'Afgeschreven' Jan Guiljam (35) loopt weer marathons Wonder- bovenop nJdtoeaae hielp hem er baarlijk herstel Aglow Goes 10 jaar! ieSwi Scouting hield open dag Scouting de Voortrappersgroep uit 's-Gravenpolder hield zater dag 26 maart (Landelijke Scou ting dag) hun jaarlijkse open dag. Zowel het weer als de grote opkomst zorgden voor een gezellige en geslaagde middag. Elk speltak verzorgde zijn eigen programma die middag. Zo deden de Bevers (leeftijd 5 t/m 6 jaar) allerlei spelletjes die op "Lange Doener" (één van de the- ma-figuren) betrekking hadden. Deze bever-speltak staat bij de Voortrappersgroep nog in de kin derschoenen. Het zou leuk zijn als we deze speltak op konden richten. U kunt info aanvragen bij onderstaand telefoonnummer. ST ALARM ALS ELKE SECONDE TELT IRMU Douec jock LEMMON SWIRLEÏ1 MaeLSlNË Z/LlidM) "LASERASE” GRAND THEATER GOES 01100-15165 Concert door Discipel in de Bethelkerk Goes I J 1 ©KISH SPIJT? I Woensdag 6 april 1994 - 46e jaargang no. 14 1770 weekblad voor zuid- en noord beveland Wie anders dan Jan de Wilde tijdens een 20 km-loop in Oostende (België). 1*. Jan Guiljam (links) en Jan de Wilde (rechts) aan de voor avond van hun 'Amerikaanse avontuur'. (Van een onzer redacteuren) WEMELDINGE DRIEWEGEN -- "Dat kun je voortaan wel vergeten", zei de chirurg tegen de hardloper. Kwaadaardig Trap op, trap af Tweeëenheid De oudste Donderdag Vrijdag Zaterdag... Zondag Maandag... Woensdag 20.00 U. 19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00-19.00 u. 20.00 u. 14.00-20.00 u. Voorjaarsaanbieding i Chagrijn BILLY WILDER’S meest succesvolle film terug in de bioscoop. 01100-50520 Er valt nu iets aan te doen... Rotterdam 010-4339888 (werkdagen van 10.00 uur tot 19.00 uur) Antwerpen 00-32.3.220.50.34 Dinsdag19.30 u. De opbrengst t.b.v. van een goed doel. Jan Guiljam vóór zijn operatie. De foto (uit 1989) werd gemaakt, nadat hij de Pannekoekloop in Westerschouwen had gewonnen. Vrijdag21.30 u. Zaterdag....21.30 u. Zondag21.30 u. FILMPROGRAMMA VANAF 00. 7 T/M WO. 13 APRIL 1994 VlUSN|frEERS X I mOTDr HARLEY-DAVIDSON i i - /N i Foto: Dick Walraven. «S The Walt Disney Company I Voor Jan Guiljam pakten zich donkere wolken samen boven zijn atletiekcarrière, toen hij in de zomer van 1991 een dotje ont dekte, net boven zijn rechter-zit- vlak. Het deed geen pijn, het leek een vetbobbeltje. Waar zou je je dus zorgen over maken? "De behandeld specialist zei achteraf woordelijk: 'Marathonlo pen kun je in de toekomst verge ten. Dat zal niet meer lukken'. De spierbundels die hij moest weg snijden, heeft een atleet bij het hardlopen nodig om in balans te blijven. Daarom waren vanaf dat moment lange afstanden kenne lijk onmogelijk", aldus Jan Guil jam. Maar dat pakte anders uit. Het onschuldige dotje bleek later een kwaadaardig gezwel te zijn en het kon slechts verwijderd wor den door (oneerbiedig gezegd) operatief een halve bil weg te snijden. Maar de doorzetter won het van de ja-knikker. De eigen wijsheid zegevierde over de berusting. Toen zijn sport maatje Jan de Wilde aan zijn In het ziekenhuis ging hij al in training. Hij sukkelde wat op de gang heen en weer, hij probeer de trappen op en af te lopen, het ontbrak er nog maar aan, dat hij in het ziekenhuis sprintjes trok. Bij thuiskomst uit het ziekenhuis klom hij direct op de fiets en pro beerde ook wat trimloopjes uit. En ziet: hoewel de familie hem aanvankelijk voor gek had ver sleten, liep hij anderhalf jaar later tot ieders verbazing de West- land-marathon uit De naam van Jan de Wilde (36) viel al even. Hij is Jan Guiljams sportmaatje-door-dik-en-dun. Ze leerden elkaar negen jaar gele den kennen bij (toen nog) de PZEM, toen ze daar als collega's aan elkaar gekoppeld werden. Ze zijn beiden 'monteur hoog spanningslijnen' bij Delta Nuts bedrijven. Ze vormen door de weeks een team, in het weekein de staan ze óók vaak naast elkaar aan de start, voor een lan ge of korte loop. Maar ook Jan de Wilde, woon achtig in Driewegen, heeft zijn persoonlijk drama achter de rug. Hij was ooit een zéér verdienste lijk wedstrijdvoetballer: bij SVD (Driewegen), bij Middelburg, bij Oostkapelle. Het eerste team van laatstgenoemde club voet balde 1e klasse KNVB (zater dag), toen Jan op een training in een duel zijn kniebanden verrek te. Een lange lijdensweg begon, maar het slotakkoord was onver biddelijk: voetballen was voor Jan de Wilde 'voorgoed voorbij'. "Maar ja, ik was sportman, ik was een écht trainingsdier, dus op de duur zoek je toch weer wat op. Ik moest me beperken tot d i e sporten waarbij je knieën recht gaan, zoals fietsen, echte in Friesland en de alterna tieve in Finland), maar uiteinde lijk heb ik me bekeerd tot de atle tiek", aldus de andere Jan. Hij heeft intussen 8 marathons op zijn naam staan. FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG Op maandag 18 april a.s. staan de beide Zuidbevelandse Jan nen broederlijk naast elkaar, aan de start van de legendarische marathon van Boston. Het is de oudste -nog bestaande- mara thon ter wereld. Hij wordt dit jaar voor de 98e maal gehouden! Waarom dan Boston? En niet (bijvoorbeeld) die overbeken de marathon van New York, die véél meer publiciteit trekt en die véél meer deelnemers telt? Ook daar is weer een sail lant verhaal aan verbonden. Vier jaar geleden trok Jan de Wil de tijdens een vakantie met zijn vrouw door de Verenigde Staten en hij vond het land zó indruk wekkend, dat hij zich voornam om ooit daarheen terug te gaan. En in zijn achterhoofd dacht hij: "Bijvoorbeeld om er een mara thon te gaan lopen". Hij wilde per se in april/mei gaan en omdat er in die periode in Amerika slechts één leuke marathon wordt gelo pen op een doordeweekse dag (Jan Guiljam loopt uit principe niet op zondag), werd het dus Boston. Maar ze kijken óók vooruit en ze stellen vast dat ze er over 2 jaar wéér bij willen zijn. Want VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES! CHARLIE SHEEN KIEFER SUTHERLAND H HI s I nX X t I I I I I It I I I l I IM I l:‘(\ a RIBK M)i MoHXU dan gaat in Boston de mara thon voor de 100e keer van start (Rotterdam 1992), die van Jan Guiljam 2.45.44 uur (Westland 1989). energie kwijt in div. andere spe len. Mocht u belangstelling hebben in deze creatieve vrijetijdsbesteding voor uw zoon/dochter kunt u info aan vragen onder telefoonnummer 01100- 13174. Gouden ring met diamant en certificaat van 79,- voor 69,- Women's Aglow Fellowship afdeling Goes viert woensdag 13 april haar 10-jarig bestaan. Alle belangstellenden, ook mannen, worden van harte uitgenodigd in de Oosterkerk, Bergweg 88, te Goes. Jannie Reverda uit Utrecht zal spreken over: "Want Hijzelf is onze vrede". Women's Aglow Fellowship is een interkerkelijke wereldwijde organi satie van Christenvrouwen die, onder meer als doelstelling heeft: "Gods doel te ontdekken op alle terreinen van het leven en Hem daarvoor te prijzen". Aanvang 9.45 uur. Opgave lunch tel. 01182- 2835. Kinderoppas is aanwezig. Inlichtingen: 01188-2357/01130- 83015. VJUWELIER Gasthuisstraat 7 - Goes, 01100-51915 SPECIAL OFFER APRIL Hoewel, BostonJan de Wil de moest vorig jaar zijn voorge nomen reis naar Boston afzeg gen, omdat zich gezinsuitbrei ding aandiende. Dit jaar probeert hij het opnieuw, samen met 'de andere Jan'. Op dit moment is er, zover bekend, niemand zwan ger. Hun sponsor ING heeft hen ruimhartig geholpen. Dus maan dag de 18e staan ze beiden in de Amerikaanse stad in de start blokken. Als enige Bevelanders, als Zeeuwen zelfs. En na de marathon van Boston gaan ze nog een weekje getweeën in een camper op stap. Ze zien het helemaal zitten. Ze kijken terug naar hun onfortuinlij ke verleden en ze stellen vast dat taaiheid en volharding suc cesvolle wapens zijn tegen teleurstellingen. gezins- in de- kerk. begint Jan is uiterst tevreden, over zijn vorderingen. En de chirurg is óók tevreden, over zijn eigen werk. Hij gunt Jan zijn wonderbaarlijk herstel van harte, want de betrokken medicus is zelf ook een hartstochtelijk marathonlo per. Vandaar. EEN JONGEN VAN 1S JAAR. EEN WALVIS VAN 3 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. vooruit gaan, zoals schaatsen en hardlopen. In 1985 heb ik ooit 2 Elfstedentochten j binnen 10 dagen gereden (de T-SHIRTS van 39^5 voor 29,“ I ST.JAC0BSPASSAGE19 VLISSINGEN KREUKELMARKT12 GOES G0RTSTRAAT26 MIDDELBUR' Hij was er knap ziek van. "Voetballen was mijn lust en mijn leven. Het was alles voor me. Ik ben nog lang met het eerste team opgetrokken, ais geblesseerde mede-speler. Ik kon geen afstand doen. Maar toen het voor mij definitief 'over en uit' was, heb ik uit puur verdriet maandenlang geen voetbal meer kunnen kij ken. Ik kon het gewoon niet aénzien. Ik kon de teleurstel ling niet of nauwelijks verwer ken". was de groep te horen op de EO- jongerendag. Elk jaar doet Disci pel een tournee in het buiten land. Zo heeft ze o.a. Spanje, Hongarije en Tjechië bezocht. Discipel is niet alleen live te beluisteren. "Prijs Zijn Grote Naam", "Sha lom", "Hoop" en "Kracht" zijn enkele van de cassettes en cd's, die men van deze groep kan ver krijgen. De horde leeftijd 6 t/m 11 jaar deden div. estafette-spelletjes; ook konden deze kinderen hun Beiden zijn lid van de Goese atletiekvereniging AV'56. De marathon-toptijd van Jan de Wil de is momenteel 2.29.02 uur O6’ïlS Maar de hardloper wilde dat niet geloven. Hij kon niet accepteren, dat hij geen lange afstanden meer zou lopen. Hij vocht zich terug. Anderhalf jaar later al kon hij aan de chirurg een finishfoto laten zien van de eerste marathon na zijn ingrijpende operatie. En maandag 18 april a.s. start hij opnieuw in een marathon (42,2 km). Niet in Nederland, maar helemaal in Boston (USA). De 35-jarige lange-afstandsloper Jan Guiljam uit Wemeldinge is dolgelukkig, dat hij weer vol waardig meetelt in het marathon- legertje in de atletiekwereld. ziekbed verscheen en weer over marathons begon te pra ten, dacht Jan Guiljam: "De dokter kan me nog méér ver tellen". Dave en Dale Garrett. Het twee de deel is zeker zo uniek: het musical-achtige programma "Levend Water" dat geschreven is door Peter Sandwall (Noorwe gen). Hierin wordt door dans, zang en muziek op verfrissende wijze vorm gegeven aan het Johannes-evangelie. Discipel scoort in binnen- en buitenland niet slecht. Bij concerten wordt een gemiddelde van 400 bezoe kers gehaald. Ook begeleidde Discipel in 1989 en 1990 Inge- mar Olsson op zijn toernee en Uitgebracht door UiP (Netherlands) b.v. Doorzettingsvermogen won het van berusting In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 april is het Gospelkoor Discipel twee maal te beluis teren in Goes. Zaterdagavond geeft het jonge renkoor een concert in de Bethelkerk, aanvang 20.00 uur. Zondag 17 april werkt het koor mee aan een dienst zelfde Deze om 10.00 uur. Voorganger tij dens deze dienst is Ds. N. Dijk. De toegang tot beide optre dens is gratis. De Bethelkerk is te vinden op de hoek Beatrixlaan en Tulpstraat te Goes. Discipel heeft in het verleden al meerdere malen opgetreden in Goes. Het koor maakt deel uit van Conti nental Sound. De groep bestaat uit een 35-tal enthousiaste voca listen, musici en technici van 16- 30 jaar. Zoals elk jaar zijn zij d.m.v. audities geselecteerd. Het programma is veelzijdig van "bekende" Continental Singer songs tot praise repertoire van walt «icmu THfiiftEE ALL FOR ONf. ANDONffORALl 'SA X 1 f -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1