiseert deze werkgroep van de Kulturele Raad Borsele een aantal bijzon- Op de dinsdagen 12, 19 en 26 april worden in het Goese film theater drie filmklassiekers gedraaid. Het filmtheater zal bovendien feestelijk zijn ver sierd en de befaamde Jaap de Kwaasteniet uit Amsterdam heeft zijn antieke theaterorgel beschikbaar gesteld om de voorstellingen extra sfeer te geven. I naar de beroemde roman van Borte Pasternak, j STARRING GERALDINE CHAPLIN JULIE CHRISTIE TOM COURTENAY ALEC GUINNESS SIOBHAN MdCENNA RALPH RICHARDSON OMAR SHARIF (AS ZHIVAGO) ROD STEIGER t BEKROOND MET 6 OSCARS J Uitgebracht door UiP (Netherlands) bv 26 ahuu Docto* Zhivago Op zaterdag 9 april a.s. wordt het programma. Dit gitaarc' Openingsconcert van de serie 1994 georganiseerd door de Orgelcommissie, in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle gehouden. Overigens is uiteraard ook de jongere generatie van harte wel kom tijdens de drie filmvoorstel lingen. De vertoning van de film klassiekers staat niet op zichzelf. Grand Theater Goes en Lions Club Borsele willen met de cyclus financiële steun geven aan een drinkwaterproject in Indonesië. De heer A.J. West- strate van Grand Goes heeft zijn bioscoop gratis ter beschikking j gesteld voor de voorstellingen. President H. Houg van de Lions Club Borsele vertelt: "Via een relatie kwamen we te weten, dat de Bredase pater Jan Bartels al 41 jaar missionaris is in Indone sië. Tijdens zijn verlof in Neder land vertelde hij over een water- voorzieningsprobleem in zijn gebied. Dat is in en rond de kampong Baru. Het gebied ligt rond de krater Keloed in Midden- Java tussen Surabaya en Malang, niet ver van Kediri. Een tekort aan water heeft daar rampzalige gevolgen. Dit project sprak ons erg aan. Het gaat om een man die op hoge leeftijd nog steeds op zijn manier uitstekend ontwikkelingswerk doet. Hij wordt niet ondersteund door allerhande grote organisaties, waterleidingbedrijven uit Neder land of dergelijke. We hebben I dan ook spontaan gezegd hem i te willen helpen. Van veel kanten hebben we daarbij al hulp gekre- 100.000 was als ik hem vraag naar vroeger schiet hem wel 's wat te binnen maar hij is heel snel de tel kwijt moet hij weer opnieuw beginnen Soms praat hij in zichzelf Praat hij uren over toen Da's zo mooi da'k hem vaak help met tellen in 't plantsoen Honderdduizend, honderddui zend tien Of hadden we die ene hier al 's een keer gezien? Zo begint de mini-musical Kunst Vliegwerk, geschreven en uit gevoerd door Circus Custers, zondag 10 april a.s. 14.00 uur in De Stenge, Heinkenszand. Entree 5,-. gen. En onze actie is zó opgezet dat de kosten zoveel mogelijk worden beperkt om werkelijk straks een geldbedrag te kunnen overhouden". De actie vanuit Beveland staat niet op zichzelf. Van Leeuwen Buizen te Zwijn- drecht heeft een fabriek in Sura baya en levert tegen een specia le prijs de buizen voor de 20 kilo meter lange waterleiding. De bevolking ter plaatse legt alles zelf aan. De Lionsclub uit Sura baya begeleidt het hele project ter plaatse. En ter ondersteuning komende weken dus drie heel bijzondere filmvoorstellingen in Grand Theater Goes. Oude film- toppers op nieuwe prints zullen daar op drie achtereenvolgende dinsdagavond worden vertoond. Dat alles in een geweldige bios- coopsfeer "in Panavision en Technicolor", zoals velen zich dat van vroeger herinneren. Wie de voorstellingen wil bezoeken, dient snel te zijn. Want wie het eerst reserveert heeft de beste plaatsen. Bespreken en afhalen van kaarten kan bij Grand Theater Goes. De toegangsprijs j bedraagt vijftien gulden per per- j soon per voorstelling. De film- happenings beginnen elke avond om half acht. Hieronder I de filmtoppers die u kunt ver wachten: i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7