en vrije tijd De Fiat Ulisse: nieuwe vorm van mobiliteit Clio veel 'n Goeie occasion koopt u bij uw merken-dealer ’Phase deux’ op punten verbeterd Volkswagen Golf Variant Van Suzuki Vitara Montego Bay met veel extra’s Twee nieuwe modellen van de Peugeot 306 Peugeot breidt zijn gamma in de 306-serie verder uit. Nieuw zijn de 306 XS met 1.6 liter motor en de 306 die sel Turbo 1.9. De prijzen voor de Nederland se markt zijn intussen ook al bekend. Sinds de lancering van de 306, nog geen jaar geleden, zijn reeds 260.000 exemplaren van deze po pulaire mid denklasser geproduceerd. Vooral buiten Frankrijk is het succes groot: meer dan 65% van het bovengenoemde aantal is in het buitenland afgezet en daar mee is de 306 de absolute export topper in het Peugeot gamma. De 306 XS en DTurbo zijn uitge rust met pittige motoren en heb ben een zeer sportief uiterlijk. Ford Ka geeft vorm aan de wensen van de klant Met de presen tatie van de Ka op de autosa lon van Gene ve in maart, geeft Ford een indruk van wel ke richting de ontwikkeling van zijn nieuwe generatie klei ne populaire auto’s op zal gaan. De Ka is een ontwerp studie die in een vergevor derd stadium van ontwikke- Peugeot 106 Accent r 24-Uursservice Peugeot bij mechanische pech Comfortabel, flexibel, veelzijdig De XS 1.6 en de 306 D Turbo 1.9 E-versies met een extra pakket Speciale versies Toyota Starlet, Corolla, Carina Autobedrijf De Jonge is één der Toyota- dealers in ons land, waar momenteel zes speciale uit voeringen te zien zijn van de Starlet, Corolla en Carina E. Het gaat hier om een beperkt aantal speciaal voor veeleisende automobilisten gebouwde auto's. Ze zijn stuk voor stuk voorzien van een pakket aantrekkelijke fabrieksopties, waarbij een aanzienlijk financieel voordeel Ij Renault wijzigt populaire Clio Woensdag 30 maart 1994 37 DE BEVELANDER t Compleet Laadruimte en afmetingen Rijplezier Motoren Lading en veiligheid A 71 uitvoering kW/64 pk. J*,'/,, 4 1 groot punten zigd. in de maat 225/70 geven de Vita ra een robuuste aanblik. De auto is verder herkenbaar aan het speciale Montego Bay logo op de flanken en op de wielcover. De canvas top is in een bij het magenta passende kleur uitge voerd. Datzelfde geldt voor de wheelcover van het reservewiel. Bij een lederen interieur hoort een complete uitrusting. De Vita ra Montego Bay beschikt dan ook over koplampsproeiers, op afstand bedienbare centrale por- tiervergrendeling en een matten set met het Montego Bay logo. Bovendien kent de interieurver- lichting een vertraging nadat het portier is gesloten. Het totale pakket extra’s verte genwoordigt een waarde van 10.745 gulden. De koper betaalt voor de Vitara Montego Bay ech ter een uiterst scherpe prijs van 46.995 gulden, slechts vierdui zend gulden meer dan voor een De Fiat Ulisse valt op door zijn evenwichtige en frisse uiterlijk dat logisch past bij de compacte buitenmaten en het royale interi eur. De balans tussen de ver schillende delen wordt benadrukt door de grote glasoppervlakken en de lijn waarmee de motorkap soepel doorloopt in de voorruit. De elegante styling vormt de ver pakking van een licht interieur dat zeer veel ruimte biedt. De praktische binnenuitvoering van de Fiat Ulisse is ontworpen vol gens specifieke ‘modulaire’ crite ria en biedt comfortabel plaats aan maximaal acht personen. Deze 106 Accent, die exclusief voor Nederland is, wordt uitslui tend als benzineversie verkocht. Daarbij onderscheiden zich de volgende twee typen: Accent 1.0 3-deurs, 954 cm3 TU 9 M motor (37 kW/50 pk), 4-bak, Accent 1.1 3- of 5-deurs, 1124 cm3TU 1 M motor (44 kw/60 pk), 5-bak. De 106 Accent is afgeleid van de 106 XN, heeft brede stootlijsten op de flanken, een dakspoiler en "turbine" wielplaten, terwijl de onderzijde van de bumpers in de kleur van de carrosserie is mee gespoten. Daarnaast zijn op de deurstijlen alsmede rechts op de achterklep Accent-badges aan gebracht. De prijs (incl. BTW en Van- is van meer gewicht op de achteras komt. Met de rubberen achter- assteunen is de Golf Variant Van goed opgewassen tegen een grotere belasting van de achter as. De steunen zijn zo uitge voerd, dat ze in scherp gereden bochten een spoorcorrigerende invloed op het rijgedrag hebben. Spoorveranderingen op de ach teras, onder invloed van grote dwarskrachten en onvermijdelijk door de noodzakelijke elastici teit, worden door de uitgekiende vorm van de rubbersteunen ge bruikt om de as op de gewenste manier te sturen. Traditionele as sen reageren over het algemeen op een niet gewenste manier, waardoor de wegligging in snel gereden, golvende bochten on veilig wordt. De laadruimte van de Golf Va riant Van is door de wijdo- penslaande achterklep en beide achterportieren uitstekend be reikbaar. De achterklep is door getrokken tot aan de bumper. De laadhoogte boven de grond be draagt slechts 51 cm, waardoor ook zwaardere lading gemakke lijk kan worden geladen en ge lost. Door de toepassing van het verhoogde dak bedraagt het laadvolume 1,65 m3. De afstand tussen de geheel vlakke laad vloer en het dak is 102 cm. De laadlengte bedraagt 167 cm, ter wijl de laadbreedte 128 cm is. De laadruimte tussen de wielkasten bedraagt 100 cm. De Golf Va riant Van heeft een laadvermo gen van bijna 500 kg, waarbij de exacte waarde per auto afhangt van de motorisering, de uitvoe ring en de accessoires. Vanaf 55 kW (75 pk) kan een geremd aan- hangergewicht tot 1200 kg wor den getrokken. voor velen de milieubelasting door een auto geen bijzaak meer, maar een punt dat een hoofdrol speelt bij de keuze van een auto. Vooral geldt dit voor auto’s die veel in stadsverkeer worden gebruikt. vrijwel alle Europese landen zal Peugeot Assistance in staat zijn deze hulpverlening te organise ren. Kosteloos kan in Nederland gebruik worden gemaakt van telefoonnummer 06 - 099 3340 en eveneens van de gele praat palen langs de autosnelwegen. In het buitenland kan de cliënt het internationale toegangsnum mer kiezen, gevolg door 31 34 38 34 170. Op verzoek kan hij dan kosteloos worden terugge beld. Deze gratis hulpverlening is naar alle waarschijnlijkheid zelden nodig, maar zal wel dege lijk een prettige hulp zijn in dat ene hoogst onaangename geval dat een Peugeot zijn berijder/ster in de steek laat. ”De smaak van onze klanten,” aldus Jacques Nasser, de voor zitter van de Raad van Bestuur van Ford Europa, ”is altijd bepa lend geweest voor het uiterlijk van Fords. Maar er zijn grenzen aan hetgeen marktonderzoek boven water kan brengen met betrekking tot de klantenwensen. De waarde van een studiemodel als de Ka is dat het commentaar losmaakt - en ons daarmee dich ter bij de klant brengt. Design moet tenslotte de essentie bevatten van hetgeen onze klan ten wensen.” Door Ford verricht onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat de klanten steeds veiligheidsbe wuster worden. Bovendien is De Fiat Ulisse wordt leverbaar met een tweetal 2-liter viercilin- der motoren. De atmosferische versie heeft een vermogen van 89 kW, de turbo-uitvoerig levert 108 kW. Door de combinatie met drie uitrustingsvarianten (S, EL en HL) en twee zitplaatsindelin gen zijn er zeven verschillende versies. De Ulisse staat qua prestaties aan de top van zijn segment: met de atmosferische motor bedraagt de topsnelheid 177 km/h. In de turbo-versie is dat 195 km/h, terwijl de accelera tie van 0 tot 100 km/h in deze versie in 10,1 seconden verloopt. De Fiat Ulisse heeft het karakter van een moderne topklasse auto met een bijzondere souplesse die zelfs rijden in stadsverkeer plezierig maakt. Het niveau van preventieve, actieve en passieve veiligheid in sierstuk van de uitlaat. De 14 inch velgen zijn afgedekt met "Comete" wielplaten, en hebben 175/65 banden. Het glas rondom is getint, terwijl de achterzijrui- ten, uitklapbaar zijn. In de auto, waarvan het interieur afhankelijk van de carrosseriekleur blauw of rood is, treft men sportstoelen aan, alsmede een driespakig stuurwiel dat met een soepel materiaal bekleed is. Stuurbe krachtiging behoort tot de stan daarduitrusting. De 306 XS en geboden wordt. Het betekent dat het kopen van een nieuwe Toyota nu extra aantrekkelijk is. Voor meer luxe en sportiviteit betaalt u nu minder. Bovendien rijdt u jaren achtereen volstrekt zorgeloos. Immers, naast de bewezen kwa liteit van Toyota krijgt u ook nog eens de mobilliteitsgarantie bestaande uit 3 jaar of 100.000 km garantie van bumper tot bum per en 3 jaar Toyota Eurocare- de wensen die heersen bij kopers van auto’s in de markt segmenten B en sub-B. Het pro totype is en wordt gebruikt om de reacties van potentiële kopers te testen en de daaruit voortkomen de informatie zal worden ge bruikt bij de verdere ontwikkeling van kleine personenauto’s. Daarnaast vragen vooral vrou welijke automobilisten en jonge debutant-autokopers naar auto’s die rijplezier bieden, zonder af te zien van hun eisen op het gebied van comfort, veiligheid en pres taties. Veiligheid, hanteerbaarheid en zuinigheid zijn alledrie belangrij ke elementen in het ontwerp van de Ka - plus natuurlijk een ele gante vormgeving. Kleine auto’s kunnen niet langer worden gezien als simpele gebruiksvoor werpen, ze hebben eveneens een signaalfunctie: ”De eigenaar van deze auto heeft een bewuste keuze gedaan en sluit geen com promissen tussen functie en vorm.” DTurbo zijn leverbaar in een beperkt aantal carrosseriekleu- ren, nl. Bleu Miami, Rouge Valle- lunga, Blanc Banquise, Gris Quartz en Noir Onyx. Als opties tegen meerprijs zijn o,a, verkrijg baar: lichtmetalen velgen, ABS, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, electrisch bedienbare portierruiten, aircon ditioning etc. 306 XS 1.6 vanaf 33.290,- (incl. BTW en BPM); 306 DTurbo 1.9 vanaf 38.805,- (incl. BTW en BPM). Voor de motorisering van de Volkswagen Golf Variant Van kan worden gekozen uit vijf motoren. Er zijn drie benzinemotoren: 1,4 I (44 kW/60 pk), 1,8 I (55 kW/75 pk), of 1,8 I (66 kW/90 pk). Er zijn twee dieselmotoren met kataly sator: 1,9 I (47 kW/64 pk) of 1,9 I (55 kW/75 pk). De laatstgenoem de versie is een turbodie- selmotor vergrendelbare hoofdsteunen. Verder zijn de buitenspiegels vergroot en hebben zowel de drie- als vijfdeurs uitvoeringen in hoogte verstelbare veiligheids gordels voorin. Nieuw in het Clio-gamma is de Clio Be Bop. Een jeugdige Clio die met zon werend glas, speciale bekleding en een sportstuur de jonge auto mobilist moet aanspreken. Alle Renaults Clio zijn voorzien van bredere beschermstrips op de flanken en een nieuw gestyleer- de achterruitwisser met sproeier. Op de RL na beschikken alle versies ook standaard stuurbe krachtiging en centrale portier- vergrendeling. Een achterbank, die in twee delen neerklapbaar is, wordt geleverd vanaf het type S. De prijzen van de nieuwe Clio’s beginnen bij f 23.395,- voor de driedeurs RL. De nieu we Be Bop komt op f 24.840,- en de RN, die standaard over stuur bekrachtiging en centrale por- tiervergrendeling beschikt, gaat f 26.995,- kosten. De duurste versie wordt de ’mini-limousine’ Clio Baccara voor de prijs van f 48.995,-. Op de Autosalon van Genève van 8 t/m 20 maart a.s. maakt de Clio zijn debuut. Kort daarna wordt de auto leverbaar in ons land. I pakket van Peugeot Assistance bestaat o.a. uit: reparatie ter plaatse of afslepen, inzet vervan gend vervoer cq. vervolg van de reis (afhankelijk van de plaats per trein of per vliegtuig) en hotel-overnachtingen. Vanuit Fiat heeft een nieuwe interpre tatie gegeven aan het mono- volume-con- cept. Het gaat om de Ulisse, een auto die buitengewoon ruim is, flexibel en veelzijdig. Bovendien gaat het om een comfortabele reisauto die veel rijplezier en prestaties heeft te bieden. De Fiat Ulisse is ontworpen en gebouwd om te beantwoorden aan de vraag van de automo bilist naar een nieuwe vorm van mobiliteit. Hij ontleent zijn naam aan de uit de Griekse mythologie beroemde reiziger Ulysses, in Nederland beter bekend als Odysseus. Met de Fiat Ulisse krijgt mobiliteit voor de automobilist een nieuwe dimensie. Deze auto is gescha pen voor rijplezier in de breedste zin van het woord, en staat klaar om nieuwe horizonten te ontdek ken. de Fiat Ulisse is moeilijk te over treffen. Tot de belangrijkste pas sieve veiligheidsvoorzieningen behoren: een zeer vormvaste carrosserie met voorgeprogram meerde kreukelzones; een ener- gie-absorberend EAS-stuurwiel en een indrukbare stuurkolom; verstelbare, anatomisch gevorm de hoofdsteunen; gordelspan- ners; airbags voor de bestuurder en voorpassagier; Fiat’s eigen FPS brandpreventiesysteem met vertragingsschakelaar op de benzinepomp en een afsluitklep op de brandstofleiding. Deze nieuwe Fiat wordt lever baar in tien carrosseriekleuren: ling verkeert en drie pastels en zeven metallic lakken. De S heeft stoffen bekle ding, de EL en velours bekledinng. Als optie zijn in de EL en HL ook Lorica en lederen bekleding leverbaar. waarin de ken nis is verwerkt HL hebben die Ford heeft opgedaan bij I intensieve be studering van zekerheid. Bovendien kunt u bij uw dealer gebruik maken van de hoogwaardige, aantrekkelijk geprijsde diensten van Toyota Financial Services. Alle ingre diënten dus voor een zonnig voorjaar! Bij deze auto's gaat het om uit voeringen die beperkt leverbaar zijn: de Toyota Starlet Spirit en GT, de Toyota Corolla Spirit en Sport en de Toyota Carina E GTS-1 en Executive. Tijdens de Be drijfsauto RAI in Amsterdam pre senteerde Volkswagen de geheel nieuwe Volkswagen Golf Variant Van. De Golf Va riant in uitvoering voorzien een verhoogd, kunststof dak. Door deze toe passing valt de ze ruime vijfdeurs stati onwagen qua maatvoering in de categorie voertuigen, die niet BPM- plichtig zijn. De Volkswagen Golf Variant Van is op twee punten na een exacte kopie van de Golf Variant CL. De r v zijruiten van de laadruimte zijn BPM) van de Accent bedraagt: geblindeerd en de achterbank Accent 1.0: 20.990,-, Accent 1.1: 23.275,- 24.275,- (5-deurs). De Suzuki Vitara is een bijzon dere auto. Deze vierwielaange- dreven terreinauto blijkt enorm in trek bij mensen die zich in het hedendaagse straatbeeld willen onderscheiden. Het zijn liefheb bers, die niet alleen een kracht patser zoeken voor het rijden door de modder of het mulle zand, ook af staat de Vitara in dat opzicht zeker zijn mannetje. B.V. Nimag, de importeur van Suzuki, speelt in op deze trend naar individualisering met spe ciale uitvoeringen. De jongste aanwinst is de Vitara Montego Bay. Het is een royale vierzitter met een zeer sjieke en stijlvolle uitstraling dankzij een volledig lederen interieur. Zelfs het stuur en de pookknoppen zijn met dit eerste klas materiaal bedekt. De Montego Bay is gebaseerd op de Vitara Cabrio JLX. De auto is in de exclusieve kleur Montego Bay Magenta gespoten. Spat- bordverbreding en extra brede lichtmetalen velgen met banden Dankzij hun elegantie, prestaties en comfort vormen deze twee modellen een uniek aanbod bin nen het Peugeot 306 gamma. De motoren van beide typen, uitslui tend als 3-deurs versie lever baar, zijn gekoppeld aan een vijf- versnellingsbak. Bij de 306 XS en DTurbo zijn de voorspoiler - met mistlampen - en achterbum per in de kleur van de carrosse rie gespoten, zoals bij de XSi. Eveneens afgeleid van dit type zijn de dakspoiler en het chroom De Variant verschilt ten opzichte van de hatch-back onder meer door een gewijzigde achteras. Deze houdt aan de ene kant re kening met de wens naar een zo vlak mogelijke laadvloer en aan de andere kant met het feit dat er door de verlengde carrosserie Renault heeft haar succesvol le Clio op een aantal gewij- Uiterlijk valt de nieuwe Clio op door een nieuwe gril le en gewijzigde achterlichtunits. De kwaliteit en veiligheid zijn op een nog ho ger niveau ge bracht. Daarnaast is het gamma uit gebreid met een nieuwe ver sie, de Clio Be Bop. De Re nault Clio, die na zijn introduc tie tot 'Auto van het Jaar 1991’ werd gekozen, is op de Europe se markt goed ontvangen. Het is de meest verkochte auto in Frankrijk en de populairste Franse auto in Europa. Inmid dels zijn er al meer dan twee mil joen Renaults Clio geproduceerd en verkocht. De nieuwe generatie Renault Clio profiteert van de vooruitgang die Renault heeft geboekt op het ge bied van actieve en passieve vei ligheid. Alle versies zijn voorzien van een uitgebreid veilig heidspakket. Daarin zitten onder meer verstevigingsbalken in de portieren, gordelspanners en heeft plaatsgemaakt voor een (3-deurs); vlakke laadvloer voorzien van een 30 cm hoge tussenwand. De I uitvoering is functioneel- compieet. Of het nu gaat om een in hoogte verstelbare bestuur dersstoel, een toerenteller, een vijfversnellingsbak, een slot op de tankdop, een leeslampje, of een in hoogte verstelbare veilig heidsgordel, de Golf Variant Van ontbreekt het eigenlijk aan niets dat bijdraagt aan veiligheid en comfort. De Golf Variant Van heeft verder van binnenuit ver stelbare buitenspiegels, veel op- bergvakken, een traploos regelbare intervalschakelaar I voor de ruitewissers en een inte- rieurluchtfilter. Stuurbekrachti ging is standaard vanaf 47 Vitara Cabrio JLX. Het is wel zaak vlot te beslissen, want de oplage van de Montego Bay is beperkt. Suzuki-dealer voor onze regio is Garage Sjaak Sonke te Kapelle, j waar niet alleen de Vitara, maar ook de overige modellen van de Japanse autobouwer in de showroom zijn te vinden. De naam Accent is onlosmake lijk verbonden aan het oer-Hol- landse sterke nummer van Peu geot: de 205 Accent. Van dit suc cesvolle type zijn er zóveel ver kocht, dat hij noch uit het straat beeld, noch uit het gamma is weg te denken. De Peugeot 106, het nieuwe succes binnen het zelfde segment als dat van de 205, zal dan ook uitgebreid wor den met de Accent-uitvoering. Met ingang van 1 maart is 'Peu geot Assistance' van start gegaan. Een nieuw dienstenpak ket geldig voor alle Peugeots die zich binnen de garantietermijn bevinden. De cliënt kan vanaf heden profiteren van een uitge breid aantal diensten indien hij onverhoopt met mechanische pech wordt geconfronteerd. Peu geot Assistance zorgt ervoor dat er dag en nacht op snelle en doelmatige wijze hulp wordt geboden. Het hulpverlenings- t*--'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 37