de Jonge parket EEN OPROEP HULP ^iro//ux I I ƒ2,70 De mooie kanten van zonwering 3,25 5,50 9,30 ƒ10,35 ƒ13,50 ƒ15,00 DE KRAKER B.V. 4,40 4,60 3,45 4,90 Li-Ann RABAT groen, 18 x 135 in de lengtes 360/450/540, TUINPLANK groen, 17 x 140 in de lengtes 360/420 PUNT- PAAL- HOUDER rood gelakt 75 cm hoog 71 x 71 mm nu ƒ9,50 BETONTEGEL grijs 40x60 OPSLUITBANDEN TUINPALEN 7x7 BETONKLINKER RUMBOL STONES rood/zwart GETROMMELDE KLINKER rood/zwart 5 x 20 x 8 100 p/m2 TUINPALEN 7 x 4,5 AZOBE PAAL 2701 22,50 VOORJAARSAANBIEDING nu 35,00 per m2 Internationale allure in goud Bouchard Genève. Verf- en Behangspeciaalzaak Ooststraat 13, KAPELLE. Tel. 01102-43607 L.v.Koeveringe bas mar de jager kerkplein 57 Kapelle 01102-43810 SCHILDERWERK WANDAFWERKING behang-, linnen- sierpleister enz. Hotel de Zwaan GLAS leveren en plaatsen van alle soorten REKLAME WINKELVERKOOP verf, glas, behang enz. VOORLICHTING Gevraagd: Optiek Woensdag 30 maart 1994 DE BEVELANDER 26 p/m 270 I 300 I 270 I 300 I 50x50 6x20 p/m - Alle soorten parket - Onderhoud - Renoveren Bezoek onze showroom Voor uitgebreide informatie Goessestraatweg 7A, KAPELLE, Tel. 01102-42305 Het adres voor al uw uit te voeren werken van: behandeling op afspraak v isolerende beglazing enkel glas figuurglas draadglas inbraakwerend glas veiligheidsglas spiegels in 7 kleuren glasslijperij facetslijpen zandstralen van glas glazen meubelen renovatie van ramen, deuren, kozijnen dubbelwandige acrylaatplaten voor serre’s voor bediening - keukenwerk en alle voorkomende werkzaamheden. goucbnds-en juwetersbedijf Ons aluminium schuifdeuren systeem. Kamerhoog, met 16 mm spiegeldeuren, elk plm. 80 cm breed, per deur f 619,— Op uw kamermaat gemaakt in onze werkplaats. Ui U* Haarverzorgingssalon OPHOKGEBOD POSTDUIVEN onderhoud-, nieuwbouw-, verbouw schilderwerk zwart of rood structuur 6x 15 Kerkplein 47 4421 AB Kapelle 01102-43610 letteropschriften, dekoratie enz. Gemeente Wissenkerke tel. 01103-2044 's-Gravenpolder PERMANENT v.a. ƒ73,- Uit onze prijslijst" KNIPPEN v.a. ƒ15,- beton, grijs 5x 15 s Waalformaat 5 x 6 x 20, rood/zwart/geel/grijs 100 p/m2 10x10 getrommeld 100 st p/m2 GLASHANDEL ’’MOERSTEE” r Hoofdstraat 22, Biezelinge Tel. 01102-43427 SZXÏXSfc Dat zou jammer zijn. Nieuwe Kerkstraat 29, Kapelle-Biezelinge Telefoon 01102-41688, s%>, „etn^se^^vrs-aee.e.h.eK BOUWPLANNEN OPENBARE BEKENDMAKING nu 28,00 perm2 van Simone Pérèle: bij aankoop van een b.h. de bijpassende slip de HALVE PRIJS! Da’s mooi meegenomen Exclusieve lingerie Lange Vorststraat 35 4461 JM Goes Telefoon: 01100-12343 nu 33,00 per m2 BOUWMARKT De Bevelander b.v GLAS ANKO lid V vrijdag zaterdag rolluiken vertikale zonneschermen knikarmzonneschermen jaloezieën vertikaal jaloezieën honzontaal rolgordijnen horren hordeuren Burgemeester en wethouders van Wissenkerke maken bekend dat op grond van artikel 2.4.23 van de Algemene plaatselijke verordening Wissenkerke een ophokgebod voor duiven geldt voor de periode van dinsdag 5 april 1994 tot en met vrijdag 20 mei 1994 van 10.00 uur tot 17.00 uur. Met het oog op de wedstrijdvluchten geldt het ophokgebod niet op zaterdag-, zon- en feestdagen. Ook geldt het gebod niet voor jonge duiven. Wissenkerke, 30 maart 1994 Burgemeester en wethouders voomoemd, De wnd. burgemeester, P. Wisse De secretaris, J. Quist 13.00-18.00 uur 08.30-18.00 uur 08.30-12.00 uur J Telefoon 01107 - 1655 SS)®: 'SSS? ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN o s j Openingstijden: maandag dinsdag woensdag donderdag 08.30-18.00 uur 08.30-21.00 uur 08.30-12.00 uur Wij kunnen zonwering precies passend bij uw woning (of bedrijfspand) voordelig, goed en snel installeren. Als u ons belt voor een afspraak kunt u in alle rust in onze showroom de vele mogelijkheden bekijken. Bij u thuis maken we desgewenst ter plekke - geheel vrijblijvend - een offerte. MM» «X y X» Xx X MUWSX' •..Xjf Ayxx SWWsSt x'Xxx X- •jir.VWtWx.'SSsY.'-x. r x- k :^x*X- x X Misschien óók niet. Wij testen vakbekwaam, met de modernste apparatuur, uw ogen en zorgen dan voor de meest juiste bril of contactlenzen. Da’s onze sport! KERKPLEIN 5 - KAPELLE-BIEZELINGE Tel 01102-41489 Verleende bouwvergunningen 21 maart 1994: Havenweg la te Kamperland: vervan gen c.q. plaatsen nieuw clubgebouw 21 maart 1994: Veerweg 67 te Kamperland: uitbreiden woning 25 maart 1994: Visserijstraat 22 te Wissenkerke: bou wen woning met garage. Aangevraagde bouwvergunningen 16 maart 1994: Eikenlaan 10 te Kamperland: bouwen berging en uitbreiden woning 21 maart 1994: Anna Frisoweg te Kamperland: bouwen opslagloods 21 maart 1994: Veerweg 125 te Kamperland: verande ren voorgevel 21 maart 1994: Oosterscheldestraat 3 en 5 te Wissenkerke: bouwen (dubbele) garage 24 maart 1994: Venuslaan 20 te Kamperland: bouwen garage/berging 24 maart 1994: Ruiterplaatweg 2a te Kamperland: ver anderen voorgevel loods 25 maart 1994: Cypressenlaan 7 te Kamperland: uitbrei den woning Meldingen van bouwvoornemens 21 maart 1994: Kwikstaartenlaan 7 te Kamperland: plaatsen tuinhuisje Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. Toepassing artikel 3, leden 4, sub c en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat Bouw- en Schildersbedrijf Noord-Beveland heeft namens de eigenaresse van het pand Eikenlaan 10 te Kamperland een bouwplan ingediend hetwelk voorziet in het uitbreiden van genoemde woning, alsmede in het bouwen van een berging aan de noord-west-zijde daar van. Realisatie van de planopzet heeft, voor zover het de geplande bouw van de berging betreft, een overschrij ding van de toegestane afstand tot de perceelsgrens van 2 meter tot gevolg. De berging wordt namelijk op de per ceelsgrens gebouwd. Burgemeester en wethouders achten ook deze bouw in planologisch oogpunt evenwel aanvaardbaar en overwe gen derhalve daaraan eveneens medewerking te verle nen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, leden 4, sub c en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovenge noemd artikel mogelijk zijnde vrijstelling voor het over schrijden van de toegestane afstand een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donderdag 31 maart 1994, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 13 april 1994) voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan, voor zover betrekking hebbend op de te bouwen berging, kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 30 maart 1994 De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse u V Ongeëvenaard in techniek en precisie. Stijlvol. Voornaam. Gedistingeerd. Internationale allure in goud. SjxW-Xx

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 26