Beveland-Mobiel De 1.3 GL Swift Toronto: actiemodel van Suzuki Hoofdrol voor Van Strien Veel veiligheid voor nieuwe Ford Fiësta bij levering Volkswagens Vento Zeeuwse politie Skoda wil uitbreiding van dealernet en ver dubbeling verkopen Nieuwe Fiat Tempra S.W. Van met verhoogd dak Autobedrijf Van Oeveren ontvangt ISO-certificaat Voorjaarsactie bij Toyota: rv Motoren en onderstel gemoderniseerd Speciale uitvoeringen van Carina en Camry Als u de in deze autokrant genoemde autobedrijven in 't oog houdt zit u altijd goed! Voor kwaliteit Goese vestiging Ij De Goese merkendealers e.o.: Airbag is standaard Ford Mondeo bekroond door autobladen Woensdag 30 maart 1994 35 Auto Adria, Autobedrijf Akkermans, Autobedrijf Centrum Goes, Auto Dagevos, Autobedrijf van Fraassen, Autobedrijf de Groene, Auto Hendriks Goes, Autobedrijf de Jager, Autobedrijf A.C. de Jonge, Autobedrijf van Oeveren, van Strien Car, Auto v.d. Vliet, PTA Goes, Autobedrijf H.J. Rijk, Garage Sjaak Sonke, Autobedrijf Sorber, Garage van Strien, Autobedrijf Tramper, Garage Gebr. Vermeulen, Autobedrijf Jan Hop, Autobedrijf Zwartepoorte Uitrusting Veiligheidseisen van 1995 Wijzigingen exterieur r: Van de functionele Suzuki Swift 1.3 GL-sedan is een aantrekke lijk model uitgebracht, de Toron to. Deze heeft een uitgebreid pakket accessoires ter waarde van bijna 3.000 gulden. De Swift Toronto kost met 27.495 gulden slechts 1.000 gulden meer dan de GL sedan. De vierdeurs Swift Toronto is alleen verkrijgbaar in de kleur donkergroen metallic. De in dezelfde kleur meegespo ten spiegels en bumpers, alsme de de spoiler op de kofferbak, zorgen voor een dynamische uit straling. Aan de buitenzijde van gekomen dat het nieuwe regio korps voor haar 24-uurs surveil lancediensten verreweg het bes te kon kiezen voor de Volkswa gen Vento. Deze Vento's zijn geheel volgens de richtlijnen van de politiestijl bestickerd. De auto's, in een CL- uitvoering, zijn uitgerust met een 1.8 I benzinemotor met een ver mogen van 66 kW/90 pk. De Necam-autogasinstallatie staat garant voor onverminderde rij- prestaties en een minimum aan schadelijke emissies. De Vento is naast de standaardvoorzienin gen en de nodige communicatie apparatuur uitgerust met onder meer een dubbele binnenspie gel,' in hoogte verstelbare voor stoelen, centrale portiervergren- deling, elektrisch bediende ruiten en een politie-dakset met een stopbord, luidspreker en zwaai lichten. Bovendien zijn de auto's voorzien van speciale vering. Korpschef A. Smeels van de Politie Zeeland lichtte toe waar om de keuze op de Volkswagen Vento is gevallen. Hij vertelde bij de overdracht van de sleuitels voer de eerste twaalf wagens: "Op termijn schaft de politie Zee- de omzet. Een ander belangrijk aspect is klantgerichtheid. "Je moet je verplaatsen in de klant, hoe deze denkt en ziet. De klant merkt meestal niet of de kleppen gesteld zijn, maar wel of de asbak geleegd is. Dat betekent niet dat je die kleppen kunt laten zitten maar maakt wel duidelijk dat je in ieder geval die asbak even moet legen". Voor een des kundig advies betreffende aan koop of een vakkundige repara tie van uw voertuig staat Auto mobielbedrijf Van Oeveren BV garant. De Tempra Van is leverbaar met de twee dieselmotoren als 1.9 D en 1.9 Turbo D en met de benzi nemotoren van 1.4,1.6,1.8 en 2.0 liter. De prijs van de Tempra S.W. Van 1.9 S D is vastgesteld op f 27.885,-, de 1.4 i.e. L kost f 24.605,-, beide prijzen excl. BTW. de auto en op de standaard gele verde vloermatten zijn Toronto logo's aangebracht. Het acces- soirepakket omvat verder: elec- trisch bedienbare spiegels, een antenne, fraaie wieldoppen en een sportief stuur. Overigens rust Suzuki de GL-versie stan daard altijd uit met ondermeer getint glas, mistachterlicht, anti- verblindingsspiegel, rechter bui tenspiegel, in twee delen neer- klapbare achterbank en een dag- teller. De 1.3 liter-injectiemotor levert 50 kW (68 pk) bij 6000 toe ren per minuut. Hij ontwikkelt het De Nederlandse Skoda-importeur verwacht binnen afzienbare tijd ten minste 3.000 Skoda personenauto's per jaar te verko pen. Deze stijging wordt mogelijk door de nieuwe modellen die onder regie van de Volkswagen Groep worden ontwikkeld. In ons land staat voor de komende drie jaar tevens een uitbreiding van het dealernetwerk op het programma van circa 80 nu, tot ruim 110 dealers. Tijdens de presentatie van de nieuwe Skoda Favorit GLXi met 50 kW (68 pk) motor en de Favorit Forman GLXi Solitaire werd een beeld geschetst van de toekomstplan nen van het merk Skoda, zowel binnen de internationale Volks- wagen-Groep, als binnen Pon Holdings. Namens deze laatste sprak directie-voorzitter W.M. de Grefte zijn vertrouwen uit in het merk Skoda: "De Europese auto heeft veel sterke punten waaraan wij onze concurrentiekracht kunnen ontlenen, en dat geldt juist in steeds grotere mate voor Skoda". Directeur Van Rij ziet daarvoor voldoende mogelijkheden: "Om deze groei moge lijk te maken, hebben wij natuurlijk nieuwe modellen en uitvoe ringen nodig. Op de tentoonstelling die dit najaar in Parijs wordt gehouden, zal voor het eerst de opvolger van de Favorit te zien zijn, die begin volgend jaar in de verkoop komt. Eerst met de nieuwe 1,3 liter 50 kW (68 pk) motor, daarna met een 1,6-liter Volkswagen motor. Later volgt ook nog een nieuwe, ecologi sche dieselversie". Ook aan het dealernetwerk wil Van Rij het nodige veranderen: "Wij verwachten ons huidige netwerk van 79 dealers binnen drie jaar te kunnen uitbreiden tot 115 ver kooppunten in het gehele land. Soms zullen bestaande dealers worden vervangen, maar er worden ook vele nieuwe aange steld, op plaatsen waar Skoda nu nog niet is vertegenwoordigd. Al deze dealers zijn exclusief, want twee merken onder een dak, dat werkt niet. Het water loopt immers altijd naar het laag ste punt". Met een verkooptotaal van ruim elfhonderd eenheden in 1993 behaalde Pon Mobiel een omzet van circa 23 miljoen. Op termijn verwacht de importeur per jaar ten minste 3000 en misschien wel 5000 Skoda's te kunnen verkopen, waardoor de omzet driemaal zo hoog zal worden. "Dan kunnen dealers en importeur allemaal een goed belegde boterham verdienen", aldus Van Rij. In combinatie met een buisvor mige balk van uitermate krachtig staal in de portieren, is het plaat staal rond de deuropeningen en dat van de portieren zelf opnieuw ontworpen tot één samenhan gend en extra-stevig geheel. Dit alles in het kader van Fords nieu we benadering van voertuig-vei- ligheid. Het resultaat is dat de Fiësta nu al beantwoordt aan de voor 1995 in Europa voorgestel de veiligheidseisen met betrek king tot zijdelingse botsingen. De nieuwe Fiësta is in april ook leverbaar met de 90-pk 1,6-liter zestienkleps Zetec-motor die al toepassing vond in de Mondeo en de Escort. Voor de ultra-spor- tieve versies van de Fiësta is de 1,8-liter Zetec van 130 pk beschikbaar. Al deze motoren zijn voorzien van driewegkataly- satoren en voldoen aan de '83 US emissie-eisen. De zeer scho ne 1,8-liter dieselmotor blijft ook in het leveringsprogramma van de Fiësta. Een nieuw type stuur bekrachtiging is nu als optie leverbaar op alle versies van de Fiësta, met uitzondering van de uitvoeringen met de 1,1-liter HCS-motor en de CTX. Alle zes- tienkleppers zijn voorzien van een stabilisator vóór. land ter vervanging van de huidi ge surveillance-auto's, in totaal 75 Volkswagens Vento aan. Het merendeel van de Volkswagens Vento dient dus als surveillance- voertuig en is daarvoor volledig uit- en toegerust. Een belangrijk onderdeel van de surveillance is de zogenaamde noodhulp. Dat wil zeggen dat de politie Zeeland voor een aantal met name genoemde ernstige feiten garan deert, dat zij binnen 15 minuten na de melding daadwerkelijk hulp verleent. In veruit de mees te gevallen is dit zelfs eerder. De drie districten van de politie Zee land zijn daartoe opgedeeld in verzorgingsgebieden en wel zodanig, dat in elk verzorgings gebied een surveillanceauto rijdt, die binnen 15 minuten in ieder deel van dat gebied kan zijn. Het hoeft geen betoog, dat wij aan de surveillanceauto's waarmee de noodhulp wordt verleend hoge eisen stellen. In feite niet voor onszelf, maar voor de Zeeuwse bevolking die wij de noodhulpga- rantie bieden. Ik hoop, dat de nieuwe surveillanceauto's voor de Zeeuwse politie in hoge mate voldoen aan de verwachtingen die wij er van hebben", aldus de korpschef Zeeland. bod en een gewijzigde wielop hanging. Tevens is de stan daarduitrusting op alle niveaus uitgebreid, alsmede het pakket opties, dat nu stuurbekrachtiging en ABS omvat. De nieuwe, versterkte carrosse rie heeft extra verstevigingen meeste uitvoeringen gekregen teneinde de belasting bij aanrijdingen egaler te verde len en het passagierscomparti- ment nog beter intact te houden bij offset-frontale en zijdelingse botsingen. Daartoe zijn niet alleen extra verstevigingen aan gebracht, maar werden bestaan de structureel dragende delen in dikker staal uitgevoerd. Dank zij alert reageren van Fiat Auto Nederland op de nieuwe regeling met betrekking tot de grijze kentekens presenteerde Fiat op de Bedrijfsauto-RAI een aangepaste versie van de Tem pra Stationwagon Van, die aan alle nieuwe regels ten aanzien van de BMP-wetgeving voldoet. Om dit te bereiken is het dak van de Tempra Van 6,5 cm verhoogd. Deze ombouw geschiedt in Ne derland, bij de firma Terberg in IJsselstein. Vanzelfsprekend komt deze verhoging het laadvo lume ten goede; dit bedraagt nu 1,8 m3, bij een laadvermogen van 500 kg. De Tempra S.W. Van is voorzien van een verhoogd polyester dak, geblindeerde zijruiten, een vast tussenschot en een vlakke vloer op de plaats van de achterbank. idee om een aantal klanten 'ns wat meer ruimte te geven. Om die reden is er nu ook hier een heel bijzondere Limited Edition beschikbaar gemaakt: de zeer ruime en exclusieve Toyota Camry Customwagon, voor de prijs van de Camry sedan. Dat houdt een klantenvoordeel in van niet minder dan 4.440,-.De Toyota Camry Customwagon Limited is nu verkrijgbaar vanaf 49.980,-. Voor zowel de Toyota Carina E XLi Limited als de Cam ry Customwagon Limited geldt dat het om beperkte aantallen gaat. De prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Vanzelfspre kend geldt ook hier de unieke mobiliteitsgarantie van Toyota, bestaande uit 3 jaar garantie (conform onze bepalingen) en 3 jaar Toyota Eurocare met gratis internationale hulpverlening. Haastige spoed is dus in dit geval zeer goed! De Ford Fiësta voor het model jaar 1994 biedt een uitgebreid pakket aan nieuwe technische verbeteringen, die vooral gericht zijn op verhoging van de veilig heid der inzittenden. Uitgebreide geïntegreerde carrosserie-ver- sterkingen en aanvullende bescherming voor de passagiers (met standaard een airbag in het stuurwiel en als optie aan een bijrijderszijde, plus een nieuw gordelsysteem) zijn toegepast volgens hetzelfde principe van Dynamic Safety Engineering, dat doorslaggevend is geweest bij de verkiezing van de Ford Mon deo uit Auto van het Jaar 1994. Naast deze passieve veiligheids voorzieningen omvatten de tech nische verbeteringen aan de Fiësta een nieuw motoren-aan- Het exterieur van de nieuwe Fië sta onderscheidt zich van eerde re modellen in kleine, maar niet onbeduidende details. Nieuwe aërodynamische buitenspiegels reduceren luchtweerstand en certificaat te behalen. Geduren de het hele jaar zijn medewer kers naar bijeenkomsten geweest om alle in's en out's te leren kennen van een kwaliteits systeem volgens de Europese normen voor bedrijfsorganisatiie 9002. Het is de bedoeling dat begin 1995 alle Nederlandse Mercedes-Benz dealers in het bezit zijn van het ISO-certificaat en via kwaliteitsmanagement klantgerichter gaan werken. Een gecertificeerde dealer kan de zogenaamde "faalkosten" in zijn bedrijf terugdringen. In branches waarvan cijfers beschikbaar zijn, bedragen die 3 tot 5 procent van een beperkt aantal Carina's XLi nu zonder meerprijs wordt gele verd met het Comfort-pakket. De auto heet niet voor niets 'Limi ted', hij zal snel uitverkocht zijn. Het betekent een voordeel van 1.755,- voor de Carina E sedan en 1.230,- voor de Carina E Liftback, maar ook dat de Carina E-rijder dagelijks plezier heeft van standaard voorzieningen als elektrisch bediende zijruiten, hoogteverstelling bestuurders stoel met verstelbare lenden- steun en nog meer prettige zaken. Zonder dat daarvoor betaald hoeft te worden. Of Toy ota ook aan het rijplezier van haar klanten denkt! De Toyota Carina E XLi sedan Limited kost overigens 38.550,-, inclusief Comfort-pakket dus. Dan is er ook de comfortabele, ruime en ongekend stille Toyota Camry. We gaan het mooie weer tegemoet, het wordt tijd voor alle zomerhobby's en het leek de Toyota-organisatie een goed Autobedrijf Van Strien ligt niet alleen centraal in de provincie Zeeland, het bedrijf speelt ook een centrale rol bij de levering van het nieuwe wagenpark voor de politie in Zeeland. Tijdens een bijeenkomst op "Landlust" onder Nieuwdorp vond de officiële overdracht plaats van de eerste twaalf Volkswagens Vento voor de politie in onze provincie. De heer Jos Smits trad daar op als ceremoniemeester. Hij is direc- teur-eigenaar van Van Strien te Goes. Totaal zullen 75 Volkswa gens Vento door de politie Zee land in gebruik worden genomen als surveillancewagen. Een deel daarvan werd zaterdagochtend 19 maart in alle vroegte bij Van Strien in Goes overgedragen. Dat gebeurde gelijktijdig met het in werking treden van de nieuwe politieregio. Bij Autobedrijf Van Strien zullen de Vento's worden voorzien van een milieuvriende lijke Necam-gasinstallatie. De wagens van de Zeeuwse politie zullen worden onderhouden door de zeven dealerbedrijven die Volkswagen heeft in deze pro vincie. Ook in de regio Zeeland heeft men zich de afgelopen maanden gebogen over de keu ze van een automerk en -model. Uit de selectie is naar voren Na de overwinning in de felbe geerde en prestigieuze ‘Auto van het Jaar’-verkiezing, is de Ford Mondeo opnieuw internationaal bekroond. De groep Europese autobladen waartoe ook het Nederlandse ‘AutoWeek’ be hoort, koos de Mondeo tot ‘Auto 1 Daarvoor komen auto’s in aan merking die in een bepaald jaar nieuw op de markt zijn gekomen. Voor 1993 waren dat 26 nieuw komers. De lezers van de zeven deelnemende Europese tijd schriften, waaronder ‘AutoWeek’ en het Duitse ‘Auto Bild’, hebben in voorverkiezingen daaruit vier nieuwelingen genomineerd voor de finale. Deze finale bestond er uit dat jury’s van de zeven bladen uit de groep de kandidaten enkele dagen lang uitvoerig aan de tand voelden. Voor de beoordelingen telden onder meer mee: actieve en passieve veiligheid, milieu vriendelijkheid, afwerking, ‘value for money’, onderhoudskosten en waardevastheid. Per deelnemend blad bestond de jury uit de hoofdredacteur, een autodeskundige, een cou reur (waaronder Michael Schu macher namens ‘Auto Bild’ en een lezer). Voor Nederland waren dat de hoofdredacteur van AutoWeek, Meinard Carper, technisch adviseur en docent autotechniek ir. Henk Kleinsmit, coureur Jeroen Hin en lezer Ron Tiloo. maximum koppel van 99 Nm echter al bij 3500 toeren per minuut. Dat staat garant voor een soepel op het gas reageren de krachtbron met voldoende vermogen voor sportieve presta ties. Bovenal is het echter een zuinige motor: het brandstofver bruik volgens (EEG-norm) per 100 kilometer bedraagt bij een snelheid van 90 km/uur 4,7 liter en bij 120 km/uur 6,2 liter. In stadsverkeer gebruikt de Suzuki Swift Toronto per 100 kilometer 6,5 liter brandstof. windgeruis, terwijl de bedie- ningshendels een gemakkelijker instelling garanderen. Voor het eerst op de Fiësta zijn elektrisch verwarmbare buitenspiegels met eveneens elektrische afstands bediening als optie leverbaar. De van de nieuwe Fiësta hebben nieuwe flankbescherming gekregen en er is een nieuwe serie wieldek- sels ontwikkeld die passen bij de diverse uitvoeringen. Bij de nieu we Fiësta is de tankdop nu ach ter een klepje geplaatst en is geschikt gemaakt voor de nieuw ste vulpistolen met benzine- damp-afvoer. Automobielbe drijf Van Oeve ren BV is het eerste automo bielbedrijf in de regio dat voor het gehele bedrijf gecertifi ceerd is vol gens de ISO- 9002 norm. Op dinsdag 1 maart werd door Ir. J.M.A. Boulanger, directielid van Tüv Nederland QA BV het ISO-9002 certi ficaat uitge reikt. Deze uit reiking werd feestelijk gevierd met het voltallige personeel onder het genot van een glas champagne en de nodige hap jes. Het certificaat is toegewezen na een audit van 2 dagen, 17 en 18 januari 1994. De auditoren van Tüv Nederland QA BV besloten om de Certification Manager van de Tüv positief te adviseren. De heer W.J. van Oeveren, directeur, en de heer R.W. Boekholt, kwaliteitsma nager, zijn van meet af aan nauw betrokken geweest bij de voor bereidingen (ruim 10 maanden) inzake het behalen van het ISO- 9002 certificaat. Alle afdelingen van het bedrijf hebben intensief meegewerkt om het felbegeerde Vorig jaar werd Toyota qua ver kochte aantal auto's het meest populaire Japanse merk in ons land. Het marktaandeel steeg spectaculair en Toyota-rijders bleken eens te meer de hoogste merkentrouw te hebben. Logisch dus dat de Toyota-organisatie dat ritme wil vasthouden. Daar om is er met het uitkomen van de crocussen een feestelijke voor jaarsactie opgestart, waarbij een tweetal modellen tijdelijk zeer aantrekkelijk is geprijsd. Bij deze modellen geldt wel 'wie het eerst komt, rijdt ook het snelst weg voor het minste geld'. Want het gaat om een beperkt aantal auto's. In de zakenwereld doet de Toyota Carina XLi steeds meer van zich spreken; een ver fijnde rijdende, optimaal betrouwbare auto met een aan trekkelijke styling en opmerkelijk veel binnenruimte. Wie dagelijks flink wat kilometers aflegt stelt extra comfort uiteraard op prijs. Daarom is het goed nieuws dat De auto is voorzien van dakrails, die - ondanks het verhoogde dak -functioneel blijven. De bestaan de voordelen van de Tempra S.W. zijn behouden gebleven. De grote laadvloer is bereikbaar via de unieke tweedelige achter klep: voor snel inladen hoeft al leen het bovenste, grootste deel te worden geopend terwijl voor het inladen van grote stukken beide delen kunnen worden geopend. Indien voorwerpen worden ver voerd die langer zijn dan de laadvloer, dan kan het onderste, smalle deel van de achterklep geopend blijven, terwijl het bo venste deel gesloten is. Een bij komend voordeel van de tweedelige achterklep is dat de uitgeklapte onderrand prima dienst kan doen als steun tijdens vele werkzaamheden. 8 'l

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 35