Blessures, maak SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT er geen sport van Int. Zeelandhandbal- toernooi te Goes Sponsors voor s.v. Heinkenszand: Wenna Schoenmode en De Visser Optiek deviser Optiek Bejaarden Biljart Bevelanden 2e Paasdag Sportpunt Zeeland Woensdag 30 maart 1994 DE BEVELANDER 23 Paasrit MAC Wereldwinkel Goes Paaswandeltocht te Ovezande ”Paas” open huis Bonte Koe! 20 Brothers House in 't Beest Raining Stones Brassband Wilhelmina Legerwinkels vrijdag gesloten The Whiskey Priests in De Piek v.v. Hansw. Boys v.v. Kapelle K.V. Blauw-Wit Klaverjastoernooi Snuffelmarkt ALS ELKE SECONDE TELT Galerie Bekenes Gespreksgroep COC voor meiden en vrouwen Musical op school te Heinkenszand Ver. Cerebraal N-Brabant-Zeeland v.v. Goes Fietstocht Lava Ophalen oud papier Goes-West De Zeeuwen Excursie met vogel- werkgroep KNNV Activiteitencentrum zoekt vrijwilligers Vogels kijken bij Ellewoutsdijk Expositie Marlou Pluymaekers v.v. Arendskerke Engels bezoek voor Tovaal uompuiermiaaag 01189-3095 of O118O-163O1. Lepra-collecte v.v. Bevelanders Cursus leiding volks dansen ouderen Positie- en Kinder- kledingbeurs Avondruilbeurs Boys f - s h a. Kerke F w oo Kruiningen I 1 01100-30669. den. nen, tel. 01100-31650. 14.30 uur: Kruiningen 4 - Kruinin- tionaal toernooi in het Engelse uur: Kapelle 2 - Arnemuiden 2. Op 2 april organiseert het wan- beurs wordt gehouden in "De Spinne”. Kledinginname: woens dag 6 april van 19.00 tot 20.00 middag. Op deze middag zullen er allerlei gave activiteiten geor ganiseerd worden met de com puter zoals demo's, spelletjes, voorlichting en competities. De allernieuwste spelletjes op het gebied van Amiga, PC, Nintendo en Sega zullen er worden gepre- senterd. Aanvang: 13.00 uur. Entree: 1,50 (excl. consump tie). Op Eerste Paasdag a.s. organi seren de gezamenlijke Kerken van Goes en het Leger des Heils, weer een gezellige Paas- middag. Er is even als voorgaan de jaren weer een Paaslunch en er is volop gelegenheid voor een gesprek en kon takt met anderen. Tevens zal mevr. Schermer deze Zondag 3 april (Eerste Paasdag) speelt in 't Beest te Goes "20 Brothers House". In 1993 won nen ze de grote Prijs van Neder land. De formatie maakt "hyper- dansbare muziek, waarbij de benen een eigen leven gaan lei den", zo weet men te berichten. Kortom: een prima feestbandje. Aanvang 22.30 uur. Op donderdag 31 maart en zaterdag 2 april draait in 't Beest de Engelse film Raining Stones. Film van de Engelse regisseur Ken Loach (Riff-raff). Ken Loach maakt samen met Mike Leigh (Naked) sterk sociale getinte films. Raining Stones gaat over mensen die hun zelfrespect pro beren te behouden. "Als je arm’ bent, als je absoluut niets meer hebt, is het essentieel om je zelf- respekt te bewaren. Het is onont beerlijk als je wilt overleven". (Ken Loach). Bob Williams (Bru ce Jones) is een langdurig wer keloze. Hij laat het er echter niet bij zitten en neemt elk klusje aan dat hij kan krijgen om zijn familie te onderhouden. Zo gaat hij bij voorbeeld schapen stelen met zijn vriend Tommy (Ricky Tom linson) die eveneens werkloos is. Maar de mensen uit hun omge ving hebben ook geen geld zodat koteletten en bouten hen niet kunnen verleiden, hoe goedkoop ze ook zijn. Tot overmaat van ramp wordt door onoplettend heid van Tommy ook nog eens de bestelauto van Bob gestolen. Bovendien nadert de kommunie van zijn dochtertje Coleen (Gem ma Phoenix). Op de een of ande re manier moet hij aan een tradi tionele jurk, schoenen, sluier en handschoenen zien te komen. De enige oplossing die Bob ziet, is geld te lenen. Zo kan hij ook een nieuwe bestelauto kopen om klusjes op te knappen. Regie: Ken Loach, 90 minuten. Op maandag 2e Paasdag (4 april) geeft Brassband Wilhelmi na een groot koffieconcert in de gymzaal aan de Havelaarstraat te Colijnsplaat. Er wordt een gevarieerd muzikaal programma geboden. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Voor luiste raars, die graag willen komen, doch om een of andere reden, niet op eigen gelegenheid kun nen komen, wordt vervoer gere geld. Zij kunnen contact opne men met de voorzitter, tel: 01199 - 5878. Aanvang van het concert is 16.00 uur. Vrijdag 1 april zijn de kleding- en meubelwinkel van het Leger des Heils, Leliestraat 24 te Goes i.v.m. Goede Vrijdag gesloten. Normale openingstijden: op dins dag 's morgens van 9.00 -12.00 uur, 's middags van 13.00 -15.00 uur; op vrijdag 's. morgens van 9.00 - 12.00 uur. Vrijdag 1 aprftzal in de Piek, Hel- lebardierstr. 11-13 te Vlissingen de Engelse folkrock formatie The Whisky Priests optreden. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 12,50. De band bestaat uit: Gary Miller - zang, gitaar, Glenn Miller - accordeon en zang, Mick Tyas - bas en zang, Paul Garless - mandoline, harmonica en Nick Buck - drums. Zijn om het oud papier op tijd en verpakt buiten te zetten. wordt vooraf getoetst. Geslaag den ontvangen het rijkserkende diploma ”MBvO leider Volks dans”. Start 8 april. Aanmelden zo spoedig mogelijk maar uiter- ouder worden. De cursus omvat 140 lesuren, verdeeld over 45 bijeenkomsten van circa 3 uur op de vrijdag middag of de zaterdagochtend Programma 2 en 4 april: Belgische Alken de beker van vorig jaar verdedigen. Het zal de Programma zaterdag 2 april: april: (restant 7 minuten). Koe wacht 1 - Luctor '88 I 14.30 uur; Luctor '88 2 - HVV 3 14.30 uur; Goes 4 - Luctor’88 3 10.30 uur; Zeelandia 4 - Luctor '88 5 10.30 uur; Luctor'88 4 - Robur '88 3 10.30 uur. Voor nieuwe leden Luctor '88 D2 10.00 uur; Patrij zen E1 - Luctor'88 E1 10.00 uur; Luctor'88 Fa - Volharding Fa 10.00 uur; SVD Fa - Luctor'88 Fa 10.00 uur; Zonnemaire 1 - Luc- Goes F. Maandag 4 april: 14.30 uur: weten en Als voorbereiding op de veld- Bij sportmensen, die hun bewegingsapparaat eenzijdig belasten, zien wij ook vaak een scoliose (rechts- en linkshandigheid). De sco- eenzijdige rechtshandige sporters veelal een lager staande rechter schouder en een hoger staande rechter heup. Hierdoor wordt een z.g. C-scoliose zichtbaar met de boiling naar links. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp verwijs ik u naar: Vereniging van scoliosenpatiënten en hun ouders. renhoek 1 -20/-29; Yerseke - Goese Polder 2 -29/-30; Eras mus - Goes 3 +22Z+33; Goese VERWACHT: 27 april: Prins van Oranje, 20.00 uur: Concert door "The Nits". meer informatie kun je op maan dag en woensdag bellen naar 01180-12280 van 20.00 - 21.00 uur. Op zaterdag 2 april wordt in het verenigingsgebouw "De Arne" te Arnemuiden een Marathon-Kop- pelklaverjastoernooi gehouden. Dit toernooi begint om 10.00 uur en zal worden beëindigd om 22.00 uur. U kunt nog inschrijven tot 30 maart a.s. Voor inlichting en aanmeldingen kunt U zich wenden tot Leo Goormachtig, tel: 01182 - 1898 b.g.g. 01182 - 1447. MBvO van de Zeeuwse Sport raad 01182-3534. Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moel- ker, Havenweg 13, Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 31 MAART T/M 7 APRIL 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 31 Maart: 't Beest, 20.30 uur: "Raining Stones", Engelse film van Ken Loach met o.a. Bruce Jones en Julie Brown. 1 april: 't Beest, 21.30 uur: Concert door de Goese bands "Kam je Haar" en "Cyclone" (CD-presentatie). 2 april: Ambachtscentrum 14.30 uur: "Ei, ei, dit ben jij", voorstelling van poppentheater "Sim Bolus" uit Goes. 2 april: 't Beest, 20.30 uur: "Raining Stones", Engelse film van Ken Loach met o.a. Bruce Jones en Julie Brown. 3 april: 't Beest, 22.00 uur: Concert door de Nederlandse band "20 Brothers House". 4 april: Grote Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Leo van Doeselaar (Paasconcert). 5 april: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 6 april: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5- 8 jaar. 7 april: 't Beest, 20.30 uur: "House of the Spirits", film van Bille August. Liefhebbers van Snuffelmarkten kunnen zaterdag 2 april in Hein- kenszand terecht. In De Stenge wordt een markt gehouden, waar het ook niet zal ontbreken aan muziek en entertainment. Er is een kinderhoek met toezicht. De snuffelmarkt is geopend tussen 9.00 en 17.00 uur. De organisa tie is in handen van "De Snuffel- zak" uit Goes. Inl. 01100-32610. Van 2 tot en met 30 april expo seert Cor v.d. Padt uit Middel burg in Galerie Bekenes, Dorps- str. 8-10 te Kattendijke. Hij toont een 30-tal werken in de technie ken olieverf, aquarel en pastel, met stadsgezichten en land schappen als onderwerp. De Galerie is geopend zaterdags van 14 -17 uur en op afspraak. De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden Zeeland start een gespreksgroep voor meiden en vrouwen. Donderdag 14 april a.s. is er een introductie-bijeen- komst. Het is de bedoeling dat de groep 1 keer per week bij elkaar komt, in totaal 8 keer. De bedoeling van deze avonden is om met elkaar te praten. Allerlei onderwerpen kunnen aan de orde komen zoals: Hoe ga je om met je lesbisch zijn? Wil je het anderen vertellen en hoe? Lesbi sche literatuur, etc. De introduc- tie-avond begint om 20.15 uur in het COC-pand aan de Eigen- haardstraat 2 in Middelburg. Deelname is voor zowel COC- leden als niet-leden gratis. Voor op marktdag Met ingang van 5 april zal de wereldwinkel aan de A. Joa- chimikade 5, bij wijze van proef elke dinsdag open zijn van 9.30- 17.00 uur. Deze uitbreiding van de openingstijden geldt voorlopig voor de maanden april, mei, juni en juli. De overige openingstij den van de winkel, waarin ook Terre des Hommes en Amnesty International vertegenwoordigd zijn, zijn: woensdag t/m zaterdag van 9.30-11.30 uur en donder dagavond van 19.00-21.00 uur. Op woensdag 30 en donderdag 31 maart voert OBS de Reiger, uit Heinkenszand, 2 musicals op: Zeg's.... Aaahh!" door leerlingen van groep 1 t/m 5 en"Laat je niet inpakken!!" door groep 6 t/m 8. De uitvoeringen zullen plaats vinden in ontmoetingscentrum 'de Stenge' in Heinkenszand. 19.00 uur. slechts 3,-. Iedereen welkom. In de pauze tussen de musicals De Vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en direct-betrokkenen houdt zater dag 9 april a.s. een thema-mid- dag in het Oosterscheldezieken- huis aan de 's-Gravenpolderse- weg 114 te Goes, van 13.00 tot 16.00 uur. De heer Heys, voorzit ter van de afdeling N-Bra- bant/Zeeland zal informatie ver strekken wat Celebraal voor genoemde doelgroep en betrok kenen kan betekenen. Mevrouw Besuijen zal een inleiding hou den over wat het Kruiswerk spe cifiek voor mensen met niet-aan geboren hersenletsel kan doen in de thuissituatie. wordt gehouden in Sportpunt Zeeland te Goes. geval. Programma 2 april: Bru- seBoysAI-Luctor'88 A1 11.15 uur; Luctor'88 D1 - Arnemuiden D1 11.15 uur; Middelburg D2 - Uitslagen: Heinkenszand - Goes Yerseke 22 +524; 3. 's-Heeren- 2 +32/+18; Ovezande - 's-Hee- hoek 2 22+505; 4. Krabbendijke mnkrinlz i 00/00' Vi-irnnlzn OO /1G/1' G A//'irv-iz-Jz-ii OO 's-Heer Arendskerke I, en wel tegen Seolto I uit Brabant, een ploeg die onderin de ranglijst staat, maar zeker niet onder schat mag worden. De laatste weken draait het goed met onze ploeg. We staan nog steeds op de 2e plaats; hopelijk nemen we de punten mee terug. Aanvang 14.30 uur. 's-Heer A. Kerke 2 - Veere 3 12.45 uur? Wemeldinge 3 - 's-Heer A. Kerke A1 - Lewe- dorpse Boys A1 11.15 uur. Dan nog een inhaalprogramma voor 4 april (2e Paasdag). Weer een uitwedstrijd voor V.V.A. I en wel tegen streekgenoot Yerseke I. Dat belooft weer een aantrekke lijk duel voor de vaste suppor ters; aanvang 18.00 uur, een ongebruikelijk tijdstip wat nog niet precies vaststond. Zaamslag 3 - 's-Heer A. Kerke 3 11.00 uur. Nieuwe leden of donateurs zijn welkom in de vereniging via tel.nr. 01106-2272 (secr.). Maandag 4 april: Goes 1 - Gemert 1 14.30 uur; T.S.C. 2 - Goes 2 11.00 uur; Goes 4 - Luc tor 3 10.30 uur. Zaterdag 2 april jeugd: Breskens A1 - Goes A1 14.30 uur; Goes B1 - S.K.N.W.K. B1 12.45 uur; Kapelle C2 - Goes C2 11.15 uur; RCS C1 - Goes C1 11.15 uur; Goes D1 - Wemeldin ge D1 10.00 uur; Duiveland E1 - Goes E1 10.00 uur; Kruiningen F - Goes F 10.00 uur. zelf voorziet van een sticker met ÖP 2e. Paasdag 4 april, organi- daarop: eigen nummer, maat en prijs. Maten 68 t/m 176. Maxi maal 50 stuks hele, schone en eigentijdse kleding inleveren, met een minimale verkoopprijs van 1 gulden. Men brengt 25% administratiekosten in rekening van de verkochte kleding. Tele fonische informatie 01100-21445 of 01100-16758. Zaterdag 2 april komen wij weer bij u langs voor het ophalen van oud papier tussen 10.00 en 12.00 uur. Wilt u zo vriendelijk Zaterdag 2 april organiseert de Vogelwerkgroep van de Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. een excursie vanuit Goes. Vertrek om 10.00 uur bij het Landbouw centrum aan de Westsingel. Zowel leden als andere belang stellenden zijn welkom. De tocht voert naar de Inlagen van Noord- Beveland. Joop Westerweel heeft als natuurgids de leiding. Men dient verrekijkers mee te nemen. Inl. 01134-1969. Het aktiviteitencentrum in Goes zoekt vrijwilligers die willen as sisteren bij de activiteit zwem men op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. De activiteit vindt elke woensdagmorgen plaats met uitzondering van de schoolvakantie. Het aktiviteiten centrum biedt een zinvolle dag besteding aan volwassenen mensen met een lichamelijke handicap. De deelnemers die meedoen aan de zwemaktiviteit hebben hulp nodig met het aan- en uitkleden en begeleiding in het zwembad. Het betreft hier deelnemers die op een latere leeftijd een handicap hebben verworven. Belangstellende kun nen contact opnemen met Johan Swart of Arthur Willebroordse telefoon 01100-13805. Op de zaterdag vóór Pasen, 2 april, om 10.00 uur 's morgens organiseert Natuurmonumenten een vogelexcursie rondom haar terrein de Inlaag 1887 bij Elle woutsdijk. De excursie duurt een uur of twee. Van te voren aan melden is noodzakelijk. De excursieleider vertrekt vanaf Fort Ellewoutsdijk aan de Fortweg in Ellewoutsdijk. De vereniging vraagt een geringe vergoeding voor excursies. Van te voren aanmelden is noodzakelijk om de groepsgrootte beperkt te hou den. Dat kan bij de familie Wink op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, tel: 01195 - 5983. Van 29 maart tot 1 mei zijn in het lunchcafé 'Stadhuis', Grote Markt te Goes, schilderijen te zien van Marlou Pluymaekers (1959) uit Kapelle. In haar werk, dat gemaakt is in 1993 en 1994, staan bespiegelingen over de thema's ruimte en grenzen cen traal. De betrekkelijkheid van grenzen gezien vanuit een nieuw gecreëerde ruimte is de filosofie achter haar werk. Te zien zijn schilderijen op doek, hout en papier. Programma zaterdag 2 april 3e kompetitie worden de volgende klas A: Jïen^ uitwedstrijd voor oefenwedstrijden gespeeld: - A Donderdag 31 maart Blauw-Wit 2 - Olympia 1 18.30 uur. Dins dag 5 april: Zuidwesters 1 - Blauw-Wit 1 19.00 uur. De kom petitie begint zaterdag 2 april. Het eerste team van Blauw-Wit heeft dan nog geen wedstrijd op het programma staan, vandaar dinsdag 5 april de oefenwedstrijd tegen Zuidwesters. Blauw-Wit 2 speelt uit tegen O.N.D.O. Er zijn verschillende thuiswedstrijden: BI. Wit 3 speelt tegen Zuidwes ters 3 en BI. Wit 4 tegen Animo 5. Ook de jeugdwedstrijden op het veld gaan zaterdag van start. BI. Wit A ontvangt Swift A4 en BI. Wit E speelt de thuiswedstrijd tegen TOP E. Programma zaterdag 2 april: O.N.D.A. 2 - BI. Wit 2 12.45 uur; BI. Wit 3 - Zuidwesters 3 16.00 uur; BI. Wit 4 - Animo 5 13.45 uur; Bl. Wit A - Swift A4 10.00 uur; Olympia B - BI. Wit B 11.00 uur; T.O.G.O. D- Bl. Wit D 10.00 uur; Bl.Wit E - T.O.P. E 12.30 uur. Lijkt het je leuk om een sport te gaan doen met jongens en meisjes van je leeftijd? Kom dan gerust eens kijken naar de trainingen op dins dag van 18.15 tot 19.15 uur, op het veld "De Weitjes" in Goes, aan de Graafstraat. Of train een paar keer gratis mee. Wie weet is korfbal wel een sport voor jou! Voor meer inlichtingen kun je bellen met Mirjam van de Pen- Aanstaande vrijdag 1 april speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schenge een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Engelse Anglia Poly technics. De kick-off is om 14.00 I Kruiningen C1; 10.00 uur: Mevo uur en de toegang bij de wed- I D1 - Kruiningen D1; 10.00 uur: EXPOSITIES Hele jaar: Galerie Ilona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit; sie raden van U. S. Zölner-Krumme (info: 01192-1242). april: Lunchcafé" Olieverven van Marloe Pluymaekers (jnfo: 01100- 28795). t/m 2 april: Galerie "De Hoekweide": Schilderijen en werken op papier van Jolijn Boxhoorn (info: 01198-1152). t/m 2 april: Galerie Van Den Berge: Schilderijen van Peter Breevoort en Robert Wevers (info: 01100-50499). t/m 9 april: Galerie "De Hoekweide": Schilderijen en tekeningen van Leo de Jong (info: 01198-1152). t/m 24 april: Galerie "Mi Parti": Kasten en keramische objecten van diverse vormgevers (info: 01100-31819). t/m 24 april: Galerie Bekenes: Olieverfaquarellen en pastels van Cor v.d. Padt uit Middelburg (info: 01192-2489). t/m 30 april: Lunchcafé "De Bult", Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaer (info: 01100-14034). t/m mei: Galerie "Mi Parti": Thema-tentoonstelling over decoratievor- men en accessoires (info: 01100-31819). t/m 4 juni: Museum voor Noord- en Zuid-Beveland: "Uit wat vergaat, ontstaat steeds iets nieuws", magisch realisme van Lodewijk Karei Bruckman (info: 01100-28883). seert Lava een fietstocht voor vrouwen over Walcheren. De fietstocht wordt besloten met een uitgebreide Engelse theetafel in "Huys ter Schelde” in Koudeker- ke. Alleen fietsen of alleen thee tafelen is ook mogelijk. De lengte van de tocht is onge veer 30 km. Start om 12.00 uur op het dorpsplein in Koudekerke. Voor de theetafel moet u zich tij- Cnmnutprmiddan dig °P9even; dit kan °P tel.nr. Op 24 april a.s. organiseert Jon- Kosten fietstocht 3,50; theeta- gerenwerk Heinkenszand in fel 16,50. samenwerking met "Snugel Soft ware" dejsnige echte computer- Andere Culturen In de serie cursussen ‘Proeven aan andere culturen’, die door de Stichting Educatief Toerisme Zeeland "Oranjezon" worden verzorgd, staat in april a.s. een vervolgcursus ‘Wij koken Indo- nesch’ op het programma. Om de gerechten goed te kunnen klaamaken, is enige vaardigheid gewenst. Per les wordt een Indo nesische lekkernij klaargemaakt, w.o. lemper, bahpau en pastei tjes en daarnaast een groente en vlees- of kipgerecht, zoals sajoer lodeh, frikadel djagoeng, toemis taugé met tahoe, rend- ang, atjar koening en opor. In lichtingen of aanmelding: 01188- 1507. In de week van 2 tot en met 9 april wordt de jaarlijkse Lepra- collecte gehouden. Daaraan wordt ondersteuning gegeven door de stichting "Woord en Daad", die zeer actief is op de Bevelanden en onder meer regelmatig concerten organi seert voor hulp aan de Derde Wereld. Deze organisatie ver leent medewerking aan de col lecte die wordt gehouden in de gemeenten Kapelle, Kortgene en Goes (inclusief Wolphaartsdijk). De actie richt zich dit jaar met name op hulp aan India, waar veel mensen aan lepra lijden. "Woord en Daad" steunt in dit land een lepraproject in de stad Nalgonda. Een bijna-thuiswedstrijd voor Bevelanders. De Kamperlanders gaan op bezoek bij buurman Serooskerke. Zo'n wedstrijd Se- rooskerke-Bevelanders staat altijd borg voor een spannende pot voetbal. Alle Bevelanders- supporters op de barricaden en je club naar de overwinning schreeuwen. Dat moet een heer lijk gevoel zijn - 2 punten mee brengen naar Kamperland. Volledig programma voor 2 april: 14.30 uur: Serooskerke 1 - Beve- Handbalvereniging GSC houdt maandag 4 april (Tweede Paas dag) een internationaal zaal- handbaltoernooi in Goes. Dit De sector Meer Bewegen voor Ouderen van de Zeeuwse Sport- I raad organiseert bij voldoende belangstelling een cursus leid(st)er volksdansen voor ou deren. De cursus heeft tot doel personen te bekwamen in het begeleiden van ouderen bij volksdansactiviteiten. In de cur sus wordt naast een praktische scholing ook aandacht besteed aan specifieke aspecten van het mede ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Goese vereniging, dat dit jaar wordt gevierd. Overigens gaat het om te Kapelle. Volksdanservaring i een jaarlijks toernooi. De wed- strijden beginnen op Tweede Paasdag om 09.00 uur. De acti viteitencommissie houdt verder op de toernooidag een verloting met veel prijzen. Over het toer- lijk 1'april a.s. Inlichtingen sector nooi zelf: Bij de heren komt het Het eerste en derde elftal van de s.v. Heinkenszand zijn er deze dagen materieel weer wat beter bij komen te staan, dankzij spon soring door Wenna Schoenmode en Visser Optiek. Het 1e elftal kreeg van Wenna Schoenmode tassen uitgereikt. Op de foto- staand v.l.n.r. leider Ad Schip per, grensrechter Willy Nieuw dorp, Hans Jan Veston, Ermo Cappon, Johan Karelse, Tonny Broekhoven, Udo Veerman, Cor rie van Wenna Schoenmode en trainer Cees Lagrand. Zittend v.l.n.r. Raymond Mohr, Cor Nieuwdorp, Allan Braamse, Sjaak Bakker, Edwin Koole, Pie ter van Liere en Ronnie Geschie- re. Het 3e elftal werd in het nieuw gezet door De Visser Optiek. Op de foto staand v.l.n.r. Jos v.d. Waart, dhr. de Visser, Eddie v.d. Hage, John Welleman, Loek Schipper, Jan Rouw, Jaap v. Sabben, Rudi v.d. Dries, Peter Jan v. Sabben, Peter v. 't West- einde, Boudewijn Welleman en Jan v. Beek. Zittend v.l.n.r. Arjan Geleedst en Remco v.d. Does. De wijkvereniging "Goese Pol der" organiseert op 6 en 7 april delcomité Kasporgo uit Goes een zomerkinderkledingbeurs weer haar jaarlijkse Paaswan- met daarbij de mogelijkheid ook deltocht; deze maal vanuit het positiekleding te verkopen. De "Klompekot” ‘s-Heerenhoekse- dijk 56 te Ovezande, waar ook de start en finish zijn. De start is om 10.00 uur; inschrijven kan uur. Avondverkoop: woensdag 6 vanaf 9.15 uur. De afstanden zijn april van 21.30 tot 22.30 uur. 5-10-15 km. Telefonische in- Ochtendverkoop: donderdag 7 formatie: 01100 - 27179 of april van 9.00 tot 10.00 uur. Teruggave: donderdag 7 april van 13.30 tot 14.30 uur. Het is de bedoeling dat men de kleding middag muzikaal begeleiden. Vrijdagavond 1 april a.s. wordt Ook op eerste paasdag zullen de weer iedere verzamelaar ver- vrijwilligers van diverse kerken wacht die wat te ruilen of te ver weer voor een gezellige middag zamelen heeft van o.a. munten, zorgen. De toegang is vrij en U oude ansichten, postzegels en bent welkom vanaf 13.00 uur tot andere objecten. Deze avond- 16.30 uur! Op de Beestenmarkt ruilbeurs wordt gehouden in in Goes. Vervoersproblemen? café-pension "De Goede Ver- bel.: 01100-50405. Voor infor- wachting" te Lewedorp. De zaal matie: secr.: 01100-33904. is geopend vanaf 19.15 uur. cubsteam van de Goese Rugby- club Tovaal neemt tijdens de gen 5. paasdagen deel aan een interna- 1 Marlow. Voro informatie over de Luctor '88 De winterstop heeft een positie ve werking gehad op de resulta ten van Luctor '88 I. Tijdens de oefencampagne zijn er prima resultaten bereikt. En nu maar hopen dat de stijgende lijn zich voortzet zodat behoud in de vier- on o n I de klas gewaarborgd is. Er bre- l?nUUr'.^Ilandia 1*KTF?e!Jf J,! I ken nu belangrijke weken aan ■il'on uur' KaPelle 2 - Tncht 2; waarin elke wedstrijd voor de u-4'3?i oUrC Serooskerke 3 - pUnten gevochten moet worden, KapeHe 3, Kapelle 4 vnj; Kapelle Qe overtuiging is er in ieder 5 Vrij; Kapelle A1 11.15 uur: - --- - Kapelle A2 - SKNWK A1; 12.45 uur: Kapelle B1 - Steen B1; 12.45 uur: Walcheren B1 - Kapelle B2; 12.45 uur: Walche ren B2 - Kapelle B3; 11.15 uur: Kapelle C1 - Heinkenszand C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Goes C2 (t. Apollo); 10.00 uur: Kapelle D1 - Heinkenszand D1; 10.00 uur: D.F.S. D1 - Kapelle D2; 10.00 uur: Kapelle E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Kapelle E2 - Robur E2; 10.00 uur: R.C.S. E2 - Kapel le E3; 10.00 uur: Kapelle Fa - i Yerseke Fa; 10.00 uur: Krabben- 5 dijke F - Kapelle Fb; 4 april 18.00 A-01106-1566. rennoeK i -zu/-zy; YerseKe - 22 +464; 5. Wemeldinge 23 Goese Polder 2 -29/-30; Eras- +392. mus - Goes 3 +22Z+33; Goese Elke week een nieuwe Polder 1 - Lewedorp 1 -1/+6; koploper. Met nog 4 weken te Lewedorp 2 - Kapelle 1 -32/-10; spelen, neemt de spanning aan Goes 1 - Hansweert +2/+6; de kop toe. Yerseke liet deze Kapelle 2 - Wemeldinge week een flinke steek vallen en +23Z+45; 's-Heerenhoek 2 - 's-Heerenhoek 2 komt knap Krabbendijke +3Z-63; Hansweert terug. Ook Wemeldinge vecht - Goese Polder 1 +85Z-2. Stand: nog voor de 4e plaats. Krabben- 1Goese Polder 1 22 +567; 2. dijke valt terug. 10.00 uur; Zonnemaire 1 - Luc- tor'88 3 19.00 uur. Maandag 4 De scoliose is een bocht in de wervelkolom in het frontale vlak. De scoliose ofwel de zijwaartse bocht wordt benoemd naar zijn vorm en lokalisatie. Men onderscheidt de z.g. C-scoliose of de S-scoliose met de boiling in nek of borstkas of lage rug regio. De scoliose wordt vaak gezien als een jeugdaandoening. Belangrijk I is de vroegtijdige ontdekking door de schoolarts of door uzelf, zodat vroegtijdig doorverwezen kan worden naar de orthopaed! De leeftijd speelt een belangrijke rol in het succes van de behande ling. Meisjes na hun 16e jaar en jongens na hun 17e jaar zijn moeilijk meer te behandelen. Daarnaast speelt ook de motivatie tot hou- dingscorrigerende oefeningen een grote rol als mede het langdurig dragen van een brace. Bij een ernstige scoliose (meer dan 20 graden) is vaak operatief ingrijpen noodzakelijk. Daarnaast is het dragen van een brace een strijd aan moeten gaan met "must". Mountain Stars en Ardmium uit Bij een lichte scoliose (minder dan 20 graden) is de behandeling van de 2e divisie, met Limburgse I een fysiotherapeut of cesar-therapeut van groot belang middels hou- Vios 3e divisie en G.S.C. uit I dihgscorrigerende oefeningen. Goes dat dit jaar redelijk goed presteert in de 2e klas afd. R'dam. Bij de dames spelen vier Hose ontstaat hier als gevolg van een dysbalans tussen de krachten 3e divisieploegen, te weten in de spieren rond de schoudergordel en het bekken. Zo zien wij bij Heerle, H.V.C., Were-Di G.S.C. dat dit seizoen goed van start ging in de 3e divisie maar in het laatste gedeelte van het sei zoen wat minder op schot is. Verder bij de dames Atomium, Ledenadministratie: De Horst 108, 3362 ED Sliedrecht. 1e klas afd. R'dam. Het toernooi Telefonische informatie: 01719-20367. P.M. van Hoeve, (sport)fysiotherapeut, 's-Gravenpolder. strijd is gratis. De wedstrijdbal f Kruiningen E2 - Wolfaartsdijk E2; voor dit duel wordt geschonken 10.00 uur: Kruiningen F - Gooo door Pizzeria Porto Bello, I F. Maandag 4 april: 14.30 uur: Koningstraat 6 in Goes. Het Kruiningen 1 - Nieuwland 1; Auto- en Motorclub 'De Zeeuwen start met een nieuw seizoen. Ook dit jaar zijn er weer de Paas rit, Oranjerit, Badritten en enkele puzzel-Zkaartleesritten. Deelna me aan deze ritten is voor een ieder mogelijk. Iedereen is in staat om aan de finish te komen. Op maandag 4 april (tweede Paasdag) houdt de Motor- en Autoclub 'De Zeeuwen' uit Vlis singen weer de traditionele Paasrit. Deze rit wordt verreden in de gemeente Borssele over goed begaanbare binnenwegen. Inschrijving is mogelijk voor leden en niet-leden in de A-klas- se (ervaren rijders) of in de B- klasse (beginners) van 13,00 tot l 15.00 uur in sporthal'De Stenge' landers 1; 14.30 uur: Bevelan- te Heinkenszand. Uitzetter is ders 2 - Arnemuiden 3; 14.30 Bram Wouters uit Oost-Souburg. uur: Bevelanders 3 - Hoedekens- Er staat voor de eerste vijftig kerke 2; 11.15 uur: Nieuwland j i jamgg Beve|anders dames; 12.45 uur: V.C.K. A1 - Bevelan ders A1; 11.15 uur: Colpl. Boys i B1 - Serooskerke B1; 10.00 uur: Bevelanders C1 - Middelburg C3; 10.00 uur: Mevo E1 - Beve landers E1; 10.00 uur: Bevelan ders F2 - Dreischor F1 inschrijvers een doos eieren klaar. Er geldt een gemiddelde snelheid van max. 24 kmZuur. Aanvang van de beide avonden 19.00 uur. Een kaartje kost Jeugd 2 april: H. Boys B1 - Wis senkerke B1 11.15 uur; H. Boys zal een verloting worden gehou- I E1 - Kloetinge E3 10.00 uur; H. I Senioren 4 april: Walcheren 5 - Voor Kruiningen breken belang- H. Boys 1 (Beker) 12.00 uur- H rÜke weken aan: Paaszaterdag Boys 2 - Vrij; H. Boys 3 - Zierik- thuis te9en Mev0- Paasmaandag 7pp S 12 30 uur I thuis de bekerwedstrijd tegen U Nieuwland. Een spannend Paas weekend dus op sportpark "de Kruse Mat". Zaterdag 2 april: 14.30 uur: Kruiningen 1 - Mevo 1; 14.30 uur: Heinkenszand 3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruinin gen 4 - S.V.D. 2; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Yerseke 6; 11.15 uur: Kruiningen B1 - Patrijzen B1; 11.15 uur: SSV'65 C1 - .-i.: Dorpsstraat 92 Heinkenszand Tel - 3214 T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23